Hlavní navigace

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Firma Karlovarská krajská nemocnice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1205, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 220 374 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26365804

Sídlo:

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, 360 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 12. 2003

DIČ:

CZ26365804

Aktuální kontaktní údaje Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 2000 - 2499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

10 Výroba potravinářských výrobků
35110 Výroba elektřiny
353 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47250 Maloobchod s nápoji
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti
855 Ostatní vzdělávání
86100 Ústavní zdravotní péče

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1205, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Karlovarská krajská nemocnice a.s. od 20. 6. 2006

Obchodní firma

Karlovarská krajská nemocnice a.s. od 20. 12. 2014

Obchodní firma

Nemocnice Karlovy Vary spol. s r.o. do 20. 12. 2014 od 17. 12. 2003

Obchodní firma

Nemocnice Karlovy Vary a.s. do 20. 6. 2006 od 3. 1. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 3. 1. 2006

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 3. 1. 2006 od 17. 12. 2003

adresa

Bezručova 1190/19
Karlovy Vary 36001 od 20. 12. 2014

adresa

Bezručova 19
Karlovy Vary 36001 do 20. 12. 2014 od 29. 12. 2011

adresa

Bezručova 19
Karlovy Vary 36066 do 29. 12. 2011 od 3. 1. 2006

Předmět podnikání

Hostinská činnost od 12. 3. 2021

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 12. 3. 2021

Výroba elektřiny od 30. 1. 2020

Výroba tepelné energie od 30. 1. 2020

Rozvod tepelné energie od 30. 1. 2020

Poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění od 15. 12. 2015

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 15. 12. 2015

Výroba, obchod a služby nezapsané v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 12. 2015

hostinská činnost do 15. 12. 2015 od 28. 12. 2004

správa a údržba nemovitostí do 15. 12. 2015 od 28. 12. 2004

realitní činnost do 15. 12. 2015 od 28. 12. 2004

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 15. 12. 2015 od 28. 12. 2004

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 15. 12. 2015 od 28. 12. 2004

poskytování ambulantní a lůžkové zdravotní péče v oblasti preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, lékárenské a pohotovostní, včetně prodeje krve a krevních derivátů mezi zdravotnickými zařízeními, a to v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., o péč i o zdraví lidu, v platném znění a souvisejících předpisů do 15. 12. 2015 od 16. 1. 2004

organizování, zajišťování, vykonávání zdravotnických činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění do 15. 12. 2015 od 16. 1. 2004

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 15. 12. 2015 od 17. 12. 2003

zprostředkování obchodu do 15. 12. 2015 od 17. 12. 2003

specializovaný maloobchod do 15. 12. 2015 od 17. 12. 2003

praní, žehlení, oprava a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 15. 12. 2015 od 17. 12. 2003

Ostatní skutečnosti

Dne 11.3.2019 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 170.374.000 Kč, o částku 50.000.000 Kč na novou výši základního kapitálu Společnosti 220.374.000 Kč (dvě stě dvacet milionů tři sta sedmdesát čtyři ti síc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. a to: upsáním 50 kusů kmenových akcií na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč. S nově emitovanými akciemi budou spoj ena stejná práva jako s akciemi již vydanými o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs jedné upsané akcie bude 100 %) jmenovité hodnoty upsané akcie, tedy 1.000.000 Kč za jednu akcii. Akcie upíše předem určený zájemce, a to Karlovarský kraj, se sídlem Karlo vy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06, IČO: 708 91 168, který se vzdal přednostního práva na úpis akcií ve smyslu § 484 zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích). Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 48 3 Zákona o obchodních korporacích. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jim upsaných akcií na účet Společnosti č. 1154212310287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po upsání akcií. Akcie lze upsat do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. od 1. 4. 2019

Dne 18.12.2017 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 140.374.000 Kč (sto čtyřicet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) o částku 30.000.000 Kč (třicet milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu Společnosti 170.374.000 Kč (sto sedmdesát milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. a to: upsáním 30 (třicet) kusů kmenových akcií na jméno, které budou vydány v zaknihované podo bě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs jedné upsané akcie bude 100 % (jedn o sto procent) jmenovité hodnoty upsané akcie, tedy 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Akcie upíše předem určený zájemce, a to Karlovarský kraj, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06, IČO: 708 91 168, který se vzdal pře dnostního práva na úpis akcií ve smyslu § 484 zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích). Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. Předem určený zájemce je povinen spla tit emisní kurs jim upsaných akcií na účet Společnosti č. 1154212310287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po upsání akcií. Akcie lze upsat do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. od 15. 2. 2018

