Hlavní navigace

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Firma Krajská nemocnice T. Bati, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4437, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 1 649 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27661989

Sídlo:

Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 760 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 10. 2005

DIČ:

CZ27661989

Aktuální kontaktní údaje Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 2500 - 2999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47730 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72200 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
73110 Činnosti reklamních agentur
855 Ostatní vzdělávání
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
86100 Ústavní zdravotní péče
86220 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
8690 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4437, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. od 7. 7. 2008

Obchodní firma

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. od 29. 9. 2014

Obchodní firma

Krajská nemocnice T. Bati a.s. do 29. 9. 2014 od 13. 10. 2005

Obchodní firma

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. do 29. 9. 2014 od 29. 9. 2014

Obchodní firma

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. do 7. 7. 2008 od 7. 7. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 13. 10. 2005

adresa

Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín 76275 od 13. 10. 2005

Předmět podnikání

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 1. 8. 2014

čištění a praní textilu a oděvů od 16. 10. 2012

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 4. 2010

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 8. 4. 2010 od 10. 4. 2008

hostinská činnost od 10. 1. 2006

opravy silničních vozidel od 10. 1. 2006

ubytovací služby do 8. 4. 2010 od 10. 1. 2006

poskytování technických služeb do 8. 4. 2010 od 10. 1. 2006

testování, měření, analýzy a kontroly do 8. 4. 2010 od 10. 1. 2006

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 8. 4. 2010 od 10. 1. 2006

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 8. 4. 2010 od 10. 1. 2006

poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou od 1. 1. 2006

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 8. 4. 2010 od 13. 10. 2005

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 11.7.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a)důvodem snížení základního kapitálu je ztráta společnosti ve výši 706.755.689,22 Kč b)účelem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty let minulých, c)základní kapitál se snižuje z dosavadních 2.149.400.000,- Kč, na základní kapitál ve výši 1.649.400.000,- Kč, tj. o částku ve výši 500.000.000,- Kč d)částkou, o niž se snižuje základní kapitál, bude částečně uhrazena ztráta let minulých, jedinému akcionáři nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění, e)snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu, základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou v bodě c) tohoto rozhodnutí, z oběhu bude vzato 500 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč každá, f)návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionáři a bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit jeden (slovy: jeden) měsíc ode dne jeho uveřejnění a akcie budou předloženy společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. od 18. 8. 2016

Jediný akcionář se vzdal dne 26.4.2016 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci , kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26.4.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.959.400.000,- Kč, na částku ve výši 2.149.400.000,-Kč, tj. o částku ve výši 190.000.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisov ání akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 190 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 190 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě , ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 5 dnů ode dne úpisu akcií Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T. Bati, a.s. uzavřeli dne 2. dubna 2014 smlouvu o úvěru č. D/0316/2014/ZD, ke které byl dne 30. dubna 2015 uzavřen dodatek č. 1, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ve výši 140.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 140.000.000,- Kč. Společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 140 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii, celkem ve výši 140.000.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/0316/2014/ZD ze dne 2. dubna 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. dubna 2015 ve výši 140.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 140 kusů akcií o jmenovité h odnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 140.000.000,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 5 dnů od úpisu akcií. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 5 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. Částku ve výši 50.000.000,- Kč, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vedený České spořitelny, a.s., číslo účtu 6882112/0800 do 5 dnů ode dne úpisu akcií. od 11. 5. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 1. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 od 1. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 8. 2014

1. Jediný akcionář se vzdal den 7.7.2014 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému záje mci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích --------------------------- ---------- 2. Jediný akcionář rozhodl dne 7.7.2014 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.934.600.000,- Kč, na částku ve výši 1.959.400.000,- Kč, tj. o částku ve výši 24.800.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování ak cií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 8 kusů (slovy: 8 kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 24 kusů (slovy: dvacet čtyři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnot ě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii a 24 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. ---------------------------- 3. Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T. Bati, a. s. uzavřeli dne 18. září 2013 kupní smlouvu č. O/0226/2013/INV, jejímž předmětem byl prodej projektové dokumentace Krajská nemocnice T. Bati, a. s. centrální objekt za cenu 24.805.000,- Kč, se sp latností co do částky 12.402.500,- Kč nejpozději do 20. prosince 2014 a co do zbytku kupní ceny, částky, ve výši 12.402.500,- Kč do 20. prosince 2015. Částka ve výši 5.000,- Kč, byla Zlínskému kraji uhrazena dne 7. dubna 2014. Společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 8 (osm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii 24 (dvacet čtyři) kusy akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu ak cii, celkem ve výši 24.800.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé na základě kupní smlouvy č. O/0226/2013/INV ze dn e 18. září 2013, celkem ve výši 24.800.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 8 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii a 24 kusy akcie o jmenovité hodno tě 1.000.000,- Kč za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 24.800.000,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od úpisu akcií. do 15. 9. 2014 od 1. 8. 2014

