Hlavní navigace

Kroměřížská nemocnice a.s.

Firma Kroměřížská nemocnice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4416, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 238 900 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27660532

Sídlo:

Havlíčkova 660/69, Kroměříž, 767 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 9. 2005

DIČ:

CZ27660532

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 1000 - 1499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4773 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
855 Ostatní vzdělávání
86100 Ústavní zdravotní péče
862 Ambulantní a zubní zdravotní péče
86220 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
869 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
8690 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4416, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Kroměřížská nemocnice a.s. od 22. 9. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 22. 9. 2005

adresa

Havlíčkova 660/69
Kroměříž 76701 od 27. 3. 2013

adresa

Havlíčkova 660/73
Kroměříž 76755 do 27. 3. 2013 od 22. 9. 2005

Předmět podnikání

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 7. 8. 2014

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 7. 8. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 17. 10. 2013

Hostinská činnost od 17. 10. 2013

Čištění a praní textilu a oděvů od 5. 11. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 11. 2009

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 5. 11. 2009 od 21. 3. 2007

poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou od 1. 1. 2006

velkoobchod do 5. 11. 2009 od 1. 1. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 5. 11. 2009 od 1. 1. 2006

realitní činnost do 5. 11. 2009 od 1. 1. 2006

reklamní činnost a marketing do 5. 11. 2009 od 1. 1. 2006

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 5. 11. 2009 od 1. 1. 2006

čištění textilu do 5. 11. 2009 od 22. 9. 2005

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář se vzdal dne 26.4.2016 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci , kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 26.4.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 205.700.000,- Kč, na částku ve výši 238.900.000,- Kč, tj. o částku ve výši 33.200.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 33 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 33 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě , ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, za jednu akcii a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 5 dnů ode dne úpisu akcií. Zlínský kraj a společnost Kroměřížská nemocnice a.s. uzavřeli dne 20. prosince 2013 smlouvu o úvěru č. D/2416/2013/ZD, ke které byl dne 25. září 2014 uzavřen dodatek č. 1, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. ve vý ši 30.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 18.000.000,- Kč. Dále Zlínský kraj a společnost Kroměřížská nemocnice a.s. uzavřeli dne 2. dubna 2014 smlouvu o úvěru č. D/0217/2014/ZD, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. ve výši 20.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 15.200.000,- Kč. Celková nesplacená částka jistin z obou úvěrů činí ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje 33.200.000,- Kč. Společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 33 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii a 2 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii, celkem ve výši 33.200 .000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžitých pohledávek upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklých z titulu poskytnutých úvěrů na základě smlouv y o úvěru č. D/2416/2013/ZD ze dne 20.prosince 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. září 2014 ve výši 18.000.000,- Kč, a smlouvy o úvěru č. D/0217/2014/ZD ze dne 2. dubna 2014 ve výši 13.200.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Kroměřížská nemocnice a. s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 33 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii a 2 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 33.200.000,- Kč, a to na základě dohody o zapo čtení, která bude uzavřena ve lhůtě 5 dnů od úpisu akcií. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 5 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. od 11. 5. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 7. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 od 7. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 8. 2014

Jediný akcionář prohlásil dne 25.6.2012, že se vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhod, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj s e sídlem Zlín, třř.T.Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 195.700.000,- Kč, (slovy: jedno sto devadesát pět milionů sedm set tisíc korun českých) na částku ve výši 205.700.000,- Kč, (slovy: dvě stě pět milionů sedm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zák. akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 .000.000,- Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř.T.Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 20 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 20 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. f) Eisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví takto: - Částku ve výši 3.000.000,- Kč je předem určený zájemce povinen uhradit do 60 ode dne úpisu akcií, - Částku ve výši 7.000.000,- Kč je předem určený zájemce povinen uhradit do 1 ro ku ode dne úpisu akcií. Emisní kurz nově upsaných akcií bude uhrazen na zvláštní účet společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. vedený Raiffeisenbank a.s. č.ú. 7098198001/5500 do 5. 10. 2012 od 28. 6. 2012

