Hlavní navigace

Stanford a.s.

Firma Stanford a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6117, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 59 606 400 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25798031

Sídlo:

Mikuleckého 1311/8, Praha Braník, 147 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 9. 1999

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

18130 Příprava tisku a digitálních dat
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
58140 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
63 Informační činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
900 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6117, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Stanford a.s. od 17. 9. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 17. 9. 1999

adresa

Mikuleckého 1311/8
Praha 14700 od 7. 12. 2012

adresa

Kříženeckého náměstí 322/5
Praha 5 15200 do 7. 12. 2012 od 20. 6. 2011

adresa

Malostranské nám. 266/5
Praha 1 11800 do 20. 6. 2011 od 6. 6. 2011

adresa

Francouzská 284/94
Praha 10 10100 do 6. 6. 2011 od 15. 3. 2010

adresa

Provaznická 397/13
Praha 1 11000 do 15. 3. 2010 od 7. 2. 2006

adresa

Vinohradská 1511/230
Praha 10 10000 do 7. 2. 2006 od 17. 9. 2002

adresa

Táboritská 1000
Praha 3 13087 do 17. 9. 2002 od 17. 9. 1999

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 7. 2009

činnost informačních a zpravodajských kanceláří do 3. 7. 2009 od 31. 7. 2006

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě do 3. 7. 2009 od 31. 7. 2006

grafické práce a kresličské práce do 3. 7. 2009 od 31. 7. 2006

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 3. 7. 2009 od 31. 7. 2006

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 3. 7. 2009 od 31. 7. 2006

reklamní činnost a marketing do 3. 7. 2009 od 17. 12. 2003

nakladatelská činnost do 3. 7. 2009 od 23. 11. 1999

vydavatelská činnost do 3. 7. 2009 od 23. 11. 1999

pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem od 17. 9. 1999

Ostatní skutečnosti

Smlouvou o prodeji podniku ze dne 22.12.2011 prodala Stanford a.s. s účinností ke dni 1.1.2012 soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, tvořící podnik a týkající se vydávání týdeníku "Profit" a magazínu "Český export" společnosti EMPRESA MEDIA, a.s. , IČ: 264 18 011, se sídlem Praha 1, Panská 7/890, PSČ 110 00. od 7. 12. 2012

