Hlavní navigace

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Firma Oblastní nemocnice Náchod a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2333, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 68 366 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26000202

Sídlo:

Purkyňova 446, Náchod, 547 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 11. 2003

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 1500 - 1999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
86100 Ústavní zdravotní péče

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2333, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Oblastní nemocnice Náchod a.s. od 4. 11. 2014

Obchodní firma

Oblastní nemocnice Náchod a.s. do 4. 11. 2014 od 12. 11. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 12. 11. 2003

adresa

Purkyňova 446
Náchod 54701 od 17. 7. 2014

adresa

Purkyňova 446
Náchod 54769 do 17. 7. 2014 od 12. 11. 2003

Předmět podnikání

Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. od 17. 7. 2014

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 30. 4. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 4. 2009

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 10. 12. 2003

Ubytovací služby do 30. 4. 2009 od 10. 12. 2003

Kopírovací práce do 30. 4. 2009 od 10. 12. 2003

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 30. 4. 2009 od 10. 12. 2003

Specializovaný maloobchod do 30. 4. 2009 od 10. 12. 2003

Provozování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb. do 17. 7. 2014 od 10. 12. 2003

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 30. 4. 2009 od 12. 11. 2003

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář přijal dne 6.12.2018 v působnosti valné hromady toto usnesení: Základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se zvyšuje takto: Rozsah zvýšení základního kapitálu 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5 000 000,00 Kč (slovy: pět miliónů korun českých), tedy z výše 63 366 000,00 Kč (slovy: šedesát tři milióny tři sta šedesát šest tisíc korun českých) na novou výši 68 366 000,00 Kč (slovy: šedesát osm miliónů tři sta šedesát šest tisíc korun českých), a to úpisem no vých akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie 2.Ke zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 50 (slovy: padesát) nových kmenových akcií o jmenov ité hodnotě každé akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) ve formě cenného papíru na řad (akcie na jméno), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou imobi lizovány. Emisní kurs 3.Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou akcii. Emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Přednostní právo 4.Jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu vzdal a údaje dle § 475 písmeno c) zákona o obchodních korporacích se proto neuvádí. Akcie neupsané s využitím přednostního práva 5.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bu dou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25997556. Tomuto zájemci bude nabídnuto k upsání 50 (slovy: padesát) nových kmenovýc h akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) ve formě cenného papíru na řad (akcie na jméno), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou imobilizovány. 6.Předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Podpisy na smlouvě o upsání akcie musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcie bude činit 90 (devadesát) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie představenstvem společnosti předem určenému zájemci. 7.Upisovatel je povinen splatit 100 % (sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém b ude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti u Komerční banky, a.s. číslo účtu 78-8883900227/0100. do 30. 1. 2019 od 20. 12. 2018

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 29. června 2016 přijal toto u s n e s e n í : S c h v a l u j e se zvýšení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01, identifikační číslo 260 00 202, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 9.750.000,-- Kč (slovy: devět milionů sedm set padesát tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 90 (slovy: devadesát ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 15 (slovy: patnáct ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Druh akcií:kmenové akcie Forma akcií:akcie na jméno Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50. 000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z jednoho tisíce sto sedmnácti ( 1/1117 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité ho dnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši deset z jednoho tisíce sto sedmnácti ( 10/1117 ), resp., a to pro případ, že zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku o částku 9.750.000,-- Kč (slovy: devět milionů sedm set padesát tisíc korun českých), bude předcházet zápis snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku o částku 58.084.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých), na základě kterého jmenovitá hodnota každé z 6 (slovy: šesti) kusů akcií o jmen ovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), bude snížena o 520.000,- Kč (slovy: pět set dvacet tisíc korun českých), tj. na 480.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) a jmenovitá hodnota každé ze 1057 (slovy: tisíc padesát sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), bude snížena o 52.000,- Kč (slovy: padesát dva tisíc korun českých), tj. na 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých), tak na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 48.000,-- Kč, slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 5 0.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši čtyřicet osm z padesáti tří tisíc šest set šestnácti ( 48/53616 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 480.000,-- Kč, slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši čtyři sta osmdesát z padesáti tří tisíc šest set šes tnácti (480/53616 ). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 90 (slovy: devadesát ) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), jakož i všech 15 (slovy: patnáct ) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc ko run českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365/9, PSČ 500 03, ident ifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka a.s., číslo účtu 115-965130207/0100, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. do 21. 4. 2017 od 17. 8. 2016

