Hlavní navigace

NEMEA a.s.

Firma NEMEA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2200, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25963601

Sídlo:

Náchodská 265, Velké Poříčí, 549 32

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 2. 2002

DIČ:

CZ25963601

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2200, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

NEMEA a.s. od 28. 2. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 28. 2. 2002

adresa

Náchodská 265
Velké Poříčí 54932 od 26. 2. 2018

adresa

Žabokrky
Hronov 1 54931 do 26. 2. 2018 od 28. 2. 2002

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 2. 2018

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 26. 2. 2018

Vodoinstalatérství, topenářství od 26. 2. 2018

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 26. 2. 2018

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 26. 2. 2018

Správa a údržba nemovitostí do 26. 2. 2018 od 28. 2. 2002

Velkoobchod do 26. 2. 2018 od 28. 2. 2002

Specializovaný maloobchod do 26. 2. 2018 od 28. 2. 2002

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 2. května 2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: A: Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu Společnosti je uvedení jeho výše do souladu s potřebami společnosti při výkonu jejího předmětu podnikání. Valná hromada rozhoduje o nominálním snížení základního kapitálu, tj. o snížení, při kterém nedochází ke změně vlastního kapitálu společnosti. S ohledem na zákonem vyžadovanou minimální výši základního kapitálu je vlastním důvodem a účelem rozhodnutí, snaha o zjednodušení při nakládání s akciemi za současného dodržení limitu uvedeného ustanovení § 246 zákon a č. 90/2012 Sb. Zároveň jde o rozhodnutí nikoli obligatorní, které vychází z vůle akcionářů společnosti, kdy společnost nestíhá povinnost snížení základního kapitálu dle ustanovení § 306 odst. 2, § 308 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Rozhodnutí o snížení z ákladního kapitálu bezúplatným vzetím akcií z oběhu, se nedotkne vlastního, ani provozního kapitálu společnosti. B: Částka, o kterou má být základní kapitál snížen (rozsah snížení základního kapitálu): Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 10.690.000,00 Kč, tj. z částky ve výši 12.690.000,00 Kč na konečnou výši základního kapitálu ve výši 2.000.000,00 Kč. C: Způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: a) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 532 odst. 1, pís. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o pevnou částku ve výši 10.690.000,00 Kč, a to vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a to bezúplatně. Z oběhu bude vzato 10.690 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč. Akcie, které budou vzaty z oběhu, budou posléze zničeny. b) V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle § 532 odst. 1, pís. b) zákona o obchodních korporacích a ve smyslu I., odst. C, ad a) tohoto rozhodnutí nedosáhne stanovené pevné částky snížení základního kapitálu dle I., odst. B, to hoto rozhodnutí, základní kapitál se sníží postupem dle § 532 odst. 1, pís. a) zákona o obchodních korporacích a představenstvo společnosti se pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy a zároveň rozhodnout o změně stanov společnosti postupem dle § 432 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. D: Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 10.690.000,00 Kč nebude vyplacena akcionářům, ani nebude převedena na účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu, tj. bude s ní naloženo v souladu s účetn ími předpisy a účetně se vypořádá. E: Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií: Veřejný návrh smlouvy o bezúplatném převzetí akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu záměru o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstří ku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně 30 dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií bude činit 3 měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady. F: Ochrana věřitelů: Snížením základního kapitálu se nezhoršuje dobytnost pohledávek věřitelů společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. G: Rozhodnutí o změně stanov společnosti: Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti rozhodnout, a to při postupu dle I., pís. C, ad b) tohoto rozhodnutí valné hromady, o změně stanov společnosti postupem podle ustanovení § 432 odst. 2 zákona o obchodních korporacích v části týkající se zá kladního kapitálu a počtu akcií v důsledku snížení základního kapitálu společnosti, a to v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. do 26. 2. 2018 od 9. 5. 2017

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 26. 2. 2018

Základní kapitál

vklad 12 690 000 Kč

do 26. 2. 2018 od 28. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 od 26. 2. 2018
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 12 690 do 26. 2. 2018 od 28. 2. 2002

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jiří Turek

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2017

Broumovská 81, Náchod, 547 01, Česká republika

Ing. Lukáš Turek

Předseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2017

Antoníček 592, Hostinné, 543 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Marie Turková

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2002

Broumovská 81, Náchod, 547 01, Česká republika

Marie Turková

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2002

Broumovská 81, Náchod, 547 01, Česká republika

Kateřina Hiebschová

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 2. 5. 2017

Broumovská 3, Náchod, 547 01, Česká republika

Kateřina Hiebschová

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 2. 5. 2017

Broumovská 3, Náchod, 547 01, Česká republika

Jiří Turek

Předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

zánik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 2. 5. 2017

Broumovská 81, Náchod, 547 01, Česká republika

Jiří Turek

Předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

zánik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 2. 5. 2017

Broumovská 81, Náchod, 547 01, Česká republika

Marie Turková

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 11. 11. 2015

vznik funkce: 28. 2. 2002

Malé Poříčí 81, Česká republika

Kateřina Turková

Člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 11. 11. 2015

vznik funkce: 28. 2. 2002

Broumovská 3, Náchod, Česká republika

Jiří Turek

Předseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 11. 11. 2015

vznik funkce: 28. 2. 2002

Malé Poříčí 81, Česká republika

Společnost zastupuje, a to i samostatně, předseda představenstva nebo člen představenstva.

od 26. 2. 2018

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná, a to i samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

do 26. 2. 2018 od 28. 2. 2002

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Marie Turková

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

Antoníček 592, Hostinné, 543 71, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Jiří Borovička

Předseda

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2002

Příkopy 1117, Náchod, 547 01, Česká republika

JUDr. Jiří Borovička

Předseda

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2002

Příkopy 1117, Náchod, 547 01, Česká republika

Jitka Staňková

Člen

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2002

Elišky Krásnohorské 948, Hronov, 549 31, Česká republika

Jitka Staňková

Člen

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2002

Elišky Krásnohorské 948, Hronov, 549 31, Česká republika

Lukáš Turek

Člen

První vztah: 1. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2002

Antoníček 592, Hostinné, 543 71, Česká republika

Lukáš Turek

Člen

První vztah: 1. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2017

vznik funkce: 28. 2. 2002

Antoníček 592, Hostinné, 543 71, Česká republika

Lukáš Turek

Člen

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 1. 8. 2015

vznik funkce: 28. 2. 2002

Malé Poříčí 81, Česká republika

JUDr. Jiří Borovička

Předseda

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 11. 11. 2015

vznik funkce: 28. 2. 2002

Kamenice 132, Náchod, Česká republika

Jitka Staňková

Člen

První vztah: 28. 2. 2002 - Poslední vztah: 11. 11. 2015

vznik funkce: 28. 2. 2002

Na Škvárovně 524, Velké Poříčí, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 2. 2002

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 11. 2009
Přerušeno od 13. 5. 2013
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 8. 2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 8. 2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 8. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod
  • Specializovaný maloobchod
  • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 2. 2002
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).