Hlavní navigace

MULTI-GROUP a.s.

Firma MULTI-GROUP a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5364, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 004 736 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25668161

Sídlo:

U starého hřbitova 40/4, Praha Josefov, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 5. 1998

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5364, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MULTI-GROUP a.s. od 27. 2. 2015

Obchodní firma

MULTI-GROUP a.s. do 27. 2. 2015 od 18. 5. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 18. 5. 1998

adresa

U starého hřbitova 40/4
Praha 11000 od 4. 8. 2015

adresa

U starého hřbitova 4
Praha 1 do 4. 8. 2015 od 18. 5. 1998

Předmět podnikání

hostinská činnost od 29. 11. 2005

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných služeb než základních od 10. 12. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl. z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného od 18. 5. 1998

činnost realitní kanceláře od 18. 5. 1998

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodnutím přijatým dne 28.7.2015 ve formě notářského zápisu rozhodl o následujícím snížení základního kapitálu. Akcionář Společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál Společnosti se snižuje z důvodu přebytku vlastních zdrojů a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři/ům (důvod a účel snížení). b) Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 76,305.264,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů tři sta pět tisíc dvěstě šedesát čtyři korun českých), a to z částky ve výši 78,310.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů tři sta deset tisíc korun českých) na částku ve výši 2,004.736,- Kč (slovy: dva miliony čtyři tisíce sedm set třicet šest korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to tak, že Společnost vymění stávajících 7831 kusů akcií na jmé no, vydaných Společností, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, za 7831 kusů akcií na jméno, vydaných Společností, o jmenovité hodnotě 256,- Kč každá. c) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři/ům ve prospěch bankovního/ích účtu/ů uvedeného/ých v seznamu akcionářů, a to do 90 (devadesáti) dnů ode dne zápisu snížení do obchodního rejstříku d) Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny se stanoví na 90 (devadesát) dnů, a to počínaje dnem zveřejnění výzvy představenstva akcionářům k předložení akcií za účelem výměny. Představenstvo je povinno zveřejnit tuto výzvu do jednoho měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je oprávněn své akcie předložit k výměně ve lhůtě shora uvedené v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady. od 4. 8. 2015

Společnost vznikla podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je obchodní společnost SEPO-MARKET s.r.o. se sídlem v Praze 9, Poděbradská 489 identifikační číslo: 45 80 52 37. od 19. 7. 1999

Zvýšení základního jmění upsáním nových akcií, kde emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 67 110 000,-- Kč (slovy šedesát sedm milionů jedno sto deset korun českých), a to upsáním nových kmenových akcií v počtu 6 711 kusů ve jmenovité hodnotě 10 000,-- kč znějících na majitele v listinné podobě, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady zakladatele a jediného akcionáře. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti: a) dům č.p. 489 s pozemkem parc. č. 782/12 - zastavěná plocha o výměře 2 364 m2 v katastrálním území Hloubětín, obec Praha, Městská část Praha 9, kteréžto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu Praha - město v katastru nemovitostí pro obec Praha, Městská část Praha 9 a kat. území Hloubětín na listu vlastnictví č. 198. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckými posudky dvou znalců, a to znaleckým posudkem znalce Ing. Oldřicha Goliáše ze dne 17.4.1998 zapsaným pod č. 1366/1998 znaleckého deníku na částku 61 194 530,-- Kč a znaleckým posudkem znalce Jaroslava Drbala ze dne 21.4.1998 zapsaným pod číslem 2000-140/98 znaleckého deníku, na částku 60 600 000,-- Kč. Tento nepeněžitý vklad se oceňuje na částku 60 600 000,-- Kč. b) dům č.p. 1074 - objekt bydlení s pozemkem parc. č. 1042/6 - zastavěná plocha o výměře 98 m2, pozemek parc. č. 1042/14 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 122 m2 a pozemek parc. č. 1960/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, to vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - městona listu vlastnictví č. 963 v katastrálním území Podolí, obec Praha, Městská část Praha 4. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckými posudky dvou znalců a to znaleckým posudkem znalce ing. Oldřicha Goliáše ze dne 29.6.1998 zapsaným pod číslem 1462/1998 znaleckého deníku na částku 4 293 900,-- Kč a znaleckým posudkem znalce Jaroslava Drbala ze dne 14.9.1998 zapsaným pod čáslem 2160-300/98 znaleckého deníku va částku 4 368 700,-- Kč. Tento nepeněžitý vklad se oceňuje na částku 4 290 000,-- Kč. c) bytová jednotka č. 17 o výměře 102,8 m2 v Praze 1, U Starého hřbitova čp. 40, č.o. 4, na pozemku parc. č. 54 zastavěná plocha, spoli se spoluvlastnickým podílem o velikosti 642/34038 ke společným částem domu č.p. 40 a k pozemku parc. č. 54 o výměře 2071 m2, to vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město na listu vlastnictví č. 9 v katastrálním území Josefov pro obec Praha, Městská část Praha 1. Tyto nemovitosti jsou oceněny znaleckými posudky dvou znalců, a to znaleckým posudkem znalce ing. Oldřicha Goliáše ze dne 28.6.1998 zapsaným pod číslem 1461/1998 znaleckého deníku na částku 2 223 960,-- Kč a znaleckým posudkem znalce Jaroslava Drbala ze dne 15.9.1998 zapsaným pod číslem 2161-301/98 znaleckého deníku na částku 2 264 630,-- Kč. Tento nepeněžitý vklad se oceňuje na částku 2 220 000,-- Kč. Tyto shora uvedené nepeněžité vklady se oceňují celkem na částku 67 110 000,-- Kč (t.j. šedesát sedm milionů jedno sto deset tisíc korun českých), tento vklad je použit ke splacení emisního kurzu 6711 kusů nově upsaných akcií ve jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč, jejichž emisní kurz je splacen právě uvedenými nepeněžitými vklady zakladatele. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 2. Emisní kurs akcie se rovná její jmenoveté hodnotě a činí tedy 10 000,-- Kč. 3. Zakladatel a jediný akcionář, tedy společnosti SEPO-MARKET, spol. s r.o., upíše celé shora uvedené navýšení základního jmění společnosti ve výši 67 110 000,-- Kč shora popsanými nepeněžitými vklady uvedenými v odstavci 1. tohoto rozhodnutí zakladatele do obchdoního rejstříku. Místem upisování akcií je sídlo společnosti MULTI-GROUP a.s. Lhůta ke splnění povinností upisovatele podle § 204 odst. 3 a § 60 odst. 1 obch. zák. se stanoví na 10 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí zakladatele do obchodního rejstříku. Místem splnění je sídlo společnosti do 19. 7. 1999 od 26. 2. 1999

