Hlavní navigace

Medical Systems a.s.

Firma Medical Systems a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2864, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 52 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26853167

Sídlo:

Kotkova 384/4, Ostrava, 703 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 1. 2005

DIČ:

Skupinove_DP

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
58 Vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
72 Výzkum a vývoj
73110 Činnosti reklamních agentur
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti
855 Ostatní vzdělávání
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel
J Informační a komunikační činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2864, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Medical Systems a.s. od 10. 6. 2010

Obchodní firma

Medical Systems a.s. od 15. 1. 2015

Obchodní firma

Medical Systems a.s. od 19. 6. 2015

Obchodní firma

Medical Systems a.s. do 19. 6. 2015 od 11. 6. 2015

Obchodní firma

Medical Systems a.s. do 11. 6. 2015 od 17. 4. 2015

Obchodní firma

Regionální centrum zdraví a.s. do 17. 4. 2015 od 28. 1. 2005

Obchodní firma

Medical Systems a.s. do 15. 1. 2015 od 17. 10. 2014

Obchodní firma

AGEL Insurance a.s. do 10. 6. 2010 od 24. 7. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 28. 1. 2005

adresa

Kotkova 384/4
Ostrava 70300 od 1. 1. 2020

adresa

Mathonova 291/1
Prostějov 79604 do 1. 1. 2020 od 11. 6. 2015

adresa

Zalužanského 1192/15
Ostrava 70384 do 30. 8. 2010 od 31. 1. 2008

adresa

Konská 453
Třinec 73961 do 31. 1. 2008 od 28. 1. 2005

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Testování, měření, analýzy a kontroly Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Výroba, obchod a služby jinde nezařazené od 13. 9. 2021

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 13. 9. 2021 od 12. 1. 2010

pronájem a půjčování věcí movitých do 12. 1. 2010 od 1. 7. 2008

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 12. 1. 2010 od 1. 7. 2008

zprostředkování obchodu a služeb do 12. 1. 2010 od 28. 1. 2005

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 3. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 7. 9. 2016 od 3. 2. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 7. 9. 2016 od 3. 2. 2014

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 09.05.2011, který byl schválen dne 21.06.2011 ve formě notářských zápisů NZ 237/2011 a NZ 238/2011, sepsaných notářkou JUDr. Jarmilou Šléškovou, došlo k odštěpení části obchodního jmění rozdělované společnosti AGEL a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04, IČ: 005 34 111, která je vymezena v projektu, a sloučení této části se společností Medical Systems a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04, IČ: 268 53 167, jako nástu pnickou společností. od 1. 7. 2011

1. Základní kapitál obchodní společnosti AGEL Insurance a.s., se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ 739 61, identifikační číslo 268 53 167 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2864 (dále též jen "Společnost") se zvyš uje upisováním nových akcií ze současné výše 2,000.000,-Kč na novou výši 52,000.000,- Kč. Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 50.000.000,- Kč, slovy: padesátmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 50 ks, slovy: padesát kusů, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie"). 3. Jediný akcionář Společnosti se v souladu s ustanovením §204a odst. 7 obchodního zákoníku prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu a vyslovuje svůj souhlas s tím, že nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, specifikovanému v tomto rozhodnutí. 4. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. r.č. 630726/6185 Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 1326/11, PSČ 110 00, bez veřejné nabídky. 5. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 90, slovy: devadesát, dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis usnes ení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle §204 odst. 5 obchodního zákoníku. 6. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude obsahovat náležitosti podle §205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude př edem určenému zájemci oznámen představenstvem dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. - 7. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, a bude splacen v celkové částce 50,000.000,-- Kč, slovy: padesátmilionů korun českých, výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce (upisovatele) vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to: Pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 8.8.2007, kterou uzavřel předem určený zájemce (upisovatel), jako věřitel, se Společností, jako dlužníkem, jejímž předmětem bylo zapůjčení peněžních prostředků ve výši 50.000.000,- Kč, slovy: padesátmili onů korun českých k provoznímu financování společnosti. K dnešnímu dni činí závazek Společnosti z tohoto právního důvodu 50,000.000Kč, slovy: padesátmilionů korun českých. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 50,000.000Kč, slovy: padesátmilionů korun českých. (dále též jen "Specifikovaná pohledávka"). Celkový emisní kurz upsaných akcií, tj. částka 50,000.000,-- Kč, slovy: padesátmilionů korun českých, bude splacena započtením pohledávky v rozsahu výše uvedeném a to uzavřením dohody o započtení pohledávky. Lhůta pro splacení t.j. uzavření dohody o započ tení pohledávek činí šedesát dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Dohoda o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude určenému zájemci (upis ovateli) doručen představenstvem dopisem nebo osobně předán a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen spole čnosti na adresu jejího sídla. Jediný akcionář výslovně schvaluje možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. do 29. 10. 2007 od 17. 10. 2007

