Hlavní navigace

Metrostav Development a.s.

Firma Metrostav Development a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14524, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 643 865 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28440412

Sídlo:

Koželužská 2450/4, Praha, 180 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 8. 2008

DIČ:

CZ28440412

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14524, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Metrostav Development a.s. od 29. 4. 2015

Obchodní firma

Metrostav Development a.s. do 29. 4. 2015 od 30. 8. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 30. 8. 2008

adresa

Koželužská 2450/4
Praha 18000 od 6. 10. 2016

adresa

Zenklova 2245/29
Praha 8 18000 do 6. 10. 2016 od 30. 8. 2008

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 30. 8. 2008

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 8. 2008

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 26. 3. 2021 od 30. 5. 2016

V důsledku rozdělení odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jmění společnosti Metrostav Development a.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, IČO: 284 40 412, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14524 a k přechodu této vyčleněné části jmění na nástupnickou společnost Nad Belárií s.r.o., se sídlem Praha 8, Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, IČO: 044 04 360, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247136, tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení. od 20. 4. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 10. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 30. 5. 2016 od 10. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 9. 1. 2020 od 10. 4. 2014

Obchodní společnost Metrostav Development a.s., IČ 28440412, sídlo Praha 8, Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00,zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14524, se sloučila s obchodní společností Metrostav Kappa s.r.o., IČ 26728567, se sídlem Pra ha 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89990.Obchodní společnost Metrostav Kappa s.r.o. tak zanikla vnitrostátní fúzí sloučením do nástupnické společnosti Metrostav Development a.s. Jmění obchodní společnos ti Metrostav Kappa, s.r.o. v důsledku fúze sloučením přešlo na Metrostav Development a.s. od 30. 11. 2013

Obchodní společnost Metrostav Development a.s., IČ 28440412, sídlo Praha 8, Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00,zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14524, se sloučila s obchodní společností Bydlení Na Krutci s.r.o., IČ 28428480, sídlo Prah a 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140782.Obchodní společnost Bydlení na Krutci s.r.o. tak zanikla vnitrostátní fúzí sloučením do nástupnické společnosti Metrostav Development a.s. Jmění obchodní společno sti Bydlení na Krutci s.r.o. v důsledku fúze sloučením přešlo na Metrostav Development a.s. od 31. 5. 2012

Obchodní společnost Metrostav Development a.s., IČ 28440412, sídlo Praha 8, Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00,zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14524, se sloučila s obchodní společností Krutec Viladům s.r.o., IČ 28428498, se sídlem Pra ha 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140783.Obchodní společnost Krutec Viladům, s.r.o. tak zanikla vnitrostátní fúzí sloučením do nástupnické společnosti Metrostav Development a.s. Jmění obchodní společno sti Krutec Viladům s.r.o. v důsledku fúze sloučením přešlo na Metrostav Development a.s. od 31. 5. 2012

Obchodní společnost Metrostav Development a.s. se sloučila s obchodní společností Metrostav Invest a.s., IČ 25060384, sídlo Praha 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4121. Obchodní společnost Metrostav Inves t a.s. tak zanikla vnitrostátní fúzí sloučením do nástupnické obchodní společnosti Metrostav Development a.s.Jmění obchodní společnosti Metrostav Invest a.s. v důsledku fúze sloučením přešlo na Metrostav Development a.s. od 23. 12. 2010

Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady učinil dne 30.3.2010 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 550.150.000,- Kč (pět set padesát milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) o částku 93.715.000,- Kč (devadesát tři milionů sedm set patnáct tisíc korun českých) na celkovou částku 643.865.000,- Kč (šest set čtyřicet tři milionů osm set šedesát pět tisíc korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 468 ks (čtyř set šedesáti osmi kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) každá, 2 ks (dvou kusů) kmenových akcií na jméno, v listi nné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) každá a 15 ks (patnácti kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnosti Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00 , IČ 000 14 915, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřená předem určeným zájemcem a společností Metrostav Development a.s., dle ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, - úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Metrostav Development a.s.. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem činí 15 (patnáct) kalendářních dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem představenstva, jehož přílohou bude návrh Smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu Sm louvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zá pis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českýc h) činí 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) a emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- (jeden tisíc korun českých) činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), - připouští se možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s., za společností Metrostav Development a.s., proti pohledávce společnosti Metrostav Development a.s.za společností Metrostav a.s., na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných tímto předem určeným zájemcem, - pohledávkami předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s. za společností Metrostav Development a.s. jsou dosud nesplacené kupní ceny v celkkové výši 93.715.000,- Kč (devadesát tři milionů sedmset patnáct tisíc korun českých), vyplývajících ze: * Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 12.11.2009 (dvanáctého listopadu roku dvoutisícího devátého), jejímž předmětem je převod obchodní ho podílu ve společnosti Metrostav Krutec s.r.o. (dále jen "pohledávka 1") * Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne12.11.2009 (dvanáctého listopadu roku dvoutisícího devátého), jejímž předmětem je převod obchodníh o podílu ve společnosti Krutec Viladům s.r.o. (dále jen "pohledávka 2") * Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 12.11.2009 (dvanáctého listopadu roku dvoutisícího devátého). jejímž předmětem je převod obchodní ho podílu ve společnosti Bydlení na Krutci s.r.o. (dále jen "pohledávka 3") Pohledávkami předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s. za společností Metrostav Development a.s., vyplývající ze shora uvedených smluv o převodu obchodního podílu, činí dle předložené Zprávy nezávislého auditora pro zvláštní účely, vyhotovené sp olečností NBG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 140 00 , IČ 625 87 358, osvědčení č. 134, odpovědným auditorem Ing. Tomášem Brumovským, osvědčení č. 0587 ze dne 25.1.2010 (dvacátého pátého ledna roku dvoutisícího desátého) ke dni 31.12.2009 (třicátému prvnímu prosinci roku dvoutisícího devátého) celkem 93.715.000,- (devadesát tři milionů sedm set patnáct tisíc korun českých), z toho pohledávka 1 činí 559.000,- Kč (pět set padesát devět tisíc korun českých), pohledávka č. 2 činí 4. 254.000,- Kč (čtyři miliony čtyři sta padesát čtyři tisíc korun českých) a pohledávka 3 činí 88.902.000,- Kč (osmdesát milionů devět set dva tisíce korun českých) a všechny tyto pohledávky budou započteny v plné výši. - Dohoda o započtění pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Metrostav Development a.s. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V Dohodě o započtení pohledávek musí být přesně specifikovány pohledávky, kt eré jsou předmětem započtění a musí se jednat o pohledávku 1, pohledávku 2 a pohledávku 3, specifikované shora. Pohledávky musí být v Dohodě o započtení pohledávek započtené v plné výši. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude jedinému akcionáři předlož en současně s návrhem Smlouvy o upsání nových akcií. do 16. 6. 2010 od 26. 4. 2010

Dne 26.5.2009 učinila společnost Metrostav a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Metrostav Development a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 107.000.000,- Kč o částku 443.150.000,- K č na celkovou částku 550.150.000,- Kč za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 8.863 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, koželužská 2246, PSČ: 180 00, IČ: 000 14 915, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena mezi předem určeným zjemcem a společností Metrostav Development a.s. dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, - úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Metrostav Development a.s. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem činí 30 kalendářních dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem představenstva, jehož př ílohou bude návrh Smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu Smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací pod mínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. činí 50.000,- Kč, - připouští se možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s., za společností Metrostav Development a.s., proti pohledávce společnosti Metrostav Development a.s. za společností Metrostav a.s., na splacení emisního kursu všech akcií spolenčosti, upsaných tímto předem určeným zájemcem, -pohledávkami předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s. za společností Metrostav Development a.s. jsou dosud nesplacené kupní ceny v celkové výši 443.150.000,- Kč , vyplývající ze : Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi společností Metrostav a. s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Vackov a.s. ( dále jen " pohledávka 1"); Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi společností Metrosta v a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Invest a.s. ( dále jen " pohledávka 2 "); Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi společností Met rostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav- Navaty a.s. ( dále jen " pohledávka 3 ");Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi společnos tí Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Alfa s.r.o.. ( dále jen " pohledávka 4 "); Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi sp olečností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Rezident a.s. ( dále jen " pohledávka 5 "); Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Delta s.r.o. ( dále jen " pohledávka 6 "); Smlouvy o převodu akcií, u zavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Kappa s.r.o. ( dále jen " pohledávka 7 "); Smlouvy o převodu a kcií, uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Omega s.r.o. ( dále jen " pohledávka 8 "); Smlouvy o př evodu akcií, uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností IMU,a.s. ( dále jen " pohledávka 9 "). Pohledávky předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s. za společností Metrostav Development a.s., vyplývající ze shora uvedených smluv o převodu akcií a smluv o převodu obchodního podílu, číní dle předložené Zprávy nezávislého auditora pro zvlášt ní účely, vyhotovené společností NBG, spol. s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ: 140 00, IČ: 625 87 358, osvědčení č. 134, odpovědným auditorem Ing. Tomášem Brumovským, osvědčení č. 0587, ze dne 18.5.2009 ke dni 18.5.2009 celkem 443.150.00 0,- Kč, z toho pohledávka 1 číní 250.186.000,- Kč, pohledávka 2 činí 62.662.000,- Kč, pohledávka 3 činí 43.481.000,- Kč, pohledávka 4 činí 1.290.000,- Kč, pohledávka 5 činí 32.919.000,- Kč, pohledávka 6 činí 30.857.000,- Kč, pohledávka 7 činí 13.444.000 ,- Kč, pohledávka 8 činí 480.000,- Kč, pohledávka 9 činí 7.831.000,- Kč a všechny tyto pohledávky budou započteny v plné výši. - dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Metrostav Development a.s. nejdéle do 30 kalendářních dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude jedinému akcioná ři předložen současně s návrhem Smlouvy o upsání nových akcií. do 24. 7. 2009 od 24. 6. 2009

