Hlavní navigace

OUR MEDIA a.s.

Firma OUR MEDIA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15201, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 010 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28876890

Sídlo:

Vinohradská 1597/174, Praha Vinohrady (Praha 3), 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 4. 2009

DIČ:

CZ28876890

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
73110 Činnosti reklamních agentur
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74200 Fotografické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
900 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15201, Městský soud v Praze

Obchodní firma

OUR MEDIA a.s. od 8. 4. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 8. 4. 2009

adresa

Vinohradská 1597/174
Praha 13000 od 25. 11. 2019

adresa

Vinohradská 1597/174
Praha 3 13000 do 25. 11. 2019 od 8. 4. 2009

Předmět podnikání

provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách od 8. 4. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 4. 2009

Ostatní skutečnosti

Dne 05. 03. 2018 rozhodla valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s. usnesením o zvýšení základního kapitálu a to peněžitým vkladem z částky 10 000 000 Kč (slovy: deset miliónů korun českých o částku 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na částku 10 010 000 (slovy: deset miliónů deset tisíc korun českých) předem určenému zájemci společnosti WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED. do 11. 7. 2018 od 6. 3. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 6. 6. 2019 od 23. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 6. 6. 2019 od 23. 7. 2014

Valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti OUR MEDIA a.s., a to peněžitým vkladem z částky 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) o částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na částku 10.000.0 00,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) za následujících podmínek: 1) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 100 (slovy: jednoho sta) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), j ejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Nově upisované akcie nebudou kotov ané. 2) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 203 obchodního zákoníku přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 4) Stávající akcionáři se v plném rozsahu před podpisem notářského zápisu v rámci udělení plné moci pro zastupování vzdali svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203, odsta vec 2, písmeno c), obchodního zákoníku. 5) Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k úpisu stávajícímu akcionáři Ing. Michalu Voráčkovi, narozenému 26. 10. 1958, bytem Praha 10, Vršovice, Holandská 405/6. 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít pí semnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 8) Místem upisování je sídlo společnosti OUR MEDIA a.s., na adrese Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, v pracovní dny v době od 10:00 do 16:00 hodin. 9) Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: 30) dní počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následu jící pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 30 (slovy: třiceti) dnů po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisov ání akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 10) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 11) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2) obchodního zákoníku společností pro spl ácení emisního kurzu akcií, číslo 107-331100257/0100 vedený u Komerční banky, a.s., do 30 (slovy: třiceti) dnů od provedení úpisu akcií. 12) Poukázky na akcie nebudou vydány. 13) Finančních prostředky získané emisí akcií budou použity k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti OUR MEDIA a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 28876890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd íl B, vložka 15201. do 23. 1. 2014 od 30. 12. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 010 000 Kč

od 11. 7. 2018

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 11. 7. 2018 od 23. 1. 2014

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 23. 1. 2014 od 8. 4. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 200 od 6. 6. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 od 11. 7. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 198 do 6. 6. 2019 od 23. 1. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 98 do 23. 1. 2014 od 28. 11. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 6. 6. 2019 od 28. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 49 do 28. 11. 2011 od 8. 4. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 28. 11. 2011 od 8. 4. 2009

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Michal Dvouletý

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2019

vznik členství: 29. 6. 2015

vznik funkce: 29. 6. 2015

Štěpnická 1549, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Markéta Grušáková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 29. 6. 2015

Orelská 542/14, Praha, 101 00, Česká republika

Pavel Klápa

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 29. 6. 2015

Vrchotovy Janovice 267, 257 53, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Michal Dvouletý

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2019

vznik členství: 29. 6. 2015

vznik funkce: 29. 6. 2015

Prokopa Holého 764, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Markéta Grušáková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2015 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 29. 6. 2015

Rumunská 14/27, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Markéta Grušáková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2015 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 29. 6. 2015

Rumunská 14/27, Praha, 120 00, Česká republika

Jaroslav Polanský

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 15. 9. 2011

zánik členství: 29. 6. 2015

Na Žižkově 361, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Marek Bláha

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 29. 6. 2015

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 29. 6. 2015

Neratovická 228, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Jakub Vosáhlo

