Hlavní navigace

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

Firma Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2513, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 22 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25886207

Sídlo:

Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, 741 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 8. 2001

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1000 - 1499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
862 Ambulantní a zubní zdravotní péče
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2513, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Nemocnice Nový Jičín a.s. od 1. 1. 2012

Obchodní firma

Nemocnice Nový Jičín a.s. od 10. 3. 2015

Obchodní firma

Nemocnice Nový Jičín a.s. do 10. 3. 2015 od 9. 3. 2015

Obchodní firma

Nemocnice Nový Jičín a.s. do 9. 3. 2015 od 29. 12. 2014

Obchodní firma

Radioterapie, a.s. do 29. 12. 2014 od 8. 8. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 8. 8. 2001

adresa

Purkyňova 2138/16
Nový Jičín 74101 od 9. 3. 2015

adresa

Máchova čp. 619/30
Nový Jičín 74101 do 2. 5. 2011 od 8. 8. 2001

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 21. 9. 2016

Poskytování zdravotních služeb od 29. 12. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 29. 12. 2014

Masérské, rekondiční a regenerační služby od 29. 12. 2014

Hostinská činnost od 29. 12. 2014

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 29. 12. 2014

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 12. 5. 2014

Druh a rozsah poskytované péče: zdravotní ústavní, komplementární, ambulantní, lékárenská, psychologická, logopedická, nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, fyzioterapeutická a ergoterapeutická. - lůžková péče v oborech: anesteziologie a intenzivní medicína - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, dětské lékařství včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, gynekologie a porodnictví, chirurgie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, hrudní chirurg ie, klinická onkologie, neonatologie, neurologie, ortopedie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, otorinolaryngologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně , urologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, léčebna dlouhodobě nemocných - léčebna s lůžky následné péče. - komplementární a ambulantní péče v oborech: radiační onkologie, klinická onkologie, lékařská genetika, alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, praktické lékařství pro děti a dorost, dětská kardiologi e, dětská neurologie, diabetologie a endokrinologie (pouze diabetologická část), ergoterapie, fyzioterapie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, onkogynekologie, urogynekologie, hematologie a transfúzní lékařství, dopravní zdravotnická služba - přeprava pacientů, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická logopedie, klinická psychologie, nefrologie, neurologie, nutriční terapeut, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, ortopedie, otori nolaryngologie, paliativní medicína a léčba bolesti, patologie, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urologie, vnitřní lékařství, lékařská služba první pomoci v oborech všeobecné pra ktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství, nemocniční lékárenství, nukleární medicína. Název a místo provozování nestátního zařízení ( včetně uvedení vlastnických - nájemních vztahů): 1. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - pracoviště radiační onkologie - ambulance alergologie a klinické imunologie - oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, ambulance anesteziologie a intenzivní medicíny - ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti se stacionářem - centrální sterilizace - centrální operační sály pro obory urologie (2 sály), chirurgie a hrudní chirurgie (4 sály), otorinolaryngologie (2 sály) a ortopedie (1 sál) - centrální laboratoře - laboratoř klinické biochemie a klinické hematologie - transfúzní oddělení - dermatovenerologická ambulance se stacionářem - dětské oddělení včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, dětská kardiologická ambulance, dětská neurologická ambulance, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost - neonatologické oddělení - gynekologicko-porodnické oddělení včetně porodního sálu a operačního sálu gynekologického, ambulance gynekologická se stacionářem, onkogynekologická ambulance, urogynekologická ambulance - oddělení obecné a hrudní chirurgie, ambulance chirurgická se zákrokovým sálkem a hrudní chirurgie, ambulance cévní chirurgie, - mezioborová jednotka intenzivní péče o dospělé 2. stupně pro oddělení chirurgické, urologické, ortopedické, otorinolaryngologické a gynekologické - oddělení vnitřního lékařství včetně jednotky intenzivní péče o dospělé 2. stupně, ambulance vnitřního lékařství, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, revmatologická ambulance, kardiologická ambulance, dialyzační středisko, nefrologic ká ambulance - neurologické oddělení, neurologická ambulance - pracoviště klinického logopeda - pracoviště klinického psychologa - oddělení klinické onkologie - pracoviště nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické, skiaskopické, CT, ultrazvukové, magnetické rezonance, angiografické a intervenční radiologie) - ortopedické oddělení, ortopedická ambulance se zákrokovým sálkem - oddělení otorinolaryngologické, otorinolaryngologická ambulance - pracoviště patologie - pneumologické a ftizeologické oddělení, pneumologická a ftizeologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů - urologické oddělení, urologická ambulance se zákrokovým sálkem a stacionářem - lékařská služba první pomoci pro dospělé - lékařská služba první pomoci pro děti a dorost - zubní lékařská služba první pomoci - nukleární medicína 2. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 57, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - dopravní zdravotnická služba - přeprava pacientů - nemocniční lékárenství - lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti v rozsahu činností: - výdejní činnost pro veřejnost (na adrese): K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ambulantní péče - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Nemocnice Nový Jičín a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín Nemocnice Vítkov, Opavská 90, 749 01 Vítkov - výdej prostředků zdravotnické techniky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Nemocnice Nový Jičín a.s., K Nemocnici 76, PSČ 741 01 Nový Jičín - Nemocnice Vítkov, Opavská 90, 749 01 Vítkov - příprava léčivých přípravků v rozsahu: 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou příprava a kontrola čistoty medicinálního vzduchu pro zdravotnická zařízení na adrese: - Nemocnice Nový Jičín a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek kontrola léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanku - vstupní, mezioperační a výstupní kontrola připravovaných léčivých přípravků odborná pracoviště: - odborné pracoviště zásob, výdeje a přípravy léčiv na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro přípravu medicinálního vzduchu na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků na adrese: K Nemocnici 57, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro výdej zdravotnických prostředků na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín. 3. Pracoviště Vítkov, Opavská 90, PSČ 749 01: (nájemní vztah) - léčebna dlouhodobě nemocných - léčebna s lůžky následné péče - ambulance vnitřního lékařství se stacionářem - diabetologická ambulance - kardiologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutů - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické) - laboratoř klinické biochemie 4. Pracoviště Nový Jičín, Revoluční 2214/35, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem - ambulance lékařské genetiky 5. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - pracoviště radiační onkologie se stacionářem pro onkologickou terapii 6. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - ambulance radiační onkologie 7. Pracoviště Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem 8. Pracoviště Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06: (podnájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem do 29. 12. 2014 od 17. 5. 2013

