Hlavní navigace

Pankrác, a.s.

Firma Pankrác, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2302, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 32 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60193077

Sídlo:

Budějovická 64/5, Praha 4 Michle, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 12. 1993

DIČ:

CZ60193077

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2302, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Pankrác,a.s. od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Budějovická 64/5
Praha 4 14000 od 7. 11. 2001

adresa

Budějovická 5
Praha 4 do 7. 11. 2001 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 10. 12. 2008

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 11. 2008

distribuce elektřiny od 24. 11. 2008

obchod elektřinou od 24. 11. 2008

správa a údržba nemovitostí do 24. 11. 2008 od 11. 12. 2002

realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 24. 11. 2008 od 31. 5. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 31. 5. 2001 od 1. 1. 1994

pronájem nemovitostí,bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných,než základních služeb spojených s pronájmem do 31. 5. 2001 od 1. 1. 1994

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 1. 8. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 24. 11. 2008

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, vyhotoveného dne 14.9.2020 a schváleného dne 20.10.2020, došlo u společnosti Pankrác, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované část i jmění na novou nástupnickou společnost, a to Taspan s.r.o., IČO 09612858, se sídlem Budějovická 64/5, Michle, 140 00 Praha 4. od 1. 11. 2020

Na společnost Pankrác, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku přeshraniční fúze sloučením jmění zanikající společnosti TASO CORP. LTD s registrovaným sídlem na adrese Kyperská republika, 1060 Nicosia, Kritis 2, 6th floor, Flat/Office 605, s polečnosti zapsané pod číslem HE 400345 v rejstříku společností pro Kyperskou republiku. Rozhodným dnem přeshraniční fúze je 1.1.2020. Zanikající společnost TASO CORP. LTD v důsledku přeshraniční fúze sloučením zanikla bez likvidace a nástupnická společno st Pankrác, a.s. se stala jejím univerzálním právním nástupcem. od 1. 9. 2020

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 26.9.2017 a schváleného dne 21.11.2017, došlo u společnosti Pankrác, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na stávají cí nástupnickou společnost, a to Vivus Michle s.r.o., IČO 04255887, se sídlem Budějovická 64/5, Michle, 140 00 Praha 4. od 1. 1. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 8. 2014

Na společnost Pankrác, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku přeshraniční fúze sloučením jmění zanikající zahraniční společnosti H.R.K.S. S.A., se sídlem L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, Lucemburské velkovévodství, zapsané v rejstříku obchodních společností v Lucemburku, registrační číslo B 70607. Rozhodným dnem fúze byl 1. listopad 2013. Zanikající zahraniční společnost H.R.K.S. S.A. v důsledku přeshraniční fúze sloučením zanikla bez likvidace a nástupnická společnost Pankrác, a.s., se stala jejím univerzálním právním nástupcem. od 1. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 1. 2018 od 1. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 1. 1. 2018 od 1. 8. 2014

Společnost Pankrác, a.s. jako nástupnická společnost, převzala v rámci fúze sloučením jmění zanikajících společností: 1. ŠTI-CZ, a.s., IČ 28224540, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 13830, 2. STIPAN, a.s., IČ 26928434, se sídlem Brno, Lidická č.or. 57, čp. 710, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 4161 3. PELO, a.s., IČ 27710751, se sídlem Brno, Lidická č.or. 57, čp. 710, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 4794 od 31. 8. 2010

Dne 7.8.2010 přešlo vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na společnost H.R.K.S. S.A. od 11. 8. 2010

