Hlavní navigace

Poliklinika Prosek a.s.

Firma Poliklinika Prosek a.s., akciová společnost, vznikla dne 26. 11. 2008. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14866, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 85 375 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28495306

Sídlo:

Lovosická 440/40, Praha Střížkov (Praha 9), 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 11. 2008

DIČ:

CZ28495306

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
862 Ambulantní a zubní zdravotní péče
86210 Všeobecná ambulantní zdravotní péče

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14866, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Poliklinika Prosek a.s. od 26. 11. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 26. 11. 2008

adresa

Lovosická
Praha 9 19000 od 26. 11. 2008

adresa

Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 19000 od 20. 4. 2015

adresa

Lovosická 40/440
Praha 9 19000 od 26. 11. 2008

adresa

Lovosická 40/440
Praha 9 19000 do 20. 4. 2015 od 26. 11. 2008

Předmět podnikání

poskytování zdravotních služeb od 2. 7. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 26. 11. 2008

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 11. 2008

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 26. 11. 2008

provozování nestátního zdravotnického zařízení do 2. 7. 2014 od 26. 11. 2008

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 20. 4. 2015 od 2. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 20. 4. 2015 od 2. 7. 2014

Rada městské části v působnosti valné hromady Poliklinika Prosek, a.s. rozhoduje na základě písemné zprávy představenstva podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku předložené jedinému akcionáři o zvýšení základního kapitálu společnosti Poliklinika Pros ek a.s., se sídlem: Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 19000, takto: 1. Základní kapitál společnosti Poliklinika Prosek, a.s. se zvyšuje z částky 2. 000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milióny tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) na celkovou částku 85.375.000, - Kč (osmdesát pět miliónů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. 2. Upsán bude 1 (jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milióny tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Akcie nebude kótovaná. 3. Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. 4. S touto akcií je spojeno 4.168 (slovy: čtyři tisíce jedno sto šedesát osm) hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti. 5. Novou akcii upíše jediný akcionář společnosti Poliklinika Prosek a.s., a to Městská část Praha 9, IČ: 063894, se sídlem Sokolovská 324/14, Praha 9. 6. Počátek lhůty pro upisování akcií oznámí společnost Poliklinika Prosek, a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán společností podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku s tím, že mu bude k jejímu uzavření poskytnuta lhůta č trnáct (14) dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku 7. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností Poliklinika Prosek, a.s. dojde v kanceláři starosty Městské části Praha 9 na adrese Sokolovská 324/14, Praha 9. 8. Emisní kurs nové akcie upisované na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti, jehož předmětem je podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu akcionářem, na nějž podnik přejde jako na zřizovatele ke dni 31. 12. 2008 zrušením příspěvkové organizace Poliklinika Prosek IČ 45245878, které tyto věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužily k provozování Poli kliniky Prosek. Vkládaný podnik je popsán a oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Stanislava Vinklera ze dne 7. 9. 2008, č. znal. deníku 150. 9. Nepeněžitý vklad ? podnik byl oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Stanislava Vinklera ze dne 7. 9. 2008, č. znal. deníku 150 na částku 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milióny tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Znalec ing. Stanislav Vin kler byl pro vypracování posudku jmenován usnesením Městského soudu v Praze dne 15.07.2008, č.j. 2 Nc 4797/2008-13, které nabylo právní moci dne 9.8.2008. 10. Za shora specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydán 1 (jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milióny tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). 11. Lhůta pro splacení upsaného vkladu na zvýšení základního kapitálu činí patnáct (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. O předání podniku bude sepsán písemný zápis. 12. Důvodem ke vkladu podniku je důležitý zájem společnosti vlastnit veškeré zařízení sloužící k provozování polikliniky. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout, nebo odkoupit. Předmět vkladu mů že společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost ekonomicky a právně nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu společnosti Poliklinika Prosek, a.s. 13. Veřejný úpis se nepřipouští. do 18. 3. 2009 od 30. 12. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 85 375 000 Kč

od 18. 3. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 18. 3. 2009 od 26. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 83 375 000 Kč, počet: 1 od 2. 7. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 83 375 000 Kč, počet: 1 do 2. 7. 2014 od 18. 3. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 2. 7. 2014 od 26. 11. 2008

