Hlavní navigace

SYNOT TIP, a.s.

Firma SYNOT TIP, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3827, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 600 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26301091

Sídlo:

Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 10. 2002

DIČ:

CZ26301091

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
73110 Činnosti reklamních agentur
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
92000 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel
J Informační a komunikační činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3827, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

SYNOT TIP, a.s. od 1. 4. 2009

Obchodní firma

SYNOT TIP, a.s. od 30. 1. 2015

Obchodní firma

SYNOT LOTTO,a.s. do 30. 1. 2015 od 16. 10. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 16. 10. 2002

adresa

Jaktáře 1475
Uherské Hradiště 68601 od 8. 7. 2015

adresa

Vinohradská 907
Uherské Hradiště-Mařatice 68605 do 1. 12. 2004 od 16. 10. 2002

Předmět podnikání

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 29. 9. 2014

hostinská činnost od 23. 7. 2012

provozování sázkových her v kasinu dle zák.č. 202/1990 Sb. od 8. 2. 2011

výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 4. 2010

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 26. 6. 2009

provozování hry Internetová kursová sázka dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. od 23. 1. 2009

provozování loterií a jiných podobných her podle ust. § 2 písm. h) zákona č. 202/1990 Sb. od 23. 1. 2009

pronájem a půjčování věcí movitých do 26. 6. 2009 od 25. 11. 2004

provozování jiné podobné hry podle zákona č.202/1990 Sb. od 6. 1. 2003

provozování jiné podobné hry podle § 2 písm.j) zákona č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách do 6. 1. 2003 od 30. 12. 2002

provozování výherních hracích přístrojů od 16. 10. 2002

maloobchod do 26. 6. 2009 od 16. 10. 2002

zprostředkování služeb do 26. 6. 2009 od 16. 10. 2002

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 26. 6. 2009 od 16. 10. 2002

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě do 26. 6. 2009 od 16. 10. 2002

Ostatní skutečnosti

Na společnost SYNOT TIP, a.s., se sídlem Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26301091, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce číslo 3827, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, jako na spo lečnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti LUCKYNOVA, a.s., se sídlem Dašická 1796, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 25596292, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložce číslo 2102, a to podle pr ojektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 10.5.2018. od 1. 9. 2018

