Hlavní navigace

PETRSKÁ, a.s.

Firma PETRSKÁ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6435, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 6 912 500 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26161559

Sídlo:

Petrská 1168/29, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 3. 2000

DIČ:

CZ26161559

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6435, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PETRSKÁ, a.s. od 15. 4. 2015

Obchodní firma

PETRSKÁ, a.s. do 15. 4. 2015 od 7. 3. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 7. 3. 2000

adresa

Petrská 1168/29
Praha 11000 od 23. 11. 2016

adresa

Petrská 29
Praha 1 11000 do 23. 11. 2016 od 7. 3. 2000

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 10. 2014

realitní činnost do 16. 10. 2014 od 25. 7. 2007

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 10. 2014 od 7. 3. 2000

Ostatní skutečnosti

Usnesení řádné valné hromady společnosti ze dne 29.3.2016: I) Valná hromada společnosti schvaluje štěpení stávajících akcií společnosti a související změnu stanov společnosti takto: V případě kmenových akcií společnosti: a) každá 1 ks akcie ze stávajících 21 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč se bude štěpit v poměru 1 : 100, tzn. každá 1 ks akcie bude nově rozdělena na 100 ks akcií o jmenovité 10.000,- Kč, b) každá 1 ks akcie ze stávajících 40 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se bude štěpit v poměru 1 : 10, tzn. každá 1 ks akcie bude nově rozdělena na 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, c) všech stávajících 94 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč štěpení nepodléhá. Celkový počet kmenových akcií společnosti po štěpení části stávajících akcií bude činit 2 594 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. V případě akcií společnosti se zvláštními právy: a) 1 ks akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč se bude štěpit v poměru 1 : 100, tzn. nově bude rozdělena na 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, b) každá 1 akcie ze stávajících 7 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se bude štěpit v poměru 1 : 10, tzn. každá 1 ks akcie bude nově rozdělena na 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, c) 1 ks akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč štěpení nepodléhá. Celkový počet akcií společnosti se zvláštními právy po štěpení části stávajících akcií bude činit 171 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude spojen jeden hlas na valné hromadě společnosti. Toto rozhodnutí o štěpení části akcií na více akcií o nižší hodnotě nabývá účinností až ke dni jeho zápisu do obchodního rejstříku příslušného soudu. Společnost může proto vydat nové akcie o nižší jmenovité hodnotě a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně až poté, co tato změna bude zapsána do obchodního rejstříku. II) Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního kapitálu společnosti a související změnu stanov společnosti takto: S odkládací podmínkou účinnosti rozštěpení akcií společnosti, tedy ke dni zápisu rozštěpení akcií do obchodního rejstříku příslušného soudu, dle rozhodnutí přijatého v rámci bodu č. 3. pořadu jednání této valné hromady se v souladu s ustanovením § 516 a § § 524, 525 a 526 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) snižuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 27.650.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů šest set padesát tisíc korun českých) o částku 20.737.500,- Kč (slovy: dvacet milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set korun českých) na výslednou částku 6.912.500,- Kč (slovy: šest milionů devět set dvanáct tisíc pět set korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty poměrně u všech akcií společn osti v poměru 4 : 1, tj. u všech 2 765 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč každé akcie. Důvodem snížení základního kapitálu je efektivní snížení neúměrného kapitálového zatížení společnosti a uvolnění prostředků společnosti vázaných v základním kapitálu za účelem jejich výplaty akcionářům. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 20.737.500,- Kč (slovy: dvacet milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set korun českých) bude vyplacena akcionářům, a to postupně dle možností společnosti s tím, že k výplatě dojde až po účinnosti sn ížení základního kapitálu, resp. zápisu nové výše základního kapitálu (jeho snížení) do obchodního rejstříku. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 2.765 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude vyplacena částka 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých). Rozhodnutí o snížení základního kapitálu nabývá účinností až ke dni jeho zápisu do obchodního rejstříku příslušného soudu. Lhůta pro předložení akcií k výměně v důsledku snížení základního kapitálu činí 2 (slovy: dva) měsíce od účinnosti snížení základního kapitálu, tj. od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušného soudu. od 5. 4. 2016

Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a to s následujícími parametry: (a) Důvodem pro snížení základního kapitálu a pro zvolený způsob snížení je snaha společnosti o konsolidaci struktury akcionářů vlastnících akcie společnosti; (b) Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií na základě veřejného návrhu smlouvy, a to v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu; (c) Vzetí akcií z oběhu je úplatné, přičemž výše úplaty za akcii bude určena podle znaleckého posudku pro ocenění jmění společnosti, a to poměrně pro jednotlivé akcie. do 15. 4. 2015 od 16. 10. 2014