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 22,406.400,-Kč (tj. slovy: dvacet dva milionů čtyři sta šest tisíc čtyři sta korun českých) ze stávající výše základního kapitálu 37,200.000,-Kč (tj. slovy: třicet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 59,606.400,-Kč (tj. slovy: padesát devět milionů šest set šest tisíc čtyři sta korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního ka pitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je potřeba kapitálového posílení a podpora ekonomických ukazatelů Společnosti v souvislosti s dalším rozvojem Společnosti a posílení její stability a pozice v obchodních vztazích a na trhu. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti bude emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, v počtu 224 064 ks (tj. dvě stě dvacet čtyři tisíce šedesát čtyři kusy), ve jmenovité hodnotě 100,-Kč (tj. slovy: jedno sto korun českých) každé jednotlivé akcie a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie Společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz upisovaných akcií činí 22,406.400,-Kč (tj. slovy: dvacet dva milionů čtyři sta šest tisíc čtyři sta korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 100,-Kč (tj. jedno sto korun českých), bez emisního ážia. Valná hromada obchodní společnosti Stanford a.s. bere na vědomí prohlášení akcionářů Společnosti, a to: - obchodní společnost KKCG Investments N.V., se sídlem Amsterodam, Nizozemsko, s obchodní adresou Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterodam, Nizozemsko - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika, učiněné každým z nich samostatně na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, před hlasováním o zvýšení základního kapitálu Společnosti, o tom, že se vzdali svých přednostních práv na upisování akcií v souladu s ustanovením §203 odst. (2) písm. c) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zá koníku, ve znění pozdějších právních předpisů. Valná hromada určuje tyto osoby, které projevily zájem o upsání akcií, jako předem určené zájemce o účast na zvýšení základního kapitálu Společnosti, s tím, že jim budou nabídnuty k úpisu všechny akcie, o jejichž vydání tato valná hromada rozhodla, a to: a) obchodní společnost KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika, která upíše 77 064 ks (tj. sedmdesát sedm tisíc šedesát čtyři kusy) nově vydaných kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,- každé akcie, za emisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě jí upsaných akcií, tedy celkem ve výši 7,706.400,-Kč (tj. tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) b) obchodní společnost GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika, která upíše 147 000 ks (tj. jedno sto čtyřicet sedm tisíc kusů) nově vydaných kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jme novité hodnotě 100,- každé akcie, za emisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě jí upsaných akcií, tedy celkem ve výši 14,700.000,-Kč (tj. slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých). Každý předem určený zájemce upíše akcie ve smyslu ustanovení §204 odst. (5) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Ve smyslu ustanovení §203 odst. (2) písm. e) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, valná hromada stanoví, že veškeré akcie lze upsat v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Malá Strana, Malostranské nám. 266/5, PSČ 118 00, ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení 205 odst. (3) zák ona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií, doručí představenstvo Společnosti v místě pro upisování akcií předem určeným zájemcům, tj. společnosti KKCG SE a spol ečnosti GENERRA LIMIED, do 15 (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci budou povinni oznámit Společnosti svůj úmysl upsat ak cie nejméně 2 (tj. slovy: dva) pracovní dny předem. Podpisy na Smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis valné hromady o zvýšení základního kapitálu. a) Valná hromada připouští v souladu s ustanovením §203 odst. (2) písm. j) zákona č, 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtení m peněžité pohledávky upisovatele - obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika vůči Společnosti až do výše 7.706.400,- Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) proti pohledávce Společnosti vůči obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika, na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení z ákladního kapitálu. Umožňuje se započtení pohledávky až do výše 7.706.400,- Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) upisovatele - obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Buildi ng, Limassol, 3095, Kyperská republika vůči Společnosti z titulu smluv o úvěru v celkové výši 18.379.143,54 Kč, a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 7.706.400,-Kč. Existence předmětné pohledávky společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika vůči Společnosti je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely, zvýšení základního kapitálu, vypr acovanou auditorskou firmou ŠKAMPA a spol., s.r.o., se sídlem Pellicova 8a, Brno, PSČ 602 00, IČ: 449 63 289, zapsané ve vložce 4099, oddíl C, u Krajského soudu v Brně, nezávislým auditorem Ing. Jiřím Škampou, číslo osvědčení KA ČR 1450. b) Valná hromada připouští v souladu s ustanovením §203 odst. (2) písm. j) zákona č, 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtení m peněžité pohledávky upisovatele - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika, vůči Společnosti až do výše 14,700.000,- Kč (tj. slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun česk ých) proti pohledávce Společnosti vůči obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu. Umožňuje se započtení pohledávky až do výše 14,700.000,- Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) upisovatele - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika vůči Společnosti z titulu reklamních služeb v celkové výši 14.700.344,50 Kč, a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 14,700.000,-Kč. Existence předmětné pohledávky společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika vůči Společnosti je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely, zvýšení základního kapitálu, vypracovanou a uditorskou firmou ŠKAMPA a spol., s.r.o., se sídlem Pellicova 8a, Brno, PSČ 602 00, IČ: 449 63 289, zapsané ve vložce 4099, oddíl C, u Krajského soudu v Brně, nezávislým auditorem Ing. Jiřím Škampou, číslo osvědčení KA ČR 1450. S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtením peněžité pohledávky upisovatele - obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika vůči Společnosti až do výše 7,706.400,- Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) proti pohledávce Společnosti vůči obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Ch ristodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika na splacení emisního kursu 77 064 ks nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu a peněžité pohledávky upisovatele ? obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika, vůči Společnosti až do výše 14,700.000,- Kč (tj. slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti vůči obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Ar ch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika na splacení emisního kursu 147 000 ks nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření Smluv o započtení: Návrhy Smluv o započtení, připravené Společností, budou za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici akcionářům - obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika a obc hodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika v sídle Společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií. K uzavření smluv o započtení se stanoví lhůta do 15. (tj. patnáctého) dne od e dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti, Vklady na zvýšení základního kapitálu budou upisovateli splaceny dnem uzavření příslušné smlouvy o započtení mezi Společností a jednotlivými upisovateli, tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtením, tj. do výše 7,706.400,-Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) ohledně upisovatele ? obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limass ol, 3095, Kyperská republika a do výše 14,700.000,- Kč (tj. slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) ohledně upisovatele - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika . do 8. 9. 2011 od 19. 7. 2011

Valná hromada schvaluje, z důvodu potřeby kapitálového posílení a podpory ekonomických ukazatelů společnosti v souvislosti s dalším rozvojem společnosti, zvýšení základního kapitálu společnosti Stanford a.s. peněžitým vkladem z dosavadní výše 27 191 700, --Kč (dvacet sedm milionů sto devadesát jeden tisíc sedm set korun českých) o částku 10.008.300,-- Kč (deset milionů osm tisíc tři sta korun českých) na částku 37.200.000,-- Kč (třicet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad navrhov anou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100.083 kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti . Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, registrační číslo 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1076, Kyperská republika. Předem určený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Stanford a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák., včetně určení počtu , druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a doručením návrhu smlouvy o upsání akcií zájemci. Představenstvo je povin no doručit předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději 20 (dvacet) dní, ode dne nabytí právní moci Usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Spol u s tímto návrhem představenstvo předem určenému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií počíná běžet doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií jsou prostory společnosti Konečná & Šafář, s.r.o., advokátní kancelář, Široká 36/5, 110 00 Praha 1, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 19.00 hodin. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií činí 14 (čtrnáct) dní ode dne úpisu, jinak je úpis neúčinný. Emisní kurs nových akcií upsaných zájemcem bude splacen na zvláštní účet společnosti zřízený pro tento účel, číslo účtu 2024456052/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. do 15. 3. 2010 od 23. 12. 2009

