Hlavní navigace

META Brno,a.s.

Firma META Brno,a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 960, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 47 735 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46995536

Sídlo:

Božetěchova 2826/36, Brno Královo Pole, 612 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1993

DIČ:

CZ46995536

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25720 Výroba zámků a kování
32500 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
960 Poskytování ostatních osobních služeb

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 960, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

META Brno,a.s. od 22. 1. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 22. 1. 1993

adresa

Božetěchova 2826/36
Brno 61200 od 23. 3. 2017

adresa

Božetěchova 36
Brno 61200 do 4. 7. 2014 od 18. 2. 2008

adresa

Božetěchova 36
Brno do 18. 2. 2008 od 22. 1. 1993

Předmět podnikání

Nákup a prodej výbušnin povolených ČBÚ do oběhu nebo uvedených na trh k provádění ohňostrojných prací od 12. 5. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 5. 2011

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 12. 5. 2011

Obráběčství do 4. 7. 2014 od 12. 5. 2011

Zámečnictví, nástrojářství do 4. 7. 2014 od 12. 5. 2011

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 12. 5. 2011 od 4. 2. 1998

sítotisk, gumotisk, ofsetový tisk do 12. 5. 2011 od 3. 11. 1995

Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky do 4. 2. 1998 od 25. 10. 1993

Výroba, instalace a opravy el. šicích strojů a el. přístrojů pro domácnost do 4. 2. 1998 od 25. 10. 1993

Montáž a opravy měřící a regulační techniky do 4. 2. 1998 od 25. 10. 1993

Vývoj, výroba, odbyt a prodej rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené občany všech druhů a stupňů postižení do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Zámečnictví do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Kovoobrábění do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Šití pracovních oděvů a jiných textilních výrobků do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Servisní a opravárenské služby na invalidních vozících a jiných rehabilitačních a kompenzačních pomůckách do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Servisní a opravárenské služby pro motorová vozidla do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Poskytování služeb v zařízeních pro regeneraci a rehabilitaci do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Provozování silniční motorové dopravy do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Výroba základních pyrotechnických pomůcek do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Kartonáž do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Balení, třídění a kompletování výrobků dle požadavků zákazníků do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Výroba předmětů z plastů do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Dřevovýroba do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Výroba hraček do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Skládání bižuterie do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Výroba předmětů z papíru a buničiny do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Výroba kartáčů do 12. 5. 2011 od 25. 10. 1993

Silniční motorová doprava. Provozování zařízení sloužících regeneraci a rekondici. Masérské služby. Opravy motorových vozidel. Kovoobrábění. Zámečnictví. Krejčovství. Obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Montáž a opravy měřící a regulační techniky. Výroba,montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky. do 25. 10. 1993 od 22. 1. 1993

Výroba,instalace a opravy el.šicích strojů a el.přístrojů pro domácnost. do 25. 10. 1993 od 22. 1. 1993

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 23. 3. 2017 od 4. 7. 2014

Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 8,592.300,-Kč (slovy: osm milionů pět set devadesát dva tisíc tři sta korun českých),tj. z částky 47,735.000,-Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých) na částku 39,1 42.700,-Kč (slovy: třicet devět milionů jedno sto čtyřicet dva tisíc sedm set korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace výše základního kapitálu Společnosti ve vztahu k obchodní činnosti Společnosti. Společnost s ohledem ke své aktuálně vyvíjené činnosti a k rozsahu svých závazků nepotřebuje základní kapitál v e stávající výši, která se pro další činnost Společnosti jeví jako neefektivní. Naopak jako ekonomicky vhodná se jeví optimalizace kapitálové struktury Společnosti snížením základního kapitálu, v jehož rámci bude základní kapitál Společnosti snížen. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obch. zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota 475 kusů listinných akcií na jméno v listinné podobě emitovaných Společnost í ve stávající jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 82.000,-Kč (slovy: osmdesát dva tisíc korun českých), jmenovitá hodnota 235 kusů listinných akcií na jméno v listinné podobě emi tovaných Společností ve stávající jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 820,-Kč, (slovy: osm set dvacet korun českých), a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Lhůta pro předložení akcií Společnosti k vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií v důsledku snížení základního kapitálu bude činit 30 dnů ode dne doručení výzvy představenstva k jejich přeložení. Tato výzva bude zaslána jedinému akcionáři do třiceti dnů o de dne účinnosti zápisu o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti ve výši 8,592.300,-Kč (slovy: osm milionů pět set devadesát dva tisíc tři sta korun českých), nebude vyplacena jedinému akcionáři Společnosti, a to vzhledem k tomu, že se jedná o nedobytné pohled ávky společnosti. od 19. 10. 2012