Představenstvo společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., identifikační číslo 259 97 556, se sídlem Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové, při výkonu působnosti valné hromady (jediného akcionáře) společnosti Oblastní nemocnice Nácho d a.s., identifikační číslo 260 00 202, se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod dne 23. června 2016 přijalo rozhodnutí, kterým schválilo snížení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s., identifikační číslo 260 00 202, se sídlem Purk yňova 446, 547 01 Náchod, a to v rozsahu a za těchto podmínek : Důvod navrhovaného snížení základního kapitálu: Ztráta společnosti. Účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Úhrada ztráty společnosti. Rozsah navrhovaného snížení: 58.084.000,-- Kč (slovy: padesát osm milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých). Způsob provedení navrhovaného snížení: Poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Jmenovitá hodnota každé z 6 ( slovy: šesti ) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ), bude snížena o 520.000,-- Kč ( slov y: pět set dvacet tisíc korun českých ), tj. na 480.000,-- Kč ( slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých ) a jmenovitá hodnota každé ze 1057 ( slovy: tisíc padesát sedm ) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč ( slovy: sto tisíc korun českých ), bude snížena o 52.000,-- Kč ( slovy: padesát dva tisíc korun českých ), tj. na 48.000,-- Kč ( slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých ). Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: Částka odpovídající snížení bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. Lhůta pro předložení akcií: Do 30 ( slovy: třiceti ) dnů poté, co bude snížení základního kapitálu účinné. do 17. 8. 2016 od 20. 7. 2016

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 30. září 2015 usnesení, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 8.500.000,-- Kč (slovy: osm mil ionů pět set tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 85 (slovy: osmdesát pět) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Druh akc ií:kmenové akcie.Forma akcií: akcie na jméno. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000, -- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z jednoho tisíce třiceti dvou ( 1/1032 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodn otě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši deset z jednoho tisíce třiceti dvou (10/1032). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 85 (slovy: osmdesát pět) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 0.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Posp íšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Pu rkyňova 446, PSČ 547 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doruče n návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí.Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných ak cií bude splacen upisovatelem na účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka, a.s., číslo účtu 115-965130207/0100, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. do 20. 7. 2016 od 2. 12. 2015

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 27. srpna 2015 usnesení, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 500 (slovy: pět set) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z pěti set třiceti dvou ( 1/5 32 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši deset z jedna z pěti set třic eti dvou (10/532). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 500 (slovy: pět set) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společno st Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na zvláštní účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka a.s., číslo účtu 115-965130207/0100, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. do 2. 12. 2015 od 29. 9. 2015

Počet členů dozorčí rady: 6 do 4. 11. 2014 od 1. 10. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 4. 11. 2014 od 17. 7. 2014

Na společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s., se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, PSČ 516 23, identifikační číslo 259 99 249. od 23. 7. 2013

Jediný akcionář schválil dne 22.6.2010 zvýšení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202 následovně: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o 45.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 450 (slovy: čtyři sta padesát) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kc (slovy: sto tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedné dvaaosmdesátiny (1/82), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, podíl ve výši deset dvaaosmdesátin (10/82). Všech 450 (slovy: čtyři sta padesát) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. Zdravotni cký holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 259 97 556, se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2321, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou.- Upisovat lze pouze celé akcie. 4. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. tj. Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva: činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 6. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 90 (devadesáti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na zvláštní účet společnosti vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., číslo účtu 237931161/0300, a to ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzav řena smlouva o upsání akcií. do 27. 8. 2010 od 30. 6. 2010

