Hlavní navigace

M.I.S. a.s.

Firma M.I.S. a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 373, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 164 520 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

42195683

Sídlo:

Resslova 956/13, Hradec Králové, 500 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 11. 1991

DIČ:

CZ42195683

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
08 Ostatní těžba a dobývání
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
63910 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
71110 Architektonické činnosti
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
81290 Ostatní úklidové činnosti
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 373, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

M.I.S. a.s. od 31. 1. 1997

Obchodní firma

První východočeská investiční společnost, akciová společnost do 31. 1. 1997 od 26. 11. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 26. 11. 1991

adresa

Resslova 956/13
Hradec Králové 50002 od 5. 5. 2016

adresa

Škroupova 719
Hradec Králové 50002 do 5. 5. 2016 od 3. 6. 2003

adresa

Stroupežnického 30, Praha 5, PSČ 150 00 do 3. 6. 2003 od 12. 1. 2001

adresa

Škroupova 719
Hradec Králové do 12. 1. 2001 od 31. 1. 1997

adresa

Čechova 759
Hradec Králové 50002 do 31. 1. 1997 od 24. 2. 1993

adresa

Janáčkova 1246
Hradec Králové 50002 do 24. 2. 1993 od 26. 11. 1991

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 6. 5. 2011

projektová činnost ve výstavbě od 6. 5. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 5. 2011

Testování, měření, analýzy a kontroly do 6. 5. 2011 od 9. 11. 2005

Projektová činnost ve výstavbě do 6. 5. 2011 od 25. 3. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 5. 2011 od 31. 1. 1997

Činnost ekonomických a organizačních poradců do 6. 5. 2011 od 31. 1. 1997

Realitní činnost do 6. 5. 2011 od 31. 1. 1997

Zprostředkování obchodní činnosti do 6. 5. 2011 od 31. 1. 1997

Odborná technická, poradenská a konzultační činnost v oblasti stavebnictví, investičního rozvoje a obchodu do 6. 5. 2011 od 31. 1. 1997

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 6. 5. 2011 od 31. 1. 1997

Shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání dle zá- kona o investičních společnostech a investičních fondech (kolektivní investování) do 31. 1. 1997 od 24. 2. 1993

prodej podílových listů, vytváření podílových fondů a jejich správa do 31. 1. 1997 od 24. 2. 1993

správa investičních fondů na základě smlouvy o druhu a roz- sahu poskytovaných služeb do 31. 1. 1997 od 24. 2. 1993

1. Hlavní: - zřízení investičního privatizačního fondu IPF a.s. - správa IPF na základě smlouvy uzavřené s IPF a.s. - zřizování a správa investičních fondů Tuto činnost může společnost vykonávat až po udělení souhlasu příslušeného orgánu republiky. do 24. 2. 1993 od 26. 11. 1991

2. Vedlejší: - obchodní činnost související s hlavním předmětem činnosti a to zejména: - vydávání cenných papírů - zprostředkování primárního prodeje cenných papírů - nákup a prodej cenných papírů a jejich obchodování na sekundárním trhu - nákup a prodej nemovitého a movitého majetku - pronájem nemovitého majetku - zprostředkovatelská činnost - finanční, ekonomické a právní poradenství - organizace aukcí nemovitého a movitého majetku do 24. 2. 1993 od 26. 11. 1991

- leasing nemovitého a movitého majetku do 24. 2. 1993 od 26. 11. 1991

V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. do 24. 2. 1993 od 26. 11. 1991

Ostatní skutečnosti

Na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20.12.2019 č.j. 38 Cm 28/2019-341 bylo předběžným opatřením Společnosti M.I.S. a.s. uloženo, aby se zdržela rozdělení formou odštěpení sloučením na nástupnickou společnosti Sidem a.s. IČO: 086 09 527, sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové na podkladě projektu přeměny ze dne 11. 11. 2019, zejména hlasování na valné hromadě a podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí soudu o žalobě Prof. MUDr . Zdeňka Zadáka, CSc., nar. 3. 4. 1937, bytem Úprkova 679/39, 500 09 Hradec Králové proti JUDr. Daliboru Kalcsovi, nar. 14. 9. 1956, bytem Jižní 791, 500 03 Hradec Králové, o zrušení smlouvy o převodu akcií ze dne 24. 4. 2018 dle ust. § 1793 odst. 1 zákon a č. 89/2012 Sb. projednávané u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 38 Cm 28/2019. do 12. 6. 2020 od 26. 5. 2020