Převoditelnost akcií : Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. do 27. 9. 2007 od 28. 1. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 52 000 000 Kč

od 29. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 29. 10. 2007 od 28. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 26 od 7. 9. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 26 do 7. 9. 2016 od 28. 6. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 28. 6. 2013 od 29. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 28. 6. 2013 od 27. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 27. 9. 2007 od 28. 1. 2005

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Tomáš Lučkai

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

360, Kechnec, 044 58, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Michal Zakarovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2021

vznik členství: 1. 10. 2021

vznik funkce: 1. 10. 2021

Sibírska 22, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Pišoja

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2020

vznik členství: 10. 9. 2020

Staré Grunty 3571/262, Bratislava - Karlova Ves 841 00, Slovenská republika

Historické vztahy

Bc. Roman Kejř

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2020 - Poslední vztah: 27. 10. 2021

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 30. 9. 2021

vznik funkce: 1. 9. 2018

zánik funkce: 30. 9. 2021

Palackého 56/4, Lipník nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Mgr. et Zdeněk Tomica Mgr.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2020 - Poslední vztah: 19. 1. 2022

vznik členství: 1. 4. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

Zálesí 547/70, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Pavel Doležal

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2019 - Poslední vztah: 14. 9. 2020

vznik členství: 1. 9. 2019

zánik členství: 1. 9. 2020

U svobodárny 1063/6, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Roman Kejř

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2018 - Poslední vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2018

Ivančice 108, 664 91, Česká republika

MUDr. Martin Hrabovský MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2018 - Poslední vztah: 27. 9. 2019

vznik členství: 1. 9. 2018

zánik členství: 31. 8. 2019

Souběžná 1518, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Ján Dudra Ph.D.,MPH

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2018 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2018

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra Ph.D.,MPH

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2018 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2018

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra Ph.D.,MPH

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2018 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 1. 2. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2015

Ocelíkova 672/1, Praha, 149 00, Česká republika

MUDr. Pavel Frňka

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2018 - Poslední vztah: 1. 2. 2021

vznik členství: 17. 4. 2018

zánik členství: 14. 1. 2021

Přemyslovská 2018/27, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Ing. Čeněk Kozák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2018 - Poslední vztah: 22. 4. 2020

vznik členství: 17. 4. 2018

zánik členství: 31. 3. 2020

Lovosická 370/27, Praha, 190 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. René Janosch

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2018 - Poslední vztah: 9. 12. 2020

vznik členství: 1. 3. 2018

zánik členství: 24. 10. 2020

Čeladná 752, 739 12, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Pavel Šléška

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 28. 2. 2018

Nespeky 69, 257 22, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Šléška

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 28. 2. 2018

Nespeky 69, 257 22, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Bc. Roman Kejř

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2017 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

Ivančice 108, 664 91, Česká republika

Bc. Roman Kejř

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2017 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

Ivančice 108, 664 91, Česká republika

Mgr. Libor Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2017 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 30. 5. 2017

Slavětínská 1072/68, Praha, 190 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Libor Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2017 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 30. 5. 2017

Slavětínská 1072/68, Praha, 190 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michal Pišoja

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 4. 5. 2018

vznik členství: 10. 1. 2017

zánik členství: 17. 4. 2018

Staré Grunty 3571/262, 84101 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Čeněk Kozák

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 10. 1. 2017

zánik členství: 30. 6. 2017

Lovosická 370/27, Praha, 190 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Čeněk Kozák

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 10. 1. 2017

zánik členství: 30. 6. 2017

Lovosická 370/27, Praha, 190 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michal Pišoja

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 4. 5. 2018

vznik členství: 10. 1. 2017

zánik členství: 17. 4. 2018

Staré Grunty 3571/262, 84101 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Foks

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 4. 5. 2018

vznik členství: 10. 1. 2017

zánik členství: 17. 4. 2018

Revoluční 2243/104, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Roman Foks

