Hlavní navigace

Luxury Brand Management a.s.

Firma Luxury Brand Management a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5585, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25700065

Sídlo:

Pernerova 676/51, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 10. 1998

DIČ:

CZ25700065

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5585, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Luxury Brand Management a.s. od 4. 2. 2015

Obchodní firma

PROSPEKTA MODA CZ, a.s. do 4. 2. 2015 od 8. 10. 1998

Obchodní firma

Luxury Brand Management a.s. do 30. 12. 2014 od 30. 12. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 8. 10. 1998

adresa

Pernerova 676/51
Praha 18600 od 1. 1. 2015

adresa

Rybná 677/8
Praha 1 11000 do 1. 1. 2015 od 13. 5. 2011

adresa

Týn 645/12
Praha 1 11000 do 13. 5. 2011 od 30. 6. 2009

adresa

Celetná 600
Praha 1 11000 do 30. 6. 2009 od 8. 10. 1998

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení od 26. 7. 2021

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 4. 2. 2015

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor od 18. 1. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 26. 7. 2021 od 18. 1. 2011

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu volné živnosti do 18. 1. 2011 od 8. 10. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 18. 1. 2011 od 8. 10. 1998

reklamní činnost do 18. 1. 2011 od 8. 10. 1998

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu pronajímatelem nejsou poskytovány i jiné než základní služby, zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytových a nebytových prostor do 18. 1. 2011 od 8. 10. 1998

Ostatní skutečnosti

Smlouvou ze dne 1. března 2021 společnost Luxury Brand Management a.s. převedla část svého obchodního závodu tvořící část závodu ve smyslu § 502 občanského zákoníku, jíž je provoz prodejny v Pařížské ulici v Praze a krejčovského salónu v Široké ulici v Pr aze, obojí provozované pod značkou Ermenegildo Zegna, společnosti Ermenegildo Zegna Czech s.r.o., IČO 09877461, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 3439 38. od 25. 6. 2021

Na společnost přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností (i) Luxury Brand Management a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Pernerova 676/51, PSČ 186 00, IČ: 276 58 660, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11565, (ii) John Grove & partners s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Ondříčkova 1203/5, PSČ 130 00, IČ: 268 59 611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 13 3793 a Regal West Enterprises s.r.o., se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00, IČ: 285 43 866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 149198. od 1. 1. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 1. 2015 od 7. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 18. 12. 2015 od 7. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 7. 7. 2014 od 13. 3. 2014

Na společnost PROSPEKTA MODA CZ,a.s., IČ : 257 00 065, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti LENEA MÓDA, s.r.o., IČ : 283 79 691, se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00. od 17. 1. 2011

Na společnost PROSPEKTA MODA CZ,a.s., IČ : 257 00 065, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti GET-PRO s.r.o., IČ : 257 51 263, se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00. od 17. 1. 2011

Na společnost PROSPEKTA MODA CZ, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti FOCUS CZ, a.s., IČ: 257 09 020, se sídlem Praha 1, Celetná 600, PSČ 110 00. od 19. 12. 2007

Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,-Kč (tj.jeden milion korun českých) se zvyšuje o částku 9.000.000,-Kč, (tj. slovy devět milionů korun českých) na částku 10.000.000,-Kč ( tj.deset milionů korun českých) úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva ak- cionářů upsat nové akcie v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu a jejich splacením výhradně započtením peněžitých pohledávek akcionářů v jejich nominální hodnotě vůči společnos- ti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu no- vých akcií s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability spo- lečnosti a její oddlužení. Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 9.00.000,-Kč (tj.devět milionů korun českých) bude proveden upsáním 900 (tj. devíti set) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.00,-Kč (tj. deset tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Nové akcie budou mít stejná práva jako akcie již vydané. Emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,-Kč (tj.deset tisíc korun českých) za každou akcii. Nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíší v souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku akcionáři s využitím svého přednostního práva na úpis nových akcií s tím, že každý akcionář upíše nově emitované akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta k vykonání přednostního práva akcionářů a tedy i k upsání všech nových akcií započne bě- žet 15.(tj.patnáctým) dnem počítaným ode dne nabytí právní mo- ci usnesení o zápisu záměru navýšení základního kapitálu do ob- chodního rejstříku a bude trvat 14 (tj.čtrnáct) dnů. Toto prá- vo jsou akcionáři oprávněni vykonat v sídle společnosti v pra- covní dny od 9.00 hod. do 17.00 hod. Připadne-li poslední den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě nás- ledující pracovní den. V případě, že v prvém kole nebudou upsány všechny akcie s vyu- žitím přednostního práva akcionářů, budou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvém kole, upsány ve druhém kole. Ve druhém kole budou upsány zbývající akcie stá- vajícími akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 Obchodního zákoníku. Lhůta pro úpis akcií v tomto kole začíná běžet dnem následujícím po skončení prvního kola úpisu a potrvá 14 (tj.čtrnáct) dnů. Splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení zák- ladního kapitálu výhradně započtením peněžitých pohledávek ak- cionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na spla- cení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základ- ho kapitálu se připouští. S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započte- ním peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií emi- tovaných na zvýšení základního kapitálu, se stanoví tato pra- vidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení, připravený společností, bude za ú- čelem seznámení s jeho obsahem k dispozici akcionářům v sídle společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií a k vykoná- ní jejich přednostního práva. K uzavření smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 15. (patnáctého) dne ode dne upsání akcií upi- sovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního ka- pitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření smlouvy o započ- tení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení. Nejdéle do 30 (tj.třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvý- šení základní kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady bude zapsáno v obchodním rejstříku. do 29. 5. 2002 od 24. 11. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 29. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 29. 5. 2002 od 8. 10. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 do 7. 7. 2014 od 29. 5. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 29. 5. 2002 od 8. 10. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Luboš Řežábek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

vznik funkce: 1. 4. 2021

Nepilova 903/1, Praha, 190 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

prof. RNDr. Jan Hanousek CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 15. 4. 2018

Armády 199/28, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Economia, a.s.

  Pernerova 673/47, Praha Karlín, 186 00

Jitka Bělušová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Kališnická 2889/14, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Aleš Konrád

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2018 - Poslední vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 14. 4. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

zánik funkce: 14. 4. 2018

Nad Bořislavkou 1894/6, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Aleš Konrád

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2018 - Poslední vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 14. 4. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

zánik funkce: 14. 4. 2018

Nad Bořislavkou 1894/6, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Luboš Řežábek

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2018 - Poslední vztah: 17. 5. 2021

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 3. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2018

Nepilova 903/1, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Aleš Konrád

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 27. 2. 2017

zánik funkce: 1. 1. 2018

Nad Bořislavkou 1894/6, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Aleš Konrád

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2017 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 27. 2. 2017

zánik funkce: 1. 1. 2018

Nad Bořislavkou 1894/6, Praha, 160 00, Česká republika

Pavel Burša

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Skalková 5213, Chomutov, 430 04, Česká republika

Pavel Burša

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Skalková 5213, Chomutov, 430 04, Česká republika

Luboš Řežábek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 19. 1. 2015

zánik funkce: 1. 1. 2018

Nepilova 903/1, Praha, 190 00, Česká republika

Luboš Řežábek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 19. 1. 2015

zánik funkce: 1. 1. 2018

Nepilova 903/1, Praha, 190 00, Česká republika

Martin Řezáč

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 5. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2016

Umělecká 1005/5, Praha, 170 00, Česká republika

Aleš Konrád

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

Nad Bořislavkou 1894/6, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Aleš Konrád

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

Nad Bořislavkou 1894/6, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Řezáč

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 5. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2016

Umělecká 1005/5, Praha, 170 00, Česká republika

Luboš Řežábek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Nepilova 903/1, Praha 9, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michaela Bakala

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2015

vznik členství: 6. 8. 2013

zánik členství: 31. 12. 2014

Pevnostní 930/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kamil Čermák

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2015

vznik členství: 6. 8. 2013

zánik členství: 31. 12. 2014

Ovenecká 954/27, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jan Langr

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 6. 8. 2013

zánik členství: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2014

5. května 320, Jaroměř, 551 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Nikola Pašková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 27. 3. 2013

zánik členství: 6. 8. 2013

R.A. Dvorského 601, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ivana Müllerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 27. 3. 2013

zánik členství: 6. 8. 2013

Františka Košiny 776, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Drahomír Šachta

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 27. 3. 2013

zánik členství: 6. 8. 2013

vznik funkce: 27. 3. 2013

zánik funkce: 6. 8. 2013

Radlická 663/28, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Bc. David Michal

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2009 - Poslední vztah: 19. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 27. 3. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2008

zánik funkce: 27. 3. 2013

K Berounce 295, Lety, 252 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  WILSEA s.r.o.

