Hlavní navigace

SYNOT W,a.s.

Firma SYNOT W,a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2814, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 247 300 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25548832

Sídlo:

Jaktáře 1475, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 12. 1998

DIČ:

CZ25548832

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

261 Výroba elektronických součástek a desek
27110 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
32400 Výroba her a hraček
46900 Nespecializovaný velkoobchod
52100 Skladování
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
61 Telekomunikační činnosti
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
93210 Činnosti lunaparků a zábavních parků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2814, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

SYNOT W,a.s. od 31. 12. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 31. 12. 1998

adresa

Jaktáře 1475
Uherské Hradiště 68601 od 27. 7. 2015

adresa

Vinohradská 907
Uherské Hradiště, Mařatice do 20. 4. 2009 od 31. 12. 1998

Předmět podnikání

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob od 20. 4. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 4. 2009

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 20. 4. 2009

pronájem a půjčování věcí movitých do 20. 4. 2009 od 27. 12. 2004

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 20. 4. 2009 od 27. 12. 2004

zastupování v celním řízení do 20. 4. 2009 od 20. 5. 2003

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě do 20. 4. 2009 od 20. 5. 2003

zasilatelství do 20. 4. 2009 od 20. 5. 2003

skladování zboží a manipulace s nákladem do 20. 4. 2009 od 20. 5. 2003

poskytování telekomunikačních služeb do 27. 12. 2004 od 11. 12. 2000

hostinská činnost od 31. 12. 1998

činnost účetních poradců od 31. 12. 1998

provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu od 31. 12. 1998

provozování hracích přístrojů od 31. 12. 1998

pronájem nemovitostí vyjma činností uvedených v § 4 do 31. 12. 1998 od 31. 12. 1998

vydávání periodického tisku /živnostenského zákona/ do 31. 12. 1998 od 31. 12. 1998

vydávání neperiodického tisku do 27. 12. 2004 od 31. 12. 1998

poradenská činnost v oblasti ekologie do 27. 12. 2004 od 31. 12. 1998

vydávání periodického tisku do 27. 12. 2004 od 31. 12. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 20. 4. 2009 od 31. 12. 1998

zprostředkovatelská činnost do 20. 4. 2009 od 31. 12. 1998

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 20. 4. 2009 od 31. 12. 1998

pronájem nemovitostí vyjma činností uvedených v § 4 živnostenského zákona do 20. 4. 2009 od 31. 12. 1998

zřizování poplašných zařízení do 12. 5. 2009 od 31. 12. 1998

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí vyjma činností uvedených v § 4 živnostenského zákona od 20. 4. 2009

Ostatní skutečnosti

Na společnost SYNOT W, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Flow Studio, a.s., se sídlem Revoluční 1200/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 02002078, v důsledku fúze sloučením podle projektu ze dne 26.6.2019. od 1. 10. 2019

