Hlavní navigace

Nemocnice AGEL Říčany a.s.

Firma Nemocnice AGEL Říčany a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10099, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 24 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27365867

Sídlo:

Smiřických 315/26, Říčany, 251 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 8. 2005

DIČ:

CZ27365867

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
38220 Odstraňování nebezpečných odpadů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
559 Ostatní ubytování
682 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
73110 Činnosti reklamních agentur
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
86100 Ústavní zdravotní péče

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10099, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Nemocnice Říčany a.s. od 8. 8. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 8. 8. 2005

adresa

Smiřických 315/26
Říčany 25101 od 26. 1. 2018

adresa

Smiřických 315
Říčany 25101 do 26. 1. 2018 od 8. 8. 2005

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti od 14. 9. 2021

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 13. 11. 2018

poskytování zdravotních služeb od 30. 1. 2018

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 14. 9. 2021 od 14. 1. 2010

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 14. 1. 2010 od 8. 8. 2005

velkoobchod do 14. 1. 2010 od 8. 8. 2005

zprostředkování obchodu a služeb do 14. 1. 2010 od 8. 8. 2005

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 14. 1. 2010 od 8. 8. 2005

reklamní činnost a marketing do 14. 1. 2010 od 8. 8. 2005

ubytovací služby do 14. 1. 2010 od 8. 8. 2005

správa a údržba nemovitostí do 14. 1. 2010 od 8. 8. 2005

provozování nestátního zdravotnického zařízení do 30. 1. 2018 od 8. 8. 2005

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 30. 1. 2018 od 3. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 30. 1. 2018 od 3. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 3. 7. 2014 od 20. 3. 2014

Valná hromada společnosti přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Rozsah: o 19 000 000,- Kč a) Důvod zvýšení základního kapitálu: kapitálové posílení společnosti b) Druh vydávaných akcií: kmenové akcie c) Forma vydávaných akcií: akcie na majitele d) Jmenovitá hodnota vydávaných akcií: 100 000 Kč na jednu akcii e) Emisní kurz vydávaných akcií: 100 000 Kč na jednu akcii, f) Podoba vydávaných akcií: listinná g) Počet vydávaných akcií: 190 ks h) Upisování akcií nad navrhovanou výši se nepřipouští. od 27. 7. 2009

Valná hromada společnosti Nemocnice Říčany a.s. přijala dne 26.11.2007 toto usnesení: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) ze stávající částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, ------------------------------------------------------- b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 30 (slovy: třiceti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele vydaných v listinné podobě. --------- ----------------------------------------------------------------------------------- Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých). -- -------------------------------------------------------------------------------- Emisní ážio je nulové, -------------------------------------------------------------------------- c) stávající akcionáři Společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na úpis nových akcií a jejich přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákon íku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost MediCentrum Praha a.s., se sídlem Praha 11, Kloknerova 1/1245, IČ: 649 49 486, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3761 (dále jen ?předem určený zájemce?), ------------------------------------------------------------------- d) předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění, - ---------------------------------------------------------------------------------- e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 45 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určenému zájemci. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému záje mci do 15 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo lze doručit i osobně, f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti Nemocnice Říčany a.s. na adrese Říčany, Smiřických 315, PSČ 251 01, g) lhůta pro splacení peněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií, h) místem splacení peněžitého vkladu je zvláštní účet zřízený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 43-1038090237/0100. Peněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. -------- do 13. 5. 2008 od 19. 2. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 24 000 000 Kč

od 25. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 25. 1. 2010 od 13. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 13. 5. 2008 od 7. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 7. 11. 2007 od 8. 8. 2005
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 240 od 16. 4. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 240 do 16. 4. 2020 od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 240 do 3. 7. 2014 od 25. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 25. 1. 2010 od 13. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 8. 8. 2005 od 8. 8. 2005
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 13. 5. 2008 od 8. 8. 2005

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

MUDr. Pavel Frňka

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2023

vznik členství: 1. 9. 2023

vznik funkce: 1. 9. 2023

Přemyslovská 2018/27, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2023

vznik členství: 10. 9. 2020

Staré Grunty 3571/262, Bratislava-Karlova Ves, 841 01, Slovenská republika

PharmDr. Jana Doleželová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2019

vznik členství: 15. 5. 2019

Květná 71, Říčany, 251 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Michal Pišoja