Dne 22.5.2017 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 120.374.000 Kč (sto dvacet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) o částku 10.000.000 Kč (deset milionů korun českých) na novou výši zák ladního kapitálu Společnosti 140.374.000 Kč (sto čtyřicet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. a to: upsáním 10 (deset kusů) kusů kmenových akcií na jméno, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs jedné upsané akcie bude 100 % (jedno st o procent) jmenovité hodnoty upsané akcie, tedy 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Akcie upíše předem určený zájemce, a to Karlovarský kraj, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06, IČ: 70891168, který se vzdal přednostní ho práva na úpis akcií ve smyslu § 484 zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích). Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. Předem určený zájemce je povinen splatit emi sní kurs jim upsaných akcií na účet Společnosti č. 1154212310287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po upsání akcií. Akcie lze upsat do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. od 5. 9. 2017

Dne 6.3.2017 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu ze stávajících 120.374.000 Kč (sto dvacet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) o částku 10.000.000 Kč (deset milionů korun českých) na novou výši zákl adního kapitálu Společnosti 130.374.000 Kč (sto třicet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. a to: upsáním 10 (deset kusů) kusů kmenových akcií na jméno, které budou vydány v listinné podobě a ne budou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs jedné upsané akcie bude 100 % (jedno sto p rocent) jmenovité hodnoty upsané akcie, tedy 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Akcie upíše předem určený zájemce, a to Karlovarský kraj, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06, IČ: 000 20 478, který se vzdal přednostníh o práva na úpis akcií ve smyslu § 484 zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích). Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. Předem určený zájemce je povinen splatit emis ní kurs jim upsaných akcií na účet Společnosti č. 1154212310287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po upsání akcií. Akcie lze upsat do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. od 24. 4. 2017

Dne 10.3.2014 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář společnosti, bez využití svého přednostního práva na upisování akcií o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 36.374.000,- Kč, tzn. z jeho dosavadní výše 84.000.000,- Kč na částku 120.3 74.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tzn. nad částku 36.374.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno úpisem 36 nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 35 akcií ve výši 1. 000.000,- Kč a 1 akcie ve výši 1.374.000,- Kč. Všechny akcie byly nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Karlovarskému kraji, identifikační číslo 708 91 168, se sídlem Krajského úřadu na adrese 360 01 Karlovy Vary, Závodní 353/88. Úpis všech akcií by l proveden nepeněžitým vkladem na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi společností a předem určeným zájemcem dne 1.4.2014. Celkový emisní kurs všech 36 upisovaných akcií činí 36.374.000,- Kč, emisní kurs jedné upisované akcie se rovná pro 35 akcií její jmenovité hodnotě, tzn. představuje částku 1.000.000,- Kč, emisní kurs pro jednu akcii se rovná její jmenovité hodnotě, tzn. představuje částku 1.374.000,- Kč. Předem určený zájemce splatil emisní kurs všech akcií vnesením nepeněžitého vkladu ve výši 36.374.000,- Kč - pozemku parc. č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 6, jehož hodnota byla oceněna soudním znalcem Ing. Martinem Polep ilem na částku 28.459.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 3535-399/2013 ze dne 21.11.2013 a pozemku parc. č. 1792/3 v k.ú. Cheb, obec a okres Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na LV č. 4071, jehož hodno ta byla oceněna soudním znalcem Ing. Janem Ryšavým na částku 7.915.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 119-6819/2013 ze dne 20.11.2013, a to vše na základě předání prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu společnosti ze dne 11.4.2014. od 23. 5. 2014

Dne 18.9.2013 rozhodl Karlovarský kraj jako jediný akcionář společnosti, bez využití svého přednostního práva na upisování akcií o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 32.000.000,- Kč, tzn. z jeho dosavadní výše 52.000.000,- Kč na částku 84.00 0.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu tzn. nad částku 32.000.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 32 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000.000,- Kč, vydaných v listinné podobě. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Karlovarskému kraji, identifikační číslo 708 91 168, se sídlem Krajského úřadu na adrese 360 01 Karlovy Vary, Závodní 353/88. Úpis všech akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti bude proveden peněžitým vkladem na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi společností a předem určeným zájemcem. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhod nutí do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude zaslán předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Akcie musí být upsány v sídle společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií či ní 32.000.000,- Kč, emisní kurs jedné upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě tzn. představuje částku 1.000.000,- Kč. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs všech akcií peněžitým vkladem ve výši 32.000.000,- Kč nejpozději do 14 dnů o de dne upsání akcií, a to na zvláštní účet u Komerční banky, a.s., který společnost za tímto účelem otevřela na své jméno číslo účtu 107-5692800297/0100. od 23. 10. 2013

