Hlavní navigace

Regina, a.s.

Firma Regina, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 428, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 17 480 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

42196841

Sídlo:

Hradecká 415, Jičín, 506 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 12. 1991

DIČ:

CZ42196841

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
71201 Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení
731 Reklamní činnosti
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 428, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Regina, a.s. od 18. 12. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 18. 12. 1991

adresa

Hradecká 415
Jičín 50601 od 4. 10. 2016

adresa

Hradecká 415
Jičín do 4. 10. 2016 od 9. 7. 1998

adresa

Bří Štefanů 492
Hradec Králové do 9. 7. 1998 od 21. 8. 1997

adresa

Kalendova 688
Hradec Králové do 21. 8. 1997 od 14. 2. 1996

adresa

Čechova 759
Hradec Králové do 14. 2. 1996 od 24. 2. 1993

adresa

Veverkova 1343
Hradec Králové do 24. 2. 1993 od 18. 12. 1991

Předmět podnikání

provozování stanice technické kontroly (STK) a stanice měření emisí (SME) od 3. 2. 2020

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 12. 9. 2012

opravy silničních vozidel od 11. 2. 2011

klempířství a oprava karoserií od 11. 2. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 2. 2011

provozování stanice měření emisí do 3. 2. 2020 od 11. 2. 2011

Opravy silničních vozidel do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Pronájem a půjčování věcí movitých do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Ubytovací služby do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Velkoobchod do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Zprostředkování obchodu do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Činnost technických poradců ve stavebnictví a architektuře, strojírenství, potravinářství, zemědělství a lesnictví do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Reklamní činnost a marketing do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Řeznictví a uzenářství do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Zprostředkování služeb do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Provozování stanice měření emisí motorových vozidel se zážehovými motory do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Provozování stanice měření emisí motorových vozidel se vznětovými motory do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2004

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 8. 1. 2004 od 1. 3. 1999

Zprostředkování obchodní činnosti do 8. 1. 2004 od 1. 3. 1999

Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti obchodu a služeb do 8. 1. 2004 od 1. 3. 1999

Služby související s poskytováním marketingu, propagace a public relations do 8. 1. 2004 od 1. 3. 1999

Měření emisí zážehových a vznětových motorů dle vyhlášky min. dopravy č. 103/95 Sb. do 8. 1. 2004 od 1. 3. 1999

Realitní činnost do 11. 2. 2011 od 1. 3. 1999

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 11. 2. 2011 od 1. 3. 1999

hostinská činnost do 1. 3. 1999 od 24. 2. 1993

Opravy motorových vozidel do 8. 1. 2004 od 24. 2. 1993

Pronájem motorových vozidel do 8. 1. 2004 od 24. 2. 1993

Ubytovací zařízení do 8. 1. 2004 od 24. 2. 1993

Pronájem průmyslového zboží do 8. 1. 2004 od 24. 2. 1993

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 8. 1. 2004 od 24. 2. 1993

Opravy karosérií do 11. 2. 2011 od 24. 2. 1993

a) nákup, prodej, odbyt a marketing v oblasti spotřebního zboží, stavebního materiálu, zemědělských potravinářských, strojírenských a chemických výrobků b) služby pro využití volného času občanů, obnovy zdraví, tělesné a duševní pohody. cestovní ruch c) výroba spotřebního zboží a strojírenských výrobků, opravárenské a servisní služby d) pořádání odborných seminářů, školení a instruktáží, zejm. v oblasti ekonomiky a marketingu, ale i v jiných oblastech a oborech hospodářské a terciální sféry do 24. 2. 1993 od 18. 12. 1991

V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. do 24. 2. 1993 od 18. 12. 1991

