Hlavní navigace

Jihoměstská sociální a.s.

Firma Jihoměstská sociální a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14669, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 11 929 400 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28461835

Sídlo:

Ocelíkova 672/1, Praha, 149 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 9. 2008

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
862 Ambulantní a zubní zdravotní péče
87301 Sociální péče v domovech pro seniory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14669, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Jihoměstská sociální a.s. od 8. 1. 2015

Obchodní firma

Jihoměstská sociální a.s. do 8. 1. 2015 od 2. 12. 2014

Obchodní firma

Jihoměstská sociální a.s. do 2. 12. 2014 od 22. 9. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 22. 9. 2008

adresa

Ocelíkova 672/1
Praha 4 14941 od 22. 9. 2008

Předmět podnikání

hostinská činnost od 10. 5. 2010

Provozování nestátních zdravotnických zařízení od 10. 5. 2010

Poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu od 10. 5. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 20. 7. 2015 od 10. 5. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 9. 2008

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 20. 7. 2015

Ostatní skutečnosti

Dne 26.7.2010 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Michalem Kulíkem, notářem v Praze, dne 26.7.2010, N 121/2010, NZ 107/2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. a) Základní kapitál se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku 9,929.400,- Kč na částku 11,929,400,- Kč. Upisování akcií nad předmětnou částku se nepřipouští. b) Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydán 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 9,929.400,- Kč. c) Jediný akcionář schvaluje možnost úpisu 1 kusu akcie nepeněžitým vkladem, neboť je to v důležitém zájmu společnosti. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Jediný akcionář může uplatnit své přednostní právo na úpis akcií v sídle společnosti Jihoměstská sociální a.s. v ulici Ocelíkova 672/1, Praha 4, Háje, PSČ 149 41, v pracovní dny v době od 9.00 hod. do 16.00 hod., a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání n ávrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Současně s podáním návrhu do obchodního rejstříku bude jedinému akcionáři doručen písemný návrh smlouvy o úpisu akcií s uvedením lhůty, do které má být předmětná smlouva uzavřena. Smlouva o úpisu akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč bude možné upsat 0,5 nové akcie. f) 1 ks nové akcie nové akcie akcií bude upisován s využitím přednostního práva s tím, že emisní kurs nově vydané akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. g) Nová akcie, která nebude upsána s využitím přednostního práva bude nabídnuta zájemci, a to Městská část Praha 11. Jediný zájemce může uplatnit své právo na úpis akcií v sídle společnosti Jihoměstská sociální a.s. v ulici Ocelíkova 672/1, Praha 4, Háje, PSČ 149 41, v pracovní dny v době od 9.00 hod. do 16.00 hod., pokud akcionář s přednostním právem nevyužije své právo na úpis akcií. Zájemce bude oprávněn upsat akcie ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy bude představenstvem o možnosti úpisu písemně vyrozuměn. Současně s vyrozuměním bude zájemci doručen písemný návrh smlouvy o úpisu akcií s uvedením lhůty, do které má být předmětná smlouva uzavřena. Smlouva o úpisu akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zá pis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité věci, vkládané do společnosti Jihoměstská sociální a.s.: - osobní automobil Škoda Fabia kombi, SPZ ALA 0041 - vkládaný Městskou částí Praha 11 jako jediným akcionářem, a který je popsán ve znaleckém posudku číslo 1040/007/10 ze dne 20.5.2010, vypracovaným Miroslavem Beranem, Kostelní Radouň 113, Nová Včelnice, 378 42, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvl. specializace oceňování motorových vozidel, a který byl k návrhu vkladatele jmenován ve smyslu § 59 odst. 3 obch.zák. usnesením Městského sudu v Praze, č.j. 2 Nc 4458/2010 ze dne 19.4.2010. Usn esení nabylo právní moci dne 4.5.2010. Hodnota nepeněžitého vkladu představuje podle znaleckého posudku Miroslava Berana částku ve výši 106.000,- Kč a na vklad akcionáře se započítává částka ve výši 106.000,- Kč. - nákladní automobil skříňový N1 - FORD Transit 260 S, SPZ 9A3 4219, vkládaný Městskou částí Praha 11 jako jediným akcionářem, a který je popsán ve znaleckém posudku číslo 1041/008/10 ze dne 20.5.2010, vypracovaným Miroslavem Beranem, Kostelní Radouň 113, Nová Včelnice, 378 42, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvl. specializace oceňování motorových vozidel, a který byl k návrhu vkladatele jmenován ve smyslu § 59 odst. 3 obch.zák. usnesením Městského sudu v Praze, č.j. 2 Nc 4458/2010 ze dn e 19.4.2010. Usnesení nabylo právní moci dne 4.5.2010. Hodnota nepeněžitého vkladu představuje podle znaleckého