Jediný akcionář přijal dne 11. 11. 2009 následující rozhodnutí: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o 6.200.000,-- Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 6 (slovy: šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 2 (slovy: dva) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, lze upsat jednak 0,3 (slovy: tři desetiny) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden m ilion korun českých, a dále 0,1 (slovy: jednu desetinu) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Všech 6 (slovy: šest) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a též 2 (slovy: dva) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556., a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. 4. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. tj. Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. L hůta pro vykonání přednostního práva: činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 6. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splac ení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 30 (třiceti) dnů, ode dne, ve kterém doručil společnosti v předepsané formě akceptovanou smlouvu o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 obch. zák. budou peněžité vklady, jejich ž emisní kurz má být splacen výhradně započtením, považovány za splacené dnem uzavření dohody o započtení pohledávek. 7. Na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 6.200.000,-- Kč (šest milionů dvě stě tisíc korun českých) je oprávněn jediný akcionář započíst si svoje pohledávky za společností Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purky ňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202, a to co do částky 6.200.000,-- Kč (šest milionů dvě stě tisíc korun českých), z titulu - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 1.225.462,-- Kč, slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých, číslo faktury 990904/0058 (číslo přijaté faktury 930901/1938), datum uskutečnění zadaniteln ého plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 1.225.462,-- Kč, slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých, číslo faktury 990804/0119 (číslo přijaté faktury 930801/3671), datum uskutečnění zdanitelné ho plnění 31. prosince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990904/0029 (číslo přijaté faktury 930901/0895), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slo vy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990904/0057 (číslo přijaté faktury 930901/2124), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slo vy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990904/0104 (číslo přijaté faktury 930901/3010), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy : třicátého září roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 231.869,-- Kč, slovy: dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých, číslo faktury 990904/0028 (číslo přijaté faktury 930901/0893), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 231.869,-- Kč, slovy: dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých, číslo faktury 990904/0056 (číslo přijaté faktury 930901/2123), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 231.869,-- Kč, slovy: dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých, číslo faktury 990904/0103 (číslo přijaté faktury 930901/3009), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy: třicátého září roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990804/0081 (číslo přijaté faktury 930801/2574), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, slovy : třicátého září roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené ná částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990804/0116 (číslo přijaté faktury 930801/3673), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, s lovy: třícátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990804/0077 (číslo přijaté faktury 930801/2578), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, sl ovy: třicátého září roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990804/0112 (číslo přijaté faktury 930801/3674), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008 , slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 92.093,-- Kč, slovy: devadesát dva tisíc devadesát tři korun českých, číslo faktury 990804/0141 (číslo přijaté faktury 930801/3706), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990904/0018 (číslo přijaté faktury 930901/0892), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169.828,-- Kč, slovy: sto šedesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury 990904/0016 (číslo přijaté faktury 930901/0891), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. březn a 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990904/0045 (číslo přijaté faktury 930901/2122), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169.828,-- Kč, slovy: sto šedesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury 990904/0043 (číslo přijaté faktury 930901/2121), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. červn a 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené ná částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990904/0093 (číslo přijaté faktury 930901/3008), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, sl ovy: třicátého září roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169.828,-- Kč, slovy: sto šedását devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury 990904/0091 (číslo přijaté faktury 930901/3007), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy: třicátého září roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169. 828,-- Kč, slovy: sto šedesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury 990804/0126 (číslo přijaté faktury 930801/3678), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. pros ince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 56.610,-- Kč, slovy: padesát šest tisíc šest set deset korun českých, číslo faktury 990804/0091 (číslo přijaté faktury 930801/2824), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, slov y: třicátého září roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 67.471,-- Kč, slovy: šedesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých, číslo faktury 990904/0059 (číslo přijaté faktury 930901/2120), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. červ na 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - části neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 67.471,-- Kč, slovy: šedesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých, číslo faktury 990804/0120 (číslo přijaté faktury 930801/3672), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30 . prosince 2008, slovy: třicátého prosince roku dva tisíce osm, a to co do částky 41.513,-- Kč, slovy: čtyřicet jedna tisíc pět set třináct korun českých. do 20. 1. 2010 od 3. 12. 2009