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti konaná dne 21. 10. 2019 od 10:00 hodin na adrese Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové rozhodla takto: Valná hromada Společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti v souladu s § 375 ZOK je obchodní společnost M SILNICE a .s., IČO: 42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti přesahovala a k rozhodnému dni účasti na této valné hromadě přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno Výpisem ze seznamu akcionářů vedeném Společností v souladu s § 264 ZOK ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti. Hlavní ak cionář je tak osobou oprávněnou k výkonu práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na sebe. Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj. celkem 2,51 % (dvě celé padesát jedna setin procenta) akcií na Hlavního akcionáře. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře dojde podle § 385 odst. 1 ZOK uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstřík u (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář Společnosti je povinen ostatním akcionářům Společnosti poskytnout protiplnění ve výši 31.500,- Kč (slovy: třicet jeden tisíc pět set korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o j menovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a dále ve výši 1.575,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát pět korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Protiplnění bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím, a to ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře, do dne, kdy budou tyto akcie předány Spol ečnosti podle § 387 ZOK vyjma doby, po níž je akcionář Společnosti v prodlení s předáním akcií Společnosti. Dosavadní vlastníci akcií Společnosti jsou podle § 387 odst. 1 ZOK povinni je předložit Společnosti nejpozději do 30 (třiceti) dnů po dni účinnost i přechodu. Přiměřenost protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 863 15 / 19 ze dne 22.08.2019 vydaným soudní znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc. Soudní znalkyně při ocenění hodnoty jedné akcie Společnosti znalecky odhadla výslednou hodnotu jedné akcie Společnosti na jméno v listinné podobě s nominální hodnotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve výši 1.575,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát pět korun českých). Peněžní pros tředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář v souladu s § 378 odst. 2 ZOK obchodní společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským so udem v Praze v oddíle B, vložce č. 1171, která jako osoba pověřená bude podle § 378 ZOK provádět výplatu protiplnění dosavadním akcionářům Společnosti, což bylo Společnosti ze strany Hlavního akcionáře doloženo před konáním této valné hromady. Valná hromada Společnosti schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění včetně případných obvyklých úroků na své náklady prostřednictvím obchodní společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsan é v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce č. 1171 (dále jen Banka), která dosavadním vlastníkům akcií, případně zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění včetně případného úroku ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy dos avadní vlastníci akcií je předloží Společnosti. Nejpozději současně s předložením akcií Společnosti požádá písemně s úředním ověřením pravosti podpisu dosavadní vlastník akcií nebo zástavní věřitel Hlavního akcionáře o výplatu protiplnění, přičemž uvede, zda požaduje protiplnění vyplatit v hotovosti ne bo bezhotovostním převodem. V případě výplaty protiplnění bezhotovostním převodem uvede rovněž zúčtovací údaje (název peněžního ústavu na území České republiky, jeho kód a adresu, číslo účtu, na nějž mu má být protiplnění vyplaceno, včetně variabilního a případně specifického symbolu) a své rodné číslo nebo identifikační číslo (IČO). V případě výplaty protiplnění v hotovosti si dosavadní vlastník akcií nebo zástavní věřitel vyzvedne protiplnění osobně na pobočce Banky po předložení průkazu totožnosti. Zás tupci dosavadního vlastníka akcií nebo zástavního věřitele bude protiplnění vyplaceno na základě předložení průkazu totožnosti a plné moci s úředním ověřením pravosti podpisu dosavadního vlastníka akcií nebo zástavního věřitele. od 1. 11. 2019