Druh a rozsah poskytované péče: zdravotní ústavní, komplementární, ambulantní, lékárenská, psychologická, logopedická, nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, fyzioterapeutická a ergoterapeutická. - lůžková péče v oborech: anesteziologie a intenzivní medicína - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, dětské lékařství včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, gynekologie a porodnictví, chirurgie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, hrudní chirurg ie, klinická onkologie, neonatologie, neurologie, ortopedie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, otorinolaryngologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně , urologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, léčebna dlouhodobě nemocných, léčebna s lůžky následné péče. - komplementární a ambulantní péče v oborech: radiační onkologie, klinická onkologie, lékařská genetika, alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, praktické lékařství pro děti a dorost, dětská kardiologi e, dětská neurologie, diabetologie a endokrinologie (pouze diabetologická část), ergoterapie, fyzioterapie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, onkogynekologie, urogynekologie, hematologie a transfúzní lékařství, dopravní zdravotnická služba - přeprava pacientů, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická logopedie, klinická psychologie, nefrologie, neurologie, nutriční terapeut, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, ortopedie, otori nolaryngologie, paliativní medicína a léčba bolesti, patologie, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urologie, vnitřní lékařství, lékařská služba první pomoci v oborech všeobecné pra ktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství, nemocniční lékárenství. Název a místo provozování nestátního zařízení ( včetně uvedení vlastnických - nájemních vztahů): 1. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - pracoviště radiační onkologie - ambulance alergologie a klinické imunologie - oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, ambulance anesteziologie a intenzivní medicíny - ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti se stacionářem - centrální sterilizace - centrální operační sály pro obory urologie (2 sály), chirurgie a hrudní chirurgie (4 sály), otorinolaryngologie (2 sály) a ortopedie (1 sál) - centrální laboratoře - laboratoř klinické biochemie a klinické hematologie - transfúzní oddělení - dermatovenerologická ambulance se stacionářem - dětské oddělení včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, dětská kardiologická ambulance, dětská neurologická ambulance, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost - neonatologické oddělení - gynekologicko-porodnické oddělení včetně porodního sálu a operačního sálu gynekologického, ambulance gynekologická se stacionářem, onkogynekologická ambulance, urogynekologická ambulance - oddělení obecné a hrudní chirurgie, ambulance chirurgická se zákrokovým sálkem a hrudní chirurgie, ambulance cévní chirurgie - mezioborová jednotka intenzivní péče o dospělé 2. stupně pro oddělení chirurgické, urologické, ortopedické, otorinolaryngologické a gynekologické - oddělení vnitřního lékařství včetně jednotky intenzivní péče o dospělé 2. stupně, ambulance vnitřního lékařství, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, revmatologická ambulance, kardiologická ambulance, dialyzační středisko, nefrologic ká ambulance - neurologické oddělení, neurologická ambulance - pracoviště klinického logopeda - pracoviště klinického psychologa - oddělení klinické onkologie - pracoviště nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické, skiaskopické, CT, ultrazvukové, magnetické rezonance, angiografické a intervenční radiologie) -ortopedické oddělení, ortopedická ambulance se zákrokovým sálkem - oddělení otorinolaryngologické, otorinolaryngologická ambulance - pracoviště patologie - pneumologické a ftizeologické oddělení, pneumologická a ftizeologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů - urologické oddělení, urologická ambulance se zákrokovým sálkem a stacionářem - lékařská služba první pomoci pro dospělé - lékařská služba první pomoci pro děti a dorost - zubní lékařská služba první pomoci 2. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 57, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - dopravní zdravotnická služba, přeprava pacientů - nemocniční lékárenství - lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti v rozsahu činností: - výdejní činnost pro veřejnost (na adrese): K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ambulantní péče - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Nemocnice Nový Jičín a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín Nemocnice Vítkov, Opavská 90, 749 01 Vítkov - výdej prostředků zdravotnické techniky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Nemocnice Nový Jičín a.s., K Nemocnici 76, PSČ 741 01 Nový Jičín Nemocnice Vítkov, Opavská 90, 749 01 Vítkov - příprava léčivých přípravků v rozsahu: 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou - příprava a kontrola čistoty medicinálního vzduchu pro zdravotnická zařízení na adrese: Nemocnice Nový Jičín a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek - kontrola léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanku - vstupní, mezioperační a výstupní kontrola připravovaných léčivých přípravků odborná pracoviště: - odborné pracoviště zásob, výdeje a přípravy léčiv na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín odborné pracoviště pro přípravu medicinálního vzduchu na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků na adrese: K Nemocnici 57, 741 01 Nový Jičín odborné pracoviště pro výdej zdravotnických prostředků na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín 3. Pracoviště Vítkov, Opavská 90, PSČ 749 01: (nájemní vztah) - léčebna dlouhodobě nemocných, léčebna s lůžky následné péče - ambulance vnitřního lékařství se stacionářem - diabetologická ambulance - kardiologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutů - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické) - laboratoř klinické biochemie 4. Pracoviště Nový Jičín, Revoluční 2214/35, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem - ambulance lékařské genetiky 5. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - pracoviště radiační onkologie se stacionářem pro onkologickou terapii 6. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - ambulance radiační onkologie 7. Pracoviště Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem 8. Pracoviště Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06: (podnájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem do 17. 5. 2013 od 17. 4. 2012