Dne 2. července 2008 rozhodl Karlovarský kraj jakožto jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 30.000.000,- Kč na novou částku základního kapitálu ve výši 52.000.000,- Kč. Upisování nad částku 30.000.000,- Kč není pří pustné. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií s tím, že jediný akcionář společnosti Karlovarský kraj plně využívá svého přednostního práva k úpisu všech nových akcií. Přednostní právo k úpisu akcií bude vykonáno v sídle spol ečnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá podíl ve výši jedné celé a 8/22 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva bude 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Půjde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány v listinné podobě. Úpis všech akcií bude proveden peněžitým vkladem. Úpis akcií bude proveden na základě smlouvy o upsání akcií, jež bude uzavřena v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku mezi společností Karlovarská krajská nemocnice a.s. a Karlovarským krajem jakožto jediným akcionářem a to v sídle společnosti. Sm louva o upsání akcií bude uzavřena ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou podle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s tím, že počátek běhu lhůty k vykonání přednostního práva k úpisu akcií a uzavření smlouvy o úpisu akcií bude písemně oznámen společností akcionáři bez zbytečného odkladu dopisem doručeným do sídla akcionáře. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude v plné výši splacen ve lhůt ě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, kterým bude povolen zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to na zvláště k tomuto zřízený účet u banky České spořitelny a.s., pobočka Sokolov, č.ú. 809525389/0800. od 1. 8. 2008

Na společnost přešlo v důsledku fůze sloučením jmění společnosti Nemocnice Sokolov, spol. s r.o. se sídlem Sokolov, Slovenská 545, PSČ 356 01, identifikační číslo 26365812 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1572 5, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a jmění společnosti Nemocnice Cheb, spol. s r.o. se sídlem Cheb, K nemocnici 17, PSČ 350 02, identifikační číslo 26365782 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15724, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. od 1. 7. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 220 374 000 Kč

od 1. 4. 2019

Základní kapitál

vklad 170 374 000 Kč

do 1. 4. 2019 od 15. 2. 2018

Základní kapitál

vklad 140 374 000 Kč

do 15. 2. 2018 od 5. 9. 2017

Základní kapitál

vklad 130 374 000 Kč

do 5. 9. 2017 od 24. 4. 2017

Základní kapitál

vklad 120 374 000 Kč

do 24. 4. 2017 od 23. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 84 000 000 Kč

do 23. 5. 2014 od 26. 11. 2013

Základní kapitál

vklad 52 000 000 Kč

do 26. 11. 2013 od 16. 9. 2008

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

do 16. 9. 2008 od 3. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 22 907 000 Kč

do 3. 1. 2006 od 7. 10. 2005

Základní kapitál

vklad 200 000 Kč

do 7. 10. 2005 od 17. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 219 od 1. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 169 do 1. 4. 2019 od 15. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 374 000 Kč, počet: 1 od 5. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 139 do 15. 2. 2018 od 5. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 129 do 5. 9. 2017 od 24. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 119 do 24. 4. 2017 od 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 374 000 Kč, počet: 1 do 5. 9. 2017 od 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 84 do 23. 5. 2014 od 26. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 52 do 26. 11. 2013 od 16. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 22 do 16. 9. 2008 od 3. 1. 2006

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Igor Adamovič

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2023

vznik členství: 8. 2. 2021

vznik funkce: 28. 4. 2022

ČSA 255, Hroznětín, 362 33, Česká republika

Bc. Ondřej Behina

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2022

vznik členství: 18. 1. 2021

Obrněné brigády 552/33, Cheb, 350 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Kalina

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2022

vznik členství: 21. 3. 2022

Luční 381/8, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Mgr. Miroslava Korseltová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2022

vznik členství: 13. 7. 2020

5. května 132, Plesná, 351 35, Česká republika

MUDr. Jan Valeš

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2022

vznik členství: 13. 7. 2020

vznik funkce: 6. 5. 2021

Řadová 277/37, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

MUDr. Petra Říhová

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 5. 3. 2021

Dělnická 1623/37, Cheb, 350 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. David Soukup

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 8. 2. 2021

U Ovčárny 411/4, Karlovy Vary, 360 07, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

MUDr. Věra Procházková

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2021

vznik členství: 18. 1. 2021

Česká 154, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Jurča

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2021

vznik členství: 18. 1. 2021

Bezručova 1204, Chodov, 357 35, Česká republika

Historické vztahy

Igor Adamovič

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2022 - Poslední vztah: 8. 9. 2023

vznik členství: 8. 2. 2021

vznik funkce: 28. 4. 2022

Revoluční 137, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Igor Adamovič

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2022 - Poslední vztah: 4. 8. 2022

vznik členství: 8. 2. 2021

Revoluční 137, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

MUDr. Jan Valeš

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2021 - Poslední vztah: 3. 8. 2022

vznik členství: 13. 7. 2020

vznik funkce: 6. 5. 2021

Sokolovská 1023/39, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Josef Pavlovic