Valná hromada společnosti konaná dne 21. 05. 2019 od 10:00 hodin na adrese Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové rozhodla takto: Valná hromada Společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti v souladu s § 375 ZOK je obchodní společnost M SILNICE a .s., IČO: 42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti přesahovala a k rozhodnému dni účasti na této valné hromadě přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno Výpisem ze seznamu akcionářů vedeném Společností v souladu s § 264 ZOK ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti. Hlavní ak cionář je tak osobou oprávněnou k výkonu práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na sebe. Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj. celkem 2,51 % (dvě celé padesát jedna setin procenta) akcií na Hlavního akcionáře. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře dojde podle § 385 odst. 1 ZOK uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstřík u (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář Společnosti je povinen ostatním akcionářům Společnosti poskytnout protiplnění ve výši 31.500,- Kč (slovy: třicet jeden tisíc pět set korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o j menovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a dále ve výši 1.575,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát pět korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Protiplnění bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím, a to ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře, do dne, kdy budou tyto akcie předány Spol ečnosti podle § 387 ZOK vyjma doby, po níž je akcionář Společnosti v prodlení s předáním akcií Společnosti. Dosavadní vlastníci akcií Společnosti jsou podle § 387 odst. 1 ZOK povinni je předložit Společnosti nejpozději do 30 (třiceti) dnů po dni účinnost i přechodu. Přiměřenost protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 863 15 / 19 ze dne 22.08.2019 vydaným soudní znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc. Soudní znalkyně při ocenění hodnoty jedné akcie Společnosti znalecky odhadla výslednou hodnotu jedné akcie Společnosti na jméno v listinné podobě s nominální hodnotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve výši 1.575,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát pět korun českých). Peněžní pros tředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář v souladu s § 378 odst. 2 ZOK obchodní společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským so udem v Praze v oddíle B, vložce č. 1171, která jako osoba pověřená bude podle § 378 ZOK provádět výplatu protiplnění dosavadním akcionářům Společnosti, což bylo Společnosti ze strany Hlavního akcionáře doloženo před konáním této valné hromady. Valná hromada Společnosti schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění včetně případných obvyklých úroků na své náklady prostřednictvím obchodní společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsan é v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce č. 1171 (dále jen Banka), která dosavadním vlastníkům akcií, případně zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění včetně případného úroku ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy dos avadní vlastníci akcií je předloží Společnosti. Nejpozději současně s předložením akcií Společnosti požádá písemně s úředním ověřením pravosti podpisu dosavadní vlastník akcií nebo zástavní věřitel Hlavního akcionáře o výplatu protiplnění, přičemž uvede, zda požaduje protiplnění vyplatit v hotovosti ne bo bezhotovostním převodem. V případě výplaty protiplnění bezhotovostním převodem uvede rovněž zúčtovací údaje (název peněžního ústavu na území České republiky, jeho kód a adresu, číslo účtu, na nějž mu má být protiplnění vyplaceno, včetně variabilního a případně specifického symbolu) a své rodné číslo nebo identifikační číslo (IČO). V případě výplaty protiplnění v hotovosti si dosavadní vlastník akcií nebo zástavní věřitel vyzvedne protiplnění osobně na pobočce Banky po předložení průkazu totožnosti. Zás tupci dosavadního vlastníka akcií nebo zástavního věřitele bude protiplnění vyplaceno na základě předložení průkazu totožnosti a plné moci s úředním ověřením pravosti podpisu dosavadního vlastníka akcií nebo zástavního věřitele. do 1. 11. 2019 od 1. 11. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 4. 10. 2016 od 17. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 4. 10. 2016 od 17. 7. 2014

Usnesení o zvýšení základního kapitálu Oddíl I 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 9 880 000,-- Kč ( slovy: devět milionů osm set osmdesát tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. do 7. 2. 2005 od 19. 8. 2004

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 9 880 (slovy: devět tisíc osm set osmdesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč ( slovy: tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie do 7. 2. 2005 od 19. 8. 2004

3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20 000,-- Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých), lze upsat 26 ( slovy: dvacet šest) kusů nových akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), lze upsat 1,3 (jedna celá a tři desetiny) kusů nových akcií. Upisovat však lze pouze celé akcie. V případě, že všichni akcionáři nevyužijí svého přednostního práva, může ve druhém kole, veškeré, na základě přednostního práva neupsané akcie, upsat předem určený zájemce, a to společnost Silnice Hradec Králové a.s. se sídlem Pardubice, Husova 1697, iden tifikační číslo 42 19 68 68. do 7. 2. 2005 od 19. 8. 2004

4. Upisování v prvním kole na základě přednostního práva akcionářů na upisování akcií Místo kde lze akcie upsat: sídlo ředitelství společnosti Regina, a.s., Bří. Štefanů 492, Hradec Králové Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 do 12,00 hodin. Lhůta k upisování činí 15 (patnáct) dnů a její běh počíná patnáctým dnem po dni, ve kterém bude informace o přednostním právu zveřejněna v Obchodním věstníku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům v rámci informace o přednostním právu z působem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tedy zasláním na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. do 7. 2. 2005 od 19. 8. 2004

5. Upisování ve druhém kole předem určeným zájemcem: Místo kde lze akcie upsat: sídlo ředitelství Regina, a.s., Bří. Štefanů 492, Hradec Králové Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 do 12,00 hodin. Akcie lze upsat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém budou zájemci stanovenému v bodě ad 3/ tohoto usnesení, doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ust. § 205 odst . 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií v době, kdy běží lhůta k upsání akcií na základě přednostního práva. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 15 (patnácti) dnů zájemce uvedený v bodě ad 3/ tohoto usnesení doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis zájemce na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. do 7. 2. 2005 od 19. 8. 2004

6. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs jak akcií upisovaných s využitím přednostního práva, tak akcií upisovaných předem určeným zájemcem je shodný s nominální hodnotou upisovaných akcií, tedy činí 1 000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých) do 7. 2. 2005 od 19. 8. 2004

7. Splácení emisního kursu: Emisní kurs akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit ve třech splátkách, první ve výši 50% emisního kursu upsaných akcií a ve lhůtě do 15 dnů od upsání akcií, a to na účet vedený HVB Bank Czech Rupblic a.s., číslo účtu 57 2 627 7992/2700, druhá ve výši 25% a ve lhůtě do 31.prosince 2004 a třetí ve výši 25% a ve lhůtě do 23.června 2005. To neplatí bude-li uzavřena dohoda o započtení. Emisní kurs akcií, které budou splaceny započtením, bude splacen uzavřením dohody o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena do 15 dnů od upsání akcií. Emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem je předem určený zájemce povinen splatit ve třech splátkách, první ve výši 50% emisního kursu upsaných akcií a ve lhůtě do 15 dnů ode dne účinného upsání akcií, jak je účinnost upsání akcií předem určeným zájemcem definována v bodě ad 5 (poslední odstavec) tohoto usnesení, a to na účet vedený HVB Bank Czech Republic a.s., číslo účtu 572 627 7992/2700, druhá ve výši 25% a ve lhůtě do 31.prosince 2004 a třetí ve výši 25% a ve lhůtě do 23.června 2005. To neplatí bude-li uzavřena dohoda o započtení. Emisní kurs akcií, které budou splaceny započtením, bude splacen uzavřením dohody o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena do 15 dnů od upsání akcií. do 7. 2. 2005 od 19. 8. 2004

Oddíl II 8. Valná hromada souhlasí, aby proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií započetl si upisovatel (též předem určený zájemce) společnost Silnice Hradec Králové a.s. se sídlem Pardubice, Husova 1697, identifikační číslo 42 19 68 68 svoji pohledávku za společností ve výši 6 308 8568,-- Kč , slovy: šest miliónů tři sta osm tisíc osm set šedesát osm korun českých, z titulu dohody o uznání dluhu a dohody o splacení dluhu ze dne 18.května 2004, a to do výše emisního kursu upisovatelem (určeným zájemcem) Silnice Hradec Králové, a.s. upsaných akcií, nejvýše však co do částky 6 308 000,-- Kč, slovy: šest miliónů tři sta osm tisíc korun českých, přičemž započtení je možné jak proti pohledávce společ nosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva, tak proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií. do 7. 2. 2005 od 19. 8. 2004

Valná hromada společnosti na svém jednání dne 22. prosince 2000 přijala toto u s n e s e n í o zvýšení základního jmění společnosti. do 12. 10. 2001 od 10. 4. 2001

I. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět se tisíc korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. do 12. 10. 2001 od 10. 4. 2001

II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 2.500 (dva tisíce pět set) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Podoba upisovaných akcií: listinná Forma akcií: akcie na jméno. do 12. 10. 2001 od 10. 4. 2001

III. Akcie na zvýšení základního jmění, a to v celém rozsahu zamýšleného zvýšení základního jmění je oprávněna upsat společnost Silnice Jičín a.s. se sídlem Jičín, Hradecká 415, IČO 46 50 47 88, a to výhradně n e p e n ě ž i t ý m vkladem. Předmět nepeněžitého vkladu: Budova čp. 354 / Horní Rokytnice - objekt bydlení / na st.p.č. 981/1, na st.p.č. 981/2 a na st.p.č. 981/3, též st.p.č. 981/1 a st.p.č. 981/3 a dále poz. parc.č. 1211/3 - ostatní plocha, vše v kat. území Horní Rokytnice nad Jizerou, včetně veškerého příslušenství a součásti, v ceně 2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých, jak byla shodně stanovena jak znaleckým posudkem znalce ing. René Mračka ze dne 17. prosince 2000, pod poř. číslem ZN/723/2000 a tak i znaleckým posudkem znalce ing. Miloslava Mencla ze dne 14. prosince 2000, pod poř.číslem 0-25/12/2000. do 12. 10. 2001 od 10. 4. 2001

