Hlavní navigace

DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.

Firma DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3044, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 5 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25571559

Sídlo:

Zelný trh 1245, Uherské Hradiště, 686 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 8. 1999

DIČ:

CZ25571559

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

181 Tisk a činnosti související s tiskem
18110 Tisk novin
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
63 Informační činnosti
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
931 Sportovní činnosti
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3044, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s. od 29. 11. 2000

Obchodní firma

DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s. od 8. 1. 2015

Obchodní firma

DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s. do 8. 1. 2015 od 7. 1. 2015

Obchodní firma

VELKOMORAVSKÝ KURÝR, a.s. do 7. 1. 2015 od 4. 8. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 4. 8. 1999

adresa

Zelný trh 1245
Uherské Hradiště 68601 od 20. 10. 2015

adresa

Kollárova 447
Uherské Hradiště 68601 do 16. 3. 2005 od 4. 8. 1999

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 11. 2009

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 9. 11. 2009 od 10. 7. 2008

pořádání výstav,veletrhů,přehlídek,prodejních a obdobných akcí do 9. 11. 2009 od 28. 4. 2005

reklamní činnost a marketing do 9. 11. 2009 od 28. 4. 2005

poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti do 9. 11. 2009 od 28. 4. 2005

agenturní činnost v oblasti kultury a umění do 9. 11. 2009 od 28. 4. 2005

organizování sportovních soutěží do 9. 11. 2009 od 15. 12. 2004

poskytování služeb osobního charakteru do 9. 11. 2009 od 15. 12. 2004

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě do 9. 11. 2009 od 15. 12. 2004

reklamní činnost do 28. 4. 2005 od 4. 8. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 11. 2009 od 4. 8. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 9. 11. 2009 od 4. 8. 1999

vydávání periodického tisku do 9. 11. 2009 od 4. 8. 1999

vydávání neperiodického tisku do 9. 11. 2009 od 4. 8. 1999

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s. (dále jen "společnost") upsáním nových akcií, a to o částku 760.000,-Kč, tedy z částky 4.740.000,-Kč na 5.500.000,-Kč. Zvýšení základního kapitálu o částk u přesahující 5.500.000,-Kč je nepřípustné. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 7 ks kmenových akcií, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč a upsáním 6 ks kmenových akcií, v listinné podobě, na majitele, o  jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s dosavadními akciemi. Emisní kurs nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to takto: Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude započten nárok společnosti SYNOT W, a.s. se sídlem Uherské Hradiště-Mařatice, Vinohradská 907, PSČ: 686 05, IČ: 255 48 832 ve výši 760.000 ,-Kč z titulu dluhu na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 13.03.2008. Schvaluje se, aby tento závazek společnosti vůči společnosti SYNOT W, a.s. byl započten proti pohledávce společnosti na splnění vkladu při tomto zvýšení základního kapitálu. Existence pohledávky společnosti SYNOT W, a.s. byla ověřena prohlášením auditora, které tvoří přílohu notářského zápisu. Všechny nové akcie odpovídající zvýšení základního kapitálu budou upsány určitým zájemcem-společností SYNOT W, a.s., a to v písemné smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkové ho zápisu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro upsání akcií je Uherské Hradiště, Zelný trh 1245, PSČ: 686 01. Představenstvo společnosti odešle upisovateli do jeho sídla návrh smlouvy upsání akci í a rovněž návrh smlouvy o započtení pohledávek. Upisovatel je povinnen ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií tak, že v této lhůtě uzavře se společností smlouvu o započtení pohledávek. do 24. 9. 2008 od 10. 7. 2008