Mimořádná valná hromada emitenta Pankrác, a.s., IČ 60193077, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 2302, přijala dne 21. 6. 2010 v souladu s ust. §183i až 183 n ObchZ. následující usnesení: Valná hromada konstatuje na základě výpisu ze Seznamu akcionářů společnosti Pankrác, a.s., IČ 60193077, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 2302, a na zákla dě předložení akcií na mimořádné valné hromadě, že společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 ObchZ osobou, která vlastní ve společnosti Pankrác, a.s. ak cie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,3% základního kapitálu společnosti Pankrác, a.s., a s nimiž je spojen 97,3% podíl na hlasovacích právech ve společnosti Pankrác, a.s. Valná hromada u r č u j e, že společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, je hlavním akcionářem emitenta - společnosti Pankrác, a.s., IČ 60193077, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 6 4/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 2302. Společnost H.R.K.S. S.A. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. ObchZ. Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář, společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, je akcionářem oprávněným k uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů resp. přechodu ak cií od ostatních akcionářů podle § 183i ObchZ. Valná hromada konstatuje, že akcionář, společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry, společnosti A&CE Global Finance, a.s., IČ 26257530, se s ídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 3628, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie proved e obchodník s cennými papíry, společnost A&CE Global Finance, a.s., IČ 26257530, se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 3628. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie ve formě na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. ak cie ve vlastnictví ostatních akcionářů odlišných od hlavního akcionáře) přecházejí na hlavního akcionáře, společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, za podmínek stanovených §183i až 183n ObchZ. a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů odlišných od hlavního akcionáře přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 3.000.000,- Kč činí 11.636.128,- Kč (slovy: jedenáct miliónů šest set třicet šest tisíc jedno sto dvacet osm korun českých). Přiměřen ost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1551-121/10 zpracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., znaleckým ústavem, IČ 44119090, se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, o ddíl C vložka 4037. Výplata protiplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude dosavadním akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odst. 2 ObchZ., to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie spo lečnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry, společnosti A&CE Global Finance, a.s., IČ 26257530, se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 3628. do 11. 8. 2010 od 30. 6. 2010

Dne 18. 9. 2009 přijala VH společnosti záměr zvýšení základního kapitálu společnosti, takto: Společnost zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů následovně: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 700.000.000, Kč (sedm set miliónů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 300.000.000,- Kč (tři sta miliónů korun českých) na novou výši základního kapi tálu 1.000.000.000,- Kč (jedna miliarda korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen pouze nepeněžitými vklady. V rámci upisování nových akcií bude možno celkem upsat celkem 7 (sedm) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné 100.000.000, Kč (jedno sto miliónů korun českých). Nové akcie nebudou kótovány k obchodo vání na oficiálních trzích. Převod akcií nebude omezen. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Poukázky na akcie nebudou vydány. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitými vklady, nebudou akcie upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, ale budou upsány předem určeným záje mcem postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií (včetně uvedení emisního kursu) předem určenému zájemci do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy se stane zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku účinným vůči třetím osobám. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) dnů ode dne úpisu. Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií je sídlo společnosti. Předmětem nepeněžitého vkladu je hromadná akcie č. 000001 nahrazující 185424 ks kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč emitenta společnosti ŠTI-CZ, a.s., IČ 28224540, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 1 40 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 13830, jejímž držitelem a majitelem je obchodní společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství. Předmět nepeněžitého vkladu je blíže specifikován a jeho hodnota byla stanovena ve znaleckém posudku č. 1333-123/09 vyhotoveném dne 25. 8. 2009 společností A&CE Consulting, s.r.o., Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ 44119097, zapsanou do obchodního r ejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 4037, znaleckým ústavem, znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 4745/2009-6 dne 20. 7. 2009, právní moc dne 21. 7. 2009 ve výši 770.033.000,- Kč (sedm set sedmdesát miliónů třicet tři tisíce korun českých). Předmět nepeněžitého vkladu je plně hospodářsky využitelný pro společnost a upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti. Všechny akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství (dále jen jako předem určený zájemce). Předem určenému zájemci bude nabídnuto k úpisu celkem 7 (sedm) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné 100.000.000, Kč (jedno sto miliónů korun českých). Za shora specifikovaný nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 7 (sedm) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné 100.000.000, Kč (jedno sto miliónů korun českých). Rozdíl mezi oceněnou hodnotou (hodnotou nepeněžitého vkladu) a jmenovitou hodnotou akcií (tj. i emisním kursem), tj. částka 70.033.000,- Kč (sedmdesát miliónů třicet tři tisíc korun českých) bude v souladu s § 163a odst. 3 ObchZ. vyplacena upisovateli - u rčenému zájemci. do 24. 9. 2009 od 22. 9. 2009

