Hlavní navigace

Platební instituce Roger a.s.

Firma Platební instituce Roger a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7900, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 080 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

01729462

Sídlo:

Kopečná 940/14, Brno Staré Brno, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 6. 2013

DIČ:

CZ01729462

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
62010 Programování
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
64991 Faktoringové činnosti
64999 Jiné finanční zprostředkování j. n.
682 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
7311 Činnosti reklamních agentur
749 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
8211 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7900, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Investiční aukce s.r.o. od 29. 10. 2014

Obchodní firma

Investiční aukce s.r.o. do 29. 10. 2014 od 5. 6. 2013

Právní forma

Společnost s ručením omezeným od 5. 6. 2013

adresa

Kopečná 940/14
Brno 60200 od 20. 1. 2021

adresa

Kopečná 231/10
Brno 60200 do 20. 1. 2021 od 25. 8. 2016

adresa

Purkyňova 649/127
Brno 61200 do 25. 8. 2016 od 29. 10. 2014

adresa

Mojmírovo náměstí 75/2
Brno 61200 do 29. 10. 2014 od 5. 6. 2013

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 6. 2013

Předmět činnosti

poskytování platebních služeb od 22. 10. 2013

Ostatní skutečnosti

S akciemi společnosti je spojeno předkupní právo ostatních akcionářů, zákaz zřídit zástavní právo a zákaz zcizení a zatížení sjednaný v ustanovení bodu 9.1. až 9.3. Dohody akcionářů (Shareholders Agreement) ze dne 2. 10. 2020, nejsou tedy vydány jako kmen ové akcie. od 10. 12. 2020

Valná hromada společnosti Platební instituce Roger a.s. rozhodla dne 10.12.2020, o zvýšení základního kapitálu společnosti Platební instituce Roger a.s. peněžitým vkladem o částku 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), ze současné výše základního kap itálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na celkovou částku 2.080.000,- Kč (dva miliony osmdesát tisíc korun českých), po zvýšení základního kapitálu společnosti Platební instituce Roger a.s. za následujících podmínek: (A)Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 400 (čtyři sta) kusů nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (dvě stě korun českých), které budou všechny vydány v zaknihované podobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, s výjimkou předkupního práva podle Článku III. odst. 3. předloženého znění stanov společnosti, a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají ne změněny; (C)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je společnost KB SmartSolutions, s.r.o., IČO 020 21 161, sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, která upíše 400 (čtyři sta) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (dvě stě korun českých) při emisním kursu ve výši 27.500,- Kč (dvacet sedm tisíc pět set korun českých, (dále jen předem určený zájemce); (E)Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 200,- Kč (dvě stě korun českých) bude činit 27.500,- Kč (dvacet sedm tisíc pět set korun českých) za jednu akcii znějící na jméno vydanou v zaknihované podobě, přičemž rozdíl mezi emisním kursem každé ak cie a její jmenovitou hodnoutou představuje emisní ážio; (F)Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 5 (pět) pracovních dnů. Počátek běhu upisovací lhůty začíná určenému zájemci běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; (H)Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Platební instituce Roger a.s., na adrese Kopečná 231/10, Staré Brno, 602 00 Brno, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost Platební instituce Roge r a.s. a předem určený zájemce nedohodnou jinak; (I)Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanove ní § 479 zákona o obchodních korporacích. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti Platební instituce Roger a.s. do obchodního rejstříku musí být splacen emisní kurs upsaných akcií v plné výši, a to na účet č. 2401207618/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. od 10. 12. 2020

Společnost změnila svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou Investiční aukce s.r.o. na akciovou společnost s obchodní firmou Platební instituce Roger a.s. od 1. 1. 2018

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 080 000 Kč

od 10. 12. 2020

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 10. 12. 2020 od 1. 1. 2018

Základní kapitál

vklad 200 000 Kč

do 1. 1. 2018 od 5. 6. 2013
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 10 400 od 10. 12. 2020
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 10 000 do 10. 12. 2020 od 1. 1. 2018

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Jiří Rydvan

První vztah: 10. 12. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

Suttnerové 839/6, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Dalibor Damborský

místopředseda

První vztah: 10. 12. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 10. 12. 2020

Sibiřská 525/37, Brno, 621 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen správní rady, člen představenstva

  Insolvence 2008, a.s.

  Kopečná 231/10, Brno Staré Brno, 602 00

 • jednatel

  GRiT, s.r.o.

