Hlavní navigace

Pivovar Uherský Brod, a.s.

Firma Pivovar Uherský Brod, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1548, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 72 500 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60742917

Sídlo:

Neradice 369, Uherský Brod, 688 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 3. 1995

DIČ:

CZ60742917

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
11050 Výroba piva
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1548, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Pivovar Uherský Brod, a.s. od 1. 4. 2012

Obchodní firma

Pivovar Uherský Brod, a.s. od 19. 5. 2015

Obchodní firma

Pivovar Janáček, a.s. do 19. 5. 2015 od 28. 3. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 28. 3. 1995

adresa

Neradice 369
Uherský Brod 68801 od 24. 8. 2015

adresa

Neradice 369
Uherský Brod 68816 do 24. 8. 2015 od 28. 3. 1995

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 24. 8. 2015

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 24. 8. 2015 od 28. 5. 2010

pivovarnictví a sladovnictví od 10. 3. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 3. 2009

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti, vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti do 28. 5. 2010 od 10. 3. 2009

hostinská činnost od 18. 2. 1997

silniční motorová doprava nákladní do 10. 3. 2009 od 18. 2. 1997

výroba piva a sladu do 10. 3. 2009 od 28. 3. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 10. 3. 2009 od 28. 3. 1995

Ostatní skutečnosti

Společnost Pivovar Janáček, a.s. jako prodávající na straně jedné a společnost K Brewery Trade, a.s. jako kupující na straně druhé, spolu dne 17.2.2009 uzavřely smlouvu o prodeji části podniku, na jejímž základě společnost Pivovar Janáček, a.s. prodala sp olečnosti K Brewery Trade, a.s. část svého podniku označovanou jako Obchodní divize, a to s účinností k 1.3.2009. od 15. 5. 2009

Na společnost Pivovar Janáček, a.s. přešlo sloučením jmění zanikající společnosti Delta M a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Protzkarova 1220, PSČ 686 01, IČ 163 61 407, na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Pivovar Janáček, a.s. v působnosti valné hromady ze dne 2.8.2007. od 30. 8. 2007

Zapisuje se nové znění stanov ze dne 1.11.2006. od 6. 11. 2006

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.9.2006 při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitými vklady, a to úpisem nových akcií o částku 14,000.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku. Na základě upsaného a splaceného zvýšení základního kapi tálu budou vydány 2 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč a dále 4 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (dále jen "Nově upisované akcie"). b) Jediný akcionář se výslovně vzdává svého přednostního práva na upisování nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 14,000.000,- Kč. Jediný akcionář společnosti dále vzal na vědomí a vyslovil svůj souhlas s tím, že s ohledem na vzdání se přednostního práva jediného akcionáře společnosti nebude zveřejněna a oznámena informace o přednostním právu ve smyslu § 204a obchodního zákoníku. c) Určuje se, že všechny Nově upisované akcie v celkové jmenovité hodnotě 14,000.000,- Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Ing. Ivan Pjevič, r.č. 570630/2503, bytem Babice 401, PSČ 687 03 (dále jen "Předem určený zájemce"). d) Všechny Nově upisované akcie ke zvýšení základního kapitálu ve jmenovité hodnotě 14,000.000,- Kč musí Předem určený zájemce upsat v sídle společnosti ve smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena se společností do 30-ti dnů ode dne právní moci usnesen í rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí Předem určenému zájemci písemnou formou představenstvo spole čnosti. Emisní kurs všech Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Předem určený zájemce je povinen splatit jmenovitou hodnotu Nově upisovaných akcií ve výši 14,000.000,- Kč do 30-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet společnosti č. 1002059043/0400, vedený u Živnostenské banky, a.s. do 6. 11. 2006 od 22. 9. 2006

