Hlavní navigace

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Firma Uherskohradišťská nemocnice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4420, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 415 900 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27660915

Sídlo:

J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, 686 06

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 9. 2005

DIČ:

CZ27660915

Aktuální kontaktní údaje Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 1500 - 1999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
1101 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38320 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
561 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
5629 Poskytování ostatních stravovacích služeb
563 Pohostinství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
86100 Ústavní zdravotní péče
86210 Všeobecná ambulantní zdravotní péče
86220 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
86909 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4420, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Uherskohradišťská nemocnice a.s. od 13. 2. 2015

Obchodní firma

Uherskohradišťská nemocnice a.s. do 13. 2. 2015 od 22. 9. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 22. 9. 2005

adresa

J. E. Purkyně 365
Uherské Hradiště 68606 od 1. 2. 2019

adresa

J.E. Purkyně 365
Uherské Hradiště 68668 do 15. 10. 2013 od 22. 9. 2005

Předmět podnikání

Oční optika od 3. 2. 2020

Hostinská činnost od 10. 7. 2014

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 10. 7. 2014

truhlářství, podlahářství od 22. 5. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně od 22. 5. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 4. 2009

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 30. 4. 2009 od 5. 1. 2007

silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná do 5. 5. 2008 od 19. 4. 2006

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti do 22. 5. 2009 od 19. 4. 2006

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 6. 3. 2006

vodoinstalatérství, topenářství od 6. 3. 2006

technické činnosti v dopravě do 30. 4. 2009 od 6. 3. 2006

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 30. 4. 2009 od 6. 3. 2006

ubytovací služby do 30. 4. 2009 od 6. 3. 2006

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 30. 4. 2009 od 6. 3. 2006

činnost technických poradců v oblasti spalování odpadů do 30. 4. 2009 od 6. 3. 2006

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 30. 4. 2009 od 6. 3. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 30. 4. 2009 od 6. 3. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 30. 4. 2009 od 6. 3. 2006

poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou od 1. 1. 2006

truhlářství do 22. 5. 2009 od 22. 9. 2005

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 7.10.2013 o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: 1.budova č.p. 1133, stojící na pozemku p.č. st. 568, 2.pozemek p.č. st. 568 to vše na listu vlastnictví č. 568, v katastrálním území Uherské Hradiště, obec Uherské Hradiště, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště. b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 5633 - 220/2013 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. se sídlem v Uherském Hradišti, Hradební 1250, PSČ: 686 01, IČ: 607 37 131, který byl pro tento případ jmenován u snesením Krajského soudu v Brně č.j. 35 Nc 6305/2013-7, které nabylo právní moci dne 20. července 2013, na částku ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 18.000.000,-Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) c) vydání 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) za nepeněžitý vklad. Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídl em Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 397.900.000,- Kč, (slovy: tři sta devadesát sedm milionů devět set tisíc korun českých) na částku ve výši 415.900.000,- Kč, (slovy: čtyři sta patnáct milionů devět set tisíc k orun českých) tj. o částku ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 18 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.00 0.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. do 27. 11. 2013 od 15. 10. 2013

Jediný akcionář prohlásil dne 25.6.2012, že se vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř.T.Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 387.900.000,- Kč, (slovy: tři sta osmdesát sedm milionů devět seti tisíc korun českých) na částku ve výši 397.900.000,- Kč, (slovy: tři sta devadesát sedm milion ů devět set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zák. akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 .000.000,- Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř.Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 20 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 20 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. Částku ve výši 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Uherskohradišťská nemocnice a.s. vedený u GE Money Bank, a. s. č.ú. 206973983/0600 takto: a) Částku ve výši 3.000.000,- Kč je povinen předem určený zájemce Zlínský kraj uhradit do 60 dnů ode dne úpisu akcií. b) Částku ve výši 7.000.000,- Kč je povinen předem určený zájemce Zlínský kraj uhradit do 1 roku ode dne úp isu akcií. do 5. 10. 2012 od 28. 6. 2012

