Hlavní navigace

Lidové bytové družstvo v Plzni

Firma Lidové bytové družstvo v Plzni, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXV 3, Krajský soud v Plzni.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00055891

Sídlo:

Prokopova 13/15, Plzeň Jižní Předměstí, 301 00

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1972

Aktuální kontaktní údaje Lidové bytové družstvo v Plzni

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXV 3, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Lidové bytové družstvo v Plzni od 28. 1. 1956

Obchodní firma

OBD Plzeň, obecně prospěšné okresní bytové družstvo v Plzni, zapsané společenstvo s ručením obmezeným do 28. 1. 1956 od 9. 1. 1950

Obchodní firma

Lidové stavební a bytové družstvo v Plzni, zapsané společenstvo s ručením obmezeným do 9. 1. 1950 od 13. 5. 1946

Obchodní firma

Lidové stavební a bytové družstvo v Plzni, zapsané společenstvo s ručením obmezeným Volks-, Bau- und Wohnungs Genossenschaft in Pilsen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung do 13. 5. 1946 od 22. 10. 1941

Obchodní firma

Lidové stavební a bytové družstvo v Plzni, zapsané společenstvo s ručením obmezeným do 22. 10. 1941 od 11. 10. 1912

Právní forma

Družstvo od 11. 10. 1912

adresa

Prokopova 13/15
Plzeň 30100 od 14. 6. 2016

adresa

Prokopova 15
Plzeň do 15. 12. 2001 od 28. 1. 1956

adresa

Prokopova ul. čís. 15
Plzeň do 28. 1. 1956 od 11. 10. 1912

Předmět podnikání

2. Při plnění svých úkolů zejména připravuje a zabezpečuje: do 6. 12. 1993 od 7. 8. 1991

přidělování bytů a místností nesloužících k bydlení svým členům v družstevních objektech do 6. 12. 1993 od 7. 8. 1991

uživatelům družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení plný a nerušený výkon jejich práv spojených s užíváním do 6. 12. 1993 od 7. 8. 1991

údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku včetně nástaveb a vestaveb do 6. 12. 1993 od 7. 8. 1991

materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s jejich užíváním do 6. 12. 1993 od 7. 8. 1991

poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím do 6. 12. 1993 od 7. 8. 1991

aby užívání bytů a společných zařízení přispívalo k dodržování pravidel soužití do 6. 12. 1993 od 7. 8. 1991

uvědoměním svých členů a příslušníků jejich domácností a organizováním soutěže, zvyšuje se jejich zainteresovanost na správě a provozu družstva do 6. 12. 1993 od 7. 8. 1991

výrobu materiálů, stavebních dílů a výrobků potřebných k výstavbě bytů, nebytových prostor, k modernizaci staršího bytového fondu a k rozvoji služeb a činností spojených s bydlením do 6. 12. 1993 od 7. 8. 1991

3. Družstvo nezabezpečuje provádění výstavby nových obytných objektů do 6. 12. 1993 od 7. 8. 1991

2. K dosažení svého účelu jest družstvo oprávněno zejména: do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

1. stavěti na vlastní účet obytné domy, a to výhradně domy s malými byty a malými provozovnami podle § 136 zák. o přimých daních, jež mohou míti povahu: a) rodinných domků určených k převodu do vlastnictví fysických osob, b) nájemních domů, ve kterých bytové sdružení pronajímá byty a jiné místnosti, c) svobodáren určených pro ubytování osaměle žijících osob v oddělených místnostech, d) nocleháren, určených k přenocování ve společných ložnicích do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

2. nabývati domů uvedených pod č. 1, k účelům tam uvedeným, do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

1. nabývati domy nebo neobytné budovy pro účely rekreační, do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

2. opatřovati pozemky pro stavbu budov k rekreaci, k zakrádkář- skému obhospodařování a pro nutná společná zařízení, do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

3. získávati pozemky podle práva stavby, do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

4. získávati a provozovati zařízení, umožňující snížení stavebního nákladu pro vlastní stavby a stavební práce, provozované výhradně družstvem, do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

5. pečovati o zvýšení pracovní výkonnosti členů, činovníků a zaměstnanců družstva jejich uvědomováním, podporováním jejich iniciativy, jakož i rozšířením a prohlubováním pracovního soutěžení, do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

6. starati se o zabezpečení zdraví členů, jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců zvyšováním sociálně zdravotní úrovně činností vzdělavatelskou a kulturní, zřizováním ozdravoven, letovisk, hřišť a podobně, do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

7. opatřovati po dohodě s Ústřední radou družstev plány a návrhy pro stavby a modernisaci domů, rodinných domků, společných zařízení, zařízení rekreačních, sledovati poznatky stavební techniky a pokroku ve stavebnictví, uplatňovati zásady moderní podnikové organisace, do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

8. působiti ke zvýšení kultury bydlení opatřováním vzorných návrhů bytových zařízení, sledováním výsledků interierového plánování, podporováním normalisace a typisace bytového zařízení a pečovati vůbec o rozvoj družstevního hnutí a posilovati družstevní uvědomění svých členů a zaměstnanců. do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

4. Vedle své činnosti hospodářské pečuje družstvo a všechny jeho orgány o výchovu zaměstnanců, činovníků a členských kádrů, hospodářskopolitickým uvědomováním, v duchu lidově demokratickém, vedoucím k socialismu. do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

3. nabývati neobytných budov, aby je přestavělo, nebo opravilo na obytné domy, uvedené pod čís. 1, k účelům tam stanoveným, do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

4. spravovati nemovitý majetek, který bude družstvu svěřen do správy třetími osobami. do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