Zapisuje se nové znění stanov ze dne 08.09.2003. do 6. 11. 2006 od 15. 9. 2003

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 29.08.2003 při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitými vklady, a to úpisem nových akcií o částku 10,000.000,- Kč ( slovy: desetmilionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku. Na základě upsaného a splaceného zvýšení základního kapi tálu bude vydáno celkem 10 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč ( dále jen " nově upisované akcie"). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. b) Jediný akcionář se výslovně vzdává přednostního práva na upisování nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 10,000.000,-Kč. Jediný akcionář společnosti dále vzal na vědomí a vyslovil souhlas s tím, že s ohledem na vzdání s e přednostního práva jediného akcionáře společnosti nebude zveřejněna a oznámena informace o přednostním právu ve smyslu § 204a obchodního zákoníku. c) Určuje se, že všechny nově upisované akcie v celkové jmenovité hodnotě 10,000.000,-Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost DELTA M a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Protzkarova 1220, PSČ 686 01, IČ 16361407 ( dále jen " předem určený zájemnce"). d) Všechny nově upisované akcie ke zvýšení základního kapitálu ve jmenovité hodnotě 10,000.000,-Kč musí předem určený zájemce upsat v sídle společnosti ve smlouvě o upsání akcií , která bude uzavřena se společností do 15-ti dnů ode dne právní moci usnese ní rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí předem určený zájemce písemnou formou představenstvu společnosti. Emisní kurs všech nově upisovaných a kcií je roven jejich jmenovité hodnotě. e) Předem určený zájemce je povinen splatit jmenovitou hodnotu nově upisovaných akcií ve výši 10,000.000,- Kč do 15-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet společnosti č. 27-9995770257/0100, vedený u KB pob. Uh. Hradiště. do 15. 9. 2003 od 10. 9. 2003

Zapisuje se nové znění stanov ze dne 3.12.2001. do 15. 9. 2003 od 16. 4. 2003

Dne 17.3.2000 přijala valná hromada společnosti toto usnesení o zvýšení základního jmění: do 7. 4. 2000 od 24. 3. 2000

a) základní jmění společnosti se zvyšuje o 14.500.000,- Kč, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, do 7. 4. 2000 od 24. 3. 2000

b) ke zvýšení základního jmění budou upsány tyto akcie: 14 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, v listinné podobě, 5 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě, do 7. 4. 2000 od 24. 3. 2000

c) přednostní právo na upisování akcií je vyloučeno, protože akcie se upisují pouze nepeněžitým vkladem, do 7. 4. 2000 od 24. 3. 2000

d) akcie budou nabídnuty pouze společnosti EUROHOME s.r.o. se sídlem Otrokovice, Hložkova 778, IČO 49614495, do 7. 4. 2000 od 24. 3. 2000

e) místo pro upisování akcií: Uherské Hradiště, Mariánské nám. 80, kancelář Pivovaru Janáček, a.s., lhůta pro upisování akcií: ode dne následujícího po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku do 7.dne následujícího po tomto zveřejnění, emisní kurs upisovaných akcií: je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, do 7. 4. 2000 od 24. 3. 2000

f) místo pro splacení nepeněžitého vkladu: Uherský Brod, Neradice 369, areál Pivovaru Janáček, a.s. lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: do 3 dnů od upsání akcií, do 7. 4. 2000 od 24. 3. 2000

g) předmět nepeněžitého vkladu: technologie varny, to je vybavení nové varny, šrotovny a CIP, ocenění nepeněžitého vkladu: .....14.597.907,- Kč podle znaleckého posudku č. 2464-62/2000 vypracovaného Ing. Vojtěchem Masaříkem dne 1.3.2000, .....14.597.907,- Kč podle znaleckého posudku č. 149-9/2000 vypracovaného Ing. Miloslavem Smělíkem dne dne 1.3.2000, přičemž na splacení upsaných akcií se započte částka 14.500.000,- Kč. Rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu podle znaleckých posudků a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění se považuje za emisní ážio. do 7. 4. 2000 od 24. 3. 2000