Ostatní skutečnosti l.jediný akcionář rozhodl dne 11.10.2010 v působnosti valné hromady o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: Nemovitost Druh pozemku část pozemku p. č. 383/1 (nově vzniklá část, pozemek p.č. 383/6 oddělený od pozemku p.č. 383/1 dle GP č. 1890-184/2010) ostatní plocha Budova bez čp/če na p. č. st. 486 * pozemek p. č. st. 486 zastavěná plocha a nádvoří Budova bez čp/če na p. č. st. 489 * pozemek p. č. st. 489 zastavěná plocha a nádvoří Budova bez čp/če na p. č. st. 492 * pozemek p. č. st. 492 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 494 * pozemek p. č. st. 494 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 495 * pozemek p. č. st. 495 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 497 * pozemek p. č. st. 497 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 499 * pozemek p. č. st. 499 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 2029 * pozemek p. č. st. 2029 zastavěná plocha a nádvoří budova na pozemku p. č. st. 502 * pozemek p. č. st. 502 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č .st. 2477 * pozemek p. č. st. 2477 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 2476 * pozemek p. č. st. 2476 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 501 * pozemek p. č. st. 501 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 493 * pozemek p. č. st. 493 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 482 * pozemek p. č. st. 482 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 483 * pozemek p. č. st. 483 zastavěná plocha a nádvoří budova č. p. 50 na p. č. st. 498 * pozemek p. č. st. 498 zastavěná plocha a nádvoří budova č. p. 49 na p. č. st. 496 * pozemek p. č. st. 496 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st 491 * pozemek p. č. st 491 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 487 * pozemek p. č. st. 487 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če a p.č. st. 490 * pozemek p. č. st. 490 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 500 * pozemek p. č. st 500 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č .st. 488 * pozemek p. č. st. 488 zastavěná plocha a nádvoří pozemek p. č. 378/1 (oddělen GP č. 1882-148/2010 ze dne 27.7.2010) ostatní plocha pozemek p. č. 378/3 (zanikl na základě GP č. 1882-148/2010) ostatní plocha pozemek p. č. 378/5 ostatní plocha pozemek p. č. 378/6 ostatní plocha Pozemek p. č. 1535 (zanikl na základě GP č. 1882-148/2010) ostatní plocha pozemek p. č. 1536 (zanikl na základě GP č. 1882-148/2010) ostatní plocha b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4551 - 63/2010 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Přemyslovka 3, PSČ: 796 02, IČ: 255 99 186, který byl pro tento případ jmenován u snesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6448/2010 - 23, které nabylo právní moci dne 2. září 2010, na částku ve výši 210.900.000,- Kč (slovy: dvě stě deset milionů devět set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výší 210.900.000,-KČ (slovy: dvě stě deset milionů devět set tisíc korun českých). c) za nepeněžitý vklad bude upisováno - 210 kusů (slovy: dvě stě deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) - 9 kusů (slovy: devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 2. Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z.přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 708 91 320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. 3. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 177.000.000,- Kč, (slovy: jedno sto sedmdesát sedm milionů korun českých) na částku ve výši 387.900.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát sedm milionů devět set tisíc korun českých), tj. o částku ve výši 210.900.00 0,- Kč (slovy: dvě stě deset milionů devět set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, b) bude upisováno - 210 kusů (slovy: dvě stě deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) - 9 kusů (slovy: devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem. d) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obch. zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 210 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii a 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii. e) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. f) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. g) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. h) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. do 20. 12. 2010 od 20. 10. 2010

