Hlavní navigace

Klaus Union CZ a.s.

Firma Klaus Union CZ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3337, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 70 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

48397334

Sídlo:

Bruntálská 2313/5, Krnov, 794 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 6. 1993

DIČ:

CZ48397334

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25620 Obrábění
281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3337, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Armaturka Krnov, a.s. od 16. 11. 2007

Obchodní firma

Armaturka Krnov, a.s. od 4. 8. 2015

Obchodní firma

Armaturka Krnov, a.s. do 4. 8. 2015 od 4. 7. 2015

Obchodní firma

Armaturka Krnov, a.s. do 4. 7. 2015 od 9. 6. 2015

Obchodní firma

Armaturka Krnov, spol. s r.o. do 9. 6. 2015 od 29. 6. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 16. 11. 2007

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 16. 11. 2007 od 29. 6. 1993

adresa

Bruntálská 2313/5
Krnov 79401 od 27. 2. 2014

adresa

Bruntálská 2313/5
Krnov 79411 do 23. 7. 2010 od 9. 2. 2002

adresa

Bruntálská 5
Krnov 79411 do 9. 2. 2002 od 29. 6. 1993

Předmět podnikání

Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 10. 2018

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 31. 10. 2018 od 23. 9. 2009

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 16. 11. 2007 od 6. 9. 2007

Kovoobráběčství od 9. 2. 2002

Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie do 23. 9. 2009 od 9. 2. 2002

Příprava a vypracování technických návrhů do 23. 9. 2009 od 9. 2. 2002

Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, chemie, petrochemie a dalších průmyslových odvětví do 23. 9. 2009 od 9. 2. 2002

Testování, měření a analýzy do 23. 9. 2009 od 9. 2. 2002

Velkoobchod do 23. 9. 2009 od 9. 2. 2002

Zprostředkování obchodu do 23. 9. 2009 od 9. 2. 2002

Realitní činnost do 23. 9. 2009 od 9. 2. 2002

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 23. 9. 2009 od 9. 2. 2002

Reklamní činnost a marketing do 23. 9. 2009 od 9. 2. 2002

Stavba strojů s mechanickým pohonem do 9. 2. 2002 od 29. 6. 1993

Kovoobrábění do 9. 2. 2002 od 29. 6. 1993

Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 2. 2002 od 29. 6. 1993

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 9. 6. 2015 od 19. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 9. 6. 2015 od 19. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 9. 6. 2015 od 19. 8. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 21.12.2011: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), tj. ze 60.000.000,-Kč na 70.000.000,-Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 20 ks nových akcií, kmenových, listinných, na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), upíše je jediný akcionář. 3) Emisní kurs akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 4) Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry ani českém, ani mezinárodním, tj. nebudou kótované. 5) Doporučeným dopisem odeslaným nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, přičemž k uzavření této smlouvy mu poskytne lhůtu nejméně 15 dnů a nejvýše 30 dnů ode dne doručení návrhu, a to v sídle společnosti. 6) Ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů od uzavření smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák. musí být 30% částky představující zvýšení základního kapitálu, tj. 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) splaceno na zvláštní účet u banky, splňující požada vky § 204 odst. 2 obch. zák., přičemž tímto zvláštním účtem je účet u Československé obchodní banky a.s. č. 249166751/0300. 7) Zbývající částka 7.000.000,-Kč (slovy: sedm milionů korun českých) bude jediným akcionářem splacena bezhotovostním převodem na účet společnosti do 1 roku od zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 204 odst. 1 a 177 odst. 1 obch. zák.). 8) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze podat, dokud podmínky uvedené v odst. a 5) a 6) nebudou splněny. 9) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo nejpozději do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jediného akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na jeho adresu, aby tyto akcie přev zal, přičemž místem převzetí bude sídlo společnosti, k převzetí bude poskytnuta lhůta nejméně 15 a nejvíce 30 dnů po celou pracovní dobu, tj. od 9.00 hod. do 15.00 hod. Tato lhůta musí skončit nejpozději šedesátým dnem po zápisu zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku. Totéž platí obdobně i pro emisi zatímních listů. do 15. 2. 2012 od 30. 1. 2012