Společnost zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů následovně: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 21.741.752, Kč (dvacet jedna milionů sedm set čtyřicet jedna tisíc sedm set padesát dvě koruny českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 278.258.248,- Kč (dvě stě sedmdesát osm miliónů dvě stě padesát osm tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých) na novou výši základního kapitálu 300.000.000,- Kč (tři sta miliónů korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 21.741.752 kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každé, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. N ové akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích. Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) bude činit 1,- Kč (jedna koruna česká). Upsání všech nových akcií nebude provedeno upsáním s využitím přednostního práva, nebude nabídnuto předem určenému zájemci a ani nebude nabídnuto k upsání na základě veřejné nabídky, nýbrž všechny nové akcie budou zcela upsány stávajícími akcionáři společ nosti na základě dohody ve smyslu ust. § 205 ObchZ. Upsání nových akcií společnosti bude provedeno v dohodě dle ust. § 205 ObchZ., která nahrazuje listinu upisovatelů a která bude uzavřena mezi akcionáři společnosti v sídle společnosti v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin ve lhůtě 60 (šedesáti) dní ode d ne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, avšak ne dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Skutečnost, že byl podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hro mady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem termínu pro uzavření dohody dle ust. § 205 ObchZ. budou akcionářům písemně sděleny představenstvem společnosti nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. V případě, že upisování akcií (tj. uzavření dohody dle ust. § 205 ObchZ.) započne dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh n a zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 90 (devadesát) dnů ode dne úpisu akcií, resp. uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Peněžité vklady budou spláceny na účet společnosti č.ú. 4140001513/6800 vedený u Volksbank CZ, a.s. Poukázky na akcie nebudou vydány. do 10. 12. 2008 od 24. 11. 2008

Společnost Pankrác, a.s., IČ 60193077 se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka číslo 2302, se rozdělila odštěpením a sloučením odštěpované části do nové společnos ti QWER a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00. od 1. 9. 2008

Společnost QWER a.s., jako nástupnická společnost, převzala v rámci rozdělení odštěpením část jmění rozdělované společnosti Pankrác, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, v rozsahu definovaném projektem rozdělení ze dne 29.7.2008. od 1. 9. 2008

Společnost Pankrác, a.s., IČ 60193077 se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka číslo 2302, jako nástupnická společnost, převzala v rámci sloučení jmění zanikající ch společností NUT, a.s., IČ 27224031 se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 9828 a CIHELNA Uhříněves s.r.o., IČ 28066766 se sídlem Praha 4, Budějovická 64/5, P SČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka číslo 126973, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. od 1. 9. 2008

Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 73.629.952,- Kč o částku 200.000.000,- Kč na výslednou částku 273.629.952,- Kč, a to peněžitými vklady, s možností upisování nad tuto částku maximálně o částku 20 .889.856,- Kč, tedy na celkovou výslednou částku 294.519.808,- Kč, vydáním 200.000.000 kusů až 220.889.856 kusů nových zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hod-notě. Akcie n ebudou kótovanými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku. Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit a uveřejnit v souladu se zákonem a stanovami společnosti výzvu pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 1 měsíc a počíná plynout prvním dnem po dni zveřejnění výzvy pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií v Obchodním věstníku. Každý akcionář společnosti je oprávněn upsat na jednu stávající zaknihovanou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1,- Kč 3 kusy nových zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií je 9. 6. 2006. O provedeném úpisu a konečné částce zvýšení je oprávněno rozhodnout představenstvo společnosti. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti, v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 2 měsíce. Počíná běžet prvním dnem po skončení lhůty k upisování akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet u Volksbank a.s., č.ú 4140001513/6800 , který byl za tímto účelem zřízen. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálu společnosti v souvislosti s plánovanými investicemi do nové výstavby. do 10. 7. 2006 od 10. 7. 2006

Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 73.629.952,- Kč o částku 200.000.000,- Kč na výslednou částku 273.629.952,- Kč, a to peněžitými vklady, s možností upisování nad tuto částku maximálně o částku 20 .889.856,- Kč, tedy na celkovou výslednou částku 294.519.808,- Kč, vydáním 200.000.000 kusů až 220.889.856 kusů nových zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hod-notě. Akcie n ebudou kótovanými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku. Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit a uveřejnit v souladu se zákonem a stanovami společnosti výzvu pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 1 měsíc a počíná plynout prvním dnem po dni zveřejnění výzvy pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií v Obchodním věstníku. Každý akcionář společnosti je oprávněn upsat na jednu stávající zaknihovanou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1,- Kč 3 kusy nových zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií je 9. 6. 2006. O provedeném úpisu a konečné částce zvýšení je oprávněno rozhodnout představenstvo společnosti. Nebudou-li s využitím přednostního práva k upisování akcií upsány akcie, jejichž emisní kurs se rovná výši zvýšení základního kapitálu tj. 200.000.000,- Kč, budou akcie upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti, v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 2 měsíce. Počíná běžet prvním dnem po skončení lhůty k upisování akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet u Volksbank a.s., č.ú 4140001513/6800 , který byl za tímto účelem zřízen. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálu společnosti v souvislosti s plánovanými investicemi do nové výstavby. do 16. 11. 2006 od 10. 7. 2006

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 30.11.2005 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: Snížení základního kapitálu společnsoti bude provedeno v souladu s § 161b odst. 4 obchod. zákoníku z dosavadní výše 74.788.770,- Kč o částku 1.158.818,- Kč na výslednou částku 73.629.952,- Kč o jmenovitou hodnotu akcií ve vlastnictví společnosti a to 1.15 8.818 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé ISIN CZ0009103008, zrušením těchto akcií. Důvodem snížení je zákonná povinnost společnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých společností dle § 161b odst. 1 písm. b) obchod. zákoníku, pokud nebudou zcizeny ve stanovené lhůtě. Vlastní akcie nabyla společnost na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 25.7.2002 o sloučení se zanikajícími společnostmi INOVA a.s a AREÁL Řepy a.s. Usnesení rejstříkového soudu o zápisu sloučení do obchodního rejstříku nabylo právní moci dne 11.12.2 002. Snížení základního kapitálu bude provedeno pouze účetním zaúčtováním a to: - snížení základního kapitálu o nominální hodnotu akcií, o níž se snižuje základní kapitál společnosti tj. 1.158.818,- Kč - vypořádání rozdílu pořizovací ceny a nominální hodnoty vlastních akcií proti kapitálovým fondům účet 413, tj. snížením jeho výše o 5.235.746,97 Kč. do 28. 3. 2006 od 19. 12. 2005

Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklých společnosti AREÁL Řepy a.s.,sídlem Praha 6 - Řepy, Karlovarská 814/111, PSČ 161 08, IČ 63079445, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,vložka 3183, a INOVA a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, IČ 60193514, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 2339, které byly zrušeny bez likvidace rozhodnutím mimořádných valných hromad ze dne 25.7.2002 a sloučeny se společností. od 11. 12. 2002

Společnost je právním nástupcem společností zanikajících ke dni 31.5.2001, a to : 1) I. P. B., a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 5, IČ 63999668 zapsané v oddílu B, vložka 3565, 2) A.P.B., a.s. se sídlem Praha 6, Karlovarská 614/111, IČ 63999072 zapsané v oddílu B, vložce 3500 3) P.P.B., a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 5, IČ 63998939 zapsané v oddílu B, vložce 3486 všechny zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. od 28. 5. 2001