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 4. 5. 2018

vznik členství: 10. 1. 2017

zánik členství: 17. 4. 2018

Revoluční 2243/104, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Marek Kýhos MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Brněnská 949/3, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Marek Kýhos MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Brněnská 949/3, Plzeň, 323 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra Ph.D.,MPH

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 1. 2. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2015

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra Ph.D.,MPH

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 1. 2. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2015

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra Ph.D.,MPH

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 1. 2. 2014

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

Mgr. Libor Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 13. 5. 2017

vznik členství: 1. 6. 2014

Bryksova 779/61, Praha, 198 00, Česká republika

Mgr. Libor Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 13. 5. 2017

vznik členství: 1. 6. 2014

Bryksova 779/61, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Karel Kantor

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 31. 8. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2015

U Stružníku 515/19, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Roman Gavanda

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2014 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 31. 5. 2014

Gen. Sochora 6213/12a, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Ján Dudra Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2014 - Poslední vztah: 15. 1. 2015

vznik členství: 1. 2. 2014

Hrabákova 1976/10, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Roman Gavanda

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2014 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 31. 5. 2014

Gen. Sochora 6213/12a, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Roman Gavanda

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2014

vznik členství: 18. 3. 2010

zánik členství: 31. 1. 2014

Gen. Sochora 6213/12a, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Filip Horák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2014

vznik členství: 18. 3. 2010

zánik členství: 31. 1. 2014

vznik funkce: 19. 3. 2010

zánik funkce: 31. 1. 2014

Bobrovnická 347/60a, Ostrava, 725 28, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Karel Kantor

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2010 - Poslední vztah: 3. 2. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 31. 1. 2014

vznik funkce: 16. 11. 2010

zánik funkce: 31. 1. 2014

U Stružníku 515/19, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Roman Gavanda

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2010 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 18. 3. 2010

zánik členství: 31. 1. 2014

Hlavní třída 699/90, Ostrava, 708 00, Česká republika

MUDr. Filip Horák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2010 - Poslední vztah: 13. 11. 2013

vznik členství: 18. 3. 2010

zánik členství: 31. 1. 2014

vznik funkce: 19. 3. 2010

zánik funkce: 31. 1. 2014

Bobrovnická 347, Ostrava, 725 28, Česká republika

JUDr. Petr Vaněk Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2008 - Poslední vztah: 22. 11. 2010

vznik členství: 7. 2. 2008

zánik členství: 15. 11. 2010

vznik funkce: 7. 2. 2008

zánik funkce: 15. 11. 2010

K Rybníku 1191, Orlová, 735 14, Česká republika

Mgr. Rostislav Hampel

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2008 - Poslední vztah: 12. 1. 2010

vznik členství: 28. 1. 2005

zánik členství: 31. 12. 2009

Palackého 396, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Eva Kalinová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2008 - Poslední vztah: 20. 4. 2010

vznik členství: 7. 2. 2008

zánik členství: 18. 3. 2010

vznik funkce: 7. 2. 2008

zánik funkce: 18. 3. 2010

Hlaváčikova 3106/28, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Bc. Jolana Chrascinová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2008

vznik členství: 28. 1. 2005

zánik členství: 6. 2. 2008

Vendryně 1087, 739 94, Česká republika

Monika Sikorová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2008

vznik členství: 16. 4. 2007

zánik členství: 6. 2. 2008

Dukelská 685, Třinec, 739 61, Česká republika

Bc. Alena Jančí

člen

První vztah: 28. 1. 2005 - Poslední vztah: 20. 4. 2007

vznik členství: 28. 1. 2005

zánik členství: 16. 4. 2007

Aleje 197/30, Ostrava, 725 28, Česká republika

Mgr. Rostislav Hampel

předseda

První vztah: 28. 1. 2005 - Poslední vztah: 18. 2. 2008

vznik členství: 28. 1. 2005

zánik členství: 6. 2. 2008

vznik funkce: 28. 1. 2005

zánik funkce: 6. 2. 2008

Palackého 396, Třinec, 739 61, Česká republika

Jolana Chrascinová

člen

První vztah: 28. 1. 2005 - Poslední vztah: 27. 9. 2007

vznik členství: 28. 1. 2005

Palackého 462, Třinec, 739 61, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Hana Paľo

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2020

vznik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 1. 12. 2020

Smilovice 222, 739 55, Česká republika

Ing. Jakub Košina

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Třinec 764, 739 61, Česká republika

Ing. Daniel Lefenda

předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2020

Českobratrská 611/17, Ostrava, 702 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. David Pech