Jediný akcionář SYNOT W, a.s. r o z h o d l o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.400.000,00 Kč ze současné výše kapitálu ve výši 245.900.000,00 Kč na jeho novou výši 247.300.000,00 Kč a zároveň určil, že se nepřipouští upisování akc ií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje; celkový počet nově upisovaných akcií činí: 10 kusů nových kusových akcií, každá v účetní hodnotě ve výši odpovídající 10 % částky o kterou se zvyšuje základní kapitál, tedy každá akcie v účetní hodnot ě 140.000,00 Kč, druh všech upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojená žádná zvláštní práva kmenové, forma všech upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen "nově upsané akcie"); žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu §485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal práva ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, všechny nově upisované akcie budou upsány peněžitým vkladem; všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, a to společnost WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED se sídlem Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Arch. Makariou III, 2 ATLANTIS BUILDINGS 3rd floor, Flat/Office 301, Kyperská republika, tedy akcie v účetní hodnotě v celkové výši 1.400.000,00 Kč a budou upsány určeným zájemcem v sídle společnosti SYNOT W, a.s. tedy na adrese Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 686 01; e m i s n í k u r z všech nově upisovaných akcií bude následující: emisní kurz akcií upisovaných společností WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED bude činit 1.331.000.000,00 Kč, z toho emisní ážio bude činit 1.329.600.000,00 Kč, upisování akcií bude provedeno v písemné smlouvě o upsání akcií s ověřenými podpisy, kterou určený zájemce uzavře se společností SYNOT W, a.s. a musí být upsány nejpozději do 01.09.2019 a splaceny nejpozději do 10.10.2019; návrh této smlouvy představenstvo společnosti doručí jedinému akcionáři do tří dnů od přijetí tohoto rozhodnut í, tímto doručením bude zároveň jedinému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií, kdy jediný akcionář doručí tuto již podepsanou smlouvu do sídla společnosti nejpozději do 01.09.2019. Emisní kurz nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně formou z a p o č t e n í, tedy připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře tj. určeného zájemce, vůči společnosti, jedná se o peněž itou pohledávku vzniklou z titulu splacení j i s t i n y za vydané dluhopisy společností SYNOT W, a.s. v počtu 1.331.000.000 ks společnosti WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED se sídlem Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Arch. Makariou III, 2 ATLANTI S BUILDINGS 3rd floor, Flat/Office 301, Kyperská republika, datum emise 15.11.2012, ISIN: CZ0003502353, jmenovitá hodnota každého z nich ve výši 1,00 Kč, tyto dluhopisy byly převedeny dne 15.11.2012 panu Ivo Valentovi, nar. 03.08.1956. Následně byly pře vedeny shora uvedené dluhopisy dne 01.07.2019 na společnost Scheading Financial Ltd. se sídlem Arch. Makario III, 2, ATLANTIS BULDING, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Cypsur, číslo společnosti: HE:364136, která dne 01.07.2019 př edložila tyto dluhopisy k proplacení. Pohledávka z titulu splacení j i s t i n y za tyto vydané dluhopisy ve výši 1.331.000.000,00 Kč byla postoupena dne 04.07.2019 společností Scheading Financial Ltd. na společnost WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED a která je k dnešnímu dni majitelem - věřitelem, kdy výše pohledávky činí 1.331.000.000,00 Kč proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kurzu, započtena bude celá pohledávka, která odpovídá emisnímu kurzu upsaný ch akcií tedy do výše 1.331.000.000,00 Kč. Existence pohledávky jediného akcionáře, resp. určeného zájemce, za společností SYNOT W, a.s. byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Janem Opravilem ze dne 16.08.2019 a současně prohlášením statutárního orgánu společnosti, že tato pohledávka není sporná a ni pochybná, na tuto pohledávku k dnešnímu dni nebylo plněno, a že závazek společnosti SYNOT W, a.s. z této pohledávky trvá v plné výši. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 40 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost SYNOT W, a.s. předem určenému zájemci, kterým je společnost WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započten í je povinna společnost SYNOT W, a.s. poskytnout předem určenému zájemci WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED lhůtu alespoň 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu musí taktéž nast at účinnost shora uvedené smlouvy, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií. do 10. 10. 2019 od 22. 8. 2019

Sloučením přešlo na nástupnickou společnost SYNOT W, a.s. se sídlem v Uherském Hradišti, Jaktáře 1475, PSČ 68601, IČ 25548832 jmění zanikajících společností SYNOT ARCADE POLSKA Sp. z o o. a SYNOT POLSKA Sp. z o o. od 1. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 6. 2014

Sloučením přešlo na nástupnickou společnost SYNOT W, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 686 01, IČ: 255 48 832, jmění zanikající společnosti SGS, a.s. se sídlem Praha 8, Sokolovská 541, PSČ 181 00, IČ: 262 51 370. od 25. 9. 2012

Společnost SYNOT Leasing, a.s. se sloučila se společností SYNOT W, a.s. SYNOT Leasing, a.s. zanikla sloučením do nástupnické společnosti SYNOT W, a.s. od 15. 9. 2010