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři tisíce sedm set korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 2.187.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát sedm tisíc korun českých) na částku ve výši 27.191.700,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů jedno sto devadesát jeden tisíc sedm set korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu bude 2.430 kusů (dva tisíce čtyři sta třicet) listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých) každé z nich. Všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Stanford a.s. o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři tisíce sedm set korun českých) do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která bude obsahovat tyto údaje: - akcie budou upisovány, v rámci přednostního práva, ve lhůtě 15 dnů, přičemž místem úpisu akcií bude sídlo společnosti tj. Praha 1, Provaznická 397/13, PSČ 110 00 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty bude akcionářům sdělen v této informaci o přednostním právu a bude jím den zveřejnění informace o přednostním právu, - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 900,- Kč (slovy: devět set korun českých) lze upsat jednu novou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých), - předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva bude tedy 2.430 kusů (dva tisíce čtyři sta třicet) listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých) každé z nich, - emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s využitím přednostního práva, bude roven jejich jmenovité hodnotě. Informace o přednostním právu bude zveřejněna do 30 dnů ode dne, kdy bude u Městského soudu v Praze podán návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti Stanford a.s. o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři tisíce sedm set korun českých) do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upsaných akcií musí být uhrazen na účet číslo 2024456036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne provedení úpisu akcií. Zbývající akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku a další potřebné informace sdělí představenstvo společnosti akcionářům písemnou informací, která bude zveřejněna způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to nejpozději do třiceti dnů od marného uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Pro úpis akcií akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku se dále stanovuje: - lhůta pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku se stanovuje v délce 15 dnů ode dne zveřejnění informace, přičemž v rámci této lhůty bude akcionářům navržen den uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku, - místem úpisu akcií tj. místem uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude sídlo společnosti, - emisní kurs akcií upisovaných akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku je roven jejich jmenovité hodnotě, - celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.? do 7. 10. 2008 od 7. 10. 2008

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři tisíce sedm set korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 2.187.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát sedm tisíc korun českých) na částku ve výši 27.191.700,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů jedno sto devadesát jeden tisíc sedm set korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu bude 2.430 kusů (dva tisíce čtyři sta třicet) listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých) každé z nich. Všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Stanford a.s. o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři tisíce sedm set korun českých) do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která bude obsahovat tyto údaje: - akcie budou upisovány, v rámci přednostního práva, ve lhůtě 15 dnů, přičemž místem úpisu akcií bude sídlo společnosti tj. Praha 1, Provaznická 397/13, PSČ 110 00 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty bude akcionářům sdělen v této informaci o přednostním právu a bude jím den zveřejnění informace o přednostním právu, - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 900,- Kč (slovy: devět set korun českých) lze upsat jednu novou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých), - předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva bude tedy 2.430 kusů (dva tisíce čtyři sta třicet) listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých) každé z nich, - emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s využitím přednostního práva, bude roven jejich jmenovité hodnotě. Informace o přednostním právu bude zveřejněna do 30 dnů ode dne, kdy bude u Městského soudu v Praze podán návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti Stanford a.s. o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři tisíce sedm set korun českých) do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upsaných akcií musí být uhrazen na účet číslo 2024456036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne provedení úpisu akcií. Zbývající akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku a další potřebné informace sdělí představenstvo společnosti akcionářům písemnou informací, která bude zveřejněna způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to nejpozději do třiceti dnů od marného uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Pro úpis akcií akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku se dále stanovuje: - lhůta pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku se stanovuje v délce 15 dnů ode dne zveřejnění informace, přičemž v rámci této lhůty bude akcionářům navržen den uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku, - místem úpisu akcií tj. místem uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude sídlo společnosti, - emisní kurs akcií upisovaných akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku je roven jejich jmenovité hodnotě, - celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku." do 25. 11. 2008 od 7. 10. 2008

Mimořádná valná hromada společnosti Stanford a.s. (dále "Společnost") dne 25.4.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto: a) Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky ve výši 24,300.000,- Kč ( slovy: dvacetčtyřimiliony třistatisíc korun českých) a částku ve výši 22,113.000,- kč (slovy: dvacetdvamilionů jednostotřinácttisíc korun českých) na konečnou výši základního ka pitálu 2,187.000,- Kč (slovy: dvamiliony jednostoosmdesátsedmtisíc korun českých). b) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je záměr použít prostředky získané provedením snížení základního kapitálu na uhrazení dosud neuhrazených ztrát z hospodaření za předchozí období. Celá částka snížení základního kapitálu bude použita na úh radu dosud neuhrazených ztrát z hospodaření za předchozí období. c) Snížení základního kapitálu bude provedeno formou poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z částky ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu ve výši 900,- Kč (slovy: devětset korun českých). Společn ost nevlastní k datu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu žádnou vlastní akcii nebo vlastní zatímní list. d) Za účelem výměny dosavadních akcií Společnosti za nové akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou akcií budou akcionáři Společnosti povinni předložit Společnosti dosavadní akcie k výměně ve lhůtě dvaceti dnů ode dne zveřejnění výzvy. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby je předložili za účelem výměny. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě dosavadní akcie k výměně za nové akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení, vykonávat prá va s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníka. Výzva akcionářům k předložení akcií za účelem výměny bude učiněna bez zbytečného odkladu, maximálně do dvaceti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, kt erým bude povolen zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 2. 8. 2006 od 23. 5. 2006