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 4. 2020 - Poslední vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

zánik členství: 31. 7. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2020

zánik funkce: 31. 7. 2020

Slavíkova 1757/34, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Rucki

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2019 - Poslední vztah: 20. 1. 2020

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2019

Hnojník 457, 739 53, Česká republika

Mgr. Michal Dohnal

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2018 - Poslední vztah: 8. 10. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 30. 9. 2020

Wanklova 761/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michal Dohnal

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Wanklova 761/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Michal Dohnal

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Wanklova 761/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Vladimír Junák

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 1. 2018

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

Braunerova 2627/4, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Vladimír Junák

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 1. 2018

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

Braunerova 2627/4, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Jan Rucki

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 30. 8. 2019

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2017

Hnojník 52, 739 53, Česká republika

Ing. David Pech

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 22. 4. 2020

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 3. 2020

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 31. 3. 2020

Slavíkova 1757/34, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Schmidke

předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2017

Požárnická 84/40, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Jiří Schmidke

předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2017

Požárnická 84/40, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Vladimír Junák

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 30. 12. 2015

zánik funkce: 1. 9. 2017

Braunerova 2627/4, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Vladimír Junák

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 30. 12. 2015

zánik funkce: 1. 9. 2017

Braunerova 2627/4, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Vladimír Junák

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 1. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

Braunerova 2627/4, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Vladimír Junák

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 1. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

Braunerova 2627/4, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. David Pech

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2015 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 1. 4. 2015

Slavíkova 1757/34, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Pech

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2015 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 1. 4. 2015

Slavíkova 1757/34, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Roman Kejř

předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

Ivančice 108, 664 91, Česká republika

Bc. Roman Kejř

předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

Ivančice 108, 664 91, Česká republika

Ing. Daniel Mičánek

předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 4. 7. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2014

zánik funkce: 4. 7. 2014

K Přehradě 321/25, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Daniel Michalik

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2014 - Poslední vztah: 15. 1. 2015

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 31. 12. 2014

Kopernikova 677, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Marek Smilowski

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2015

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 8. 6. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2014

zánik funkce: 8. 6. 2015

Peškova 514/10, Olomouc, 779 00, Česká republika

Daniel Mičánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2014

vznik členství: 16. 11. 2011

zánik členství: 31. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2014

K Přehradě 321/25, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Daniel Mičánek

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 12. 8. 2013

vznik členství: 16. 11. 2011

zánik členství: 31. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2014

Mariánské nám. 28, Jablunkov, 739 91, Česká republika

Ing. Marek Smilowski

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 3. 2. 2014

vznik členství: 16. 8. 2011

zánik členství: 31. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2014

Peškova 10, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Daniel Michalik

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 3. 2. 2014

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 31. 1. 2014

Kopernikova 677, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Daniel Mičánek

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2011 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 16. 8. 2011

vznik funkce: 16. 8. 2011

zánik funkce: 1. 1. 2012

Mariánské nám. 28, Jablunkov, 739 91, Česká republika

Ing. Marek Smilowski

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2011 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 16. 8. 2011

Peškova 10, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Iveta Ostruszková MBA

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 25. 8. 2011

vznik členství: 13. 7. 2010

zánik členství: 15. 8. 2011

Míru 255, Třinec, 739 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PhDr. Miroslava Pešátová MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 25. 8. 2011

vznik členství: 10. 4. 2010

zánik členství: 15. 8. 2011

vznik funkce: 15. 2. 2011

zánik funkce: 15. 8. 2011

Okrajová 1645/32, Hlučín, 748 01, Česká republika

Ing. Pavel Fojtík

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 31. 12. 2011

vznik funkce: 15. 2. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2011

Slunečná 1831, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Iveta Ostruszková MBA

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 13. 7. 2010

Třinec 63, 739 61, Česká republika

PhDr. Miroslava Pešátová MBA

předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 10. 4. 2010

vznik funkce: 10. 4. 2010

zánik funkce: 15. 2. 2011

Okrajová 1645/32, Hlučín, 748 01, Česká republika

RNDr. Juraj Waczulík

předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2008 - Poslední vztah: 20. 4. 2010

vznik členství: 7. 2. 2008

zánik členství: 9. 4. 2010

vznik funkce: 7. 2. 2008

zánik funkce: 9. 4. 2010

Majerníkova 56, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Karel Kantor

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2008 - Poslední vztah: 22. 11. 2010

vznik členství: 7. 2. 2008

zánik členství: 15. 11. 2010

vznik funkce: 7. 2. 2008

zánik funkce: 15. 11. 2010

U Stružníku 515/19, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Iveta Ostruszková MBA

