Hlavní navigace

KORD a.s.

Firma KORD a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15926, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 800 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29031176

Sídlo:

U Bulhara 1611/3, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 2. 2010

DIČ:

CZ29031176

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15926, Městský soud v Praze

Obchodní firma

KORD a.s. od 11. 7. 2015

Obchodní firma

KORD a.s. do 11. 7. 2015 od 1. 2. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 1. 2. 2010

adresa

U Bulhara 1611/3
Praha 11000 od 16. 2. 2016

adresa

U Bulhara 1611/3
Praha 1 11000 do 16. 2. 2016 od 1. 2. 2010

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 2. 2010

projektová činnost ve výstavbě od 1. 2. 2010

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 1. 2. 2010

Ostatní skutečnosti

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE společnosti KORD a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 110 00, ident. číslo 290 31 176, při výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku 1. Základní kapitál společnosti KORD a.s., ident. číslo 290 31 176, se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem navýšení základního kapitálu je hospodářská využitelnost ochranné známky KORD ve vztahu k podnikání společnosti KORD a.s. 2. Zvyšuje se základní kapitál společnosti KORD a.s., IČ 290 31 176 z částky 2.000.000,--Kč (dvamiliónykorunčeských) o částku 1.800.000,--Kč (jedenmiliónosmsettisíckorunčeských) na celkovou částku 3.800.000,--Kč (třimiliónyosmsettisíckorunčeských). Emisní kurz nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští. Emisní kurz upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 3. Upsáno bude 9 (devět) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akci 200.000,--Kč (dvěstětisíckorunčeských), přičemž s jednou akcií bude spojen při hlasování jeden hlas. 4. Všechny upisované akcie budou v listinné podobě, nekótované, převoditelné dle stanov společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva. 5. Stávající jediný akcionář, tj. společnost KORD JESENÍK spol. s r.o., se vzdal svého přednostního práva na úpis nových akcií. 6. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci panu Milanu Konkolovi, r.č. 550418/1507, bydlištěm Česká Ves, Haškova 487, PSČ 790 81. 7. Místem pro uplatnění práva předem určeného zájemce k upsání nových akcií bude sídlo společnosti KORD a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 110 00, v době od 9.00 hodin do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví na tři týdny a začne běžet dnem nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti KORD a.s. oznámí jedinému předem určenému zájemci počátek běhu lhůty k upisování akcií s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 20 5 odst. 3 obchodního zákoníku. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct dní ode dne doručení návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému předem určenému zájemci. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jediného předem určeného zájemce bude ochranná známka KORD , zapsaná Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, číslo zápisu 264765, datum zápisu 23.7.2004. Vlastníkem této ochranné známky je pan Milan Konkol, r.č. 550418/1507, b ydlištěm Haškova 487, Česká Ves. Uvedená ochranná známka KORD byla oceněna znaleckým posudkem číslo 146/2010 ze dne 9.4.2010 patentového zástupce a soudního znalce Ing. Václava Kratochvíla, Husníkova 2086, 158 00 Praha 5, a to částkou 1.885.118,--Kč (jedenmiliónosmsetosmdesátpěttisícjed nostoosmnáctko-runčeských). Tento patentový a soudní znalec byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. 2Nc 4273/2010 ze dne 16.3.2010, k podání písemného znaleckého posudku pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu navrhovatele ? společnosti KORD a.s., IČ 290 31 176. 9. Emisní kurz akcií bude celý splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu podle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, která bude uzavřena na adrese sídla společnosti KORD a.s., se síd lem Praha 1, Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 110 00, IČ 290 31 176, spolu s předáním ochranné známky KORD včetně související dokumentace. 10. Představenstvo společnosti KORD a.s., je povinno do třiceti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře (jednajícího v působnosti valné hromady) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem povinno podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodní ho rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. 11. Pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií, dojde ke změně počtu akcií z 10 (deset) kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, nekótovaných o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,--Kč (dvěstětisíckorunčeských) na 19 (devatenác t) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,--Kč (dvěstětisíckorunčeských). do 9. 7. 2010 od 14. 5. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 800 000 Kč

od 9. 7. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 7. 2010 od 1. 2. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 19 od 16. 2. 2016
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 19 do 16. 2. 2016 od 9. 7. 2010
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 9. 7. 2010 od 1. 2. 2010

