Hlavní navigace

PILANA a.s.

Firma PILANA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 203, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00657964

Sídlo:

Nádražní 804, Hulín, 768 24

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 12. 1990

DIČ:

CZ00657964

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
37000 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38320 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43210 Elektrické instalace
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
4941 Silniční nákladní doprava
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 203, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

PILANA, a.s. od 1. 1. 1991

Obchodní firma

PILANA a.s. od 16. 3. 2010

Obchodní firma

PILANA TOOLS a.s. do 16. 3. 2010 od 7. 3. 2000

Obchodní firma

PILANA, akciová společnost do 7. 3. 2000 od 21. 5. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1991

adresa

Nádražní 804
Hulín 76824 od 5. 9. 2014

adresa

Nádražní 804
Hulín do 5. 9. 2014 od 1. 1. 1991

Předmět podnikání

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 14. 7. 2009

Vodoinstalatérství, topenářství od 14. 7. 2009

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 14. 7. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 7. 2009

Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní do 5. 9. 2014 od 14. 7. 2009

leasing spojený s financováním do 14. 7. 2009 od 12. 7. 1999

výroba tepla od 21. 5. 1998

rozvod tepla od 21. 5. 1998

rozvod zemního plynu od 21. 5. 1998

rozvod elektřiny od 21. 5. 1998

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 21. 5. 1998

zednictví od 21. 5. 1998

topenářství do 14. 7. 2009 od 21. 5. 1998

provozování vodovodní sítě a stokové sítě v areálu PILANA,akciová společnost do 14. 7. 2009 od 21. 5. 1998

podnikání v oblasti nakládání s odpady kromě podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 14. 7. 2009 od 21. 5. 1998

silniční motorová doprava osobní do 14. 7. 2009 od 21. 5. 1998

montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí do 14. 7. 2009 od 21. 5. 1998

obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 14. 7. 2009 od 21. 5. 1998

zprostředkovatelská činnost do 14. 7. 2009 od 21. 5. 1998

vodoinstalatérství do 14. 7. 2009 od 21. 5. 1998

činnost ekonomických a organizačních poradců do 14. 7. 2009 od 21. 5. 1998

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 14. 7. 2009 od 21. 5. 1998

pronájem bytových a nebytových prostor včetně garáží do 14. 7. 2009 od 21. 5. 1998

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 21. 5. 1998 od 13. 10. 1995

- provozování střediska kalibrační služby do 13. 10. 1995 od 9. 11. 1992

- výroba nástrojů a přípravků zahrnující: - výrobu a potisk a etiket a jiných pomocných prostředků umožňujících prodej vyráběných výrobků - provádění montáže, seřízení a údržbu výrobků - pronájem výrobků a příslušenství vlastní výroby - tepelné zpracování - servis do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

stavba strojů s mechanickým pohonem do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

vodoinstalatérství do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

klempířství do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

zednictví do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

revize elektrických zařízení do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

ubytovací činnost do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

hostinská činnost do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

silniční motorová doprava do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

obchodní a zprostředkovatelská činnost, včetně zahraniční obchodní a zprostředkovatelské činnosti do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

automatické zpracování dat do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

poskytování software: - prodej hotových programů - vyhotovování programů na zakázku včetně zavádění a školení do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

činnost ekonomických a organizačních poradců do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

7. silniční doprava 8. provoz kulturních, sociálních, ubytovacích a rekreačních zařízení ve správě a užívání společnosti, správa bytů společnosti, poskytování stravování a ubytování v zařízeních ve správě a užívání společnosti 9. obchodní činnost do 9. 11. 1992 od 1. 1. 1991

1. vývoj, výroba a prodej - nástrojů, nářadí a metalurgických výrobků - jednoúčelových strojů a technologických zařízení - přípravků a jiných strojírenských výrobků včetně náhradních dílů do 9. 11. 1992 od 1. 1. 1991

2. výroba a odbyt obalů a tepelné energie do 9. 11. 1992 od 1. 1. 1991

3. prodej kovového odpadu 4. vykonávání a dodávky prací průmyslové povahy a průmyslových kooperací 5. montážní, opravárenská a servisní činnost 6. poskytování poradenských služeb včetně propagační, dokumentač- ní a výstavnické činnosti do 9. 11. 1992 od 1. 1. 1991