Společnost rozhodla na valné hromadě dne 6.12.1996 o snížení základního jmění dle § 213a obchodního zákoníku. Důvod snížení: úhrada ztráty za uplynulá období a přiblížení jmenovité hodnoty akcií jejich reálné hodnotě. Rozsah snížení: na 68.141.470,- Kč. Způsobem: poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to ISIN CZ 0009033205 z 550,- Kč na 110,- Kč ISIN CZ 0009078903 z 970,- Kč na 194,- Kč. Snížení zaknihovaných akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci cenných papírů na základě příkazu společnosti, který bude podán do 14 dnů po zapsání snížení základního jmění do obchodního rejstříku. do 29. 1. 1998 od 19. 2. 1997

Podle notářského zápisu ze dne 1.12.1993 závazky společnosti ČKD Polovodiče Praha a.s. zaniklé rozdělením přecházejí ke dni 1.1.1994 na nově vzniklou společnost ČKD Polovodiče Praha a.s.(IČO 60193093,Rg B 2304),s výjimkou všech úvěrů u Komerční banky Praha a.s.,které přecházejí na nově vzniklou společnost Pankrác,a.s. (IČO 60193077,Rg B 2302 ) od 25. 11. 1994

Společnost byla založena podle §69 obch. zák.Usnesením mimořádné valné hromady ze dne 10.12.1993 byla společnost založena,stanovy schváleny a zvoleni členové představenstva a dozorčí rady. Společnost vznikla rozdělení,je splaceno 100% základního jmění společnosti. od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 32 000 000 Kč

od 1. 9. 2020

Základní kapitál

vklad 1 200 000 000 Kč

do 1. 9. 2020 od 1. 1. 2018

Základní kapitál

vklad 1 200 000 000 Kč

do 1. 1. 2018 od 1. 8. 2014

Základní kapitál

vklad 1 000 000 000 Kč

do 1. 8. 2014 od 24. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 24. 9. 2009 od 10. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 278 258 248 Kč

do 10. 12. 2008 od 1. 9. 2008

Základní kapitál

vklad 280 998 457 Kč

do 1. 9. 2008 od 16. 11. 2006

Základní kapitál

vklad 73 629 952 Kč

do 16. 11. 2006 od 28. 3. 2006

Základní kapitál

vklad 74 788 770 Kč

do 28. 3. 2006 od 31. 5. 2001

Základní kapitál

vklad 68 141 470 Kč

do 31. 5. 2001 od 5. 8. 1997

Základní kapitál

vklad 340 707 350 Kč

do 5. 8. 1997 od 4. 1. 1995

Základní kapitál

vklad 130 425 900 Kč

do 4. 1. 1995 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 32 od 1. 9. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 168 do 1. 9. 2020 od 7. 4. 2017
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 32 do 1. 9. 2020 od 7. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 200 do 7. 4. 2017 od 1. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 7 do 1. 8. 2014 od 24. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 000 000 Kč, počet: 100 do 1. 8. 2014 od 23. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 3 000 000 Kč, počet: 100 do 23. 9. 2009 od 15. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 300 000 000 do 15. 12. 2008 od 10. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 278 258 248 do 10. 12. 2008 od 1. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 280 998 457 do 1. 9. 2008 od 21. 12. 2006
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 280 998 457 do 21. 12. 2006 od 16. 11. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 Kč, počet: 73 629 952 do 16. 11. 2006 od 28. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 Kč, počet: 74 788 770 do 28. 3. 2006 od 11. 12. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 110 Kč, počet: 237 138 do 11. 12. 2002 od 31. 5. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 194 Kč, počet: 216 785 do 11. 12. 2002 od 31. 5. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 110 Kč, počet: 60 430 do 11. 12. 2002 od 31. 5. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 110 Kč, počet: 237 138 do 31. 5. 2001 od 5. 8. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 194 Kč, počet: 216 785 do 31. 5. 2001 od 5. 8. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 550 Kč, počet: 237 138 do 5. 8. 1997 od 4. 1. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 970 Kč, počet: 216 785 do 5. 8. 1997 od 4. 1. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 550 Kč, počet: 237 138 do 4. 1. 1995 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

ing. Jindřich Skokan

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2023

vznik členství: 7. 11. 2023

Tanvaldská 1337/5, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Slavíček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2020

vznik členství: 1. 12. 2020

Perucká 61/13, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jaroslava Šrejberová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2020

vznik členství: 17. 7. 2019

vznik funkce: 17. 7. 2019

Kubánské náměstí 1284/1, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Lenka Semerádová