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2020 - Poslední vztah: 25. 9. 2023

vznik členství: 10. 9. 2020

Staré Grunty 3571/262, 841 01 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2020 - Poslední vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 9. 2020

Do čtvrti 1036/21, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Do čtvrti 1036/21, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 19. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Do čtvrti 1036/21, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Pavel Frňka

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2018 - Poslední vztah: 25. 9. 2023

vznik členství: 1. 9. 2018

zánik členství: 31. 8. 2023

vznik funkce: 1. 9. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2023

Přemyslovská 2018/27, Praha, 130 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2018 - Poslední vztah: 1. 10. 2018

vznik členství: 1. 6. 2018

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2018

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2018 - Poslední vztah: 1. 10. 2018

vznik členství: 1. 6. 2018

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2018

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2018 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 1. 6. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2018

Ocelíkova 672/1, Praha, 149 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2018 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 1. 6. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2018

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Ján Slávik, MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 10. 1. 2018

zánik členství: 31. 5. 2018

vznik funkce: 10. 1. 2018

Košická 359/214,, Kostoĺany nad Hormádom, PSČ 04431, Slovenská republika

MUDr. Ján Slávik, MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 10. 1. 2018

zánik členství: 31. 5. 2018

vznik funkce: 10. 1. 2018

Košická 359/214,, Kostoĺany nad Hormádom, PSČ 04431, Slovenská republika

MUDr. Milan Leckéši

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 10. 1. 2018

zánik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 10. 1. 2018

zánik funkce: 1. 1. 2019

Třanovského 1331, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Milan Leckéši

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 10. 1. 2018

zánik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 10. 1. 2018

zánik funkce: 1. 1. 2019

Třanovského 1331, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. René Janosch

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 10. 6. 2019

vznik členství: 10. 1. 2018

zánik členství: 14. 5. 2019

vznik funkce: 10. 1. 2018

zánik funkce: 14. 5. 2019

Čeladná 752, 739 12, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Šárka Černá

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 13. 4. 2015

zánik členství: 20. 12. 2017

zánik funkce: 20. 12. 2017

Karlická 92, Karlík, 252 29, Česká republika

Šárka Černá

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 13. 4. 2015

zánik členství: 20. 12. 2017

zánik funkce: 20. 12. 2017

Karlická 92, Karlík, 252 29, Česká republika

Šárka Petříková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 13. 4. 2015

Mořinka 50, 267 18, Česká republika

Šárka Petříková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 13. 4. 2015

Mořinka 50, 267 18, Česká republika

Jaroslava Buňatová

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

zánik členství: 20. 12. 2017

zánik funkce: 20. 12. 2017

Na Stráni 134, Kolín, 280 02, Česká republika

Jaroslava Buňatová

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

zánik členství: 20. 12. 2017

zánik funkce: 20. 12. 2017

Na Stráni 134, Kolín, 280 02, Česká republika

Tomáš Formánek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 8. 8. 2005

zánik členství: 20. 12. 2017

zánik funkce: 20. 12. 2017

Borová 293, Kozojedy, 281 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Formánek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 8. 8. 2005

zánik členství: 20. 12. 2017

zánik funkce: 20. 12. 2017

Borová 293, Kozojedy, 281 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Šárka Petříková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 13. 4. 2015

Karlická 92, Karlík, 252 29, Česká republika

Šárka Petříková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 13. 4. 2015

Karlická 92, Karlík, 252 29, Česká republika

Jaroslava Buňatová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 11. 11. 2016

Na Stráni 134, Štítary, 280 02, Česká republika

Jaroslava Buňatová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 11. 11. 2016

Na Stráni 134, Štítary, 280 02, Česká republika

Ing. Miroslava Kholová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 7. 11. 2007

vznik členství: 8. 8. 2005

zánik členství: 13. 6. 2007

vznik funkce: 8. 8. 2005

zánik funkce: 13. 6. 2007

Na Fialce II 1658/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jakub Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 8. 8. 2005

zánik členství: 26. 3. 2015

Navrátilova 9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Tomáš Formánek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 8. 8. 2005