Společnost FC SYNOT Slovácká Slávia, spol. s r.o. převedla své jmění na jediného společníka, společnost SYNOT W, a.s. Společnost SYNOT Slovácká Slávia, spol. s r.o. tak zanikla převodem jmění na nástupnickou společnost SYNOT W, a.s. od 31. 12. 2009

Společnost SYNOT GASTRO, s.r.o. se sloučila se společností SYNOT W, a.s. Společnost SYNOT GASTRO, s.r.o. zanikla sloučením do nástupnické společnosti SYNOT W, a.s. od 22. 9. 2009

Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 110 700 000,- Kč, slovy: jedno sto deset milionů sedm set tisíc korun českých, úpisem nových akcií z dosavadní výše 135 200 000,- Kč, slovy: jedno sto třicet pět milionů dvě stě tisíc korun českých, na novo u výši 245 900 000,- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet pět milionů devět set tisíc korun českých, a to peněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je nutnost kapitálově posílit společnost. Po upsání akcií a splacení emisního kursu upsaných akcií bude vydáno 11 ks, slovy: jedenáct kusů, listinných, kmenových nekótovaných akcií na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun č eských, 7 ks, slovy: sedm kusů, listinných, kmenových nekótovaných akcií na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upsány ve lhů tě tří měsíců od data zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu je sídlo společnosti. Představenstvo oznámí počátek běhu lhůty předem určenému zájemci dopisem zaslaným na jeho adresu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo zašle předem určenému zájemci společně s oznámením o počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem a to společností WCV World Capital Ventures Cyprus Ltd. Valná hromada souhlasí a připouští započtení pohledávek společnosti WCV World Capital Ventures Cyprus Ltd. v celkové výši 110 725 601,- Kč na pohledávku společnosti SYNOT W, a.s. na splacení emisního kurs u upsaných akcií do výše 110 700 000,- Kč. Jedná se o pohledávky z následujících faktur vystavených společností Greenfield Trading Ltd. za služby a dodávky zboží : Číslo faktury Datum splatnosti Pohledávka v EUR J09557 15.11.2005 5 625,00 J09563 15.12.2005 5 625,00 J09572 15.1.2006 5 625,00 J09602 15.2.2006 5 625,00 J096005 15.3.2006 5 625,00 R950005 15.3.2006 12 150,00 J09613 15.4.2006 5 625,00 R950006 18.4.2006 11 750,00 J09617 15.5.2006 5 625,00 J09621 15.6.2006 5 625,00 Číslo dokladu Datum splatnosti Pohledávka v GBP R940082 28.8.2004 63 000,00 R940083 29.8.2004 84 000,00 R940084 29.8.2004 23 100,00 R940101 13.9.2004 1 865,20 R940106 14.9.2004 13 735,00 R940107 14.9.2004 12 940,00 R940110 15.9.2004 450,00 R940112 18.9.2004 20 000,00 R940115 20.9.2004 54 600,00 R940116 25.9.2004 2 100,00 R940117 25.9.2004 2 100,00 R940118 25.9.2004 2 100,00 R940119 25.9.2004 5 000,00 R940120 25.9.2004 52 500,00 R940121 25.9.2004 52 500,00 R940122 25.9.2004 27 500,00 R940123 26.9.2004 14 160,00 R940126 26.9.2004 39,90 R940127 26.9.2004 314,94 R940128 26.9.2004 313,60 R940129 26.9.2004 56,00 R940130 26.9.2004 229,40 R940133 29.9.2004 126 000,00 R940134 29.9.2004 63 000,00 R940135 29.9.2004 102 900,00 R940136 29.9.2004 1 600,00 R940139 2.10.2004 69 300,00 R940143 10.10.2004 18 746,00 R940151 10.10.2004 84 000,00 R940152 10.10.2004 2 760,00 R940148 11.10.2004 11 505,00 R940145 11.10.2004 28 135,00 R940153 12.10.2004 11 765,00 R940160 16.10.2004 649,21 R940161 16.10.2004 44,80 R940162 16.10.2004 112,00 R940163 16.10.2004 