IV. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti Regina, a.s. t.j. Jičín, Hradecká 415. Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná dnem, který bude uveden v písemném oznámení představenstva jako den počátku upisování a končí uplynutím pátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu lhůty dnem, který by předcházel dni, ve kterém bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy v době od 10,00 hod. do 12,00 hod. -V. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Hodnota nepeněžitého vkladu schvaluje se v souladu s výše uvedenými znaleckými posudky znalců Ing. René Mračka a Ing. Miloslava Mencla částkou 2.500.000,- Kč. Na splacení základního jmění započte se předmětný nepeněžitý vklad rovněž částkou 2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých. Budou tedy na tento vklad vydány akcie v rozsahu 2.500 /dva tisíce pět set / ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. do 12. 10. 2001 od 10. 4. 2001

VI. Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15 /patnácti/ dnů od upsání akcií, a to tak, že předá předsedovi předstvenstva společnosti Regina, a.s. písemné prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a v téže lhůtě též nemovitosti předsedovi představenstva společnosti Regina, a.s. předá, o čemž bude pořízen písemný protokol. do 12. 10. 2001 od 10. 4. 2001

Valná hromada přijala dne 1.7.1998 usnesení o zvýšení základního jmění: 1. Představenstvo navrhuje, aby základní jmění společnosti bylo zvýšeno 3x až 4x, t.j. o částku 3,060.000,- Kč, slovy tři miliony šedestát tisíc korun českých až 4,080.000,- Kč, slovy: čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad horní hranici navrhovaného zvýšení základního jmění. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: nejméně 3.060 a nejvíce 4.080 kmenových akcií na jméno v listinné podobě a jmenovité 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 60 ks nových akcií až 80 ks nových akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 3 ks nových akcií až 4 ks nových akcií. V případě, že všichni akcionáři nevyužijí svého přednostního práva, je v druhém kole veškeré neupsané akcie, a to zcela, ale i jen z části, oprávněn upsat akcionář - právnická osoba, který svého přednostního práva v prvním kole využil v plném rozsahu, a to na základě priority, tedy v pořadí v jakém se dostaví k úpisu Akcie, které nebudou upsány ani ve druhém kole, budou nabídnuty zájemci /zájemcům/, přičemž rozhodnutím o jeho /jejich/ výběru valná hromada pověřuje představenstvo. 4. Místem, kde lze akcie upsat jak na základě přednostního práva, tak i určenými zájemci dle stanovených kritérií pro druhé kolo a zájemci dle výběru představenstva je budova Silnic Hradec Králové, Škroupova ul., Hradec Králové, 4. podlaží. 5. Lhůta, ve které lze akcie upsat: a/ akcie upisované na základě přednostního práva - počíná dnem, který bude uveden v písmném oznámení představenstva jako den počátku upisování a končí uplynutím patnáctého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu lhůty dnem, který by předcházel dni, ve kterém bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. b/ akcie upisované určeným zájemcem dle kritérií stanovených pro druhé kolo: - počíná dnem následujícím po dni, který byl stanoven jako poslední den lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva a končí uplynutím pátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. c/ akcie upisované zájemci dle výběru představenstva - počíná dnem, který bude uveden v písemném oznámení představenstva jako dne počátku upisování a končí uplynutím pátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční dne upisování. Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu této lhůty dnem, který byl předcházel či byl totožný se dnem, který je stanoven jako poslední den lhůty pro upsání akcií z důvodu uvedených pod písm. b/. 6. Emisní kurs nových akcií: a/ akcie upisované na základě přednostního práva 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých b/ akcie upisované určeným zájemcem dle stanovených kritérií pro druhé kolo 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých c/ akcie upisované určenými zájemci dle výběru představenstva 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9,00 hod do 11,00 hod. Celý emisní kurz upisované akcie je upisovatel povinen splatit na účet společnosti vedený HYPO-BANK CZ, a.s. č. účtu 5726277001/3900 nejpozději do deseti dnů od upsání akcií. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. do 6. 10. 2000 od 31. 7. 1998

Změna stanov schválena valnou hromadou dne 14.12.1992. do 6. 10. 2000 od 24. 2. 1993