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2021 - Poslední vztah: 4. 8. 2022

vznik členství: 18. 1. 2021

zánik členství: 20. 1. 2022

vznik funkce: 6. 5. 2021

zánik funkce: 20. 1. 2022

Ladova 142/25, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Pavlovic

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2021 - Poslední vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 18. 1. 2021

Ladova 142/25, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Igor Adamovič

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2021 - Poslední vztah: 20. 7. 2022

vznik členství: 8. 2. 2021

ČSA 255, Hroznětín, 362 33, Česká republika

Josef Pavlovic

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2021 - Poslední vztah: 12. 6. 2021

vznik členství: 18. 1. 2021

Kubelíkova 539/4, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Bc. Ondřej Behina

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2021 - Poslední vztah: 29. 12. 2022

vznik členství: 18. 1. 2021

Dvořákova 2211/15, Cheb, 350 02, Česká republika

MUDr. Jan Valeš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2020 - Poslední vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 13. 7. 2020

vznik funkce: 18. 8. 2020

zánik funkce: 6. 5. 2021

Sokolovská 1023/39, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Bc. Miroslava Korseltová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2020 - Poslední vztah: 4. 8. 2022

vznik členství: 13. 7. 2020

5. května 132, Plesná, 351 35, Česká republika

Ing. Věra Pášmová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2020 - Poslední vztah: 12. 3. 2021

vznik členství: 23. 3. 2020

zánik členství: 18. 1. 2021

Jahodová 287/2, Karlovy Vary, 360 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Helena Trtková Říhová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2019 - Poslední vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 21. 1. 2020

Jenišov 247, 360 01, Česká republika

MUDr. Helena Trtková Říhová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2018 - Poslední vztah: 10. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2017

Svahová 1005/12, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

MUDr. Věra Procházková

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2017 - Poslední vztah: 12. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 18. 1. 2021

vznik funkce: 23. 1. 2017

zánik funkce: 18. 1. 2021

Česká 154, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

MUDr. Helena Trtková Říhová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2017 - Poslední vztah: 18. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

Jenišov 247, 360 01, Česká republika

MUDr. Helena Trtková Říhová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2017 - Poslední vztah: 18. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

Jenišov 247, 360 01, Česká republika

Josef Kubíčko

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2017 - Poslední vztah: 12. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 18. 1. 2021

Bezručova 2200/6, Cheb, 350 02, Česká republika

ing. Milan Rusev

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2017 - Poslední vztah: 12. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 18. 1. 2021

U Kolny 400/2, Karlovy Vary, 360 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Vaněček, BBA

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2017 - Poslední vztah: 12. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 18. 1. 2021

Nová Role 209, 362 25, Česká republika

Ing. Edmund Janisch

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2016 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

vznik členství: 6. 6. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

Vrchlického 563/9, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Edmund Janisch

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2016 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

vznik členství: 6. 6. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

Vrchlického 563/9, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Miroslava Korseltová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2016 - Poslední vztah: 3. 10. 2020

vznik členství: 6. 6. 2016

zánik členství: 6. 6. 2020

5. května 132, Plesná, 351 35, Česká republika

MUDr. Jan Valeš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2016 - Poslední vztah: 3. 10. 2020

vznik členství: 6. 6. 2016

zánik členství: 6. 6. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2016

zánik funkce: 6. 6. 2020

Sokolovská 1023/39, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Ing. Jiří Červenka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 9. 5. 2016

Thomayerova 2830/10, Aš, 352 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Červenka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 9. 5. 2016

Thomayerova 2830/10, Aš, 352 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Terezínská 228/10, Karlovy Vary, 360 07, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Terezínská 228/10, Karlovy Vary, 360 07, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Navrátil

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2016

Mánesova 1552/46, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Petr Navrátil

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2016

Mánesova 1552/46, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Jiří Kotek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Vrchlického 1375/2, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Kotek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Vrchlického 1375/2, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Blanka Patočková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 18. 8. 2014

zánik členství: 17. 12. 2014

Budovatelů 1413/5, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Bc. Martina Jánská