3. Pro lepší splnění hlavního předmětu svého podnikání (§ 2 odst. 2 stanov) jest družstvo oprávněno provozovati jako činnost vedlejší zejména: do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

Předmět činnosti

správa bytového a nebytového fondu družstva od 6. 12. 1993

1. Bytové družstvo zabezpečuje především provoz bytových domů a nebytových objektů a služby spojené s bydlením a podílí se na rozvíjení materiálních podmínek pro bydlení spoluobčanů do 6. 12. 1993 od 7. 8. 1991

Družstvo zajišťuje správu vlastního bytového fondu i nebytových prostor, jejich údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu spojených. do 7. 8. 1991 od 16. 11. 1970

1. Účelem družstva jest opatřovati členům zdravé a levné byty, odstraňovati bytovou tíseň, zlepšovati bytové poměry a zvyšovati kulturu bydlení. do 16. 11. 1970 od 9. 1. 1950

Přeneseno z Dr VI 48. do 9. 1. 1950 od 11. 10. 1912

Ostatní skutečnosti

Výměrem ministerstva vnitra ze dne 21. 12. 1951 zn.: IV/4-d-2201-84 bylo Stavební družstvo pro Plzeňsko a Stříbrsko v Plzni z.s.s r.o. zrušeno a jeho majetek se všemi právy a závazky převeden na toto družstvo jako družstvo přejímající, podle § 4 zák. č. 110/50 Sb. od 20. 2. 1952

Výnosy ministerstva práce a sociální péče ze dne 31. 5. 1950 bylo dle vl. nař. č. 259/1939 ve znění vl. nař. č. 74/1941 Sb. z. a n. č. 8/1944 Sb. provedeno splynutí tohoto společenstva jako družstva přejímajícího se společenstvy 1. "Kalich" českobratrským stavebním a bytovým družstvem pro Plzeň a okolí, se sídlem v Plzni, zapsaným společenstvem s ručením obmezeným (výnos č.j. III-d-2200-42); 2. Stavebním družstvem dělnických a rodinných domků pro Plzeň - Škvrňany a okolí, zapsaným společenstvem s ručením obmezeným, jako družstvy zrušovanými. Všechna práva a závazky zrušených družstev přecházejí tímto zápisem na přejímající družstvo v rozsahu, v jakém dosud příslušela zrušovaným družstvům. od 27. 6. 1950

Výnosem ministerstva práce a sociální péče ze dne 12. května 1950 jedn. zn. III-d-2210-88-50 bylo podle vl. nař. č. 259/1939 Sb. ve znění vl. nař. č. 74/1941 Sb. a č. 8/1944 Sb. provedeno splynutí tohoto společenstva, jako družstva přejímajícího se společenstvem Obecně prospěšným stavebním a bytovým družstvem v Plzni, zapsaným společenstvem s ručením obmezeným, jako družstvem zrušovaným. Všechna práva a závazky zrušovaného družstva přecházejí tímto zápisem na přejímající družstvo v rozsahu, v jakém dosud příslušela zrušenému družstvu. od 7. 6. 1950

Výnosem ministerstva práce a sociální péče ze dne 24. března 1950 jedn. zn. III-d-2211-90 bylo podle vl. nař. č. 259/1949 Sb., ve znění vl. nař. č. 74/1941 Sb. a č. 8/1944 Sb. provedeno splynutí tohoto společenstva, jako družstva přejímajícího se společenstvem Obecně prospěšným stavebním a bytovým družstvem "Zádruha" pro stavbu rodinných a družstevních domů v Plzni, zapsaným společenstvem s ručením obmezeným, jako družstvem zrušovaným. Všechna práva a závazky zrušovaného družstva přecházejí tímto zápisem na přejímající družstvo v rozsahu, v jakém dosud příslušela zrušovanému družstvu. od 11. 5. 1950

Výnosy ministerstva práce a sociální péče ze dne 15. 3. 1950 č.j. III-d-2203-83 a č.j. III-d-2212-58 bylo podle vl. nař. č. 259/1939 Sb. ve znění vl. nař. č. 74/1941 Sb. a č. 8/1944 Sb. provedeno splynutí tohoto společenstva, jako družstva přejímajícího se společenstvem Živnostensko-občanským stavebním a bytovým družstvem pro Plzeň a okolí, společenstvem s ručením obmezeným, a Stavebním družstvem "Dělnický dům" v Plzni, zapsaným společenstvem s ručením obmezeným, jako družstvy zrušovanými. Všechna práva a závazky zrušovaných družstev přecházejí tímto zápisem na přejímající družstvo v rozsahu, v jakém dosud příslušela zrušeným družstvům. od 3. 5. 1950

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ivan Víšek, DIS

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

Houškova 894/6, Plzeň, 326 00, Česká republika

Libuše Vrzalová

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

Klatovská třída 1667/76, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Líva

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

Vrchlického 1594/14, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Jiří Hodina

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2019

Prokopova 13/15, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jana Procházková

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

Dominikánská 24/16, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Šteffek

Předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2019

Masarykova 789/73, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Miloš Hrůza

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2019 - Poslední vztah: 5. 6. 2023

vznik členství: 25. 6. 2019

zánik členství: 22. 6. 2022

Koterovská 945/62, Plzeň, 326 00, Česká republika

Libuše Vrzalová

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 8. 11. 2016

zánik členství: 19. 6. 2019

Klatovská třída 1667/76, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jana Procházková