Základní kapitál Společnosti Stanford a.s. (dále jen "Společnost") se zvyšuje o částku ve výši 9,400.000,-Kč (slovy: devětmilionů čtyřistatisíc korun českých) a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení z ákladního kapitálu Společnosti z částky ve výši 14,900.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionů devětsettisíc korun českých) na částku ve výši 24,300.000,-Kč (dvacetčtyřimilionů třistatisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýš ení základního kapitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež budou v lisitnné podobě: 940 (devětsetčtyřicet) kusů o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), každé z nich. Přednostní právo jediného akcionáře Společnosti tj. společnosti K&K Capital Group a.s. se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ: 25582429, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6754 (dále jen "jediný akci onář") na úpis nových akcií Společnosti se omezuje na úpis 454 (čtyřistapadesátčtyři) kusů nových akcií Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 4,540.000,-Kč (slovy: čtyřimilony pětsetčtyřicettisíc korun českých. Důvody omezení přednostního práva a odůvo dnění navrženého emisního kursu bylo zdůvodněno zprávou představenstva zpracovanou podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Zpráva představenstva je přílohou číslo 3 notářského zápisu. 454 (čtyřistapadesátčtyři) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 4,540.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony pětsetčtyřicettisíc korun českých), na které se nevztahuje omezení přednostního práva jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti, budou jediným a kcionářem upsány způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromad y o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 243 (dvěstěčtyřicettři) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 2,430.000,-Kč (slovy: dvamiliony čtyřistatřicettisíc korun českých), které nebudou upsány jediným akcionářem z důvodu omezení jeho přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, budou u psány předem určeným zájemcem tj. PhDr. Jurajem Grochem, r.č.540202/2208, bytem Brno, Joukalova 1 (dále jen PhDr. Juraj Groch) způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodníno zákoníku t. na základě Smlouvy o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 243 (dvěstěčtyřicettři) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 2,430.000,-Kč (slovy: dvamiliony čtyřistatřicettisíc korun českých), které nebudou upsány jediným akcionářem z důdovodu omezení jeho přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem tj. Mgr. Janem Kreidlem, r.č. 720123/0289, bytem Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 13 (dále jen Mgr. Jan Kreidl) způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež mus í obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 3 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jí ž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií Společnosti pro jediného akcionáře i pro oba předem určené zájemce, tedy místem uzavření smluv o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoniku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 10, Vinohradská 1511/230 v pracovních dnech v době o d 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři a oběma předem určeným zájemcům písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do dvou dnů ode dne, kdy představenstvo Společnosti podá návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem a oběma předem určenými ůzájemci je stanovena v délce 15 dnů. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude jedinému akcionáři doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis akcií předem určenému zájemci PhDr. Juraji Grochovi počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku, ne však dříve, než bude předem určenému zájemci PhDr.Juraji Grochovi doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis akcií předem určenému zájemci Mgr. Janu Kreidlovi počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku, ne však dříve, než bude předem určenému zájemci Mgr. Janu Kreidlovi doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři i oběma předem určeným zájemcům spolu s Oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Na každou jednu dosavadní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettitsíc korun českých) lze upsat s využitím přednostního práva na úpis akcií Společnosti 454/1490 nové kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy : desettisích korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Jediný akcionář má právo s využitím přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti upsat kmenové akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě 4,540.000,-Kč (slovy: čtyři miliony pětset čtyřicet tisíc korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií ve výši 9,400.070,-Kč (slovy: devět milionů čtyřista tisíc sedmdesát korun českých) bude roven jejich jmenovité hodnotě zvýšené o emisní ažio ve výši 4,860.070,-Kč (slovy: čtyři miliony osmsetšedesát tisíc semdestát korun českýc h). Emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude roven hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) zvýšené emisní ažio ve výši 10.705,-Kč (slovy: deset tisíc sedmsetpět korun českých) tj. celkem 20.705,-Kč (slovy: dvacet tisíc sedmsetpět korun českých). Celkový počet akcií, které je oprávněn upsat jediný akcionář s využitím přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti je 454 (čtyřistapadesátčtyři) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), každé z nich. Předem určený zájemce PhDr. Juraj Groch má právo upsat kmenové akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě 2,430.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřistatřicet tisíc korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií bude roven jejic h jmenovité hodnotě tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude roven hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Celkový počet akcií, které je oprávněn upsat předem určený zájemce PhDr. Juraj Groch je 243 (dvěstěčtyřicettři) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich. Předem určený zájemce Mgr. Jan Kreidl má právo upsat kmenové akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě 2,430.000,-Kč (slovy: dva milionyčtyřistatřicet tisíc korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií ks akcie ve jmenovi té hodnotě tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč) bude roven hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Celkový počet akcií, které je oprávněn upsat předem určený zájemce Mgr. Jan Kreidl je 243 (dvěstěčtyřicettři) kusů akc ií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), každé z nich. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Celý emisní kurs 454 (čtyřistapadesátčtyři) kusů akcií, upsaných jediným akcionářem, v celkové výši 9,400.070,-Kč (slovy: devět milionů čtyřista tisíc sedmdesát korun českých) bude uhrazen na účet č.ú.2024456028/2400 vedený u eBanka, a.s. Jde o zvlášní úč et založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 454 ks upsaných akcií bude splacen do dvaceti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku. U předem určených zájemců PhDr. Juraje Grocha a Mgr. Jana Kreidla se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Celý emisní kurs akcií, upsaných předem určeným zájemcem PhDr. Jurajem Grochem, ve výši 2,430.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřistatřicet tisí korun českých) bude splacen započtením pohledávek předem určeného zájemce PhDr. Juraje Grocha vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a předem určeným zájemcem PhDr. Jurajem Grochem. Pohledávky předem určeného zájemce PhDr. Juraje Grocha ve výši 2,430.000,-Kč, které budou započteny, jsou specifikovány takto: Jde o pohledávku ve výši 650.000,-Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. února 2005, jež byla uzavřena mezi společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na s traně druhé. Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení. Jde o pohledávku ve výši 350.000,-Kč (slovy: třistapadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 7. února 2005, jež byla uzavřena mazi Společností jako dlužnkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na str aně druhé. Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení. Jde o pohledávku ve výši 1,430.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřicet tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 13. května 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem na jako věřitelem na straně druhé. Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení Existence a způsobilost k započtení všech tří pohledávek ve výši 2,430.000,-Kč předem určeného zájemce PhDr. Juraje Grocha a je ověřena potvrzením auditora ing. Jiřího Škampy, bytem Pellichova 8a, 602 00 Brno ze dne 2. září 2005, které je přílohou notář ského zápisu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením níže uvedených pohledávek předem určeného zájemce PhDr. Juraje Grocha: - pohledávky ve výši 650.000,-Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. února 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na stran ě druhé, - pohledávky ve výši 350.000,-Kč (slovy: třistapadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 7. února 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na straně druhé, - pohledávky ve výši 1,430.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřicet tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 13. května 2005, než byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako v ěřitelem na straně druhé, proti pohledávce Společnosti za PhDr. Jurajem Grochem z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jež budou PhDr. Jurajem Grochem upsány na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení zák ladního kapitálu. Celý emisní kurs akcií, upsaných předem určeným zájemcem Mgr. Janem Kreidlem, ve výši 2,430.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřistatřicet tisíc korun českých) bude splacen započtením pohledávek předem určeného zájemce Mgr. Jana Kreidla vůči Společnosti na zá kladě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a předem určeným záemcem Mgr. Janem Kreidlem. Pohledávky předem určeného zájemce Mgr. Jana Kreidla ve výši 2,430.000,-Kč, které budou započteny, jsou specifikovány takto: Jde o pohledávku ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun čeksých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 28. ledna 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a Mgr. Janem Kreidlem jako věřitelem straně druh é. Jde o pohledávku, jež způsobilá započtení. Jde o pohledávku ve výši 1,430.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřicet tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. záříů 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na straně druhé. Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení. Existence a způsobilost k započtení obou pohledávek předem určeného zájemce Mgr. Jana Kreidla je ověřena potvrzením auditora Ing. Jiřího Škampy, bytem Pellicova 8a, 602 00 Brno ze dne 2. září 2005, které je přílohou číslo 4 notářského zápisu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením níže uvedených pohledávek předem určeného zájemce Mgr. Jana Kreidla: - pohledávky ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), která vzikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 28. ledna 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a Mgr. Janem Kreidlem jako věřitelem na straně druhé, - pohledávky ve výši 1,430.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřicet tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. září 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a Mgr. Janem Kreidlem jako věřite lem na straně druhé, proti pohledávce Společnosti za Mgr. Janem Kreidlem z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jež budou Mgr. Janem Kreidlem upsány na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního k apitálu. Dohoda o započtení s předem určeným zájemcem PhDr. Jurajem Grochem a dohoda o započtení s předem určeným zájemcem Mgr. Janem Kreidlem, musí být uzavřeny v den provedení úpisu akcií. Podpisy na dohodách o započtení musí být úředně ověřeny. Dohody o započte ní budou podepsány v sídle Společnosti tj. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00. do 16. 1. 2006 od 13. 12. 2005

