Hlavní navigace

ATEKO a.s.

Firma ATEKO a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1035, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 58 885 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60108991

Sídlo:

Resslova 956/13, Hradec Králové, 500 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ60108991

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25620 Obrábění
25720 Výroba zámků a kování
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
43 Specializované stavební činnosti
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72199 Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1035, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

ATEKO a.s. od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Resslova 956/13
Hradec Králové 50002 od 4. 6. 2014

adresa

Resslova 956
Hradec Králové do 4. 6. 2014 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

zámečnictví, nástrojářství od 1. 2. 2011

obráběčství od 1. 2. 2011

projektová činnost ve výstavbě od 1. 2. 2011

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 1. 2. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 2. 2011

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd do 1. 2. 2011 od 6. 1. 2004

Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 1. 2. 2011 od 6. 1. 2004

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 1. 2. 2011 od 6. 1. 2004

Kovoobráběčství do 1. 2. 2011 od 6. 1. 2004

Ubytovací služby do 1. 2. 2011 od 6. 1. 2004

Zprostředkování obchodu do 1. 2. 2011 od 6. 1. 2004

Velkoobchod do 1. 2. 2011 od 6. 1. 2004

Zprostředkování obchodní činnosti do 6. 1. 2004 od 12. 4. 1999

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 1. 2004 od 12. 4. 1999

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 6. 1. 2004 od 9. 2. 1998

Poskytování ubytovacích služeb do 6. 1. 2004 od 9. 2. 1998

Projektová činnost ve výstavbě do 1. 2. 2011 od 9. 2. 1998

výzkum, vývoj, výroba strojů a zařízení pro chemickou, potravinářskou a chladící techniku a pro energetické a ekologické systémy do 6. 1. 2004 od 2. 5. 1994

Výzkum, vývoj, výroba a odbyt strojů a zařízení pro potravinářský, chem. průmysl a plynárenství do 2. 5. 1994 od 1. 1. 1994

Kovoobrábění do 29. 6. 2004 od 1. 1. 1994

Zámečnictví do 1. 2. 2011 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti ATEKO a.s., IČO 601 08 991, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1035 (dále jen "Společnost") přijala dne 20. června 2018 toto ná sledující rozhodnutí: 1) Valná hromada Společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti v souladu s § 375 ZOK je obchodní společnost M - Invest a.s., IČO: 44444401, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 452 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti přesahovala a k rozhodnému dni účasti na té to valné hromadě přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno Výpisem z majetkového účtu evidence zaknihovaných cenných papírů emitovaných Společností vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a.s., IČO: 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložc e č. 4308 (dále jen "CDCP"), ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti. Hlavní akcionář je tak osobou oprávněnou k výkonu práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. ZOK od ostatních akcioná řů na sebe. 2) Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK, o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj. celkem 5828 (pět tisíc osm set dvacet osm) kusů a kcií na Hlavního akcionáře. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře dojde podle § 385 odst. 1 ZOK uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář Společnosti je povinen ostatním akcionářům Společnosti poskytnout protiplnění ve výši 992,- Kč (slovy: devět set devadesát dva korun českých) za jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Protiplnění bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů u CDCP. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 821-13/18 ze dne 11.05.2018, vydaným soudní znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc. Soudní znalkyně při ocenění hodnoty jedné akcie Společnosti znalecky odhadla výslednou hodnotu jedné akcie Společnosti ve výši 992,- Kč (slovy: devět set devadesát dva korun českých). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář v souladu s § 378 odst. 2 ZOK bance, která jako osoba pověřená bude provádět výplatu protiplnění dosavadním akcionářům, což bylo Společnosti ze strany Hlavního akcionáře dolo ženo před konáním valné hromady. 4) Valná hromada Společnosti schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění včetně případných obvyklých úroků na své náklady prostřednictvím banky, která dosavadním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění včetně případného úroku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů od účinnosti přechodu vlastnického práva. od 17. 8. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 2. 5. 2016 od 4. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 2. 5. 2016 od 4. 6. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 58 885 000 Kč

od 1. 1. 1994
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 58 885 od 10. 5. 2018
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 58 885 do 10. 5. 2018 od 1. 1. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Tomáš Nosek