Část jmění společnosti M.I.S. a.s., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, identifikační číslo: 421 95 683, jako rozdělované společnosti, určená projektem rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveným dne 11.11.2019, přešla v důsledku rozdělení od štěpením sloučením na společnost Sidem a.s., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, identifikační číslo: 086 09 527, jako nástupnickou společnost. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2020. od 1. 1. 2020

Dne 28. 05. 2018 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu takto: Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 197 030 000,00 Kč (jedno sto devadesát sedm milionů třicet tisíc korun českých) o částku 32 510 000,00 Kč (třicet dva milionů pět set deset tisíc korun českých) na výslednou částku 164 520 000,00 Kč (jedno sto šedesát čtyři miliónů pět set dvacet tisíc korun českých). Ke snížení základního kapitálu budou Společností od akcionáře odkoupeny akcie v nominální hodnotě 10 000,00 Kč (deset tisíc korun českých) a počet 51 kusů č. 000253 až 000303 a akcie v nominál ní hodnotě 1 000 000,00 Kč (jeden milion korun českých) v počtu 32 kusů č. 000466 až 000497, které pak jako vlastní akcie v majetku Společnosti ve jmenovité hodnotě 32 510 000,00 Kč (třicet dva milionů pět set deset tisíc korun českých) budou za tímto úče lem zničeny. K provedení odkupu za cenu stanovenou znaleckým posudkem znalkyně Ing. Ivany Prchalové Heřboltové se zmocňuje představenstvo. Důvodem pro snížení základního kapitálu Společnosti je to, že se snížil počet akcionářů ze 3 na 2, cílem je snížit počet akcií. Vzhledem k malému rozsahu vlastní činnosti Společnosti není žádný důvod pro vykazování základního kapitálu v současné výši. Spo lečnost nemá dluhy a snížení základního kapitálu nebude mít žádný faktický dopad na její činnost ani věřitele. Základní kapitál bude snížen zničením všech vlastních akcií Společnosti. Zničeno bude tudíž po nabytí do majetku Společnosti 51 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč (deset tisíc korun českých) čísel 000253 až 0006 303 a 32 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,00 Kč (jeden milion korun českých) čísel 000466 až 000497. Snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na snížení základního kapitálu a dle účetních předpisů. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vyplaceno žádné plnění. do 2. 11. 2018 od 11. 6. 2018

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 3. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 3. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 7. 2014

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 4. října 2000 přijal mezijiným i toto r o z h o d n u t í o zvýšení základního jmění společnosti. do 12. 1. 2001 od 13. 10. 2000

I. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 194.730.000,- Kč, slovy: sto devadesát čtyři milionů sedm set třicet tisíc korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. do 12. 1. 2001 od 13. 10. 2000

II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 194 (sto devadesát čtyři) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 73 (sedmdesát tři) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, Podoba upisovaných akcií: listinné akcie. Forma akcií: akcie na jméno. do 12. 1. 2001 od 13. 10. 2000

III. Akcie na zvýšení základního jmění, a to v celém rozsahu zamýšleného zvýšení základního jmění je oprávněn upsat stávající jediný akcionář společnosti, tedy společnost MEDIS Holding a.s. se sídlem Hradec Králové, Škroupova 719, IČO 00 48 60 78, a to výhradně nepeněžitým vkladem: Předmět nepeněžitého vkladu: Nehmotný majetek - ochranná známka a logo společnosti MEDIS Holding a.s. v ceně 201.721.000,- Kč, slovy: dvě stě jeden milionů sedm set dvacet jedna tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce Ing. Václava Kratochvíla ze dne 18. srpna 2000, pod poř. číslem 027/00, resp. v ceně 194.731.000,- Kč, slovy: sto devadesát čtyři milionů sedm set třicet jedna tisíc korun českých, jak byla stanovena posudkem znalkyně Ing. Květoslavy Kubíčkové ze dne 16. srpna 2000, pod poř. číslem 26/2000. do 12. 1. 2001 od 13. 10. 2000

IV. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti M.I.S. a.s., t.j. Hradec Králové, Škroupova 719. Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém bylo toto rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy v době od 10,00 hod. do 12,00 hod. do 12. 1. 2001 od 13. 10. 2000

V. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Hodnota nepeněžitého vkladu schvaluje se v souladu s výše uvedeným znaleckým posudkem znalkyně Ing. Květoslavy Kubíčkové částkou 194.731.000,- Kč, slovy: sto devadesát čtyři milionů sedm set třicet jedna tisíc korun českých. Na tento vklad budou vydány akcie v rozsahu: 194 (sto devadesát čtyři) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 73 (sedmdesát tři) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, neboť na splacení základního jmění započte se tento vklad částkou 194.730.000,- Kč, slovy: sto devadesát čtyři milionů sedm set třicet tisíc korun českých. do 12. 1. 2001 od 13. 10. 2000

Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15 /patnácti/ dnů od upsání akcií, a to tak, že předsedovi představenstva společnosti M.I.S. a.s. nepeněžitý vklad, resp. dokumentaci ohledně nepeněžitého vkladu, předá. O způsobu předání bude pořízen písemný protokol. do 12. 1. 2001 od 13. 10. 2000

Změna stanov schválena valnou hromadou dne 26.11.1992. do 8. 11. 1999 od 24. 2. 1993

Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí Kčs 2.300.000,-- při 100% podílu zakladatele - MEDIS, a.s. Základní kapitál je rozdělen na 230 akcií na jméno o nominální hodnotě Kčs 10.000,-- za kus. do 12. 2. 1992 od 10. 2. 1992

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena zakladatelským plánem ze dne 25. listopadu 1991 jednorázově podle par. 25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech. od 26. 11. 1991

Zastupování a podepisování: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Společnost zastupují navenek jednotliví členové představenstvo nebo osoby k tomu představenstvem písemně zmocněné. do 26. 11. 1991 od 26. 11. 1991

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - dva členové představenstva - ředitel společnosti v rozsahu uvedeném ve stanovách - jiní pracovníci společnosti v rozsahu vnitřních organizačních norem nebo v rozsahu udělených plných mocí - jiné osoby, určené pro splnění úkolů pro společnost v rozsahu udělených plných mocí. do 26. 11. 1991 od 26. 11. 1991

Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí Kčs 1.200.000,-- (slovy jeden milión dvě stě tisíc korun čsl.). Je rozdělen na 120 akcií o nominální hodnotě Kčs 10.000,--, akcie znějí na jméno. Zakladatel, akciová společnost Medis, splatil ke dni 25.listopadu 1991 na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s. se sídlem v hradci Králové pod číslem 35-8786503, částku Kčs 1.200.000,--. do 10. 2. 1992 od 26. 11. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 164 520 000 Kč

od 2. 11. 2018

Základní kapitál

vklad 197 030 000 Kč

do 2. 11. 2018 od 12. 1. 2001

Základní kapitál

vklad 2 300 000 Kč

do 12. 1. 2001 od 12. 2. 1992
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 162 od 2. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 252 od 2. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 194 do 2. 11. 2018 od 12. 1. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 303 do 2. 11. 2018 od 12. 1. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 230 do 12. 1. 2001 od 12. 2. 1992

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Václav Kučera

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 23. 5. 2019

vznik funkce: 1. 12. 2019

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 1. 5. 2017

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Petr Dohnálek

Předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 1. 12. 2019

vznik funkce: 1. 12. 2019

Dříteč 138, 533 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Kučera

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2019 - Poslední vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 23. 5. 2019

vznik funkce: 1. 12. 2019

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Václav Kučera

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2019 - Poslední vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 23. 5. 2019

vznik funkce: 23. 5. 2019

zánik funkce: 1. 12. 2019

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová

místopředsedkyně představentsva

První vztah: 26. 5. 2017 - Poslední vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2019

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Mgr. Irena Bubeníková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 5. 5. 2016 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 30. 4. 2017

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 30. 4. 2017

Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Irena Bubeníková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 5. 5. 2016 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 30. 4. 2017

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 30. 4. 2017

Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Zbyněk Horák

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2016 - Poslední vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 30. 11. 2019

Horní 243/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Miloš Matějů

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2016

K Jezu 183, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Kučera

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2019

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2019

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Mgr. Irena Bubeníková

členka představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 22. 5. 2014

Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Václav Kučera

místopředseda

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 6. 3. 2012

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 6. 3. 2012

zánik funkce: 22. 5. 2014

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

předseda

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 6. 3. 2012

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 6. 3. 2012

zánik funkce: 22. 5. 2014

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Václav Kučera

místopředseda

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 6. 3. 2012

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 6. 3. 2012

zánik funkce: 22. 5. 2014

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Mgr. Irena Bubeníková

člen

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 6. 3. 2012

zánik členství: 22. 5. 2014

Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Blanka Kalcsová

předseda

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 6. 3. 2012

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 6. 3. 2012

zánik funkce: 22. 5. 2014

Jižní 791, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Mgr. Irena Bubeníková