Druh a rozsah poskytované péče: zdravotní ústavní, komplementární, ambulantní, lékárenská, psychologická, logopedická, nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, fyzioterapeutická a ergoterapeutická. - lůžková péče v oborech: anesteziologie a intenzivní medicína - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, dětské lékařství včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, gynekologie a porodnictví, chirurgie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, hrudní chirur gie, klinická onkologie, neonatologie, neurologie, ortopedie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, otorinolaryngologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupn ě, urologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, léčebna dlouhodobě nemocných - léčebna a lůžky následné péče. - komplementární a ambulantní péče v oborech: radiační onkologie, lékařská genetika, alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, praktické lékařství pro děti a dorost, dětská kardiologie, dětská neurologie , diabetologie a endokrinologie (pouze diabetologická část), ergoterapie, fyzioterapie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, onkogynekologie, urogynekologie, hematologie a transfúzní lékařství, dopravní zdravotnická služba - přeprava pacientů, c évní chirurgie, hrudní chirurgie, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická logopedie, klinická psychologie, nefrologie, neurologie, nutriční terapeut, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, ortopedie, otorinolaryngologie, pal iativní medicína a léčba bolesti, patalogie, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urologie, vnitřní lékařství, lékařská služba první pomoci v oborech všeobecné praktické lékařství, p raktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství, nemocniční lékárenství. Název a místo provozování nestátního zařízení ( včetně uvedení vlastnických - nájemních vztahů): 1. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - pracoviště radiační onkologie - ambulance alergologie a klinické imunologie - oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, ambulance anesteziologie a intenzivní medicíny - ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti se stacionářem - centrální sterilizace - centrální operační sály pro obory urologie (2 sály), chirurgie a hrudní chirurgie (4 sály), otorinolaryngologie (2 sály) a ortopedie (1 sál) - centrální laboratoře - laboratoř klinické biochemie a klinické hematologie - transfúzní stanice - dermatovenerologická ambulance se stacionářem - dětské oddělení včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, dětská kardiologická ambulance, dětská neurologická ambulance, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost - neonatologické oddělení - gynekologicko-porodnické oddělení včetně porodního sálu a operačního sálu gynekologického, ambulance gynekologická se stacionářem, onkogynekologická ambulance, urogynekologická ambulance - oddělení obecné a hrudní chirurgie, ambulance chirurgická se zákrokovým sálkem a hrudní chirurgie, ambulance cévní chirurgie, - mezioborová jednotka intenzivní péče o dospělé 2. stupně pro oddělení chirurgické, urologické, ortopedické, otorinolaryngologické a gynekologické . - oddělení vnitřního lékařství včetně jednotky intenzivní péče o dospělé 2. stupně, ambulance vnitřního lékařství, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, revmatologická ambulance, kardiologická ambulance, dialyzační středisko, nefrologic ká ambulance - neurologické oddělení, neurologická ambulance - pracoviště klinického logopeda - pracoviště klinického psychologa - oddělení klinické onkologie - pracoviště nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické, skiaskopické, CT, ultrazvukové, magnetické rezonance, angiografické a intervenční radiologie) - ortopedické oddělení, ortopedická ambulance se zákrokovým sálkem - oddělení otorinolaryngologické, otorinolaryngologická ambulance - pracoviště patologie - pneumologické a ftizeologické oddělení, pneumologická a ftizeologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů - urologické oddělení, urologická ambulance se zákrokovým sálkem a stacionářem - lékařská služba první pomoci pro dospělé - lékařská služba první pomoci pro děti a dorost - zubní lékařská služba první pomoci 2. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 57, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - dopravní zdravotní služba - přeprava pacientů - nemocniční lékárenství - lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti v rozsahu činností: - výdejní činnost pro veřejnost (na adrese): Lékárna Delfín, K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ambulantní péče - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Radioterapie, a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín Nemocnice Vítkov, Opavská 90, 749 01 Vítkov - příprava léčivých přípravků v rozsahu: 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou - příprava a kontrola čistoty medicinálního vzduchu pro zdravotnická zařízení na adrese: Radioterapie, a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek - kontrola léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanku - vstupní, mezioperační a výstupní kontrola připravovaných léčivých přípravků - příprava zkoumadel - odborná pracoviště: - odborné pracoviště zásob, výdeje a přípravy léčiv na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro přípravu medicinálního vzduchu na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel na adrese: K Nemocnici 57, 741 01 Nový Jičín 3. Pracoviště Vítkov, Opavská 90, PSČ 749 01: (nájemní vztah) - léčebna dlouhodobě nemocných - léčebna s lůžky následné péče - ambulance vnitřního lékařství se stacionářem - diabetologická ambulance - kardiologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutů - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické) - laboratoř klinické biochemie 4. Pracoviště Nový Jičín, Revoluční 2214/35, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem - ambulance lékařské genetiky 5. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - pracoviště radiační onkologie se stacionářem pro onkologickou terapii 6. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - ambulance radiační onkologie 7. Pracoviště Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem 8. Pracoviště Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06: (podnájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem do 17. 4. 2012 od 28. 12. 2011

Druh a rozsah poskytované péče: zdravotní ústavní, komplementární, ambulantní, lékárenská, psychologická, logopedická, nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, fyzioterapeutická a ergoterapeutická. - lůžková péče v oborech: anesteziologie a intenzivní medicína - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, dětské lékařství včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, gynekologie a porodnictví, chirurgie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, hrudní chirurg ie, klinická onkologie, neonatologie, neurologie, ortopedie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, otorinolaryngologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně , urologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, léčebna dlouhodobě nemocných - léčebna a lůžky následné péče. - komplementární a ambulantní péče v oborech: radiační onkologie, lékařská genetika, alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, praktické lékařství pro děti a dorost, dětská kardiologie, dětská neurologie, diabetologie a endokrinologie (pouze diabetologická část), ergoterapie, fyzioterapie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, onkogynekologie, urogynekologie, hematologie a transfúzní lékařství, dopravní zdravotnická služba - přeprava pacientů, hru dní chirurgie, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická logopedie, klinická psychologie, nefrologie, neurologie, nutriční terapeut, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, ortopedie, otorinolaryngologie, paliativní medicína a l éčba bolesti, patalogie, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urologie, vnitřní lékařství, lékařská služba první pomoci v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství p ro děti a dorost a zubní lékařství, nemocniční lékárenství. Název a místo provozování nestátního zařízení (včetně uvedení vlastnických - nájemních vztahů): 1. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - pracoviště radiační onkologie - ambulance alergologie a klinické imunologie - oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, ambulance anesteziologie a intenzivní medicíny - ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti se stacionářem - centrální sterilizace - centrální operační sály pro obory urologie (2 sály), chirurgie a hrudní chirurgie (4 sály), otorinolaryngologie (2 sály) a ortopedie (1 sál) - centrální laboratoře - laboratoř klinické biochemie a klinické hematologie - transfúzní stanice - dermatovenerologická ambulance se stacionářem - dětské oddělení včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, dětská kardiologická ambulance, dětská neurologická ambulance, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost - neonatologické oddělení - gynekologicko-porodnické oddělení včetně porodního sálu a operačního sálu gynekologického, ambulance gynekologická se stacionářem, onkogynekologická ambulance, urogynekologická ambulance - oddělní obecné a hrudní chirurgie, ambulance chirurgická se zákrokovým sálkem a hrudní chirurgie - mezioborová jednotka intenzivní péče o dospělé 2. stupně pro oddělení chirurgické, urologické, ortopedické, otorinolaryngologické a gynekologické - oddělení vnitřního lékařství včetně jednotky intenzivní péče o dospělé 2. stupně, ambulance vnitřního lékařství, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, revmatologická ambulance, kardiologická ambulance, dialyzační středisko, nefrologic ká ambulance - neurologické oddělení, neurologická ambulance - pracoviště klinického logopeda - pracoviště klinického psychologa - oddělení klinické onkologie - pracoviště nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické, skiaskopické, CT, ultrazvukové, magnetické rezonance, angiografické a intervenční radiologie) - ortopedické oddělení, ortopedická ambulance se zákrokovým sálkem - oddělení otorinolaryngologické, otorinolaryngologická ambulance - pracoviště patologie - pneumologické a ftizeologické oddělení, pneumologická a ftizeologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů - urologické oddělení, urologická ambulance se zákrokovým sálkem a stacionářem - lékařská služba první pomoci pro dospělé - lékařská služba první pomoci pro děti a dorost - zubní lékařská služba první pomoci 2. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 57, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - dopravní zdravotní služba - přeprava pacientů - nemocniční lékárenství - lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti v rozsahu činností: - výdejní činnost pro veřejnost (na adrese): Lékárna Delfín, K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ambulantní péče - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Radioterapie, a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín Nemocnice Vítkov, Opavská 90, 749 01 Vítkov - příprava léčivých přípravků v rozsahu: 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou - příprava a kontrola čistoty medicinálního vzduchu pro zdravotnická zařízení na adrese: Radioterapie, a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek - kontrola léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanku - vstupní, mezioperační a výstupní kontrola připravovaných léčivých přípravků - příprava zkoumadel - odborná pracoviště: - odborné pracoviště zásob, výdeje a přípravy léčiv na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro přípravu medicinálního vzduchu na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel na adrese: K Nemocnici 57, 741 01 Nový Jičín 3. Pracoviště Vítkov, Opavská 90, PSČ 749 01: (nájemní vztah) - léčebna dlouhodobě nemocných - léčebna s lůžky následné péče - ambulance vnitřního lékařství - diabetologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutů - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické) - laboratoř klinické biochemie 4. Pracoviště Nový Jičín, Máchova 619/30, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - ambulance chirurgická - ambulance vnitřního lékařství - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie se zákrokovým sálkem a denním stacionářem 5. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - pracoviště radiační onkologie se stacionářem pro onkologickou terapii 6. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - ambulance radiační onkologie 7. Pracoviště Nový Jičín, Máchova 2129/32, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie 8. Pracoviště Nový Jičín, Bezručova 413/2, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - ambulance lékařské genetiky 9. Pracoviště Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem 10. Pracoviště Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06: (podnájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - masérské, rekondiční a regenerační služby - hostinská činnost - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 28. 12. 2011 od 3. 11. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 29. 12. 2014 od 3. 11. 2011

masérské, rekondiční a regenerační služby do 29. 12. 2014 od 3. 11. 2011

hostinská činnost do 29. 12. 2014 od 3. 11. 2011

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 29. 12. 2014 od 3. 11. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 3. 11. 2011 od 9. 9. 2010

Druh a rozsah poskytované péče: zdravotní péče v oboru chirurgie, radiační onkologie, klinická onkologie, hematologie, a transfúzní lékařství, lékařská genetika, vnitřní lékařství Místo provozování nestátního zařízení: (včetně vlastnických - nájemních vztahů) 1. Nový Jičín, Máchova 619/30, PSČ 741 01 - chirurgická ambulance, vnitřní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, klinická onkologie, zákrokový sálek, denní stacionář (nájemní vztah) 2. Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01 - pracoviště radiační onkologie se stacionářem pro onkologickou terapii (vlastnický vztah) 3. Nový Jičín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01 - ambulance radiační onkologie (vlastnický vztah) 4. Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ 741 01 - pracoviště radiační onkologie (nájemní vztah) 5. Nový Jičín, Máchova 2129/32, PSČ 741 01 - ambulance hematologie a trasfúzního lékařství a klinické onkologie (nájemní vztah) 6. Nový Jičín, Bezručova 413/2, PSČ 741 01 - ambulance lékařské genetiky (nájemní vztah) 7. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84 - ambulance hematologie a transfúzního lékařství, klinické onkologie, denní stacionář (nájemní vztah) 8. Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06 - ambulance hematologie a transfúzního lékařství, klinické onkologie, denní stacionář (podnájemní vztah) do 3. 11. 2011 od 23. 2. 2009