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 14.6.2010: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), tj. z 45.000.000,-Kč na 60.000.000,-Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 30 ks nových akcií, kmenových, listinných, na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), upíše je jediný akcionář. 3) Emisní kurs akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 4) Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry ani českém, ani mezinárodním, tj. nebudou kótované. 5) Doporučeným dopisem odeslaným nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, přičemž k uzavření této smlouvy mu poskytne lhůtu nejméně 15 dnů a nejvýše 30 dnů ode dne doručení návrhu, a to v sídle společnosti. 6) Ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů od uzavření smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák. musí být 30% částky představující zvýšení základního kapitálu, tj. 4.500.000,-Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých) splaceno na zvláštní účet u banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 obch. zák., přičemž tímto zvláštním účtem je účet u Československé obchodní banky a.s. č. 237797927/0300. 7) Zbývající částka 10.500.000,-Kč (slovy: deset milionů pět set tisíc korun českých) bude jediným akcionářem splacena bezhotovostním převodem na účet společnosti do 1 roku od zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 204 odst. 1 a 177 odst. 1 obch. zák.). 8) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze podat, dokud podmínky uvedené vo odst. a 5) a 6) nebudou splněny. 9) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo nejpozději do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jediného akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na jeho adresu, aby tyto akcie přev zal, přičemž místem převzetí bude sídlo společnosti, k převzetí bude poskytnuta lhůta nejméně 15 a nejvíce 30 dnů po celou pracovní dobu, tj. od 9.00 do 15.00 hod. Tato lhůta musí skončit nejpozději šedesátým dnem po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Totéž platí obdobně i pro emisi zatímních listů. do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2010

1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých), tj. z 35.000.000,- Kč na 45.000.000,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 20 ks nových akcií, kmenových, listinných, na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), upíše je jediný akcionář. 3) Emisní kurs akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 4) Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry ani českém, ani mezinárodním, tj. nebudou kótované. 5) Doporučeným dopisem odeslaným nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, přičemž k uzavření této smlouvy mu poskytne lhůtu nejméně 15 dnů a nejvýše 30 dnů ode dne doručení návrhu, a to v sídle společnosti. 6) Ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák. musí být 30% částky představující zvýšení základního kapitálu, tj. 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) splaceno na zvláštní účet u banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 obch. zák., přičemž tímto zvláštním účtem je účet u Československé obchodní banky a.s. č. 232280478/0300. 7) Zbývající částka 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) bude jediným akcionářem splacena bezhotovostním převodem na účet společnosti do 1 roku od zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze podat, dokud podmínky uvedené v odst. 5) a 6) nebudou splněny. 9) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo nejpozději do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jediného akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na jeho adresu, aby tyto akcie přev zal, přičemž místem převzetí bude sídlo společnosti, k převzetí bude poskytnuta lhůta nejméně 15 a nejvíce 30 dnů po celou pracovní dobu, tj. od 9.00 do 15.00 hod. Tato lhůta musí skončit nejpozději šedesátým dnem po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Totéž platí obdobně i pro emisi zatímních listů. do 26. 11. 2009 od 23. 9. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

od 14. 5. 2012

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 14. 5. 2012 od 15. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 15. 2. 2012 od 9. 11. 2010

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 9. 11. 2010 od 14. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 45 000 000 Kč

do 14. 10. 2010 od 24. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 45 000 000 Kč

do 24. 3. 2010 od 26. 11. 2009

Základní kapitál

vklad 35 000 000 Kč

do 26. 11. 2009 od 9. 2. 2002

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 9. 2. 2002 od 15. 5. 2001

Základní kapitál

vklad 500 000 Kč

do 15. 5. 2001 od 29. 6. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 140 od 15. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 120 do 15. 2. 2012 od 14. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 90 do 14. 10. 2010 od 26. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 70 do 26. 11. 2009 od 16. 11. 2007

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Loredana Eschner

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2022

vznik členství: 22. 12. 2021

Obernbaakstrasse 106, Bochum, 447 97, Spolková republika Německo

Mike Blasberg

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2022

vznik členství: 22. 12. 2021

vznik funkce: 22. 12. 2021

Lingelmannstrasse 330, Dinslaken, 465 39, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Holger Markus Günter Schötz

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2018 - Poslední vztah: 8. 8. 2022

vznik členství: 31. 10. 2018

zánik členství: 22. 12. 2021

zánik funkce: 22. 12. 2021

Löhner Strasse 12, Herne, 446 52, Spolková republika Německo

Guido Röseler

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2020

vznik členství: 31. 10. 2018

zánik členství: 19. 8. 2020

vznik funkce: 31. 10. 2018

zánik funkce: 19. 8. 2020

Mellumer Weg 13, Recklinghausen, 456 65, Spolková republika Německo

Ing. Jan Kalabza

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 29. 6. 2018

zánik funkce: 31. 10. 2018

Písečná 337/18, Hlučín, 748 01, Česká republika

JUDr. Miroslav Zábrodský

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2018

vznik členství: 29. 6. 2018

zánik členství: 31. 10. 2018

Werichova 1145/35, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ARPO a. s.

  Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

 • člen dozorčí rady

  Equity Brokers a.s.

  Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

JUDr. Miroslav Zábrodský

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2018

vznik členství: 29. 6. 2018

zánik členství: 31. 10. 2018

Werichova 1145/35, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ARPO a. s.

  Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

 • člen dozorčí rady

  Equity Brokers a.s.

  Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Danuše Katrušáková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2018

vznik členství: 29. 6. 2018

zánik členství: 31. 10. 2018

Žižkova 491/32, Krnov, 794 01, Česká republika

Danuše Katrušáková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2018

vznik členství: 29. 6. 2018

zánik členství: 31. 10. 2018

Žižkova 491/32, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Jan Kalabza

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 29. 6. 2018

zánik funkce: 31. 10. 2018

Písečná 337/18, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Jan Kalabza

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 24. 7. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

Písečná 337/18, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Jan Kalabza

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 24. 7. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

Písečná 337/18, Hlučín, 748 01, Česká republika

Jan Skopal

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 26. 6. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

Albrechtická 1030/23, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Alena Koníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2015 - Poslední vztah: 24. 7. 2018

vznik členství: 10. 2. 2014

zánik členství: 29. 6. 2018

zánik funkce: 29. 6. 2018

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Alena Koníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2015 - Poslední vztah: 24. 7. 2018

vznik členství: 10. 2. 2014

zánik členství: 29. 6. 2018

zánik funkce: 29. 6. 2018

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

ing. František Koníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2018

vznik členství: 31. 1. 2014

zánik členství: 29. 6. 2018

vznik funkce: 31. 1. 2014

zánik funkce: 29. 6. 2018

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

ing. František Koníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2018

vznik členství: 31. 1. 2014

zánik členství: 29. 6. 2018

vznik funkce: 31. 1. 2014

zánik funkce: 29. 6. 2018

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jan Skopal

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 4. 7. 2015

vznik členství: 25. 11. 2009

zánik členství: 25. 11. 2014

Albrechtická 1030/23, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Alena Koníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2015

vznik členství: 17. 11. 2008

zánik členství: 10. 2. 2014

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Zbyněk Štěrba

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2013 - Poslední vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 31. 1. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2014

K Netlukám 957, Praha 10, 104 00, Česká republika

Jan Skopal

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 25. 11. 2009

Albrechtická 1030/23, Krnov, 794 01, Česká republika

ing. František Koníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 12. 7. 2013

vznik členství: 17. 11. 2008

zánik členství: 1. 7. 2013

vznik funkce: 18. 11. 2008

zánik funkce: 1. 7. 2013

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Zavadil

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 1. 2010

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 30. 6. 2009

Maxima Gorkého 846/8, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Alena Koníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 17. 11. 2008

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Alena Koníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2007 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 16. 11. 2007

zánik členství: 16. 11. 2008

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

ing. František Koníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2007 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 16. 11. 2007

zánik členství: 16. 11. 2008

vznik funkce: 16. 11. 2007

zánik funkce: 16. 11. 2008

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Koníček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2007 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 16. 11. 2007

zánik členství: 29. 5. 2008

Běžecká 2407/2, Praha 6, Česká republika

ing. František Koníček

člen

První vztah: 29. 6. 1993 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Ing. Miloš Musil

člen

První vztah: 29. 6. 1993 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

Sarajevská 25, Praha 2, 120 00, Česká republika

ing. Alena Koníčková

člen

První vztah: 29. 6. 1993 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Guido Röseler

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2020

vznik členství: 19. 8. 2020

Mellumer Weg 13, Recklinghausen, 456 65, Spolková republika Německo

Klaus Thomas Eschner

předseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 31. 10. 2018

Obernbaakstr. 106, Bochum, 447 97, Spolková republika Německo

Björn Carstensen

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 20. 7. 2018

Oskar-Hoffmann-Str. 160, Bochum, 447 89, Spolková republika Německo

Oliver Marc Terhorst

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2018

vznik členství: 31. 10. 2018

Kemnader Strasse 304, Bochum, 447 97, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Klaus Thomas Eschner