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 18. 8. 2014

zánik členství: 17. 12. 2014

Moskevská 1023/36, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Petr Martínek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 23. 5. 2014

zánik členství: 23. 3. 2015

Kostelní 859, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Petr Martínek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 23. 5. 2014

zánik členství: 23. 3. 2015

Kostelní 859, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Jakub Pánik

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 7. 11. 2011

zánik členství: 23. 3. 2015

vznik funkce: 6. 12. 2011

zánik funkce: 23. 3. 2015

Jateční 460/11, Cheb, 350 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jakub Pánik

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 7. 11. 2011

zánik členství: 23. 3. 2015

vznik funkce: 6. 12. 2011

zánik funkce: 23. 3. 2015

Jateční 460/11, Cheb, 350 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Havel

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 23. 3. 2015

Waldertova 669/4, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Martin Havel

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 23. 3. 2015

Waldertova 669/4, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Edmund Janisch

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 2. 4. 2012

zánik členství: 5. 6. 2016

Vrchlického 563/9, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Edmund Janisch

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 2. 4. 2012

zánik členství: 5. 6. 2016

Vrchlického 563/9, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Miroslava Korseltová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 6. 3. 2012

zánik členství: 5. 6. 2016

5. května 132, Plesná, 351 35, Česká republika

Miroslava Korseltová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 6. 3. 2012

zánik členství: 5. 6. 2016

5. května 132, Plesná, 351 35, Česká republika

MUDr. Jan Valeš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 6. 3. 2012

zánik členství: 5. 6. 2016

vznik funkce: 6. 9. 2012

zánik funkce: 5. 6. 2016

Sokolovská 1023/39, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

MUDr. Jan Valeš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 6. 3. 2012

zánik členství: 5. 6. 2016

vznik funkce: 6. 9. 2012

zánik funkce: 5. 6. 2016

Sokolovská 1023/39, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Mgr. Vladimír Hartmann

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2012 - Poslední vztah: 12. 4. 2012

vznik členství: 22. 12. 2010

zánik členství: 7. 11. 2011

Májová 67, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Richard Ullisch

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2012 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik členství: 7. 11. 2011

zánik členství: 27. 3. 2012

Karlovy Vary 124, 360 10, Česká republika

Jakub Pánik

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2012 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 7. 11. 2011

Jateční 11, Cheb, 350 02, Česká republika

Petr Martínek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2010 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 1. 4. 2010

zánik členství: 1. 4. 2014

Kostelní 859, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Bc. Joža Lokajíček

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2010 - Poslední vztah: 12. 4. 2012

vznik členství: 1. 4. 2010

zánik členství: 7. 11. 2011

Lomená 251/1, Karlovy Vary, 360 04, Česká republika

Hynek Bureš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2009 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik členství: 5. 3. 2008

zánik členství: 6. 3. 2012

vznik funkce: 11. 2. 2009

zánik funkce: 6. 3. 2012

Severní 11, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Mgr. Martin Havel

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2009 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 1. 1. 2009

vznik funkce: 11. 2. 2009

zánik funkce: 6. 12. 2011

Waldertova 669/4, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Mgr. Martin Havel

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2009 - Poslední vztah: 24. 3. 2009

vznik členství: 1. 1. 2009

Waldertova 669/4, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Oldřich Nápravník

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2009 - Poslední vztah: 12. 12. 2009

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 29. 10. 2009

Gen. Svobody 325, Březová, 356 01, Česká republika

MUDr. Berenika Podzemská

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2009 - Poslední vztah: 28. 4. 2010

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 1. 4. 2010

Nejdek 158, 362 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hynek Bureš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2008 - Poslední vztah: 24. 3. 2009

vznik členství: 5. 3. 2008

vznik funkce: 17. 3. 2008

zánik funkce: 11. 2. 2009

Severní 11, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

MUDr. Tomáš Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2008 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik členství: 5. 3. 2008

zánik členství: 6. 3. 2012

Hradištní 140, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Zborník

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2008 - Poslední vztah: 2. 3. 2009

vznik funkce: 15. 2. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2008

Ostrov 68, 368 01, Česká republika

MUDr. Václav Larva

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2008 - Poslední vztah: 2. 3. 2009

vznik členství: 15. 2. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

vznik funkce: 17. 3. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2008

Krále Jiřího 22, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Petr Martínek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2008 - Poslední vztah: 2. 3. 2009

vznik členství: 15. 2. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

Kostelní 859, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

MUDr. Jiří Morávek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2008 - Poslední vztah: 12. 4. 2012

vznik členství: 15. 2. 2008

zánik členství: 13. 8. 2010

Sadová 490, Žlutice, 364 52, Česká republika

RNDr. Petr Horký

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2007 - Poslední vztah: 20. 6. 2008