Jediný akcionář SYNOT TIP, a.s. r o z h o d l o zvýšení základní kapitál společnosti o částku 126.741.000,00Kč (slovy: jedno sto dvacet šest miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc korun českých) ze současné výše kapitálu ve výši 473.259.000,00 Kč (slovy : čtyři sta sedmdesát tři milionů dvě stě padesát devět tisíc korun českých) na jeho novou výši 600.000.000,00Kč ( slovy: šest set milionů korun českých) a zároveň určil, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje; c elkový počet nově upisovaných akcií činí: 5 (slovy: pět) kusů nových kusových akcií, každá v účetní hodnotě ve výši odpovídající 20 % (slovy: dvacet procent) částky o kterou se zvyšuje základní kapitál, tedy každá akcie v účetní hodnotě 25.348.200,00 Kč ( slovy: dvacet pět milionů tři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě korun českých), druh všech upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojená žádná zvláštní práva kmenové, forma všech upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná , žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu ( tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen "nově upsané akcie"); žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu §485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal práva ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, všechny nově upisované akcie budou upsány peněžitým vkladem; všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, a to společnost SYNOT Holding, s.r.o. se sídlem Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 110 00, IČ 253 25 809, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78967, tedy akcie v účetní hodnotě v celkové výši 126.741.000,00Kč (slovy: jedno sto dvacet šest miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc korun českých) a budou upsány u rčeným zájemcem v sídle společnosti SYNOT TIP, a.s. tedy v Uherském Hradišti, Mařaticích, Jaktáře 1475, PSČ 686 01; e m i s n í k u r z všech nově upisovaných akcie bude následující: emisní kurz akcií upisovaných společností SYNOT Holding, s.r.o. bude činit 1.680.831.000,00Kč ( slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých), z toho emisní ážio tedy bude 1,554.090.000,00 Kč ( slovy: jedna m iliarda pět set padesát čtyři milionů devadesát tisíc korun českých); upisování akcií bude provedeno v písemné smlouvě o upsání akcií s ověřenými podpisy, kterou určený zájemce uzavře se společností SYNOT TIP, a.s. a musí být upsány nejpozději do 1 0.12.2016 ( slovy: desátého prosince roku dva tisíce šestnáct) a splaceny nejpozději do 22.12.2016 ( slovy: dvacátého druhého prosince roku dva tisíce šestnáct); návrh této smlouvy představenstvo společnosti doručí jedinému akcionáři do tří dnů od přijet í tohoto rozhodnutí, tímto doručením bude zároveň jedinému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií, kdy jediný akcionář doručení tuto již podepsanou smlouvu do sídla společnosti nejpozději do 10.12.2016 ( slovy: desátého prosince roku dva t isíce šestnáct). Emisní kurz nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně formou započtení, tedy se připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře tj. určeného zájemce, vůči společnosti, jedná se o peněžitou p ohledávku vzniklou z titulu splacení j i s t i n y za vydané dluhopisy společností SYNOT TIP,a.s. v počtu 1.867.590.000,00 ks (slovy: jedna miliarda osm set šedesát sedm miliónů pět set devadesát tisíc kusů ) společnosti WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED se sídlem Arch Makariou III, 2, ATLANTIS BUILDING, 3 rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Cyprus, IČ: HE 187417, datum emise 15.11.2012, ISIN: CZ0003502437, jmenovitá hodnota každého z nich ve výši 1,00Kč ( slovy: jedna koru na), tato pohledávka byla postoupena dne 20.07.2016 majitelem WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED společnosti Czech Capital Venture, s.r.o. se sídlem Praha 1, Revoluční 16, PSČ 110 00, IČ 262 14 474, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský m soudem v Praze, oddíl C, vložka 80342 a následně tato pohledávka byla postoupena dne 20.07.2016 majitelem Czech Capital Venture, s.r.o., IČ 262 14 474 společnosti SYNOT Holding s.r.o. IČ 253 25 809, která je k dnešnímu dni věřitelem, kdy její výše činí 1.680.831.000,00Kč ( slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kurzu, započtena bude celá pohledávka, která odpovídá emisnímu ku rzu upsaných akcií tedy do výše 1.680.831.000,00Kč ( slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých). Existence pohledávky jediného akcionáře, resp. určeného zájemce, za společností SYNOT TIP, a.s. byla ověřena n ezávislým auditorem Ing. Janem Opravilem ze dne 18.11.2016 a současně prohlášením statutárního orgánu společnosti, že tato pohledávka není sporná ani pochybná, na tuto pohledávku k dnešnímu dni bylo částečně plněno, a že závazek společnosti SYNOT TIP, a. s. z této pohledávky trvá ve výši 1.680.831.000,00Kč ( slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých). Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 22.12.2016 ( slovy: dvacátého druhého prosince roku dva tisíce šestnáct), musí mít písemnou formu a podpisy sm luvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost SYNOT TIP, a.s. předem určenému zájemci, kterým je společnost SYNOT Holding s.r.o. nejpozději do pěti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouv y o započtení je povinna společnosti SYNOT TIP, a.s. poskytnout předem určenému zájemci SYNOT Holding s.r.o. lhůtu alespoň tří dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu musí taktéž nastat úč innost shora uvedené smlouvy, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií. do 2. 1. 2017 od 22. 12. 2016

Na nástupnickou společnost SYNOT TIP, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 26301091 přešlo jmění zanikající společnosti SYNOT Uherské Hradiště , a.s. IČ: 26910730, se sídlem Uherské Hradiště, mařatice, Jaktáře 1475, 68601 od 1. 10. 2013

Na nástupnickou společnost SYNOT TIP, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 263 01 091, přešlo jmění zanikající společnosti ST Solutions, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 110 00, IČ: 279 38 191, a zanikající společnost i SYNOT SERVICE, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 264 49 404. od 2. 10. 2012