Druh a rozsah poskytováné péče: chirurgie, radiační onkologie zdravotní péče v oboru Místo provozování nestátního zařízení: (včetně vlastnických - nájemních vztahů) 1. Nový Jičín, Máchova 619/30, PSČ 741 01 - chirurgická ambulance (nájemní vztah) 2. Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01 - pracoviště radiační onkologie se stacionářem pro onkologickou terapii (vlastnický vztah) 3. Nový Jičín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01 - ambulance radiační onkologie (vlastnický vztah) 4. Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ 741 01 - pracoviště radiační onkologie (nájemní vztah) do 23. 2. 2009 od 22. 5. 2008

chirurgie do 22. 5. 2008 od 8. 8. 2001

radioterapie do 22. 5. 2008 od 8. 8. 2001

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 9. 3. 2015 od 12. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 9. 3. 2015 od 12. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech do 9. 3. 2015 od 12. 5. 2014

Dne 26.9.2011 byla uzavřena smlouva o nájmu podniku mezi Moŕavskoslezským krajem , se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 702 18, identifikační číslo: 70890692, jako pronajímatelem a společností - Radioterapie, a.s., se síd lem Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01, identifikační číslo: 258 86 207, jako nájemcem. od 12. 2. 2013

Dne 21.9.2011 byla uzavřena smlouva o nájmu podniku mezi Moŕavskoslezským krajem , se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 702 18, identifikační číslo: 70890692, jako pronajímatelem a společností - Radioterapie, a.s., se síd lem Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01, identifikační číslo: 258 86 207, jako nájemcem. do 12. 2. 2013 od 28. 12. 2011

I. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií dle ust. § 203 ObchZ (dále také jen "Obchodní zákoník"). do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

II. Základní kapitál se zvyšuje o částku 20.000.000,- Kč na no- vou výši základního kapitálu společnosti ve výši 22.000.000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

III. Společnost nabízí upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu pro celý úpis následovně: Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií 200 kusů akcií znějících na jméno, od čísla 001 do čísla 200, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých), 1) Druh všech upisovaných akcií: kmenové 2) Forma všech upisovaných akcií: na jméno 3) Podoba všech upisovaných akcií: listinné do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

I. Přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií se pro všechny akcionáře Společnosti vylučuje postupem dle ust. § 204a odst. 5 Obchodního zákoníku, a to z důvodu uvedeného v písemné zprávě představenstva. Tímto ekonomickým důvodem k vyloučení přednostního práva všech akcionářů je zajištění účasti nových akcionářů ve společnosti, kterými jsou někteří předem určení zájemci, jejichž účast ve společnosti je pro společnost nezbytná. Dále je tímto důvodem skutečnost, že ne všichni dosavadní akcionáři jsou schopni upsat akcie při zvýšení základního kapitálu v předpokládaném objemu a proto je tento jejich podíl nabídnut k upsání předem určenému akcionáři. Pro tyto účely budou nové akcie nabídnuty k upsání výlučně předem určeným zájemcům, kterými jsou společnost EUROMEDNET a.s., se sídlem Třinec, Konská čp. 453, IČ 61974749, které bude nabídnuto k upsání 106 kusů nových akcií, pan MUDr. Jaromír Richter, Ostrava, Krásné Pole, Stádlo 301/12, kterému bude nabídnuto k upsání 47 kusů nových akcií a společnost P & R LAB s.r.o., se sídlem Purkyňova 1282/28, Nový Jičín, IČ 16628373, které bude nabídnuto k upsání 47 kusů nových akcií. do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

II. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání níže uvedeným způsobem předem určeným zájemcům, jimiž jsou předem určení zájemci blíže označení v čl. IV. tohoto usnesení valné hromady. do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

III. Předem určení zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5) Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu předem určeného zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla : Nový Jičín, Máchova čp. 619/30, PSČ 741 01. Sídlo Společnosti je místem pro upisování akcií. do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 100.000,-Kč pro každou akcii o nominální hodnotě 100.000,-Kč. do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

Lhůta pro upisování akcií činí 21 kalendářních dnů. Tato lhůta začne běžet dnem doručení předem určenému zájemci návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jednotlivé návrhy na uzavření smlouvy o upsání akcií budou předem určeným zájemcům doručeny do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen předem určeným zájemcům písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin předem určenému zájemci. do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

Společnost doručí každému předem určenému zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku, obsahující současně do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen všem předem určeným zájemcům ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat jménem Společnosti. Ve vztahu k předem určenému zájemci, jenž je adresátem návrhu smlouvy o upsání akcií začne běžet 21-ti denní lhůta k přijetí návrhu smlouvy ode dne doručení návrhu. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže předem určený zájemce ve 21-ti denní lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímto způsobem: a) podpisem osob oprávněných jednat jménem nebo v zastoupení předem určeného zájemce, učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o úpisu akcií před orgánem pověřeným legalizací podpisů a současně, b) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu Nový Jičín, Máchova čp. 619/30, PSČ: 741 01. do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

IV. Emisní kursy akcií se splácí peněžitými vklady předem urče- ných zájemců, a to na zvláštní účet zřízený za tímto účelem u Komerční banky a.s., číslo účtu 86-6361670277/0100. Upisovatelé jsou povinni splatit na uvedený bankovní účet alespoň 30% emisního kurzu upsaných akcií do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, zbývající část emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni zaplatit do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úpisu akcií. do 26. 8. 2003 od 27. 5. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

od 29. 12. 2014

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 29. 12. 2014 od 12. 5. 2014

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 12. 5. 2014 od 26. 1. 2004

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 26. 1. 2004 od 26. 8. 2003

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 26. 8. 2003 od 8. 8. 2001
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 od 30. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 od 30. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 30. 5. 2018 od 26. 8. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 30. 5. 2018 od 8. 8. 2001

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Ing. Miroslava Sumková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2021

vznik členství: 14. 1. 2021

čp. 143, Malý Čepčín, Slovenská republika

MUDr. Marie Marsová MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2021

vznik členství: 14. 1. 2021

vznik funkce: 14. 1. 2021

Sportovní 3242/9, Prostějov, 796 01, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Mgr. Richard Koliba

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2021

vznik členství: 10. 2. 2021

Nýdek 145, 739 95, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

MUDr. Lukáš Chlachula

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2019

vznik členství: 23. 11. 2018

Střítež 301, 739 59, Česká republika

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Talichova 647/60, Brno, 623 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 23. 11. 2018

Nový Jičín 92, 741 01, Česká republika

Mgr. Eva Kopecká

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 23. 11. 2018

Podhradní Lhota 112, 768 71, Česká republika

MUDr. Pavel Frňka

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 1. 3. 2018

Přemyslovská 2018/27, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Ing. Michal Pišoja

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 10. 1. 2017

Staré Grunty 3571/262, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Miroslava Sumková PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2021 - Poslední vztah: 10. 3. 2021

vznik členství: 14. 1. 2021

Průkopnická 2222/18, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. René Janosch

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2019 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 12. 2. 2019

zánik členství: 24. 10. 2020

Čeladná 752, 739 12, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Aleš Herman Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2019 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2019

zánik funkce: 1. 1. 2021

Pod Lesem 264/1a, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Lukáš Chlachula

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2018 - Poslední vztah: 3. 7. 2019

vznik členství: 23. 11. 2018

Štáblovice 140, 747 82, Česká republika

Ing. Tomáš Brabenec Ph.D., LL.M.