Zvyšuje se základní kapitál peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 1.240.000,-Kč. Úpis nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.Po úpisu akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno 12 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem společností SYNOT W,a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Vinohradská 907, IČ: 25548832, zapsanou v obc hodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka č. 2814. Lhůta pro úpis akcií činí 2 měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno zasl at předem určenému zájemci návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne doručení pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Vyslovuje se souhlas se zápočtem pohledávky společ nosti SYNOT W, a.s.: - ze smlouvy o půjčce ze dne 23.4.2003 ve výši 71.492,-Kč, - ze smlouvy o půjčce ze dne 19.07.2004 ve výši 200.000,-Kč, - ze smlouvy o půjčce ze dne 24.02.2005 ve výši 66.500,-Kč a pohledávky z jednotlivých faktur, jejichž soupis tvoří přílohu tohoto usnesení v celkové výši 901.445,28Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu a navrhovaného započtení pohledávek je optimalizace cash-flow. Návrh smlouvy o započtení bude předem určenému zájemci zaslán současně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Předem určený zájemce je povinen uzavřít smlouvu o z apočtení nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy o započtení a doručit podepsaný návrh společnosti. do 28. 4. 2005 od 16. 3. 2005

Zvyšuje se základní kapitál peněžitým vkladem o částku 1,500 000,- Kč (slovy jeden milión pět set tisíc korun českých) z dosavadní částky 2,000.000,--Kč (dva milióny korun českých) na částku 3,500.000,--Kč (slovy: tři milióny pět set tisíc korun českých) úpisem nových akcií, a to dohodou akcionářů o účasti na zvýšení základního kapitálu dle § 205 obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku 1,500 000,- Kč (slovy: jeden milión pět set tisíc korun českých) se nepřipouští. Po upsání akcií a splacení nového peněžitého vkladu bude vydáno 15 (patnáct) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě. Dohoda o účasti akcionářů bude uzavřena nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Vklad do základního kapitálu bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne uzavření dohody o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu na zvláštní účet u Československé obchodní banky, a.s. pobočka pro korporální klientelu, Milady Horákové 6, 601 79 Brno číslo účtu 17090823/0300. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. do 11. 12. 2002 od 16. 10. 2002

"Usnesením valné hromady ze dne 17.10.2000 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií takto: do 3. 7. 2002 od 29. 11. 2000

a) základní jmění bude zvýšeno upsáním nových akcií dosavadními akcionáři v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Základní jmění bude zvýšeno peněžitými vklady v celkovém rozsahu o částku 1.000.000,- Kč, a proto základní jmění společnosti po zvýšení dosáhne částky 2.000.000,- Kč. Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 3. 7. 2002 od 29. 11. 2000

b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcí: Bude upisováno 10 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Každá z nových akcií bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč. Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě upisované akcie, tj. 100.000,- Kč, do 3. 7. 2002 od 29. 11. 2000

c) vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií z důležitého zájmu na straně společnosti (zejm. zrychlení kapitálového posílení společnosti) do 3. 7. 2002 od 29. 11. 2000

d) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, (viz. písm.c/ tohoto rozhodnutí - usnesení valné hromady) budou nabídnuty určitým zájemcům, tj. dosavadním akcionářům v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti, což znamená: - panu Ivo Valentovi, r.č. 560803/1110, tr. bytem a bydlištěm Monaco, Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman, bude nabídnuto upsání 9 ks (slovy devět kusů) kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, kdy emisní kurs jedné akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě - panu Miroslavovi Valentovi, r.č. 560803/1099, tr. pobytem a bydlištěm Staré město, Velehradská čp. 1328, bude nabídnuto upsání 1 ks (slovy jeden kus) kmenové akcie znějící na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, kdy emisní kurs jedné akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě do 3. 7. 2002 od 29. 11. 2000

e) lhůta pro upsání nových akcií činí 15 dnů a počíná běžet ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o povolení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění. Místem úpisu je sídlo společnosti, tj. Uherské Hradiště, ul. Kollárova č. 447, PSČ 686 01. Ve lhůtě uvedené pod tímto písmenem shora jsou upisovatelé - předem určení zájemci povinni splatit v plné výši emisní kurs nově upisovaných akcií, který se rovná jejich jmenovité hodnotě, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti čís.158039677/5100 vedený u ČSOB a.s. Praha, divize IPB, pobočka Uh.Hradiště." do 3. 7. 2002 od 29. 11. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 500 000 Kč

od 24. 9. 2008

Základní kapitál

vklad 4 740 000 Kč

do 24. 9. 2008 od 28. 4. 2005

Základní kapitál

vklad 3 500 000 Kč

do 28. 4. 2005 od 11. 12. 2002

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 11. 12. 2002 od 3. 7. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 3. 7. 2002 od 4. 8. 1999
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 10 od 25. 9. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 54 do 25. 9. 2014 od 24. 9. 2008
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 25. 9. 2014 od 24. 9. 2008
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 47 do 24. 9. 2008 od 28. 4. 2005
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 do 24. 9. 2008 od 28. 4. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 35 do 28. 4. 2005 od 11. 12. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 11. 12. 2002 od 3. 7. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 3. 7. 2002 od 4. 8. 1999

