Hlavní navigace

Leskovitz a.s.

Firma Leskovitz a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15492, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 6 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28948033

Sídlo:

Sevřená 1302/8, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 8. 2009

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15492, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Leskovitz a.s. od 20. 8. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 20. 8. 2009

adresa

Sevřená 1302/8
Praha 4 14000 od 20. 8. 2009

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 8. 2009

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. od 20. 8. 2009

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 25. 6. 2014

Počet členů správní rady: 1 od 25. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 6. 2014

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), o částku 4.500.000 Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých) na částku 6.500.000 Kč (slovy: šest miliónů pět set tisíc korun českých) s tím, že: 1. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. Upsáno bude 10 ks (slovy: deset kusů) akcií listinných na majitele, každá o jmenovité hodnotě 450.000 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých) 3. Jediný akcionář se vzdává, a tímto se již vzdal, přednostního práva k upsání těchto nových akcií s tím, že akcie budou nabídnuty tomuto předem určenému zájemci: panu Václavu Řípovi, r.č. 330913/067, trvale bytem Zimova 624/5, Praha 12 - Kamýk, PSČ 140 00, a to z toho důvodu, že je výlučným vlastníkem níže uvedených nemovitostí, Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií se společností v sídle společnosti v Praze 4, Sevřená 1302/8, PSČ 140 00, ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dne 1.7.2010, slovy prvního července roku dva tisíce deset. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určenému zájemci nejméně pět pracovních dnů před za hájením běhu této lhůty. Emisní kurz upisovaných akcií bude činit 450.000 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých) za jednu akcii a bude splacen nepeněžitým vkladem. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i za upisovatele musejí být úředně ověřeny. Pokud k uzavření smlouvy o upsání akcií dojde před právní mocí usnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pan Václav Řípa, r.č. 330913/067, trvale bytem Zimova 624/5, Praha 12 - Kamýk, PSČ 140 00, upíše 10 (slovy: deset) akcií, a to nepeněžitým vkladem, přičemž předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: a) budova č.p. 36 stojící na pozemku st. parc. Č. 19 o výměře 340 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) nacházející se v katastrálním území Leškovice, obec Leškovice, jak je tato budova vedena na listu vlastnictví Č. 42 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro kraj Vysočina, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod; b) pozemek st. parc. Č. St. 19 o výměře 340 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) nacházející se v katastrálním území Leškovice, obec Leškovice, jak je tento pozemek veden na listu vlastnictví Č. 42 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro kraj Vysočina, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod; c) pozemek parc. č. 38/3 o výměře 117 m2 (ostatní plocha) nacházející se v katastrálním území Leškovice, obec Leškovice, jak je tento pozemek veden na listu vlastnictví č. 42 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro kraj Vysočina, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod; d) pozemek parc. č. 47/1 o výměře 268 m2 (zahrada) nacházející se v katastrálním území Leškovice, obec Leškovice, jak je tento pozemek veden na listu vlastnictví č. 42 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro kraj Vysočina, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod; e) pozemek parc. č. 47/3 o výměře 285 m2 (ostatní plocha) nacházející se v katastrálním území Leškovice, obec Leškovice, jak je tento pozemek veden na listu vlastnictví č. 42 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro kraj Vysočina, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod; f) garáž, v katastru nemovitostí nezapsaná, postavená na cizím pozemku parc. Č.St. 50 nacházející se v katastrálním území Leškovice, obec Leškovice, tento pozemek je veden na listu vlastnictví č.16 pro toto katastrální území Katastrálním úřadem pro kraj Vysočina, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod. Nemovitosti, které tvoří nepeněžitý vklad, jsou celkem oceněny na částku 4.700.000 Kč (slovy: čtyři milióny sedm set tisíc korun českých), a to znalkyní Ing. Dagmar Vyhnalíkovou jmenovanou pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti Městským soudem v Praze k č.j.: 2 Nc 4284/2010-5. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno všech 10 ks (slovy: deset kusů) akcií listinných na majitele, každá o jmenovité hodnotě 450.000 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých), celý emisní kurz těchto akcií bude splacen tímto nepeněžitým vkladem. Jediný akcionář v působnosti valné hromady bere na vědomí zprávu představenstva společnosti, dle níž je zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem v důležitém zájmu společnosti. do 12. 8. 2010 od 9. 6. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 6 500 000 Kč

od 12. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 12. 8. 2010 od 7. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 7. 4. 2010 od 20. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 25. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 450 000 Kč, počet: 10 od 25. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 450 000 Kč, počet: 10 do 25. 6. 2014 od 12. 8. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 25. 6. 2014 od 20. 8. 2009

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Radoslav Řípa

Člen správní rady

První vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2014

Rumunská 359, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Radoslav Řípa

Statutární ředitel

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 17. 6. 2014

Rumunská 359, Pardubice, 530 03, Česká republika

Radoslav Řípa

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 20. 8. 2009

vznik funkce: 20. 8. 2009

Rumunská 359, Pardubice, 530 03, Česká republika

Statutární ředitel společnosti jedná za společnost samostatně a je oprávněn udělit k zastupování společnosti plnou moc jiné osobě.

do 1. 1. 2021 od 25. 6. 2014

Samostatně jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 25. 6. 2014 od 20. 8. 2009

Dozorčí rada

Historické vztahy

Hana Lehká

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 17. 6. 2014

Věkošská 47, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Michal Kudláček

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 17. 6. 2014

Žižkova 1125, Pardubice, 530 02, Česká republika

Marek Lehký

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 17. 6. 2014

Věkošská 47, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Michal Kudláček

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 20. 8. 2009

zánik členství: 20. 8. 2010

vznik funkce: 20. 8. 2009

zánik funkce: 20. 8. 2010

Sladkovského 507, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jan Kůta

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 20. 8. 2009

zánik členství: 20. 8. 2010

vznik funkce: 20. 8. 2009

zánik funkce: 20. 8. 2010

Klášterecká 848, Kadaň, 432 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Lehká

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 20. 8. 2009

zánik členství: 20. 8. 2010

vznik funkce: 20. 8. 2009

zánik funkce: 20. 8. 2010

Věkošská 47, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Další vztahy firmy Leskovitz a.s.

1 fyzická osoba

Radoslav Řípa

Člen správní rady

První vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2014

Rumunská 359, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

BARDLER s.r.o.

První vztah: 25. 6. 2014

Na Pankráci 1337/109, Praha, 140 00

Další vztah k tomuto subjektu

  • Andrej Jakupi

    jednatel

    Havelská 501/23, Praha, 110 00, Česká republika

AIRBITAGE a.s.

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

Sevřená 1302/8, Praha, 140 00

Akcionáři

BARDLER s.r.o., IČ: 28225236

Na Pankráci 1337/109, Česká republika, Praha 4, 140 00

od 25. 6. 2014

AIRBITAGE a.s., IČ: 28506219

Sevřená, Česká republika, Praha 4, 140 00

do 25. 6. 2014 od 20. 8. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 8. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 8. 2009
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).