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2018 - Poslední vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 10. 1. 2017

zánik členství: 23. 11. 2018

Úzká 75, Klecany, 250 67, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Čeněk Kozák

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2018 - Poslední vztah: 1. 3. 2019

vznik členství: 1. 9. 2018

zánik členství: 12. 2. 2019

Lovosická 370/27, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2018 - Poslední vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 31. 8. 2018

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2018 - Poslední vztah: 10. 9. 2018

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 31. 8. 2018

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2018 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 1. 6. 2014

Ocelíkova 672/1, Praha, 149 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 1. 6. 2014

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Tomáš Brabenec Ph.D., LL.M.

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 10. 1. 2017

Klecany 658, 250 67, Česká republika

Mgr. Pavel Šléška

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 10. 1. 2017

zánik členství: 28. 2. 2018

Nespeky 69, 257 22, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Šléška

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 10. 1. 2017

zánik členství: 28. 2. 2018

Nespeky 69, 257 22, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Milan Leckéši

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 10. 1. 2017

zánik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 1. 1. 2019

Třanovského 1331, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 1. 6. 2014

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

Prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2017 - Poslední vztah: 23. 7. 2018

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 16. 7. 2018

Lipová 54, Stěžery, 503 21, Česká republika

Prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2017 - Poslední vztah: 23. 7. 2018

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 16. 7. 2018

Lipová 54, Stěžery, 503 21, Česká republika

Doc. MUDr. Arnošt Martínek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2016 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 11. 1. 2016

zánik členství: 11. 1. 2021

Staroveská 93/102, Ostrava, 724 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 1. 6. 2014

vznik funkce: 1. 6. 2014

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 1. 6. 2014

vznik funkce: 1. 6. 2014

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra P.h.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 29. 12. 2014

vznik členství: 1. 6. 2014

vznik funkce: 1. 6. 2014

Hrabákova 1976/10, Praha 4, 148 00, Česká republika

MUDr. Jaromír Richter

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 10. 1. 2017

zánik funkce: 10. 1. 2017

Stádlo 301/12, Ostrava, 725 26, Česká republika

Ing. Stanislav Machala

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 10. 1. 2017

zánik funkce: 10. 1. 2017

Kubánská 1547/3, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Stanislav Machala

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 10. 1. 2017

zánik funkce: 10. 1. 2017

Kubánská 1547/3, Ostrava, 708 00, Česká republika

Prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2014 - Poslední vztah: 11. 1. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

Štefánikova 374/36, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2014 - Poslední vztah: 11. 1. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

Štefánikova 374/36, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Jiří Martínek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2014 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 3. 1. 2016

Dělící 945/3, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2014 - Poslední vztah: 1. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 28. 2. 2019

Talichova 647/60, Brno, 623 00, Česká republika

MUDr. Jaromír Richter

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 10. 1. 2017

zánik funkce: 10. 1. 2017

Stádlo 301/12, Ostrava, 725 26, Česká republika

MUDr. Filip Horák MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 23. 5. 2014

vznik funkce: 1. 3. 2014

zánik funkce: 23. 5. 2014

Bobrovnická 347/60a, Ostrava, 725 28, Česká republika

MUDr. Filip Horák

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 14. 12. 2009

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 24. 11. 2010

zánik funkce: 28. 2. 2014

Bobrovnická 347/60a, Ostrava, 725 28, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jiří Martínek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2013 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 28. 2. 2014

Dělící 945/3, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing.RSDr. Karel Konečný

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2012 - Poslední vztah: 12. 2. 2013

vznik členství: 24. 1. 2012

zánik členství: 2. 1. 2013

Starý Jičín 12, 742 31, Česká republika

Ing. Roman Gavanda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2011 - Poslední vztah: 9. 2. 2012

vznik členství: 24. 11. 2010

zánik členství: 23. 1. 2012

vznik funkce: 24. 11. 2010

zánik funkce: 23. 1. 2012

Gen. Sochora 6213/12a, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Roman Gavanda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2010 - Poslední vztah: 28. 12. 2011

vznik členství: 24. 11. 2010

vznik funkce: 24. 11. 2010

Hlavní třída 699/90, Ostrava, 708 00, Česká republika

MUDr. Filip Horák

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2010 - Poslední vztah: 13. 11. 2013

vznik členství: 14. 12. 2009

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 24. 11. 2010

zánik funkce: 28. 2. 2014

Bobrovnická 347, Ostrava, 725 28, Česká republika

MUDr. Jaromír Richter

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2010 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 10. 12. 2009

zánik členství: 28. 2. 2014

Stádlo 301/12, Ostrava, 725 26, Česká republika

Ing. Stanislav Machala

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2010 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 10. 12. 2009

zánik členství: 28. 2. 2014

Nádražní 675, Paskov, 739 21, Česká republika

MUDr. Filip Horák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2010 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

vznik členství: 14. 12. 2009

vznik funkce: 15. 12. 2009

zánik funkce: 24. 11. 2010

Bobrovnická 347, Ostrava, 725 28, Česká republika

Prof., MUDr. Jiří Vorlíček CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 29. 1. 2009

zánik členství: 28. 2. 2014

Talichova 647/60, Brno, 602 00, Česká republika

Prof., MUDr. Jiří Petera Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 29. 1. 2009

zánik členství: 28. 2. 2014

Štefánikova 374/36, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

JUDr. Petr Vaněk Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

vznik členství: 25. 9. 2007

zánik členství: 24. 11. 2010

vznik funkce: 21. 9. 2007

zánik funkce: 24. 11. 2010

K Rybníku 1191, Orlová, 735 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Doc., MUDr. Jiří Petera PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2005 - Poslední vztah: 23. 2. 2009

vznik členství: 18. 7. 2005

zánik členství: 29. 1. 2009

Štefánikova 374/36, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Lenka Laníková

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2005 - Poslední vztah: 19. 10. 2007

vznik členství: 4. 5. 2005

zánik členství: 25. 9. 2007

vznik funkce: 18. 7. 2005

zánik funkce: 25. 9. 2007

Vojtěcha Martínka 1994, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

MUDr. Jiří Vorlíček CSc.