Komenského 1, Ratboř, 281 41, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Bc. Lukáš Daněk

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2023

vznik členství: 15. 11. 2020

vznik funkce: 19. 9. 2022

Toušice 108, 281 63, Česká republika

MUDr. Filip Svatoš

předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2022

vznik členství: 1. 9. 2020

vznik funkce: 19. 9. 2022

Modřínová 320/11, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Karel Köchrt

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2022

vznik členství: 19. 9. 2022

Na Rozvodí 303, Zbuzany, 252 25, Česká republika

Historické vztahy

Bc. Lukáš Daněk

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2022 - Poslední vztah: 7. 6. 2023

vznik členství: 15. 11. 2020

vznik funkce: 19. 9. 2022

K Podjezdu 404/5, Říčany, 251 01, Česká republika

Prof. MUDr. Roman Prymula, Csc. Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2021 - Poslední vztah: 14. 10. 2022

vznik členství: 1. 5. 2021

zánik členství: 19. 9. 2022

vznik funkce: 3. 5. 2021

zánik funkce: 19. 9. 2022

třída Edvarda Beneše 1554/24, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

MUDr. Filip Svatoš

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2020 - Poslední vztah: 14. 10. 2022

vznik členství: 1. 9. 2020

vznik funkce: 15. 11. 2020

zánik funkce: 19. 9. 2022

Modřínová 320/11, Říčany, 251 01, Česká republika

Bc. Lukáš Daněk

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2020 - Poslední vztah: 14. 10. 2022

vznik členství: 15. 11. 2020

K Podjezdu 404/5, Říčany, 251 01, Česká republika

MUDr. Filip Svatoš

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2020 - Poslední vztah: 17. 12. 2020

vznik členství: 1. 9. 2020

Modřínová 320/11, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Pavel Fojtík, MBA

předseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2020 - Poslední vztah: 26. 5. 2021

vznik členství: 1. 6. 2020

zánik členství: 30. 4. 2021

vznik funkce: 1. 6. 2020

zánik funkce: 30. 4. 2021

Slunečná 1831, Černošice, 252 28, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel třídy B

  AVALON s.r.o.

  Rokycanova 279/18, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

MUDr. David Hejduk

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2020 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 1. 2. 2019

zánik členství: 18. 10. 2020

vznik funkce: 23. 1. 2020

zánik funkce: 18. 10. 2020

Žižice 28, 273 21, Česká republika

Ing. Milan Švec

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2020 - Poslední vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 23. 1. 2020

zánik členství: 4. 7. 2020

Topolská 1590, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Lenka Komůrková

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2019 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 13. 7. 2019

vznik funkce: 1. 2. 2019

zánik funkce: 13. 7. 2019

Žižkova 155/5, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

MUDr. David Hejduk

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2019 - Poslední vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 1. 2. 2019

Žižice 28, 273 21, Česká republika

Bc. Lenka Komůrková, MBA

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 19. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Žižkova 155/5, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

MUDr. Ondřej Dostál, MBA

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2018 - Poslední vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 1. 3. 2018

zánik členství: 31. 1. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2020

Bystřická 236/14, Dubí, 417 03, Česká republika

MUDr. Ondřej Dostál, MBA

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2018

vznik členství: 1. 3. 2018

Bystřická 236/14, Dubí, 417 03, Česká republika

MUDr. Ondřej Dostál, MBA

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2018

vznik členství: 1. 3. 2018

Bystřická 236/14, Dubí, 417 03, Česká republika

Ing. Artur Lukša, MBA

předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2018

vznik členství: 10. 1. 2018

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 10. 1. 2018

zánik funkce: 30. 9. 2018

Závodní 2420/27, Karviná, 735 06, Česká republika

Ing. Artur Lukša, MBA

předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2018

vznik členství: 10. 1. 2018

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 10. 1. 2018

zánik funkce: 30. 9. 2018

Závodní 2420/27, Karviná, 735 06, Česká republika

Mgr. Jozef Machek

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 19. 2. 2019

vznik členství: 10. 1. 2018

zánik členství: 31. 1. 2019

vznik funkce: 10. 1. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2019

Na Výsluní 2415/8, Boskovice, 680 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Šléška