METASO, s.r.o. jako jediný akcionář společnosti META Brno, a.s. rozhodla v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti o částku 25.579.000,--Kč, tedy z dosavadní výše 73.314.000,--Kč na novou výši 47.735.000,--Kč, a to z důvodu úhra dy ztrát minulých období. Současně za účelem provedení rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu rozhodl jediný akcionář o bezúplatném nabytí 255 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč a 7 9 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,--Kč společnosti ve smyslu ust. § 161 b odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku. O jmenovitou hodnotu těchto akcií bude snížen základní kapitál společnosti. Jediný akcionář současně rozhodl, že v důsledku sníže ní základního kapitálu bude provedena výměna akcií společnosti a dosavadní listinné akcie společnosti budou po provedení výměny a zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničeny. Jediný akcionář rozhodl, že lhůta pro předložení listinn ých akcií společnosti za účelem jejich výměny činí 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 18. 2. 2008 od 25. 1. 2008

METASO, s.r.o. jako jediný akcionář společnosti META Brno, a.s. rozhodl dne 22.01.2004 v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti META Brno, a.s. o částku 8,063.000,- Kč z částky 81,377.000,- Kč na částku 73,314.000,- Kč a k tomu to rozhodnutí přijala usnesení: - základní kapitál společnosti META Brno, a.s. se na základě uvedeného rozhodnutí snižuje o částku 8,063.000,- Kč, tj. z částky 81,377.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 73,314.000,- Kč, - důvodem snížení základního kapitálu je s odvoláním na příslušná ustanovení obchodního zákoníku skutečnost, že společnost vlastní akcie nezcizila ve lhůtě 10ti dnů od jejich nabytí a z tohoto důvodu je povinna bez zbytečného odkladu snížit základní kapit ál společnosti, - ke snížení základního kapitálu použije společnost META Brno, a.s. vlastní akcie, - společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že dá příkaz osobě, která vede evidenci akcií na jméno, ke zničení akcií použitých ke snížení základního kapitálu, a to o akcie nabyté smlouvou o úplatném převodu cenných papírů ze dne 07.01.2004, tj. 80 ks akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 63 ks akcií na jméno v listinné podobě a jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. do 2. 12. 2004 od 24. 3. 2004

Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 9.6.1999. od 26. 7. 1999

Společnost se řídí stanovami ze dne 6.5.1997. od 4. 2. 1998

Změna stanov čl. 6 přijatá valnou hromadou 28.5.1996. od 24. 9. 1996

Ke dni 3.11.1995 byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 1.6.1995. od 3. 11. 1995

Den vzniku: 1. ledna 1993 od 22. 1. 1993

Dozorčí rada: JUDr.Milan Šmidrkal,Brno,Molákova 1 Stanislav Vachek,Brno,Chládkova 24b Ivan Jergl,Brno,Kosmonautů 19 do 5. 4. 1995 od 22. 1. 1993

Zastupování:Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva. do 5. 4. 1995 od 22. 1. 1993