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

U Jatek 792, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Václav Kučera

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 22. 5. 2019

vznik funkce: 22. 5. 2019

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Kryštof Koláček

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2019

vznik členství: 7. 1. 2019

vznik funkce: 7. 1. 2019

Mánesova 713/9, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Karel Hofman

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2020

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 17. 12. 2019

Na Albě 1350, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Ing. Václav Kučera

předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2016 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 21. 5. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 21. 5. 2019

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Karel Dedek

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 31. 1. 2019

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 21. 5. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2018

Jiřího Purkyně 355/32, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Václav Kučera

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 5. 2016

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 21. 5. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2016

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 5. 2016

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 21. 5. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2016

Jungmannova 1392/21, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

předseda

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 10. 5. 2012

zánik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 10. 5. 2012

zánik funkce: 21. 5. 2014

Jungmannova 1392/21, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Václav Kučera

místopředseda

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 10. 5. 2012

zánik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 10. 5. 2012

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

předseda

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 10. 5. 2012

zánik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 10. 5. 2012

zánik funkce: 21. 5. 2014

Jungmannova 1392/21, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Václav Kučera

místopředseda

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 10. 5. 2012

zánik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 10. 5. 2012

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Doc. Ing. Václav Petříček CSc.

člen

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 10. 5. 2012

zánik členství: 21. 5. 2014

Na Boleslavce 128/8, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

doc.Ing. Václav Petříček CSc.

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 28. 5. 2009

zánik členství: 10. 5. 2012

Na Boleslavce 128, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Václav Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 29. 5. 2008

zánik členství: 10. 5. 2012

vznik funkce: 29. 5. 2008

zánik funkce: 10. 5. 2012

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 25. 5. 2007

zánik členství: 10. 5. 2012

vznik funkce: 25. 5. 2007

zánik funkce: 10. 5. 2012

Jungmannova 1392, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Pavlína Jiroutová

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 27. 8. 2009

vznik členství: 25. 5. 2007

zánik členství: 28. 5. 2009

V Břínkách 225, Zlatníky-Hodkovice, 252 41, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 25. 5. 2007

zánik členství: 29. 5. 2008

vznik funkce: 25. 5. 2007

zánik funkce: 29. 5. 2008

Jižní 791, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Pavlína Jiroutová

Člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

vznik členství: 23. 5. 2003

zánik členství: 25. 5. 2007

Zlatníky-Hodkovice, V Břinkách 225, okr. Praha - západ

JUDr. Blanka Kalcsová

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 6. 1. 2004 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

vznik členství: 23. 5. 2003

zánik členství: 25. 5. 2007

vznik funkce: 23. 5. 2003

zánik funkce: 25. 5. 2007

Jižní 791, Hradec Králové 3, Česká republika

Ing. Pavlína Jiroutová

Člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2004 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

vznik členství: 23. 5. 2003

Blattného 2336/1, Praha 13, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

Předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2004 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

vznik členství: 23. 5. 2003

zánik členství: 25. 5. 2007

vznik funkce: 23. 5. 2003

zánik funkce: 25. 5. 2007

Jungmannova 1392, Hradec Králové 2, Česká republika

Ing. Pavlína Jiroutová

Člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 6. 1. 2004

vznik členství: 1. 3. 2003

zánik členství: 23. 5. 2003

Blattného 2336/1, Praha, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

Předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 6. 1. 2004

zánik členství: 23. 5. 2003

vznik funkce: 1. 3. 2003

zánik funkce: 23. 5. 2003

Jungmannova 1392, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

Předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 1998 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

zánik členství: 28. 2. 2003

zánik funkce: 28. 2. 2003

Blodkova 372, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Miroslav Buriánek

Člen představenstva

První vztah: 13. 10. 1998 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

Jungmannova 1392, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 1998 - Poslední vztah: 6. 1. 2004

zánik členství: 23. 5. 2003

zánik funkce: 23. 5. 2003

Jižní 791, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Karel Páral

Člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1998 - Poslední vztah: 13. 10. 1998

Na rozhraní 548, Hradec Králové 12, Česká republika

Ing. Pavel Schustr CSc.

Člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1997 - Poslední vztah: 13. 10. 1998

Markova 740, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

Člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1997 - Poslední vztah: 13. 10. 1998

Blodkova 372, Hradec Králové, Česká republika

Hana Petříčková

Člen představenstva

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1997

Slancova 1256, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Simajchl

Člen představenstva

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1997

Obránců míru 38, Předměřice nad Labem, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1997

Blodkova 372, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Pavel Schustr CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1997

Markova 740, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Vladimír Chrz CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Riegrova 1502, Hořice v Podkrkonoší, Česká republika

Ing. Pavel Schustr CSc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Markova 740, Hradec Králové 4, Česká republika

Ing. Vladimír Šanc

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 14. 3. 1997

Markova 740, Hradec Králové 4, Česká republika

Ing. Vladimír Chrz CSc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 2. 5. 1994

Riegrova 1502, Hořice v Podkrkonoší, Česká republika

Ing. Pavel Schustr CSc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 2. 5. 1994

Markova 740, Hradec Králové 4, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo, není-li stanoveno jinak. Společnost zastupují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, tak, že k firmě společnosti připojí podpis.

od 4. 6. 2014

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná v plném rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Činí tak způsobem, že k vytištěnému, napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 4. 6. 2014 od 18. 5. 1999

Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná s jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl představenstvem pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k vytištěnému či vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. Společnost může zastupovat i zmocněnec na základě plné moci (prokurista nebo zástupce zmocněný představenstvem k zastupování ve vymezených záležitostech) pověřený představenstvem nebo předsedou představenstva. V rozsahu zmocnění mohou za společnost podepisovat zástupci na základě plné moci. Dále mohou za společnost podepisovat pracovníci společnosti v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti.

do 18. 5. 1999 od 14. 3. 1997

Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 14. 3. 1997 od 7. 12. 1995

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 7. 12. 1995 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová

místopředsedkyně dozorrčí rady

První vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 22. 5. 2019

vznik funkce: 22. 5. 2019

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

JUDr. Blanka Kalcsová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 22. 5. 2019

vznik funkce: 22. 5. 2019

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Zbyněk Horák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 22. 5. 2019

Horní 243/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Zbyněk Horák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 21. 5. 2019

Horní 243/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 21. 5. 2019

vznik funkce: 21. 5. 2014

zánik funkce: 21. 5. 2019

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 21. 5. 2019

vznik funkce: 21. 5. 2014

zánik funkce: 21. 5. 2019

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Zbyněk Horák

člen

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 10. 5. 2012

zánik členství: 21. 5. 2014

Horní 243/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

předsedkyně

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 10. 5. 2012

zánik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 10. 5. 2012

zánik funkce: 21. 5. 2014

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

předsedkyně

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 10. 5. 2012

zánik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 10. 5. 2012

zánik funkce: 21. 5. 2014

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová

místopředsedkyně

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 10. 5. 2012

zánik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 10. 5. 2012

zánik funkce: 21. 5. 2014

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Zbyněk Horák

člen

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 10. 5. 2012

zánik členství: 21. 5. 2014

Horní 243/40, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2011 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 28. 5. 2009

zánik členství: 10. 5. 2012

vznik funkce: 10. 5. 2011

zánik funkce: 10. 5. 2012

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Zbyněk Horák

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2011 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 10. 5. 2011

zánik členství: 10. 5. 2012

Horní 243/40, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Mgr. Karel Hofman