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti učiněné dne 13.1.2009 v působnosti valné hromady: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ze stávající částky 2.000.000,- Kč o částku 105.000.000,- Kč na částku 107.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhov aného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 525 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie. Akcie nejsou kótované. 240 kusů kmenových akcií na jméno o jmeno vité hodnotě 200.000,- Kč bude upsáno peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé 200.000,- Kč. Na jednu dosavadní a kcii společnosti Metrostav Development a.s. o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč připadá 24 kusů nových akcií této společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie, přičemž upsány mohou být pouze celé akcie. Přednostní právo na upsání akcií se vykonáv á v sídle společnosti Metrostav Development a.s. na adrese Praha 8, Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00. Připouští se, aby 285 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určené ho zájemce - jediného akcionáře - společnosti Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, IČ: 00014915. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen: a) Nedokončená výroba společnosti Metrostav a.s. uvedená v účetní sestavě ?Zůstatky na účtech podle středisek - kniha AA?: Aktiva zaúčtovaná na účtu 121101 - ?Nedok .výr.v úrov.nákl.? v pořizovací hodnotě 480 000 Kč. Nedokončenou výrobou je míněn investiční záměr označený jako ?Středisko Jablonského?. Výdaje vynaložené na tyto investiční záměry jsou vykázány v rozvahové položce ?Nedokončená výroba?. V případě ?Středi ska Jablonského? se jednalo o náklady vynaložené na urbanistickou studii zástavby dané lokality. b) Nemovitosti: - pozemek zjednodušené evidence - pozemkový katastr - v obci 547999 Humpolec, katastrální území 649325 Humpolec, list vlastnictví 2954, číslo 1931/1, orná půda, výměra 3 825 m2; - pozemek zjednodušené evidence - pozemkový katastr - v obci 547999 Humpolec, katastrální území 649325 Humpolec, list vlastnictví 2954, číslo 1930/1 díl I, orná půda, výměra 8 899 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1864/2, ostatní plocha, výměra 66 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1864/1, ostatní plocha, výměra 2 841 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1863/4, ostatní plocha, výměra 140 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1856, ostatní plocha, výměra 15 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1862/2, orná půda, výměra 200 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1863/1, zahrada, výměra 1 835 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3659/4, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 685 m2, včetně příslušenství pozemku; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3658/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 141 m2, včetně příslušenství pozemku; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3659/5, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 59 m2, včetně příslušenství pozemku; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3659/1, ostatní plocha, výměra 965 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3660, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 207 m2, včetně příslušenství pozemku; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3658/1, ostatní plocha, výměra 1 007 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3659/6, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 227 m2, včetně příslušenství pozemku; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3659/3, ostatní plocha, výměra 231 m2; - 50% podíl na budově bez č.p./č.e. evidované v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 95, na parcele 3691/4; - budova č.p. 48 evidovaná v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, na parcele 3655; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1865/1, ostatní plocha, výměra 1 596 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1865/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 13 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1865/3, ostatní plocha, výměra 834 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1862/1, orná půda, výměra 207 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 2120/2, ostatní plocha, výměra 309 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 4728/4, ostatní plocha, výměra 554 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3666, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 190 m2, včetně příslušenství pozemku; - 50% podíl na pozemku evidovaném v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 