Dne 29. listopadu 2005 rozhodl jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, který dosud činí 2.000.000,- Kč, o částku 175.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů korun českých) a o tom, že toto zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady dále rozhodl, že veškeré akcie, které budou vydány v důsledku zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zlínskému kraji, IČ: 70891320, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik, jehož jediným vlastníkem je Zlínský kraj, a který tvoří samostatnou organizační složku a v němž probíhá ucelená podnikatelská činnost a k němuž náleží majetek vymezený v přílohách smlouvy o vkladu podniku (dále jen "podnik" nebo "Vklad"). Tento podnik byl blíže specifikován ve Znaleckém posudku č. B 80/2005, o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., zpracovaném nezávislým znalcem, společností HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6143/2005-13 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Purkyňova 365, PSČ 686 68, IČ: 00395366, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce č. 1299. Hmotnou složku podniku tvoří věci movité včetně zásob a finančního majetku. Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software. Přechod na Společnost neodporuje povaze těchto práv ani uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí. Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. a ust. § 249 odst. 2 zákoníku práce přecházející na Společnost. Hodnota podniku jakožto nepeněžitého vkladu byla podle ust. § 59 odst. 3 obch. zák. stanovena posudkem ze dne 14. října 2005 č. B 80/2005 znalce HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6143/2005-13 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005, na částku 206.372.854,- Kč (slovy: dvě stě šest milionů tři sta sedmdesát dva tisíc osm set padesát čtyři korun českých). Z této hodnoty je 175.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů korun českých) určeno ke splacení části em isního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. Rozdíl mezi hodnotou podniku stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií je v souladu s obchodním zákoníkem určen ke splacení emisního ážia. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že bude upsáno 175 ks (slovy: jedno sto sedmdesát pět kusů) kmenových akcií Společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů korun českých) každá. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se bude rovnat hodnotě podniku a bude celkově činit 206.372.854,- Kč (slovy: dvě stě šest milionů tři sta sedmdesát dva tisíc osm set padesát čtyři korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné nově upisované akci e se bude rovnat 1/175 z 206.372.854,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je odmítnutí návrhu na zápis výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo Společnosti Uherské Hradiště, J.E. Purkyně 365. Lhůta pro úpis akcií se stanoví na třicet dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. do 1. 1. 2006 od 13. 12. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 415 900 000 Kč

od 27. 11. 2013

Základní kapitál

vklad 397 900 000 Kč

do 27. 11. 2013 od 1. 2. 2013

Základní kapitál

vklad 397 900 000 Kč

do 1. 2. 2013 od 5. 10. 2012

Základní kapitál

vklad 387 900 000 Kč

do 5. 10. 2012 od 20. 12. 2010

Základní kapitál

vklad 177 000 000 Kč

do 20. 12. 2010 od 1. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 1. 2006 od 22. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 413 od 27. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 395 do 27. 11. 2013 od 5. 10. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 29 od 20. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 385 do 5. 10. 2012 od 20. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 175 do 20. 12. 2010 od 1. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 20. 12. 2010 od 22. 9. 2005

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Ing. Hana Příleská

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

Blatnická 172, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Stanislav Blaha

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

Jana Žižky 933, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

MUDr. Jaromír Bernátek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

Hlavní 180, Pozlovice, 763 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Zejdl

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

vznik funkce: 9. 2. 2021

Nerudova 1488, Staré Město, 686 03, Česká republika

Ing. Martin Křižan

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

Antonínská 914, Hluk, 687 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Stoklasa

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

Svatopluka Čecha 929/36, Kroměříž, 767 01, Česká republika

MUDr. Jan Uhýrek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Šafaříkova 594, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Šárka Došková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Vinohradská 828, Dolní Němčí, 687 62, Česká republika

MUDr. Pavel Kacr MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Na Krajině 218, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Karol Muránsky

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2020 - Poslední vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2019

zánik členství: 25. 1. 2021

vznik funkce: 2. 12. 2019

zánik funkce: 25. 1. 2021

Vladislava Vaculky 1010, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

MUDr. Jaroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 15. 2. 2018

zánik funkce: 15. 2. 2018

U Nemocnice 864, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Růžová 195, Zlín, 763 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Jaroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 15. 2. 2018

zánik funkce: 15. 2. 2018

U Nemocnice 864, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Déva

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Partyzánská 977, Vizovice, 763 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Milena Kovaříková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 27. 3. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Jos. Polácha 697, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miluše Miklíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 17. 3. 2020

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 2. 12. 2019

vznik funkce: 27. 4. 2017

zánik funkce: 2. 12. 2019

Česká 4757, Zlín, 760 05, Česká republika

MUDr. Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Pod Babykou 286, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Miroslav Adámek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Podlesí V 5408, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Tomáš Pajonk

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 27. 3. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Zašová 52, 756 51, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Jan Uhýrek

člen dozočí rady

První vztah: 13. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 1. 12. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Šafaříkova 594, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Jitka Mahdalíková

člen dozočí rady

První vztah: 13. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 1. 12. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Modrá 212, 687 06, Česká republika

Libor Karásek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Na Vyhlídce 1489, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Štěpánská 1882, Vsetín, 755 01, Česká republika

Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Pod Babykou 286, Vsetín, 755 01, Česká republika