člen

První vztah: 13. 2. 2004 - Poslední vztah: 23. 2. 2009

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 29. 1. 2009

Talichova 647/60, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Daniel Dudys

předseda

První vztah: 13. 2. 2004 - Poslední vztah: 29. 7. 2005

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 4. 5. 2005

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 4. 5. 2005

Beskydská 794, Třinec, 739 61, Česká republika

MUDr. Josef Kovařík PhD.

člen

První vztah: 13. 2. 2004 - Poslední vztah: 29. 7. 2005

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 18. 7. 2005

Neředínská 544/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Petr Radina

člen

První vztah: 26. 8. 2003 - Poslední vztah: 13. 2. 2004

vznik členství: 11. 4. 2003

zánik členství: 31. 12. 2003

Luční 913/16, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

MUDr. Marek Potysz

předseda

První vztah: 26. 8. 2003 - Poslední vztah: 13. 2. 2004

vznik členství: 11. 4. 2003

zánik členství: 31. 12. 2003

vznik funkce: 2. 6. 2003

zánik funkce: 31. 12. 2003

Lidická 801, Třinec, 739 61, Česká republika

MUDr. Stanislav Czudek CSc.

člen

První vztah: 26. 8. 2003 - Poslední vztah: 13. 2. 2004

vznik členství: 11. 4. 2003

zánik členství: 31. 12. 2003

Mosty u Jablunkova čp. 545, 739 98, Česká republika

Ing. Petr Radina

člen

První vztah: 8. 8. 2001 - Poslední vztah: 26. 8. 2003

zánik členství: 8. 11. 2002

vznik funkce: 8. 8. 2001

Luční čp. 913/16, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

MUDr. Stanislav Czudek CSc.

člen

První vztah: 8. 8. 2001 - Poslední vztah: 26. 8. 2003

zánik členství: 8. 11. 2002

vznik funkce: 8. 8. 2001

Mosty u Jablunkova čp. 545, 739 98, Česká republika

MUDr. Marek Potysz

předseda

První vztah: 8. 8. 2001 - Poslední vztah: 26. 8. 2003

zánik členství: 8. 11. 2002

vznik funkce: 8. 8. 2001

Lidická 795, Třinec, 739 61, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

doc. MUDr. David Vrána Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2021

vznik členství: 1. 8. 2020

K Dolečku 439/10, Olomouc, 779 00, Česká republika

MUDr. Milan Leckéši

předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2020

Třanovského 1331, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Koribský MBAce

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2019

vznik členství: 1. 6. 2019

vznik funkce: 1. 6. 2019

Lazecká 586/101, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

doc. MUDr. David Vrána Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2020 - Poslední vztah: 20. 2. 2021

vznik členství: 1. 8. 2020

Mošnerova 1316/18a, Olomouc, 779 00, Česká republika

MUDr. Jakub Syrovátka

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2019 - Poslední vztah: 10. 8. 2020

vznik členství: 11. 7. 2019

zánik členství: 19. 7. 2020

Nový Jičín 60, 741 01, Česká republika

MUDr. Jan Káňa

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2019 - Poslední vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 1. 6. 2019

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2019

zánik funkce: 30. 6. 2020

Balbínova 761/26a, Ostrava, 725 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Koribský MBAce

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2019 - Poslední vztah: 29. 11. 2019

vznik členství: 1. 6. 2019

vznik funkce: 1. 6. 2019

Nová hejčínská 386/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Karel Kantor

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2019 - Poslední vztah: 21. 6. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 5. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

zánik funkce: 30. 5. 2019

U Stružníku 515/19, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Diviš

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2018 - Poslední vztah: 18. 12. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 14. 12. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

zánik funkce: 14. 12. 2018

Úprkova 1454/3, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Stanislav Diviš

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2018 - Poslední vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

Sedlnice 180, 742 56, Česká republika

Ing. Stanislav Diviš

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2018 - Poslední vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

Sedlnice 180, 742 56, Česká republika

MUDr. Robert Bučko

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2017 - Poslední vztah: 21. 6. 2019

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 31. 5. 2019

Teplice nad Bečvou 73, 753 01, Česká republika

Ing. Karel Kantor

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 5. 1. 2018

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

U Stružníku 515/19, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Karel Kantor

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 5. 1. 2018

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

U Stružníku 515/19, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Pavel Bartoš PhD., M.MED

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 21. 6. 2019

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 17. 6. 2019

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2019

Jihozápadní I 1082/8, Praha, 141 00, Česká republika

MUDr. Martin Metelka

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2016 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 1. 8. 2016

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2017

Na kamencoch 1332, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Martin Metelka

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2016 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 1. 8. 2016

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2017

Na kamencoch 1332, Vsetín, 755 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D., MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 29. 9. 2017

Luční 366/7, Moravany, 664 48, Česká republika

Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D., MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 29. 9. 2017

Luční 366/7, Moravany, 664 48, Česká republika

MUDr. Karel Dostalík MBA

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 31. 7. 2016

Hlavní třída 398/59, Havířov, 736 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

MUDr. Karel Dostalík MBA

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 31. 7. 2016

Hlavní třída 398/59, Havířov, 736 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D., MBA

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 1. 3. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2016