272,66 R940159 18.10.2004 12 500,00 R940170 19.10.2004 8 485,00 R940173 20.10.2004 2 500,00 R940174 23.10.2004 50 000,00 R940175 23.10.2004 25 000,00 R940176 23.10.2004 31 500,00 R940177 23.10.2004 6 300,00 R940178 23.10.2004 66 240,00 R940179 23.10.2004 81 900,00 R940181 23.10.2004 3 352,00 R940182 23.10.2004 39 900,00 R940184 23.10.2004 3 600,00 R940180 23.10.2004 2 760,00 R940185 23.10.2004 19 955,00 R940187 25.10.2004 145,60 R940188 25.10.2004 420,00 R940189 25.10.2004 445,20 R940190 25.10.2004 152,96 R940195 27.10.2004 2 000,00 R940203 14.12.2004 193 790,00 Číslo dokladu Datum splatnosti Pohledávka v USD R950007 12.5.2006 13 735,00 R960001 21.6.2006 12 000,00 R960002 29.8.2006 12 000,00 R960003 22.11.2006 12 000,00 R960004 4.12.2006 14 400,00 R960005 5.1.2007 15 200,00 R960009 13.6.2007 10 000,00 Dále budou na splacení emisního kursu upsaných akcií započteny tyto pohledávky: Pohledávka ve výši 1 000 000 EUR splatná 31.12.2008 ze smlouvy o úvěru č. 14-GRF/SW/2005 ze dne 20.11.2005 uzavřené mezi SYNOT W, a.s jako dlužníkem a Greenfield Trading Ltd. jako věřitelem, pohledávka bude započtena včetně příslušenství, které je vyfakturováno fakturou č. JO9686 na částku 45 000 EUR splatnou 31.1.2007, dále fakturou č. JO9774 na částku 45 000 EUR splatnou 31.1.2008, a fakturou č. JO9816 na částku 24 534 EUR splatn ou 18.8.2008. Valná hromada souhlasí dále se započtením pohledávek z Podlicenčních smluv k užití software č. 01-GRF/SW/04/SFW ze dne 10.2.2004 a č. 02-GRF/SW/04/SFW ze dne 14.4.2004, obě uzavřené mezi SYNOT W, a.s. jako nabyvatelem a Greenfiled Trading Lt d., jako poskytovatelem licence. Jedná se o licenční poplatky vyfakturované těmito fakturami : T350030 15.11.2005 136 473,20 T350033 15.12.2005 135 592,55 T350037 15.1.2006 135 104,25 T360001. 15.2.2006 114 229,90 T360007 31.3.2006 116 334,15 T360010 30.4.2006 115 226,32 T360014 31.5.2006 111 392,73 Shora uváděné pohledávky byly postoupeny společností Greenfield Trading Ltd. na společnost WCV World Capital Ventures Cyprus Ltd. Na splacení peněžitého vkladu upsaného společností WCV World Capital Ventures Cyprus Ltd. se započtou pohledávky v celkové vý ši 2 047 787 EUR. Valná hromada souhlasí s kursem pro přepočet EUR na CZK na 26,62 Kč za 1 EUR, započítávaná částka v CZK činí 54 512 106 Kč, dále se započtou na splacení emisního kursu upsaných akcií pohledávky ve výši celkem 1 504 339, 47 GBP . Valná hr omada souhlasí s kursem pro přepočet GBP na CZK ve výši 36,29 CZK za 1 GBP, započítávaná částka činí 54 598 496,- Kč, dále budou na splacení peněžitého vkladu započteny pohledávky v celkové výši 89 335 USD. Valná hromada souhlasí s kursem pro přepočet USD na CZK ve výši 18,08 Kč za 1 USD, započítávaná částka v CZK činí 1 614 998 CZK. Návrh dohody o započtení pohledávek na splacení emisního kursu akcií bude zaslán společnosti WCV World Capital Ventures Cyprus Ltd. společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií a společně s oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Společnost WCV World Capital Ventures Cyprus, Ltd. zašle podepsanou dohodu o započtení nejpozději do tří měsíců do sídla společnosti SYNOT W, a.s. Dohoda bude vyhotovena v českém jazyce s překlad em do angličtiny. Rozhodné znění dohody bude v českém jazyce a dohoda o započtení se bude řídit českým právem. Lhůta pro splacení peněžitých vkladů je 3 měsíce od úpisu akcií. do 21. 11. 2008 od 26. 9. 2008

