Hlavní navigace

LANDSCAPE MANAGEMENT a.s.

Firma LANDSCAPE MANAGEMENT a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1363, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 26 100 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27080129

Sídlo:

Vyhlídková 1423/24, Plzeň Doubravka, 312 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 8. 2003

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01493 Chov zvířat pro zájmový chov
01499 Chov ostatních zvířat j. n.
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01610 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
01620 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
02 Lesnictví a těžba dřeva
02100 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
03220 Sladkovodní akvakultura
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
462 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
5590 Ostatní ubytování
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
73110 Činnosti reklamních agentur
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1363, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

LANDSCAPE MANAGEMENT a.s. od 6. 8. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 6. 8. 2003

adresa

Vyhlídková 1423/24
Plzeň 31200 od 20. 10. 2016

adresa

Za elektrárnou 419
Praha 7 17000 do 19. 10. 2006 od 16. 2. 2005

adresa

Služeb 5/256
Praha 10 10800 do 16. 2. 2005 od 6. 8. 2003

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 6. 2015

Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 6. 8. 2003

Zprostředkování obchodu do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Velkoobchod do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Specializovaný maloobchod do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Správa a údržba nemovitostí do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Realitní činnost do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Reklamní činnost a marketing do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Zprostředkování služeb do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Ubytovací služby do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Pronájem a půjčování věcí movitých do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Poskytování technických služeb do 8. 6. 2015 od 6. 8. 2003

Ostatní skutečnosti

Řádná valná hromada obchodní společnosti LANDSCAPE MANAGEMENT a.s., schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 20.100.000,- Kč, slovy: dvacet milionů jedno sto tisíc korun českých, o částku 6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých, na částku 26.100.000,- Kč, slovy: dvacet šest milionů jedno sto tisíc korun českých, a to: nepeněžitým vkladem části podniku jednoho z akcionářů označeného jako "Farma Fleky, Farma Liščí, Farma Hvězda". Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: rozvoj provozu společnosti, zajištění rozšíření provozu společnosti, zajištění rozšíření provozu zemědělské výroby Způsob zvýšení: nepeněžitým vkladem části podniku "Farma Fleky, Farma Liščí, Farma Hvězda" Rozsah zvýšení: o 6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých navrhované akcie: mají být vydány nové akcie společnosti v počtu šedesáti kusů, na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Lhůta pro upsání nových akcií je: do třiceti dnů od zápisu rozhodnutí obchodního rejstříku o zvýšení základního kapitálu. Navrhovaná výše emisního kurzu: 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, u jedné akcie. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním akcií a emisní kurz bude splacen nepeněžitými vklady. Tento vklad představuje část podniku jednoho z akcionářů označeného jako "Farma Fleky, Farma Liščí, Farma Hvězda". Tato část podniku - nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým ústavem Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., IČ: 275 99 582, se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, číslo posudku 2008/209 s oceněním dle posudku na částku 6.637.000,- Kč, slovy: šest milionů šest set třicet sedm tisíc korun českých. Znalec byl jmenován Krajským soudem v Plzni dle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22.9.2008 č.j. 46 Nc 189/2008-7. Řádná valná hromada obchodní společnosti LANDSCAPE MANAGEMENT a.s., schválila návrh na vzdání se přednostního práva na upisování akcií dle ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák. akcionáři panem Mgr. Lubošem Koželuhem a Ing. Antonínem Charouzem. Upsat akci e je oprávněn jediný akcionář, a to Alexander Göndör. Řádná valná hromada obchodní společnosti LANDSCAPE MANAGEMENT a.s. schválila usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v tomto znění: a) základní kapitál společnosti LANDSCAPE MANAGEMENT a.s. se zvyšuje o 6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých ? nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, b) bude vydáno šedesát kusů nových akcií společnosti, a to na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, které budou nabídnuty zájemci Alexanderu Göndörovi, c) upisování akcií může začít po přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o navýšení základního kapitálu, upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem, a to částí podniku "Farma Fleky, Farma Liščí, Farma Hvězda", dle dohody o vkladu části podniku. Dohoda o vkladu části podniku bude s ohledem na umožnění upisování akcií uzavřena po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Navrhovaná výše emisního kurzu je 100.000,- Kč , slovy: jedno sto tisíc korun českých, u jedné akcie d) základní kapitál společnosti LANDSCAPE MANAGEMENT a.s., se zvyšuje nepeněžitým vkladem, a to části podniku jednoho z akcionářů označeného jako "Farma Fleky, Farma Liščí, Farma Hvězda". Tato část podniku je oceněna znaleckým ústavem Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., IČ: 275 99 582, číslo posudku 2008/209 s oceněním dle posudku na částku 6.637.000,- Kč, slovy: šest milionů šest set třicet sedm tisíc korun českých. Znalec byl jmenován Krajským soudem v Plzni dle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22.9.2008 č.j. 46 Nc 189/2008-7, e) představenstvo společnosti LANDSCAPE MANAGEMENT a.s. je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, a to do 30 dnů od konání této valné hromady. V případě zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu. do 22. 4. 2009 od 15. 1. 2009