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 7. 3. 2011

zánik členství: 6. 3. 2012

Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Blanka Kalcsová

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2007 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 9. 3. 2007

zánik členství: 6. 3. 2012

vznik funkce: 9. 3. 2007

zánik funkce: 6. 3. 2012

Jižní 791, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Václav Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2007 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 9. 3. 2007

zánik členství: 6. 3. 2012

vznik funkce: 9. 3. 2007

zánik funkce: 6. 3. 2012

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

RNDr. Jan Hrníčko

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2007 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 9. 3. 2007

zánik členství: 7. 3. 2011

K Osadě 727/1, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

RNDr. Jan Hrníčko

Člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2004 - Poslední vztah: 17. 9. 2007

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 9. 3. 2007

K Osadě 727/1, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

Předsedkyně představenstva

První vztah: 3. 6. 2003 - Poslední vztah: 17. 9. 2007

vznik členství: 10. 1. 2003

zánik členství: 9. 3. 2007

vznik funkce: 10. 1. 2003

zánik funkce: 9. 3. 2007

Jižní 791, Hradec Králové 3, Česká republika

Ing. Václav Kučera

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2003 - Poslední vztah: 17. 9. 2007

vznik členství: 10. 1. 2003

zánik členství: 9. 3. 2007

vznik funkce: 10. 1. 2003

zánik funkce: 9. 3. 2007

K Osadě 729/5, Hradec Králové, Česká republika

RNDr. Jan Hrníčko

Člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1999 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

zánik členství: 19. 6. 2003

K Osadě 727/1, Hradec Králové, Malšovice, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 6. 2003

zánik funkce: 10. 1. 2003

Jižní 791, Hradec Králové 3, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

Předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 6. 2003

zánik členství: 10. 1. 2003

zánik funkce: 10. 1. 2003

Blodkova 372, Hradec Králové 6, Česká republika

Ing. Jiřina Mojžíšová

Člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 11. 1999

Pod Zámečkem 1520, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

Člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1991 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Blodkova 372, Hradec Králové 6, Česká republika

Ing. Jan Ježek

Člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1991 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Mandysova 1306, Hradec Králové 6, Česká republika

Ing. Bedřich Hošek

Člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1991 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Blodkova 476, Hradec králové 6, Česká republika

Ing. Imrich Kalcso

Člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1991 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Štefánikova 375, Hradec Králové 11, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

Člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1991 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Jižní 791, Hradec Králové 3, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo, není-li stanoveno jinak. Společnost zastupují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, tak, že k firmě společnosti připojí podpis.

od 3. 7. 2014

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v plném rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn.

do 3. 7. 2014 od 8. 11. 1999

Zastupování a podepisování: Stautárním orgánem společnosti je představenstvo. Společnost zastupují navenek jednotliví členové představenstva nebo osoby k tomu představenstvem písemně zmocněné. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - dva členové představenstva - ředitel společnosi v rozsahu uvedeném ve stanovách - jiní pracovníci společnosti v rozsahu vnitřních organizačních norem nebo v rozsahu udělených plných mocí - jiné osoby, určené pro splnění úkolů pro společnost v rozsahu udělených plných mocí.

do 8. 11. 1999 od 26. 11. 1991

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Zbyněk Horák

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 2. 12. 2019

Horní 243/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

JUDr. Dalibor Kalcso

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 23. 5. 2019

vznik funkce: 23. 5. 2019

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Blanka Kalcsová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 23. 5. 2019

vznik funkce: 23. 5. 2019

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Michal Kropáč

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2018 - Poslední vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 28. 5. 2018

zánik členství: 2. 12. 2019

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Irma Zadáková

členka dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 28. 5. 2018

Úprkova 679/39, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

JUDr. Dalibor Kalcso

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2019

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2019

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Irma Zadáková

členka dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 28. 5. 2018

Úprkova 679/39, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 22. 5. 2019

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 22. 5. 2019

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Blanka Kropáčová Kalcsová

člen

První vztah: 11. 2. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 22. 5. 2014

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Irma Zadáková

místopředseda

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 6. 3. 2012

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 6. 3. 2012

zánik funkce: 22. 5. 2014

Úprkova 679, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Doc. Ing. Václav Petříček CSc.