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 8. 11. 2016

zánik členství: 19. 6. 2019

Dominikánská 24/16, Plzeň, 301 00, Česká republika

Miloš Hrůza

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 13. 10. 2015

zánik členství: 19. 6. 2019

Koterovská 945/62, Plzeň, 326 00, Česká republika

Miloš Hrůza

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 13. 10. 2015

Sladkovského 1213/67, Plzeň, 326 00, Česká republika

Miloš Hrůza

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 13. 10. 2015

Sladkovského 1213/67, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Jiří Hodina

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 21. 3. 2016

zánik funkce: 19. 6. 2019

Prokopova 13/15, Plzeň, 301 00, Česká republika

Libuše Vrzalová

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 15. 2. 2016

vznik funkce: 19. 6. 2014

zánik funkce: 15. 2. 2016

Klatovská třída 1667/76, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jiří Hodina

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 19. 6. 2014

Prokopova 13/15, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ivan Víšek

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2015

Houškova 894/6, Plzeň, 326 00, Česká republika

Tomáš Míšek

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 20. 6. 2016

zánik funkce: 20. 6. 2016

Černická 2890/22, Plzeň, 301 00, Česká republika

Karel Líva

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

Vrchlického 1594/14, Plzeň, 301 00, Česká republika

Pavel Roub

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

Americká 1698/46, Plzeň, 301 00, Česká republika

Miroslav Šteffek

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 19. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2019

Masarykova 789/73, Plzeň, 312 00, Česká republika

Kateřina Majerová

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 19. 6. 2014

Prokopova 13/15, Plzeň 3, 301 00, Česká republika

Ivan Víšek, DIS

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2011 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2011

Houškova 894/6, Plzeň, 326 00, Česká republika

Libuše Vrzalová

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2011 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 19. 6. 2014

Klatovská tř. 1667/76, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Miroslav Šteffek

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2010 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 31. 5. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 30. 8. 2010

zánik funkce: 19. 6. 2014

Masarykova 73, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Miroslav Šteffek

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2010 - Poslední vztah: 30. 9. 2010

vznik členství: 31. 5. 2010

Masarykova 73, Plzeň, 312 00, Česká republika

Jitka Nejedlá

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2010 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Doudlevecká 61, Plzeň, 301 00, Česká republika

Miloš Hrůza

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2010 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 31. 5. 2010

zánik funkce: 19. 6. 2014

Sladkovského 67, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Jiří Hodina

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Prokopova 15, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Švarc

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 20. 6. 2013

U Dráhy 3, Plzeň, 318 00, Česká republika

Karel Líva

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Vrchlického 14, Plzeň, 301 00, Česká republika

Miloš Hrůza

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 20. 7. 2010

vznik členství: 22. 6. 2009

Sladkovského 67, Plzeň, 326 00, Česká republika

Jan Dědič

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 20. 7. 2010

vznik členství: 22. 6. 2009

vznik funkce: 25. 6. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2010

Klatovská 67, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jitka Nejedlá

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 20. 7. 2010

vznik členství: 22. 6. 2009

Doudlevecká 59, Plzeň, 301 00, Česká republika

Karel Václav Bicek, MBA

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 30. 9. 2010

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 17. 8. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2009

zánik funkce: 9. 8. 2010

Korandova 13, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ivan Bořík

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 30. 9. 2010

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 17. 8. 2010

Vrchlického 10, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ludmila Jandová

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2009 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 18. 6. 2012

Korandova 15, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jiří Bernhardt

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

Družstevní 1, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Jiří Hodina

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

Prokopova 15, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jan Krysl

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 18. 5. 2007

Masarykova 150, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Bohumil Svoboda

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 27. 2. 2008

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 3. 12. 2007

Klatovská tř. 1701/75, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jan Dědič

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

vznik funkce: 21. 6. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2009

Klatovská tř. 67, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Miroslav Šteffek

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

vznik funkce: 21. 6. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2009

Masarykova 73, Plzeň, 312 00, Česká republika

Jitka Nejedlá

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

Doudlevecká 61, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Švarc

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

U Dráhy 3, Plzeň, 318 00, Česká republika

Karel Líva

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2004 - Poslední vztah: 16. 9. 2009

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

Vrchlického 14, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Vladimír Hendrych

místopředseda

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

vznik členství: 29. 5. 1996

zánik členství: 21. 6. 2004

vznik funkce: 29. 5. 1996

zánik funkce: 21. 6. 2004

Klatovská tř. 20, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jaroslav Krupička

předseda

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

vznik členství: 29. 5. 1996

zánik členství: 21. 6. 2004

vznik funkce: 29. 5. 1996

zánik funkce: 21. 6. 2004

V Bezovce 10, Plzeň, 301 00, Česká republika

Miroslav Kanta

člen

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

vznik členství: 14. 4. 1993

zánik členství: 21. 6. 2004

Vrchlického 18, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jaromír Hrček