Valná hromada společnosti konaná dne 20. prosince 2004 schvaluje zvýšení základního kapitálu spoelčnosti LANDSCAPE MANAGEMENT a.s. z původní výše 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) o částku 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jednosto tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií bude splaceno nepeněžitým vkladem spočívajícím v těchto nemovitostech: a) nemovitosti v katastrálním území Fleky, obec Chudenín, okres Klatovy zapsané na LV 124 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni - Katastrální pracoviště Klatovy pro katastrální území Fleky: pozemek parc. č. 61/3, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 61/4, ostatní plocha, pozemek parc. č. 79/1, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 91/1, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 120/8, ostatní plocha, pozemek parc. č. 195/2, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 310/2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 354/1, ostatní plocha, pozemek parc. č. 354/3, ostatní plocha, pozemek parc. č. 365/3, ostatní plocha, pozemek parc. č. 371/1, ostatní plocha, pozemek parc. č. 379/1, ostatní plocha, pozemek parc. č. 383, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 396/1, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 759/3, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 816, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 825/2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 838, orná půda, pozemek parc. č. 840/2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 850/1, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 863, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 866, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 884, vodní plocha, pozemek parc. č. 944/1, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 944/2, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 944/3, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 944/4, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 944/5, ostatní plocha, pozemek parc. č. 1528, ostatní plocha, pozemek parc. č. 1543/1, ostatní plocha, pozemek parc. č. 1543/2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 1545, ostatní plocha, pozemek parc. č. 1597, vodní plocha, pozemek parc. č. 1599, vodní plocha, a dále následující pozemky ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr: parcela 196,245,246,248,190,191,1663,1664,1665; b) nemovitosti v katastrálním území Liščí u Chudenína, obec Chudenín, okres Klatovy zapsané na LV 19 Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni - Katastrální pracoviště Klatovy pro katastrální území Liščí u Chudenína: pozemek parc.č. 27, zahrada, pozemek parc.č. 30, zahrada, pozemek parc.č. 34, zahrada, pozemek parc.č. 35, zahrada, pozemek parc.č. 37, zahrada, pozemek parc.č. 38, zahrada, pozemek parc.č. 116/2, ostatní plocha, pozemek parc.č. 146/1, trvalý travní porost, pozemek parc.č. 146/3, trvalý travní porost, pozemek parc.č. 202/1, trvalý travní porost, pozemek parc.č. 203, ostatní plocha, pozemek parc.č. 210/1, trvalý travní porost, pozemek parc.č. 216, ostatní plocha, pozemek parc.č. 247/1, orná půda, pozemek parc.č. 247/2, trvalý travní porost, pozemek parc.č. 296/1, trvalý travní porost, pozemek parc.č. 296/2, trvalý travní porost, pozemek parc.č. 296/3, trvalý travní porost, pozemek parc.č. 296/4, ostatní plocha, pozemek parc.č. 349/7, ostatní plocha, pozemek parc.č. 349/8, orná půda, pozemek parc.č. 349/9, orná půda, pozemek parc.