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2018 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 31. 10. 2018

Obernbaakstr. 106, Bochum, 447 97, Spolková republika Německo

Pavel Votápek

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2018 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 5. 2. 2018

zánik členství: 19. 7. 2018

Hlubočepská 1113/33b, Praha, 152 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Pavel Votápek

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2018 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 5. 2. 2018

zánik členství: 19. 7. 2018

Hlubočepská 1113/33b, Praha, 152 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Kostolány

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2018

vznik členství: 2. 1. 2012

zánik členství: 31. 1. 2018

U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, Česká republika

Ing. Miloš Kostolány

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2018

vznik členství: 2. 1. 2012

zánik členství: 31. 1. 2018

U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, Česká republika

Ing. Miloš Kostolány

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2016

vznik členství: 2. 1. 2012

Hornická 1202/19, Hlučín, 748 01, Česká republika

Věra Václavková

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 6. 5. 2020

vznik členství: 2. 1. 2012

zánik členství: 10. 4. 2020

Na Svahu 2216/1A, Krnov, 794 01, Česká republika

ing. Jiří Švancara

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 31. 10. 2018

vznik členství: 2. 1. 2012

zánik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2012

zánik funkce: 31. 10. 2018

Nad jezem 929, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

ing. Jiří Švancara

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 31. 10. 2018

vznik členství: 2. 1. 2012

zánik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2012

zánik funkce: 31. 10. 2018

Nad jezem 929, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Věra Václavková

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2012 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 2. 1. 2012

Na Svahu 2216/1A, Krnov, 794 01, Česká republika

ing. Jiří Švancara

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2012 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 2. 1. 2012

vznik funkce: 2. 1. 2012

Nad jezem 929, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miloš Kostolány

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2012 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 2. 1. 2012

Hornická 1202/19, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Jan Kalabza

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2011 - Poslední vztah: 30. 1. 2012

vznik členství: 24. 1. 2011

zánik členství: 2. 1. 2012

Písečná 337/18, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Petr Bolík

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 1. 2. 2011

vznik členství: 26. 3. 2008

zánik členství: 24. 1. 2011

Holasovice 85, 747 74, Česká republika

Ing. Miloš Kostolány

předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 30. 1. 2012

vznik členství: 16. 11. 2007

zánik členství: 2. 1. 2012

vznik funkce: 26. 3. 2008

zánik funkce: 2. 1. 2012

Hornická 1202/19, Hlučín, 748 01, Česká republika

ing. František Eliáš

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2007 - Poslední vztah: 31. 3. 2008

vznik členství: 16. 11. 2007

zánik členství: 25. 3. 2008

vznik funkce: 3. 12. 2007

zánik funkce: 25. 3. 2008

Markovičova 9, Šaĺa, 927 00, Slovenská republika

ing. František Eliáš

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2007

vznik členství: 16. 11. 2007

Markovičova 9, Šaĺa, 927 00, Slovenská republika

Věra Václavková

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2007 - Poslední vztah: 30. 1. 2012

vznik členství: 16. 11. 2007

zánik členství: 2. 1. 2012

Pod Bezručovým vrchem, Na svahu 2216/1A, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Miloš Kostolány

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2007 - Poslední vztah: 31. 3. 2008

vznik členství: 16. 11. 2007

Hornická 1202/19, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Nagy

jednatel

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 16. 11. 2007

vznik funkce: 12. 6. 2007

zánik funkce: 30. 9. 2007

Vojanského 1023/11, Šaľa, 927 00, Slovenská republika

Věra Václavková

jednatel

První vztah: 12. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 11. 2007

vznik funkce: 1. 7. 2003

zánik funkce: 30. 9. 2007

Na Svahu 2216/1A, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Miloš Kostolány