1. Jediný akcionář rozhodl dne 11.10.2010 v působnosti valné hromady o a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: > budova č.p.2565, postavená na pozemku p.č.st.2779, občanské vybavenosti, > pozemek p.č.st. 2779 zastavěné plochy a nádvoří, > pozemek p.č.3771, jiné plochy, ostatní plochy, > pozemek p.č.997/1, zeleně, ostatní plochy, > pozemek p.č.997/3, zeleně, ostatní plochy, > pozemek p.č.997/4 zeleně, ostatní plochy, > budova č.p.3882, postavená na p.č.st. 5942, občanské vybavenosti, > pozemek p.č.st. 5942 zastavěná plocha a nádvoří, > budova bez čp/če, postavená na pozemku p.Č.st. 2968, objektu pro bydlení, > pozemek p.č.st. 2968, zastavěné plochy a nádvoří, to vše na listu vlastnictví č. 1290, vedeném pro katastrální území Kroměříž, obec Kroměříž, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4530 - 42/2010 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Přemyslovka 3, PSČ: 796 02, IČ: 25599186, který byl pro tento případ jmenován usn esením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6370/2010-14, které nabylo právní moci dne 5. srpna 2010, na částku ve výši 78.700.000,- Kč (slovy: sedmdesátosmmilionůsedmset tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 78.700.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) c) za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 78 kusů (slovy: sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,000,- Kč (jeden milion korun českých) a 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 2. Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z. přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř . T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. 3. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 117.000.000,- Kč, na částku ve výší 195.700.000,- Kč, tj. o částku ve výši 78.700,000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navržené ho zvýšení b) akcie budou upisovány takto: - 78 kusů (slovy: sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) - 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem. d) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obch.z. a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 78 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.0 00,- Kč za jednu akcii a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii. e) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, Tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. f) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obch. zákoníku g) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou h) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. do 20. 12. 2010 od 20. 10. 2010

Jediný akcionář rozhodl dne 19.10.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 67.000.000,- Kč, slovy: šedesát sedm milionů korun českých na částku ve výši 117.000.000,- Kč, tj. o částku ve výši 50.000.000,- Kč, slovy: padesát milionů koru n českých, upsáním nových akcií, jejich emisní kurz se splácí peněžitým vkladem s tím, že se nepřipouští upsání nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář rozhodl, že bude upsáno 50 kusů (slovy: padesát) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých), za jednu akcii. Jediný akcionář rozhodl takto: - Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, Tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana - Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počne běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; - Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou; Připouští se možnost splacení emisního kursu upsaných akcií započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/2912/2008/SZD ze dne 18. prosince 2008, ve znění doda tku č. 1, celkem ve výši 40.000.000.- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých proti pohledávce společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 50 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii, tj. po hledávka ve výši 50.000.000,- Kč slovy: padesát milionů korun českých a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě dvacet dnů od úpisu akcií. Návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. Sp lacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do dvaceti dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. Částka ve výši 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základního kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. č. 501 450 28 21/5500 do dvace ti dnů ode dne úpisu akcií. do 9. 12. 2009 od 5. 11. 2009

Dne 29. listopadu 2005 rozhodl jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, který dosud činí 2.000.000,- Kč, o částku 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) a o tom, že toto zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady dále rozhodl, že veškeré akcie, které budou vydány v důsledku zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zlínskému kraji, IČ: 70891320, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik, jehož jediným vlastníkem je Zlínský kraj, a který tvoří samostatnou organizační složku a v němž probíhá ucelená podnikatelská činnost a k němuž náleží majetek vymezený v přílohách smlouvy o vkladu podniku (dále jen "podnik" nebo "Vklad"). Tento podnik byl blíže specifikován ve Znaleckém posudku č. B 79/2005, o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., zpracovaném nezávislým znalcem, společností HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049 644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6147/2005-12 ze dne 3. října 2005, které nabylo pr ávní moci dne 12. října 2005. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Nemocnice Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 6 60/73, PSČ 767 55, IČ: 00380822, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce č. 1279. Hmotnou složku podniku tvoří věci movité včetně zásob a finančního majetku. Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software. Přechod na Společnost neodporuje povaze těchto práv ani uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí. Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. a ust. § 249 odst. 2 zákoníku práce přecházející na S polečnost. Hodnota podniku jakožto nepeněžitého vkladu byla podle ust. § 59 odst. 3 obch. zák. stanovena posudkem ze dne 14. října 2005 č. B 79/2005 znalce HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsané v obchodním rejstří ku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6147/2005-12 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005, na částku 77.091.953,- Kč (slovy: sedmdesát se dm milionů devadesát jedna tisíc devět set padesát tři korun českých). Z této hodnoty je 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) určeno ke splacení části emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základní ho kapitálu. Rozdíl mezi hodnotou podniku stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií je v souladu s obchodním zákoníkem určen ke splacení emisního ážia. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že bude upsáno 65 ks (slovy: šedesát pět kusů) kmenových akcií Společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů korun českých ) každá. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se bude rovnat hodnotě podniku a bude celkově činit 77.091.953,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů devadesát jedna tisíc devět set padesát tři korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné nově upisované akcie se bude rovnat 1/65 z 77.091.953,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je odmítnutí návrhu na zápis výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo Společnosti Kroměříž, Havlíčkova 660/73. Lhůta pro úpis akcií se stanoví na třicet dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. do 1. 1. 2006 od 12. 12. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 238 900 000 Kč