Základní jmění:81.377,tis.Kčs je rozděleno na 810 akcií na jméno z toho 810 jmenovité hodnoty po 100 000,-Kčs. do 24. 9. 1996 od 22. 1. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 47 735 000 Kč

od 18. 2. 2008

Základní kapitál

vklad 73 314 000 Kč

do 18. 2. 2008 od 2. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 81 377 000 Kč

do 2. 12. 2004 od 24. 9. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 475 od 18. 2. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 235 od 18. 2. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 730 do 18. 2. 2008 od 2. 12. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 314 do 18. 2. 2008 od 2. 12. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 810 do 2. 12. 2004 od 24. 9. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 377 do 2. 12. 2004 od 24. 9. 1996

Statutární orgán

5 fyzických osob

Gabriela Mašová

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2017

vznik členství: 30. 10. 2015

Štefánikova 113/44, Brno, 612 00, Česká republika

Gabriela Mašová

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 30. 10. 2015

Galandauerova 2592/14, Brno, 612 00, Česká republika

Oldřich Maša

předseda představenstva

První vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 30. 10. 2015

vznik funkce: 30. 10. 2015

Metodějova 273/9, Brno, 612 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  METASO, s.r.o.

  Božetěchova 2826/36, Brno Královo Pole, 612 00

Oldřich Maša

předseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2017

vznik členství: 17. 11. 2010

vznik funkce: 17. 11. 2010

Metodějova 273/9, Brno, 612 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  METASO, s.r.o.

  Božetěchova 2826/36, Brno Královo Pole, 612 00

Gabriela Mašová

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 17. 11. 2010

Galandauerova 2592/14, Brno, 612 00, Česká republika

Historické vztahy

Gabriela Mašová

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2017 - Poslední vztah: 14. 5. 2017

vznik členství: 30. 10. 2015

Galandauerova 2592/14, Brno, 612 00, Česká republika

Oldřich Maša

předseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 17. 11. 2010

zánik členství: 30. 10. 2015

vznik funkce: 17. 11. 2010

zánik funkce: 30. 10. 2015

Metodějova 273/9, Brno, 612 00, Česká republika

Oldřich Maša

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 3. 2017

vznik členství: 17. 11. 2010

vznik funkce: 17. 11. 2010

Galandauerova 2592/14, Brno, 612 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  METASO, s.r.o.

  Božetěchova 2826/36, Brno Královo Pole, 612 00

Gabriela Mašová

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 17. 11. 2010

zánik členství: 30. 10. 2015

Galandauerova 2592/14, Brno, 612 00, Česká republika

Oldřich Maša

předseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 17. 11. 2010

vznik funkce: 17. 11. 2010

Galandauerova 2592/14, Brno, 612 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  METASO, s.r.o.

  Božetěchova 2826/36, Brno Královo Pole, 612 00

Gabriela Mašová

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 17. 11. 2010

Galandauerova 2592/14, Brno, 612 00, Česká republika

Oldřich Maša

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2004 - Poslední vztah: 12. 5. 2011

vznik funkce: 22. 11. 2000

zánik funkce: 17. 11. 2010

Galandauerova 14, Brno, 612 00, Česká republika

Oldřich Maša

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2004 - Poslední vztah: 12. 5. 2011

vznik funkce: 22. 11. 2000

zánik funkce: 17. 11. 2010

Galandauerova 14, Brno, 612 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  METASO, s.r.o.

  Božetěchova 2826/36, Brno Královo Pole, 612 00

Oldřich Maša

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 2. 12. 2004

Galandeurova 14, Brno, 612 00, Česká republika

Oldřich Maša

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 2. 12. 2004

Galandeurova 14, Brno, 612 00, Česká republika

JUDr. Zita Krásná

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 31. 5. 2001

zánik funkce: 13. 2. 2001

Chládkova 28c, Brno, 616 00, Česká republika

ing. Jan Sadílek

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 1999 - Poslední vztah: 20. 12. 2000

Foltýnova 29, Brno, Česká republika

JUDr. Albert Domes

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 1999 - Poslední vztah: 20. 12. 2000