Základní kapitál společnosti Stanford a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 3.900.000,- Kč (slovy: tři miliony devětset tisíc korun českých) a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení zá kladního kapitálu z částky ve výši 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) na částku ve výši 14.900.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů devětset tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež budou vydány v listinné podobě: 390 (třistadevadesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti tj. společností K&K Capital Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČ 25582429 a to s využitím jeho přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti a to způsobem, jež stan oví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií Společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 10, Vinohradská 1511/230 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti jedinému akcionáři písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do dvou dnů ode dne, kdy představenstvo Společn osti podává návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem je stanovena v délce 15 dnů. Lhůta pro úpis akcií počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude jed inému akcionáři doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Na každou jednu dosavadní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 39/110 nové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Jediný akcionář má právo upsat kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, jež mají listinnou podobu a emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude roven ho dnotě 10.000,- Kč. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs 200 (dvouset) kusů upsaných akcií v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude uhrazen na účet č.ú. 2024456001/2400 vedený u eBanky a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoní ku. Emisní kurs 200 (dvouset) kusů upsaných akcií bude splacen do dvaceti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzvaření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Emisní kurs 190 (jednostodevadesát) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion devětset tisíc korun českých) bude splacen započtením pohledávky jediného akcionáře vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi S polečností a jediným akcionářem. Pohledávka jediného akcionáře, která bude započtena, je specifikována takto: Jde o pohledávku, která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 2. prosince 1999, jež byla uzavřena mezi společností SVORA s.r.o., se sídlem Praha 8, Ke stírce 12, IČ: 25698826, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 622 29 a společností Stanford a.s. a která byla na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20. září 2001 postoupena ze společnosti SVORA s.r.o. na společnost K&K Capital Group a.s. tj. jediného akcionáře Společnosti. Jde o pohledávku, jež je způsobila započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena v den provedení úpisu akcií. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení bude podepsána v sídle Společnosti tj. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00. do 17. 8. 2005 od 4. 5. 2005