Jediný akcionář společnosti SYNOT TIP, a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 82 500.000,-Kč, slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc korun českých, z dosavadní výše 204 000 000,-Kč, slovy: dvě stě čtyři milionů korun českých, n a novou výši 286 500 000,-Kč, slovy: dvě stě osmdesát šest milionů pět set tisíc korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitým vkladem, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. bude upsáno: - 8 ks, slovy: osm kusů, kmenových, nekótovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých, v listinné podobě, - 2 ks, slovy: dva kusy, kmenových, nekótovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, v listinné podobě, - 5 ks, slovy: pět kusů, kmenových, nekótovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, v listinné podobě. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SYNOT Holding, s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ: 110 00, IČ: 25325809. Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upsání akcií peněžitými vklady. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ: 686 01. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo povinno doručit předem určenému zájemci dopisem zaslaným na jeho adresu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je dva měsíce ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Počátkem běhu této lhůty bude určenému zájemci oznámen představenstvem písemně, zasláním oznámení na jeho adresu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Určený zájemce zašle podepsanou smlouvu zpět společnosti SYNOT TIP , a.s. ve lhůtě pro upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Lhůta pro splacení 100% emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, přičemž peněžité vklady lze splatit započtením těchto poh ledávek: pohledávek akcionáře SYNOT Holding, s.r.o. z půjček poskytnutých společnosti SYNOT TIP, a.s. (dříve SYNOT LOTTO, a.s.) v celkové výši 82 500 000,-Kč, slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc korun českých. Právní tituly: - smlouva o půjčce uzavřená dne 17.února 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s.(dříve SYNOT LOTTO, a.s.), jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 19 500 000,-Kč, slovy: devatenáct milionů pět set tisíc korun českýc h, - smlouva o půjčce uzavřená dne 22.března 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. (dříve SYNOT LOTTO, a.s.), jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 20 000 000,-Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, - smlouva o půjčce uzavřená dne 26.března 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. (dříve SYNOT LOTTO,a.s.), jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 20 000 000,-Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, - smlouva o půjčce uzavřená dne 22.července 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 10.000 000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých, - smlouva o půjče uzavřená dne 15.května 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 13.000 000,-Kč, slovy: třináct milionů korun českých. do 22. 6. 2010 od 23. 4. 2010

Mimořádná valná hromada konaná dne 26.11.2004 schválila zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 100,000.000,--Kč z částky 104,000.000,--Kč na částku 204,000.000,--Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posíl it základní kapitál společnosti. Po upsání akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno deset kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,--Kč. Úpis nad navrhovanou částku se nepřipouští. Upisovatelem akcií je s využitím přednostního práva akcionář SYNOT Holding s.r.o. se sídlem Praha 8, Sokolovská 541, IČ 25325809. Lhůta pro úpis akcií činí jeden měsíc ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je povinno oznámit upisovateli počátek běhu lhůty pro úpis akcií do dvou pracovních dnů ode dne doručení usnesení rejstříkového soudu. Emisní kurs nově upsanýc h akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve výši 30% hodnoty upisovaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne úpisu akcií na zvláštní účet vedený u ČSOB, a.s. 17400123/0300, zbytek pak do jedno ho roku ode dne splacení 30% emisního kursu, a to kdykoliv v tomto období. do 28. 12. 2004 od 1. 12. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 600 000 000 Kč

od 22. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 473 259 000 Kč

do 22. 12. 2016 od 31. 8. 2016

Základní kapitál

vklad 286 500 000 Kč

do 31. 8. 2016 od 22. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 204 000 000 Kč

do 22. 6. 2010 od 10. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 204 000 000 Kč

do 10. 1. 2006 od 14. 7. 2005

Základní kapitál

vklad 204 000 000 Kč

do 14. 7. 2005 od 28. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 104 000 000 Kč

do 28. 12. 2004 od 16. 10. 2002
Akcie kusové na jméno, hodnota: 0 Kč, počet: 25 od 22. 12. 2016
Akcie kusové na jméno, hodnota: 0 Kč, počet: 20 do 22. 12. 2016 od 31. 8. 2016
Akcie kusové na jméno, hodnota: 0 Kč, počet: 10 do 31. 8. 2016 od 29. 9. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 27 do 29. 9. 2014 od 22. 6. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 16 do 29. 9. 2014 od 22. 6. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 do 29. 9. 2014 od 22. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 19 do 22. 6. 2010 od 28. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 9 do 28. 12. 2004 od 16. 10. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 14 do 22. 6. 2010 od 16. 10. 2002

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Ivo Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

M. Alše 322, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ivo Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

M. Alše 322, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Miroslav Valenta

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2015

Vinohradská 252, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  GAN a.s.

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

 • předseda dozorčí rady

  Synot Auto a.s.

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

 • předseda dozorčí rady

  DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.

  Zelný trh 1245, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Michal Hýbl

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

Hvozdec 111, 664 71, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ivo Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 30. 6. 2014

Avenue Saint Roman 7, 980 00 Monte-Carlo, Monacké knížectví

Historické vztahy

Ivo Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

M. Alše 322, Zlín, 760 01, Česká republika

Miroslav Valenta

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2015

Vajnorská 10093/36, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Ivo Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

Avenue Saint Roman 7, 980 00 Monte-Carlo, Monacké knížectví

Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 13. 11. 2012

zánik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 13. 11. 2012

zánik funkce: 31. 3. 2015

Vajnorská 10093/36, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Ing. Michal Hýbl