Dle smlouvy o fúzi ze dne 5.12.2005 převzala obchodní společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti Broumovská nemocnice a.s. se sídlem Broumov, Smetanova 91, PSČ 550 16, identifikační číslo 260 00 733, zapsané v oddílu B vložce číslo 2331 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. od 28. 12. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 68 366 000 Kč

od 20. 12. 2018

Základní kapitál

vklad 63 366 000 Kč

do 20. 12. 2018 od 17. 8. 2016

Základní kapitál

vklad 53 616 000 Kč

do 17. 8. 2016 od 20. 7. 2016

Základní kapitál

vklad 111 700 000 Kč

do 20. 7. 2016 od 2. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 103 200 000 Kč

do 2. 12. 2015 od 29. 9. 2015

Základní kapitál

vklad 53 200 000 Kč

do 29. 9. 2015 od 27. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 8 200 000 Kč

do 27. 8. 2010 od 20. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 20. 1. 2010 od 9. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 2. 2004 od 12. 11. 2003
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 140 od 20. 12. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 15 od 17. 8. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 90 do 20. 12. 2018 od 17. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 480 000 Kč, počet: 6 od 20. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 48 000 Kč, počet: 1 057 od 20. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 057 do 20. 7. 2016 od 2. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 972 do 2. 12. 2015 od 29. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 472 do 29. 9. 2015 od 27. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 22 do 27. 8. 2010 od 20. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 6 do 20. 7. 2016 od 20. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 20. 1. 2010 od 12. 11. 2003

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Luboš Mottl

Člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Erbenova 1476, Kostelec nad Orlicí, 517 41, Česká republika

RNDr. Bc. Jan Mach

Člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Větrník 1318, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ivana Urešová MBA

Členka správní rady

První vztah: 13. 10. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 14. 5. 2020

zánik členství: 1. 1. 2021

Dostojevského 474, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

RNDr. Bc. Jan Mach

Statutární ředitel

První vztah: 19. 5. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 3. 2020

zánik funkce: 1. 1. 2021

Větrník 1318, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Ing. Marian Tomášik MBA

Předseda správní rady

První vztah: 9. 4. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 29. 1. 2019

zánik funkce: 1. 1. 2021

Jungmannova 1385/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Tomáš Sláma MSc.

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

Přátelství 520, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Ivana Urešová MBA

Statutární ředitelka

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 19. 5. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2019

zánik funkce: 29. 2. 2020

Dostojevského 474, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

MUDr. Jiří Řezníček

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

Tyršova 220, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Ing. Miroslav Procházka Ph.D.

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

Nechanice 13, 503 15, Česká republika

Ing. Marian Tomášik MBA

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 9. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Jungmannova 1385/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Petr Raab

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 4. 2020

Olšová 197/11, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda správní rady

  System4M, a.s.

  V dolině 1515/1b, Praha, 101 00

 • jednatel

  LOGICARE, s.r.o.

  Bratří Štefanů 895/1, Hradec Králové Slezské Předměstí, 500 03

Ing. Miroslav Vávra CSc.

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

Kocbeře 104, 544 64, Česká republika

RNDr., Bc. Jan Mach

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2018 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 14. 2. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Větrník 1318, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Ivana Urešová MBA

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 8. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 1. 8. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2018

Dostojevského 474, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2017 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 8. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 8. 2017

Pec pod Sněžkou 78, 542 21, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2017 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 8. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 8. 2017

Pec pod Sněžkou 78, 542 21, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2016 - Poslední vztah: 15. 9. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Palackého 20, Náchod, 547 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2016 - Poslední vztah: 15. 9. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Palackého 20, Náchod, 547 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 5. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

K Běchovicům 404/35, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Lukáš Hartwich

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 3. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2017

Božanov 175, 549 74, Česká republika

Ing. Lukáš Hartwich

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 3. 2018

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2017

Božanov 175, 549 74, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 5. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

K Běchovicům 404/35, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Miroslav Vávra CSc.