  Bucharova 1314/8, Praha Stodůlky (Praha 13), 158 00

Ing. Martin Junek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2009 - Poslední vztah: 19. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 27. 3. 2013

Souběžná I/16, Praha 5, 150 00, Česká republika

Charlota Šachtová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2009 - Poslední vztah: 19. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 27. 3. 2013

Ke Hřbitovu 24/6, Praha 5, 152 00, Česká republika

Lumír Jakubíček

člen

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

zánik členství: 27. 6. 2008

Luční 1558, Veselí nad Moravou, Česká republika

Petr Hubáček

člen

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

zánik členství: 27. 6. 2008

Ječná 4, Praha 2, Česká republika

Aleš Koc

předseda

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

zánik členství: 27. 6. 2008

Kazašská 1425/8, Praha 10, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Petr Stalmach

Člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

K Václavce 1237/6, Praha, 148 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Zuzana Řezníčková

Předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

vznik funkce: 1. 4. 2021

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Philippe Jean Edward Hancock

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

chemin de Prélaz 22, Nyon, Švýcarská konfederace

Michaela Bakala

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

Pevnostní 930/12, Praha, 160 00, Česká republika

Historické vztahy

Jitka Bělušová

Člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Kališnická 2889/14, Praha, 130 00, Česká republika

Jitka Bělušová

Člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Kališnická 2889/14, Praha, 130 00, Česká republika

Zuzana Řezníčková

Předseda představenstva

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 17. 5. 2021

zánik členství: 31. 3. 2021

vznik funkce: 29. 6. 2016

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Zuzana Řezníčková

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 1. 12. 2015

vznik funkce: 10. 12. 2015

zánik funkce: 29. 6. 2016

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Zuzana Řezníčková

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 1. 12. 2015

vznik funkce: 10. 12. 2015

zánik funkce: 29. 6. 2016

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Petr Stalmach

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2016 - Poslední vztah: 17. 5. 2021

vznik členství: 1. 12. 2015

zánik členství: 31. 3. 2021

K Václavce 1237/6, Praha, 148 00, Česká republika

Zuzana Řezníčková

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2016 - Poslední vztah: 16. 4. 2016

vznik členství: 1. 12. 2015

vznik funkce: 10. 12. 2015

Vězeňská 859/9, Praha, 110 00, Česká republika

Michaela Bakala

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 1. 1. 2018

Pevnostní 930/12, Praha, 160 00, Česká republika

Kamil Čermák

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 3. 2016

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 1. 3. 2016

Rohanské nábřeží 657/7, Praha, 186 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Michaela Bakala

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 1. 1. 2018

Pevnostní 930/12, Praha, 160 00, Česká republika

Kamil Čermák

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 16. 1. 2015

zánik funkce: 23. 6. 2015

Rohanské nábřeží 657/7, Praha, 186 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martina Matoušková

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 6. 8. 2013

zánik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 16. 1. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2015

Benešovská 1954/22, Praha, 101 00, Česká republika

Philippe Jean Edward Hancock

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

22 chemin de Prélaz, Nyon, Švýcarská konfederace

Kamil Čermák

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 6. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 16. 1. 2015

Ovenecká 954/27, Praha 7, 170 00, Česká republika

Michaela Bakala

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 16. 1. 2015

zánik funkce: 23. 6. 2015

Pevnostní 930/12, Praha, 160 00, Česká republika

Philippe Jean Edward Hancock

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

22 chemin de Prélaz, Nyon, Švýcarská konfederace

Michaela Bakala

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Pevnostní 930/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kamil Čermák