Zastupování a podepisování: Společnost bude zastoupena představenstvem. Členové představenstva jsou oprávněni podepisovat a tím zavazovat společnost připojením vlastnoručního podpisu pod název společnost v razítku, napsaný či tištěný. Ve vztahu k třetím stranám zastupují a za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, je-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. do 18. 12. 1991 od 18. 12. 1991

Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí Kčs 119.000,-- (slovy stodevatenáct tisíc korun čsl.) Je vydáno 17 kusů akcií v nominální hodnotě Kčs 7.000,--. Akcie znějí na jméno. Dle potvrzení Československé obchdní banky a.s. Hradec Králové bylo dne 17.12.1991 na účtu společnosti č. 35-8186823 složeno Kčs 119.000,--. do 24. 2. 1993 od 18. 12. 1991

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 16.12.1991 jednorázově podle par. 25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech. do 6. 10. 2000 od 18. 12. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 17 480 000 Kč

od 7. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 7 600 000 Kč

do 7. 2. 2005 od 12. 10. 2001

Základní kapitál

vklad 5 100 000 Kč

do 12. 10. 2001 od 16. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 1 020 000 Kč

do 16. 12. 1998 od 24. 2. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 17 od 26. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 17 140 od 26. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 17 do 26. 10. 2018 od 7. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 17 140 do 26. 10. 2018 od 7. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 260 do 7. 2. 2005 od 12. 10. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 760 do 12. 10. 2001 od 16. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 680 do 16. 12. 1998 od 31. 8. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 17 do 7. 2. 2005 od 31. 8. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 60 000 Kč, počet: 17 do 31. 8. 1994 od 24. 2. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Tomáš Nosek

předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 2. 1. 2020

U Jatek 792, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Zbyněk Horák

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2016

Horní 243/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Václav Kučera

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Karel Hofman

předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2019 - Poslední vztah: 3. 2. 2020

vznik členství: 21. 5. 2019

zánik členství: 17. 12. 2019

vznik funkce: 21. 5. 2019

zánik funkce: 17. 12. 2019

Na Albě 1350, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Mgr. Karel Hofman

předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2016 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 20. 5. 2014

zánik členství: 20. 5. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 20. 5. 2019

Na Albě 1350, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 20. 5. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 20. 5. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2016

Jungmannova 1392/21, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mgr. Karel Hofman

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2016

Na Albě 1350, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Mgr. Irena Bubeníková

členka představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 20. 5. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Zbyněk Horák

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 20. 5. 2014

Horní 243/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

členka představenstva

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 9. 5. 2012

zánik členství: 15. 5. 2013

Jižní 791, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Mgr. Karel Hofman

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 9. 5. 2012

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 9. 5. 2012

zánik funkce: 20. 5. 2014

Na Albě 1350, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 9. 5. 2012

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 9. 5. 2012

zánik funkce: 20. 5. 2014

Jungmannova 1392, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mgr. Karel Hofman

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 4. 3. 2011

zánik členství: 9. 5. 2012

vznik funkce: 4. 3. 2011

zánik funkce: 9. 5. 2012

Na Albě 1350, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Ing. Petr Křenek

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2009 - Poslední vztah: 10. 5. 2011

vznik členství: 12. 5. 2009

zánik členství: 4. 3. 2011

vznik funkce: 1. 6. 2009

zánik funkce: 4. 3. 2011

Brožíkova 431, Pardubice, 530 02, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2009 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 9. 5. 2012

Jižní 791, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2009 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 9. 5. 2012

Jižní 791, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

předseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2009 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 9. 5. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2009

zánik funkce: 9. 5. 2012

Jungmannova 1392, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Petr Křenek

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 12. 2009

vznik členství: 12. 5. 2009

Brožíkova 431, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 4. 2008 - Poslední vztah: 4. 12. 2009

vznik členství: 21. 5. 2007

vznik funkce: 21. 5. 2007

zánik funkce: 31. 5. 2009

Jungmannova 1392, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Vladislav Činovec

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2008 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 24. 4. 2009