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Michal Dvouletý

předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2014

Štěpnická 1549, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Miroslav Valenta jr.

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2014

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Michal Dvouletý

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2014

Prokopa Holého 764, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Michal Dvouletý

předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2014

Prokopa Holého 764, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Valenta jr.

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2014

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Michal Dvouletý

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 1. 2015

vznik členství: 2. 11. 2009

zánik členství: 30. 11. 2014

vznik funkce: 4. 11. 2009

zánik funkce: 30. 11. 2014

Prokopa Holého 764, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2013 - Poslední vztah: 7. 1. 2015

vznik členství: 8. 12. 2012

zánik členství: 30. 11. 2014

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 19. 1. 2013

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 8. 12. 2012

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Miroslav Valenta

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 7. 1. 2015

vznik členství: 12. 5. 2011

zánik členství: 30. 11. 2014

vznik funkce: 12. 5. 2011

zánik funkce: 30. 11. 2014

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Michal Dvouletý

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 2. 11. 2009

vznik funkce: 4. 11. 2009

Prokopa Holého 764, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kateřina Luisa Paděra Daňhelová MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2009 - Poslední vztah: 8. 6. 2011

vznik členství: 9. 6. 2008

zánik členství: 12. 5. 2011

vznik funkce: 10. 6. 2008

zánik funkce: 12. 5. 2011

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Kateřina Luisa Paděra Daňhelová

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2009 - Poslední vztah: 7. 12. 2009

vznik členství: 9. 6. 2008

vznik funkce: 10. 6. 2008

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Kateřina Luisa Daňhelová

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2009

vznik členství: 9. 6. 2008

vznik funkce: 10. 6. 2008

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 1. 10. 2012

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 8. 12. 2012

Jaroslava Staňka 860, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 29. 11. 2007

vznik členství: 8. 11. 2007

Jaroslava Staňka 860, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Mgr. Marian Vařečka

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2007 - Poslední vztah: 29. 11. 2007

vznik členství: 7. 5. 2007

zánik členství: 8. 11. 2007

Nová 560, Boršice, 687 09, Česká republika

Kateřina Luisa Daňhelová

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2005 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

vznik členství: 4. 8. 1999

zánik členství: 9. 6. 2008

vznik funkce: 4. 8. 1999

zánik funkce: 9. 6. 2008

Arnošta Hrabala 516, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Ing. Michal Dvouletý

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 12. 2009

vznik funkce: 23. 8. 2004

zánik funkce: 2. 11. 2009

Padělky 474, Nedakonice, 687 38, Česká republika

Aleš Mazúrek

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2003 - Poslední vztah: 17. 5. 2007

vznik členství: 14. 2. 2003

zánik členství: 7. 5. 2007

vznik funkce: 14. 2. 2003

zánik funkce: 7. 5. 2007

Tůně 792, Uherské Hradiště, 676 01, Česká republika

Pavlína Mikošková

předsedkyně představenstva

První vztah: 28. 8. 2003 - Poslední vztah: 15. 12. 2004

vznik členství: 4. 8. 1999

zánik členství: 23. 8. 2004

vznik funkce: 4. 8. 1999

zánik funkce: 23. 8. 2004

Družstevní 788, Uherské Hradiště, Česká republika

Pavlína Křůmalová

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 28. 8. 2003

Družstevní 788, Uherské Hradiště, Česká republika

Oleg Kapinus

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 28. 8. 2003

zánik funkce: 29. 11. 2002

Markov 410, Uherské Hradiště-Jarošov, Česká republika

Kateřina Daňhelová

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 14. 7. 2005

vznik členství: 4. 8. 1999

vznik funkce: 4. 8. 1999

Lhotka 516, Buchlovice, Česká republika

Za společnost jednají předseda představenstva a místopředsedou představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně nebo pověřený předseda představenstva, míst opředseda představenstva nebo člen představenstva nebo zplnomocněný zástupce.