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 28. 12. 2009

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 24. 3. 2010

zánik funkce: 1. 7. 2014

Kocbeře 104, 544 64, Česká republika

Vladimír Hrádek

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2014

Fibichova 1113, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

MUDr. Antonín Housa

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 10. 11. 2011

zánik členství: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2014

Litoboř 25, 552 05, Česká republika

David Wadie Shihata

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 16. 8. 2013

zánik členství: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2014

Boženy Němcové 635, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Jan Skořepa

člena představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 16. 8. 2013

zánik členství: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2014

Rychnov nad Kněžnou 162, 516 01, Česká republika

PharmDr. Jana Třešňáková

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 28. 12. 2009

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 24. 3. 2010

zánik funkce: 1. 7. 2014

Družební 1517, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Karel Petránek

člen představnetsva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 6. 3. 2013

zánik členství: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2014

Pod Homolkou 1945, Náchod, 547 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ilona Žďárská

člen představnetsva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 6. 3. 2013

zánik členství: 16. 8. 2013

Jiřího z Poděbrad 937, Hronov, 549 31, Česká republika

Ing. Karel Janeček

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2012 - Poslední vztah: 1. 6. 2012

vznik členství: 10. 11. 2011

zánik členství: 14. 12. 2011

17.listopadu 222, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

Ing. Jiří Hanuš

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2012 - Poslední vztah: 1. 6. 2012

vznik členství: 22. 8. 2011

zánik členství: 10. 11. 2011

17.listopadu 329, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

PhDr. Martin Scháněl Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2012 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 10. 11. 2011

zánik členství: 21. 12. 2012

K Břízkám 2/2, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

MUDr. Antonín Housa

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 10. 11. 2011

zánik členství: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2014

Litoboř 25, 552 05, Česká republika

Vladimír Hrádek

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2014

Fibichova 1113, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

PharmDr. Jana Třešňáková

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2013

vznik členství: 28. 12. 2009

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 24. 3. 2010

zánik funkce: 1. 7. 2014

Družební 1517, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

MUDr. Jiří Veselý

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2010 - Poslední vztah: 1. 6. 2012

vznik členství: 6. 10. 2010

zánik členství: 22. 8. 2011

Dělnické domy 81, Broumov, 550 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  EDUMED s.r.o.

  Dělnické domy 81, Broumov Poříčí, 550 01

František Vrabec

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2010 - Poslední vztah: 1. 6. 2012

vznik členství: 6. 10. 2010

zánik členství: 10. 11. 2011

Na Studánkách 782, Jaroměř, 551 01, Česká republika

Ing. Jiří Jarkovský

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2010 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 6. 10. 2010

zánik členství: 21. 12. 2012

Zalomená 168/8, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

PharmDr. Jana Třešňáková

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2010 - Poslední vztah: 6. 12. 2010

vznik členství: 28. 12. 2009

vznik funkce: 24. 3. 2010

Českých bratří 32, Hronov, 549 31, Česká republika

PhDr. Martin Scháněl Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2010 - Poslední vztah: 6. 12. 2010

vznik členství: 28. 12. 2009

zánik členství: 6. 10. 2010

K Břízkám 2, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Miroslav Vávra CSc.

předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2010 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 28. 12. 2009

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 24. 3. 2010

zánik funkce: 1. 7. 2014

Kocbeře 104, 544 64, Česká republika

MUDr. Ladislav Tichý

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 6. 12. 2010

vznik členství: 28. 12. 2009

zánik členství: 6. 10. 2010

Pod Montací 1301, Náchod, 547 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PharmDr. Jana Třešňáková

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 13. 5. 2010

vznik členství: 28. 12. 2009

vznik funkce: 28. 12. 2009

zánik funkce: 24. 3. 2010

Českých bratří 32, Hronov, 549 31, Česká republika

Ing. Josef Prokeš

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 6. 12. 2010

vznik členství: 28. 12. 2009

zánik členství: 6. 10. 2010

Řadová 446, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vávra CSc.