Ostatní skutečnosti

Usnesením řádné valné hromady společnosti konané dne 20.4.2016 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti PILANA a.s. takto: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 9.600.000,-- Kč (devět milionů šest set tisíc korun českých), tj. z původní výše 12.000.000,-- Kč (dvanáct milionů korun českých) na částku 2.400.000,-- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je trvalý přebytek finančních prostředků, které společnost nepotřebuje k zajištění své podnikatelské činnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohled ávek věřitelů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 9.600.000,-- Kč (devět milionů šest set tisíc korun českých) bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě návrhu akcionářům. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, tímto způsobem: a)Základní kapitál bude snížen vzetím z oběhu 12ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 800.000,- Kč. Celková jmenovitá hodnota akcií vzatých z oběhu bude odpovídat částce 9.600.000,-- Kč (devět milionů šest set tisíc korun českých). b)Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, jenž bude uveřejněn způsobem určeným stanovami a zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady. Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 323 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění a souvisejících ustanoveních (dále jen zákona o obchodních korporacích). Veřejný návrh smlouvy učiní představenstvo společnosti akcionářům nejpozději do uplynutí lhůty dle § 518 odst. 3 zákona o obchodn ích korporacích, tj. nejpozději do 90 dnů od druhého zveřejnění zápisu tohoto usnesení v obchodním věstníku. c)Akcie budou vzaty z oběhu za úplatu, která se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 800.000,-- Kč (osm set tisíc korun českých) bude činit 800.000,-- Kč. d)Úplata za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. e)Nejpozději do sedmi dnů ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře společnosti, který uzavřel smlouvu na základě veřejného návrhu smlouvy, aby předložil akcie, jichž se uzavřená smlouva týká, za účelem jejich vzetí z oběhu. Lhůta pro předložení akcií činí tři měsíce ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstřík u. f)Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 a násl. zákona o obchodních korporacích. g)Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude základní kapitál společnosti činit 2.400.000,- Kč a bude rozdělen na 3 ks akcií vydaných jako cenné papíry na jméno akcionáře o jmenovité hodnotě každé akcie 800.000,- Kč. do 26. 9. 2016 od 21. 4. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 5. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 21. 10. 2014 od 5. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 21. 10. 2014 od 5. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 5. 9. 2014 od 1. 4. 2014

Usnesením řádné valné hromady společnosti konané dne 11.3.2014 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti PILANA a.s. takto: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 84,000.000,-- Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých), tj. z původní výše 96,000.000,-- Kč (devadesát šest milionůkorun českých) na částku 12.000.000,-Kč (dvanáct milionů korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je trvalý přebytek finančních prostředků, které společnost nepotřebuje k zajištění své podnikatelské činnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohled ávek věřitelů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 84,000.000,-- Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých) bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě návrhu akcionáři. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, tedy takto: a) Základní kapitál bude snížen vzetím z oběhu: - 9ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 8 mil. Kč - 9ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 800 tis. Kč - 18ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 80 tis. Kč - 228ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 8 tis. Kč - 228ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 4tis. Kč - 780ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 800 Kč Celková jmenovitá hodnota bude odpovídat částce 84,000.000,- Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých). b) Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, jenž bude uveřejněn způsobem učeným stanovami a obchodním zákoníkem pro svolání valné hromady. Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 323 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Veřejný návrh smlouvy učiní představenstvo společnosti akcionářům nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o záměru snížit základní kapitál do obchodního rejstříku. c) Akcie budou vzaty z oběhu za úplatu, která se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj.: - úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 8.000.000,-- Kč (osm milionů korun českých) bude činit 8.000.000,-- Kč, - úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 800.000,-- Kč (osm set tisíc korun českých) bude činit 800.000,-- Kč, - úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 80.000,-- Kč (osmdesát tisíc korun českých) bude činit 80.000,-- Kč, - úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 8.000,-- Kč (osm tisíc korun českých) bude činit 8.000,-- Kč, - úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 4.000,-- Kč (čtyři tisíce korun českých) bude činit 4.000,-- Kč, - úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 800,-- Kč (osm set korun českých) bude činit 800,-- Kč. d) Kupní cena akcií, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Nejpozději do sedmi dnů ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře společnosti, který uzavřel smlo uvu na základě veřejného návrhu, aby předložil akcie, jichž se uzavřená smlouva týká, za účelem jejich vzetí z oběhu. Lhůta pro předložení akcií činí tři měsíce ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. f) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 a násl. zákona o obchodních korporacích. do 21. 10. 2014 od 1. 4. 2014

Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 24.03.2010 přešlo na nástupnickou společnost PILANA a.s., IČ: 006 57 964, se sídlem Hulín, Nádražní 804, PSČ 768 24, veškeré jmění společnosti PILANA Kapitálová s.r.o., IČ: 283 19 028, se sídlem Hulín , Nádražní 804, PSČ 768 24, která byla, jako zanikající společnost, v důsledku fúze zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. od 23. 7. 2010

Dne 19.06.2008 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti PILANA TOOLS, a.s. svolaná dle § 183i obch.zák. na žádost hlavního akcionáře - PILANA TOOLS Metal Saws spol. s r.o., se sídlem Hulín, Nádražní 305, IČ: 253 28 956, o přechodu všech účastnických cenných papírů (akcií) společnosti PILANA TOOLS a.s., které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře takto: Valná hromada určuje, že společnost PILANA TOOLS Metal Saws s.r.o., se sídlem Hulín, Nádražní 804, IČ: 25328956, obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 26139, je hlavním akcionářem společnosti PILANA TOOLS a.s., se sídlem Hulín, Nádražní 804, IČ: 00657964, zaps. u KS v Brně, odd. B, vložka 203, když na základě údajů v seznamu akcionářů ke dni 19.06.2008 vlastní akcie emitované společností PILANA TOOLS a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 83.721.600,- Kč. Podíl hlavního akcion áře PILANA TOOLS Metal Saws s.r.o. na základním kapitálu společnosti a na hlasovacích právech ve společnosti určený dle ust. § 183i odst. 4 obch.zák. činí 96,87%. Valná hromada konstatuje, že akcionář PILANA TOOLS Metal Saws s.r.o., se sídlem Hulín, Nádražní 804, IČ: 25328956, obchodní společnosti, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 26139, je hlavním akcionářem opráv něným k výkupu akcií ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: Všechny kmenové listinné akcie emitované společnosti PILANA TOOLS a.s. ve formě na jméno a jmenovitých hodnotách 800,-Kč, 4000,-Kč, 8.000,-Kč, 80.000,-Kč, 800.000,-Kč a 8.000.000,-Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictv í ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře společnosti PILANA TOOLS Metal Saws s.r.o., se sídlem Hulín, Nádražní 804, IČ: 25328956, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 26139, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, a to § 183i až 183n; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodní rejstříku. Valná hromada určuje výši protiplnění, na které mají ostatní akcionáři právo dle ust. § 183n odst. 1 obch.zák. tak, že toto protiplnění činí: - částku ve výši 1.010,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 800,-Kč - částku ve výši 5.049,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 4000,-Kč - částku ve výši 10.097, - Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 8.000,-Kč - částku ve výši 100.970,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč - částku ve výši 1.009.701,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 800.000,-Kč - částku ve výši 10.097.009,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 8.000.000,-Kč Valná hromada konstatuje, že výše protiplnění byla určena a odůvodněna hlavním akcionářem a doložena znaleckým posudkem č. 1027-67/08, který byl zpracován znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ: 6 02 00, dne 15.05.2008. Valná hromada konstatuje, že výše protiplnění byla určena a odůvodněna hlavním akcionářem a doložena znaleckým posudkem č. 1027-67/08, který byl zpracován znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. , IČ: 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ: 60 2 00, dne 15.05.2008. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě 10 dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odst. 2 zákona 513/1991 Sb. do 6. 3. 2009 od 2. 7. 2008

Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 20.6.2007 o snížení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti PILANA TOOLS a.s., IČ 00657964, se sídlem Hulín, Nádražní 804, se snižuje ze stávající výše 96,000.000,- Kč o 9,575.200,- Kč na 86,424.800,- Kč. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti dle § 161b odst. 4 obch.zák., podle kterého má společnost povinnost snížit svůj základní kapitál o vlastní akcie, které jsou v jejím majetku. Dle rozhodnutí valných hromad společnosti ze dne 20.6.2006 a ze dne 4.10.2005 má společnost ve svém majetku tyto vla stní akcie: - počet akcií 69 ks, o jmenovité hodnotě 1 akcie 800,- Kč, - počet akcií 14 ks, o jmenovité hodnotě 1 akcie 4000,- Kč, - počet akcií 13 ks, o jmenovité hodnotě 1 akcie 8000,- Kč, - počet akcií 7 ks, o jmenovité hodnotě 1 akcie 80000,- Kč, - počet akcií 11 ks, o jmenovité hodnotě 1 akcie 800000,- Kč, - celková jmenovitá hodnota vlastních akcií v majetku společnosti činí 9,575.200,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno dle ust. § 213 odst. 1,2 obch. zák., o uvedené akcie, které budou zničeny. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 9,575.200,- Kč, bude použita na zúčtování nominální hodnoty akcií, vykoupených společností dle rozhodnutí valné hromady ze dne 20.6.2006 a 4.10.2005. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost p ohledávek věřitelů společnosti. do 12. 12. 2008 od 9. 7. 2007

Obchodní firma se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 24.6.2003. od 19. 12. 2003

Usnesení řádné valné hromady ze dne 24.6.2003 o záměru snížit základní kapitál akciové společnosti takto: Řádná valná hromada PILANA TOOLS a.s. konaná dne 24.6.2003 za účasti notáře JUDr. Petra Skopala přijala 96,71% hlasů přítomných akcionářů usnesení o snížení základního kapitálu z dosavadních 105.600.000,- Kč na částku 96.000.000,- Kč, tj. o částku 9.600.0 00,- Kč, která se rovná 91 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 8.000,- Kč a 11.090 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 800,- Kč. Důvodem je, že firma tyto vlastní listinné akcie nakoupila v roce 2002 na základě přijatého usnesení ŘVH konané dne 12.6.2002. Snížení základního kapitálu bude provedeno podle § 213 odst. 2 ObchZ tak, že firma po splnění úkonů uvedených v § 214 až 216 Obc hZ tyto akcie zničí a představenstvo PILANA TOOLS a.s. následně podá návrh na vlastní snížení základního kapitálu ve smyslu § 216 odst. 1) obchodního zákoníku. do 15. 5. 2004 od 19. 12. 2003

Na společnost PILANA TOOLS a.s., IČ: 00657964, se sídlem 768 24 Hulín, Nádražní 804, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 203 přešlo jmění zaniklé společnosti PILANA Kroměříž, a.s., IČ: 60723351, se sídlem 767 01 Kroměříž, Kaplanova 3862, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 1417. od 26. 2. 2003

Zapisuje se usnesení řádné valné hromady ze dne 20.6.2001 o záměru snížit základní jmění akciové společnosti takto: do 30. 3. 2002 od 13. 9. 2001

Řádná valná hromada PILANA TOOLS a.s. konaná dne 20.6.2001 za účasti notáře JUDr. Petra Skopala přijala 99,97 % hlasů přítomných akcionářů usnesení o snížení základního kapitálu z dosavadních 132 000 000,- Kč na částku 105 600 000,- Kč, tj. o částku 26 400 000,- Kč, která se rovná 3 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 8 000 000,- Kč, 2 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 800 000,- Kč, 100 ks listinných na jméno ve jmenovité hodnotě 8 000,- Kč. Důvodem je, že firma tyto vlastní listinné akcie nakoupila v roce 2000 s cílem jejich likvidace. Snížení základního kapitálu bude provedeno podle § 213 odst.2 ObchZ tak, že firma po splnění úkonů uvedených v § 214 až 216 ObchZ tyto akcie zničí a představenstvo PILANA TOOLS a.s. následně podá návrh na vlastní snížení základního kapitálu ve smyslu § 216 odst. 1) obchodního zákoníku. do 30. 3. 2002 od 13. 9. 2001