Statutární orgán

9 fyzických osob

Ing. Radim Šenk MBA, FCCA

Člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2017

vznik členství: 10. 1. 2017

Cvikovská 377/3, Praha, 190 00, Česká republika

Mgr. Jiří Vávra

Člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2017

vznik členství: 10. 1. 2017

Podnádražní 910/12, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Jana Nowaková Těmínová

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 23. 12. 2015

vznik funkce: 23. 12. 2015

Zárybská 667/16, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kubík

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 27. 1. 2015

Pod pekárnami 251/4, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Michal Mašek

předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 27. 1. 2015

vznik funkce: 4. 2. 2015

Střížkovská 549/35, Praha, 190 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Michal Beran

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 26. 11. 2013

Letohradská 1212/38, Praha, 170 00, Česká republika

Tatjana Horká

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 26. 11. 2013

Lovosická 660/3, Praha, 190 00, Česká republika

Mgr. Jiří Vávra

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2012

vznik členství: 18. 1. 2012

Podnádražní 910, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Radim Šenk

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2012

vznik členství: 18. 1. 2012

Cvikovská 377/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Historické vztahy

Jaroslav Tomšů

člen představentva

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 26. 11. 2013

zánik členství: 27. 1. 2015

Na Vyhlídce 286/64, Praha 9, 190 00, Česká republika

Tomáš Kladívko

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 26. 11. 2013

Nad Krocínkou 89/2, Praha, 190 00, Česká republika

Jiří Dufek

předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 26. 11. 2013

zánik členství: 27. 1. 2015

vznik funkce: 27. 11. 2013

zánik funkce: 27. 1. 2015

Ivančická 581, Praha 9, 199 00, Česká republika

Mgr. Jiří Vávra

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2012 - Poslední vztah: 8. 3. 2017

vznik členství: 18. 1. 2012

zánik členství: 10. 2. 2017

Podnádražní 910, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Radim Šenk

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2012 - Poslední vztah: 8. 3. 2017

vznik členství: 18. 1. 2012

zánik členství: 10. 1. 2017

Cvikovská 377/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Dufek

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 26. 11. 2013

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 26. 11. 2013

Ivančická 581, Praha 9, 199 00, Česká republika

Tomáš Kladívko

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 26. 11. 2013

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 26. 11. 2013

Nad Krocínkou 2/89, Praha 9, 190 00, Česká republika

MUDr. Michal Beran

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 26. 11. 2013

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 26. 11. 2013

Letohradská 38, Praha 7, 170 00, Česká republika

PaedDr. Tatjana Horká

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 26. 11. 2013

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 26. 11. 2013

Lovosická 660/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Tomšů

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 26. 11. 2013

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 26. 11. 2013

Na Vyhlídce 286/64, Praha 9, 190 00, Česká republika

Členové představenstva zastupují společnost navenek tak, že předseda představenstva jedná samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 2. 7. 2014

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo a to tak, že navenek jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 2. 7. 2014 od 26. 11. 2008

Dozorčí rada

10 fyzických osob

Miloslav Hanuš

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2017

vznik členství: 10. 1. 2017

Pod hloubětínskou zastávkou 371/30, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Tomáš Kladívko

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 23. 12. 2015

vznik funkce: 23. 12. 2015

Nad Krocínkou 89/2, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Alena Fimanová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 24. 2. 2015

Pod Krocínkou 752/31, Praha, 190 00, Česká republika

Vlastimil Nytra

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 27. 1. 2015

Benkova 1700/5, Praha, 149 00, Česká republika

MUDr. Ladislav Těšínský

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 27. 1. 2015

Randova 3205/4, Praha, 150 00, Česká republika

Martina Mačáková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 27. 1. 2015