člen

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

vznik členství: 29. 5. 1996

zánik členství: 21. 6. 2004

Žižkova 61, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jiří Bernhardt

člen

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

vznik členství: 14. 4. 1993

zánik členství: 21. 6. 2004

Družstevní 1, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Jiří Hodina

člen

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

vznik členství: 29. 5. 1996

zánik členství: 21. 6. 2004

Prokopova 15, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Pavel Roub

člen

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

vznik členství: 31. 5. 1999

zánik členství: 21. 6. 2004

Americká 46, Plzeň, 301 00, Česká republika

Eva Burianová

člen

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

vznik členství: 31. 5. 1999

zánik členství: 21. 6. 2004

Koterovská 62, Plzeň, 326 00, Česká republika

Jan Krysl

člen

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2004

vznik členství: 31. 5. 1999

zánik členství: 21. 6. 2004

Masarykova 150, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jan Krysl

člen

První vztah: 3. 11. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

Masarykova 150, Plzeň, Česká republika

Eva Burianová

člen

První vztah: 3. 11. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

Koterovská 62, Plzeň, Česká republika

Ing. Pavel Roub

člen

První vztah: 3. 11. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

Americká 46, Plzeň, Česká republika

Ing. Vladimír Hendrych

místopředseda

První vztah: 5. 2. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

tř. 1. máje 20, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Krupička

předseda

První vztah: 5. 2. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

V Bezovce 10, Plzeň, Česká republika

František Vacek

člen

První vztah: 5. 2. 1997 - Poslední vztah: 3. 11. 1999

Masarykova 20, Plzeň, Česká republika

Jaromír Hrček

člen

První vztah: 5. 2. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

Žižkova 61, Plzeň, Česká republika

Ing. Jiří Hodina

člen

První vztah: 5. 2. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

Prokopova 15, Plzeň, Česká republika

Antonín Vokoun

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 5. 2. 1997

Pod Záhorskem 4, Plzeň, Česká republika

Oldřich Brada

předseda

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 5. 2. 1997

Dominikánská 16, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Krupička

místopředseda

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 5. 2. 1997

V Bezovce 10, Plzeň, Česká republika

Ing. Lubomír Otec

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 3. 11. 1999

Smrková 32, Plzeň, Česká republika

Ludmila Hahnová

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 3. 11. 1999

Božkovská 51, Plzeň, Česká republika

Jiří Bernhardt

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

Družstevní 1, Plzeň, Česká republika

Miroslav Kanta

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

Vrchlického 18, Plzeň, Česká republika

František Vacek

člen

První vztah: 27. 9. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Masarykova 20, Plzeň, Česká republika

Oldřich Brada

místopředseda

První vztah: 7. 8. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Dominikánská 16, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Krupička

člen

První vztah: 7. 8. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

V Bezovce 10, Plzeň, Česká republika

Rudolf Pour

člen

První vztah: 7. 8. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Lobezská 16, Plzeň, Česká republika

Danuše Fadrná

člen

První vztah: 7. 8. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Koterovská 58, Plzeň, Česká republika

Ing. Jiří Hodina

člen

První vztah: 7. 8. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Prokopova 15, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Kumpa

člen

První vztah: 7. 8. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Prokopova 15, Plzeň, Česká republika

Ing. Antonín Šebek

člen

První vztah: 7. 8. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Purkyňova 32, Plzeň, Česká republika

Eva Buriánková

člen

První vztah: 7. 8. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Koterovská 62, Plzeň, Česká republika

Eduard Mornštajn

člen

První vztah: 7. 8. 1991 - Poslední vztah: 5. 2. 1997

Malická 21, Plzeň, Česká republika

Jana Štoková

člen

První vztah: 20. 3. 1991 - Poslední vztah: 7. 8. 1991

Vyhlasova 14, Plzeň, Česká republika

František Vacek

místopředseda

První vztah: 20. 3. 1991 - Poslední vztah: 7. 8. 1991

Leningradská 20, Plzeň, Česká republika

Oldřich Brada

člen

První vztah: 25. 5. 1990 - Poslední vztah: 7. 8. 1991

Dominikánská 16, Plzeň, Česká republika

Jaromír Aušteda

člen

První vztah: 2. 6. 1989 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Leningradská 18, Plzeň, Česká republika

Václav Rohlíček

člen

První vztah: 9. 1. 1989 - Poslední vztah: 25. 5. 1990

Charkovské nábřeží 8, Plzeň, Česká republika

Zdeněk Štrunc

člen

První vztah: 20. 5. 1988 - Poslední vztah: 7. 8. 1991

Koterovská 62, Plzeň, Česká republika

Jan Dědič

člen

První vztah: 20. 5. 1988 - Poslední vztah: 7. 8. 1991

1. máje č. 67, Plzeň, Česká republika

Jana Štoková

místopředseda

První vztah: 20. 5. 1988 - Poslední vztah: 20. 3. 1991

Vyhlasova 14, Plzeň, Česká republika

Josef Humeník

člen

První vztah: 20. 5. 1988 - Poslední vztah: 9. 1. 1989

Vrchlického čp. 22, Plzeň, Česká republika

František Vacek

člen

První vztah: 20. 5. 1988 - Poslední vztah: 20. 3. 1991

Leningradská 20, Plzeň, Česká republika

Josef Slavík

předseda

První vztah: 20. 5. 1988 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Luční čp. 420, Chotěšov, Česká republika

Stanislav Zeman

člen

První vztah: 20. 5. 1988 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Božkovská 53, Plzeň, Česká republika

Ing. Vladimír Hendrych

člen

První vztah: 20. 5. 1988 - Poslední vztah: 5. 2. 1997

tř. 1. máje 20, Plzeň, Česká republika

Ing. Jiří Průha

člen

První vztah: 18. 5. 1987 - Poslední vztah: 7. 8. 1991

tř. 1. máje 67, Plzeň, Česká republika

Pavel Vojáček

člen

První vztah: 4. 6. 1986 - Poslední vztah: 7. 8. 1991

Dominikánská čp. 16, Plzeň, Česká republika

Jana Štoková

člen

První vztah: 14. 11. 1985 - Poslední vztah: 20. 5. 1988

Vyhlasova 14, Plzeň, Česká republika

Josef Beran

člen

První vztah: 14. 6. 1984 - Poslední vztah: 4. 6. 1986

tř. 1. máje 77, Plzeň, Česká republika

Karel Matějovic

člen

První vztah: 14. 6. 1984 - Poslední vztah: 20. 5. 1988

tř. Budovatelů 30, Plzeň, Česká republika

Karel Tuma

člen

První vztah: 14. 6. 1984 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Žižkova tř. 61, Plzeň, Česká republika