95, parcelní číslo 3691/4, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1 464 m2, včetně příslušenství; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3655, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 971 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3656, zahrada, výměra 673 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3957, ostatní plocha, výměra 125 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 398, ostatní plocha, výměra 901 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 426, ostatní plocha, výměra 1 569 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 427, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1 168 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 429/4, zahrada, výměra 2 309 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 429/5, ostatní plocha, výměra 24 742 m2, včetně příslušenství pozemku; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 429/23, ostatní plocha, výměra 77 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 429/7, ostatní plocha, výměra 5 714 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 430/5, ostatní plocha, výměra 1 659 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 430/6, ostatní plocha, výměra 4 891 m2; - budova neevidovaná v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na pozemku parcelní číslo 426, způsob využití ? sklad; -budova neevidovaná v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na poze mku parcelní číslo 429/23, způsob využití rodinný dům; - budovy neevidované v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na pozemku parcelní číslo 426, způsob využití administrativní budova; - budovy neevidované v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na pozemku parcelní číslo 426, způsob využití hala; - budovy neevidované v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na pozemku parcelní číslo 429/5, způsob využití sociální zařízení; - budovy neevidované v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na pozemku parcelní číslo 429/5, způsob využití přístřeškový sklad; - zpevněná plocha v neevidovaná v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na pozemku parcelní číslo 426, způsob využití přístřeškový sklad; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 538311 Klecany, katastrální území 666033 Klecany, list vlastnictví 547, parcelní číslo 590/16, orná půda, výměra 6 763 m2. c) Drobný majetek uvedený v ?Účetním soupisu dlouhodobého majetku? a ?Soupisu operativní evidence?, přičemž se jedná o: Drobný hmotný dlouhodobý majetek a inventář společnosti Metrostav a.s. evidovaný v účetní zůstatkové ceně 45 097,03 Kč: - reprodukce - Tančící žena Matiss, inventární číslo 98016028, - reprodukce - J.Miro, inventární číslo 98018028, - reprodukce - J.Miro, inventární číslo 98020028, - reprodukce - J.Miro, inventární číslo 98021028, - reprodukce ? Kandinský, inventární číslo 98023028, - reprodukce ? Kandinský, inventární číslo 980240028, - reprodukce ? Kandinský, inventární číslo 98025028, - reprodukce ? Kandinský, inventární číslo 98026028, - reprodukce ? Picasso, inventární číslo 98027028, - reprodukce ? Picasso, inventární číslo 98028028, - zvlhčovač vzduchu - typ Bionaire, inventární číslo 87036028, - skartovač ? typ Intimus 155, inventární číslo 9603, - skartovač ? typ Intimus 155, inventární číslo 9652, - skartovač ? typ HSM 125.2, inventární číslo 16910, - stroj vázací na papír ? typ Ibimaster 400, inventární 15080,číslo - diář digitální ? typ Casio, inventární číslo 83005028, - trezor stěnový ? typ NT 03M, inventární číslo 10038, - kamera digitální ? typ 01.C-3000Z, inventární číslo 3314, - televizor ? typ Sony KV-21T3, inventární číslo 86007028, - videorekordér ? typ Panasonic VHD650, inventární číslo 86008028, - věž HIFI ? typ Aiwa NSX V 30 V, inventární číslo 86001028, - věž HIFI ? typ Aiwa NSX V 90, inventární číslo 86003028, - věž HIFI ? typ Grundig M 17, inventární číslo 86009028, - věž HIFI ? typ Aiwa, inventární číslo 86015028, - fotoaparát - typ Finepix A203, inventární číslo 5042, - fotoaparát - typ Pentax, inventární číslo 84004028, - fax ? typ Canon L-250, inventární číslo 380, - fax ? typ Canon B180, inventární číslo 7273, - telefon mobilní ? typ Nokia 6210, inventární číslo 2012, - telefon mobilní ? typ Nokia 6210, inventární číslo 2843, - telefon mobilní ? typ Nokia 3310, inventární číslo 3507, - telefon mobilní ? typ Nokia 6310, inventární číslo 4261, - telefon mobilní ? typ Nokia 6310i, inventární číslo 4265, - telefon mobilní ? typ Nokia 3310, inventární číslo 4495, - telefon mobilní ? typ N 3310, inventární číslo 5857, - telefon mobilní ? typ Nokia 3310, inventární číslo 6632, - telefon mobilní ? typ Nokia 6310i, inventární číslo 6634, - telefon mobilní ? typ Nokia 6310i, inventární číslo 6787, - telefon mobilní ? typ Nokia 3510i, inventární číslo 7803, - telefon mobilní ? typ Nokia 6310i, inventární číslo 7804, - telefon mobilní ? typ Nokia 6310i, inventární číslo 7822, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230, inventární číslo 9862, - telefon mobilní ? typ Nokia 3100, inventární číslo 10257, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 10952, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 11034, - telefon mobilní ? typ Nokia 70, inventární číslo 11519, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 12177, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 12178, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 13852, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 13853, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 13854, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo13855, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 13857, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 15048, - telefon mobilní - typ Nokia 6230, inventární číslo 15049, -telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 15073, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 15074, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 15075, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 15077, - telefon mobilní ? typ Nokia 6233, inventární číslo 15078, - telefon mobilní ? typ Nokia 6233, inventární číslo 15079, - telefon mobilní ? typ Nokia 6233, inventární číslo 15155, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 15156, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 15157, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 15186, - telefon mobilní ? typ Nokia 6233, inventární číslo 15679, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 16909, - telefon mobilní ? typ Nokia E50 TO2, inventární číslo 16911, - telefon mobilní ? typ Nokia 2610 TO2, inventární číslo 16912, - telefon mobilní ? typ Nokia E50 TO2, inventární číslo 16913, - Chladnička kompresorová ? typ ERT 1543, inventární číslo 7274, - Chladnička kompresorová ? typ Zanussi, inventární číslo 87008028, - Chladnička kompresorová, inventární číslo 87030028, - Myčka na nádobí, inventární číslo 88010028, - Videokamera ? typ Panasonic NV-RX, inventární číslo 96200402, - Ústředna telefonní ? typ Siemens, inventární číslo 94000502. Umělecká díla a sbírky společnosti Metrostav a.s. evidované v pořizovací ceně 142 406,60 Kč: - pastel - (bez názvu) 92 100x70 cm, inventární číslo 300102, - pastel ? (bez názvu) 92 100x70 cm, inventární číslo 300502, - grafický list ? Plocha a dělení, inventární číslo 300602, - grafický list ? Plocha a dělení, inventární číslo 300702, - grafický list ? Plocha a dělení, inventární číslo 300802. Inventář (nábytek a putter z bílého ořechu) společnosti Metrostav a.s. v účetní hodnotě 135 555,67 Kč: - Kačer nábytek, ID záznamu 1714, - Kačer nábytek, ID záznamu 1715, - Vasa Interier ? nábytek, ID záznamu 1716, - Ergo Interier ? nábytek, ID záznamu 1717, - putter z bílého ořechu, ID záznamu 10009, - putter z bílého ořechu, ID záznamu 12377. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena na základě znaleckého posudku č. 12-01-2009/01, vypracovaného nezávislým znalcem, společností Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ: 25231, IČ: 27599582, který byl za tímto účelem jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29.10.2008 pod č.j. 2NC 5302/2008-11, částkou ve výši 57 473 000 Kč, když na vklad jediného akcionáře se započítává čá stka ve výši 57 000 000 Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude společnosti Metrostav a.s. vydáno 285 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč každá akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé 200 000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, se v souladu se zákonem považuje za emisní ážio. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti Metrostav Development a.s., mezi jediným akcionářem a předem určeným zájemcem, společnosti Metrosatv a.s., a společností Me trostav Development a.s. Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři po zápisu rozhodnutí jediného akcioná ře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných peněžitými vklady do 30 dnů ode dne upsání nových akcií na zvláštní účet společnosti Metrostav Development a.s., číslo účtu 43-3753470297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti Metrostav Development a.s. do 30 dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společn osti do obchodního rejstříku. do 27. 2. 2009 od 28. 1. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 643 865 000 Kč