č. 452/4, orná půda, pozemek parc. č. 647, trvalý travní porost. Shora uvedené nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku č. 35/2004ze dne 2. listopadu 2004 zpracovaném znalcem Michalem Herčíkem, bytem Praha 3, Hraniční 16, znalcem jmenovaným dekretem Městského soudu v Praze ze dne 13. ledna 1992, čj. : Spr 41/91 v oboru: ekonomika, odvětví:ceny a odhady se zvl. specializací oceňování nemovitostí, s tím, že Michal Herčík byl jmenován rozhodnutím Městského soudu v Praze pod č. j.: Nc 4642/2004 7 ze dne 20.října 2004 znalcem pro ocenění nepeněžitého vkladu pana Alex andra Göndöra do společnosti LANDSCAPE MANAGEMENT a. s. Valná hromada schvaluje ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu určeného na zvýšení základního kapitálu společnosti částkou 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jednosto tisíc korun českých) Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 20.100.000,- Kč (slovy: dvacet milionů jednosto tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je snaha společnosti získat vkladem do základního kapitálu výše uvedené pozemky, neboť v majetku společnosti jsou již pozemky a budovy, které bezprostředně sousedí s předmětnými pozemky a získání předmětných pozemků dál e rozšíří nejen možnosti hospodářského využití zmiňovaných pozemků a staveb v majetku společnosti, nýbrž dále podpoří podnikatelské aktivity společnosti v oblasti zemědělství. Zvýšení základního kapitálu společnosti LANDSCAPE MANAGEMENT a. s. bude provedeno upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nově vydávaných akcií v počtu 28 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun česk ých), 4 kusů o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy:padesát tisíc korun českých) a 4 kusů o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých), a to kmenových akcií na majitele. Nově vydávané akcie nebudou kótované a budou vydány v listi nné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč bude činit 100.000,- Kč, emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,-Kč bude činit 50.000,- Kč a emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč bude činit 25.000,-Kč. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu tj. nad částku 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jednosto tisíc korun českých) se nepřipouští. Valná hromada vyloučila přednostní právo akcionářů k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu. Akcie při zvýšení budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu v souhrné hodnotě 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jednosto tisíc korun českých) upsány Alexanderem Göndörem, jako předem určeným zájemcem, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi A lexanderem Göndörem a společností LANDSCAPE MANAGENT a. s. podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti LANDSCAPE MANAGENT a. s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo předem určenému zájemc i podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Představenstvo LANDSCAPE MANAGEMENT a. s. je povinno předat předem určenému zájemci Alexanderovi Göndörovi návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku spolu s kopií usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnost i LANDSCAPE MANAGENT a. s. Alexander Göndör, jako předem určený zájemce upíše akcie uzavřením smlouvy o upsání akcií, a to ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, a jejím doručením do výše uvedeného sídla společnosti LANDSCAPE MANAGEMENT a. s. Emisní kurs upisovaných akcií bude Alexandrem Göndörem, jako předem určeným zájemcem u všech upisovaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 3.100.000,- Kč splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi výše popsanými. Alexander Göndör je povinen splatit em isní kurs ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti LANDSCAPE MANAGEMENT a. s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. do 1. 6. 2005 od 16. 2. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 26 100 000 Kč