  Kopečná 231/10, Brno Staré Brno, 602 00

Blanka Svobodová

předseda

První vztah: 10. 12. 2020

vznik členství: 10. 12. 2020

vznik funkce: 10. 12. 2020

Šachovská 523/1a, Praha, 190 16, Česká republika

Tomáš Slobodník

První vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Příční 115/6, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Dalibor Damborský

První vztah: 1. 1. 2018 - Poslední vztah: 10. 12. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

Sibiřská 525/37, Brno, 621 00, Česká republika

Jiří Rydvan

předseda

První vztah: 1. 1. 2018 - Poslední vztah: 10. 12. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

zánik funkce: 10. 12. 2020

Suttnerové 839/6, Praha, 160 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Adam Šoukal

První vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Hvězdová 289/3, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Adam Šoukal

jednatel

První vztah: 17. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik funkce: 5. 6. 2013

Hvězdová 289/3, Brno, 602 00, Česká republika

Adam Šoukal

jednatel

První vztah: 17. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik funkce: 5. 6. 2013

Hvězdová 289/3, Brno, 602 00, Česká republika

Adam Šoukal

jednatel

První vztah: 29. 10. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2015

vznik funkce: 5. 6. 2013

Pod Slavičkou 1522, Kuřim, 664 34, Česká republika

Adam Šoukal

jednatel

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 10. 2014

vznik funkce: 5. 6. 2013

Pod Slavičkou 1522, Kuřim, 664 34, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech jediný člen představenstva samostatně.

od 2. 1. 2018

Jednatel jedná za společnost samostatně.

do 2. 1. 2018 od 1. 1. 2018

Jednatel jedná za společnost samostatně.

do 1. 1. 2018 od 29. 10. 2014

Za společnost jedná a podepisuje jednatel.

do 29. 10. 2014 od 5. 6. 2013

Další vztahy firmy Platební instituce Roger a.s.

Historické vztahy

Adam Šoukal

První vztah: 1. 8. 2017 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vklad 104 000 Kč

splaceno 100;00 %

obchodní podíl 52;00

Hvězdová 289/3, Brno, 602 00, Česká republika

Adam Šoukal

První vztah: 15. 6. 2017 - Poslední vztah: 1. 8. 2017

vklad 140 000 Kč

splaceno 100;00 %

obchodní podíl 70;00

Hvězdová 289/3, Brno, 602 00, Česká republika

Adam Šoukal

První vztah: 25. 1. 2016 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

vklad 150 000 Kč

splaceno 100;00 %

obchodní podíl 75;00

Hvězdová 289/3, Brno, 602 00, Česká republika

Adam Šoukal

První vztah: 17. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 1. 2016

vklad 170 000 Kč

splaceno 170 000 Kč

obchodní podíl 85;00

Hvězdová 289/3, Brno, 602 00, Česká republika

Adam Šoukal

První vztah: 17. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vklad 170 000 Kč

splaceno 170 000 Kč

obchodní podíl 85;00

Hvězdová 289/3, Brno, 602 00, Česká republika

Tomáš Slobodník

První vztah: 29. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vklad 30 000 Kč

splaceno 30 000 Kč

obchodní podíl 15;00

Příční 115/6, Brno, 602 00, Česká republika

Adam Šoukal

První vztah: 29. 10. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2015

vklad 170 000 Kč

splaceno 170 000 Kč

obchodní podíl 85;00

Pod Slavičkou 1522, Kuřim, 664 34, Česká republika

Adam Šoukal

První vztah: 12. 12. 2013 - Poslední vztah: 29. 10. 2014

vklad 170 000 Kč

splaceno 170 000 Kč

obchodní podíl 85%

Pod Slavičkou 1522, Kuřim, 664 34, Česká republika

Tomáš Slobodník

První vztah: 22. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vklad 30 000 Kč

splaceno 30 000 Kč

obchodní podíl 15%

Příční 115/6, Brno, 602 00, Česká republika

Tomáš Slobodník

První vztah: 22. 10. 2013 - Poslední vztah: 29. 10. 2014

vklad 30 000 Kč

splaceno 30 000 Kč

obchodní podíl 15%

Příční 115/6, Brno, 602 00, Česká republika

Michal Chudáček

První vztah: 22. 10. 2013 - Poslední vztah: 12. 12. 2013

vklad 64 000 Kč

splaceno 64 000 Kč

obchodní podíl 32%

Všechovice 108, 666 03, Česká republika

Adam Šoukal

První vztah: 22. 10. 2013 - Poslední vztah: 12. 12. 2013

vklad 106 000 Kč

splaceno 106 000 Kč

obchodní podíl 53%

Pod Slavičkou 1522, Kuřim, 664 34, Česká republika

Adam Šoukal

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2013

vklad 200 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 100%

Pod Slavičkou 1522, Kuřim, 664 34, Česká republika

Echilon Capital s.r.o.

První vztah: 1. 8. 2017 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

Revoluční 655/1, Praha Staré Město, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Petr Ladžov

  Naardenská 669/23, Praha, 162 00, Česká republika

 • Jiří Rydvan

  jednatel

  Suttnerové 839/6, Praha, 160 00, Česká republika

 • Radim Synek

  Příčná 310, Lety, 252 29, Česká republika

GRiT, s.r.o.

První vztah: 25. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

Kopečná 231/10, Brno Staré Brno, 602 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 6. 2013

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 6. 2013
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).