Obchodní firma se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 20.6.2001. do 19. 12. 2003 od 13. 9. 2001

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 21.6.2000. do 13. 9. 2001 od 17. 7. 2000

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 26.1.2000. do 17. 7. 2000 od 7. 3. 2000

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 23.6.1999. do 7. 3. 2000 od 3. 12. 1999

Zapisuje se usnesení řádné valné hromady ze dne 23.6.1999 o záměru snížit základní jmění: do 3. 12. 1999 od 12. 7. 1999

Zapisuje se usnesení řádné valné hromady konané dne 23.6.1999 o záměru snížit základní jmění z dosavadních 166.314.400,- Kč na 132.000.000,- Kč, tj. o částku 34.314.400,- Kč, která se rovná 42.893 ks akcií ve jmenovité hodnotě 800,- Kč. Důvodem je, že obchodní společnost má ve svém majetku 42.893 ks vlastních akcií, které nakoupila v roce 1998 a 1999 s cílem jejich likvidace. Snížení bude provedeno podle § 213 odst.2) ObchZ tak, že společnost dá příkaz Středisku cenných papírů ke zničení uvedených akcií. do 3. 12. 1999 od 12. 7. 1999

Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 25.3.1998 o záměru snížit základní jmění z dosavadních 200 735 200 Kč na 166 314 400 Kč, t.j. o částku 34 420 800 Kč, která se rovná 43 026 ks akcií ve jmenovité hodnotě 800 Kč. Důvodem je, že obchodní společnost má ve svém majetku 43 026 ks vlastních akcií, které nakoupila v roce 1997 s cílem jejich likvidace. Snížení bude provedeno podle § 213 odst.2 ObchZ tak, že společnost dá příkaz Středisku cenných papírů ke zničení uvedených akcií. do 27. 10. 1998 od 21. 5. 1998

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.3.1998. do 7. 3. 2000 od 21. 5. 1998

Ke dni 13.10.1995 se zapisuje změna stanov v čl. 4, 5, 6, 13, 14, 38. od 13. 10. 1995

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 23. 8.1995 o záměru snížit základní jmění z 250,919.000 Kč na 200,735.200 Kč. do 22. 3. 1996 od 13. 10. 1995

Dozorčí rada: Stanislav Molek, Holešov, Zahnašovice 120 ing. Miroslav Machura, Otrokovice, B.Němcové 1209 ing. Jiří Peštuka, Kroměříž, Fr.Vančury 3144 do 31. 8. 1993 od 9. 11. 1992

Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního jmění 250,919.000,Kčs a jeho rozdělení na 250.919 akcií na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. do 28. 3. 1995 od 9. 11. 1992

Způsob zřízení: Na základě zakladatelského plánu vydaného rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky ČR č. 85/1990 ze dne 17.12.1990, kterým byla jednorázově založena akciová společnost PILANA ve smyslu zákona č. 104/1990 Sb. o akciových společnostech a zákona č. 111/1990 Sb. o státním podniku. od 1. 1. 1991

Základní kapitál společnosti činí 265,1 mil. Kčs. Společnost je založena na jednu akcii, jejímž vlastníkem je československý stát. do 9. 11. 1992 od 1. 1. 1991

Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva uvedený na podpisovém vzoru. do 9. 11. 1992 od 1. 1. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 400 000 Kč

od 26. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 12 000 000 Kč

do 26. 9. 2016 od 21. 10. 2014

Základní kapitál

vklad 96 000 000 Kč

do 21. 10. 2014 od 15. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 105 600 000 Kč

do 15. 5. 2004 od 30. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 132 000 000 Kč