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 31. 1. 2008

Ruská 383/60, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

JUDr. Josef Pavel

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2007 - Poslední vztah: 20. 6. 2008

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 22. 1. 2008

Vřídelní 37, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Jiří Mutinský

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2007 - Poslední vztah: 20. 6. 2008

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 22. 1. 2008

Cínová 4, Březová u Karlových Varů, 362 15, Česká republika

MUDr. Jan Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2007 - Poslední vztah: 20. 6. 2008

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 22. 1. 2008

Svobody 586/13, Cheb, 350 02, Česká republika

Hynek Bureš

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2007 - Poslední vztah: 20. 6. 2008

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 5. 3. 2008

Severní 11, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

MUDr. Tomáš Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2007 - Poslední vztah: 20. 6. 2008

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 5. 3. 2008

Hradištní 140, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

RNDr. Petr Horký

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 4. 7. 2007

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 3. 1. 2007

Ruská 383/60, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

MUDr. Rudolf Macháček

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 4. 7. 2007

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 3. 1. 2007

Hrušková 44, Sokolov, 356 01, Česká republika

JUDr. Josef Pavel

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 4. 7. 2007

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 3. 1. 2007

Vřídelní 37, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Jiří Mutinský

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 4. 7. 2007

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 3. 1. 2007

Cínová 4, Březová u Karlových Varů, 362 15, Česká republika

Lenka Jíšová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 4. 7. 2007

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 3. 1. 2007

Ondřejská 50, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

MUDr. Jan Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 4. 7. 2007

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 3. 1. 2007

Svobody 586/13, Cheb, 350 02, Česká republika

Josef Mikuta

člen

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 3. 1. 2006

vznik členství: 29. 4. 2004

zánik členství: 3. 1. 2006

Na Zámecké 496, Toužim, 364 01, Česká republika

Ing. Miloš Patera

člen

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 3. 1. 2006

vznik členství: 29. 4. 2004

zánik členství: 3. 1. 2006

Zlatá 13, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Ing. Jan Horník

člen

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2005

vznik členství: 17. 12. 2003

zánik členství: 28. 4. 2005

Boží Dar 178, 362 62, Česká republika

Ing. Ivan Žikeš

předseda

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 3. 1. 2006

vznik členství: 17. 12. 2003

zánik členství: 3. 1. 2006

vznik funkce: 17. 12. 2003

zánik funkce: 3. 1. 2006

Maďarská 520/04, Karlovy Vary, 360 20, Česká republika

MUDr. Václav Larva

člen

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 3. 1. 2006

vznik členství: 17. 12. 2003

zánik členství: 3. 1. 2006

Krále Jiřího 1285/22, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Martin Čvančara, MBA

Člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2022

vznik členství: 1. 2. 2021

Nejdecká 1196, Chodov, 357 35, Česká republika

MUDr. Josef März

předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 1. 5. 2021

vznik funkce: 3. 5. 2021

Baarova 470/12, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Špilar

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

vznik funkce: 3. 5. 2021

Břasy 168, 338 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Špilar

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2021 - Poslední vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

Břasy 168, 338 24, Česká republika

Ing. Martin Čvančara, MBA

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2021 - Poslední vztah: 26. 1. 2022

vznik členství: 1. 2. 2021

Fučíkova 1313, Příbor, 742 58, Česká republika

Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2018 - Poslední vztah: 12. 3. 2021

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 31. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2021

Česká 338/22, Františkovy Lázně, 351 01, Česká republika

Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2018 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2018

Táborská 392/11, Cheb, 350 02, Česká republika

MUDr. Josef Mašek

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2018 - Poslední vztah: 12. 3. 2021

vznik členství: 15. 5. 2018

zánik členství: 31. 1. 2021

Fibichova 965, Kadaň, 432 01, Česká republika

Mgr. David Bracháček

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

Táborská 392/11, Cheb, 350 02, Česká republika

Mgr. David Bracháček

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

Táborská 392/11, Cheb, 350 02, Česká republika

MUDr. Josef März

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

Baarova 470/12, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

MUDr. Josef März

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2017 - Poslední vztah: 30. 6. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

Baarova 470/12, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Jitka Samáková

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2017 - Poslední vztah: 12. 3. 2021

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 31. 1. 2021

vznik funkce: 1. 6. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2021

Borecká 1061, Ostrov, 363 01, Česká republika

Mgr. David Bracháček

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2017 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

Táborská 392/11, Cheb, 350 02, Česká republika

Mgr. David Bracháček

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2017 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