Jan Jakoubek

člen

První vztah: 22. 9. 1980 - Poslední vztah: 14. 6. 1984

Božkovská 51, Plzeň, Česká republika

Bohumil Janeček

člen

První vztah: 22. 9. 1980 - Poslední vztah: 14. 6. 1984

Leningradská č. 73, Plzeň, Česká republika

Vladimír Breycha

člen

První vztah: 22. 9. 1980 - Poslední vztah: 14. 11. 1985

Lobezská 16, Plzeň, Česká republika

Vladimír Malec

člen

První vztah: 22. 9. 1980 - Poslední vztah: 20. 5. 1988

Nerudova č. 28, Plzeň, Česká republika

Jan Dědič

místopředseda

První vztah: 22. 9. 1980 - Poslední vztah: 20. 5. 1988

1. máje č. 67, Plzeň, Česká republika

Ladislav Brůha

člen

První vztah: 22. 9. 1980 - Poslední vztah: 7. 8. 1991

Vrchlického 16, Plzeň, Česká republika

Ing. Zdeněk Zitterbart

člen

První vztah: 15. 12. 1977 - Poslední vztah: 22. 9. 1980

Dukelská tř. 59, Plzeň, Česká republika

Václav Brunát

člen

První vztah: 15. 12. 1977 - Poslední vztah: 20. 5. 1988

Částkova 15, Plzeň, Česká republika

Jan Jakoubek

místopředseda

První vztah: 9. 6. 1976 - Poslední vztah: 22. 9. 1980

Božkovská 51, Plzeň, Česká republika

Karel Hroch

člen

První vztah: 9. 6. 1976 - Poslední vztah: 15. 12. 1977

Houškova 8, Plzeň, Česká republika

Josef Pechman

člen

První vztah: 9. 6. 1976 - Poslední vztah: 15. 12. 1977

Dukelská tř. 59, Plzeň, Česká republika

Bohumil Janeček

člen

První vztah: 9. 6. 1976 - Poslední vztah: 22. 9. 1980

Bolevecká 22, Plzeň, Česká republika

Otakar Mikoláš

člen

První vztah: 9. 6. 1976 - Poslední vztah: 18. 5. 1987

Koterovská 58, Plzeň, Česká republika

Zdeněk Štrunc

předseda

První vztah: 9. 6. 1976 - Poslední vztah: 20. 5. 1988

Koterovská 62, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Novák

člen

První vztah: 9. 6. 1976 - Poslední vztah: 7. 8. 1991

Božkovská 53, Plzeň, Česká republika

Jan Jakoubek

předseda

První vztah: 6. 6. 1974 - Poslední vztah: 9. 6. 1976

Božkovská 51, Plzeň, Česká republika

Bohumil Tošovský

člen

První vztah: 6. 6. 1974 - Poslední vztah: 9. 6. 1976

Plachého ul. 4, Plzeň, Česká republika

Zdeněk Štrunc

místopředseda

První vztah: 6. 6. 1974 - Poslední vztah: 9. 6. 1976

Částkova 17, Plzeň, Česká republika

Jindřiška Engelmannová

člen

První vztah: 6. 6. 1974 - Poslední vztah: 14. 6. 1984

tř. 1. máje 76, Plzeň, Česká republika

Čestmír Lang

člen

První vztah: 6. 6. 1974 - Poslední vztah: 20. 5. 1988

Leningradská 73, Plzeň, Česká republika

Lidmila Barcabová

člen

První vztah: 6. 6. 1974 - Poslední vztah: 2. 6. 1989

Lípová 38, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Ulč

člen

První vztah: 22. 11. 1972 - Poslední vztah: 6. 6. 1974

Nerudova 28, Plzeň, Česká republika

Antonín Hrubý

člen

První vztah: 22. 11. 1972 - Poslední vztah: 9. 6. 1976

Koterovská ul. 60, Plzeň, Česká republika

Václav Majer

člen

První vztah: 22. 11. 1972 - Poslední vztah: 22. 9. 1980

Leningradská 73, Plzeň, Česká republika

Jan Dědič

člen

První vztah: 24. 6. 1971 - Poslední vztah: 22. 9. 1980

Božkovská 53, Plzeň, Česká republika

JUDr. Julius Česák

člen

První vztah: 13. 7. 1970 - Poslední vztah: 6. 6. 1974

Koterovská 62, Plzeň, Česká republika

Josef Mejchar

člen

První vztah: 13. 7. 1970 - Poslední vztah: 20. 5. 1988

Prokopova tř. 15, Plzeň, Česká republika

Ing. Václav Vápeník

člen

První vztah: 22. 7. 1969 - Poslední vztah: 6. 6. 1974

Vrchlického 20, Plzeň, Česká republika

František Vacek

člen

První vztah: 22. 7. 1969 - Poslední vztah: 9. 6. 1976

Kollárova 15, Plzeň, Česká republika

Bohumil Tošovský

předseda

První vztah: 5. 9. 1968 - Poslední vztah: 6. 6. 1974

Plachého ul. 4, Plzeň, Česká republika

Jan Dosoudil

člen

První vztah: 5. 9. 1968 - Poslední vztah: 22. 7. 1969

Guldenerova 21, Plzeň, Česká republika

JUDr. Vladimír Švígler

člen

První vztah: 5. 9. 1968 - Poslední vztah: 13. 7. 1970

Resslova 3, Plzeň, Česká republika

Jiří Bošek

člen

První vztah: 5. 9. 1968 - Poslední vztah: 13. 7. 1970

Guldenerova 23, Plzeň, Česká republika

Václav Masák

člen

První vztah: 5. 9. 1968 - Poslední vztah: 24. 6. 1971

tř. 1. máje 77, Plzeň, Česká republika

Václav Černý

člen

První vztah: 5. 9. 1968 - Poslední vztah: 22. 11. 1972

Koterovská 58, Plzeň, Česká republika

Jiří Velínský

člen

První vztah: 5. 9. 1968 - Poslední vztah: 22. 11. 1972

Sladkovského tř. 59, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Liška