člen

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 11. 2. 2013

vznik členství: 6. 3. 2012

zánik členství: 31. 1. 2013

Na Boleslavce 128, Praha 8, 182 00, Česká republika

JUDr. Dalibor Kalcso

předseda

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 6. 3. 2012

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 6. 3. 2012

zánik funkce: 22. 5. 2014

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Doc. Ing. Václav Petříček CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 7. 3. 2011

zánik členství: 6. 3. 2012

vznik funkce: 7. 3. 2011

zánik funkce: 6. 3. 2012

Na Boleslavce 128, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Pavlína Jiroutová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2007 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 9. 3. 2007

zánik členství: 7. 3. 2011

vznik funkce: 9. 3. 2007

zánik funkce: 7. 3. 2011

V Břinkách 225, Zlatníky - Hodkovice, 252 41, Česká republika

Irma Zadáková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2007 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 9. 3. 2007

zánik členství: 6. 3. 2012

Úprkova 679, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

JUDr. Dalibor Kalcso

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2007 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 9. 3. 2007

zánik členství: 6. 3. 2012

vznik funkce: 9. 3. 2007

zánik funkce: 6. 3. 2012

Jižní 791, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Irma Zadáková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2005 - Poslední vztah: 17. 9. 2007

vznik členství: 16. 5. 2005

zánik členství: 9. 3. 2007

Úprkova 679, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Pavlína Jiroutová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2005 - Poslední vztah: 17. 9. 2007

vznik členství: 16. 5. 2005

zánik členství: 9. 3. 2007

vznik funkce: 16. 5. 2005

zánik funkce: 9. 3. 2007

V Břínkách 225, Zlatníky-Hodkovice, 252 41, Česká republika

JUDr. Dalibor Kalcso

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2004 - Poslední vztah: 17. 9. 2007

vznik členství: 17. 5. 2004

zánik členství: 9. 3. 2007

vznik funkce: 17. 5. 2004

zánik funkce: 9. 3. 2007

Jižní 791, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

PaedDr. Petr Hájek

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2004 - Poslední vztah: 10. 8. 2005

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 16. 5. 2005

vznik funkce: 19. 6. 2003

zánik funkce: 16. 5. 2005

Eliščino nábřeží 626/b, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

MUDr. František Langr

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2004 - Poslední vztah: 10. 8. 2005

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 16. 5. 2005

tř. Edvarda Beneše 1561, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

MUDr. František Langr

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2004 - Poslední vztah: 10. 8. 2005

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 16. 5. 2005

tř. Edvarda Beneše 1561, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Jaroslav Pešl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2003 - Poslední vztah: 8. 10. 2004

vznik členství: 10. 1. 2003

zánik členství: 17. 5. 2004

vznik funkce: 10. 1. 2003

zánik funkce: 17. 5. 2004

Syrovátka 64, Česká republika

Ing. Václav Kučera

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 1999 - Poslední vztah: 3. 6. 2003

zánik členství: 10. 1. 2003

zánik funkce: 10. 1. 2003

K Osadě 729, Hradec Králové, Malšovice, Česká republika

Ing. Václav Kučera

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 1998 - Poslední vztah: 8. 11. 1999

Dvořákova 140, Březová u Sokolova, Česká republika

PaedDr. Petr Hájek

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 1998 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

zánik členství: 19. 6. 2003

zánik funkce: 19. 6. 2003

Eliščino nábř. 626/b, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Václav Kučera

Člen

První vztah: 27. 10. 1997 - Poslední vztah: 19. 3. 1998

Dvořákova 140, Březová u Sokolova, Česká republika

MUDr. František Langr

Člen

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

zánik členství: 7. 1. 2002

E.Beneše 1561, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Bedřich Hošek

Předseda

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 19. 3. 1998

Blodkova 476, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Petr Bajtalon

Člen

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 10. 1997

Hradecká 1124, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Karel Kubín

člen

První vztah: 24. 2. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Bří Štefanů 800, Hradec Králové 3, Česká republika

Doc.MUDr. Zdeněk Zadák

Člen

První vztah: 24. 2. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Úprkova 679, Hradec Králové 9, Česká republika

Doc.MUDr. Theodor Suchý

Člen

První vztah: 24. 2. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

K hvězdárně 1185, Hradec Králové 8, Česká republika

Další vztahy firmy M.I.S. a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 6. 1996

Živnosti

Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 6. 1996
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 7. 6. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 6. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).