do 30. 3. 2002 od 3. 12. 1999

Základní kapitál

vklad 166 314 400 Kč

do 3. 12. 1999 od 27. 10. 1998

Základní kapitál

vklad 200 735 200 Kč

do 27. 10. 1998 od 22. 3. 1996

Základní kapitál

vklad 250 919 000 Kč

do 22. 3. 1996 od 28. 3. 1995
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 800 000 Kč, počet: 3 od 26. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 800 000 Kč, počet: 15 do 26. 9. 2016 od 21. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 8 000 000 Kč, počet: 9 do 21. 10. 2014 od 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 800 000 Kč, počet: 24 do 21. 10. 2014 od 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 80 000 Kč, počet: 18 do 21. 10. 2014 od 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 8 000 Kč, počet: 228 do 21. 10. 2014 od 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 4 000 Kč, počet: 228 do 21. 10. 2014 od 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 800 Kč, počet: 780 do 21. 10. 2014 od 5. 9. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 8 000 000 Kč, počet: 9 do 5. 9. 2014 od 15. 5. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 800 000 Kč, počet: 24 do 5. 9. 2014 od 15. 5. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 80 000 Kč, počet: 18 do 5. 9. 2014 od 15. 5. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 8 000 Kč, počet: 228 do 5. 9. 2014 od 15. 5. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 4 000 Kč, počet: 228 do 5. 9. 2014 od 15. 5. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 800 Kč, počet: 780 do 5. 9. 2014 od 15. 5. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 8 000 000 Kč, počet: 7 do 15. 5. 2004 od 30. 3. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 800 000 Kč, počet: 33 do 15. 5. 2004 od 30. 3. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 8 000 Kč, počet: 1 400 do 15. 5. 2004 od 30. 3. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 8 000 000 Kč, počet: 10 do 30. 3. 2002 od 17. 7. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 800 000 Kč, počet: 35 do 30. 3. 2002 od 17. 7. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 8 000 Kč, počet: 1 500 do 30. 3. 2002 od 17. 7. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 800 Kč, počet: 15 000 do 15. 5. 2004 od 17. 7. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 800 Kč, počet: 165 000 do 17. 7. 2000 od 7. 3. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 800 Kč, počet: 165 000 do 7. 3. 2000 od 3. 12. 1999
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 800 Kč, počet: 207 893 do 3. 12. 1999 od 27. 10. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 800 Kč, počet: 250 919 do 27. 10. 1998 od 22. 3. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 250 919 do 22. 3. 1996 od 28. 3. 1995

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Ludmila Obdržálková

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 19. 6. 2014

Poděbradova 31, Hulín, 768 24, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ludmila Obdržálková

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2011 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 19. 6. 2014

Poděbradova 31, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Roman Zmeškal

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2009 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Anenská 107, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Jiří Michal

předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2009 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2009

zánik funkce: 19. 6. 2014

Strážná 4325/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Kateřina Plačková

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 14. 7. 2009

vznik členství: 31. 10. 2006

zánik členství: 29. 6. 2009

Purkyňova 502, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Tobola

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 14. 7. 2009

vznik členství: 4. 10. 2005

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 31. 10. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2009

Pod Vinohrady 242, Zlín, 763 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Tobola

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik členství: 4. 10. 2005

Pod Vinohrady 242, Zlín, 763 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jozef Kyrcz

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 13. 1. 2011

vznik členství: 4. 10. 2005

zánik členství: 31. 12. 2010

Kroměřížská 385, Zdounky, 768 02, Česká republika

Ing. Jan Řehořek

předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 2. 10. 2006

vznik členství: 4. 10. 2005

zánik členství: 28. 8. 2006

vznik funkce: 4. 10. 2005

zánik funkce: 28. 8. 2006

Kollárova 403, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Tobola

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 3. 7. 2006

vznik členství: 4. 10. 2005

K. Světlé 488, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Robert Plaček

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 4. 10. 2005

Strážná 4326, Kroměříž, Česká republika

Ing. Jiří Michal

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 4. 10. 2005

Strážná 4325/5, Kroměříž, Česká republika

Ing. Jaroslav Čudrnák

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 4. 10. 2005

vznik funkce: 30. 6. 2004

zánik funkce: 4. 10. 2005

Rymická 447, Holešov, Česká republika

Ing. Jiří Michal

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 19. 11. 2004

zánik členství: 28. 6. 2004

vznik funkce: 26. 1. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2004

Strážná 4325/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Robert Plaček

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2002 - Poslední vztah: 19. 11. 2004

vznik funkce: 26. 1. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2004

Strážná 4326, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Čudrnák

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 11. 2004

vznik funkce: 26. 1. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2004

Rymická 447, Holešov, 769 01, Česká republika

Ing. Robert Plaček

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 30. 3. 2002

vznik funkce: 26. 1. 2000

Žižkova 1297, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Jiří Michal

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

vznik funkce: 26. 1. 2000

Holešovská 523, Hulín, 768 24, Česká republika

Jiří Beňa

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 1998 - Poslední vztah: 7. 3. 2000