Jediný akcionář rozhodl dne 1.7.2013 o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: 1.budova č.p. 3019, stojící na pozemku p.č.st. 1333, 2.pozemek p.č.st. 1333, to vše na listu vlastnictví č. 263, v katastrálním území Zlín, obec Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín. b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 018/2013 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Top Auditing, s.r.o. se sídlem v Brně, Koliště 1965/13a, PSČ: 602 00, IČ: 454 77 639, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soud u v Brně č.j. 1 Nc 6217/2013-12, které nabylo právní moci dne 12. 6. 2013, na částku ve výši 2.900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 2.900.000,-Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých) c) vydání 2 kusů (slovy: dvou kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) a 9 kusů (slovy: devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad. 2. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.901.700.000,- Kč, (slovy: jedna miliarda devět set jedna milionů sedm set tisíc korun českých) na částku ve výši 1.934.600.000,- Kč, (slovy: jedna miliarda devět set třic et čtyři milionů šest set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 32.900.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů devět set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 32 kusů (slovy: třicet dva kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) a 9 kusů (slovy: devět kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodno tě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým a nepeněžitým vkladem. c) Akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Zlínskému kraji, který upíše 32 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii a 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 3. Částku ve výši 30.000.000,- Kč, slovy: třicet milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. vedený u České spořite lny, a.s., č.ú. 5608912/0800 do 30 dnů ode dne úpisu akcií do 11. 9. 2013 od 25. 7. 2013

Jediný akcionář prohlásil dne 25.6.2012, že se vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhod, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj s e sídlem Zlín, tř.T.Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.696.700.000,- Kč, (slovy: jedna miliarda šet set devadesát šest milionů sedm set tisíc korun českých) na částku ve výši 1.901.700.000,- Kč, (slovy: jedna milia rda devět set jedna milionů sedm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 205.000.000,- Kč (slovy: dvě stě pět milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 205 kusů (slovy: dvě tě pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zák. akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 205 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř.Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 20 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 20 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví takto: - částku ve výši 85.000.000,- Kč, slovy osmdesát pět milionů korun českých), je předem určený zájemce povinen uhradit do třiceti dnů dne úpisu akcií, - částku ve výši 120.000.000, - Kč, (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých) je předem určený zájemce povinen uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. vedený u České spořitelny a.s. č.ú.5153612/0800 do jednoho roku ode dne úpisu akcií. Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T.Bati, a.s. uzavřeli dne 10.ledna 2012 smlouvu o úvěru č. D/2901/2010/ZD, ke které byl dne 31.října 2012 uzavřen dodatek č.1 na částku 35.000.000,- Kč s úrokem ve výši 4 % se splatností jistiny včetně úroku nej později do 31.prosince 2012. Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T.Bati, a.s. uzavřeli dne 14.března 2012 smlouvu o úvěru č. D/0263/2012/ZD, na částku 50.000.000,- Kč s úrokem ve výši 4 % se splatností jistiny včetně úroku nejpozději do 31.prosince 2012. Společnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 205 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000.,- Kč za jednu akcií, celkem ve výši 205.000.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kurzu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžitých pohledávek upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklých z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouv y o úvěru č. D/2901/2010/ZD ze dne 10.ledna 2012, ve znění dodatku č.1 ze dne 31.října 2012 a z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č.D/0263/2012/ZD ze dne 14.března 2012, celkem ve výši 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 205 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 205.000.000,- Kč (slovy: dvě stě pět milionů koru n českých), a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů od úpisu akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částku ve výši 120.000.000,- Kč, (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých), o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T.Bati vedený u České spoři telny, a.s. č.ú. 5153612/0800 do 1 roku ode dne úpisu akcií. do 24. 8. 2012 od 28. 6. 2012

Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 17. Října 2011 o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: 1. Nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí Nemovitost Způsob využití Druh pozemku Číslo LV Katastrální území pozemek p. č. st. 1324 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1325 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1326 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1327 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1328 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1330 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2770 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2771 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2772 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2773 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2774 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2775 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2776 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3426 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3427 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3745 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3746 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3747 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3910 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3911 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3916 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3995 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4190 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4191 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4462 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4463 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4465 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4466 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4467 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4468/3 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4468/4 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4471 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4473 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4476 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4477 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5304 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5305 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5310 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st.5954/1 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st.5954/2 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5954/3 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5954/4 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5954/5 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 6511 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 7569/1 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 7569/2 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 7858/1 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8378 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8428 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8539 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p .č. st. 8554 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8602 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8603 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8866 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 436 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 610/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 610/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 610/3 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 611 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 705/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 705/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 824/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 824/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 909/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 909/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1023 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1024 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1026 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1028/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1028/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1028/3 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1028/4 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1029/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1029/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1029/3 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1029/4 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1030 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1031 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1032 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1070 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1091 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1129 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína budova č. p. 2916 na p. č. st. 2770 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3117 na p. č. st. 3745 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3317 na p. č. st. 3916 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3318 na p. č. st. 3910 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3676 na p. č. st. 3995 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3717 na p. č. st. 4477 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3772 na p. č. st. 4476 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1324 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1325 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1326 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1327 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1328 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1330 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2771 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2772 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2773 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2774 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2775 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2776 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3426 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3427 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3746 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3747 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3911 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4190 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4191 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4462 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4463 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4465 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4466 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4467 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4468/4 a st. 4468/3 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4471 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4473 technická vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 5304 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 5305 technická vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 5310 technická vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 705/1 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 6511 (k. ú. Zlín) a st. 705/2 (k. ú. Příluky u Zlína) občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 7858/1 a st. 7858/2 jiná stavba * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 8428 technická vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 8539 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 8866 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 8554 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 436 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 610/2 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 610/3 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 1091 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 5955 (k. ú. Zlín), st. 8602 (k. ú. Zlín) a st. 8603 (k.ú . Zlín) občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 611 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 5954/1 (k. ú. Zlín), st. 5954/2 (k. ú. Zlín), st. 5954/3 (k. ú. Zlín), st. 5954/4 (k. ú. Zlín), st. 5954/5 (k. ú. Zlín) a st. 8378 (k. ú. Zlín) občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 824/1 a st. 824/2 technická vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 909/1 a st. 7569/1 (k.ú. Zlín) občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 909/2 a st. 7569/2 (k.ú. Zlín) občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1023 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1024 technická vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1026 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1029/1, st. 1029/2, st. 1029/3 a st. 1029/4 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1030 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1031 technická vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1032 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1070 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1129 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 610/1 (podíl 1/2) občanská vybavenost * 964 Příluky u Zlína pozemek p. č. 700/26 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/1 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/2 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/4 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/5 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/6 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/8 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/9 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3458/6 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3922/2 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3923 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3965 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3968 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/2 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/3 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/4 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/5 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/6 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/7 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/8 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/9 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/10 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/12 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/14 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3986/2 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3992/1 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3994/3 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 4058/3 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. st. 8600 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. 104/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 104/2 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/3 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/4 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/6 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/7 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/8 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/10 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/13 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/14 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/19 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/22 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/23 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/25 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 229/14 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 234/4 * lesní pozemek 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 234/5 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 251/1 * lesní pozemek 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 287 * lesní pozemek 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 297/2 * lesní pozemek 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 322/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 347 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 353/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 358/3 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 370/2 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1027 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/11 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/12 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/15 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/21 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 107/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/20 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 245/5 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 355/2 * travní porost 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 1529/9 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 1529/10 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 1670/11 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1182 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína budova č.p. 467 na p. č. st. 1182 garáž * 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 3964/4 * trvalý travní porost 263 Zlín pozemek p. č. 3924/4 * trvalý travní porost 263 Zlín 2. Stavby, včetně inženýrských sítí, které tvoří příslušenství nemovitostí v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. b) schválení výše ocenění znaleckými posudky č. 059/2011 a 060/2011 vypracovanými nezávislým znalcem, znaleckou společností OL Auditing, s.r.o. se sídlem v Olomouci, tř. Svobody 956/31, PSČ: 772 02, IČ: 25390449, který byl pro tento případ jmenován usnese ním Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6415/2011 - 14 ze dne 15. 8. 2011, které nabylo právní moci dne 22. 8. 2011, na částku ve výši 1.359.700.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta padesát devět milionů sedm set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 1.359.700.000,-Kč (slovy: jedna miliarda tři sta padesát devět milionů sedm set tisíc korun českých). c) vydání 1359 kusů (slovy: jeden tisíc tři sta padesát devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad. B) Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se s ídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. C) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 337.000.000,- Kč, (slovy: tři sta třicet sedm milionů korun českých) na částku ve výši 1.696.700.000,- Kč, tj. o částku ve výši 1.359.700.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tř i sta padesát devět milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 1359 kusů (slovy: jeden tisíc tři sta padesát devět kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) a 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcí na jméno v listinné p odobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 1359 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1. 000.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. do 28. 11. 2011 od 25. 10. 2011