Lubomír Nečas

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2014

Křiby 4715, Zlín, 760 05, Česká republika

Radim Slováček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

Smetanova 1477, Vsetín, 755 01, Česká republika

Jitka Mahdalíková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 29. 10. 2010

zánik členství: 29. 10. 2014

Modrá 212, 687 06, Česká republika

Marcela Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 29. 10. 2010

zánik členství: 14. 10. 2013

Na rybníku 975, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

MUDr. Jan Uhýrek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 29. 10. 2010

zánik členství: 29. 10. 2014

Šafaříkova 594, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Antonín Plachý

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Vlčnov 1075, 687 61, Česká republika

Lubomír Nečas

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

vznik funkce: 2. 4. 2013

zánik funkce: 31. 7. 2014

Křiby 4715, Zlín, 760 05, Česká republika

Josef Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Třasoňova 4452/45, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ladislav Kryštof

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

U Fortny 2158, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ivan Mařák

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Vladislava Vaculky 994, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Olga Bilíková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2012 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 21. 9. 2012

zánik členství: 21. 9. 2016

Lomená 888, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Marcela Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2010 - Poslední vztah: 15. 10. 2013

vznik členství: 29. 10. 2010

zánik členství: 14. 10. 2013

Na rybníku 975, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Jitka Mahdalíková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2010 - Poslední vztah: 15. 10. 2013

vznik členství: 29. 10. 2010

Modrá 212, 687 06, Česká republika

MUDr. Jan Uhýrek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2010 - Poslední vztah: 15. 10. 2013

vznik členství: 29. 10. 2010

Šafaříkova 594, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

JUDr. Josef Čejka

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

Žlutava 96, Napajedla, 763 61, Česká republika

Mgr. Petr Gazdík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

Suchá Loz 2, 687 53, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Kořenek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik funkce: 1. 2. 2010

zánik funkce: 11. 3. 2013

Záviše Kalandry 1419, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Petr Hradecký

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

Hřbitovní 172, Slušovice, 763 15, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Alena Tvrdoňová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 6. 11. 2012

vznik členství: 19. 3. 2010

zánik členství: 31. 5. 2012

Na Blatách 398, Kunovice, 686 04, Česká republika

Ing. Ladislav Kryštof

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

vznik funkce: 25. 2. 2010

zánik funkce: 11. 3. 2013

U Fortny 2158, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Hana Příleská

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

Blatnická 172, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Květoslav Tichavský

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

Moravní náměstí 397, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Miroslav Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 11. 3. 2013

Růžová 195, Zlín, 763 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Botek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Záhumní 840, Ostrožská Nová Ves, 687 22, Česká republika

Ing. Miroslav Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 12. 2010

Růžová 195, Zlín, 763 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Bršlica

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Nová Čtvrť 227, Nivnice, 687 51, Česká republika

Květoslav Tichavský

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Moravní náměstí 397, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Ladislav Kryštof

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

vznik funkce: 18. 12. 2008

zánik funkce: 31. 1. 2010

U Fortny 2158, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

MUDr. Petr Bezruč

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

V Teničkách 609, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Hana Příleská

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2008 - Poslední vztah: 30. 4. 2009

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 1. 12. 2008

Blatnická 172, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

MUDr. Jan Uhýrek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 10. 11. 2010

vznik členství: 28. 10. 2006

zánik členství: 28. 10. 2010

Svatováclavská 843, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Květoslava Elisová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 10. 11. 2010

vznik členství: 28. 10. 2006

zánik členství: 28. 10. 2010

J. Žižky 731, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Tomáš Šimčík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 30. 4. 2009

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Přílepy 305, 769 01, Česká republika

PhDr. Zdeněk Szpak

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 5. 5. 2008

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 27. 7. 2007

Křiby 4719, Zlín, 760 05, Česká republika

Jitka Huzincová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 30. 4. 2009

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 22. 9. 2005

zánik funkce: 1. 12. 2008

Štěpnická 1048, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Ing. Stanislav Blaha

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 30. 4. 2009

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Rudy Kubíčka 998, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Jarmila Tomancová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 30. 4. 2009

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Dolní Valy 512, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

František Slavík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 30. 4. 2009

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Klicperova 1910, Staré Město, 686 03, Česká republika