Zvyšuje se základní jmění o částku 105.000.000,- Kč (slovy stopětmiliónů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku 105.000.000,- Kč se nepřipouští. Po upsání zvýšeného základního jmění bude vydáno 10 kusů akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy desetmiliónů korun českých) a 5 kusů akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilión korun českých). Valná hromada souhlasí s vyloučením přednostního práva dosavadních akcionářů na upsání nových akcií vzhledem k tomu, že úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, a to společnosti SMEETS WOON - EN DHZ GROEP B.V. se sídlem ul. Drie Decembersingel 44 B, 5921 AC Venlo, Nizozemí. do 22. 9. 1999 od 6. 8. 1999

Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Místem úpisu je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání nových akcií počíná běžet dnem nabytí právní moci usnesení obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění a činí 30 dnů. do 22. 9. 1999 od 6. 8. 1999

Valná hromada jednomyslně souhlasila s tím, že nově upsané akcie budou splaceny předem určeným zájemcem - společností SMEETS WOON - EN DHZ GROEP B.V. - nepeněžitým vkladem - pohledávkami, které má tento předem určený zájemce za společností SYNOT W, a.s. v nominální hodnotě 1.302.159,- NLG (nizozemských guldenů), a to na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi společností SYNOT W, a.s. a společností GREENFIELD, trading limited a postoupené smlouvou o postoupení pohledávky na společnost SMEETS WOON - EN DHZ GROEP B.V. a dále pohledávkami v celkové nominální hodnotě 214.548,35 USD a v hodnotě 4.431.259,43 NLG - jedná se o pohledávky z obchodního styku, kdy specifikace jednotlivých faktur je provedena ve znaleckých posudcích a které byly smlouvou o postoupení pohledávky postoupeny na společnost SMEETS WOON - EN DHZ GROEP B.V. do 22. 9. 1999 od 6. 8. 1999

Pohledávky byly oceněny znaleckým posudkem Ing. Josefa Chyti, bytem Fleischnerova 20, 635 00 Brno ze dne 18.6.1999 č. 230 a znaleckým posudkem Ing. Jaroslava Karáska ze dne 17.6.1999 č. 45/99. Při zpracování znaleckých posudků bylo pro ocenění vkládaných pohledávek použito kurzu ČNB k datu 31.5.1999 a hodnota vkládaných pohledávek v české měně pak činí celkem 106.016.688,- Kč (slovy stošestmiliónůšestnácttisícšestsetosmdesátosm korun českých). do 22. 9. 1999 od 6. 8. 1999

Znalecké posudky pak ocenily hodnotu vložených pohledávek na částku 105.000.000,- Kč (slovy stopětmiliónů korun českých). Valná hromada schválila jednomyslně hodnotu nepeněžitého vkladu na částku 105.000.000,- Kč a rozhodla o vydání 10 kusů akcií na majitele v listinné podobě, každé ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč a 5 kusů akcií na majitele v listinné podobě, každé ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč jako protiplnění na tento vklad. do 22. 9. 1999 od 6. 8. 1999

Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti SYNOT W spol. s r.o. se sídlem v Uherském Hradišti, Mařatice, Vinohradská 907, IČO 00 55 78 11, C 131 Krajského obchodního soudu v Brně. od 31. 12. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 247 300 000 Kč

od 10. 10. 2019

Základní kapitál

vklad 245 900 000 Kč

do 10. 10. 2019 od 21. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 135 200 000 Kč

do 21. 11. 2008 od 22. 9. 1999

Základní kapitál

vklad 30 200 000 Kč

do 22. 9. 1999 od 31. 12. 1998
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 20 od 10. 10. 2019
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 10 do 10. 10. 2019 od 6. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 21 do 6. 6. 2014 od 21. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 7 do 6. 6. 2014 od 21. 11. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 do 21. 11. 2008 od 22. 9. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 34 do 6. 6. 2014 od 22. 9. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 29 do 22. 9. 1999 od 15. 3. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 60 do 6. 6. 2014 od 15. 3. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 510 do 15. 3. 1999 od 31. 12. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jitka Valentová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 1. 2. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2015