Zvýšení základního jmění upsáním nových akcií, kde emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem upisovatelů In.Sergeje Popova a Zuzany Popovové 1. Základní jmění společnosti se zvýšuje o částku 10 200 000,-- Kč, t.j. deset milionů dvě stě tisíc korun českých, a to upsáním nových kmenových akcií v počtu 1 020 kusů ve jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč znějících na majitele v listinné podobě. Emisní kurz akcie se rovná její jmenovité hodnotě a čiání tedy 10 000,-- Kč. Akcie budou nobídnuty k upisování na základě rozhodnutí jediného akcionáře ing. Sergeji Popovi a Zuzaně Popovové s tím, že zakladatel se vdává svého přednostního práva upsat nové akcie podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 2. Předmětem tohoto vkladu jsou nemovitosti a to stavba - rodinný dům č.p. 397 s pozemkem parc. 817 - zastavěná plocha o výměře 281 m2, stavba - garáž s pozemkem parc. č. 818 - zastavěná plocha o výměře 48 m2 a pozemek parc. č. 72/7 o výměře 905 m2, kteréžto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu Praha východ pro obec kat. území Velké Popovice na listu vlastnictví č. 1213. Tyto nemovitosti jsou oceněny znaleckými posudky dvou znalců a sice znaleckým posudkem znalce Ing. Oldřicha Goliáše ze dne 29.6.1998 zapsaným pod č. 1460/1998 znaleckého deníku na částku 10 466 490,-- Kč a znaleckým posudkem znalce Jaroslava Drbala ze dne 5.8.1998 zapsaným pod číslem 2098-238/98 znaleckého deníku na částku 10 261 480,-- Kč. 3. Nepeněžitý vklad se oceňuje celkem na částku 10 200 000,-- Kč t.j. desetmilionůdvěstětisíc korun českých, a tento vklad je použit ke splacení emisního kursu 1 020 kusů nově upsaným akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 10 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí zakladatele do obchodního rejstříku. Místem upisování akcií je sídlo společnosti MULTI-GROUP a.s. Lhůta ke splnění poviností upisovatele podle § 204 odst. 3 a § 60 odst. 1 obch. zák. se stanoví na 10 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí zakladatele do obchodního rejstříku. Místem splnění je sídlo společnosti MULTI-GROUP a.s. do 19. 7. 1999 od 26. 2. 1999

Společnost vznikla podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je obchodní společnost SEPO-MARKET s.r.o. se sídlem v Praze 9, Poděbradská 489 identifikační číslo: 45 80 52 37. Zakladatel splatil 30% základního jmění společnosti vkladem peněžitým uvedeným v zakladatelské listině. do 19. 7. 1999 od 18. 5. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 004 736 Kč

od 21. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 78 310 000 Kč

do 21. 3. 2016 od 19. 7. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 19. 7. 1999 od 10. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 10. 12. 1998 od 18. 5. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 256 Kč, počet: 7 831 od 21. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 831 do 21. 3. 2016 od 18. 4. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 831 do 18. 4. 2011 od 19. 7. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 19. 7. 1999 od 18. 5. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Tomáš Popov