Zapisuje se nové znění stanov ze dne 17.3.2000. do 15. 9. 2003 od 24. 3. 2000

Zapisuje se nové znění stanov ze dne 12.6.1997. do 15. 9. 2003 od 28. 8. 1997

Zapisuje se usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění ze dne 24.2.1997 takto: do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

a/ základní jmění se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 11 000 000,-Kč /slovy jedenáct milionů Kč/. Zvýšení základního jmění na tuto částku se nepřipouští. do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

b/ počet a jmenovitá hodnota nových akcií: 2 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000 000,-Kč/ 1 ks akcie /slovy pět milionů Kč/ 10 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč/ 1 akcie /slovy jedno sto tisíc Kč/ druh akcií: kmenové forma akcií: na majitele podoba akcií: listinná do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

c/ stávající dva akcionáři vlastnící každý 50% akcií společnosti využívají přednostní právo upsat nové akcie za těchto podmínek: do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

c.1) místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: místo: sídlo společnosti nebo pobočka Komerční banky, a.s. lhůta: do 30ti dnů ode dne zapsání usnesení o zvýšení zákl. jmění do obchodního rejstříku účet: 14103-721/0100 do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

c.2) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostího práva: do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

stávající akcionář ing. Ivan Pjevič, r.č. 570630/2503, bytem Babice 401, který vlastní v den konání této valné hromady 1 ks akcie na majitele ve jmen. hodnotě 5 000 000,-Kč, 6 ks akcií na majitele ve jmen. hodnotě 1 000 000,-Kč a 5 ks akcií na majitele ve jmen. hodnotě 100 000,-Kč, upisuje: do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

1 ks akcie na majitele ve jmen. hodnotě 5 000 000,-Kč 5 ks akcií na majitele ve jmen. hodnotě 100 000,-Kč/ 1 akcie do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

druh akcie: kmenová - forma akcie: na majitele - podoba akcie: listinná - emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie - splaceno bude 100% jmenovité hodnoty do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

stávající akcionář ing. Antonín Košík, r.č. 520921/329, bytem Staré Město, Tyršovo nábř. 926, který vlastní v den konání této valné hromady 1 ks akcie na majitele ve jmen. hodnotě 5 000 000,-Kč, 6 ks akcií na majitele ve jmen. hodnotě 1 000 000,-Kč a 5 ks akcií na majitele ve jmen. hodnotě 100 000,-Kč, do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

upisuje: 1 ks akcie na majitele ve jmen. hodnotě 5 000 000,-Kč 5 ks akcií na majitele ve jmen. hodnotě 100 000,-Kč/1 ks akcie do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

druh akcie: kmenová - forma akcie: na majitele - podoba akcie: listinná - emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie - splaceno bude 100% jmenovité hodnoty do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty zájemci, na kterém se dohodnou akcionáři do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

e) místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva s datem počátku jejího běhu a emisní kurs takto upisovaných akcií: místo: sídlo společnosti nebo pobočka Komerční banky a.s. počátek běhu upisování: 31 den po zápisu usnesení o zvýšení zákl. jmění do obchodního rejstříku emisní kurs: rovná se jmenovité hodnotě upisovaných akcií a je stejný pro všechny upisovatele rozsah splacení: 100% emisního kursu do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

f) účet u banky a lhůta splacení emisního kursu: číslo účtu: 14103-721/0100 lhůta ke splacení: do 90 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení zákl. jmění do obch. rejstříku do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

g) vydání nového druhu akcií se neschvaluje do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

h) upisování akcií nepeněžitými vklady se neschvaluje do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

i) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

j) důvod zvýšení základního jmění : zvýšení obchodních aktivit společnosti do 28. 8. 1997 od 8. 4. 1997

d/ upsání akcií bude nabídnuto těmto zájemcům: 1/ 1 ks akcie: zájemce: Ing. Ivan Pjevič, Babice 401, 2/ 1 ks akcie: zájemce: Ing. Antonín Košík, Staré Město, Tyršovo nábř. 926, do 28. 8. 1997 od 7. 4. 1997

Základní jmění: 23 000 000,-Kč, splaceno. do 28. 8. 1997 od 18. 2. 1997

d/ upsání akcií bude nabídnuto těmto zájemcům: 1/ 1 ks akcie: zájemce: Ing. Ivan Pjevič, Babice 401, 2/ ks akcie: zájemce: Ing. Antonín Košík, Staré Město, Tyršova 926, do 7. 4. 1997 od 7. 2. 1997