1. Jediný akcionář rozhodl dne 11.10.2010 v působnosti valné hromady o : a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: - budova č.p.600 na pozemku p.č.st.4459 - pozemek p.č.st. 4459, zastavěná plocha a nádvoří - budova bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 8865 - pozemek p.č.st. 8865, zastavěná plocha a nádvoří to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 263, vedeném pro katastrální území Zlín, obec Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín. b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4528-40/2010 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovaný ústav,s.r.o se sídlem v Prostějově, Přemyslovna 3, PSČ: 796 02, IČ: 25599186, který byl pro tento případ jmenován usnesen ím Krajského soudu v Brně čj. 35Nc 6360/2010-17, které nabylo právní moci dne 13.srpna 2010, na částku ve výši 121.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet jeden milion korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 121.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet jeden milion korun českých) c) za tento nepeněžitý vklad bude vydán 121 kus (slovy: jedno sto dvacet jeden) kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých). 2. Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z. přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř . T.Bati 21, IČ: 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. 3. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadních 176.000.000,- Kč, na částku ve výši 337.000.000,-Kč, tj. o částku ve výši 161.000.000,-Kč slovy: jedno sto šedesát jeden milion korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrž eného zvýšení, b) budou upisovány - akcie, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitým vkladem: 121 kus (slovy: jedno sto dvacet jeden kus) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých za jednu akcii, emisní kurs nově upsan ých akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou;- - akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem: 40 kusů (slovy: čtyřicet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých za jednu akcii, emisní kurs nově upsaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým a nepeněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 161 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.0 00.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ: 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrh na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kursu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 4. Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T.Bati, a.s. uzavřeli dne 07.července 2010 smlouvu o úvěru na částku ve výši 40.000.000,-Kč s úrokem ve výši 4% p.a. se splatností jistiny včetně úroku nejpozději do 20.prosince 2010. Zlínský kraj má vůči spo lečnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. pohledávku ve výši 40.000.000,-Kč a příslušenství, tj. úrok ve výši 4% p.a. Společnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 161 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, ve výši 161.000.000,-Kč, slovy: jed no sto šedesát jeden milion korun českých. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ: 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o  úvěru č. D/1505/2010/ZD ze dne 07.července 2010, celkem ve výši 40.000.000,-Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T. Bati,a.s. vůči upisovateli ve výši 40.000.000,-Kč, která vznikne z titulu smlouvy o úp isu akcií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě třiceti dnů od úpisu akcií. Návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. S placení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do třiceti dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředn ě ověřeny. do 17. 12. 2010 od 22. 10. 2010