Táborská 392/11, Cheb, 350 02, Česká republika

MUDr. Petra Říhová

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 6. 6. 2016

zánik členství: 31. 5. 2017

Dělnická 1623/37, Cheb, 350 02, Česká republika

MUDr. Petra Říhová

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 6. 6. 2016

zánik členství: 31. 5. 2017

Dělnická 1623/37, Cheb, 350 02, Česká republika

MUDr. Jiří Hofmann

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2017

Slunečná 226, Otovice, 360 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Jiří Hofmann

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2017

Slunečná 226, Otovice, 360 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. David Bracháček

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2016 - Poslední vztah: 25. 2. 2017

vznik členství: 1. 2. 2015

Česká 338/22, Františkovy Lázně, 351 01, Česká republika

Mgr. David Bracháček

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2016 - Poslední vztah: 25. 2. 2017

vznik členství: 1. 2. 2015

Česká 338/22, Františkovy Lázně, 351 01, Česká republika

Mgr. David Bracháček

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 4. 2016

vznik členství: 1. 2. 2015

Táborská 392/11, Cheb, 350 02, Česká republika

Mgr. David Bracháček

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 4. 2016

vznik členství: 1. 2. 2015

Táborská 392/11, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Lukáš Holý

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

Česká 1, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Ing. Lukáš Holý

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

Česká 1, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Ing. Dagmar Divišová

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 23. 5. 2014

zánik členství: 14. 12. 2015

Studentská 6/59, Karlovy Vary, 360 07, Česká republika

Ing. Dagmar Divišová

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 23. 5. 2014

zánik členství: 14. 12. 2015

Studentská 6/59, Karlovy Vary, 360 07, Česká republika

Josef März

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2014

zánik funkce: 1. 4. 2017

Baarova 470/12, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Josef März

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2014

zánik funkce: 1. 4. 2017

Baarova 470/12, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

MUDr. Jiří Hofmann

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 6. 2016

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

Děpoltovická 226, Otovice, 360 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jiří Hofmann

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 6. 2016

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

Děpoltovická 226, Otovice, 360 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Svoboda

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2013

zánik funkce: 30. 4. 2014

Barvičova 11/11, Brno, 602 00, Česká republika

Josef März

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 1. 4. 2013

Baarova 470/12, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Dagmar Divišová

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 22. 1. 2010

zánik členství: 22. 1. 2014

vznik funkce: 28. 3. 2012

zánik funkce: 22. 1. 2014

Studentská 6/59, Karlovy Vary, 360 07, Česká republika

MUDr. Martin Zítek

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 3. 10. 2011

zánik členství: 14. 3. 2012

Blankytná 1151/30, Liberec, 460 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Dagmar Divišová

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2011 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik členství: 22. 1. 2010

Studentská 6/59, Karlovy Vary, 360 07, Česká republika

Ing. Jan Rais, MBA

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2011 - Poslední vztah: 29. 12. 2011

vznik členství: 1. 9. 2011

zánik členství: 3. 10. 2011

Liberecká 615, Raspenava, 464 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miloslava Tanečková

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 1. 9. 2011

zánik členství: 14. 3. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 14. 3. 2012

Laurinova 1014, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Milan Trpišovský, MBA

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2011 - Poslední vztah: 16. 5. 2013

vznik členství: 1. 9. 2011

zánik členství: 31. 3. 2013

Na Mlýnku 193, Liberec, 460 01, Česká republika

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2011 - Poslední vztah: 16. 5. 2013

vznik členství: 1. 9. 2011

zánik členství: 31. 3. 2013

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2013

Azurová 1068, Liberec, 460 06, Česká republika

MUDr. Václav Larva

předseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 12. 2011

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 1. 3. 2010

zánik funkce: 31. 8. 2011

Krále Jiřího 22, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Miloslav Čermák

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 12. 2011

vznik členství: 22. 1. 2010

zánik členství: 31. 8. 2011

Jiřího z Poděbrad 2017/37, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Dagmar Divišová

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 12. 2011

vznik členství: 22. 1. 2010

vznik funkce: 8. 2. 2010

zánik funkce: 31. 8. 2011

Studentská 6/59, Karlovy Vary, 360 07, Česká republika

Mgr. Jaroslav Borka

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 12. 2011

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 31. 8. 2011

Stará Kysibelská 597/29, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Bradáč

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 12. 2011

vznik členství: 22. 1. 2010

zánik členství: 31. 8. 2011

Nový Svět 460, Skalná, 351 34, Česká republika

Mgr. Jiří Fojtík

předseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 10. 3. 2010

vznik členství: 17. 1. 2008

zánik členství: 25. 2. 2010

vznik funkce: 5. 1. 2009

zánik funkce: 25. 2. 2010

Prokopa Holého 593, Sokolov, 356 01, Česká republika

MUDr. Václav Larva

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 10. 3. 2010

vznik členství: 1. 1. 2009

Krále Jiřího 22, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Vilibald Knob

