Hlavní navigace

NFCtron a.s.

Firma NFCtron a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 25707, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 140 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

07283539

Sídlo:

Opletalova 1525/39, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 7. 2018

DIČ:

CZ07283539

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 25707, Městský soud v Praze

Obchodní firma

NFCtron a.s. od 11. 7. 2018

Právní forma

Akciová společnost od 11. 7. 2018

adresa

Opletalova 1525/39
Praha 11000 od 27. 8. 2020

adresa

Sochorova 3221/1
Brno 61600 do 27. 8. 2020 od 11. 7. 2018

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Poskytování technických služeb - Pronájem a půjčování věcí movitých od 17. 2. 2022

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Poskytování technických služeb do 17. 2. 2022 od 4. 2. 2022

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 4. 2. 2022 od 11. 7. 2018

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti NFCtron a.s. rozhodla dne 11.6.2020 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti NFCtron a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 140.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet tisíc korun českých) na částku 2.140.000,- Kč (slovy: dva miliony sto čtyřicet tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 7 ks (slovy: sedm kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) (dále také jen akcie). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostních práv stávajících akcionářů, neboť tito se svých přednostních práv na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností Stormline Investments, s.r.o., IČO: 01604023 se sídlem Královny Žofie 1692/17, Kunratice, 148 00 Praha 4 (dále jen Stormline Investments, s.r.o.), a to jako předem určeným zájemcem d le ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel Stormline Investments, s.r.o. (dále také jen upisovatel) se společností NFCtron a.s., se sídlem Sochorova 3221/1, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 072 83 539, zapsanou v obchodním rejstříku ve deném Krajským soudem v Brně v oddílu B a vložce 7987, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen Smlouva o upsání akcií), v sídle společnosti NFCtron a.s. na adrese Sochorova 3221/1, Žabovřesky, 616 00 Brno, v pracovní dny v dob ě od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Informace ohledně přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a možnosti uzavření Smlouvy o upsání akcií bude upisovateli sdělena představenstvem společnosti NFCtron a.s. bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí ústně, písemně nebo elektro nicky. 8) Emisní kurs každé akcie bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), když z této částky bude 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) tvořit jmenovitou hodnotu akcie a 980.000,- Kč (slovy: devět set osmdesát tisíc korun českých ) bude tvořit emisní ážio. Celková výše emisního kurzu všech akcií upsaných společností Stormline Investments, s.r.o. tedy bude činit částku 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), z čehož 140.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet tisíc korun českých) bude činit jmenovitou hodnotu všech akcií upsaných společností Stormline Investments, s.r.o. a 6.860.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set šedesát tisíc korun českých) bude činit emisní ážio. 9) Emisní kurs všech nově upisovaných a vydávaných akcií ve výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) bude splacen formou započtení pohledávek dle dohody o započtení pohledávek (dále jen Dohoda o započtení), když započtení pohledávek se tímt o schvaluje, a sice pohledávek upisovatele vůči společnosti NFCtron a.s. vzniklých: (i) z titulu Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 4. 4. 2019 mezi společností Stormline Investments, s.r.o. jako zapůjčitelem a společností NFCtron a.s. jako vydlužitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2019, konkrétně pohledávky na vrácení zápůjčky ve vý ši 350.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých); (ii) z titulu Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 6. 5. 2019 mezi společností Stormline Investments, s.r.o. jako zapůjčitelem a společností NFCtron a.s. jako vydlužitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2019, konkrétně pohledávky na vrácení zápůjčky ve v ýši 1.655.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set padesát pět tisíc korun českých); (iii) z titulu Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 16. 5. 2019 mezi společností Stormline Investments, s.r.o. jako zapůjčitelem a společností NFCtron a.s. jako vydlužitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2019, konkrétně pohledávky na vrácení zápůjčky ve výši 1.800.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých); (iv) z titulu Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 27. 7. 2019 mezi společností Stormline Investments, s.r.o. jako zapůjčitelem a společností NFCtron a.s. jako vydlužitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2019, konkrétně pohledávky na vrácení zápůjčky ve výši 1.195.000,- Kč (slovy: jeden milion sto devadesát pět tisíc korun českých); (v) z titulu Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 9. 4. 2020 mezi společností Stormline Investments, s.r.o. jako zapůjčitelem a společností NFCtron a.s. jako vydlužitelem, konkrétně pohledávky na vrácení zápůjčky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony koru n českých);-- proti pohledávce společnosti NFCtron a.s. na splacení emisního kursu ve výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), která vznikne z titulu Smlouvy o upsání akcií. Návrh Dohody o započtení, odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady, se tímto schvaluje, přičemž návrh Dohody o započtení bude představenstvem společnosti NFCtron a.s. předložen k podpisu současně s návrhem Smlouvy o upsání akcií, tedy v mís tě a ve lhůtě uvedené shora v bodě 7. od 11. 6. 2020

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 140 000 Kč

od 11. 6. 2020

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 11. 6. 2020 od 11. 7. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 020 000 Kč, počet: 1 od 4. 2. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 070 000 Kč, počet: 1 od 4. 2. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 od 4. 2. 2022
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 107 do 4. 2. 2022 od 11. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 11. 6. 2020 od 20. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 20. 5. 2019 od 11. 7. 2018

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jan Šimek

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2019

vznik členství: 25. 10. 2019

U Pernikářky 1786/1, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Libor Němeček, Dr.