Dne 29. listopadu 2005 rozhodl jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, který dosud činí 2.000.000,- Kč, o částku 174.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů korun českých) a o tom, že toto zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady dále rozhodl, že veškeré akcie, které budou vydány v důsledku zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zlínskému kraji, IČ: 70891320, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik, jehož jediným vlastníkem je Zlínský kraj, a který tvoří samostatnou organizační složku a v němž probíhá ucelená podnikatelská činnost a k němuž náleží majetek vymezený v přílohách smlouvy o vkladu podniku (dále jen "podnik" nebo "Vklad"). Tento podnik byl blíže specifikován ve Znaleckém posudku č. B 82/2005, o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., zpracovaném nezávislým znalcem, společností HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6146/2005-9 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Baťova krajská nemocnice, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 767 75, IČ: 00089915, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce č. 1301. Hmotnou složku podniku tvoří věci movité včetně zásob a finančního majetku. Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software. Přechod na Společnost neodporuje povaze těchto práv ani uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí. Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. a ust. § 249 odst. 2 zákoníku práce přecházející na Společnost. Hodnota podniku jakožto nepeněžitého vkladu byla podle ust. § 59 odst. 3 obch. zák. stanovena posudkem ze dne 17. října 2005 č. B 82/2005 znalce HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6146/2005-9 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005, na částku 205.090.589,- Kč (slovy: dvě stě pět milionů devadesát tisíc pět set osmdesát devět korun českých). Z této hodnoty je 174.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů korun českých) určeno ke splacení emisního kurzu odp ovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. Rozdíl mezi hodnotou podniku stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií je v souladu s obchodním zákoníkem určen ke splacení emisního ážia. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že bude upsáno 174 ks (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři kusů) kmenových akcií Společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů korun českých) každá. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se bude rovnat hodnotě podniku a bude celkově činit 205.090.589,- Kč (slovy: dvě stě pět milionů devadesát tisíc pět set osmdesát devět korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné nově upisované akcie se bude rovnat 1/174 z 205.090.589,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je odmítnutí návrhu na zápis výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo Společnosti Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600. Lhůta pro úpis akcií se stanoví na třicet dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. do 1. 1. 2006 od 12. 12. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 649 400 000 Kč

od 18. 8. 2016

Základní kapitál

vklad 2 149 400 000 Kč

do 18. 8. 2016 od 11. 5. 2016

Základní kapitál

vklad 1 959 400 000 Kč

do 11. 5. 2016 od 15. 9. 2014

Základní kapitál

vklad 1 934 600 000 Kč

do 15. 9. 2014 od 11. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 1 901 700 000 Kč

do 11. 9. 2013 od 29. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 1 901 700 000 Kč

do 29. 5. 2013 od 24. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 1 696 700 000 Kč

do 24. 8. 2012 od 28. 11. 2011

Základní kapitál

vklad 337 000 000 Kč

do 28. 11. 2011 od 17. 12. 2010

Základní kapitál

vklad 176 000 000 Kč

do 17. 12. 2010 od 1. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 1. 2006 od 13. 10. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 645 od 18. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 145 do 18. 8. 2016 od 11. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 44 od 15. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 955 do 11. 5. 2016 od 15. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 36 do 15. 9. 2014 od 11. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 931 do 15. 9. 2014 od 11. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 899 do 11. 9. 2013 od 24. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 694 do 24. 8. 2012 od 28. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 27 do 11. 9. 2013 od 28. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 335 do 28. 11. 2011 od 17. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 174 do 17. 12. 2010 od 1. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 28. 11. 2011 od 13. 10. 2005

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Jiří Čunek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 28. 1. 2021

Plotky 10, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Milena Kovaříková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 28. 1. 2021

Jos. Polácha 697, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Ing. Miroslav Hladík

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 28. 1. 2021

vznik funkce: 22. 2. 2021

Růžová 195, Zlín, 763 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vratislav Krejčíř

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 28. 1. 2021

Kroměříž 139, 767 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. et. Ing. Jiří Korec

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 28. 1. 2021

Okružní 4895, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Milan Plesar

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 28. 1. 2021

Hlavní 1250, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Hana Filimošinová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Budovatelská 4797, Zlín, 760 05, Česká republika

Martina Hvozdenská

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Holešovská 204, Fryšták, 763 16, Česká republika

MUDr. Vladimír Kojecký

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Vršavská 2435, Zlín, 760 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Karol Muránsky

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2020 - Poslední vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 2. 12. 2019

zánik členství: 28. 1. 2021

vznik funkce: 27. 2. 2020

zánik funkce: 28. 1. 2021

Vladislava Vaculky 1010, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Miluše Miklíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 2. 12. 2019

vznik funkce: 27. 4. 2017

zánik funkce: 2. 12. 2019

Česká 4757, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jaroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 10. 5. 2018

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 12. 2. 2018

U Nemocnice 864, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jaroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 10. 5. 2018

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 12. 2. 2018

U Nemocnice 864, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Milena Kovaříková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 27. 3. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Jos. Polácha 697, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

MUDr. Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 28. 1. 2021

Pod Babykou 286, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 28. 1. 2021

Růžová 195, Zlín, 763 02, Česká republika

Ing. Tomáš Pajonk

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 27. 3. 2017

zánik členství: 28. 1. 2021

Zašová 52, 756 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Miroslav Adámek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 28. 1. 2021