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 13. 5. 2010

vznik členství: 28. 12. 2009

Kocbeře 104, 544 64, Česká republika

PhDr. Martin Scháněl Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 13. 5. 2010

vznik členství: 28. 12. 2009

vznik funkce: 28. 12. 2009

zánik funkce: 24. 3. 2010

K Břízkám 2, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Vladimír Hrádek

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 1. 6. 2012

vznik členství: 28. 12. 2009

zánik členství: 10. 11. 2011

Fibichova 1113, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

MUDr. Petr Lochman

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 28. 12. 2009

zánik členství: 16. 8. 2013

Husovo náměstí 624, Náchod, 547 01, Česká republika

František Vrabec

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2010

vznik členství: 9. 2. 2009

zánik členství: 28. 12. 2009

Na Studánkách 782, Jaroměř, 551 01, Česká republika

MUDr. Ladislav Tichý

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2010

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 28. 12. 2009

Pod Montací 1301, Náchod, 547 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RSDr. Jaroslav Ošťádal

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 30. 4. 2009

vznik členství: 15. 2. 2007

zánik členství: 9. 6. 2008

Pivovarská 661, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

MUDr. Miroslav Švábl

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 24. 2. 2010

vznik členství: 15. 2. 2007

zánik členství: 28. 12. 2009

vznik funkce: 15. 2. 2007

zánik funkce: 28. 12. 2009

Komenského 263, Broumov, 550 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Prokeš

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 30. 4. 2009

vznik členství: 15. 2. 2007

zánik členství: 1. 12. 2008

Řadová 446, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

RNDr. Jiří Stejskal

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 24. 2. 2010

vznik členství: 15. 2. 2007

zánik členství: 28. 12. 2009

vznik funkce: 16. 2. 2007

zánik funkce: 28. 12. 2009

Domašínská 361, Dobruška, 518 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Pakosta

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 24. 2. 2010

vznik členství: 15. 2. 2007

zánik členství: 28. 12. 2009

Purkyňova 1496, Náchod, 547 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Jiří Veselý

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 24. 2. 2010

vznik členství: 15. 2. 2007

zánik členství: 28. 12. 2009

Dělnické domy 81, Broumov, 550 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  EDUMED s.r.o.

  Dělnické domy 81, Broumov Poříčí, 550 01

MUDr. Leoš Žďánský

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 24. 2. 2010

vznik členství: 15. 2. 2007

zánik členství: 28. 12. 2009

Orlická 978, Dobruška, 518 01, Česká republika

MUDr. Miroslav Švábl

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2006 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 15. 2. 2007

Komenského 263, Broumov, 550 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Šimurda

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2004 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

vznik členství: 5. 4. 2004

zánik členství: 15. 2. 2007

vznik funkce: 5. 4. 2004

zánik funkce: 15. 2. 2007

Svobody 54, Náchod, 547 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MVDr. Josef Řehák

Člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

vznik členství: 12. 11. 2003

zánik členství: 15. 2. 2007

Rybářská 1745, Náchod, 547 01, Česká republika

RSDr. Jaroslav Ošťádal

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

zánik členství: 15. 2. 2007

vznik funkce: 12. 11. 2003

zánik funkce: 15. 2. 2007

Pivovarská 661, Česká Skalice, 552 03, Česká republika

Michael Jankovič

Člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

vznik členství: 12. 11. 2003

zánik členství: 15. 2. 2007

Malecí 852, pošta Nové Město nad Metují, PSČ 549 01

Mgr. Zdeňka Horníková

Člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

vznik členství: 12. 11. 2003

zánik členství: 15. 2. 2007

Mlýnská 100, Náchod, 547 01, Česká republika

Bohuslav Sedláček

Předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2004

vznik funkce: 12. 11. 2003

zánik funkce: 23. 2. 2004

Štolbova 600, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně.

od 1. 1. 2021

Společnost zastupuje samostatně statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 30. 1. 2019

Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.

do 30. 1. 2019 od 17. 7. 2014

Jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 17. 7. 2014 od 12. 11. 2003

Dozorčí rada

Historické vztahy

Eva Smolová

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2018 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 5. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Zahradní 335, Náchod, 547 01, Česká republika

Ing. Jan Skořepa

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2018 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 5. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Rychnov nad Kněžnou 162, 516 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

MUDr. Jaroslav Vokůrka

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 11. 4. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

Sokolská 859, Náchod, 547 01, Česká republika

Ing. Marcela Franková

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 11. 4. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

17. listopadu 764, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Ing. Jiří Hanuš