Jediný akcionář v působnosti valné hromady akciové společnosti PETRSKÁ, a.s. učinil dne 7.6.2001 rozhodnutí o vydání prioritních akcií a o změně stanov společnosti a jejich přijetí v úplném znění. do 16. 10. 2014 od 20. 12. 2001

Jediný akcionář v působnosti valné hromady akciové společnosti PETRSKÁ, a.s. učinil dne 1.8.2000 rozhodnutí o zvýšení základního jmění akciové společnosti PETRSKÁ, a.s., IČO 26 16 15 59 se sídlem Praha 1, Petrská 29 o částku 35,000.000,-Kč (slovy: třicetpětmiliónůkorun českých) ze stávajícího základního jmění společnosti 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmiliónkorun českých) na částku 36,000.000,-Kč (slovy: třicetšestmiliónůkorun českých) a to z důvodu kapitálového posílení a zabezpečení finanční soběstačnosti společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 30 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmiliónkorun českých), které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs bude stanoven ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmiliónkorun českých). Dále bude vydáno 50 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorun českých), které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs bude stanoven ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Upisování akcií nad částku 35,000.000,-Kč se nepřipouští. S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny nově vydané akcie určené na zvýšení základního jmění společnosti budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem stávajícího akcionáře a to akciové společnosti Investice - Portfolio a Partner, a.s. se sídlem Praha 1, Petrská 29, IČ 63 08 05 32. Předmětem nepeněžitého vkladu společnosti Investice - Portfolio a Partner, a.s. budou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 1413 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, pro obec Praha, katastrální území Nové Město a to stavba čp. 1168 na pozemku p.č. 266/1 a pozemek p.č. 266/1 o výměře 301 m2 - zastavěná plocha. Uvedené nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 303/152/00 zpracovaném Ing. Ivanou Chvílovou, znalcem z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, dne 25.6.2000 a ve znaleckém posudku č. 631/13/2000 zpracovaném Vladimírem Plochým, znalcem z oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, dne 25.6.2000 Ing. Ivana Chvílová ocenila předmětné nemovitosti částkou 35,200.000,-Kč a Vladimír Plochý ocenil předmětné nemovitosti částkou 35,103.980,-Kč. Upisovatel upíše a splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě do 14 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o povolení zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti. Místem úpisu je sídlo společnosti. do 20. 12. 2001 od 30. 10. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 6 912 500 Kč

od 20. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 27 650 000 Kč

do 20. 9. 2016 od 15. 4. 2015

Základní kapitál

vklad 36 000 000 Kč

do 15. 4. 2015 od 12. 3. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 12. 3. 2001 od 7. 3. 2000
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 232 500 Kč, počet: 1 od 30. 11. 2017
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 165 000 Kč, počet: 1 od 30. 11. 2017
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 30 000 Kč, počet: 1 od 30. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 500 Kč, počet: 2 594 od 20. 9. 2016
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 2 500 Kč, počet: 171 do 30. 11. 2017 od 20. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 594 do 20. 9. 2016 od 5. 4. 2016
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 10 000 Kč, počet: 171 do 20. 9. 2016 od 5. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 40 do 5. 4. 2016 od 15. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 21 do 5. 4. 2016 od 15. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 94 do 5. 4. 2016 od 15. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 99 do 15. 4. 2015 od 16. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 43 do 15. 4. 2015 od 16. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 29 do 15. 4. 2015 od 16. 10. 2014
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 100 000 Kč, počet: 7 do 5. 4. 2016 od 16. 10. 2014
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 do 5. 4. 2016 od 16. 10. 2014
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 do 5. 4. 2016 od 16. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 16. 10. 2014 od 20. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 16. 10. 2014 od 20. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 30 do 16. 10. 2014 od 20. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 30 do 20. 12. 2001 od 12. 3. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 20. 12. 2001 od 12. 3. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 20. 12. 2001 od 7. 3. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

ing. Josef Šindelka

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 22. 6. 2017

Jediný člen dozorčí rady od 31. 1. 2018

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

ing. Josef Šindelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 16. 7. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2012

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Josef Šindelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2012

vznik členství: 16. 7. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2012

Koželužská 166/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Historické vztahy

ing. Josef Šindelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 16. 7. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 16. 7. 2012

zánik funkce: 22. 6. 2017

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Martina Votavová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 16. 7. 2012

zánik členství: 7. 10. 2014

Koželužská 166/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Vlasta Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 16. 7. 2012

zánik členství: 7. 10. 2014

Sezimovská 533, Tábor, 391 56, Česká republika

Ing. Josef Šindelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2012 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 16. 7. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2012

Koželužská 166/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Jana Pucarevičová