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

zánik členství: 10. 1. 2018

vznik funkce: 20. 12. 2017

zánik funkce: 10. 1. 2018

Nespeky 69, 257 22, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Šléška

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

zánik členství: 10. 1. 2018

vznik funkce: 20. 12. 2017

zánik funkce: 10. 1. 2018

Nespeky 69, 257 22, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Ján Dudra, Ph.D.,MPH

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

zánik členství: 10. 1. 2018

vznik funkce: 20. 12. 2017

zánik funkce: 10. 1. 2018

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Ján Dudra, Ph.D.,MPH

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

zánik členství: 10. 1. 2018

vznik funkce: 20. 12. 2017

zánik funkce: 10. 1. 2018

Hrabákova 1976/10, Praha, 148 00, Česká republika

Ivana Jahodová

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2017 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik funkce: 20. 12. 2017

Hertzova 362, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivana Jahodová

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2017 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik funkce: 20. 12. 2017

Hertzova 362, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Luděk Rubáš

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 13. 4. 2015

zánik členství: 28. 2. 2018

Za starou poštou 310, Škvorec, 250 83, Česká republika

MUDr. Luděk Rubáš

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 13. 4. 2015

zánik členství: 28. 2. 2018

Za starou poštou 310, Škvorec, 250 83, Česká republika

PhDr. Kateřina Svobodová

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 26. 2. 2015

Musílkova 1303/22, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Rubášová

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 20. 12. 2017

Komenského 1, Ratboř, 281 41, Česká republika

Jana Rubášová

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 20. 12. 2017

Komenského 1, Ratboř, 281 41, Česká republika

PhDr. Kateřina Svobodová

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

Dykova 1117/21, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ivana Jahodová

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2017

vznik členství: 29. 6. 2010

Kryštofova 1017/13, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivana Jahodová

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2017

vznik členství: 29. 6. 2010

Kryštofova 1017/13, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Rubášová

předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 20. 3. 2014

vznik členství: 8. 8. 2005

vznik funkce: 13. 6. 2007

zánik funkce: 29. 6. 2010

Komenského 1, Ratboř, 281 41, Česká republika

PhDr. Kateřina Svobodová

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 20. 3. 2014

vznik členství: 8. 8. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2010

Dykova 1117/21, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ivana Jahodová

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 20. 3. 2014

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik funkce: 29. 6. 2010

Kryštofova 1017/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jiří Macháček

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 7. 11. 2007

vznik členství: 8. 8. 2005

zánik členství: 13. 6. 2007

Rajmonova 1198/13, Praha 8, 182 00, Česká republika

Jana Rubášová

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 7. 11. 2007

vznik členství: 8. 8. 2005

Komenského 1, Ratboř, 281 41, Česká republika

PhDr. Kateřina Svobodová

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 7. 11. 2007

vznik členství: 8. 8. 2005

vznik funkce: 8. 8. 2005

zánik funkce: 13. 6. 2007

Dykova 1117/21, Praha 10, 101 00, Česká republika

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

od 20. 12. 2017

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

do 20. 12. 2017 od 3. 7. 2014

Jménem společnosti jedná za představenstvo každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo jeden člen představenstva samostatně.

do 3. 7. 2014 od 8. 8. 2005

AGEL a.s.

První vztah: 23. 1. 2023

Vrchlického 1350/102, Praha 5 Košíře, 150 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

AGEL a.s.

První vztah: 17. 4. 2018 - Poslední vztah: 23. 1. 2023

Vrchlického 1350/102, Praha 5 Košíře, 150 00

Akcionáři

AGEL a.s., IČ: 00534111

Vrchlického 1350/102, Česká republika, Praha, 150 00

od 23. 1. 2023

AGEL a.s., IČ: 00534111

Jungmannova 28/17, Česká republika, Praha, 110 00

do 23. 1. 2023 od 17. 4. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 8. 2005

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 11. 2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 8. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).