posudku Miroslava Berana částku ve výši 442.000,- Kč a na vklad akcionáře se započítává částka ve výši 442.000,- Kč. - nákladní automobil skříňový N1 - FORD Transit 280 S, SPZ 2A5 8396, vkládaný Městskou částí Praha 11 jako jediným akcionářem, a který je popsán ve znaleckém posudku číslo 1042/009/10 ze dne 20.5.2010, vypracovaným Miroslavem Beranem, Kostelní Radouň 113, Nová Včelnice, 378 42, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvl. specializace oceňování motorových vozidel, a který byl k návrhu vkladatele jmenován ve smyslu § 59 odst. 3 obch.zák. usnesením Městského sudu v Praze, č.j. 2 Nc 4458/2010 ze dn e 19.4.2010. Usnesení nabylo právní moci dne 4.5.2010. Hodnota nepeněžitého vkladu představuje podle znaleckého posudku Miroslava Berana částku ve výši 203.000,- Kč a na vklad akcionáře se započítává částka ve výši 203.000,- Kč. - nákladní automobil skříňový N1 - FORD Transit 260 S, SPZ 1AB 6959, vkládaný Městskou částí Praha 11 jako jediným akcionářem, a který je popsán ve znaleckém posudku číslo 1043/010/10 ze dne 20.5.2010, vypracovaným Miroslavem Beranem, Kostelní Radouň 113, Nová Včelnice, 378 42, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvl. specializace oceňování motorových vozidel, a který byl k návrhu vkladatele jmenován ve smyslu § 59 odst. 3 obch.zák. usnesením Městského sudu v Praze, č.j. 2 Nc 4458/2010 ze dn e 19.4.2010. Usnesení nabylo právní moci dne 4.5.2010. Hodnota nepeněžitého vkladu představuje podle znaleckého posudku Miroslava Berana částku ve výši 374.000,- Kč a na vklad akcionáře se započítává částka ve výši 374.000,- Kč. - osobní automobil kombi FORD Transit 300 S, SPZ 3A1 5580, vkládaný Městskou částí Praha 11 jako jediným akcionářem, a který je popsán ve znaleckém posudku číslo 1044/011/10 ze dne 20.5.2010, vypracovaným Miroslavem Beranem, Kostelní Radouň 113, Nová Včel nice, 378 42, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvl. specializace oceňování motorových vozidel, a který byl k návrhu vkladatele jmenován ve smyslu § 59 odst. 3 obch.zák. usnesením Městského sudu v Praze, č.j. 2 Nc 4458/2010 ze dne 19.4.201 0. Usnesení nabylo právní moci dne 4.5.2010. Hodnota nepeněžitého vkladu představuje podle znaleckého posudku Miroslava Berana částku ve výši 203.000,- Kč a na vklad akcionáře se započítává částka ve výši 203.000,- Kč. - nákladní automobil skříňový - dodávkový - FORD Transit 80, SPZ AKA 9838, vkládaný Městskou částí Praha 11 jako jediným akcionářem, a který je popsán ve znaleckém posudku číslo 1045/012/10 ze dne 20.5.2010, vypracovaným Miroslavem Beranem, Kostelní Radou ň 113, Nová Včelnice, 378 42, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvl. specializace oceňování motorových vozidel, a který byl k návrhu vkladatele jmenován ve smyslu § 59 odst. 3 obch.zák. usnesením Městského sudu v Praze, č.j. 2 Nc 4458/2010 ze dne 19.4.2010. Usnesení nabylo právní moci dne 4.5.2010. Hodnota nepeněžitého vkladu představuje podle znaleckého posudku Miroslava Berana částku ve výši 59.000,- Kč a na vklad akcionáře se započítává částka ve výši 59.000,- Kč. - nákladní automobil skříňový - Volkswagen Transporter, SPZ ALC 1255, vkládaný Městskou částí Praha 11 jako jediným akcionářem, a který je popsán ve znaleckém posudku číslo 1046/013/10 ze dne 20.5.2010, vypracovaným Miroslavem Beranem, Kostelní Radouň 113 , Nová Včelnice, 378 42, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvl. specializace oceňování motorových vozidel, a který byl k návrhu vkladatele jmenován ve smyslu § 59 odst. 3 obch.zák. usnesením Městského sudu v Praze, č.j. 2 Nc 4458/2010 ze d ne 19.4.2010. Usnesení nabylo právní moci dne 4.5.2010. Hodnota nepeněžitého vkladu představuje podle znaleckého posudku Miroslava Berana částku ve výši 144.000,- Kč a na vklad akcionáře se započítává částka ve výši 144.000,- Kč. - movité věci - vkládané Městskou částí Praha 11 jako jediným akcionářem, a které jsou popsány ve znaleckém posudku číslo 1517/2009 ze dne 14.12.2009, vypracovaným Ing. Vladimírem Albrechtem, Praha 4, Komořanská 2168/48, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací movité věci, který byl k návrhu vkladatele jmenován ve smyslu § 59 odst. 3 obch.zák. usnesením Městského sudu v Praze, č.j. 2 Nc 5110/2009 ze dne 26.11.2009. Usnesení nabylo právní moci dne 14.12.2009. Hodnota nepeně žitého vkladu představuje podle znaleckého posudku Ing. Vladimíra Albrechta částku ve výši 8,418.400,- Kč a na vklad akcionáře se započítává částka ve výši 8,398.400,- Kč. Akcionář prohlašuje, že nepeněžitý vklad je věcí, která je hospodářsky využitelná ve vztahu k předmětu podnikání společnosti. Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálo do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu (nepeněžitém vkladu) ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zák. (bod d) tohoto usnesení). i) Nepřipouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. do 22. 12. 2010 od 6. 9. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 11 929 400 Kč