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing.. Antonín Slavík

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 1. 2. 2015

Svatovítská 1657, Staré Město, 686 03, Česká republika

Neofytos Neofytou

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 18. 4. 2014

vznik funkce: 18. 4. 2014

Protomagias 2, 3110 Limassol, Kyperská republika

Historické vztahy

Jitka Valentová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2015 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 1. 2. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2015

Sokolovská 541/198, Praha, 180 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jitka Valentová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2015 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 1. 2. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2015

Sokolovská 541/198, Praha, 180 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jitka Valentová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 27. 7. 2015

vznik členství: 1. 2. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2015

Sokolovská 541/198, Praha, 180 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jitka Valentová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 27. 7. 2015

vznik členství: 1. 2. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2015

Sokolovská 541/198, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace SYNOT

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Jitka Valentová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 12. 5. 2011

zánik členství: 31. 1. 2015

vznik funkce: 18. 4. 2014

zánik funkce: 31. 1. 2015

Sokolovská 541/198, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace SYNOT

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Milan Jirsák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 16. 9. 2013

zánik členství: 18. 4. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2013

zánik funkce: 18. 4. 2014

Kněžpole 334, 687 12, Česká republika

Jitka Valentová

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 12. 5. 2011

vznik funkce: 12. 5. 2011

zánik funkce: 18. 4. 2014

Sokolovská 541/198, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace SYNOT

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Roland Andrýsek MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 12. 5. 2011

zánik členství: 31. 1. 2015

Tř. Maršála Malinovského 771, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Roland Andrýsek MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 12. 5. 2011

Tř. Maršála Malinovského 771, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Jitka Valentová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 12. 5. 2011

vznik funkce: 12. 5. 2011

zánik funkce: 18. 4. 2014

Sokolovská 541/198, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace SYNOT

  Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, 686 01

Mgr. Petr Glogar

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2010 - Poslední vztah: 23. 5. 2011

vznik členství: 22. 3. 2010

zánik členství: 12. 5. 2011

Lipov 465, 696 72, Česká republika

Milan Jirsák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2010 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 11. 8. 2008

zánik členství: 16. 9. 2013

vznik funkce: 11. 8. 2008

zánik funkce: 16. 9. 2013

Kněžpole 334, 687 12, Česká republika

Miroslav Valenta nejml.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2010

vznik členství: 16. 6. 2009

zánik členství: 22. 3. 2010

Vajnorská 10093/36, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2008 - Poslední vztah: 23. 5. 2011

vznik členství: 11. 8. 2008

zánik členství: 12. 5. 2011

vznik funkce: 11. 8. 2008

zánik funkce: 12. 5. 2011

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Miroslav Maluš

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 11. 8. 2008

zánik členství: 16. 6. 2009

Hradišťská 403, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Milan Jirsák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 4. 2010

vznik členství: 11. 8. 2008

vznik funkce: 11. 8. 2008

Nábřeží 1349, Napajedla, 763 61, Česká republika

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2008 - Poslední vztah: 26. 9. 2008

vznik členství: 7. 4. 2004

zánik členství: 11. 8. 2008

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Ivo Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2008 - Poslední vztah: 26. 9. 2008

vznik členství: 7. 4. 2004

zánik členství: 11. 8. 2008

vznik funkce: 7. 4. 2004

zánik funkce: 11. 8. 2008

Monte Carlo, Avenue Saint Roman 7, Monacké knížectví

Miroslav Valenta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2008 - Poslední vztah: 26. 9. 2008

vznik členství: 24. 6. 2007

zánik členství: 11. 8. 2008

vznik funkce: 24. 6. 2007

zánik funkce: 11. 8. 2008

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Miroslav Valenta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 13. 6. 2008

vznik funkce: 24. 6. 2002

zánik funkce: 24. 6. 2007

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

JUDr. Zbyněk Polák

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 8. 2. 2001

B.Buchlovana 879, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ivo Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 13. 6. 2008

vznik funkce: 7. 4. 1999

zánik funkce: 7. 4. 2004

Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman, Monacké knížectví

Jitka Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 13. 6. 2008

vznik funkce: 7. 4. 1999

zánik funkce: 7. 4. 2004

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

JUDr. Zbyněk Polák

předseda

První vztah: 31. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

B.Buchlovana 879, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Jitka Valentová