Nová 288, Blučina, Česká republika

Eva Opravilová

členka představenstva

První vztah: 26. 7. 1999 - Poslední vztah: 20. 12. 2000

Josefy Faimonové 30, Brno, Česká republika

Mária Kobédová

členka představenstva

První vztah: 15. 3. 1999 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Osvobození 15, Rohatec, Česká republika

Miroslav Hudeček

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Krausova 7, Brno, Česká republika

František Tresa

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Lucemburská 25, Praha 3, Česká republika

ing. Jan Sadílek

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Foltýnova 29, Brno, Česká republika

Jaroslav Kotas

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Nový Jičín-Loučka 198, Česká republika

Ing. Josef Studený

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Hudcova 13, Brno, Česká republika

Karel Zimmermann

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Šťouračova 3/904, Brno, Česká republika

ing. Libor Žáček

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 15. 3. 1999

Františka Kadlece 6, Praha 8, Česká republika

Ing. Josef Studený

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 1995 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Hudcova 13, Brno, Česká republika

ing. Libor Žáček

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Františka Kadlece 6, Praha 8, Česká republika

Miroslav Hudeček

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Krausova 7, Brno, Česká republika

Jaroslav Kotas

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Nový Jičín-Loučka 198, Česká republika

František Tresa

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Lucemburská 25, Praha 3, Česká republika

ing. Jan Sadílek

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Foltýnova 29, Brno, Česká republika

František Bláha

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 1993 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

K Horoměřicům 1117/37, Praha 6, Česká republika

Jiří Beneš

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 1993 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

Přerov nad Labem 299, Česká republika

Karel Zimmermann

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 1993 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Šťouračova 3/904, Brno, Česká republika

Ing. Růžena Hubáčková

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 1993 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

Karlínské nám. 5/234, Praha 8, Česká republika

Ing. Sofia Komrsková

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 1993 - Poslední vztah: 5. 4. 1995

Mladenova 3234, Praha 4, Česká republika

Karel Roule

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 1993 - Poslední vztah: 25. 10. 1993

nám.Kubánské revoluce 25/1291, Praha 10, Česká republika

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva anebo samostatně člen představenstva.

od 31. 5. 2001

Způsob jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám a před jinými orgány jednotliví členové představenstva samostatně. Za společnost podepisují alespoň dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 31. 5. 2001 od 26. 7. 1999

Způsob jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před jinými orgány nejméně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují alespoň dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 26. 7. 1999 od 5. 4. 1995

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Mgr. Pavel Palatický

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 30. 10. 2015

Veslařská 835/166a, Brno, 637 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaroslav Dudek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 30. 10. 2015

Nyklovice 58, 592 65, Česká republika

Věra Mašová

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 30. 10. 2015

vznik funkce: 30. 10. 2015

Metodějova 273/9, Brno, 612 00, Česká republika

Věra Mašová

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2017

vznik členství: 30. 8. 2012

vznik funkce: 30. 8. 2012

Metodějova 273/9, Brno, 612 00, Česká republika

Mgr. Pavel Palatický

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 17. 11. 2010

Veslařská 835/166a, Brno, 637 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaroslav Dudek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 17. 11. 2010

Nyklovice 58, 592 65, Česká republika

Historické vztahy

Věra Mašová

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 30. 8. 2012

zánik členství: 30. 10. 2015

vznik funkce: 30. 8. 2012

zánik funkce: 30. 10. 2015

Metodějova 273/9, Brno, 612 00, Česká republika

Věra Mašová

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 3. 2017

vznik členství: 30. 8. 2012

vznik funkce: 30. 8. 2012

Galandauerova 2592/14, Brno, 612 00, Česká republika

Mgr. Pavel Palatický

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 17. 11. 2010

zánik členství: 30. 10. 2015

Veslařská 835/166a, Brno, 637 00, Česká republika

Jaroslav Dudek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2014 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 17. 11. 2010