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 6.2.1997 o zvýšení základního jmění. do 28. 8. 1997 od 7. 2. 1997

a/ základní jmění se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 10 000 000,-Kč. Zvýšení základního jmění nad tuto částku se nepřipouští, do 28. 8. 1997 od 7. 2. 1997

b/ počet a jmenovitá hodnota akcií: dvě akcie se jmenovitou hodnotou 5 000 000,-Kč/1 ks akcie druh akcií: kmenové forma akcií: na majitele podoba akcií: listinná do 28. 8. 1997 od 7. 2. 1997

c/ akcionář se vzdává přednostního práva upsat nové akcie do 28. 8. 1997 od 7. 2. 1997

e/ místo pro upisování akcií: sídlo společnosti nebo Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště, datum běhu upisování: dnem zápisu do obchodního rejstříku, emisní kurs: rovná se nominální hodnotě upsaných akcií a je stejný pro oba upisovatele do 28. 8. 1997 od 7. 2. 1997

f/ účet u Komerční banky, a.s. pobočka v Uh. Hradišti, na který jsou oba upisovatelé povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií: 14103-721/0100, lhůta pro upsání celého emisního kursu akcií: do 8.2.1997. do 28. 8. 1997 od 7. 2. 1997

Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 3.9.1996. do 15. 9. 2003 od 7. 2. 1997

Ke dni 9.6.1995 se zapisují nové stanovy přijaté valnou hromadou dne 19.4.1995. do 15. 9. 2003 od 9. 6. 1995

Společnost vznikla přeměnou podle § 69 ObchZ z obchodní společnosti Pivovar Janáček, s.r.o. se sídlem v Uh.Brodě, Neradice 369, IČO 47 90 78 27, zapsanou pod RgC 9631 obchodního rejstříku Okresního soudu Brno-venkov v Brně. od 28. 3. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 72 500 000 Kč

od 6. 11. 2006

Základní kapitál

vklad 58 500 000 Kč

do 6. 11. 2006 od 15. 9. 2003

Základní kapitál

vklad 48 500 000 Kč

do 15. 9. 2003 od 7. 4. 2000

Základní kapitál

vklad 34 000 000 Kč

do 7. 4. 2000 od 28. 8. 1997

Základní kapitál

vklad 23 000 000 Kč

do 28. 8. 1997 od 18. 2. 1997

Základní kapitál

vklad 13 000 000 Kč

do 18. 2. 1997 od 9. 6. 1995

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 9. 6. 1995 od 28. 3. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 6 od 4. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 40 od 4. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 od 4. 3. 2015
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 6 do 4. 3. 2015 od 6. 11. 2006
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 40 do 4. 3. 2015 od 6. 11. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 36 do 6. 11. 2006 od 15. 9. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 26 do 15. 9. 2003 od 7. 4. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 do 4. 3. 2015 od 7. 4. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 12 do 7. 4. 2000 od 28. 8. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 7. 4. 2000 od 28. 8. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 4 do 6. 11. 2006 od 28. 8. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 2 do 28. 8. 1997 od 18. 2. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 12 do 28. 8. 1997 od 18. 2. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 28. 8. 1997 od 18. 2. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 300 do 18. 2. 1997 od 9. 6. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 9. 6. 1995 od 28. 3. 1995

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Roman Náhončík

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2021

vznik členství: 20. 11. 2020

vznik funkce: 20. 11. 2020

Zlonínská 580, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jianing Qiang

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2018 - Poslední vztah: 4. 3. 2021

vznik členství: 10. 9. 2018

zánik členství: 23. 4. 2020

zánik funkce: 23. 4. 2020

Xibahexili 9-904, Chaoyang District, Peking, Čínská lidová republika

Bc. Josef Hehejík

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 9. 2018

vznik členství: 20. 5. 2016

zánik členství: 10. 9. 2018

náměstí Sítná 3106, Kladno, 272 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Budvicium s.r.o.

  Kačírkova 974/9, Praha Jinonice (Praha 5), 158 00

Bc. Josef Hehejík

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 9. 2018

vznik členství: 20. 5. 2016

zánik členství: 10. 9. 2018

náměstí Sítná 3106, Kladno, 272 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Budvicium s.r.o.