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2018

17. listopadu 329, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

MUDr. Marcel Maršík

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 29. 9. 2014

zánik členství: 31. 12. 2018

Česká Čermná 140, 549 21, Česká republika

MUDr. Antonín Housa

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 29. 9. 2014

zánik členství: 11. 4. 2017

Litoboř 25, 552 05, Česká republika

MUDr. Antonín Housa

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 29. 9. 2014

zánik členství: 11. 4. 2017

Litoboř 25, 552 05, Česká republika

JUDr. Miroslav Antl

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 2. 9. 2014

zánik členství: 8. 3. 2018

Sekaninova 417/40, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Leoš Voborník

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 2. 9. 2014

zánik členství: 11. 4. 2017

V. Opatrného 681, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

MUDr. Leoš Voborník

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 2. 9. 2014

zánik členství: 11. 4. 2017

V. Opatrného 681, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

Ing. Karel Janeček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 2. 9. 2014

17. listopadu 222, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

MUDr. Zdeněk Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 29. 2. 2012

zánik členství: 2. 9. 2014

Javornická 1580, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Hanuš

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 21. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 14. 12. 2016

17. listopadu 329, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Ing. Jiří Hanuš

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 21. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 14. 12. 2016

17. listopadu 329, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Eva Smolová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 25. 3. 2008

zánik členství: 25. 3. 2013

Zahradní 335, Náchod, 547 01, Česká republika

Jakub Jandík

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 16. 8. 2013

zánik členství: 2. 9. 2014

Skuhrov nad Bělou 12, 517 03, Česká republika

František Vrabec

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2014

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 2. 9. 2014

vznik funkce: 29. 3. 2012

zánik funkce: 2. 9. 2014

Na Studánkách 782, Jaroměř, 551 01, Česká republika

Petr Kilevník

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 6. 3. 2013

zánik členství: 16. 8. 2013

Na Úpě 519, Jaroměř, 551 01, Česká republika

Mgr. Karel Petránek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 9. 2. 2009

zánik členství: 6. 3. 2013

Pod Homolkou 1945, Náchod, 547 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

František Vrabec

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 2. 9. 2014

vznik funkce: 29. 3. 2012

zánik funkce: 2. 9. 2014

Na Studánkách 782, Jaroměř, 551 01, Česká republika

Ing. Jiří Hanuš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 14. 12. 2011

17. listopadu 329, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

František Vrabec

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 2. 9. 2014

zánik funkce: 2. 9. 2014

Na Studánkách 782, Jaroměř, 551 01, Česká republika

MUDr. Zdeněk Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 29. 2. 2012

zánik členství: 2. 9. 2014

Javornická 1580, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Janeček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 2. 9. 2014

17. listopadu 222, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

Květoslav Kábrt

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2011 - Poslední vztah: 1. 6. 2012

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 14. 12. 2011

Příkopy 1105, Náchod, 547 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Karel Petránek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2009 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 9. 2. 2009

vznik funkce: 25. 3. 2009

zánik funkce: 29. 3. 2012

Pod Homolkou 1945, Náchod, 547 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Eva Smolová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2008 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 25. 3. 2008

Zahradní 335, Náchod, 547 01, Česká republika

František Rázl

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 30. 4. 2009

zánik členství: 9. 2. 2009

vznik funkce: 24. 6. 2005

zánik funkce: 9. 2. 2009

Svolinského 1045, Náchod, 547 01, Česká republika

Květoslav Kábrt

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 22. 6. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2005

zánik funkce: 31. 8. 2010

Příkopy 1105, Náchod, 547 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Miroslav Tiller

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2005 - Poslední vztah: 26. 5. 2008

vznik funkce: 23. 2. 2005

zánik funkce: 31. 1. 2008

Za Tratí 1897, Náchod, 547 01, Česká republika

MUDr. Josef Beneš

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2005 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

zánik členství: 7. 6. 2005

vznik funkce: 23. 2. 2005

zánik funkce: 7. 6. 2005

Běloveská 1773, Náchod, 547 01, Česká republika

František Rázl

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2005 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

vznik funkce: 23. 2. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2005

Svolinského 1045, Náchod, 547 01, Česká republika

Ing. Vlastimil Tichý

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 25. 6. 2005

zánik členství: 12. 11. 2004

vznik funkce: 12. 11. 2003

Smetanova 812, Náchod, 547 01, Česká republika

František Rázl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 25. 6. 2005

zánik členství: 12. 11. 2004

vznik funkce: 12. 11. 2003

Svolinského 1045, Náchod, 547 01, Česká republika

Bc. Ilona Žďárská

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 25. 6. 2005

vznik funkce: 12. 11. 2003

zánik funkce: 12. 11. 2004

Jiřího z Poděbrad č. 937, Hronov, 549 31, Česká republika

Další vztahy firmy Oblastní nemocnice Náchod a.s.