člen

První vztah: 5. 9. 1968 - Poslední vztah: 22. 9. 1980

Purkyňova 32, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Wiesner

člen

První vztah: 5. 9. 1968 - Poslední vztah: 7. 8. 1991

Božkovská ul. 55, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Novák

člen

První vztah: 17. 7. 1967 - Poslední vztah: 9. 6. 1976

Pod Záhorskem č. 4, Plzeň, Česká republika

Michal Niepřej

člen

První vztah: 4. 7. 1966 - Poslední vztah: 22. 7. 1969

Charkovské nábřeží č. 13, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Tobiáš

člen

První vztah: 4. 7. 1966 - Poslední vztah: 5. 9. 1968

Skalní ul. 4, Plzeň, Česká republika

František Jungwirth

člen

První vztah: 4. 7. 1966 - Poslední vztah: 5. 9. 1968

Leninova tř. 62, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Kubica

člen

První vztah: 4. 7. 1966 - Poslední vztah: 6. 6. 1974

Dobrovského ul. 19, Plzeň, Česká republika

Karel Hroch

člen

První vztah: 4. 7. 1966 - Poslední vztah: 9. 6. 1976

Dominikánská ul. 16, Plzeň, Česká republika

Adolf Lehečka

člen

První vztah: 12. 6. 1965 - Poslední vztah: 4. 7. 1966

Kollárova ul. č. 17, Plzeň, Česká republika

Vladimír Zitterbart

člen

První vztah: 12. 6. 1965 - Poslední vztah: 5. 9. 1968

Charkovské nábř. č. 12, Plzeň, Česká republika

Antonín Lauerman

člen

První vztah: 12. 6. 1965 - Poslední vztah: 22. 11. 1972

nám. Č. Ullricha č. 13, Plzeň, Česká republika

Josef Steidl

člen

První vztah: 6. 6. 1963 - Poslední vztah: 12. 6. 1965

Božkovská ul. 55, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Mattas

člen

První vztah: 6. 6. 1963 - Poslední vztah: 4. 7. 1966

Bolevecká ul. 12, Plzeň, Česká republika

Václav Planeta

člen

První vztah: 6. 6. 1963 - Poslední vztah: 4. 7. 1966

Tichá ul. 16, Plzeň, Česká republika

Bohumil Tošovský

člen

První vztah: 6. 6. 1963 - Poslední vztah: 5. 9. 1968

Plachého ul. 4, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Liška

člen

První vztah: 7. 12. 1960 - Poslední vztah: 5. 9. 1968

Plachého ul. č. 2, Plzeň, Česká republika

Josefa Kuželová

člen

První vztah: 4. 6. 1958 - Poslední vztah: 6. 6. 1963

Sladkovského tř. č. 67, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Krupička

člen

První vztah: 4. 6. 1958 - Poslední vztah: 12. 6. 1965

V Bezovce č. 10, Plzeň, Česká republika

Michal Niepřej

člen

První vztah: 4. 6. 1958 - Poslední vztah: 12. 6. 1965

Charkovské nábřeží č. 13, Plzeň, Česká republika

Anna Jílková

člen

První vztah: 4. 6. 1958 - Poslední vztah: 4. 7. 1966

Žižkova tř. č. 61, Plzeň, Česká republika

Václav Garbacki

člen

První vztah: 12. 6. 1957 - Poslední vztah: 5. 9. 1968

náměstí Čeňka Ulricha č. 7, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Kubica

člen

První vztah: 28. 1. 1956 - Poslední vztah: 12. 6. 1957

Malická 28, Plzeň, Česká republika

Josef Štika

člen

První vztah: 28. 1. 1956 - Poslední vztah: 4. 6. 1958

Částkova 17, Plzeň, Česká republika

Anežka Huclová

člen

První vztah: 28. 1. 1956 - Poslední vztah: 7. 12. 1960

Lípová ul. 40, Plzeň, Česká republika

Jan Klír

předseda

První vztah: 28. 1. 1956 - Poslední vztah: 5. 9. 1968

Lípová ul. 42, Plzeň, Česká republika

Jan Jakoubek

člen

První vztah: 28. 1. 1956 - Poslední vztah: 6. 6. 1974

Božkovská 51, Plzeň, Česká republika

Jan Fišer, strojvůdce ČSD v. v.

člen

První vztah: 28. 4. 1954 - Poslední vztah: 28. 1. 1956

Koterovská 60, Plzeň, Česká republika

František Melka, zaměst.oděv.obchodu

člen

První vztah: 28. 4. 1954 - Poslední vztah: 6. 6. 1963

Karlovarská 26, Plzeň, Česká republika

František Šístek, tech. úředník ZVIL

člen

První vztah: 28. 4. 1954 - Poslední vztah: 6. 6. 1963

Koterovská 58, Plzeň, Česká republika

Růžena Burdová, v domácnosti

člen

První vztah: 28. 4. 1954 - Poslední vztah: 4. 7. 1966

Stalingradská 73, Plzeň, Česká republika

Karel Blumentritt, tech. referent JNV

člen

První vztah: 21. 8. 1953 - Poslední vztah: 28. 4. 1954

Trnková 3, Plzeň, Česká republika

Marie Jungmanová, v domácnosti

člen

První vztah: 21. 8. 1953 - Poslední vztah: 4. 6. 1958

Dobrovského 1, Plzeň, Česká republika

Miroslav Hodina, natěračský dělník

člen

První vztah: 21. 8. 1953 - Poslední vztah: 4. 6. 1958

Dobrovského 1, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Macák, zaměstnanec ČSAD