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2020 - Poslední vztah: 7. 11. 2023

vznik členství: 17. 7. 2019

zánik členství: 7. 11. 2023

Kvestorská 1179/9, Praha, 140 00, Česká republika

Martin Alliger

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2020 - Poslední vztah: 19. 11. 2020

vznik členství: 17. 7. 2019

zánik členství: 8. 10. 2020

Litovická 357/11, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Lenka Semerádová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 6. 2020

vznik členství: 22. 7. 2014

zánik členství: 17. 7. 2019

Kvestorská 1179/9, Praha, 140 00, Česká republika

Jaroslava Šrejberová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 6. 2020

vznik členství: 22. 7. 2014

zánik členství: 17. 7. 2019

vznik funkce: 22. 7. 2014

zánik funkce: 17. 7. 2019

Kubánské náměstí 1284/1, Praha, 100 00, Česká republika

Martin Alliger

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 6. 2020

vznik členství: 22. 7. 2014

zánik členství: 17. 7. 2019

Litovická 357/11, Praha, 161 00, Česká republika

Lenka Semerádová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 22. 7. 2014

Kvestorská 1179/9, Praha 4, 140 00, Česká republika

Lenka Semerádová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 22. 7. 2014

Kvestorská 1179/9, Praha 4, 140 00, Česká republika

Lenka Semerádová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 9. 8. 2012

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

Kvestorská 1179/9, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jaroslava Šrejberová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 10. 8. 2009

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2009

zánik funkce: 22. 7. 2014

Kubánské nám. 1284/1, Praha 10, 100 00, Česká republika

Martin Alliger

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 19. 11. 2008

zánik členství: 19. 11. 2013

Litovická 357/11, Praha 6, 161 00, Česká republika

Petr Pelda

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 22. 9. 2009

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 10. 8. 2009

Večerní 297/6, Praha 4, 147 00, Česká republika

Antonius Timiopulos

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 19. 11. 2008

Augustinova 2076/11, Praha 4, 148 00, Česká republika

Lenka Semerádová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 22. 9. 2009

vznik členství: 16. 6. 2006

Nuselská 1496/66, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Lenka Semerádová

člen

První vztah: 11. 12. 2002 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 16. 6. 2006

Nuselská 1496/66, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Lenka Kotlasová

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 11. 12. 2002

vznik členství: 21. 6. 2001

Nuselská 1496/66, Praha 4, 140 00, Česká republika

Antonis Timiopulos

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 16. 6. 2006

Augustinova 2076/11, Praha 4, 148 00, Česká republika

Petr Pelda

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 16. 6. 2006

Večerní 297/6, Praha 4, 147 00, Česká republika

Gabriela Kahounová

člen

První vztah: 30. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik členství: 21. 6. 2001

Koněvova 138, Praha 3, 130 00, Česká republika

Petr Pelda

člen

První vztah: 3. 4. 2000 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik členství: 21. 6. 2001

Večerní 297, Praha 4, Česká republika

Gabriela Kahounová

člen

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 30. 5. 2000

Ke Krči 517/32A, Praha 4, Česká republika

Jaroslava Šrejberová

člen

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Kubánské nám. 1/1284, Praha 10, Česká republika

Michal Zítko

člen

První vztah: 11. 4. 1995 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Jeremenkova 42, Praha 4, Česká republika

Monika Plavcová

člen

První vztah: 11. 4. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 2000

Slávy Horníka 20, Praha 5, Česká republika

Martin Alliger

člen

První vztah: 11. 4. 1995 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik členství: 21. 6. 2001