  Kačírkova 974/9, Praha Jinonice (Praha 5), 158 00

Ing. Eva Kropová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 20. 5. 2016

Třinec 64, 739 94, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Antonín Kročil

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2013 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

Maršovská 1695, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Petr Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2013 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

Lomnická 1766, Tišnov, 666 01, Česká republika

Ing. Petr Bič

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 30. 10. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 10. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Velké Popovice 91, 251 69, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Horehleď

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 17. 6. 2013

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 1. 6. 2013

Štěpnická 1042, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Ing. Petr Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 17. 6. 2013

vznik členství: 22. 1. 2010

zánik členství: 1. 6. 2013

Lomnická 1766, Tišnov, 666 01, Česká republika

Ing. Martin Klen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik členství: 9. 12. 2008

zánik členství: 22. 1. 2010

Hutnická 941, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Petr Bič

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 10. 12. 2012

vznik členství: 9. 12. 2008

zánik členství: 30. 10. 2012

vznik funkce: 9. 12. 2008

zánik funkce: 30. 10. 2012

Oldřichovická 1201, Třinec, 739 61, Česká republika

JUDr. Květoslav Hlína

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 9. 12. 2008

gen. Štefánika 1992/8, Přerov, 750 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Eva Kropová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2008 - Poslední vztah: 6. 8. 2008

vznik členství: 27. 11. 2007

zánik členství: 2. 7. 2008

Karpentná 64, Třinec XI, 739 65, Česká republika

Ing. Jiří Fusek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 27. 11. 2007

zánik členství: 9. 12. 2008

vznik funkce: 27. 11. 2007

zánik funkce: 9. 12. 2008

Na Prášilkách 507, Černá Hora, 679 21, Česká republika

Ing. Jiří Maloch

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 15. 1. 2008

vznik členství: 17. 2. 2006

zánik členství: 27. 11. 2007

vznik funkce: 17. 2. 2006

zánik funkce: 27. 11. 2007

I.Olbrachta 7, Lanžhot, 691 51, Česká republika

Ing. Ivo Briskorin

člen

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

vznik členství: 21. 9. 2001

zánik členství: 17. 2. 2006

vznik funkce: 21. 9. 2001

zánik funkce: 17. 2. 2006

Březolupy 197, 687 13, Česká republika

Bc. Michal Zpěvák

člen

První vztah: 22. 1. 2001 - Poslední vztah: 19. 3. 2002

Pod Lipkami 289, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Horehleď

člen

První vztah: 22. 1. 2001 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

vznik funkce: 30. 10. 2000

Štěpnická 1042, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

ak.mal. Vladimír Litvín

člen

První vztah: 24. 3. 2000 - Poslední vztah: 22. 1. 2001

Masarykovo nábřeží 2018/10, Praha 2, Česká republika

Jan Jančár

člen

První vztah: 24. 3. 2000 - Poslední vztah: 22. 1. 2001

Sadová 7, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Eva Lidáková

předsedkyně

První vztah: 24. 3. 2000 - Poslední vztah: 15. 1. 2008

vznik funkce: 17. 3. 2000

zánik funkce: 27. 11. 2007

Hradčovice 90, 687 33, Česká republika

Ing. Josef Škarpa

člen

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 24. 3. 2000

Stolařská 2054, Uherský Brod, Česká republika

Olga Slováková

členka

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 24. 3. 2000

Horní paseky 957, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Eduard Král

člen

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 24. 3. 2000

Horní 78, Ostrava-Jih, Česká republika

Ing. Věra Vaculová

členka

První vztah: 7. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Brodská 997, Nivnice, Česká republika

ing. Leoš Oharek

předseda

První vztah: 7. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Nábřeží 1353, Napajedla, Česká republika

Jaroslav Buráň

člen

První vztah: 7. 2. 1997 - Poslední vztah: 24. 3. 2000

Partyzánů 1826, Uherský Brod, Česká republika

Ing. Věra Vaculová

členka

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 7. 2. 1997

Brodská 997, Nivnice, Česká republika

ing. Pavel Zemánek

člen

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Drslavice 196, Česká republika

ing. Libor Kunc

člen

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 24. 3. 2000

Pořádí 2207, Uh.Brod, Česká republika

ing. Petr Ondruch

člen

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 9. 6. 1995

Solná 231, Uherské Hradiště-Sady, Česká republika

Ing. Pavel Stráský

člen

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 9. 6. 1995

Slovenská 3657, Zlín, Česká republika

Pavel Vaněk

člen

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 7. 2. 1997

Zahradní 409, Nedakonice, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Marian Severa