Děčínská 469/13, Praha, 190 00, Česká republika

Daniel Walbröl

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 27. 1. 2015

Sokolovská 1313/173, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Davídek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 24. 2. 2015

vznik funkce: 26. 3. 2015

Okřínecká 793/1, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Jana Bláhová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 27. 1. 2015

Za střelnicí 727/22, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miloslav Hanuš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2012

vznik členství: 18. 1. 2012

Pod Hloubětínskou zastávkou 371/30, Praha 9, 190 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Tomáš Kladívko

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 26. 5. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 26. 5. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2017

Nad Krocínkou 89/2, Praha, 190 00, Česká republika

JUDr. Jana Nowaková Těmínová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 27. 1. 2015

Zárybská 667/16, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kubík

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 18. 1. 2012

zánik členství: 27. 1. 2015

Pod pekárnami 251/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Tomáš Koubík

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 12. 3. 2012

vznik členství: 18. 1. 2012

Pod pekárnami 251/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Miloslav Hanuš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2012 - Poslední vztah: 8. 3. 2017

vznik členství: 18. 1. 2012

zánik členství: 10. 1. 2017

Pod Hloubětínskou zastávkou 371/30, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Zuzana Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2012 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 18. 1. 2012

zánik členství: 27. 1. 2015

Valečovská 847/8, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Barbora Hejdová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 1. 3. 2012

vznik členství: 23. 2. 2010

zánik členství: 18. 1. 2012

Teplická 272/36, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Věra Čápová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 1. 3. 2012

vznik členství: 23. 2. 2010

zánik členství: 18. 1. 2012

Jetřichovická 747/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Alena Fimanová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 23. 2. 2010

zánik členství: 23. 2. 2015

Pod Krocínkou 752/31, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Petr Anděl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 12. 3. 2012

vznik členství: 23. 2. 2010

zánik členství: 18. 1. 2012

vznik funkce: 10. 3. 2010

zánik funkce: 18. 1. 2012

Pokorného 219 E, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Michaela Žáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 23. 2. 2010

zánik členství: 27. 1. 2015

Hnězdenská 557, Praha 8, 181 00, Česká republika

MUDr. Jana Bláhová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 13. 11. 2009

zánik členství: 13. 11. 2014

Za střelnicí 727/22, Praha 8, 182 00, Česká republika

Vlastimil Nytra

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 13. 11. 2009

zánik členství: 13. 11. 2014

Benkova 1700/5, Praha 4, 149 00, Česká republika

Martina Mačáková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 13. 11. 2009

zánik členství: 13. 11. 2014

Děčínská 469/13, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Davídek

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 23. 2. 2010

zánik členství: 23. 2. 2015

vznik funkce: 10. 3. 2010

zánik funkce: 23. 2. 2015

Okřínecká 793/1, Praha 9, 190 00, Česká republika

Vlastimil Nytra

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 13. 11. 2009

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 13. 11. 2009

Benkova 1700/5, Praha 4, 149 00, Česká republika

MUDr. Jana Bláhová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 13. 11. 2009

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 13. 11. 2009

Za střelnicí 727/22, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Michaela Žáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 23. 2. 2010

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 23. 2. 2010

Hnězdenská 557, Praha 8, 181 00, Česká republika

Martina Mačáková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 13. 11. 2009

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 13. 11. 2009

Děčínská 13/469, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Alena Fimanová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 23. 2. 2010

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 23. 2. 2010

Pod Krocínkou 752/31, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Barbora Hejdová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 23. 2. 2010

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 23. 2. 2010

Teplická 272/36, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Davídek

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 23. 2. 2010

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 23. 2. 2010

Okřínecká 1/793, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Věra Čápová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 23. 2. 2010

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 23. 2. 2010

Jetřichovická 747/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jaromír Váňa

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 23. 2. 2010

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 23. 2. 2010

Cihlářská 729, Praha 9, 190 00, Česká republika

Další vztahy firmy Poliklinika Prosek a.s.

Akcionáři

Městská část Praha 9, IČ: 00063894

Sokolovská, Česká republika, Praha 9, 180 49

od 26. 11. 2008

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).