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2012 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 6. 9. 2012

zánik členství: 31. 3. 2015

Hvozdec 111, 664 71, Česká republika

Ivo Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 9. 2012

vznik členství: 12. 5. 2011

zánik členství: 6. 9. 2012

vznik funkce: 12. 5. 2011

zánik funkce: 6. 9. 2012

Avenue Saint Roman 7, Monte - Carlo 980 00, Monacké knížectví

Další vztah k této osobě

Zbyněk Paška

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 31. 3. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Pekařská 794, Kunovice, 686 04, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2009 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 29. 9. 2009

zánik členství: 12. 5. 2011

vznik funkce: 29. 9. 2009

zánik funkce: 12. 5. 2011

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2008 - Poslední vztah: 19. 10. 2009

vznik členství: 23. 8. 2004

zánik členství: 29. 9. 2009

vznik funkce: 15. 8. 2008

zánik funkce: 29. 9. 2009

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2008 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

vznik členství: 30. 8. 2005

zánik členství: 31. 3. 2010

Jaroslava Staňka 860, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Miroslav Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2008 - Poslední vztah: 27. 12. 2012

vznik členství: 15. 8. 2008

zánik členství: 13. 11. 2012

Vajnorská 10093/36, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Miroslav Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2008 - Poslední vztah: 4. 9. 2008

vznik členství: 15. 10. 2007

zánik členství: 12. 8. 2008

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2005 - Poslední vztah: 4. 9. 2008

vznik členství: 30. 8. 2005

vznik funkce: 30. 8. 2005

zánik funkce: 15. 8. 2008

Jaroslava Staňka 860, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Miroslav Valenta ml.

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 9. 2008

vznik funkce: 23. 8. 2004

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Petr Zámečník

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 12. 2005

zánik členství: 29. 8. 2005

vznik funkce: 23. 8. 2004

zánik funkce: 29. 8. 2005

Za humny 547, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Petr Zámečník

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 14. 7. 2005

vznik funkce: 23. 8. 2004

28.října 985, Uherské Hradiště, 687 00, Česká republika

Miroslav Valenta ml.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 14. 7. 2005

vznik funkce: 23. 8. 2004

Velehradská 1328, Staré Město, 686 03, Česká republika

Ivo Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik členství: 16. 10. 2002

zánik členství: 23. 8. 2004

vznik funkce: 16. 10. 2002

zánik funkce: 23. 8. 2004

Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman, Monacké knížectví

Miroslav Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 26. 5. 2008

vznik členství: 16. 10. 2002

vznik funkce: 16. 10. 2002

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Jitka Smolinská

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik členství: 16. 10. 2002

zánik členství: 23. 8. 2004

vznik funkce: 16. 10. 2002

zánik funkce: 23. 8. 2004

Ratibořská 748, Praha 8, 181 00, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Rudolf Gregor

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • místopředseda představenstva

  SYNOT ICT Services, a.s.

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

 • Místopředseda představenstva

  SYNOT W,a.s.

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

 • místopředseda dozorčí rady

  S gaming, a.s. v likvidaci

  Přívrat 1454/12, Brno Žabovřesky, 616 00

Miroslav Valenta

Předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2015

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Petr Mikoška

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2015

Družstevní 788, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Kvetoslava Klčovská

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Petr Mikoška

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 13. 11. 2012

zánik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 13. 11. 2012

zánik funkce: 31. 3. 2015

Družstevní 788, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Rudolf Gregor

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 13. 11. 2012

zánik členství: 31. 3. 2015

Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2012 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 31. 3. 2010

zánik členství: 31. 3. 2015

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2011 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 12. 5. 2011

zánik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 12. 5. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2015

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Mgr. Pavel Michalcio

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2010 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 31. 3. 2010

zánik funkce: 28. 6. 2012

Stonky 630, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2012

vznik členství: 31. 3. 2010

Jaroslava Staňka 860, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Petr Mikoška

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2010 - Poslední vztah: 27. 12. 2012

vznik členství: 15. 10. 2007

zánik členství: 13. 11. 2012

vznik funkce: 1. 4. 2009

zánik funkce: 13. 11. 2012

Družstevní 788, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Kateřina Luisa Paděra Daňhelová MBA

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2010 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 15. 10. 2007

zánik členství: 12. 5. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2009

zánik funkce: 12. 5. 2011

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Kateřina Luisa Paděra Daňhelová