7 fyzických osob

Ing. Ivana Urešová MBA

Členka správní rady

První vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 14. 5. 2020

Dostojevského 474, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Lukáš Hartwich

První vztah: 19. 5. 2020

Prokurista Ing. Lukáš Hartwich je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu společnosti, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je oprávněn společnost zastupovat samostatně. V prokuře není zahrnut o oprávnění zcizovat věci nemovité společnosti nebo je zatěžovat. od 19. 5. 2020

Božanov 175, 549 74, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Marian Tomášik MBA

Předseda správní rady

První vztah: 9. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 29. 1. 2019

Jungmannova 1385/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Vávra CSc.

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Kocbeře 104, 544 64, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Jiří Řezníček

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Tyršova 220, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Sláma MSc.

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Přátelství 520, Jičín, 506 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Procházka Ph.D.

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Nechanice 13, 503 15, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Luboš Mottl

První vztah: 4. 2. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

Prokurista Ing. Luboš Mottl je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu části obchodního závodu společnosti, která označena jako "nemocnice Rychnov nad Kněžnou", i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je oprávněn, ve výše uvedeném rozsahu společnost zastupovat samostatně. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat věci nemovité společnosti nebo je zatěžovat. do 1. 1. 2021 od 4. 2. 2019

Erbenova 1476, Kostelec nad Orlicí, 517 41, Česká republika

RNDr. Bc. Jan Mach

První vztah: 4. 2. 2019 - Poslední vztah: 19. 5. 2020

Prokurista RNDr. Bc. Jan Mach je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu společnosti, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je oprávněn společnost zastupovat samostatně. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat věci nemovité společnosti nebo je zatěžovat. do 19. 5. 2020 od 4. 2. 2019

Větrník 1318, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Ing. Marian Tomášik MBA

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 9. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Jungmannova 1385/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Petr Raab

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 4. 2020

Olšová 197/11, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda správní rady

  System4M, a.s.

  V dolině 1515/1b, Praha, 101 00

 • jednatel

  LOGICARE, s.r.o.

  Bratří Štefanů 895/1, Hradec Králové Slezské Předměstí, 500 03

Ing. Josef Šimurda

První vztah: 19. 8. 2004 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

Svobody 54, Náchod, 547 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Šimurda

První vztah: 9. 2. 2004 - Poslední vztah: 19. 8. 2004

Ludvíka Svobody 828, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Člen správní rady

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 1. 1. 2021

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Dalších 13 vztahů k tomuto subjektu

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 5. 4. 2018

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Dalších 13 vztahů k tomuto subjektu

člen představenstva

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 5. 4. 2018 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

člen představenstva

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 13. 10. 2017 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

člen představenstva

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 18. 6. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 1. 6. 2012 - Poslední vztah: 18. 6. 2014

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 1. 6. 2012

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Akcionáři

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 25997556

Pivovarské náměstí 1245/2, Česká republika, Hradec Králové, 500 03

od 5. 4. 2018

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 25997556

Pospíšilova 365/9, Česká republika, Hradec Králové, 500 03

do 5. 4. 2018 od 18. 6. 2014

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 25997556

Pospíšilova 365, Česká republika, Hradec Králové, 500 03

do 18. 6. 2014 od 1. 6. 2012

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 25997556

Wonkova, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

do 1. 6. 2012 od 18. 9. 2006

Královéhradecký kraj, IČ: 70889546

Česká republika, Hradec Králové

do 18. 9. 2006 od 12. 11. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 11. 2003

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 3. 2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 11. 2003
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 11. 2003
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 11. 2003

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).