od 22. 12. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 22. 12. 2010 od 22. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 11 929 400 Kč, počet: 1 od 20. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 9 929 400 Kč, počet: 1 do 20. 7. 2015 od 22. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 20. 7. 2015 od 22. 9. 2008

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Bc. Zora Rendlová

29.6.2023

První vztah: 19. 10. 2023

vznik členství: 29. 6. 2023

Palackého 354/11, Tábor, 390 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Alžběta Šafránková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2023

vznik členství: 29. 6. 2023

Petýrkova 1953/24, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Mejsnar

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 15. 7. 2019

vznik funkce: 29. 7. 2019

Donovalská 1660/34, Praha, 149 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Bc. Zora Rendlová

29.6.2023

První vztah: 12. 10. 2023 - Poslední vztah: 19. 10. 2023

vznik členství: 29. 6. 2023

Mikulova 1578/10, Praha, 149 00, Česká republika

Pavel Dittrich

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2020 - Poslední vztah: 12. 10. 2023

vznik členství: 17. 6. 2019

zánik členství: 29. 6. 2023

vznik funkce: 29. 7. 2019

zánik funkce: 29. 6. 2023

Hrabákova 1972/5, Praha, 148 00, Česká republika

Jan Mejsnar

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2019 - Poslední vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 15. 7. 2019

Donovalská 1660/34, Praha, 149 00, Česká republika

Pavel Dittrich

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2019 - Poslední vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 17. 6. 2019

Hrabákova 1972/5, Praha, 148 00, Česká republika

Bc. Zuzana Kapusňáková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2019 - Poslední vztah: 12. 10. 2023

vznik členství: 17. 6. 2019

zánik členství: 29. 6. 2023

Matúškova 803/11, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Martin Horák