Tučkova 3593, Kroměříž, Česká republika

Ing. Robert Plaček

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1996 - Poslední vztah: 21. 5. 1998

Žižkova 1297, Hulín, Česká republika

Ing. Jaroslav Čudrnák

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 1996 - Poslední vztah: 21. 5. 1998

Sušilova 490, Holešov, Česká republika

Jiří Beňa

generální ředitel

První vztah: 7. 11. 1996 - Poslední vztah: 21. 5. 1998

ul. Tučkova 3593, Kroměříž, Česká republika

Ing. Radim Kopecký

předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 1996 - Poslední vztah: 7. 3. 2000

Široká 4, Praha, Česká republika

Ing. Jiří Michal

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1996 - Poslední vztah: 7. 3. 2000

Holešovská 523, Hulín, Česká republika

Ing. Jaroslav Čudrnák

místopředseda

První vztah: 20. 6. 1995 - Poslední vztah: 7. 11. 1996

Sušilova 490, Holešov, Česká republika

ing. Jaroslav Kroiher CSc.

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 1995 - Poslední vztah: 7. 11. 1996

Janovského 34, Praha 7 - Holešovice, Česká republika

ing. Alena Soušková

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1993 - Poslední vztah: 20. 6. 1995

Družby 4708, Zlín, Česká republika

ing. Vladislav Malý

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1993 - Poslední vztah: 7. 11. 1996

Jordana Jovkova 3260, Praha 4 - Modřany, Česká republika

Dr. Peter Škoda

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1993 - Poslední vztah: 20. 6. 1995

Svážná 12, Brno - Nový Lískovec, Česká republika

ing. Jaroslav Kroiher CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 1993 - Poslední vztah: 20. 6. 1995

Janovského 34, Praha 7 - Holešovice, Česká republika

Jiří Beňa

generální ředitel

První vztah: 9. 11. 1992 - Poslední vztah: 7. 11. 1996

ul. Tučkova 3593, Kroměříž, Česká republika

Ing. Radim Kopecký

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1991 - Poslední vztah: 7. 11. 1996

Široká 4, Praha, Česká republika

Alois Stoklas

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1991 - Poslední vztah: 31. 8. 1993

Karolíny Světlé 3442, Kroměříž, Česká republika

Ing. Stanislav Lafek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1991 - Poslední vztah: 31. 8. 1993

ul. Malkovského 600, Praha 9 - Letňany, Česká republika

Ing. Miloslav Novotný

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1991 - Poslední vztah: 31. 8. 1993

Slunečná 4566, Zlín, Česká republika

Jiří Beňa

výkonný ředitel

První vztah: 1. 1. 1991 - Poslední vztah: 9. 11. 1992

ul. Tučkova 3593, Kroměříž, Česká republika

Společnost zastupuje navenek jediný člen představenstva.

od 5. 9. 2014

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jeden ze členů představenstva. Za společnost je jejím jménem oprávněn podepisovat v plném rozsahu kterýkoliv člen představenstva. Činí tak způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 5. 9. 2014 od 7. 3. 2000

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jeden ze členů představenstva. Za společnost je jejím jménem oprávněn podepisovat v plném rozsahu kterýkoliv člen představenstva. Činí tak způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 7. 3. 2000 od 21. 5. 1998

Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Generální ředitel společnosti je oprávněn podepisovat jménem společnosti v rozsahu vymezeném stanovami a představenstvem.

do 21. 5. 1998 od 9. 11. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Čudrnák

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 19. 6. 2014

Rymická 447, Holešov, 769 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Michal

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 19. 6. 2014

Strážná 4325/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Robert Plaček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 19. 6. 2014

Strážná 4326/3, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Robert Plaček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2014 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 4. 10. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

Strážná 4326/3, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Mgr. Věra Wiesnerová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2014 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 4. 10. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

Višňovce 1185, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Jaroslav Čudrnák