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Igor Vrbka

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2021

vznik členství: 31. 5. 2021

vznik funkce: 31. 5. 2021

Raisova 725/6, Jeseník, 790 01, Česká republika

Historické vztahy

Jan Beneš

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 15. 2. 2016

zánik členství: 20. 11. 2016

Na Stráni 386/27, Jeseník, 790 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Beneš

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 15. 2. 2016

zánik členství: 20. 11. 2016

Na Stráni 386/27, Jeseník, 790 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Beneš

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 2. 2016

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 15. 2. 2016

Na Stráni 386/27, Jeseník, 790 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ivo Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 2. 2016

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 15. 2. 2016

Rudná 1078/13, Jeseník, 790 01, Česká republika

Ing. Igor Vrbka

předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 17. 2. 2011

zánik funkce: 25. 5. 2015

Raisova 725, Jeseník, 790 01, Česká republika

Jan Beneš

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

Na Stráni 386, Jeseník, 790 01, Česká republika

Ing. Ivo Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

Rudná 1078/13, Jeseník, 790 01, Česká republika

Milan Konkol

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 17. 2. 2011

vznik funkce: 1. 2. 2010

zánik funkce: 17. 2. 2011

Haškova 487, Česká Ves, 790 81, Česká republika

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, za které jedná samostatně každý člen představenstva.

od 16. 2. 2016

Způsob jednání za společnost: Za společnost podepisuje vždy předseda představenstva a to tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnoti připojí svůj podpis.

do 16. 2. 2016 od 11. 3. 2011

Předseda představenstva jedná jménem společnosti ve všech věcech.

do 11. 3. 2011 od 1. 2. 2010

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Adam Vrbka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2020

vznik členství: 15. 2. 2016

Jindřichova 2076/9, Brno, 616 00, Česká republika

Historické vztahy

Adam Vrbka

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 26. 8. 2020

vznik členství: 15. 2. 2016

Raisova 725/6, Jeseník, 790 01, Česká republika

Zdeněk Satori

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 2. 2016

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 15. 2. 2016

Ropice 480, 739 61, Česká republika

Adam Vrbka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 2. 2016

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 15. 2. 2016

Raisova 725/6, Jeseník, 790 01, Česká republika

Otto Paluch

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 2. 2016

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 15. 2. 2016

Krameriova 1015/23, Jeseník, 790 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Satori

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

Dukelská 792, Třinec, 739 61, Česká republika

Otto Paluch

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

Krameriova 1015/23, Jeseník, 790 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Satori

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

Dukelská 792, Třinec, 739 61, Česká republika

Adam Vrbka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

Raisova 725, Jeseník, 790 01, Česká republika

Otto Paluch

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 17. 2. 2011

Krameriona 1015, Jeseník, 790 01, Česká republika

Ing. Jitka Routková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 9. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 3. 12. 2010

Sadová 881/4, Jeseník, 790 01, Česká republika

Ing. Ivo Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 17. 2. 2011

Rudná 1078/13, Jeseník, 790 01, Česká republika

Světlana Lučanová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 9. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 3. 12. 2010

Lipová - Lázně 688, 790 61, Česká republika

Další vztahy firmy KORD a.s.

Akcionáři

KORD JESENÍK spol. s r.o., IČ: 45194165

Karla Čapka, Česká republika, Jeseník, 790 01

do 9. 7. 2010 od 1. 2. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 2. 2010

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 2. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 2. 2010
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 2. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).