členka

První vztah: 31. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Kateřina Daňhelová

členka

První vztah: 31. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Lhotka 516, 687 08 Buchlovice, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Rudolf Gregor

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 1. 2. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2015

Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Miroslav Valenta

Předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 1. 2. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2015

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Kvetoslava Klčovská

Člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 1. 2. 2015

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Miroslav Valenta

Člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 1. 2. 2015

VAJNORSKÁ 10096/36, BRATISLAVA, 831 03, Slovenská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Roland Andrýsek MBC

Člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 1. 2. 2015

Tř. Maršála Malinovského 771, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Historické vztahy

Rudolf Gregor

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 31. 1. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2015

Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Miroslav Valenta

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 22. 3. 2010

zánik členství: 31. 1. 2015

Vajnorská 10096/3, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Ing. Antonín Slavík

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 13. 12. 2009

zánik členství: 31. 1. 2015

Svatovítská 1657, Staré Město, 686 03, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 12. 5. 2011

zánik členství: 31. 1. 2015

vznik funkce: 12. 5. 2011

zánik funkce: 31. 1. 2015

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 13. 12. 2009

zánik členství: 31. 1. 2015

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 13. 12. 2009

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Rudolf Gregor

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 28. 6. 2012

Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda představenstva

První vztah: 23. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 12. 5. 2011

vznik funkce: 12. 5. 2011

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Mgr. Pavel Michalcio

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2011 - Poslední vztah: 24. 7. 2012

vznik členství: 6. 12. 2010

zánik členství: 28. 6. 2012

Stonky 630, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Miroslav Valenta

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2010 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 22. 3. 2010

Vajnorská 10096/3, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2009 - Poslední vztah: 8. 10. 2012

vznik členství: 13. 12. 2009

Jaroslava Staňka 860, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Antonín Slavík

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2009 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 13. 12. 2009

Svatovítská 1657, Staré Město, 686 03, Česká republika

Kateřina Luisa Paděra Daňhelová MBA.

předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2009 - Poslední vztah: 23. 5. 2011

vznik členství: 24. 6. 2007

zánik členství: 12. 5. 2011

vznik funkce: 11. 8. 2008

zánik funkce: 12. 5. 2011

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Kateřina Luisa Paděra Daňhelová

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2009 - Poslední vztah: 28. 12. 2009

vznik členství: 24. 6. 2007

vznik funkce: 11. 8. 2008

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Rudolf Gregor

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2012

vznik členství: 24. 6. 2007

zánik členství: 23. 6. 2012

vznik funkce: 11. 8. 2008

zánik funkce: 23. 6. 2012

Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Kateřina Luisa Daňhelová

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2008 - Poslední vztah: 27. 10. 2009

vznik členství: 24. 6. 2007

vznik funkce: 11. 8. 2008

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Petr Churý

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 4. 2010

vznik členství: 11. 8. 2008

zánik členství: 22. 3. 2010

Zlechov 21, 686 00, Česká republika

Kateřina Luisa Daňhelová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2008 - Poslední vztah: 26. 9. 2008

vznik členství: 24. 6. 2007

vznik funkce: 24. 6. 2007

zánik funkce: 11. 8. 2008

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Rudolf Gregor

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2008 - Poslední vztah: 26. 9. 2008

vznik členství: 24. 6. 2007

Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2008 - Poslední vztah: 26. 9. 2008

vznik členství: 7. 4. 2004

zánik členství: 11. 8. 2008

vznik funkce: 7. 4. 2004

zánik funkce: 11. 8. 2008

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Mgr. Pavel Michalcio

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2008 - Poslední vztah: 26. 1. 2011