Litovická 11, Praha 6, Česká republika

Ing. Jozef Dziak

člen

První vztah: 4. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 4. 1995

Točitá 1726/5, Praha 4, Česká republika

ing. Aleš Machalíček

člen

První vztah: 4. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 4. 1995

Ranská 1032, Praha 9-Újezd nad Lesy, Česká republika

Miloslav Zapletal

člen

První vztah: 4. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 4. 1995

Gorazdova 13, Praha 2, Česká republika

ing. Jindřich Skokan

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 1. 1995

Tanvaldská 1337/5, Praha 8, Česká republika

Ing. Josef Tobek

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 1. 1995

Rembrandtova 16, Praha 10, Česká republika

JUDr. Lubomír Jelínek

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 1. 1995

Augustinova 2063, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Lenka Semerádová

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2023

vznik členství: 7. 11. 2023

Kvestorská 1179/9, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Antonis Timiopulos

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2020

vznik členství: 17. 7. 2019

vznik funkce: 17. 7. 2019

Augustinova 2076/11, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Pelnář

Předseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2020

vznik členství: 17. 7. 2019

vznik funkce: 17. 7. 2019

Járy Cimrmana 40, Kunice, 251 63, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Historické vztahy

ing. Jindřich Skokan

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2020 - Poslední vztah: 7. 11. 2023

vznik členství: 17. 7. 2019

zánik členství: 7. 11. 2023

Tanvaldská 1337/5, Praha, 182 00, Česká republika

ing. Jindřich Skokan

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 6. 2020

vznik členství: 22. 7. 2014

zánik členství: 17. 7. 2019

Tanvaldská 1337/5, Praha, 182 00, Česká republika

Antonis Timiopulos

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 6. 2020

vznik členství: 22. 7. 2014

zánik členství: 17. 7. 2019

Augustinova 2076/11, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Jiří Pelnář

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 6. 2020

vznik členství: 22. 7. 2014

zánik členství: 17. 7. 2019

vznik funkce: 22. 7. 2014

zánik funkce: 17. 7. 2019

Járy Cimrmana 40, Kunice, 251 63, Česká republika

Ing. Jindřich Skokan

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 22. 7. 2014

Tanvaldská 1337/5, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Jiří Pelnář

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 18. 9. 2009

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 10. 8. 2010

zánik funkce: 22. 7. 2014

Vidovice 40, Kunice, 251 63, Česká republika

Ing. Jiří Pelnář

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 18. 9. 2009

vznik funkce: 18. 9. 2009

zánik funkce: 10. 8. 2010

Vidovice 40, Kunice, 251 63, Česká republika

Antonis Timiopulos

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 19. 11. 2008

zánik členství: 19. 11. 2013

Augustinova 2076/11, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Jiří Pelnář

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 22. 9. 2009

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 18. 9. 2009

vznik funkce: 29. 7. 2008

zánik funkce: 18. 9. 2009

Vidovice 40, Kunice, 251 63, Česká republika

Milan Šrejber

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 29. 7. 2008

zánik členství: 10. 8. 2010

vznik funkce: 29. 7. 2008

zánik funkce: 10. 8. 2010

Přetlucká 2328/27, Praha 10, 100 00, Česká republika

Martin Alliger

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 29. 7. 2008

Litovická 357/11, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Jindřich Skokan

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2012

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

Tanvaldská 1337/5, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Jiří Pelnář

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 29. 6. 2005

vznik funkce: 16. 6. 2006

zánik funkce: 29. 7. 2008

Vidovice 40, Kunice, 251 63, Česká republika

Ing. Jiří Pelnář

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 29. 6. 2005

vznik funkce: 29. 6. 2005

zánik funkce: 16. 6. 2006

Vidovice 40, Kunice, 251 63, Česká republika

Ing. Jiří Pelnář

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2002 - Poslední vztah: 31. 8. 2005

vznik členství: 19. 12. 2000

zánik členství: 29. 6. 2005

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2005

Vidovice 40, Kunice, 251 63, Česká republika

Ing. Jiří Pelnář

předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

vznik členství: 21. 6. 2001

Zatloukalova 205/7, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Jiří Pelnář

předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 3. 4. 2002

vznik členství: 19. 12. 2000

vznik funkce: 21. 6. 2001

Zatloukalova 205/7, Brno, 621 00, Česká republika

Martin Alliger

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 16. 6. 2006

Litovická 357/11, Praha 6, 161 00, Česká republika

Martin Alliger

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 16. 6. 2006

Litovická 357/11, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Jindřich Skokan