od 25. 9. 2014

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo členem představenstva, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.

do 25. 9. 2014 od 14. 7. 2005

Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně.

do 14. 7. 2005 od 15. 12. 2004

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis s uvedením funkce buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně.

do 15. 12. 2004 od 16. 10. 2002

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. Podepisují za společnost tak, že k vypsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.

do 16. 10. 2002 od 4. 8. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 1. 12. 2014

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace SYNOT

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

 • Místopředseda dozorčí rady

  SYNOT W,a.s.

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

 • předseda dozorčí rady

  SYNOT - A a.s.

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

 • člen dozorčí rady

  S gaming, a.s. v likvidaci

  Přívrat 1454/12, Brno Žabovřesky, 616 00

 • předseda dozorčí rady

  SYNOT Česká Lípa, a.s.

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Ivana Bartoňková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

Sadová 1025, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2014

Vinohradská 252, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  GAN a.s.

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

 • předseda dozorčí rady

  Synot Auto a.s.

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

 • Předseda dozorčí rady

  SYNOT TIP, a.s.

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Historické vztahy

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 1. 12. 2014

Sokolovská 541/198, Praha, 180 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 1. 12. 2014

Sokolovská 541/198, Praha, 180 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

Sokolovská 541/198, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace SYNOT

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2014

Vajnorská 10096/36, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Ivana Bartoňková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

Sadová 1025, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

Sokolovská 541/198, Praha, 180 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2013 - Poslední vztah: 7. 1. 2015

vznik členství: 2. 11. 2009

zánik členství: 30. 11. 2014

Sokolovská 541/198, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace SYNOT

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Miroslav Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 1. 2013

vznik členství: 8. 12. 2012

Vajnorská 10093/36, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Miroslav Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2013 - Poslední vztah: 7. 1. 2015

vznik členství: 8. 12. 2012

zánik členství: 30. 11. 2014

Vajnorská 10096/36, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Ivo Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 7. 1. 2015

vznik členství: 12. 5. 2011

zánik členství: 30. 11. 2014

vznik funkce: 12. 5. 2011

zánik funkce: 30. 11. 2014

Avenue Saint Roman 7, Monte - Carlo, 980 00, Monacké knížectví

Miroslav Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2010 - Poslední vztah: 19. 1. 2013

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 8. 12. 2012

Vajnorská 10096/36, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2010 - Poslední vztah: 8. 6. 2011

vznik členství: 9. 6. 2008

zánik členství: 12. 5. 2011

vznik funkce: 10. 6. 2008

zánik funkce: 12. 5. 2011

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2009 - Poslední vztah: 19. 10. 2013

vznik členství: 2. 11. 2009

Sokolovská 541/198, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace SYNOT

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Miroslav Valenta ml.

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 21. 9. 2010

vznik členství: 9. 6. 2008

vznik funkce: 10. 6. 2008

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Miroslav Valenta nejml.

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 21. 9. 2010

vznik členství: 8. 11. 2007

Vajnorská 10096/36, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2004 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

vznik funkce: 23. 8. 2004

zánik funkce: 9. 6. 2008

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Mgr. Pavlína Mikošková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2004 - Poslední vztah: 29. 11. 2007

vznik funkce: 23. 8. 2004

zánik funkce: 8. 11. 2007

Sadová 1479, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Gabriela Zapletalová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 12. 2009

vznik funkce: 23. 8. 2004

zánik funkce: 2. 11. 2009

Zelnitiuse 597, Staré Město, 686 03, Česká republika

Miroslav Valenta

člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2007

vznik členství: 17. 10. 2000

vznik funkce: 17. 10. 2000

ul. Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Marie Dufková

členka

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 15. 12. 2004

vznik členství: 17. 10. 2000

zánik členství: 23. 8. 2004

vznik funkce: 17. 10. 2000

zánik funkce: 23. 8. 2004

ul. Huštěnovská 595, Staré Město, Česká republika

Ing. Bohdana Smržová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Soukenická 2156, Uherský Brod, Česká republika

Gabriela Zapletalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2004

vznik členství: 4. 8. 1999

zánik členství: 23. 8. 2004

vznik funkce: 4. 8. 1999

zánik funkce: 23. 8. 2004

Zelnitiuse 597, Staré Město, Česká republika

Etela Fiantová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Lůčka 837, Uherský Ostroh II, Česká republika

Další vztahy firmy DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.