od 22. 4. 2009

Základní kapitál

vklad 20 100 000 Kč

do 22. 4. 2009 od 1. 6. 2005

Základní kapitál

vklad 17 000 000 Kč

do 1. 6. 2005 od 6. 8. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 16 od 21. 1. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 96 od 21. 1. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 8 od 21. 1. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 4 od 21. 1. 2015
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 96 do 21. 1. 2015 od 22. 4. 2009
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 36 do 22. 4. 2009 od 1. 6. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 16 do 21. 1. 2015 od 1. 6. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 8 do 21. 1. 2015 od 1. 6. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 25 000 Kč, počet: 4 do 21. 1. 2015 od 1. 6. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 16 do 1. 6. 2005 od 6. 8. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 8 do 1. 6. 2005 od 6. 8. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 4 do 1. 6. 2005 od 6. 8. 2003

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Diana Göndör

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Petra Bezruče 167, Nýrsko, 340 22, Česká republika

Diana Göndör

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 19. 1. 2006

Petra Bezruče 167, Nýrsko, 340 22, Česká republika

Historické vztahy

Diana Göndör

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2016

vznik členství: 19. 1. 2006

zánik členství: 30. 6. 2016

Petra Bezruče 167, Nýrsko, 340 22, Česká republika

Dipl. Ing. René Göndör

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2015

vznik členství: 9. 8. 2005

zánik členství: 14. 7. 2014

Chudenín 1, 340 22, Česká republika

Eva Koželuhová

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2010 - Poslední vztah: 21. 1. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 14. 7. 2014

Vojanova 41, Plzeň, 318 00, Česká republika

Diana Göndör

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2009 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 19. 1. 2006

Petra Bezruče 167, Nýrsko, 340 22, Česká republika

Diana Lehneisová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2006 - Poslední vztah: 3. 9. 2009

vznik členství: 19. 1. 2006

Petra Bezruče 167, Nýrsko, 340 22, Česká republika

Mgr. Petr Strýček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 16. 2. 2006

vznik členství: 9. 8. 2005

zánik členství: 19. 1. 2006

Vyhlídková 1420/16, Plzeň 4, 312 00, Česká republika

Dipl. ing. René Göndör

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 4. 1. 2014

vznik členství: 9. 8. 2005

Svatá Kateřina 1, Chudenín, 340 22, Česká republika

Roman Strych

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 16. 9. 2010

vznik členství: 9. 8. 2005

zánik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 9. 8. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2010

Gerská 1242/24, Plzeň, 323 00, Česká republika

Dipl. ing. René Göndör

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

vznik členství: 6. 8. 2003

zánik členství: 9. 8. 2005

Svatá Kateřina 1, Chudenín, 340 22, Česká republika

Roman Strych

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

vznik členství: 6. 8. 2003

zánik členství: 9. 8. 2005

vznik funkce: 6. 8. 2003

zánik funkce: 9. 8. 2005

Gerská 1242/24, Plzeň, Česká republika

Mgr. Petr Strýček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

vznik členství: 6. 8. 2003

zánik členství: 9. 8. 2005

Vyhlídková 1420/16, Plzeň 4, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Alexander Göndör

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 6. 8. 2003

vznik funkce: 6. 8. 2003

Petra Bezruče 167, Nýrsko, 340 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  KIRAJ s.r.o.

  Petra Bezruče 167, Nýrsko, 340 22

Mgr. Luboš Koželuh

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2013

vznik členství: 6. 8. 2003

vznik funkce: 6. 8. 2003

Vyhlídková 1423/24, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

MUDr. Romana Koželuhová

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2007 - Poslední vztah: 21. 1. 2015

vznik členství: 30. 6. 2007

zánik členství: 14. 7. 2014

Vyhlídková 1423/24, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Luboš Koželuh

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 15. 6. 2013

vznik členství: 6. 8. 2003

vznik funkce: 6. 8. 2003

Vyhlídková 24, Plzeň, 3 120, Česká republika

Alexander Göndör

předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 6. 8. 2003

vznik funkce: 6. 8. 2003

Svatá Kateřina 1, Chudenín, 340 22, Česká republika

Způsob jednání a podepisování jménem společnosti: Jménem společnosti jedná vždy předseda představenstva s místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis vždy společně předseda představenstva s místopředsedou představenstva.

od 6. 8. 2003

Další vztahy firmy LANDSCAPE MANAGEMENT a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 8. 2003

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 8. 2003

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).