od 16. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 550 150 000 Kč

do 16. 6. 2010 od 24. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 107 000 000 Kč

do 24. 7. 2009 od 27. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 2. 2009 od 30. 8. 2008
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 1 003 od 30. 4. 2021
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 15 od 30. 4. 2021
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 8 865 od 22. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 1 003 do 30. 4. 2021 od 22. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 15 do 30. 4. 2021 od 22. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 1 003 do 22. 6. 2016 od 16. 6. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 8 865 do 22. 6. 2016 od 16. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 15 do 22. 6. 2016 od 16. 6. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 8 863 do 16. 6. 2010 od 24. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 535 do 16. 6. 2010 od 27. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 27. 2. 2009 od 30. 8. 2008

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Ondřej Buršík

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

vznik funkce: 27. 4. 2021

Nad Okrouhlíkem 2290/1, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Petr Štyler

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2021

vznik členství: 27. 4. 2021

vznik funkce: 27. 4. 2021

U Václava 967/15, Praha, 184 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Ing. Lukáš Kvítek

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 27. 1. 2021

vznik funkce: 27. 1. 2021

U jízdárny 999/18, Praha, 184 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ondřej Buršík

předseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2021 - Poslední vztah: 30. 4. 2021

vznik členství: 29. 3. 2017

zánik členství: 27. 4. 2021

vznik funkce: 29. 3. 2017

zánik funkce: 27. 4. 2021

Nad Okrouhlíkem 2290/1, Praha, 182 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Štyler

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 5. 2017 - Poslední vztah: 30. 4. 2021

vznik členství: 1. 5. 2017

zánik členství: 27. 4. 2021

vznik funkce: 1. 5. 2017

zánik funkce: 27. 4. 2021

U Václava 967/15, Praha, 184 00, Česká republika

Ondřej Buršík

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2017 - Poslední vztah: 19. 4. 2021

vznik členství: 29. 3. 2017

vznik funkce: 29. 3. 2017

Pekařova 879/1, Praha, 181 00, Česká republika

Lukáš Kvítek

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2016 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 14. 12. 2016

zánik členství: 14. 12. 2020

vznik funkce: 14. 12. 2016

zánik funkce: 14. 12. 2020

U jízdárny 999/18, Praha, 184 00, Česká republika

Ing. Ondřej Buršík

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2016

zánik členství: 28. 3. 2017

vznik funkce: 14. 12. 2016

zánik funkce: 28. 3. 2017

Pekařova 879/1, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Ondřej Buršík

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2016

zánik členství: 28. 3. 2017

vznik funkce: 14. 12. 2016

zánik funkce: 28. 3. 2017

Pekařova 879/1, Praha, 181 00, Česká republika

Jiří Procházka MBA

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2016

zánik členství: 28. 3. 2017

vznik funkce: 14. 12. 2016

zánik funkce: 28. 3. 2017

Klánovická 285/10, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen představenstva

  OHL ŽS, a.s.

  Burešova 938/17, Brno, 602 00

Jiří Procházka MBA

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2016

zánik členství: 28. 3. 2017

vznik funkce: 14. 12. 2016

zánik funkce: 28. 3. 2017

Klánovická 285/10, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen představenstva

  OHL ŽS, a.s.

  Burešova 938/17, Brno, 602 00

Ing. Ondřej Buršík

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 24. 1. 2012

zánik členství: 13. 12. 2016

vznik funkce: 1. 2. 2012

zánik funkce: 13. 12. 2016

Pekařova 879/1, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Ondřej Buršík

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 24. 1. 2012

zánik členství: 13. 12. 2016

vznik funkce: 1. 2. 2012

zánik funkce: 13. 12. 2016

Pekařova 879/1, Praha, 181 00, Česká republika

Lukáš Kvítek

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 30. 8. 2013

zánik členství: 13. 12. 2016

zánik funkce: 13. 12. 2016

U jízdárny 999/18, Praha, 184 00, Česká republika

Lukáš Kvítek

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 30. 8. 2013

zánik členství: 13. 12. 2016

zánik funkce: 13. 12. 2016

U jízdárny 999/18, Praha, 184 00, Česká republika

Jiří Procházka MBA

předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2014 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 16. 12. 2011

zánik členství: 13. 12. 2016

vznik funkce: 16. 12. 2011

zánik funkce: 13. 12. 2016

Klánovická 285/10, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen představenstva

  OHL ŽS, a.s.