Usnesení valné hromady ze dne 4.3.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: do 17. 9. 2002 od 3. 4. 2002

Základní kapitál obchodní společnosti Stanford a.s. se zvyšuje z částky 1.000.000,-Kč (slovy jdeden milion korun českých), o částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), na celkovou částku ve výši 11.000.000,-Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) se nepřipouští. do 17. 9. 2002 od 3. 4. 2002

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000 kusů (slovy: jeden tisíc) kmenových akcií, znějících na majitele, které budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedná akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). do 17. 9. 2002 od 3. 4. 2002

Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu nové emise akcií začne běžet desátý den po dni, kby nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál společnosti zapsáno do Obchodního rejstříku a její délka se stanovuje na 60 dnů. Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti, tedy sekretariát společnosti na adrese Praha 3, Táboritská 1000, PSČ: 130 87 v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. Informace o přednostním právu, ve smyslu ust. §204a odst. 2 obch. zák., bude zveřejněna způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tedy oznámením uveřejněným v Hospodářských novinách. do 17. 9. 2002 od 3. 4. 2002

Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), je akcionář oprávněn upsat 10 (slovy: deset) nových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých). do 17. 9. 2002 od 3. 4. 2002

Na základě přednostního práva budou upisovány kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějící na majitele, které budou vydány v listinné podobě, za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). do 17. 9. 2002 od 3. 4. 2002

Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisní kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č. 220146028/2400. do 17. 9. 2002 od 3. 4. 2002

Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je Karel Komárek, r.č.69-03-15/4258, bytem Lužice, Ploštiny 6. Místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Praha 3, Táboritská 1000, PSČ 130 87, v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva začne běžet následující den po skončení lhůty stanovené k výkonu přednostního práva k úpisu akcií, jak uvedeno v bodě f) tohoto tohoto rozhodnutí a číní 14 dnů. do 17. 9. 2002 od 3. 4. 2002

Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci oznámen představenstvem písemným oznámením, doručeným určitému zájemci, buď formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu jeho pobytu, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. do 17. 9. 2002 od 3. 4. 2002

Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). do 17. 9. 2002 od 3. 4. 2002

Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č.220146028/2400. do 17. 9. 2002 od 3. 4. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 59 606 400 Kč

od 8. 9. 2011

Základní kapitál

vklad 37 200 000 Kč

do 8. 9. 2011 od 15. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 27 191 700 Kč

do 15. 3. 2010 od 25. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 2 187 000 Kč

do 25. 11. 2008 od 2. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 24 300 000 Kč

do 2. 8. 2006 od 16. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 14 900 000 Kč

do 16. 1. 2006 od 17. 8. 2005

Základní kapitál

vklad 11 000 000 Kč

do 17. 8. 2005 od 3. 6. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 3. 6. 2002 od 17. 9. 1999
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 900 Kč, počet: 2 430 od 2. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 290 Kč, počet: 2 430 od 2. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 324 147 od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 324 147 do 2. 7. 2014 od 8. 9. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 100 083 do 8. 9. 2011 od 15. 3. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 290 Kč, počet: 2 430 do 2. 7. 2014 od 25. 11. 2008
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 900 Kč, počet: 2 430 do 2. 7. 2014 od 2. 8. 2006
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 430 do 2. 8. 2006 od 16. 1. 2006
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 490 do 16. 1. 2006 od 17. 8. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 100 do 17. 8. 2005 od 3. 6. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 3. 6. 2002 od 23. 11. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 23. 11. 1999 od 17. 9. 1999