od 11. 5. 2016

Základní kapitál

vklad 205 700 000 Kč

do 11. 5. 2016 od 4. 12. 2012

Základní kapitál

vklad 205 700 000 Kč

do 4. 12. 2012 od 5. 10. 2012

Základní kapitál

vklad 195 700 000 Kč

do 5. 10. 2012 od 20. 12. 2010

Základní kapitál

vklad 117 000 000 Kč

do 20. 12. 2010 od 9. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 67 000 000 Kč

do 9. 12. 2009 od 1. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 1. 2006 od 22. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 29 od 11. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 236 od 11. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 203 do 11. 5. 2016 od 5. 10. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 193 do 5. 10. 2012 od 20. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 27 do 11. 5. 2016 od 20. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 115 do 20. 12. 2010 od 9. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 65 do 9. 12. 2009 od 1. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 20. 12. 2010 od 22. 9. 2005

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Jozef Machek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

Na Výsluní 2415/8, Boskovice, 680 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Liškář

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2019

vznik členství: 1. 2. 2019

vznik funkce: 4. 2. 2019

Okružní 1825/21, Hlučín, 748 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Radomír Maráček

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 16. 5. 2017

Bohuslava Martinů 2039, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

MUDr. Lenka Mergenthalová

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2018 - Poslední vztah: 18. 2. 2019

vznik členství: 18. 6. 2018

zánik členství: 31. 1. 2019

vznik funkce: 18. 6. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2019

Na Nohyláku 1372/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Lucie Štěpánková

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 31. 5. 2020

U Potoka 260, Hlušovice, 783 14, Česká republika

MUDr. Lenka Mergenthalová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 28. 1. 2014

zánik členství: 28. 1. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2017

zánik funkce: 28. 1. 2018

Na Nohyláku 1372/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

MUDr. Lenka Mergenthalová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 28. 1. 2014

zánik členství: 28. 1. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2017

zánik funkce: 28. 1. 2018

Na Nohyláku 1372/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Hana Příleská

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 28. 1. 2014

zánik členství: 2. 5. 2017

zánik funkce: 2. 5. 2017

Blatnická 172, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Příleská

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 28. 1. 2014

zánik členství: 2. 5. 2017

zánik funkce: 2. 5. 2017

Blatnická 172, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lenka Mergenthalová

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 28. 1. 2014

vznik funkce: 28. 1. 2014

zánik funkce: 16. 5. 2017

Na Nohyláku 1372/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Lenka Mergenthalová

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 28. 1. 2014

vznik funkce: 28. 1. 2014

zánik funkce: 16. 5. 2017

Na Nohyláku 1372/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Svatava Mazurková

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 24. 9. 2013

zánik členství: 2. 5. 2017

zánik funkce: 2. 5. 2017

Luční 165, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Lumír Domes

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 24. 9. 2013

zánik členství: 27. 1. 2014

Karla Čapka 1785/3, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Svatava Mazurková

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 24. 9. 2013

zánik členství: 2. 5. 2017

zánik funkce: 2. 5. 2017

Luční 165, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Roman Dostalík

předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 25. 2. 2013

zánik členství: 27. 1. 2014

vznik funkce: 24. 9. 2013

zánik funkce: 27. 1. 2014

Zeyerova 2610/7, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Roman Dostalík

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2013 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 25. 2. 2013

Zeyerova 2610/7, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ladislava Martincová

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2013 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 25. 2. 2013

zánik členství: 23. 9. 2013

Družstevní 434, Slušovice, 763 15, Česká republika

Pavel Calábek

předseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2013 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 25. 2. 2013

zánik členství: 23. 9. 2013

vznik funkce: 25. 2. 2013

zánik funkce: 23. 9. 2013

Sokolská 3964, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Pavel Calábek

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2009 - Poslední vztah: 16. 5. 2013

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 25. 2. 2013

vznik funkce: 1. 12. 2008

zánik funkce: 25. 2. 2013

Sokolská 3964, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Roman Dostalík

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2009 - Poslední vztah: 16. 5. 2013

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 25. 2. 2013

Zeyerova 2610, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Ladislava Martincová

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2009 - Poslední vztah: 16. 5. 2013

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 25. 2. 2013

Družstevní 434, Slušovice, 763 15, Česká republika

MUDr. Lenka Mergenthalová

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2008 - Poslední vztah: 16. 1. 2009