člen

První vztah: 21. 8. 1953 - Poslední vztah: 17. 7. 1967

Koterovská 60, Plzeň, Česká republika

Krista Kratochvílová

člen

První vztah: 10. 7. 1952 - Poslední vztah: 21. 8. 1953

soc. pracovnice ZVIL n. p. v Plzni do 21. 8. 1953 od 10. 7. 1952

Plzenecká 65, Plzeň, Česká republika

Marie Maderová

člen

První vztah: 10. 7. 1952 - Poslední vztah: 28. 4. 1954

prodavačka firmy "Pramen" n. p. v Plzni do 28. 4. 1954 od 10. 7. 1952

Koterovská 58, Plzeň, Česká republika

Marie Krausová

člen

První vztah: 14. 9. 1951 - Poslední vztah: 10. 7. 1952

Karlovarská 26, Plzeň, Česká republika

Karel Mařík

člen

První vztah: 14. 9. 1951 - Poslední vztah: 28. 4. 1954

Lípová 40, Plzeň, Česká republika

Josef Šebesta

člen

První vztah: 14. 9. 1951 - Poslední vztah: 28. 1. 1956

nám. Č. Ullricha 13, Plzeň, Česká republika

Dr. Alois Heis, státní zástupce

člen

První vztah: 9. 1. 1950 - Poslední vztah: 14. 9. 1951

Dobrovského 1, Plzeň, Česká republika

Ladislav Minařík, dělník Škod. záv.

člen

První vztah: 9. 1. 1950 - Poslední vztah: 14. 9. 1951

Zámečnická 6, Plzeň, Česká republika

Karel Mareš

člen

První vztah: 9. 1. 1950 - Poslední vztah: 14. 9. 1951

technický úředník Škod. záv. do 14. 9. 1951 od 9. 1. 1950

Prokopova 15, Plzeň, Česká republika

Růžena Burdová

člen

První vztah: 9. 1. 1950 - Poslední vztah: 10. 7. 1952

zaměstnankyně Škod. záv. do 10. 7. 1952 od 9. 1. 1950

Masarykova 73, Plzeň-Doubravka, Česká republika

František Donát, revident ČSD

člen

První vztah: 9. 1. 1950 - Poslední vztah: 21. 8. 1953

Božkovská 55, Plzeň, Česká republika

Ing. Václav Štilip, úředník OSAZ

člen

První vztah: 9. 1. 1950 - Poslední vztah: 21. 8. 1953

Doudlevecká 3, Plzeň, Česká republika

Josef Salzman, pensista Škod. záv.

člen

První vztah: 9. 1. 1950 - Poslední vztah: 28. 1. 1956

Alešova 9, Plzeň, Česká republika

Karel Koukolík, odb. učitel

člen

První vztah: 11. 6. 1948 - Poslední vztah: 9. 1. 1950

tř. Dr. Beneše č. 77, Plzeň, Česká republika

Karel Prokeš, úředník

člen

První vztah: 11. 6. 1948 - Poslední vztah: 9. 1. 1950

Vrchlického ul. 12, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Hřích, zámečník

člen

První vztah: 11. 6. 1948 - Poslední vztah: 28. 4. 1954

Korandova ul. 15, Plzeň, Česká republika

Jan Klír, tajemník KOR

člen

První vztah: 11. 6. 1948 - Poslední vztah: 28. 1. 1956

Lípová ul. 42, Plzeň, Česká republika

Josef Kočárek, soustružník

člen

První vztah: 11. 6. 1948 - Poslední vztah: 6. 6. 1963

tř. Dr. Beneše č. 75, Plzeň, Česká republika

František Bacík, úředník O.N.P.

člen

První vztah: 7. 7. 1947 - Poslední vztah: 11. 6. 1948

Železničářská 11, Plzeň-Doubravka, Česká republika

Luděk Pik, redaktor v.v.

člen

První vztah: 7. 7. 1947 - Poslední vztah: 11. 6. 1948

Resslova ul. 3, Plzeň, Česká republika

František Vlach, elektromontér

člen

První vztah: 7. 7. 1947 - Poslední vztah: 4. 6. 1958

Masarykova 16, Plzeň-Doubravka, Česká republika

Bohumil Weingärtner, zámečník

člen

První vztah: 4. 7. 1946 - Poslední vztah: 11. 6. 1948

Malická ul. 21, Plzeň, Česká republika

Karel Faiferlík, soustružník

člen

První vztah: 31. 7. 1945 - Poslední vztah: 11. 6. 1948

Doudlevecká tř. 59, Plzeň, Česká republika

František Jankovec, dílenský ČSD

člen

První vztah: 31. 7. 1945 - Poslední vztah: 4. 7. 1946

Masarykova tř. 150, Plzeň-Letná, Česká republika

Josef Mařík, dělmistr ČSD v.v.

člen

První vztah: 31. 7. 1945 - Poslední vztah: 7. 7. 1947

Družstevní ul. 8, Plzeň, Česká republika

Antonín Březina

člen

První vztah: 31. 7. 1945 - Poslední vztah: 7. 7. 1947

vrch. účetní Elektrických podniků města Plzně do 7. 7. 1947 od 31. 7. 1945

Žižkova ul. 7, Plzeň, Česká republika

Václav Pech, náměstek řed. O.N.P.