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2008 - Poslední vztah: 20. 7. 2010

vznik členství: 28. 1. 2005

zánik členství: 12. 7. 2010

Třinec 63, 739 61, Česká republika

JUDr. Petr Vaněk Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2008

vznik funkce: 16. 7. 2007

zánik funkce: 6. 2. 2008

K Rybníku 1191, Orlová, 735 14, Česká republika

MUDr. Marek Potysz

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2007 - Poslední vztah: 7. 1. 2008

vznik členství: 16. 7. 2007

zánik členství: 31. 12. 2007

vznik funkce: 16. 7. 2007

zánik funkce: 31. 12. 2007

Rybářská 1302, Třinec, 736 91, Česká republika

JUDr. Petr Vaněk Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2007 - Poslední vztah: 24. 7. 2007

vznik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 21. 6. 2007

zánik funkce: 16. 7. 2007

K Rybníku 1191, Orlová, 735 14, Česká republika

MUDr. Oldřich Šubrt

předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2006 - Poslední vztah: 2. 7. 2007

vznik členství: 1. 10. 2006

zánik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 1. 10. 2006

zánik funkce: 21. 6. 2007

U První baterie 796/2, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Iveta Ostruszková

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2005 - Poslední vztah: 18. 2. 2008

vznik členství: 28. 1. 2005

Třinec 63, 739 61, Česká republika

Ing. Lenka Laníková

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2005 - Poslední vztah: 24. 7. 2007

vznik členství: 28. 1. 2005

zánik členství: 16. 7. 2007

vznik funkce: 28. 1. 2005

zánik funkce: 16. 7. 2007

Vojtěcha Martínka 1994, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

MUDr. Marek Potysz

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2005 - Poslední vztah: 12. 10. 2006

vznik členství: 28. 1. 2005

zánik členství: 1. 10. 2006

vznik funkce: 28. 1. 2005

zánik funkce: 1. 10. 2006

Rybářská 1302, Třinec, 739 61, Česká republika

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

od 1. 1. 2020

J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

do 1. 1. 2020 od 27. 5. 2008

J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo člen představenstva, každý samostatně.

do 27. 5. 2008 od 28. 1. 2005

Další vztahy firmy Medical Systems a.s.

AGEL a.s.

První vztah: 9. 1. 2023

Vrchlického 1350/102, Praha, 150 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

AGEL a.s.

První vztah: 11. 6. 2015 - Poslední vztah: 9. 1. 2023

Vrchlického 1350/102, Praha, 150 00

AGEL a.s.

První vztah: 9. 10. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2015

Vrchlického 1350/102, Praha, 150 00

AGEL a.s.

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 10. 2014

Vrchlického 1350/102, Praha, 150 00

AGEL a.s.

První vztah: 31. 1. 2008 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

Vrchlického 1350/102, Praha, 150 00

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.

První vztah: 18. 10. 2005 - Poslední vztah: 24. 7. 2007

Třinec 453, 739 61

Akcionáři

AGEL a.s., IČ: 00534111

Vrchlického 1350/102, Česká republika, Praha, 150 00

od 9. 1. 2023

AGEL a.s., IČ: 00534111

Jungmannova 28/17, Česká republika, Praha, 110 00

do 9. 1. 2023 od 11. 6. 2015

AGEL a.s., IČ: 00534111

Jungmannova 28/17, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 11. 6. 2015 od 9. 10. 2014

AGEL a.s., IČ: 00534111

Mathonova, Česká republika, Prostějov, 796 04

do 9. 10. 2014 od 23. 7. 2009

AGEL a.s., IČ: 00534111

Česká republika, Třinec, 739 61

do 23. 7. 2009 od 31. 1. 2008

AGEL a.s., IČ: 00531111

Konská, Česká republika, Třinec, 739 61

do 29. 10. 2007 od 24. 7. 2007

Nemocnice Podlesí a.s., IČ: 48401129

Konská, Česká republika, Třinec, 739 61

do 24. 7. 2007 od 18. 10. 2005

EUROMEDNET a.s., IČ: 61974749

Konská, Česká republika, Třinec, 739 61

do 18. 10. 2005 od 28. 1. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 1. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 1. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).