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2021

vznik členství: 20. 11. 2020

vznik funkce: 20. 11. 2020

Vřesová 1000, Květnice, 250 82, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Hanák

Člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2019

vznik členství: 30. 11. 2018

Lužická 473/48, Děčín, 405 02, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Xiaokun Li

Člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2019 - Poslední vztah: 4. 3. 2021

vznik členství: 16. 4. 2019

zánik členství: 20. 11. 2020

zánik funkce: 20. 11. 2020

U milosrdných 849/6, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Chmelíček

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2017 - Poslední vztah: 20. 9. 2019

vznik členství: 1. 2. 2017

zánik členství: 27. 12. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 27. 12. 2018

Česká 650/51, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Jiří Charvát

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 1. 2018

vznik členství: 22. 11. 2016

zánik členství: 18. 9. 2017

vznik funkce: 22. 11. 2016

zánik funkce: 18. 9. 2017

Eledrova 693/70, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Charvát

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 1. 2018

vznik členství: 22. 11. 2016

zánik členství: 18. 9. 2017

vznik funkce: 22. 11. 2016

zánik funkce: 18. 9. 2017

Eledrova 693/70, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Arch. Kamil Špendla

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2017 - Poslední vztah: 20. 9. 2019

vznik členství: 23. 11. 2016

zánik členství: 16. 4. 2019

vznik funkce: 25. 11. 2016

zánik funkce: 16. 4. 2019

F. Schmuckera 7, Bratislava, 851 10, Slovenská republika

Ing. Petr Blažek

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 2. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 1. 2. 2017

Lomnická 1766, Tišnov, 666 01, Česká republika

Ing. Petr Blažek

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 2. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 1. 2. 2017

Lomnická 1766, Tišnov, 666 01, Česká republika

Ing. Pavel Herman

předseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2017

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 22. 11. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 22. 11. 2016

Netolická 1182/37, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Herman

předseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2017

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 22. 11. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 22. 11. 2016

Netolická 1182/37, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Martina Brotánková

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2017

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 23. 11. 2016

zánik funkce: 23. 11. 2016

Bdeněves 46, 330 32, Česká republika

Ing. Martina Brotánková

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2017

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 23. 11. 2016

zánik funkce: 23. 11. 2016

Bdeněves 46, 330 32, Česká republika

Ing. Pavel Herman

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2016

Netolická 1182/37, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Herman

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2016

Netolická 1182/37, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

předseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Průhonická 217/31, Praha, 106 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

předseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Průhonická 217/31, Praha, 106 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Otakar Binder

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 3. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 3. 2015

Preslova 291/5, Brno, 602 00, Česká republika

Petr Blažek

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

Lomnická 1766, Tišnov, 666 01, Česká republika

Petr Blažek

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

Lomnická 1766, Tišnov, 666 01, Česká republika

Ing. Eva Kropová

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 30. 10. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 10. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Třinec 64, 739 94, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 30. 10. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 10. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Průhonická 217/31, Praha 10, 106 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Otakar Binder

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 30. 10. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Preslova 291/5, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Eva Kropová

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2012 - Poslední vztah: 10. 12. 2012

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 30. 10. 2012

vznik funkce: 9. 12. 2008

zánik funkce: 30. 10. 2012

Třinec 64, 739 94, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2012 - Poslední vztah: 10. 12. 2012

vznik členství: 27. 11. 2007

zánik členství: 30. 10. 2012

vznik funkce: 27. 11. 2007

zánik funkce: 30. 10. 2012

Průhonická 217/31, Praha, 106 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Eva Kropová