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Ovenecká 954/27, Praha 7, 170 00, Česká republika

Martina Matoušková

předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 6. 8. 2013

vznik funkce: 2. 6. 2014

zánik funkce: 16. 1. 2015

Benešovská 1954/22, Praha 10, 101 00, Česká republika

Lenka Vejvalková

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 27. 3. 2013

zánik členství: 31. 5. 2014

vznik funkce: 27. 3. 2013

zánik funkce: 31. 5. 2014

Lipová 947, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marian Severa

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 7. 1. 2016

vznik členství: 31. 1. 2014

zánik členství: 30. 11. 2015

Vřesová 1000, Květnice, 250 82, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Martina Matoušková

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 6. 8. 2013

Benešovská 1954/22, Praha 10, 101 00, Česká republika

Hana Kotulánová

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

vznik členství: 27. 3. 2013

zánik členství: 31. 1. 2014

Rejskova 2169/14, Praha 2, 120 00, Česká republika

Marijn Robert de Jong

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 27. 3. 2013

zánik členství: 6. 8. 2013

trvale bytem : Aerdenhout, Bentveldsweg 100, PSČ 2111, Nizozemské království do 18. 11. 2013 od 19. 6. 2013

Dušní 866/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Lenka Vejvalková

předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2013 - Poslední vztah: 23. 4. 2014

vznik členství: 27. 3. 2013

zánik členství: 31. 5. 2014

vznik funkce: 27. 3. 2013

zánik funkce: 31. 5. 2014

Říčanská 455, Průhonice, 252 43, Česká republika

JUDr. Drahomír Šachta

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2009 - Poslední vztah: 19. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 27. 3. 2013

Radlická 663/28, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lenka Vejvalková

předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2009 - Poslední vztah: 19. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 27. 3. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2008

zánik funkce: 27. 3. 2013

Říčanská 455, Průhonice, 652 43, Česká republika

Jana Fišerová

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2009 - Poslední vztah: 19. 6. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 27. 3. 2013

Kladenská 557/22, Praha 6, 160 00, Česká republika

Petr Kořínek

člen

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

zánik členství: 27. 6. 2008

Ledčická 668, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Lenka Vejvalková

předseda

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

zánik členství: 27. 6. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2008

Říčanská 455, Průhonice, Česká republika

Ivo Rittig

místopředseda

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 21. 6. 2006

zánik funkce: 25. 8. 2005

Rokycanova 279, Praha 3, 130 00, Česká republika

Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva.

od 29. 7. 2016

Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva. Ve smyslu ustanovení § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti místopředsedkyně představenstva Zuzana Řezníčková; pro případ nemožnosti pověřeného člena představenstva takto p rávně jednat je jeho náhradníkem předseda představenstva.

do 29. 7. 2016 od 16. 3. 2016

Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva.

do 16. 3. 2016 od 1. 1. 2015

Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají za společnost předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

do 1. 1. 2015 od 7. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti předseda představenstva společně s členem představenstva.

do 7. 7. 2014 od 19. 6. 2013

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva, a to samostatně.

do 19. 6. 2013 od 23. 6. 2008

Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná představenstvo. za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva, každý samotatně. Za společnost podepisuje samotatně předseda nebo místopředseda představenstva samostatně a to tak, že k napsanému či otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 23. 6. 2008 od 8. 10. 1998

Další vztahy firmy Luxury Brand Management a.s.

1 fyzická osoba

Zdeněk Bakala

První vztah: 26. 7. 2021

Hilton Head Island, Jižní Karolína, Spojené státy americké

Historické vztahy

Zdeněk Bakala

První vztah: 17. 5. 2021 - Poslední vztah: 26. 7. 2021

Nyon, 1 260, Švýcarská konfederace

Akcionáři

ZDENĚK BAKALA

Spojené státy americké, Hilton Head Island, Jižní Karolína

od 26. 7. 2021

ZDENĚK BAKALA

Švýcarská konfederace, Nyon, 1260

do 26. 7. 2021 od 17. 5. 2021

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 10. 1998

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 1. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 10. 1998

Insolvenční rejstřík

Luxury Brand Management a.s.

spisová značka: INS 7430/2021

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2021-07-30 21:29:09.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).