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2019

Milotická 458/16, Praha, 155 21, Česká republika

Mgr. Gabriela Hostomská

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 10. 6. 2019

Mendelova 541/19, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Kos

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 3. 2. 2015

zánik členství: 2. 5. 2017

ml. do 8. 7. 2017 od 15. 4. 2015

Jažlovická 1319/30, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Ladislav Kos

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 3. 2. 2015

zánik členství: 2. 5. 2017

ml. do 8. 7. 2017 od 15. 4. 2015

Jažlovická 1319/30, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Leoš Valigurský

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 4. 2015

vznik členství: 12. 11. 2014

zánik členství: 3. 2. 2015

vznik funkce: 2. 12. 2014

zánik funkce: 3. 2. 2015

Zimákova 1153/35, Praha 4, 149 00, Česká republika

Irena Řivnáčová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 12. 11. 2014

zánik členství: 2. 5. 2017

V průčelí 1653/8, Praha, 149 00, Česká republika

Irena Řivnáčová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 12. 11. 2014

zánik členství: 2. 5. 2017

V průčelí 1653/8, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr., Ph.D. Rudolf Bohumil Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 12. 11. 2014

zánik členství: 17. 6. 2019

Zlešická 1851/11, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Provazník

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2014 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 26. 2. 2014

zánik členství: 12. 11. 2014

Nechvílova 1830/18, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Dalibor Mlejnský

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 8. 9. 2010

zánik členství: 13. 12. 2010

vznik funkce: 8. 9. 2010

zánik funkce: 13. 12. 2010

Jarníkova 1875/4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petra Venturová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 8. 9. 2010

zánik členství: 13. 12. 2010

Osvětová 615, Praha 4, 140 00, Česká republika

Oleg Rybnikář

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 8. 9. 2010

zánik členství: 13. 12. 2010

Majerského 2034/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

Eva Zikmundová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 26. 10. 2011

V hájích 388/18, Praha 4, 149 00, Česká republika

Petr Kopec

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 11. 2014

vznik členství: 26. 10. 2011

zánik členství: 26. 2. 2014

Majerského 2034/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Izabel Soukupová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 28. 7. 2010

zánik členství: 8. 1. 2015

zánik funkce: 8. 1. 2015

Mnichovická 719, Praha 4, 149 00, Česká republika

Mgr. Gabriela Hostomská

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 8. 1. 2015

zánik funkce: 8. 1. 2015

Mendelova 541/19, Praha 4, 149 00, Česká republika

Alena Třebínová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 28. 7. 2010

zánik členství: 12. 11. 2014

Brechtova 849, Praha 4, 149 00, Česká republika

Vladimír Horký

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 8. 9. 2010

zánik členství: 12. 11. 2014

Přístavní 1246/39, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Šedivý

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 12. 11. 2014

vznik funkce: 31. 1. 2011

zánik funkce: 12. 11. 2014

Jašíkova 1536, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Dalibor Mlejnský

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 22. 9. 2008

zánik členství: 22. 12. 2009

vznik funkce: 22. 9. 2008

zánik funkce: 22. 12. 2009

Jarníkova 1875/4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Oleg Rybnikář

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 22. 9. 2008

zánik členství: 22. 12. 2009

Majerského 2034/13, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petra Venturová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 22. 9. 2008

zánik členství: 22. 12. 2009

Osvětová 615, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jan Meixner

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 22. 9. 2008

zánik členství: 22. 12. 2009

Medkova 681/44, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Miroslav Punčochář, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 22. 9. 2008

zánik členství: 22. 12. 2009

Petýrkova 1995, Praha 4, 140 00, Česká republika

Vladimír Horký

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 22. 9. 2008

zánik členství: 22. 12. 2009

Láskova 1769, Praha 4, 140 00, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

PhDr. Jan Jaroš

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2023

vznik členství: 29. 6. 2023

V jezírkách 1546/18, Praha, 149 00, Česká republika

Marek Milaberský

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2023

vznik členství: 29. 6. 2023

Kropáčkova 557/2, Praha, 149 00, Česká republika

Peter Michajlov

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2023

vznik členství: 15. 7. 2019

Michelangelova 3464/13, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Jirava