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 26. 1. 2010

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 4. 12. 2009

vznik funkce: 5. 1. 2009

zánik funkce: 4. 12. 2009

Na Švihově 805, Čelákovice, 250 88, Česká republika

MUDr. Věra Procházková

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2008 - Poslední vztah: 21. 2. 2008

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 17. 1. 2008

vznik funkce: 20. 12. 2007

zánik funkce: 17. 1. 2008

Česká 154, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

MUDr. Jiří Štefan

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2008 - Poslední vztah: 21. 2. 2008

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 8. 1. 2008

Karlovy Vary 127, 360 17, Česká republika

Ing. Luboš Orálek

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2008 - Poslední vztah: 21. 2. 2008

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 17. 1. 2008

Horní 299, Oloví, 357 07, Česká republika

Ing. Luboš Orálek

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2008 - Poslední vztah: 2. 3. 2009

vznik členství: 17. 1. 2008

zánik členství: 10. 12. 2008

Horní 299, Oloví, 357 07, Česká republika

Ing. Kamil Kastner

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2008 - Poslední vztah: 21. 2. 2008

vznik členství: 30. 10. 2007

zánik členství: 17. 1. 2008

Hrušková 102, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Jan Ferenc

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2008 - Poslední vztah: 2. 3. 2009

vznik členství: 17. 1. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

vznik funkce: 21. 1. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2008

Dukelská 994, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Jan Ferenc

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2008 - Poslední vztah: 2. 3. 2009

vznik členství: 17. 1. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

vznik funkce: 21. 1. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2008

Dukelská 994, Třinec, 739 61, Česká republika

Mgr. Jiří Fojtík

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2008 - Poslední vztah: 2. 3. 2009

vznik členství: 17. 1. 2008

vznik funkce: 21. 1. 2008

Prokopa Holého 593, Sokolov, 356 01, Česká republika

MUDr. Miloš Dobiáš

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2006 - Poslední vztah: 21. 2. 2008

vznik členství: 25. 4. 2006

zánik členství: 20. 12. 2007

Kaprova 6/52, Praha 1, 110 00, Česká republika

MUDr. Ilja Horník

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 2. 10. 2006

Hradební 516/16, Cheb, 350 02, Česká republika

Prof. Dr.med. Drsc. Christian Köck, MPH. MSc.

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 6. 2. 2006

Wien, Celtesgasse 13, A-1190, Rakouská republika

MUDr. Věra Procházková

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 21. 2. 2008

vznik členství: 3. 1. 2006

Česká 154, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

MUDr. Jiří Štefan

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 21. 2. 2008

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 20. 12. 2007

vznik funkce: 3. 1. 2006

zánik funkce: 20. 12. 2007

Karlovy Vary 127, 360 17, Česká republika

Mgr. David Hanzl

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 21. 2. 2008

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 20. 12. 2007

vznik funkce: 3. 1. 2006

zánik funkce: 20. 12. 2007

Karlova 133, Mšeno, 277 35, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Keřka

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 21. 2. 2008

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 29. 10. 2007

Klukovická 1530/8, Praha 5, 155 00, Česká republika

MUDr. Jiří Štefan

jednatel

První vztah: 1. 4. 2004 - Poslední vztah: 3. 1. 2006

vznik funkce: 17. 12. 2003

zánik funkce: 3. 1. 2006

Počerny 127, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

MUDr. Jiří Štefan

jednatel

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 1. 4. 2004

vznik funkce: 17. 12. 2003

Budovatelů 1693/2, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně.

od 26. 3. 2021

Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že společnost zastupuje předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.

do 26. 3. 2021 od 8. 10. 2015

Jménem společnosti jedná představenstvo.

do 8. 10. 2015 od 20. 12. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jakýkoliv člen představenstva.

do 20. 12. 2014 od 21. 12. 2012

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva.

do 21. 12. 2012 od 3. 1. 2006

Způsob jednání: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Jednatel za společnost podepisuje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 3. 1. 2006 od 17. 12. 2003

Další vztahy firmy Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Historické vztahy

MUDr. Jiří Souček

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 3. 1. 2006

Poštovní 10, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Helena Pěnkavová

První vztah: 1. 4. 2004 - Poslední vztah: 19. 8. 2005

U Ohře 12, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Akcionáři

Karlovarský kraj, IČ: 70891168

Závodní, Česká republika, Karlovy Vary, 360 01

od 3. 1. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 12. 2003

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 3. 3. 2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 7. 2006
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 1. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 12. 2003
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).