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Kateřina Čápová

člen správní rady

První vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2015

Padovská 747/5, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Jaromír Soukup

předseda správní rady

První vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2015

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Lukáš Soukup

člen správní rady

První vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2015

Klánova 441/20, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jaromír Soukup

ředitel

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2015

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Kateřina Čápová

člen správní rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2015

Hvozdíková 2884/2, Praha, 106 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Kateřina Čápová

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 26. 10. 2012

zánik členství: 13. 3. 2015

zánik funkce: 13. 3. 2015

Hvozdíková 2884/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Kateřina Boháčová

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 6. 2013

vznik členství: 26. 10. 2012

Hvozdíková 2884/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Jana Švestáková

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 13. 3. 2015

zánik funkce: 13. 3. 2015

Zelená 7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Pavel Jezl

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 13. 3. 2015

zánik funkce: 13. 3. 2015

Otavská 1110, Písek, 397 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ivan Ševčík

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 1. 2. 2011

zánik členství: 31. 5. 2011

Jasmínová 1361, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Pavel Klaška

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 26. 4. 2010

zánik členství: 31. 1. 2011

Jihlava 202, 586 01, Česká republika

Ing. Robert Kolář

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 6. 2. 2013

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 31. 10. 2011

vznik funkce: 28. 1. 2008

zánik funkce: 31. 10. 2011

Ostružná 100, 788 25, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Jan Chudoba

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 22. 9. 2009

Průběžná 1823/57, Praha 10, 110 00, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 6. 2. 2013

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 31. 10. 2011

Kozákova 125/2, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Robert Kolář

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2008 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 20. 12. 2007

vznik funkce: 28. 1. 2008

Prostějov 2, 796 01, Česká republika

Ing. Pavel Švácha

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2008 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 31. 7. 2008

Zlíchovská 4, Praha 4, 143 00, Česká republika

Pavel Páral

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2008 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 20. 5. 2009

Na Třebešíně 58, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Pavel Rampír

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 26. 3. 2008

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 20. 12. 2007

nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice, 530 02, Česká republika

PhDr. Juraj Groch

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 17. 5. 2007

J.Uhra 18, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. František Komárek

předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2006 - Poslední vztah: 26. 3. 2008

vznik funkce: 12. 9. 2006

zánik funkce: 20. 12. 2007

Pančava 3785/47, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. František Komárek

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2005 - Poslední vztah: 17. 10. 2006

vznik členství: 30. 3. 2005

Pančava 3785/47, Hodonín, 695 01, Česká republika

PhDr. Juraj Groch

předseda

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 17. 10. 2006

vznik členství: 26. 11. 2003

vznik funkce: 26. 11. 2003

J.Uhra 18, Brno, 602 00, Česká republika

Mgr. Jan Kreidl

člen

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 26. 2. 2009

Pavla Švandy ze Semčic 13, Praha 5, 150 00, Česká republika

Blanka Pachovská

člen

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

zánik členství: 26. 11. 2003

vznik funkce: 26. 9. 2001

Na Plískavě 116/19, Praha 10 - Hostivař, 102 00, Česká republika

Soňa Rýdl

předseda a člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

zánik členství: 26. 11. 2003

vznik funkce: 26. 9. 2001

zánik funkce: 26. 11. 2003

Sokolovská 125, Tišice-Chrást, 277 15, Česká republika

Ing. František Ureš

člen

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 7. 2005

zánik členství: 3. 6. 2004

vznik funkce: 26. 9. 2001

Zelenečská 504/47, Praha 9, 190 00, Česká republika

Přemysl Svora

předseda a člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

vznik členství: 20. 11. 2000

vznik funkce: 21. 11. 2000

zánik funkce: 26. 9. 2001

Mšenská 6, Praha 8, Česká republika

Jan Svora

místopředseda a člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

vznik členství: 20. 11. 2000

vznik funkce: 21. 11. 2000

zánik funkce: 26. 9. 2001

Padělky 1, Rohatec, 696 01, Česká republika

Vladimír Sobotka

člen

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

zánik funkce: 20. 11. 2000

Radeč 187, Úpice, 542 32, Česká republika

Jaromír Piskoř

člen

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

zánik funkce: 26. 9. 2001

Geologická 5/993, Praha 5, Česká republika

Pavel Richter

předseda

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

zánik funkce: 20. 11. 2000

Dolnokubínská 1438, Praha 4, Česká republika

Martin Hospodár

člen

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 1999

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Blanka Dvořáková

předseda

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 1999

Dolnokubínská 1438, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Hana Hospodárová