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2023

vznik členství: 1. 6. 2020

Morávkova 361/28, Praha, 104 00, Česká republika

Mgr. Jiří Janoušek

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2021

vznik členství: 13. 9. 2021

vznik funkce: 13. 9. 2021

Konviktská 298/10, Praha, 110 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Jirava

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2021 - Poslední vztah: 18. 1. 2023

vznik členství: 1. 6. 2020

Dědinova 2006/9, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Petr Jirava

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2020 - Poslední vztah: 20. 2. 2021

vznik členství: 1. 6. 2020

Blažimská 3139/10, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Jileček

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2020 - Poslední vztah: 12. 10. 2023

vznik členství: 29. 7. 2019

zánik členství: 29. 6. 2023

Mikulova 1573/11, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Petr Křiváček, MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2020 - Poslední vztah: 12. 10. 2023

vznik členství: 17. 6. 2019

zánik členství: 29. 6. 2023

vznik funkce: 29. 7. 2019

zánik funkce: 29. 6. 2023

Kloboukova 2262/81, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Petr Křiváček, MBA

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2019 - Poslední vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 17. 6. 2019

Kloboukova 2262/81, Praha, 148 00, Česká republika

Peter Michajlov

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2019 - Poslední vztah: 9. 2. 2023

vznik členství: 15. 7. 2019

Milánská 413, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Jan Frey

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 9. 1. 2018

zánik členství: 17. 6. 2019

Zakouřilova 1216/38, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Kristýna Půtová

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 17. 6. 2019

Augustinova 2074/7, Praha, 148 00, Česká republika

Alžběta Šafránková

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2017 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 12. 11. 2014

zánik členství: 2. 5. 2017

Petýrkova 1953/24, Praha, 148 00, Česká republika

Alžběta Šafránková

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2017 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 12. 11. 2014

zánik členství: 2. 5. 2017

Petýrkova 1953/24, Praha, 148 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Jileček

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2017 - Poslední vztah: 7. 2. 2020

vznik členství: 12. 11. 2014

zánik členství: 29. 7. 2019

vznik funkce: 26. 1. 2017

zánik funkce: 29. 7. 2019

Mikulova 1573/11, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jiří Janoušek

předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2017 - Poslední vztah: 8. 12. 2021

vznik členství: 13. 9. 2016

zánik členství: 13. 9. 2021

vznik funkce: 26. 1. 2017

zánik funkce: 13. 9. 2021

Konviktská 298/10, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Jiří Janoušek

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 13. 9. 2016

Konviktská 298/10, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Jiří Janoušek

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 13. 9. 2016

Konviktská 298/10, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Hana Kuncová

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 3. 3. 2015

zánik členství: 2. 5. 2017

Jihlavská 422/36, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Hana Kuncová

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 3. 3. 2015

zánik členství: 2. 5. 2017

Jihlavská 422/36, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Jirava

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 8. 2020

vznik členství: 3. 3. 2015

zánik členství: 3. 3. 2020

Blažimská 3139/10, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Marian Murčo

Předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 26. 11. 2016

vznik členství: 12. 11. 2014

zánik členství: 13. 9. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2014

zánik funkce: 13. 9. 2016

Augustinova 2077/13, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Alžběta Šafránková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 12. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

zánik funkce: 26. 1. 2017

Petýrkova 1953/24, Praha, 148 00, Česká republika

Alžběta Šafránková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 12. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2014

zánik funkce: 26. 1. 2017

Petýrkova 1953/24, Praha, 148 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Jileček

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 12. 11. 2014

Mikulova 1573/11, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Tomáš Jileček

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 12. 11. 2014

Mikulova 1573/11, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Ruth

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 2. 4. 2014

zánik členství: 12. 11. 2014

Blatenská 2148/8, Praha, 148 00, Česká republika

Eva Zikmundová

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2014 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 26. 2. 2014

zánik členství: 12. 11. 2014

V hájích 388/18, Praha 4, 149 00, Česká republika

Drahoslav Matonoha

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2014

vznik členství: 26. 2. 2014

zánik členství: 2. 4. 2014

Tatarkova 723/22, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ladislav Horák

předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2014 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 26. 2. 2014

zánik členství: 12. 11. 2014

vznik funkce: 26. 2. 2014

zánik funkce: 12. 11. 2014

Michnova 1623/5, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. arch. Oleg Rybnikář