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 2. 4. 2012

vznik členství: 2. 7. 2008

vznik funkce: 9. 12. 2008

Karpentná 64, Třinec, 739 65, Česká republika

Ing. Otakar Binder

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 10. 12. 2012

vznik členství: 9. 12. 2008

zánik členství: 30. 10. 2012

Preslova 5, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Eva Kropová

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 2. 7. 2008

Karpentná 64, Třinec, 739 65, Česká republika

JUDr. Květoslav Hlína

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2008 - Poslední vztah: 6. 8. 2008

vznik členství: 27. 11. 2007

zánik členství: 2. 7. 2008

Teličkova 3/3, Přerov, 751 24, Česká republika

Ing. Daniel Fusek

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 27. 11. 2007

zánik členství: 9. 12. 2008

Slunečná 242/7, Přerov VII, 751 24, Česká republika

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2012

vznik členství: 27. 11. 2007

vznik funkce: 27. 11. 2007

Průhonická 217/31, Praha 10-Záběhlice, 100 00, Česká republika

Vladimír Kartusek

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2003 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik funkce: 8. 9. 2003

zánik funkce: 3. 5. 2004

Michalská 1758, Staré Město, 686 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Zelenka

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2003 - Poslední vztah: 20. 5. 2004

vznik funkce: 8. 9. 2003

zánik funkce: 3. 5. 2004

Orebitská 12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Vlastimil Trlida

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2000 - Poslední vztah: 16. 4. 2003

zánik funkce: 11. 3. 2003

tř. T.Bati 3692, Zlín, 760 01, Česká republika

Zdeněk Kolek

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2000 - Poslední vztah: 16. 4. 2003

zánik funkce: 11. 3. 2003

Halenkovice 49, 763 63, Česká republika

Ing. Ivan Pjevič

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2000 - Poslední vztah: 15. 1. 2008

vznik funkce: 17. 3. 2000

zánik funkce: 27. 11. 2007

Babice 401, 687 03, Česká republika

ing. Petr Ondruch

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

ředitel společnosti do 4. 11. 1998 od 7. 4. 1997

Solná 231, Uherské Hradiště - Sady, Česká republika

Ing. Antonín Košík

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1997 - Poslední vztah: 24. 3. 2000

Tyršovo nábř. 926, Staré Město, Česká republika

ing. Petr Ondruch

ředitel představenstva

První vztah: 18. 2. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Solná 231, Uherské Hradiště - Sady, Česká republika

Ing. Antonín Košík

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Tyršovo nábřeží 962, Staré Město, Česká republika

Ing. Pavel Stráský

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 7. 2. 1997

Slovenská 3657, Zlín, Česká republika

ing. Petr Ondruch

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 18. 2. 1997

Solná 231, Uherské Hradiště - Sady, Česká republika

JUDr.ing. Pavel Berka, CSc.

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 9. 6. 1995

l. máje 1366, Uherské Hradiště-Mařatice, Česká republika

JUDr. Stanislav Šibor

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 9. 6. 1995

Na Valtické 14, Břeclav, Česká republika

ing. Jaromír Janáček, CSc.

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 7. 2. 1997

Neradice 369, Uherský Brod, Česká republika

Josef Brauner

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 7. 2. 1997

Rybářská 2145, Uherský Brod, Česká republika

ing. Ivan Pjevič

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 24. 3. 2000

Babice 401, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) dva členové představenstva společně, nebo b) samostatně člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření.

od 24. 8. 2015

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo b) společně dva členové představenstva, nebo c)samostatně člen představenstva, a to na základě písemného pověření uděleného všemi členy představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření a na dobu v něm uvedenou.

do 24. 8. 2015 od 4. 3. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva, samostatně místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 4. 3. 2015 od 11. 3. 2009

Způsob jednání: Za společnost jednají společně vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že členové představenstva jednající za společnost připojí k nadepsané či vytištěné obchodní firmě společnosti svůj podpis.

do 11. 3. 2009 od 6. 8. 2008

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Za společnost se podepisuje předseda představenstva, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 6. 8. 2008 od 19. 3. 2002

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Za společnost se podepisuje předseda představenstva, a to tak, že k natištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 19. 3. 2002 od 24. 3. 2000

Způsob jednání: Společnost zastupuje a podepisuje se za ni předseda představenstva nebo ředitel společnosti, nebo třetí osoba na základě plné moci dané předsedou představenstva. Podepisování se provede tak, že vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo ředitel společnosti, nebo třetí osoba na základě plné moci dané předsedou představenstva.