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 31. 1. 2017

U starého hřbitova 40/4, Praha, 110 00, Česká republika

David Vanický

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2015

vznik členství: 26. 1. 2011

Slabce 12, 270 41, Česká republika

Jana Joudalová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2015

vznik členství: 26. 1. 2011

Mochovská 531/30, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jana Joudalová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2015 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 26. 1. 2011

zánik členství: 26. 4. 2016

Mochovská 531/30, Praha, 198 00, Česká republika

David Vanický

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2015 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 26. 1. 2011

zánik členství: 26. 4. 2016

Slabce 12, 270 41, Česká republika

David Vanický

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2015

vznik členství: 26. 1. 2011

Slabce 12, 270 41, Česká republika

Zuzana Popovová

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 7. 11. 2014

vznik členství: 26. 1. 2011

zánik členství: 30. 10. 2014

vznik funkce: 26. 1. 2011

zánik funkce: 30. 10. 2014

U starého hřbitova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jana Joudalová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2015

vznik členství: 26. 1. 2011

Mochovská 531/30, Praha 9, Česká republika

Jana Joudalová

První vztah: 18. 5. 1998 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

zánik členství: 26. 1. 2011

Mochovská 531/30, Praha 9, Česká republika

Martin Skála

První vztah: 18. 5. 1998 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

zánik členství: 25. 9. 2001

Poděbradská 586/138, Praha 9, Česká republika

Soňa Procházková

První vztah: 18. 5. 1998 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

zánik členství: 25. 9. 2001

Na Královce 7, Praha 10, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Zuzana Popovová

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2015

vznik členství: 30. 10. 2014

U starého hřbitova 40/4, Praha, 110 00, Česká republika

Tomáš Popov

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2015

vznik členství: 26. 1. 2011

vznik funkce: 26. 1. 2011

U starého hřbitova 40/4, Praha, 110 00, Česká republika

Historické vztahy

Tomáš Popov

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2015 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 26. 1. 2011

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 26. 1. 2011

zánik funkce: 31. 1. 2017

U starého hřbitova 40/4, Praha, 110 00, Česká republika

Zuzana Popovová

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 4. 8. 2015

vznik členství: 30. 10. 2014

U starého hřbitova 40/4, Praha, 110 00, Česká republika

Zuzana Popovová

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 30. 10. 2014

U starého hřbitova 40/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Sergej Popov

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 18. 5. 1998

zánik členství: 24. 6. 2003

vznik funkce: 18. 5. 1998

zánik funkce: 24. 6. 2003

U starého hřbitova 40/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Tomáš Popov

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2015

vznik členství: 26. 1. 2011

vznik funkce: 26. 1. 2011

U Starého hřbitova 40/4, Praha 1, Česká republika

Tomáš Popov

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2002 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 25. 9. 2001

zánik členství: 26. 1. 2011

U starého hřbitova 4, Praha 1, Česká republika

Ing. Sergej Jonkov Popov

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2000 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

zánik členství: 26. 1. 2011

zánik funkce: 26. 1. 2011

r.č. 50 11 23/369 do 18. 4. 2011 od 24. 2. 2000

U starého hřbitova 4, Praha 1, Česká republika

Zuzana Popovová

První vztah: 18. 5. 1998 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

zánik členství: 25. 9. 2001

U starého hřbitova 4, Praha 1, Česká republika

Dita Zeiselová

První vztah: 18. 5. 1998 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

zánik členství: 25. 9. 2001

Haškova 10, Praha 7, Česká republika

Ing. Sergej Jonkov Popov

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 1998 - Poslední vztah: 24. 2. 2000

r.č. 50 11 13/369 do 24. 2. 2000 od 18. 5. 1998

U starého hřbitova 4, Praha 1, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 27. 10. 2017

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

do 27. 10. 2017 od 7. 11. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.

do 7. 11. 2014 od 18. 4. 2011

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo ostatní dva členové představenstva společně.

do 18. 4. 2011 od 18. 5. 1998

Další vztahy firmy MULTI-GROUP a.s.

1 fyzická osoba

Tomáš Popov

První vztah: 4. 8. 2015

U starého hřbitova 40/4, Praha, 110 00, Česká republika

Historické vztahy

Tomáš Popov

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2015

U Starého hřbitova 40/4, Praha 1, Česká republika

Akcionáři

TOMÁŠ POPOV

U starého hřbitova 40/4, Česká republika, Praha, 110 00

od 4. 8. 2015

Tomáš Popov

U Starého hřbitova 40/4, Česká republika, Praha 1

do 4. 8. 2015 od 18. 4. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 5. 1998

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 5. 2. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 4. 10. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl.z. č.455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného
  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb (úklid, údržba, ostraha)
  • Provozování parkoviště
  • Činnost realitní kanceláře
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 5. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).