Podlesí V 5408, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Martin Déva

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 28. 1. 2021

Partyzánská 977, Vizovice, 763 12, Česká republika

Hana Filimošinová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 31. 7. 2017

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 13. 3. 2017

Budovatelská 4797, Zlín, 760 05, Česká republika

Hana Filimošinová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 31. 7. 2017

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 13. 3. 2017

Budovatelská 4797, Zlín, 760 05, Česká republika

MUDr. Zdeněk Coufal

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2016 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 13. 3. 2017

Pod Vodojemem 2999/20, Zlín, 760 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Zdeněk Coufal

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2016 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 13. 3. 2017

Pod Vodojemem 2999/20, Zlín, 760 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Vladimír Řihák

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 17. 3. 2014

zánik členství: 31. 7. 2014

Štípská 285, Zlín, 763 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Libor Karásek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Na Vyhlídce 1489, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Lubomír Nečas

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 7. 8. 2014

zánik funkce: 13. 3. 2017

Křiby 4715, Zlín, 760 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Josef Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Štěpánská 1882, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Josef Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Štěpánská 1882, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Karásek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Na Vyhlídce 1489, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Pod Babykou 286, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Pod Babykou 286, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Radim Slováček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Smetanova 1477, Vsetín, 755 01, Česká republika

Radim Slováček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Smetanova 1477, Vsetín, 755 01, Česká republika

MUDr. Lubomír Nečas

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 7. 8. 2014

zánik funkce: 13. 3. 2017

Křiby 4715, Zlín, 760 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Alena Staroštíková Dis.

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 31. 7. 2014

Pasecká 1552, Zlín, 760 01, Česká republika

Alena Gajdůšková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Paseky 145, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Emil Zůbek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Kramolišova 129, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Hana Příleská

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 17. 3. 2014

Blatnická 172, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lubomír Nečas

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

vznik funkce: 16. 4. 2013

zánik funkce: 31. 7. 2014

Křiby 4715, Zlín, 760 05, Česká republika

Josef Čejka

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Žlutava 96, 763 61, Česká republika

MUDr. Vladimír Řihák

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

Štípská 285, Zlín, 763 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jana Juřenčáková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

Rokytnice 181, 763 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Josef Čejka

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

Žlutava 96, 763 61, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Hana Filimošinová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2011 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 23. 9. 2011

Budovatelská 4797, Zlín, 760 05, Česká republika

Hana Filimošinová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2011 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 23. 9. 2011

Budovatelská 4797, Zlín, 760 05, Česká republika

Bc. Alena Staroštíková Dis.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2013

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 31. 7. 2014

Pasecká 1552, Zlín, 760 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Hynčica

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2011 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 13. 3. 2017

Lípa 299, 763 11, Česká republika

MUDr. Jaroslav Hynčica

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2011 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 13. 3. 2017

Lípa 299, 763 11, Česká republika

MUDr. Zdeněk Coufal

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2011 - Poslední vztah: 13. 4. 2016

vznik členství: 23. 9. 2011

Pod vodojemem 2999, Zlín, 760 01, Česká republika

Jitka Víchová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2011 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 11. 3. 2013

Štěpnická 1048, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Jiří Němec

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2011 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 14. 3. 2011

zánik členství: 11. 3. 2013

K Potoku 307/9, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Šimčík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2010 - Poslední vztah: 20. 5. 2011

vznik členství: 11. 10. 2010

zánik členství: 14. 3. 2011

Přílepy 305, 769 01, Česká republika

Ing. Petr Hradecký

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

Hřbitovní 172, Slušovice, 763 15, Česká republika

MUDr. Vladimír Řihák

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 9. 11. 2011

vznik členství: 1. 2. 2010

Štípská 285, Zlín 12, 763 14, Česká republika

PhDr. Irena Ondrová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 1. 3. 2010

Komenského 991, Zlín, 760 01, Česká republika

Pavel Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 11. 11. 2010

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 10. 2010

Holešov 563, 769 01, Česká republika

Ing. Radovan Macháček

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 2. 8. 2011

vznik členství: 1. 3. 2010

zánik členství: 20. 6. 2011

Emila Filly 808, Chropyně, 768 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jana Juřenčáková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 9. 11. 2011

vznik členství: 1. 2. 2010

Slavičín 181, 763 21, Česká republika

JUDr. Josef Čejka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 9. 11. 2011

vznik členství: 1. 2. 2010

Napajedla 96, 763 61, Česká republika

Ing. Hana Příleská

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

vznik funkce: 8. 2. 2010

zánik funkce: 11. 3. 2013

Blatnická 172, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Kořenek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