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 15. 5. 2019

vznik funkce: 15. 5. 2019

Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • Předseda představenstva

  NFCtron Pay a.s.

  Opletalova 1525/39, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • předseda dozorčí rady

  AGF Energy, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • Člen dozorčí rady B

  Sportega s.r.o.

  Čechyňská 361/16, Brno, 602 00

 • člen představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • místopředseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno Zábrdovice, 602 00

 • místopředseda dozorčí rady

  Primagra, a.s.

  Nádražní 310, Milín, 262 31

Václav Jaroš

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 11. 7. 2018

vznik funkce: 11. 7. 2018

Zahraničního odboje 941/8, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Václav Jaroš

předseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2019 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 11. 7. 2018

vznik funkce: 11. 7. 2018

Zahraničního odboje 919/31, Třebíč, 674 01, Česká republika

Václav Jaroš

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 10. 2. 2019

vznik členství: 11. 7. 2018

vznik funkce: 11. 7. 2018

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, 674 01, Česká republika

Rostislav Malena

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 11. 7. 2018

zánik členství: 15. 5. 2019

vznik funkce: 11. 7. 2018

zánik funkce: 15. 5. 2019

Kaštanová 1144, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Miloslav Vimr

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 4. 11. 2019

vznik členství: 11. 7. 2018

zánik členství: 25. 10. 2019

vznik funkce: 11. 7. 2018

zánik funkce: 25. 10. 2019

Ostrá 2834/6, Brno, 616 00, Česká republika

Členové představenstva společnosti jednají za společnost samostatně, s výjimkou následujících jednání: I. jednání, jejichž hodnota přesahuje v každém jednotlivém případě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), avšak nepřesahuje 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), kdy za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně, při čemž za každý jednotlivý případ se pro tyto účely považuje: a) jakýkoliv jednorázový výdaj či dluh společnosti z jakéhokoliv právního titulu přesahující částku 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), který však zároveň nepřesahuje částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých); b) souhrn hodnoty výdajů, které má společnost činit opakovaně vůči téže osobě na základě stejného právního titulu, které v souhrnu přesáhnou částku 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) během dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců avšak ne přesáhnou částku 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) během dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců. II. jednání, jejichž hodnota v každém jednotlivém případě přesahuje částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), kdy za společnost jednají vždy předseda a místopředseda představenstva společně, přičemž za každý jednotlivý případ se pro tyto ú čely považuje: a) jakýkoliv jednorázový výdaj či dluh společnosti z jakéhokoliv právního titulu přesahující částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých); b) souhrn hodnoty výdajů, které má společnost činit opakovaně vůči téže osobě na základě stejného právního titulu, které v souhrnu přesáhnou částku 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) během dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců. III. jednání týkající se vzniku, změny či zániku pracovního poměru zaměstnanců společnosti, včetně rozhodování o odměnách zaměstnanců v souhrnu převyšující částku 80.000,-- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) hrubého měsíčně u jednoho zaměstnance, kd y za společnost jednají vždy předseda a místopředseda představenstva společně.

od 20. 5. 2019

Za společnost jedná představenstvo a to společně všichni členové představenstva nebo samostatně kterýkoli jeho člen.

do 20. 5. 2019 od 11. 7. 2018

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2019

vznik členství: 25. 10. 2019

Trnkovo náměstí 1112/3, Praha, 152 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martina Špacírová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2019 - Poslední vztah: 4. 2. 2022

vznik členství: 15. 5. 2019

zánik členství: 3. 2. 2022

vznik funkce: 15. 5. 2019

zánik funkce: 3. 2. 2022

Komenského 705, Strážske, Slovenská republika

Mgr. Renáta Lukášová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 11. 7. 2018

zánik členství: 15. 5. 2019

vznik funkce: 11. 7. 2018

zánik funkce: 15. 5. 2019

Březová 332/12, Brno, 637 00, Česká republika

Jan Šimek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 4. 11. 2019

vznik členství: 11. 7. 2018

zánik členství: 25. 10. 2019

vznik funkce: 11. 7. 2018

zánik funkce: 25. 10. 2019

U Pernikářky 1786/1, Praha, 150 00, Česká republika

Martin Endler

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 4. 2. 2022

vznik členství: 11. 7. 2018

zánik členství: 3. 2. 2022

vznik funkce: 11. 7. 2018

zánik funkce: 3. 2. 2022

Brandtova 3261/2, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 7. 2018

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 7. 2018
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).