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 1. 12. 2008

Na Mohyláku 1372/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

MUDr. Lumír Domes

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 16. 1. 2009

vznik členství: 31. 1. 2006

zánik členství: 1. 12. 2008

Karla Čapka 1785/3, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Ivo Blahut

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 10. 4. 2008

vznik členství: 31. 1. 2006

zánik členství: 10. 12. 2007

Kojetínská 1183/9, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. František Fuit

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2009

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 22. 9. 2005

zánik funkce: 1. 12. 2008

Rymice 195, 769 01, Česká republika

MUDr. David Vindiš

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 30. 1. 2006

Talichova 3272, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Eugen Trhlík

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 30. 1. 2006

Spáčilova 3447, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Za společnost jedná místopředseda představenstva nebo alespoň 2 členové představenstva, přičemž tito za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

od 1. 6. 2017

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.

do 1. 6. 2017 od 22. 9. 2005

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Ing. Karol Muránsky

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2020

vznik členství: 2. 12. 2019

vznik funkce: 25. 2. 2020

Vladislava Vaculky 1010, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Jaroslav Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Partyzánská 2233/14, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Bc. Klára Čečatková

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Nádražní 354, Zdounky, 768 02, Česká republika

Ludmila Šromotová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Altýře 4269/24A, Kroměříž, 767 01, Česká republika

MUDr. Miroslav Adámek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 13. 3. 2017

Podlesí V 5408, Zlín, 760 05, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Pajonk

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 27. 3. 2017

Zašová 52, 756 51, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 13. 3. 2017

Růžová 195, Zlín, 763 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Déva

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 13. 3. 2017

Partyzánská 977, Vizovice, 763 12, Česká republika

MUDr. Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 13. 3. 2017

Pod Babykou 286, Vsetín, 755 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

MUDr. Jaroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 21. 4. 2018

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 12. 2. 2018

U Nemocnice 864, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jaroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 21. 4. 2018

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 12. 2. 2018

U Nemocnice 864, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Milena Kovaříková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 27. 3. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

Jos. Polácha 697, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Ing. Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 13. 3. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miluše Miklíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 3. 3. 2020

vznik členství: 27. 4. 2017

zánik členství: 2. 12. 2019

vznik funkce: 13. 3. 2017

zánik funkce: 2. 12. 2019

Česká 4757, Zlín, 760 05, Česká republika

Bc. Klára Čečatková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Nádražní 354, Zdounky, 768 02, Česká republika

Bc. Klára Čečatková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Nádražní 354, Zdounky, 768 02, Česká republika

Libor Karásek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Na Vyhlídce 1489, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lubomír Nečas

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2014

zánik funkce: 13. 3. 2017

Křiby 4715, Zlín, 760 05, Česká republika

Lubomír Nečas

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2014

zánik funkce: 13. 3. 2017

Křiby 4715, Zlín, 760 05, Česká republika

Ivana Nesvadbová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2015

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 31. 8. 2015

Velehradská 2730/85, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Radim Slováček

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Smetanova 1477, Vsetín, 755 01, Česká republika

Radim Slováček

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Smetanova 1477, Vsetín, 755 01, Česká republika

Josef Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Štěpánská 1882, Vsetín, 755 01, Česká republika

Libor Karásek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Na Vyhlídce 1489, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Pod Babykou 286, Vsetín, 755 01, Česká republika

Robert Teleky

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Pod Babykou 286, Vsetín, 755 01, Česká republika

Josef Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Štěpánská 1882, Vsetín, 755 01, Česká republika

Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Jarmila Hlaváčková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 24. 10. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 20. 6. 2014

Zlobice 130, 768 31, Česká republika

MUDr. Jaroslav Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Partyzánská 2233/14, Kroměříž, 767 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Partyzánská 2233/14, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Hana Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Pionýrů 271/9, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Petra Pražáková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 24. 10. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 20. 6. 2014

Husova 724, Kojetín, 752 01, Česká republika

Hana Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 13. 3. 2017

zánik funkce: 13. 3. 2017

Pionýrů 271/9, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2014

vznik členství: 25. 2. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Miloš Malý

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2014

vznik členství: 25. 2. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Dvořákova 676/12, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Lubomír Nečas

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2014

vznik členství: 25. 4. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

vznik funkce: 29. 4. 2013

zánik funkce: 31. 7. 2014

Křiby 4715, Zlín, 760 05, Česká republika

Josef Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2014

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Třasoňova 4452/45, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Hana Příleská

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 25. 2. 2013

zánik členství: 27. 1. 2014

Blatnická 172, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jaroslav Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 28. 2. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