Luční 366/7, Moravany, 664 48, Česká republika

Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D., MBA

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 1. 3. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2016

Luční 366/7, Moravany, 664 48, Česká republika

Ing. Ondřej Provalil MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 1. 3. 2015

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2017

Potoční 227, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Ondřej Provalil MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 1. 3. 2015

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2017

Potoční 227, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

MUDr. Karel Dostalík MBA

předseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2015

vznik členství: 1. 3. 2014

vznik funkce: 1. 3. 2014

zánik funkce: 1. 12. 2015

Hlavní třída 398/59, Havířov, 736 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D., MBA

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2015

vznik členství: 1. 3. 2014

Luční 366/7, Moravany, 664 48, Česká republika

Ing. Eva Kalinová

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2014 - Poslední vztah: 10. 3. 2015

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 28. 2. 2015

vznik funkce: 1. 3. 2014

zánik funkce: 28. 2. 2015

Hlaváčikova 3106/28, Bratislava, Karlova Ves, 736 01, Slovenská republika

Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2014 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 25. 5. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

Luční 366/7, Moravany, 664 48, Česká republika

MUDr. Karel Dostalík

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2011 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2011

zánik funkce: 28. 2. 2014

Hlavní třída 398/59, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Eva Kalinová

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2011 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2011

zánik funkce: 28. 2. 2014

Hlaváčikova 3106/28, Bratislava, 736 01, Slovenská republika

Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2011 - Poslední vztah: 26. 3. 2014

vznik členství: 25. 5. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

Luční 366/7, Brno-venkov, 664 48, Česká republika

Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 11. 2011

vznik členství: 25. 5. 2010

vznik funkce: 26. 5. 2010

zánik funkce: 31. 10. 2011

Luční 366/7, Brno-venkov, 664 48, Česká republika

Ing. Luděk Cibulka

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 11. 2011

vznik členství: 20. 10. 2008

zánik členství: 31. 10. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2010

zánik funkce: 31. 10. 2011

Za Školou 566, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Roman Foks

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2010 - Poslední vztah: 3. 11. 2011

vznik členství: 25. 5. 2010

zánik členství: 31. 10. 2011

B. Martinů 2124/16, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Luděk Cibulka

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2010 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 20. 10. 2008

vznik funkce: 26. 5. 2010

Dvořákova 330/2, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2010 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 25. 5. 2010

vznik funkce: 26. 5. 2010

Prostřední 140/6, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Luděk Cibulka

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2010

vznik členství: 20. 10. 2008

Dvořákova 330/2, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Luděk Cibulka

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2008 - Poslední vztah: 23. 2. 2009

vznik členství: 20. 10. 2008

Dvořákova 331/4, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Luděk Cibulka

předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 31. 10. 2008

vznik členství: 27. 1. 2004

vznik funkce: 31. 1. 2008

zánik funkce: 20. 10. 2008

Dvořákova 331/4, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 31. 10. 2008

vznik členství: 1. 2. 2008

zánik členství: 20. 10. 2008

vznik funkce: 1. 2. 2008

zánik funkce: 20. 10. 2008

Prostřední 140/6, Brno, 634 00, Česká republika

MUDr. Martin Brejcha

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 31. 10. 2008

vznik členství: 1. 2. 2008

zánik členství: 20. 10. 2008

Vinohradská 901/65, Hlučín, 748 01, Česká republika

RNDr. Martin Radina

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 11. 2. 2008

vznik členství: 17. 5. 2006

zánik členství: 31. 1. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2006

zánik funkce: 31. 1. 2008

Purkyňova 28, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

MUDr. Jaromír Richter

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 17. 5. 2006

zánik členství: 18. 12. 2007

Stádlo čp. 301/12, Ostrava, 725 26, Česká republika

Ing. Luděk Cibulka

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2004 - Poslední vztah: 11. 2. 2008

vznik členství: 27. 1. 2004

Dvořákova 331/4, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

MUDr. Jaromír Richter

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2001 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

zánik členství: 17. 5. 2006

vznik funkce: 8. 8. 2001

Stádlo čp. 301/12, Ostrava, 725 26, Česká republika

RNDr. Martin Radina

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2001 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

zánik členství: 17. 5. 2006

vznik funkce: 8. 8. 2001

zánik funkce: 17. 5. 2006

Purkyňova 28, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Aleš Konečný

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2001 - Poslední vztah: 26. 2. 2004

zánik členství: 27. 1. 2004

vznik funkce: 8. 8. 2001

zánik funkce: 27. 1. 2004

Živičná 11/2858, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

od 12. 5. 2014

Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

do 12. 5. 2014 od 9. 6. 2010

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně.

do 9. 6. 2010 od 31. 10. 2008

J e d n á n í : Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 31. 10. 2008 od 22. 5. 2008

J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, nebo člen představenstva, každý samostatně.

do 22. 5. 2008 od 26. 2. 2004

J e d n á n í : Jménem společnosti jedná navenek představenstvo, jakož i samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 26. 2. 2004 od 8. 8. 2001

Další vztahy firmy Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

AGEL a.s.

První vztah: 9. 3. 2015

Jungmannova 28/17, Praha, 110 00

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

AGEL a.s.

První vztah: 9. 10. 2014 - Poslední vztah: 9. 3. 2015

Jungmannova 28/17, Praha, 110 00

AGEL a.s.

První vztah: 24. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 10. 2014

Jungmannova 28/17, Praha, 110 00

AGEL a.s.

První vztah: 31. 10. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

Jungmannova 28/17, Praha, 110 00

Akcionáři

AGEL a.s., IČ: 00534111

Jungmannova 28/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 9. 3. 2015

AGEL a.s., IČ: 00534111

Jungmannova 28/17, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 9. 3. 2015 od 9. 10. 2014

AGEL a.s., IČ: 00534111

Mathonova, Česká republika, Prostějov, 796 04

do 9. 10. 2014 od 24. 7. 2009

AGEL a.s., IČ: 00534111

Česká republika, Třinec, 739 61

do 24. 7. 2009 od 31. 10. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 8. 2010

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 3. 3. 2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 10. 2011
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 4. 10. 2011
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 10. 2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 8. 2010

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).