člen

První vztah: 20. 9. 2006 - Poslední vztah: 24. 9. 2012

vznik členství: 5. 6. 2003

zánik členství: 16. 7. 2012

Pelušková 1443, Praha 9, 198 00, Česká republika

Jana Pucarevičová

člen

První vztah: 7. 10. 2003 - Poslední vztah: 20. 9. 2006

vznik členství: 5. 6. 2003

Cílkova 641/20, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Šindelka

předseda

První vztah: 7. 10. 2003 - Poslední vztah: 24. 9. 2012

vznik členství: 5. 6. 2003

zánik členství: 16. 7. 2012

vznik funkce: 5. 6. 2003

zánik funkce: 16. 7. 2012

Vodnická 312, Praha 4, Česká republika

ing. Karel Hájek

předseda

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 10. 2003

zánik členství: 5. 6. 2003

zánik funkce: 5. 6. 2003

Minská 2785, Tábor, Česká republika

Ing. Bohumila Trešlová

člen

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 24. 9. 2012

zánik členství: 16. 7. 2012

Roudná 86, Soběslav, Česká republika

Ivana Antošíková

člen

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 10. 2003

zánik členství: 5. 6. 2003

Na vlečce 294, Úhonice, Česká republika

Statutární orgán

9 fyzických osob

Ing. Karel Hájek

Člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 22. 6. 2017

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jan Šindelka

Předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

Nad náhonem 173, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Doc. Ing. Zdeněk Chytil CSc.

Člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 22. 6. 2017

Nad Belvederem 1499/2, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Jan Šindelka

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2017

vznik členství: 16. 7. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2012

Nad náhonem 173, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Karel Hájek

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 16. 7. 2012

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jan Šindelka

předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 16. 7. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2012

Vodnická 312/26, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Chytil CSc

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2016

vznik členství: 16. 7. 2012

Nad Belvederem 1499/2, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Karel Hájek

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 16. 7. 2012

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jan Šindelka

předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2012

vznik členství: 16. 7. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2012

Vodnická 312/26, Praha 4, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Šindelka

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2017 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 16. 7. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 16. 7. 2012

zánik funkce: 22. 6. 2017

Nad náhonem 173, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jan Šindelka

předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 2. 12. 2017

vznik členství: 16. 7. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2012

Vodnická 312/26, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Karel Hájek

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 16. 7. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Chytil CSc

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 16. 7. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

Nad Belvederem 1499/2, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Karel Hájek

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 16. 7. 2012

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Chytil CSc

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2012 - Poslední vztah: 6. 2. 2016

vznik členství: 16. 7. 2012

Nad Belvederem 1499/2, Praha 4, 148 00, Česká republika

ing. Karel Hájek

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2012 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 16. 7. 2012

Sezimovská 533, Tábor, 391 56, Česká republika

Ing. Jan Šindelka

předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2012 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 16. 7. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2012

Vodnická 312/26, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Chytil CSc

člen

První vztah: 17. 9. 2007 - Poslední vztah: 24. 9. 2012

zánik členství: 16. 7. 2012

Nad Belvederem 1499/2, Praha 4, 148 00, Česká republika

ing. Karel Hájek

člen

První vztah: 7. 10. 2003 - Poslední vztah: 24. 9. 2012

vznik členství: 5. 6. 2003

zánik členství: 16. 7. 2012

Sezimovská 533, Tábor, 391 56, Česká republika

Ing. Zdeněk Chytil CSc

člen

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 17. 9. 2007

U Krčské vodárny 1387/41A, Praha 4, Česká republika

Ing. František Dvořák

předseda

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 24. 9. 2012

zánik členství: 16. 7. 2012

zánik funkce: 16. 7. 2012

Hrabákova 1979, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Šindelka

člen

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 10. 2003

zánik členství: 5. 6. 2003

Vodnická 312, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Chytil CSc

člen

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

Na krčské stráni 1387/4, Praha 4, Česká republika

Za společnost s právními účinky navenek jednají vždy dva členové představenstva společně.

od 16. 10. 2014

Za společnost jednají jménem společnosti ve všech věcech vždy dva členové představenstva společně. Za společnost se podepisují vždy dva členové představenstva společně tak, že ke svému vlastnoručnímu podpisu mohou připojit napsaný nebo natištěný název společnosti a mohou uvést svou funkci.

do 16. 10. 2014 od 7. 3. 2000

Další vztahy firmy PETRSKÁ, a.s.

Akcionáři

Investice-Portfolio a Partner, a.s., IČ: 63080532

Petrská, Česká republika, Praha 1

do 20. 12. 2001 od 7. 3. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 3. 2000

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 3. 2000

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).