SYNOT W,a.s.

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2020

Jaktáře 1475, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Jitka Valentová

  Místopředseda dozorčí rady

  Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

 • Rudolf Gregor

  Místopředseda představenstva

  Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

 • Miroslav Valenta

  Předseda představenstva

  Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

 • Ing. Kvetoslava Klčovská

  Člen představenstva

  Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

 • Miroslav Valenta

  Člen představenstva

  VAJNORSKÁ 10096/36, BRATISLAVA, 831 03, Slovenská republika

 • Ing. Roland Andrýsek MBC

  Člen představenstva

  Tř. Maršála Malinovského 771, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

 • Ing.. Antonín Slavík

  Člen dozorčí rady

  Svatovítská 1657, Staré Město, 686 03, Česká republika

 • Neofytos Neofytou

  předseda dozorčí rady

  Protomagias 2, 3110 Limassol, Kyperská republika

SYNOT W,a.s.

První vztah: 19. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

Jaktáře 1475, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Jitka Valentová

  Místopředseda dozorčí rady

  Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

 • Rudolf Gregor

  Místopředseda představenstva

  Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

 • Miroslav Valenta

  Předseda představenstva

  Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

 • Ing. Kvetoslava Klčovská

  Člen představenstva

  Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

 • Miroslav Valenta

  Člen představenstva

  VAJNORSKÁ 10096/36, BRATISLAVA, 831 03, Slovenská republika

 • Ing. Roland Andrýsek MBC

  Člen představenstva

  Tř. Maršála Malinovského 771, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

 • Ing.. Antonín Slavík

  Člen dozorčí rady

  Svatovítská 1657, Staré Město, 686 03, Česká republika

 • Neofytos Neofytou

  předseda dozorčí rady

  Protomagias 2, 3110 Limassol, Kyperská republika

SYNOT W,a.s.

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 19. 10. 2013

Jaktáře 1475, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Jitka Valentová

  Místopředseda dozorčí rady

  Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

 • Rudolf Gregor

  Místopředseda představenstva

  Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

 • Miroslav Valenta

  Předseda představenstva

  Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

 • Ing. Kvetoslava Klčovská

  Člen představenstva

  Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

 • Miroslav Valenta

  Člen představenstva

  VAJNORSKÁ 10096/36, BRATISLAVA, 831 03, Slovenská republika

 • Ing. Roland Andrýsek MBC

  Člen představenstva

  Tř. Maršála Malinovského 771, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

 • Ing.. Antonín Slavík

  Člen dozorčí rady

  Svatovítská 1657, Staré Město, 686 03, Česká republika

 • Neofytos Neofytou

  předseda dozorčí rady

  Protomagias 2, 3110 Limassol, Kyperská republika

Akcionáři

SYNOT INVEST LIMITED

Arch. Makariou III, 2 Atlantis Buildings 3.patro, kancelář 301, Kyperská republika, Mesa Geitonia, 4000 Limassol

od 1. 7. 2020

SYNOT W,a.s., IČ: 25548832

Jaktáře 1475, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

do 1. 7. 2020 od 20. 10. 2015

SYNOT W,a.s., IČ: 25548832

Jaktáře 1475, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

do 20. 10. 2015 od 19. 10. 2013

SYNOT W, a.s., IČ: 25548832

Jaktáře 1475, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

do 19. 10. 2013 od 8. 6. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 8. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydávání periodického tisku
 • Vydávání neperiodického tisku
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí
 • Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
 • Reklamní činnost a marketing
 • Agenturní činnost v oblasti kultury a umění
 • Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
 • Organizování sportovních soutěží
 • Poskytování služeb osobního charakteru
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 8. 1999

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).