  Burešova 938/17, Brno, 602 00

Jiří Procházka MBA

předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2014 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 16. 12. 2011

zánik členství: 13. 12. 2016

vznik funkce: 16. 12. 2011

zánik funkce: 13. 12. 2016

Klánovická 285/10, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen představenstva

  OHL ŽS, a.s.

  Burešova 938/17, Brno, 602 00

Lukáš Kvítek

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2013 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 30. 8. 2013

K rovinám 558/4, Praha 5, 158 00, Česká republika

Roman Čihák

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2013 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 30. 8. 2013

zánik členství: 31. 3. 2016

zánik funkce: 31. 3. 2016

Na Pankráci 994/36, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Jelínek

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 9. 2013

vznik členství: 30. 8. 2008

zánik členství: 29. 8. 2013

Polívkova 575/14, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Roman Čihák

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 9. 2013

vznik členství: 30. 8. 2008

zánik členství: 29. 8. 2013

Na Pankráci 994/36, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Ondřej Buršík

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 31. 8. 2015

vznik členství: 24. 1. 2012

vznik funkce: 1. 2. 2012

Za vodárnou 1624/19, Praha 8, 182 00, Česká republika

Jiří Procházka MBA

předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2011 - Poslední vztah: 2. 5. 2014

vznik členství: 16. 12. 2011

vznik funkce: 16. 12. 2011

Klánovická 285/10, Praha 9, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivo Rojík

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 8. 2012

zánik členství: 31. 7. 2012

vznik funkce: 24. 2. 2010

Milánská 465/109, Praha 10, Česká republika

Ing. Petr Řezáč

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2009 - Poslední vztah: 8. 2. 2013

vznik členství: 30. 8. 2008

zánik členství: 31. 12. 2012

U Náhonu 1161/21, Praha 5, 154 00, Česká republika

Ing. Roman Čihák

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2008 - Poslední vztah: 16. 8. 2013

vznik členství: 30. 8. 2008

zánik členství: 29. 8. 2013

Na Pankráci 994/36, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Řezáč

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2008 - Poslední vztah: 7. 12. 2009

vznik členství: 30. 8. 2008

Ke Kotlářce 1146/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Otto Koval

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2008 - Poslední vztah: 28. 12. 2011

vznik členství: 30. 8. 2008

zánik členství: 15. 12. 2011

vznik funkce: 30. 8. 2008

zánik funkce: 15. 12. 2011

Kunratická 304, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. Petr Pujman

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2008 - Poslední vztah: 28. 12. 2011

vznik členství: 30. 8. 2008

zánik členství: 15. 12. 2011

vznik funkce: 30. 8. 2008

zánik funkce: 15. 12. 2011

Půlkruhová 266/45, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Jelínek

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2008 - Poslední vztah: 28. 8. 2013

vznik členství: 30. 8. 2008

zánik členství: 29. 8. 2013

Polívkova 14, Praha 5, 158 00, Česká republika

Společnost zastupují ve všech záležitostech týkajících se společnosti společně dva členové představenstva.

od 30. 4. 2021

Za společnost jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 30. 4. 2021 od 10. 4. 2014

Jménem společnosti jednají a podepisují vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 10. 4. 2014 od 30. 8. 2008

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. František Kočí

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2020

vznik členství: 21. 4. 2020

vznik funkce: 23. 4. 2020

K rovinám 557/6, Praha, 158 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Šinovský

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 1. 9. 2019

vznik funkce: 1. 9. 2019

Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Šesták

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2020

vznik členství: 1. 12. 2019

vznik funkce: 1. 12. 2019

Košická 17180/49, Ružinov, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Ing. Renáta Zavřelová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 24. 7. 2019

vznik funkce: 24. 7. 2019

Kytlická 862/4, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Šinovský

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2020 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 1. 9. 2019

vznik funkce: 1. 9. 2019

Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha, 180 00, Česká republika

Ing. František Kočí

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2019 - Poslední vztah: 22. 7. 2020

vznik členství: 24. 2. 2015

zánik členství: 20. 4. 2020

vznik funkce: 30. 7. 2019

zánik funkce: 20. 4. 2020

K rovinám 557/6, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. František Kočí