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2009 - Poslední vztah: 8. 2. 2010

vznik členství: 15. 10. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2009

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Luděk Tesař

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

vznik členství: 1. 6. 2009

zánik členství: 31. 3. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2009

zánik funkce: 31. 3. 2010

1.Máje 228, Náchod, 547 01, Česká republika

Mgr. Pavel Michalcio

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

vznik členství: 1. 4. 2009

Leoše Janáčka 611, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Brázdil MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 1. 6. 2009

vznik funkce: 1. 4. 2009

zánik funkce: 1. 6. 2009

Hlavní 1249, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Petr Mikoška

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 8. 2. 2010

vznik členství: 15. 10. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2009

Sadová 1479, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Kateřina Luisa Daňhelová

předseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 10. 2009

vznik členství: 15. 10. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2009

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Petr Mikoška

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2008 - Poslední vztah: 1. 4. 2009

vznik členství: 15. 10. 2007

vznik funkce: 15. 10. 2007

zánik funkce: 1. 4. 2009

Sadová 1479, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Kateřina Luisa Daňhelová

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2008 - Poslední vztah: 1. 4. 2009

vznik členství: 15. 10. 2007

vznik funkce: 15. 10. 2007

zánik funkce: 1. 4. 2009

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Rudolf Gregor

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2008 - Poslední vztah: 27. 12. 2012

vznik členství: 15. 10. 2007

zánik členství: 13. 11. 2012

Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Kateřina Luisa Daňhelová

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2005 - Poslední vztah: 26. 5. 2008

vznik členství: 16. 10. 2002

vznik funkce: 16. 10. 2002

Arnošta Hrabala 516, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Rudolf Gregor

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 26. 5. 2008

vznik členství: 16. 10. 2002

vznik funkce: 16. 10. 2002

Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Petr Mikoška

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 26. 5. 2008

vznik členství: 16. 10. 2002

vznik funkce: 23. 8. 2004

Sadová čp.1479, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Josef Kočí

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 14. 7. 2005

vznik funkce: 23. 8. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2005

Horní Němčí čp.136, 687 64, Česká republika

Kateřina Daňhelová

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 14. 7. 2005

vznik členství: 16. 10. 2002

vznik funkce: 16. 10. 2002

Lhotka 516, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Rudolf Gregor

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 16. 10. 2002

vznik funkce: 16. 10. 2002

Štěpnická čp.1115, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik členství: 16. 10. 2002

zánik členství: 23. 8. 2004

vznik funkce: 16. 10. 2002

zánik funkce: 23. 8. 2004

Velehradská 1328, Staré Město, 686 03, Česká republika

Petr Zámečník

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik členství: 16. 10. 2002

zánik členství: 23. 8. 2004

vznik funkce: 16. 10. 2002

zánik funkce: 23. 8. 2004

28.října 985, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Petr Mikoška

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik členství: 16. 10. 2002

zánik členství: 23. 8. 2004

vznik funkce: 16. 10. 2002

zánik funkce: 23. 8. 2004

Traplice 339, Česká republika

Za společnost jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně nebo pověřený člen představenstva, místopřed seda představenstva nebo člen představenstva nebo zplnomocněný zástupce.

od 29. 9. 2014

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně nebo pověřený člen představenstva .

do 29. 9. 2014 od 14. 5. 2010

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně se členem představenstva nebo pověřený člen představenstva.

do 14. 5. 2010 od 19. 10. 2009

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně se členem představenstva.

do 19. 10. 2009 od 1. 4. 2009

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo členem představenstva, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.

do 1. 4. 2009 od 14. 7. 2005

Za společnost jednají a podepisují předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a člen představenstva společně.

do 14. 7. 2005 od 25. 11. 2004

Za společnost jedná a podepisuje buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda a člen představenstva společně.

do 25. 11. 2004 od 16. 10. 2002

Další vztahy firmy SYNOT TIP, a.s.

Historické vztahy

Ivo Valenta

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

Monte - Carlo, Avenue Saint Roman 7, 980 00, Monacké knížectví

SYNOT Holding, s.r.o.

První vztah: 14. 2. 2017

Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Miroslav Valenta

  jednatel

  Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

SYNOT Holding, s.r.o.

První vztah: 8. 7. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

SYNOT Holding, s.r.o.

První vztah: 26. 5. 2008 - Poslední vztah: 8. 7. 2015

Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Akcionáři

SYNOT Holding, s.r.o., IČ: 25325809

Revoluční, Česká republika, Praha 1, 110 00

od 14. 2. 2017

SYNOT Holding, s.r.o., IČ: 25325809

Revoluční, Česká republika, Praha, 110 00

do 14. 2. 2017 od 8. 7. 2015

SYNOT Holding, s.r.o., IČ: 25325809

Revoluční, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 8. 7. 2015 od 26. 5. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 10. 2002

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 26. 4. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 11. 2011
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 10. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 10. 2002
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).