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2014 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 4. 10. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 4. 10. 2010

zánik funkce: 19. 6. 2014

Rymická 447, Holešov, 769 01, Česká republika

Mgr. Věra Wiesnerová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2006 - Poslední vztah: 1. 4. 2014

vznik členství: 12. 10. 2005

zánik členství: 4. 10. 2010

Višňovce 1185, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Robert Plaček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 1. 4. 2014

vznik členství: 4. 10. 2005

zánik členství: 4. 10. 2010

Strážná 4326, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Věra Wiesnerová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 2. 10. 2006

vznik členství: 12. 10. 2005

Višňovce 1185, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Jaroslav Čudrnák

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 1. 4. 2014

vznik členství: 4. 10. 2005

zánik členství: 4. 10. 2010

Rymická 447, Holešov, 769 01, Česká republika

Ing. Ludmila Obdržálková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2009

vznik členství: 4. 10. 2005

zánik členství: 29. 6. 2009

Poděbradova 31, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Jiří Michal

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2009

vznik členství: 4. 10. 2005

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 4. 10. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2009

Strážná 4325/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Pavel Haderka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2009

vznik členství: 26. 11. 2004

zánik členství: 29. 6. 2009

Vrchlického 300, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Ludmila Obdržálková

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 4. 10. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 4. 10. 2005

Poděbradova 31, Hulín, Česká republika

Mgr. Věra Wiesnerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 4. 10. 2005

Višňovce 1185, Hulín, Česká republika

Marie Matlochová

členka

První vztah: 17. 7. 2000 - Poslední vztah: 19. 11. 2004

vznik funkce: 26. 1. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2004

Sadová 923, Hulín, 768 24, Česká republika

Pavel Haderka

člen

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

vznik funkce: 26. 1. 2000

zánik funkce: 26. 11. 2004

Vrchlického 300, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Ludmila Obdržálková

předsedkyně

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 11. 2004

vznik funkce: 26. 1. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2004

Poděbradova 31, Hulín, 768 24, Česká republika

Marie Matlochová

členka

První vztah: 7. 3. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2000

Sadová 923, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Jaroslav Čudrnák

člen

První vztah: 21. 5. 1998 - Poslední vztah: 7. 3. 2000

Sušilova 490, Holešov, Česká republika

Ing. Robert Plaček

člen

První vztah: 21. 5. 1998 - Poslední vztah: 7. 3. 2000

Žižkova 1297, Hulín, Česká republika

Ing. Jan Lukáš

člen

První vztah: 7. 11. 1996 - Poslední vztah: 21. 5. 1998

Spáčilova 3071, Kroměříž, Česká republika

ing. Jiří Peštuka

člen

První vztah: 7. 11. 1996 - Poslední vztah: 21. 5. 1998

Fr. Vančury 3144, Kroměříž, Česká republika

Stanislav Molek

předseda

První vztah: 7. 11. 1996 - Poslední vztah: 7. 3. 2000

Zahnašovice 120, Holešov, Česká republika

Stanislav Molek

člen

První vztah: 31. 8. 1993 - Poslední vztah: 7. 11. 1996

Zahnašovice 120, Holešov, Česká republika

ing. Milan Smékal

člen

První vztah: 31. 8. 1993 - Poslední vztah: 7. 11. 1996

Myslbekova 2479, Kroměříž, Česká republika

ing. Jiří Peštuka

člen

První vztah: 31. 8. 1993 - Poslední vztah: 7. 11. 1996

Fr. Vančury 3144, Kroměříž, Česká republika

Další vztahy firmy PILANA a.s.

PILANA Metal s.r.o.

První vztah: 12. 12. 2008 - Poslední vztah: 6. 3. 2009

Nádražní 804, Hulín, 768 24

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

PILANA Kapitálová s.r.o., IČ: 28319028

Nádražní, Česká republika, Hulín, 768 24

do 23. 7. 2010 od 6. 3. 2009

PILANA TOOLS Metal Saws spol. s r.o., IČ: 25328956

Nádražní, Česká republika, Hulín, 768 24

do 6. 3. 2009 od 12. 12. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 8. 1992

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 8. 8. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 8. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).