Záviše Kalandry 1419, Vsetín, 755 01, Česká republika

PhDr. Irena Ondrová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Komenského 991, Zlín, 763 02, Česká republika

Pavel Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Plačkov 563, Holešov, 769 01, Česká republika

Ing. Pavel Studeník

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Mladotické nábřeží 848, Slavičín, 763 21, Česká republika

Ing. František Novosad

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Nový Hrozenkov 706, 756 04, Česká republika

MUDr. Vladimír Řihák

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Štípská 285, Zlín 12, 763 14, Česká republika

MUDr. Vladimír Řihák

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 1. 12. 2008

Štípská 285, Zlín 12, 763 14, Česká republika

Ing. Jaroslav Drozd

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 25. 1. 2010

vznik funkce: 6. 1. 2009

zánik funkce: 25. 1. 2010

Sokola Tůmy 1246, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Lubomír Doležel

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 1. 12. 2008

Žabárna 211, Fryšták, 755 01, Česká republika

Ing. Tomáš Šimčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 2. 4. 2007

zánik funkce: 1. 12. 2008

Přílepy 305, 769 01, Česká republika

MUDr. Zdeněk Coufal

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2007 - Poslední vztah: 20. 5. 2011

vznik členství: 6. 12. 2006

zánik členství: 6. 3. 2011

Pod vodojemem 2999, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Tomáš Šimčík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 23. 5. 2007

vznik členství: 13. 10. 2005

Přílepy 305, 769 01, Česká republika

Jiří Čunek

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 23. 5. 2007

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 26. 3. 2007

vznik funkce: 13. 10. 2005

zánik funkce: 26. 3. 2007

Plotky 10, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Miroslav Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Růžová 195, Zlín - Louky, 760 01, Česká republika

Libor Lukáš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Pitín 341, 687 72, Česká republika

Mgr. Tomáš Úlehla

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Obecniny VI/3602, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Petr Hradecký

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Hřbitovní 172, Slušovice, 763 15, Česká republika

MUDr. Jaroslav Hynčica

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 20. 5. 2011

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 6. 3. 2011

Lípa 299, 763 11, Česká republika

Hana Filimošinová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 20. 5. 2011

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 6. 3. 2011

Budovatelská 4797, Zlín, 760 05, Česká republika

Květuše Šimíková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 2. 2. 2007

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 6. 12. 2006

Dolní 2827, Zlín, 760 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Martin Déva

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 1. 3. 2021

Partyzánská 977, Vizovice, 763 12, Česká republika

MUDr. Marcel Guřan Ph. D.

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 26. 2. 2021

Dobrovského 679, Otrokovice, 765 02, Česká republika

doc. MUDr. Michal Filip Ph. D.

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 26. 2. 2021

vznik funkce: 1. 3. 2021

Osvoboditelů 3778, Zlín, 760 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Jozef Machek

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2020 - Poslední vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 1. 6. 2020

zánik členství: 25. 2. 2021

Na Výsluní 2415/8, Boskovice, 680 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Liškář MBA

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2019 - Poslední vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 5. 9. 2019

zánik členství: 25. 2. 2021

Okružní 1825/21, Hlučín, 748 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Lucie Štěpánková MBA

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2020

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 31. 5. 2020

U Potoka 260, Hlušovice, 783 14, Česká republika

MUDr. Radomír Maráček

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2017 - Poslední vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 27. 2. 2017

zánik členství: 25. 2. 2021

vznik funkce: 27. 2. 2017

zánik funkce: 25. 2. 2021

Bohuslava Martinů 2039, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vlastimil Vajdák

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2017 - Poslední vztah: 22. 8. 2019

vznik členství: 27. 2. 2017

zánik členství: 31. 7. 2019

zánik funkce: 31. 7. 2019

Březůvky 257, 763 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Petr Sládek

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2017 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 27. 2. 2017

zánik členství: 2. 5. 2017

Františka Kretze 1460, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Petr Sládek

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2017 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 27. 2. 2017

zánik členství: 2. 5. 2017

Františka Kretze 1460, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 27. 2. 2017

Strže 571, Zlín, 760 01, Česká republika

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 27. 2. 2017

Strže 571, Zlín, 760 01, Česká republika

Marcel Guřan

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 4. 6. 2013

zánik členství: 27. 2. 2017

Dobrovského 679, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Pavel Calábek