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 2. 3. 2011

Majerského 2034/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

Vítězslav Bílek

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 26. 10. 2011

Šalounova 1934/16, Praha 4, 149 00, Česká republika

Pavel Veselý

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 26. 10. 2011

Hněvkovského 1372/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Drahoslav Matonoha

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 17. 8. 2011

vznik funkce: 5. 4. 2011

zánik funkce: 17. 8. 2011

Šalounova 1934, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Helena Fajferlíková

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 26. 10. 2011

zánik členství: 11. 1. 2012

Slavická 1154/3, Praha 5, 150 00, Česká republika

Petr Kopec

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 2. 3. 2011

zánik členství: 26. 10. 2011

Majerského 2034/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Ruth

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 11. 2014

vznik členství: 26. 10. 2011

zánik členství: 26. 2. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2011

zánik funkce: 26. 2. 2014

Blatenská 2148, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Petr Ruth

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 11. 2014

vznik členství: 26. 10. 2011

zánik členství: 26. 2. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2011

zánik funkce: 26. 2. 2014

Blatenská 2148, Praha 4, 148 00, Česká republika

Dana Astlová

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 11. 2014

vznik členství: 11. 1. 2012

zánik členství: 26. 2. 2014

Blatenská 2148/8, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Soňa Jindráková

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 11. 2014

vznik členství: 17. 8. 2011

zánik členství: 26. 2. 2014

Blatenská 2148, Praha 4, 148 00, Česká republika

Jan Navrátil

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 26. 10. 2011

zánik členství: 12. 11. 2014

V Hájích 384, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jan Meixner

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 22. 9. 2008

zánik členství: 12. 11. 2014

vznik funkce: 12. 1. 2011

zánik funkce: 12. 11. 2014

Plickova 880/19, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jiří Janeček

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 22. 9. 2008

zánik členství: 13. 12. 2010

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 13. 12. 2010

Zimákova 458/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jan Meixner

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 22. 9. 2008

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 12. 1. 2011

Plickova 880/19, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jiří Janeček

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 22. 9. 2008

vznik funkce: 22. 9. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2009

Zimákova 458/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jan Meixner

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 22. 9. 2008

vznik funkce: 22. 9. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2009

Pichova 880, Praha 4, 140 00, Česká republika

Michal Kopecký

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 22. 9. 2008

zánik členství: 13. 12. 2010

vznik funkce: 22. 9. 2008

zánik funkce: 13. 12. 2010

Mrkvičkova 1376, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Ján

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 22. 9. 2008

zánik členství: 13. 12. 2010

Jakucká 1197/5, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Drahoslav Matonoha

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 22. 9. 2008

zánik členství: 13. 12. 2010

Šalounova 1934, Praha 4, 140 00, Česká republika

Společnost navenek zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva vždy s jedním členem představenstva společně nebo tři členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti nebo k otisku firemního razítka připojí své podpisy společně vždy předseda představenstva a místopředseda (člen) představenstva nebo místopředseda představenstva v zastoupení předsedy představenstva a další člen představenstva nebo tři č lenové představenstva společně.

od 20. 7. 2015

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva vždy s jedním členem představenstva společně nebo tři členové představenstva společně.

do 20. 7. 2015 od 22. 9. 2008

Další vztahy firmy Jihoměstská sociální a.s.

Historické vztahy

Jan Gabriel

První vztah: 6. 9. 2010 - Poslední vztah: 15. 4. 2015

Matúškova 801/15, Praha 4, 149 00, Česká republika

Akcionáři

Městská část Praha 11, IČ: 00231126

Ocelíkova, Česká republika, Praha 4, 149 41

od 22. 9. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 9. 2008

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 15. 4. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 6. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 9. 2008
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).