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 16. 6. 2006

Tanvaldská 1337/5, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Jiří Pelnář

člen

První vztah: 31. 5. 2001 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik členství: 21. 6. 2001

Zatloukalova 7, Brno, Česká republika

Ing. Michal Rokos

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 31. 5. 2001

Augustinova 2080, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Ivan Ziegenfuss

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Vojtova 1934/37, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Šrejber

člen

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik členství: 21. 6. 2001

Kubánské nám. 1/1284, Praha 10, Česká republika

Milan Šrejber

předseda představenstva

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik členství: 21. 6. 2001

Přetlucká 2328/27, Praha 10, Česká republika

Milan Šrejber

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 1996 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Přetlucká 2328/27, Praha 10, Česká republika

Milan Šrejber

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 1996 - Poslední vztah: 9. 12. 1996

Přetlucká 23328/27, Praha 10, Česká republika

Milan Šrajber

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 1995 - Poslední vztah: 16. 1. 1996

Přetlucká 23328/27, Praha 10, Česká republika

Zdeněk Šrejber

člen

První vztah: 11. 4. 1995 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Kubánské nám. 1, Praha 10, Česká republika

ing. Ivan Ziegenfuss

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 1995 - Poslední vztah: 23. 3. 1998

Mařatkova 918, Praha 4, Česká republika

Milan Šrejber

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 4. 1995

Přetlucká 2328/27, Praha 10, Česká republika

Michael Kocáb

Předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 4. 1995

Karlova 12, Praha 1, Česká republika

ing. Jozef Bakšay

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 4. 1995

Lohnického 853, Praha 5, Česká republika

JUDr. Oldřich Lichtenberg

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 4. 1995

Milady Horákové 1, Praha 7, Česká republika

Ing. Petr Šimůnek

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 4. 1995

Táborská 21, Praha 4, Česká republika

Ing. Jozef Dziak

Člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 1. 1995

Točitá 1726/5, Praha 4, Česká republika

JUDr. Oldřich Lichtenberg

Místopředseda

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 1. 1995

Milady Horákové 476/1, Praha 7, Česká republika

Milan Šrejber

Předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 1. 1995

Přetlucká 2328/27, Praha 10, Česká republika

Michael Kocáb

Místopředseda

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 1. 1995

Karlova 12, Praha 1, Česká republika

Jan Procházka,Csc.

Člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 1. 1995

Kuželova 576, Praha 9, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 7. 11. 2023

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 7. 11. 2023 od 1. 8. 2014

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 1. 8. 2014 od 24. 11. 2008

Způsob jednání jménem společnosti : Společnost jedná představenstvem. Za představenstvo je oprávněn jednat : a) předseda představenstva samostatně; b) dva členové společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis : a) předseda představenstva samostatně; b) dva členové představenstva společně.

do 24. 11. 2008 od 31. 5. 2001

Společnost zastupují navenek jednotliví členové představenstva, a to nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis nejméně dva členové představenstva.

do 31. 5. 2001 od 29. 10. 1998

Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda a jeden místopředseda nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 29. 10. 1998 od 4. 1. 1995

Podepisování za společnost: Za společnost podepisuje předseda a jeden místopředseda představenstva společně.

do 4. 1. 1995 od 1. 1. 1994

Akcionáři

H.R.K.S. S.A.

Lucemburské velkovévodství

do 11. 8. 2010 od 11. 8. 2010

H.R.K.S. S.A.

Lucemburské velkovévodství

do 1. 8. 2014 od 11. 8. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 1. 1995

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 12. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 5. 2001
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).