Alena Sabaková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 10. 11. 2010

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 28. 10. 2010

Průmyslová 911, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

MUDr. David Ondra

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 27. 10. 2006

Jana Blahoslava 371, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

MUDr. Jan Píštěk

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 27. 10. 2006

Chabaně 302, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

MUDr. Petr Sládek

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

vznik funkce: 25. 1. 2021

Františka Kretze 1460, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Mgr. Jaroslav Zemánek

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

Ve Skale 1775, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Jan Hrdý

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 25. 1. 2021

9. května 1193, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Jozef Machek

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2020 - Poslední vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 1. 6. 2020

zánik členství: 25. 1. 2021

vznik funkce: 1. 6. 2020

Gessayova 2499/41, Bratislava, 851 03, Slovenská republika

MUDr. Radomír Maráček

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2017 - Poslední vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

vznik funkce: 18. 5. 2017

zánik funkce: 25. 1. 2021

Bohuslava Martinů 2039, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Lucie Štěpánková

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2017 - Poslední vztah: 18. 6. 2020

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 31. 5. 2020

vznik funkce: 2. 5. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2020

U Potoka 260, Hlušovice, 783 14, Česká republika

MUDr. Petr Sládek

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2017 - Poslední vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

vznik funkce: 18. 5. 2017

zánik funkce: 25. 1. 2021

Františka Kretze 1460, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

MUDr. Petr Sládek

předseda představenstva

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 7. 2017

vznik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 13. 3. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Františka Kretze 1460, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Vlastimil Vajdák

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 7. 2017

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 2. 5. 2017

Březůvky 257, 763 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vlastimil Vajdák

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 7. 2017

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 2. 5. 2017

Březůvky 257, 763 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Petr Kavalec

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 7. 2017

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 2. 5. 2017

Modrá 3, 687 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Petr Kavalec

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 7. 2017

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 2. 5. 2017

Modrá 3, 687 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Petr Sládek

předseda představenstva

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 7. 2017

vznik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 13. 3. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Františka Kretze 1460, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Vlastimil Vajdák

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 13. 3. 2017

Březůvky 257, 763 45, Česká republika

Petr Sládek

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 11. 3. 2013

zánik funkce: 13. 3. 2017

Františka Kretze 1460, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Petr Kavalec

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 11. 3. 2013

zánik členství: 13. 3. 2017

Modrá 3, 687 06, Česká republika

Ing. Pavel Lečbych

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 11. 3. 2013

Palackého 1349, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Svatava Mazurková

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 11. 3. 2013

Luční 165, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Antonín Karásek

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 11. 3. 2013

vznik funkce: 21. 12. 2009

zánik funkce: 11. 3. 2013

Seichertova 151, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Pavel Lečbych

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2010 - Poslední vztah: 29. 11. 2012

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 21. 12. 2009

Palackého 1349, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Svatava Mazurková

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2008 - Poslední vztah: 29. 11. 2012

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 21. 12. 2009

Luční 165, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Svatava Mazurková

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 5. 5. 2008

vznik členství: 22. 9. 2005

Na rybníku 968, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Pavel Lečbych

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 10. 11. 2010

vznik členství: 22. 9. 2005

Za Humny 2171, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

MUDr. Antonín Karásek

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 29. 11. 2012

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 21. 12. 2009

vznik funkce: 22. 9. 2005

zánik funkce: 21. 12. 2009

Seichertova 151, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo společně alespoň dva členové představenstva

od 28. 1. 2021

Způsob jednání: Za společnost jedná místopředseda představenstva nebo alespoň 2 členové představenstva, přičemž tito za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

do 28. 1. 2021 od 11. 7. 2017

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.

do 11. 7. 2017 od 22. 9. 2005

Další vztahy firmy Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Akcionáři

Zlínský kraj, IČ: 70891320

třída Tomáše Bati 21, Česká republika, Zlín, 760 01

od 23. 10. 2013

Zlínský kraj, IČ: 70891320

Tř. T. Bati, Česká republika, Zlín, 760 01

do 23. 10. 2013 od 22. 9. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 9. 2005

Živnosti

Oční optika
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 13. 8. 2019
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 7. 2. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 9. 2012
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 11. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 3. 2006
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 1. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 1. 2006
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 1. 2006
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 9. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).