jednatel

První vztah: 3. 5. 2003 - Poslední vztah: 16. 11. 2007

vznik funkce: 13. 2. 2003

zánik funkce: 30. 9. 2007

Hornická 1202/19, Hlučín, 748 01, Česká republika

ing. Jiří Švancara

jednatel

První vztah: 10. 4. 2000 - Poslední vztah: 12. 8. 2003

vznik funkce: 17. 12. 1999

zánik funkce: 30. 6. 2003

Nad jezem 929, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Kurt Kerlin

jednatel

První vztah: 29. 6. 1993 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

Olšinky 7, Kravaře, 747 21, Česká republika

Za společnost jedná navenek samostatně předseda představenstva. Členové představenstva (s výjimkou předsedy představenstva, jenž zastupuje společnost vždy samostatně) jednají za společnost navenek následovně: Vždy nejméně dva členové představenstva (i člen představenstva s předsedou představenstva) s výjimkou následujících jednání: a) Nákup do celkové výše 100.000 EUR (včetně) v rámci předmětu podnikání společnosti, b) Prodej do celkové výše 200.000 EUR (včetně) v rámci předmětu podnikání společnosti, V takových případech je každý z členů představenstva oprávněn, za společnost jednat navenek samostatně.

od 31. 10. 2018

Za společnost jedná navenek společně předseda představenstva a alespoň jeden člen představenstva.

do 31. 10. 2018 od 19. 8. 2014

Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat společně předseda představenstva a alespoň jeden člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k nadepsané či vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva společně ale spoň s jedním z členů představenstva.

do 19. 8. 2014 od 16. 11. 2007

Způsob jednání jménem společnosti: Statutárním orgánem společnosti jsou a jejím jménem jednají tři jednatelé, a to tak, že vždy alespoň dva jednatelé společně.

do 16. 11. 2007 od 6. 9. 2007

Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

do 6. 9. 2007 od 29. 6. 1993

Další vztahy firmy Klaus Union CZ a.s.

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Mitáš

První vztah: 26. 2. 2003 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

vklad 500 000 Kč

splaceno 500 000 Kč

obchodní podíl 1/70

Ostravská 74, Opava, Česká republika

Ing. Zdeněk Mitáš

První vztah: 12. 3. 2001 - Poslední vztah: 26. 2. 2003

vklad 500 000 Kč

splaceno 500 000 Kč

Ostravská 74, Opava, Česká republika

JUDr. Ing. Radovan Karas

První vztah: 20. 11. 1997 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

vklad 250 000 Kč

splaceno 250 000 Kč

Dr. Beneše 51, Unhošť, Česká republika

Ing. Taťjana Reichlová

První vztah: 20. 11. 1997 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

vklad 200 000 Kč

splaceno 200 000 Kč

Pavlišovská 2283, Praha 9, Horní Počernice, Česká republika

Ing. Kurt Kerlín

První vztah: 29. 6. 1993 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

vklad 50 000 Kč

splaceno 30 %

Olšinky č. 7, Kravaře, 747 21, Česká republika

Ing. František Koníček

První vztah: 29. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 11. 1997

vklad 250 000 Kč

splaceno 30 %

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Capital Benefit spol. s r.o.

První vztah: 24. 7. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2018

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Equity Brokers a.s.

První vztah: 16. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 6. 2015

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Equity Brokers a.s.

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 16. 11. 2007

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Equity Brokers a.s.

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

ARPO a. s.

První vztah: 3. 5. 2003 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Equity Brokers a.s.

První vztah: 3. 5. 2003 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

ARPO a. s.

První vztah: 26. 2. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2003

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

I.B.C. Praha spol. s r.o.

První vztah: 26. 2. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2003

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

I.B.C. Praha spol. s r.o.

První vztah: 8. 6. 2002 - Poslední vztah: 26. 2. 2003

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

I.B.C. Praha spol. s r.o.

První vztah: 9. 2. 2002 - Poslední vztah: 8. 6. 2002

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

ARPO a. s.

První vztah: 15. 5. 2001 - Poslední vztah: 26. 2. 2003

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

ARPO a. s.

První vztah: 10. 4. 2000 - Poslední vztah: 12. 3. 2001

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

Klaus Union International GmbH

Blumenfeldstrasse 18, Spolková republika Německo, Bochum, 447 95

od 31. 10. 2018

Capital Benefit spol. s r.o., IČ: 25146670

Karlštejnská, Česká republika, Jinočany, 252 25

do 31. 10. 2018 od 24. 7. 2018

Equity Brokers a.s., IČ: 60193573

Karlštejnská, Česká republika, Jinočany, 252 25

do 6. 6. 2015 od 16. 11. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 6. 1993

Živnosti

Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 6. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 6. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).