Partyzánská 14, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Petra Pražáková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 28. 2. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

Husova 724, Kojetín, 752 01, Česká republika

Jarmila Hlaváčková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 28. 2. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

Zlobice 130, 768 31, Česká republika

Hana Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 28. 2. 2014

vznik členství: 26. 11. 2010

Pionýrů 271, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Bronislav Fuksa

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 25. 2. 2013

Javorová 824, Hulín, 768 24, Česká republika

Mgr. Petr Kořenek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 25. 2. 2013

Záviše Kalandry 1419, Vsetín, 755 01, Česká republika

Petr Hradecký

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 25. 2. 2013

Hřbitovní 172, Slušovice, 763 15, Česká republika

Ing. Hana Příleská

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 25. 2. 2013

Blatnická 172, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jarmila Číhalová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 25. 2. 2013

Francouzská 4030, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Jaroslav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 25. 2. 2013

5.května 1352, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Jitka Víchová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 25. 2. 2013

Štěpnická 1048, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Mgr. Miloš Malý

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 25. 2. 2013

vznik funkce: 16. 3. 2010

zánik funkce: 25. 2. 2013

Dvořákova 676, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Mgr. Miloš Malý

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 25. 2. 2013

vznik funkce: 16. 3. 2010

zánik funkce: 25. 2. 2013

Dvořákova 676, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Jitka Víchová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Štěpnická 1048, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

MUDr. Olga Sehnalová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 23. 2. 2009

vznik členství: 1. 12. 2009

Kolárova 640, Kroměříž, 767 01, Česká republika

MUDr. Olga Sehnalová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 23. 2. 2009

vznik členství: 1. 12. 2009

Kolárova 640, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Jitka Víchová-Huzincová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 5. 3. 2009

vznik členství: 1. 12. 2008

Štěpnická 1048, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Vojtěch Jurčík

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Dukelská 424, Holešov, 769 01, Česká republika

Renata Štěpánková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Slovenská 291, Holešov, 769 01, Česká republika

Mgr. Miloš Malý

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

vznik funkce: 20. 1. 2009

zánik funkce: 31. 1. 2010

Dvořákova 676, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Bronislav Fuksa

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Javorová 824, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Radovan Macháček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2008 - Poslední vztah: 20. 2. 2009

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 1. 12. 2008

Emila Filly 808, Chropyně, 768 11, Česká republika

MUDr. Jaroslav Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 2. 2011

vznik členství: 27. 10. 2006

zánik členství: 27. 10. 2010

Partyzánská 2233, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Květoslava Valerianová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 2. 2011

vznik členství: 27. 10. 2006

zánik členství: 27. 10. 2010

Hradisko 55, 767 01, Česká republika

Petra Pražáková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 2. 2011

vznik členství: 27. 10. 2006

zánik členství: 27. 10. 2010

Husova 724, Kojetín, 752 01, Česká republika

Jaroslava Staňková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 26. 10. 2006

ul.Míru 315, Holešov, 769 01, Česká republika

MUDr. Oldřich Hejhal

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 26. 10. 2006

Bedřicha Zelinky 3369, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Jaroslava Doleželová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 26. 10. 2006

Karolíny Světlé 3441, Kroměříž, 767 01, Česká republika

PaedDr. Zdeněk Janalík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 10. 4. 2008

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 10. 12. 2007

Palackého 1063, Holešov, 769 01, Česká republika

Karla Řezáčová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 2. 2009

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 22. 9. 2005

zánik funkce: 1. 12. 2008

Josefa Homoly 3657, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Jan Videman

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 2. 2009

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Stoličkova 1968, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Tomáš Šimčík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 2. 2009

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Přílepy 305, 769 01, Česká republika

Jiří Němec

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 2. 2009

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Březinova 2691, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Drozd

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 20. 2. 2009

vznik členství: 22. 9. 2005

zánik členství: 1. 12. 2008

Sokola Tůmy 1246, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

Další vztahy firmy Kroměřížská nemocnice a.s.

Akcionáři

Zlínský kraj, IČ: 70891320

třída Tomáše Bati 21, Česká republika, Zlín, 760 01

od 23. 10. 2013

Zlínský kraj, IČ: 70891320

Tř.T.Bati, Česká republika, Zlín, 760 01

do 23. 10. 2013 od 22. 9. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 9. 2005

Živnosti

Pedikúra, manikúra
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 6. 2015
Přerušeno od 9. 12. 2016
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 3. 2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 8. 2013
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 10. 2012
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 10. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 12. 2005
Čištění a praní textilu a oděvů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 9. 2005
Přerušeno od 6. 11. 2019

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).