Holická 720, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

předseda představenstva

První vztah: 21. 4. 2008 - Poslední vztah: 4. 12. 2009

vznik členství: 21. 5. 2007

vznik funkce: 21. 5. 2007

zánik funkce: 31. 5. 2009

Jižní 791, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 21. 4. 2008

vznik členství: 18. 5. 2005

zánik členství: 21. 5. 2007

vznik funkce: 18. 5. 2005

zánik funkce: 21. 5. 2007

Jungmannova 1392, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

vznik členství: 11. 1. 2005

zánik členství: 18. 5. 2005

vznik funkce: 11. 1. 2005

zánik funkce: 18. 5. 2005

Jungmannova 1392, Hradec Králové, Česká republika

Vladislav Činovec

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2004 - Poslední vztah: 21. 4. 2008

vznik členství: 19. 5. 2003

zánik členství: 21. 5. 2007

Vančurovo nám. 309, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jan Sykáček

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2004 - Poslední vztah: 3. 3. 2005

vznik členství: 19. 5. 2003

zánik členství: 11. 1. 2005

vznik funkce: 19. 5. 2003

zánik funkce: 11. 1. 2005

Milady Horákové 1735, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

Předsedkyně představenstva

První vztah: 8. 1. 2004 - Poslední vztah: 21. 4. 2008

vznik členství: 19. 5. 2003

zánik členství: 21. 5. 2007

vznik funkce: 19. 5. 2003

zánik funkce: 21. 5. 2007

Jižní 791, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jan Sykáček

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 8. 1. 2004

zánik členství: 19. 5. 2003

Milady Horákové 1735, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Miroslav Hloušek

Člen představenstva

První vztah: 19. 3. 1998 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Obecní 22, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

Předsedkyně představenstva

První vztah: 14. 2. 1996 - Poslední vztah: 8. 1. 2004

zánik členství: 19. 5. 2003

zánik funkce: 19. 5. 2003

Jižní 791, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Zdeněk Vlček

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 1996 - Poslední vztah: 19. 3. 1998

Brožíkova 1405, Hradec Králové 12, Česká republika

Vladimír Činovec

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 1. 2004

zánik členství: 19. 5. 2003

Vančurovo nám. 309, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 1. 2004

zánik členství: 28. 3. 2003

Blodkova 372, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Bedřich Hošek

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1991 - Poslední vztah: 19. 3. 1998

Blodkova 476, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Zdeněk Zemánek

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1991 - Poslední vztah: 14. 2. 1996

Na výsluní 1346, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1991 - Poslední vztah: 14. 2. 1996

Jižní 791, Hradec Králové, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo, není-li stanoveno jinak. Společnost zastupují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, tak, že k firmě společnosti připojí podpis.

od 17. 7. 2014

Jednání a podepisování za společnost: 1. Za společnost jedná v plném rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. 2. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Činí tak způsobem, že k vytištěnému, napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 17. 7. 2014 od 9. 7. 1998

Zastupování a podepisování: Společnost bude zastoupena představenstvem. Členové představenstva jsou oprávněni podepisovat a tím zavazovat společnost připojením vlastnoručního podpisu pod název společnosti v razítku, napsaný či tištěný. Ve vztahu ke třetím stranám zastupují a za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, je-li k tomu představenstvem písemně zmocněn.

do 9. 7. 1998 od 18. 12. 1991

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2019

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

JUDr. Blanka Kalcsová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • předsedkyně dozorčí rady

  ATEKO a.s.

  Resslova 956/13, Hradec Králové, 500 02

 • předsedkyně dozorčí rady

  M - SILNICE a.s.

  Husova 1697, Pardubice, 530 03

 • předsedkyně dozorčí rady

  M.I.S. a.s.

  Resslova 956/13, Hradec Králové, 500 02

 • místopředsedkyně dozorčí rady

  Zemědělská a.s. Výšina

  Staré Buky 192, 541 01

Mgr. Irena Bubeníková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2016

Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Blanka Kropáčová Kalcsová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 20. 5. 2014

zánik členství: 20. 5. 2019

vznik funkce: 20. 5. 2014

zánik funkce: 20. 5. 2019

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Zbyněk Horák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2016

vznik členství: 20. 5. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 20. 5. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2016

Horní 243/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

členka dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 20. 5. 2014

zánik členství: 20. 5. 2019

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 20. 5. 2014

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Zbyněk Horák

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 9. 5. 2012

zánik členství: 15. 5. 2013

Horní 243, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 9. 5. 2012

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 9. 5. 2012

zánik funkce: 20. 5. 2014

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Mgr. Irena Bubeníková

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 9. 5. 2012

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 9. 5. 2012

zánik funkce: 20. 5. 2014

Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Zbyněk Horák

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 9. 5. 2012

Horní 243, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mgr. Irena Bubeníková