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2011

vznik členství: 25. 5. 2010

zánik členství: 10. 5. 2011

Na Albě 1350, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 8. 8. 2011

vznik členství: 28. 5. 2009

Nová 656/1A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Benák

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2009 - Poslední vztah: 1. 2. 2011

vznik členství: 13. 3. 2009

zánik členství: 25. 5. 2010

Milady Horákové 419/54, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Blanka Kalcsová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2009 - Poslední vztah: 23. 2. 2010

vznik členství: 28. 5. 2009

Jižní 791/15, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 29. 5. 2008

zánik členství: 10. 5. 2012

vznik funkce: 29. 5. 2008

zánik funkce: 10. 5. 2012

Jižní 791, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Denisa Kalcsová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 27. 8. 2009

vznik členství: 23. 5. 2007

zánik členství: 28. 5. 2009

Nová 656, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Ing. Václav Kučera

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 25. 5. 2007

zánik členství: 29. 5. 2008

vznik funkce: 25. 5. 2007

zánik funkce: 29. 5. 2008

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Václav Kučera

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

vznik členství: 4. 10. 2005

zánik členství: 25. 5. 2007

vznik funkce: 4. 10. 2005

zánik funkce: 25. 5. 2007

K Osadě 729/5, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jaroslav Benák

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 27. 8. 2009

vznik členství: 12. 3. 2004

zánik členství: 12. 3. 2009

Milady Horákové 419, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2004 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

vznik členství: 23. 5. 2003

zánik členství: 4. 10. 2005

vznik funkce: 23. 5. 2003

zánik funkce: 4. 10. 2005

K Rybníku 220, Hradec Králové 11, Česká republika

Blanka Kalcsová

Členka dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2004 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

vznik členství: 23. 5. 2003

zánik členství: 25. 5. 2007

Jižní 791, Hradec Králové 3, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 6. 1. 2004

vznik členství: 1. 3. 2003

zánik členství: 23. 5. 2003

vznik funkce: 1. 3. 2003

zánik funkce: 23. 5. 2003

Blodkova 372, Hradec Králové, Česká republika

Blanka Kalcsová

Člen

První vztah: 23. 10. 2001 - Poslední vztah: 6. 1. 2004

vznik členství: 7. 6. 2001

zánik členství: 23. 5. 2003

Jižní 791, Hradec Králové 3, Česká republika

Ing. Zdeněk Novák

Člen

První vztah: 28. 8. 2001 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

vznik členství: 26. 3. 2001

zánik členství: 29. 2. 2004

Kozelkova 414/IV, Chlumec nad Cidlinou, Česká republika

JUDr. Dalibor Kalcso

Člen

První vztah: 18. 7. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2001

vznik členství: 26. 6. 2000

zánik členství: 6. 6. 2001

Jižní 791, Hradec Králové 3, Česká republika

Jaroslav Tichý

Člen

První vztah: 13. 10. 1998 - Poslední vztah: 18. 7. 2001

Kyjevská 444, Hradec Králové, Česká republika

Jana Pavlíková

Člen

První vztah: 13. 10. 1998 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

zánik členství: 28. 2. 2003

K Osadě 728/3, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

První vztah: 14. 3. 1997 - Poslední vztah: 13. 10. 1998

Jižní 791, Hradec Králové 3, Česká republika

Hana Petříčková

První vztah: 14. 3. 1997 - Poslední vztah: 13. 10. 1998

Slancova 1256, Praha 8, Česká republika

Ing. Karel Budkovský CSc.

Člen

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 28. 8. 2001

Štefánikova 315, Hradec Králové, Česká republika

Zdena Šaldová

Místopředseda

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1997

Pardubická 192, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Karel Páral

Předseda

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1997

Na rozhraní 548, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Bohuslav Melichar

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Sedláčkova 1471, Hradec Králové 2, Česká republika

Ing. Karel Plánička

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Plácka 224, Hradec Králové 2, Česká republika

Ing.Mojmír N I G R I N

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Budovatelská 831, Hradec Králové 3, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Pavlína Jiroutová

Člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

vznik členství: 23. 5. 2003

zánik členství: 25. 5. 2007

Zlatníky-Hodkovice, V Břinkách 225, okr. Praha - západ

Další vztahy firmy ATEKO a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 1. 1994

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 8. 2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 8. 2013
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 6. 1997
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 6. 1997
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 1. 1994
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 1. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 1. 1994

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).