člen

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 1999

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Jménem společnosti jedná statutární ředitel; statutárním ředitelem je předseda správní rady.

do 1. 1. 2021 od 13. 3. 2015

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek je oprávněn každý člen představenstva samostatně.

do 13. 3. 2015 od 7. 12. 2012

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně.

do 7. 12. 2012 od 28. 12. 2001

Za společnost jedná a vůči třetím osobám společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 28. 12. 2001 od 23. 11. 1999

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva, který má trvalé bydliště v České republice nebo povolení k pobytu v České republice v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

do 23. 11. 1999 od 17. 9. 1999

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Věra Fialová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 26. 10. 2012

zánik členství: 13. 3. 2015

zánik funkce: 13. 3. 2015

Pod Račany 173, Davle, 252 06, Česká republika

Filip Doubek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 26. 10. 2012

zánik členství: 13. 3. 2015

zánik funkce: 13. 3. 2015

Polní 167, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Tomáš Vyšohlíd

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 13. 3. 2015

zánik funkce: 13. 3. 2015

Sezimova 11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Rampír

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2013

vznik členství: 20. 5. 2008

zánik členství: 26. 10. 2012

vznik funkce: 10. 3. 2009

zánik funkce: 26. 10. 2012

nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice, 530 02, Česká republika

JUDr. Tomáš Lebeda

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 2. 2013

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 26. 10. 2012

Na Sídlišti 152, Průhonice, 252 43, Česká republika

Mgr. Jan Kreidl

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 15. 6. 2011

Pavla Švandy ze Semčic 13, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Václav Strýhal

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 20. 5. 2009

Jeronýmova 1411, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Pavel Rampír

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 20. 5. 2008

nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 30. 7. 2008

vznik funkce: 10. 3. 2004

zánik funkce: 30. 7. 2008

Donovalská 1758/41, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Jan Drábek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2005 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 30. 3. 2005

zánik členství: 22. 4. 2009

Purkyňova 68, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

člen

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2005

vznik členství: 26. 11. 2003

Donovalská 1758/41, Praha 4, 140 00, Česká republika

Tomáš Zacha

předseda a člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

zánik členství: 26. 11. 2003

vznik funkce: 26. 9. 2001

zánik funkce: 26. 11. 2003

Okružní 4729, Zlín, 760 05, Česká republika

JUDr. Kristina Škampová

člen

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 26. 3. 2008

vznik funkce: 26. 9. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2007

Pellichova 8a, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Jindřich Vališ

člen

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 7. 2005

zánik členství: 8. 9. 2004

vznik funkce: 26. 9. 2001

K Rovinám 535/20, Praha 5, 158 00, Česká republika

Luďka Svorová

předseda a člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

vznik členství: 20. 11. 2000

zánik členství: 26. 9. 2001

vznik funkce: 21. 11. 2000

Padělky 1, Rohatec, 696 01, Česká republika

Eva Svorová

člen

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

vznik funkce: 20. 11. 2000

zánik funkce: 26. 9. 2001

Mšenská 6, Praha 8, Česká republika

Naďa Hlaváčková

člen

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

vznik funkce: 20. 11. 2000

zánik funkce: 26. 9. 2001

Pštrossova 22/191, Praha 1, Česká republika

Libuše Talianová

člen

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

zánik funkce: 20. 11. 2000

Schnirchova 661/20, Praha 7, Česká republika

Lenka Straková

předseda

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

zánik funkce: 20. 11. 2000

Lipová 1498, Brandýs nad Labem, Česká republika

Valéria Janusová

člen

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

zánik funkce: 20. 11. 2000

Mudroňova 25, Košice, Slovenská republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Hana Hospodárová

člen

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 1999

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Martin Hospodár

člen

První vztah: 17. 9. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 1999

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Další vztahy firmy Stanford a.s.

4 fyzické osoby

Mgr. Kateřina Čápová

člen správní rady

První vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2015

Padovská 747/5, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Jaromír Soukup

předseda správní rady

První vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2015

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Lukáš Soukup

člen správní rady

První vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2015

Klánova 441/20, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Jaromír Soukup

První vztah: 2. 7. 2014

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Kateřina Čápová

člen správní rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2015

Hvozdíková 2884/2, Praha, 106 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Akcionáři

Mgr. JAROMÍR SOUKUP

Mikuleckého 1311/8, Česká republika, Praha, 147 00

od 2. 7. 2014

K & K Capital Group a.s., IČ: 25582429

Vinohradská, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 30. 12. 2005 od 17. 9. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 11. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelská činnost
  • Nakladatelská činnost
  • Grafické práce a kresličské práce
  • Zpracování dat, služby databank, správa sítí
  • Reklamní činnost a marketing
  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
  • Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
  • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 11. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).