vznik členství: 1. 12. 2005

zánik členství: 6. 12. 2010

Leoše Janáčka 611§68601, Uherské Hradiště, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2008 - Poslední vztah: 28. 12. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 13. 12. 2009

vznik funkce: 13. 12. 2004

zánik funkce: 13. 12. 2009

Jaroslava Staňka 860, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2008 - Poslední vztah: 13. 6. 2008

vznik funkce: 7. 4. 1999

zánik funkce: 7. 4. 2004

Vinohradská 274, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Kateřina Luisa Daňhelová

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2008 - Poslední vztah: 13. 6. 2008

vznik funkce: 24. 6. 2002

zánik funkce: 24. 6. 2007

Příční 101, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Kateřina Luisa Daňhelová

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2006 - Poslední vztah: 10. 4. 2008

vznik funkce: 24. 6. 2002

Arnošta Hrabala 516, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Mgr. Pavel Michalcio

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2008

vznik členství: 30. 8. 2005

zánik členství: 1. 12. 2005

Leoše Janáčka 611, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Antonín Slavík

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2004 - Poslední vztah: 28. 12. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 13. 12. 2009

vznik funkce: 13. 12. 2004

zánik funkce: 13. 12. 2009

Svatovítská 1657, Staré Město, 686 03, Česká republika

Rudolf Gregor

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2004 - Poslední vztah: 13. 6. 2008

vznik funkce: 24. 6. 2002

zánik funkce: 24. 6. 2007

Na Vyhlídce 1483, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2004 - Poslední vztah: 16. 5. 2008

vznik členství: 13. 12. 2004

vznik funkce: 13. 12. 2004

Jaroslava Staňka 860, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Kateřina Daňhelová

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 16. 11. 2006

vznik funkce: 24. 6. 2002

Lhotka 516, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Petr Zámečník

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 11. 2005

zánik členství: 29. 8. 2005

vznik funkce: 24. 6. 2002

28.října č.p.985, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Rudolf Gregor

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 12. 2004

vznik funkce: 24. 6. 2002

Štěpnická čp.1115, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Kateřina Daňhelová

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 24. 6. 2002

Lhotka 516, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 10. 4. 2008

vznik funkce: 7. 4. 1999

Velehradská 1328, Staré Město, 686 02, Česká republika

Miroslav Valenta

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Velehradská 1328, Staré Město, 686 02, Česká republika

Miroslav Valenta

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 12. 1998 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 24. 6. 2002

Travinářská 1173, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Ivo Valenta

předseda představenstva

První vztah: 31. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Zelnitiuse 597, Staré Město, 686 02, Česká republika

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis s uvedením své funkce buď předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místop ředseda představenstva a člen představenstva společně.

od 30. 4. 2010

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis s uvedením funkce buď předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva společně nebo místopředseda představenstva spo lečně.

do 30. 4. 2010 od 30. 4. 2010

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje buď předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva.

do 30. 4. 2010 od 31. 12. 1998

Další vztahy firmy SYNOT W,a.s.

Historické vztahy

Ivo Valenta

První vztah: 9. 4. 2010 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

Monte-Carlo, Avenue Saint Roman 7, 98000, Monacké knížectví

Akcionáři

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED

Arch. Makariou III, 2 ATLANTIS BUILDINGS 3rd Floor, Flat/Office 301, Kyperská republika, Mesa Geitonia, 4000 Limassol

od 21. 10. 2015

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED

Arch. Makariou III, 2 ATLANTIS BUILDING, Office 301, Kyperská republika, 2063 Mesa Geitonia, 4000, Limassol

do 21. 10. 2015 od 12. 8. 2015

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED

Kyperská republika

do 12. 8. 2015 od 11. 12. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 1. 1999

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 4. 2014
Kosmetické služby
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 5. 2011
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 3. 2011
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 4. 1999
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 2. 1999
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 2. 1999
Činnost účetních poradců
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 1. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 1. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).