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2015 - Poslední vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 24. 2. 2015

vznik funkce: 24. 2. 2015

zánik funkce: 30. 7. 2019

K rovinám 557/6, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Bělohlav

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 28. 5. 2019

vznik funkce: 8. 9. 2014

zánik funkce: 28. 5. 2019

Na vyhlídce 827/52, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Šinovský

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 31. 8. 2019

Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha, 180 00, Česká republika

Ing. Jiří Bělohlav

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 31. 8. 2014

vznik funkce: 2. 11. 2009

zánik funkce: 31. 8. 2014

Na Vyhlídce 827/52, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Šinovský

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 31. 8. 2014

Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jiří Bělohlav

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 31. 8. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 2. 11. 2009

Na Vyhlídce 827/52, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. František Kočí

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2010 - Poslední vztah: 29. 4. 2015

zánik členství: 23. 2. 2015

vznik funkce: 24. 2. 2010

zánik funkce: 23. 2. 2015

K Rovinám 6/158, Praha 5, Česká republika

Ing. Zdeněk Šinovský

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2009 - Poslední vztah: 31. 8. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jiří Bělohlav

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2009 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 2. 11. 2009

K Brance 1011/17, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Ivo Rojík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2009 - Poslední vztah: 29. 3. 2010

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 23. 2. 2010

Milánská 465, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Ivo Rojík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2008 - Poslední vztah: 7. 12. 2009

vznik členství: 30. 8. 2008

zánik členství: 30. 8. 2009

Milánská 465, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Šinovský

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2008 - Poslední vztah: 7. 12. 2009

vznik členství: 30. 8. 2008

zánik členství: 30. 8. 2009

Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jiří Bělohlav

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2008 - Poslední vztah: 7. 12. 2009

vznik členství: 30. 8. 2008

zánik členství: 30. 8. 2009

vznik funkce: 30. 8. 2008

zánik funkce: 30. 8. 2009

K Brance 1011/17, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztahy firmy Metrostav Development a.s.

Metrostav a.s.

První vztah: 2. 8. 2014

Koželužská 2450/4, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

Dalších 13 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Miroslav Pánek

  člen dozorčí rady

  Bronzová 2023/27, Praha, 155 00, Česká republika

 • Ing. František Potisk

  místopředseda dozorčí rady

  Guothova 3, Bratislava - Nové Město, 831 01, Slovenská republika

 • Viktor Karel

  člen dozorčí rady

  Radvanská 2125/5, Bratislava 1, 811 01, Slovenská republika

 • Ing. Ivan Šesták

  člen představenstva

  Havelkova 2807/32, Bratislava - Lamač, Slovenská republika

 • Ing. Jaroslav Heran

  člen představenstva

  Na záhonech 847/18, Praha, 141 00, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Šinovský

  místopředseda představenstva

  Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha, 182 00, Česká republika

 • Ing. Daniel Knotek

  člen představenstva

  Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha, 182 00, Česká republika

 • Ing. Jindřich Hess

  předseda dozorčí rady

  Dunovského 526/26, Praha, 149 00, Česká republika

 • Ing. František Kočí

  předseda představenstva

  K rovinám 557/6, Praha, 158 00, Česká republika

 • Ing. Radim Čáp

  člen představenstva

  Pod Harfou 938/58, Praha, 190 00, Česká republika

 • Jiří Karnet

  člen dozorčí rady

  Frýdlantská 1319/5, Praha, 182 00, Česká republika

 • Ing. Viliam Turanský

  člen představenstva

  Priehradná 18, Martin, 036 01, Slovenská republika

 • Pavel Kasal

  člen dozorčí rady

  Lužická 1343/3, Praha, 120 00, Česká republika

Metrostav a.s.

První vztah: 30. 8. 2008 - Poslední vztah: 2. 8. 2014

Koželužská 2450/4, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

Akcionáři

Metrostav a.s., IČ: 00014915

Koželužská 2450/4, Česká republika, Praha, 180 00

od 2. 8. 2014

Metrostav a.s., IČ: 00014915

Koželužská, Česká republika, Praha 8, 180 00

do 2. 8. 2014 od 30. 8. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 8. 2008

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 8. 2008

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).