zánik členství: 30. 10. 2015

Nyklovice 58, 592 65, Česká republika

Věra Mašová

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 30. 8. 2012

vznik funkce: 30. 8. 2012

Galandauerova 2592/14, Brno, 612 00, Česká republika

Karel Friedl

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 17. 11. 2010

zánik členství: 30. 8. 2012

vznik funkce: 17. 11. 2010

zánik funkce: 30. 8. 2012

Zatloukalova 239/27, Brno, 621 00, Česká republika

Jaroslav Dudek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 17. 11. 2010

Dalečín 35, 592 65, Česká republika

Mgr. Pavel Palatický

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 17. 11. 2010

Veslařská 835/166a, Brno, 637 00, Česká republika

Jaroslav Dudek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2006 - Poslední vztah: 12. 5. 2011

vznik členství: 25. 1. 2006

zánik členství: 17. 11. 2010

vznik funkce: 25. 1. 2006

zánik funkce: 17. 11. 2010

Dalečín 35, 592 65, Česká republika

Karel Friedl

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 12. 5. 2011

vznik funkce: 8. 3. 2005

zánik funkce: 17. 11. 2010

Zatloukalova 27, Brno, 621 00, Česká republika

Vladimír Hložek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 14. 4. 2006

vznik funkce: 9. 2. 2005

zánik funkce: 14. 11. 2005

Zbýšovská 1193, Rosice u Brna, 665 01, Česká republika

Mgr. Pavel Palatický

člen

První vztah: 31. 5. 2001 - Poslední vztah: 12. 5. 2011

vznik funkce: 13. 2. 2001

zánik funkce: 17. 11. 2010

Dolní Rožínka 69, 592 51, Česká republika

Vlasta Pátková

člen

První vztah: 31. 5. 2001 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

vznik funkce: 13. 2. 2001

zánik funkce: 8. 3. 2005

Cihlářská 7, Brno, 602 00, Česká republika

Lubomír Zbořil

člen

První vztah: 26. 7. 1999 - Poslední vztah: 31. 5. 2001

zánik funkce: 13. 2. 2001

Šťouračova 1, Brno, Česká republika

Ing. Josef Studený

člen

První vztah: 26. 7. 1999 - Poslední vztah: 31. 5. 2001

zánik funkce: 13. 2. 2001

Hudcova 13, Brno, Česká republika

Josef Hladil

člen

První vztah: 15. 3. 1999 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Budínská 1, Brno-Slatina, Česká republika

Karel Suchý

člen

První vztah: 16. 10. 1998 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

zánik funkce: 17. 5. 2004

Oblá 34, Brno, Česká republika

Ivan Jergl

člen

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 16. 10. 1998

Kosmonautů 19, Brno, Česká republika

Otmar Cvrkal

člen

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Felberova 31, Svitavy, Česká republika

Karel Roubych

člen

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 15. 3. 1999

U Vorliny 1330, Vlašim, Česká republika

Otmar Cvrkal

člen

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Felberova 31, Svitavy, Česká republika

Karel Roubych

člen

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

U Vorliny 1330, Vlašim, Česká republika

Ivan Jergl

člen

První vztah: 5. 4. 1995 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Kosmonautů 19, Brno, Česká republika

Další vztahy firmy META Brno,a.s.

METASO, s.r.o.

První vztah: 23. 3. 2017

Božetěchova 2826/36, Brno Královo Pole, 612 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Oldřich Maša

  jednatel

  Metodějova 273/9, Brno, 612 00, Česká republika

 • Oldřich Maša

  jednatel

  Štefánikova 113/44, Brno, 612 00, Česká republika

METASO, s.r.o.

První vztah: 26. 7. 1999 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

Božetěchova 2826/36, Brno Královo Pole, 612 00

Akcionáři

METASO, s.r.o., IČ: 25560107

Božetěchova 2826/36, Česká republika, Brno, 612 00

od 23. 3. 2017

METASO, s.r.o., IČ: 25560107

Božetěchova, Česká republika, Brno

do 23. 3. 2017 od 26. 7. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 1. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 1. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).