do 24. 3. 2000 od 7. 4. 1997

Způsob jednání: Společnost zastupuje a podepisuje se za ni předseda představenstva nebo ředitel společnosti, nebo třetí osoba na základě plné moci, nebo třetí osoba na základě plné moci dané předsedou představenstva. Podepisování se provede tak, že vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo ředitel společnosti, nebo třetí osoba na základě plné moci dané předsedou představenstva.

do 7. 4. 1997 od 7. 2. 1997

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně ředitel společnosti nebo fyzická osoba. Ředitel společnosti a fyzická osoba tak činí na základě plné moci. Způsob podepisování: Za společnost podepisuje předseda představenstva a další člen představenstva, nebo člen představenstva a fyzická osoba na základě plné moci podepsané předsedou představenstva, nebo samostatně ředitel společnosti.

do 7. 2. 1997 od 9. 6. 1995

Způsob jednání: Společnosti zastupuje vůči třetím osobám předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně ředitel společnosti nebo fyzická osoba. Ředitel společnosti a fyzická osoba tak činí na základě plné moci. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva v době nepřítomnosti předsedy, nebo samostatně ředitel společnosti nebo fyzická osoba na základě plné moci podepsané předsedou nebo místopředsedou představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastní podpis.

do 9. 6. 1995 od 28. 3. 1995

Další vztahy firmy Pivovar Uherský Brod, a.s.

Historické vztahy

Ing. Ivan Pjevič

První vztah: 20. 5. 2004 - Poslední vztah: 15. 1. 2008

Babice 401, 687 03, Česká republika

Ing. Ivan Pjevič

První vztah: 16. 4. 2003 - Poslední vztah: 15. 9. 2003

Babice 401, 687 03, Česká republika

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

První vztah: 24. 8. 2015

Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Nusle, 140 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Akcionář

  LAPASAN s.r.o.

  Na příkopě 858/20, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Mgr. Gabriela Šímová

  Člen dozorčí rady

  Františka Křížka 525/18, Praha, 170 00, Česká republika

 • Ing. Roman Náhončík

  Místopředseda představenstva

  Zlonínská 580, Líbeznice, 250 65, Česká republika

 • Marian Severa

  Předseda představenstva

  Vřesová 1000, Květnice, 250 82, Česká republika

 • Jielei Liu

  Člen představenstva

  Turonská 1027, Chýně, 253 03, Česká republika

 • Xiao Chu

  předseda dozorčí rady

  Jungmannova 30/21, Praha, 110 00, Česká republika

 • Vladimír Hanák

  Člen představenstva

  Lužická 473/48, Děčín, 405 02, Česká republika

 • Hana Obšilová

  Člen dozorčí rady

  Májová 1289/23, Praha, 165 00, Česká republika

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2015

Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Nusle, 140 00

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Nusle, 140 00

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

První vztah: 31. 5. 2010 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Nusle, 140 00

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

První vztah: 15. 1. 2008 - Poslední vztah: 31. 5. 2010

Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Nusle, 140 00

Akcionáři

Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČ: 27258611

Hvězdova, Česká republika, Praha, 140 78

od 24. 8. 2015

Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČ: 27258611

Hvězdova, Česká republika, Praha 4, 140 78

do 24. 8. 2015 od 4. 3. 2015

Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČ: 27258611

Hvězdova, Česká republika, Praha 4, 140 78

do 4. 3. 2015 od 21. 11. 2013

K Brewery Group, a.s., IČ: 27258611

Hvězdova 1716/2b, Česká republika, Praha 4, 140 78

do 21. 11. 2013 od 31. 5. 2010

K Brewery Group, a.s., IČ: 27258611

Blahníkova, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 31. 5. 2010 od 15. 1. 2008

Ing. Ivan Pjevič

Česká republika, Babice, 687 03

do 15. 1. 2008 od 20. 5. 2004

Ing. Ivan Pjevič

Česká republika, Babice, 687 03

do 15. 9. 2003 od 16. 4. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 2. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 8. 1995
Pivovarnictví a sladovnictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 2. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).