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 13. 12. 2013

zánik členství: 29. 6. 2015

Kovařovicova 1079, Liberec, 460 14, Česká republika

Ondřej Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 30. 12. 2013

vznik členství: 15. 9. 2011

zánik členství: 16. 7. 2012

Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jaroslav Polanský

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 15. 9. 2011

Na Žižkově 361, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Marek Bláha

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2014

Neratovická 228, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Ing. Vladimír Poludvorný

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 15. 9. 2011

Pirinská 3246/9, Praha 4, 143 00, Česká republika

Mgr. Vítězslav Plaček

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 15. 9. 2011

Bohúňova 1339/7, Praha 4, 149 00, Česká republika

Marek Bláha

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 18. 8. 2009

Neratovická 228, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Petr Horčík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 8. 4. 2009

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 8. 4. 2009

zánik funkce: 18. 8. 2009

Martinů 800, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Zdeněk Malík

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 8. 4. 2009

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 8. 4. 2009

zánik funkce: 18. 8. 2009

Pecháčkova 1288/6, Praha 5, 150 00, Česká republika

Michal Pařízek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 8. 4. 2009

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 8. 4. 2009

zánik funkce: 18. 8. 2009

Gercenova 931/17, Praha 10, 102 00, Česká republika

Tereza Holubová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 8. 4. 2009

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 8. 4. 2009

zánik funkce: 18. 8. 2009

Kašeho 245/2, Praha 9, 196 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jiří Čermák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Přátelství 292/20, Praha, 104 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • jednatel

    IdeaMax s.r.o.

    Přátelství 292/20, Praha Uhříněves, 104 00

Karel Nepraš

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2016

Tolstého 1063/21, Praha, 101 00, Česká republika

Mgr. Bc. Jan Holoubek

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Hudečkova 2036/1b, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Radim Panenka

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

Výrava 79, 503 03, Česká republika

Jiří Čermák

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Přátelství 292/20, Praha, 104 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Čermák

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Přátelství 292/20, Praha, 104 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Klápa

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 15. 9. 2011

zánik členství: 29. 6. 2015

Vrchotovy Janovice 267, 257 53, Česká republika

Mgr. Bc. Jan Holoubek

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 26. 7. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Hudečkova 2036/1b, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jiří Čermák

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2014

Přátelství 292/20, Praha 10, 104 00, Česká republika

Pavel Klápa

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 15. 9. 2011

Žižkova 561, Votice, 259 01, Česká republika

Mgr. Bc. Jan Holoubek

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2010

zánik funkce: 26. 6. 2014

Hudečkova 2036/1b, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jiří Čermák

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 30. 12. 2013

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2014

Čeljabinská 16/635, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mgr. Bc. Jan Holoubek

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2010

Urbance 97, Hradec Králové, 198 00, Česká republika

Adam Fairaisl

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 1. 7. 2010

zánik členství: 15. 9. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2010

zánik funkce: 15. 9. 2011

Chýnovská 93, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Mgr. Bc. Jan Holoubek

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 18. 8. 2009

Urbance 97, Hradec Králové, 198 00, Česká republika

Jiří Čermák

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 18. 8. 2009

Čeljabinská 16/635, Praha 10, 100 00, Česká republika

Petr Horáček

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 8. 4. 2009

zánik členství: 1. 7. 2010

vznik funkce: 18. 8. 2009

zánik funkce: 1. 7. 2010

Prchalova 119, Radonice, 250 73, Česká republika

Petr Horáček

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 8. 4. 2009

vznik funkce: 8. 4. 2009

Prchalova 119, Radonice, 250 73, Česká republika

Jiří Trávníček

předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 8. 4. 2009

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 8. 4. 2009

zánik funkce: 18. 8. 2009

Prchalova 119, Radonice, 250 73, Česká republika

David Mikula

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 8. 4. 2009

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 8. 4. 2009

zánik funkce: 18. 8. 2009

Bryksova 763/46, Praha 9, 198 00, Česká republika

Aleš Pohořal

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 8. 4. 2009

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 8. 4. 2009

zánik funkce: 18. 8. 2009

Jagellonská 12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Společnosti zastupuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.

od 23. 7. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.

do 23. 7. 2014 od 16. 7. 2010

Jménem společnosti jedná předseda představenstva.

do 16. 7. 2010 od 8. 4. 2009

Další vztahy firmy OUR MEDIA a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).