II. místopředseda

První vztah: 31. 7. 1945 - Poslední vztah: 7. 7. 1947

Jetelová ul. 15, Plzeň, Česká republika

Jan Hošek, dílenský ČSD

člen

První vztah: 31. 7. 1945 - Poslední vztah: 11. 6. 1948

Houškova ul. 6, Plzeň, Česká republika

Karel Blumentritt

předseda

První vztah: 31. 7. 1945 - Poslední vztah: 9. 1. 1950

vedoucí techn. úřadů města Plzně do 9. 1. 1950 od 31. 7. 1945

Trnková ul. 3, Plzeň-Doudlevce, Česká republika

František Kovanda, soudní úředník

I. místopředseda

První vztah: 31. 7. 1945 - Poslední vztah: 9. 1. 1950

Skalní ul. 22, Plzeň-Doubravka, Česká republika

Bohumil Liška, dílovedoucí

člen

První vztah: 31. 7. 1945 - Poslední vztah: 21. 8. 1953

Tichá ul. 17, Plzeň-Skvrňany, Česká republika

Vilém Cígler, dílovedoucí v. v.

člen

První vztah: 6. 7. 1944 - Poslední vztah: 31. 7. 1945

Kollárova ul. č. 15, Plzeň, Česká republika

Václav Marek, úředník v. v.

člen

První vztah: 6. 7. 1944 - Poslední vztah: 31. 7. 1945

Plzenecká 84, Plzeň, Česká republika

Josef Netrval, důchodce

člen

První vztah: 7. 7. 1943 - Poslední vztah: 6. 7. 1944

Vrchlického ul. 14, Plzeň, Česká republika

Josef Vacek

člen

První vztah: 7. 7. 1943 - Poslední vztah: 31. 7. 1945

Malická 28, Plzeň, Česká republika

Karel Faiferlík, soustružník

člen

První vztah: 7. 7. 1943 - Poslední vztah: 31. 7. 1945

Doudlevecká tř. 59, Plzeň, Česká republika

František Jankovec, dílovedoucí

člen

První vztah: 7. 7. 1943 - Poslední vztah: 31. 7. 1945

Spolková 17, Plzeň, Česká republika

Antonín Březina, úředník

člen

První vztah: 7. 7. 1943 - Poslední vztah: 31. 7. 1945

Stifterova ul. č. 7, Plzeň, Česká republika

František Kovanda, úředník Kraj. soudu

člen

První vztah: 22. 10. 1941 - Poslední vztah: 31. 7. 1945

Skalní ul. 22, Plzeň-Doubravka, Česká republika

Přeneseno Z Dr Vi 48.

První vztah: 11. 10. 1912 - Poslední vztah: 22. 10. 1941

., Česká republika

Způsob jednání: Jménem družstva jedná navenek ve všech věcech předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. další člen představenstva. K nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva a další člen představenstva, v nepřítomnosti předsedy místopředseda představenstva a další člen představenstva družstva.

od 18. 12. 2004

Způsob jednání: a) zastupování: Navenek jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. další člen představenstva b) podepisování: K napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda, popř. další člen představenstva družstva s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva.

do 18. 12. 2004 od 15. 12. 2001

Způsob jednání: a) zastupování: Navenek jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. další člen představenstva b) podepisování: K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda, popř. další člen představenstva družstva s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva.

do 15. 12. 2001 od 6. 12. 1993

Výkonným orgánem družstva je představenstvo, které je pěti- až patnáctičlenné. Zastupování: Družstvo zastupuje a jeho jménem jedná vždy předseda nebo jeho zástupce a jeden další člen představenstva. Další osoby mohou jednat jménem družstva jen na základě zmocnění představenstva, a to v rozsahu jeho zmocnění. Listiny závažného obsahu podpisuje vždy předseda nebo jeho zástupce a další člen představenstva, nebo osoba, kterou k tomu představenstvo zmocnilo. Podpisování: K vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu družstva připojí oprávněné osoby své podpisy.

do 6. 12. 1993 od 28. 1. 1956

Představenstvo tvoří 9 - 15 členů, volených valnou hromadou na dobu 2 let. K zastupování družstva navenek jsou oprávněni dva členové představenstva. Znamenání firmy: K firmě družstva kýmkoliv napsané nebo natištěné, nebo k firemnímu razítku družstva připojí vždy alespoň dva členové představenstva své podpisy.

do 28. 1. 1956 od 9. 1. 1950

Způsob jednání neuveden.

do 9. 1. 1950 od 31. 7. 1945

Rozhodnutím Okresního národního výboru v Plzni ze dne 12. června 1945 č.j. 336/45 byla zavedena podle § 12 odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945 dočasná národní správa. Členové této správy jsou: Karel Blumentritt, vedoucí tech. úřadu města Plzně, bytem v Plzni, Trnková 3, jako předseda; František Bacík, úředník ONP, bytem v Plzni-Doubravce, Železničářská 11; Josef Drahota, vedoucí firmy Jantar, bytem v Plzni, Prokopova tř. 15; Čeněk Hrček, úředník záložny, bytem v Plzni, Kollárova 15, a František Kovanda, soudní úředník, bytem v Plzni-Doubravce, Skalní 22, kteří společenstvo po dobu trvání správy zastupují a znamenají je tím způsobem, že ke znění firmy připojí svůj vlastnoruční podpis předseda spolu s jedním členem národní správy a dodatkem národní správu vyznačujícím.

do 31. 7. 1945 od 20. 6. 1945

Způsob jednání: Přeneseno z Dr VI 48.

do 20. 6. 1945 od 11. 10. 1912

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  • Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 9. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).