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2010 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 9. 5. 2012

vznik funkce: 29. 1. 2010

zánik funkce: 9. 5. 2012

Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Jana Suchá

členka dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 8. 2011

vznik členství: 28. 1. 2010

zánik členství: 9. 5. 2011

Na Vyšehradě 401, Předměřice nad Labem, 503 02, Česká republika

Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2010 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 9. 5. 2012

vznik funkce: 21. 5. 2007

zánik funkce: 9. 5. 2012

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Mgr. Irena Bubeníková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2010 - Poslední vztah: 25. 2. 2010

vznik členství: 7. 10. 2009

Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Denisa Kalcsová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2008 - Poslední vztah: 28. 1. 2010

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 7. 10. 2009

Nová 656, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Mgr. Blanka Kalcsová

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2008 - Poslední vztah: 25. 2. 2010

vznik členství: 21. 5. 2007

vznik funkce: 21. 5. 2007

Jižní 791, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Petr Hošek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2008 - Poslední vztah: 25. 2. 2010

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 28. 1. 2010

Blodkova 476, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Denisa Kalcsová

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2004 - Poslední vztah: 21. 4. 2008

vznik členství: 1. 9. 2003

zánik členství: 21. 5. 2007

Nová 656, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Václav Kučera

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2004 - Poslední vztah: 8. 1. 2004

vznik členství: 19. 5. 2003

zánik členství: 1. 9. 2003

K Osadě 729/5, Hradec Králové, Česká republika

Petr Hošek

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2004 - Poslední vztah: 21. 4. 2008

vznik členství: 19. 5. 2003

zánik členství: 21. 5. 2007

Blodkova 476, Hradec Králové, Česká republika

Blanka Kalcsová

Předsedkyně

První vztah: 8. 1. 2004 - Poslední vztah: 21. 4. 2008

vznik členství: 19. 5. 2003

zánik členství: 21. 5. 2007

vznik funkce: 19. 5. 2003

zánik funkce: 21. 5. 2007

Jižní 791, Hradec Králové, Česká republika

Blanka Kalcsová

Předsedkyně

První vztah: 9. 5. 2003 - Poslední vztah: 8. 1. 2004

vznik členství: 27. 6. 2000

zánik členství: 19. 5. 2003

vznik funkce: 9. 12. 2002

zánik funkce: 19. 5. 2003

Jižní 791, Hradec Králové, Česká republika

Petr Hošek

Člen

První vztah: 9. 5. 2003 - Poslední vztah: 8. 1. 2004

vznik členství: 9. 12. 2002

zánik členství: 19. 5. 2003

Blodkova 476, Hradec Králové, Česká republika

Marek Pavlík

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 8. 1. 2004

zánik členství: 19. 5. 2003

Blodkova 372, Hradec Králové, Česká republika

Blanka Kalcsová

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 9. 5. 2003

Jižní 791, Hradec Králové, Česká republika

Jaroslav Pešl

První vztah: 1. 3. 1999 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Syrovátka 64, Česká republika

Jaroslav Pešl

První vztah: 14. 2. 1996 - Poslední vztah: 1. 3. 1999

Syrovátka 64, Česká republika

Luboš Kittner

První vztah: 14. 2. 1996 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Velká 336, Hradec Králové, Česká republika

MUDr. František Langr

Člen

První vztah: 24. 2. 1993 - Poslední vztah: 14. 2. 1996

Hradec Králové, Benešova 1561, Česká republika

Ing. Tomáš Patera

Člen

První vztah: 24. 2. 1993 - Poslední vztah: 14. 2. 1996

Na občinách 890, Hradec Králové, Česká republika

RNDr. Jan Hrníčko

Člen

První vztah: 24. 2. 1993 - Poslední vztah: 9. 5. 2003

zánik členství: 9. 12. 2002

Na zahrádkách 273, Hradec Králové, Česká republika

Další vztahy firmy Regina, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 9. 1992

Živnosti

Distribuce pohonných hmot
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 26. 10. 2013
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 11. 1992
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 11. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).