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 4. 6. 2013

zánik členství: 27. 2. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2017

Sokolská 3964, Zlín, 760 01, Česká republika

Pavel Calábek

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 4. 6. 2013

zánik členství: 27. 2. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2017

Sokolská 3964, Zlín, 760 01, Česká republika

Roman Kučera

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 4. 6. 2013

zánik členství: 31. 3. 2015

Malinova 532, Zlín, 760 01, Česká republika

Marcel Guřan

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 4. 6. 2013

zánik členství: 27. 2. 2017

Dobrovského 679, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Dana Barnášová

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 10. 1. 2011

zánik členství: 4. 6. 2013

Na Honech III 4925, Zlín, 760 05, Česká republika

Zdeněk Adamík

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 4. 6. 2013

vznik funkce: 9. 4. 2013

zánik funkce: 4. 6. 2013

Benešovo nábřeží 3951, Zlín, 760 01, Česká republika

PhDr. Pavel Miča

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 24. 1. 2011

zánik členství: 11. 3. 2013

Kotěrova 897, Zlín, 760 01, Česká republika

MUDr. Bohuslav Škubal CSc.

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2010

zánik členství: 4. 6. 2013

Hvozdná 376, 763 11, Česká republika

PhDr. Pavel Miča

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 9. 11. 2011

vznik členství: 24. 1. 2011

Sadová 154, Zlín, 760 01, Česká republika

MUDr. Jozef Macko

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 10. 1. 2011

zánik členství: 24. 1. 2011

vznik funkce: 11. 1. 2011

zánik funkce: 24. 1. 2011

Kollárova 1042, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Ing. Dana Barnášová

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 10. 1. 2011

vznik funkce: 24. 1. 2011

zánik funkce: 9. 4. 2013

Na Honech III 4925, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Dana Barnášová

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 10. 1. 2011

Na Honech III 4925, Zlín, 760 05, Česká republika

MUDr. Bohuslav Škubal CSc.

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 1. 7. 2010

vznik funkce: 1. 7. 2010

zánik funkce: 24. 1. 2011

Hvozdná 376, 763 11, Česká republika

Ing. Zdeněk Vachala

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 1. 7. 2010

zánik členství: 24. 1. 2011

Vinohrady 658, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Marie Gajdošová

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 1. 7. 2010

zánik členství: 24. 1. 2011

Březolupy 236, 687 13, Česká republika

MUDr. Petr Pšikal

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 31. 8. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 1. 12. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2010

Švestková 4112, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Mgr. Lubomír Doležel

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 31. 8. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 30. 6. 2010

Fryšták 211, 763 16, Česká republika

Ing. Jiří Procházka

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 31. 8. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 30. 6. 2010

Okružní 4551, Zlín, 760 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Mikel MBA

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 10. 12. 2007

zánik funkce: 1. 12. 2008

Prlovská 3860, Zlín, 760 01, Česká republika

MUDr. Miroslav Kunzfeld

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 1. 12. 2008

Libušina 378/69, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Bohumil Janík

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 1. 12. 2008

Za Dědinou 2, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Ladislava Martincová

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 23. 5. 2007

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 26. 3. 2007

Družstevní 434, Slušovice, 763 15, Česká republika

MUDr. Bohuslav Škubal CSc.

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 23. 5. 2007

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 26. 3. 2007

Hvozdná 376, 763 11, Česká republika

Ing. Pavel Calábek

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 18. 1. 2008

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 10. 12. 2007

vznik funkce: 13. 10. 2005

zánik funkce: 10. 12. 2007

Sokolská 3964, Zlín, 760 01, Česká republika

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva společně se členem představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva.

od 1. 8. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to předseda představenstva společně se členem představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva.

do 1. 8. 2014 od 25. 2. 2011

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.

do 25. 2. 2011 od 13. 10. 2005

Další vztahy firmy Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Akcionáři

Zlínský kraj, IČ: 70891320

třída Tomáše Bati 21, Česká republika, Zlín, 760 01

od 23. 10. 2013

Zlínský kraj, IČ: 70891320

Tř. T. Bati, Česká republika, Zlín, 760 01

do 23. 10. 2013 od 13. 10. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 10. 2005

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 5. 3. 2014
Čištění a praní textilu a oděvů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 8. 2012
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 12. 2005
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 12. 2005
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Ubytovací služby
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 10. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).