Hlavní navigace

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Firma PROFISTAV Litomyšl, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2747, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27742741

Sídlo:

Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 8. 2007

DIČ:

CZ27742741

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
08 Ostatní těžba a dobývání
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
38110 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
38120 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
43320 Truhlářské práce
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
55 Ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
71110 Architektonické činnosti
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2747, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

FOMIN, a.s. od 9. 8. 2007

Obchodní firma

PROFISTAV Litomyšl, a.s. od 1. 9. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 9. 8. 2007

adresa

226
Cerekvice nad Loučnou 56953 od 1. 1. 2021

adresa

Tyršova 231
Litomyšl 57001 do 1. 1. 2021 od 7. 12. 2016

adresa

Hlinky 49/126
Brno 60300 do 10. 1. 2008 od 9. 8. 2007

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků, Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), Přípravné a dokončovací stavební práce, speci alizované stavební činnosti, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby, Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, Pronájem a půjčování věcí movitých od 3. 2. 2023

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol ené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věc í a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 3. 2. 2023

Správa vlastního majetku. od 3. 6. 2020

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. od 3. 6. 2020

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. od 3. 6. 2020

Truhlářství, podlahářství. od 3. 6. 2020

Opravy silničních vozidel. od 3. 6. 2020

Projektová činnost ve výstavbě. od 3. 6. 2020

Hornická činnost dle ustanovení § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen hornický zákon), písmena b) až e), tj.: - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech výše uvedených. od 3. 6. 2020

Činnost prováděná hornickým způsobem dle zákona č. 61/1988 Sb., zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. od 3. 6. 2020

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. od 3. 6. 2020

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. do 3. 6. 2020 od 3. 6. 2020

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. do 3. 2. 2023 od 3. 6. 2020

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. do 3. 2. 2023 od 3. 6. 2020

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy a hornictví do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Zprostředkování obchodu a služeb do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Specializovaný maloobchod do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Realitní činnost do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Maloobchod se smíšeným zbožím do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Maloobchod tabákovými výrobky do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Provádění staveb včetně jejich změn udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Silniční motorová doprava nákladní do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Silniční motorová doprava osobní do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Osobní příležitostná vnitrostátní neveřejná - provozovaná osobním automobilem do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Osobní příležitostná vnitrostátní - provozovaná autobusem do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Ubytovací služby do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Truhlářství do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Pronájem a půjčování věcí movitých do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Skladování zboží a manipulace s nákladem do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Zastupování v celním řízení do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu do 3. 6. 2020 od 1. 9. 2008

správa vlastního majetku do 3. 6. 2020 od 9. 8. 2007

Předmět činnosti

zprostředkování zaměstnání od 18. 12. 2008

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti dne 24.5.2010 přijala toto rozhodnutí: - Základní kapitál společnosti se z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na nový základn í kapitál ve výši 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat 2 ks (slovy: dva kusy) prioritních li stinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat tyto nové akcie společnosti, upisované ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Všichni přítomní akcionáři se svého přednostního práva vzdávají, jelikož je vhodné nabídnout tyto akcie uvedenému zájemci, který přispěje k rozšiřování podnikatelských aktivit společnosti. Všechny nové akcie tak s ohledem na v zdání se přednostního práva ze strany všech přítomných akcionářů budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti Inmen s.r.o., se sídlem Praha 6, Puškinovo nám. 14/634, PSČ 160 00, IČ: 275 63 502, a to 2 ks (slovy: dva kusy) prioritních listinných akci í znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), která je upíše peněžitým vkladem. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti: Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 57001, a lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů s tím, že počíná dnem, ve kterém bude doručen výše uvedenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurz nově upsaných akcií, a to do šedesáti (60) dnů ode dne jejich úpisu, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 27-1119570267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. S novými akciemi - prioritními akciemi jako druhem akcií, jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy (podílu na zisku společnosti). S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valných hromadách s výjim kou případů, kdy zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií či v dalších případech, ve kterých hlasovací právo akcionářům vlastnící prioritní akcie přiznává obchodní zákoník. S prioritními akciemi jsou spojena přednostní práva na podíl na zisku společnost i (přednostní práva týkající se dividendy) a spočívá ve větším objemu zisku připadajícího na prioritní akcii a bude realizováno po časově omezenou dobu až do dosažení celkového limitu 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) tak, že z výsle dku hospodaření společnosti za daný hospodářský rok podle účetní uzávěrky schválené valnou hromadou společnosti po odečtení daní a zákonných odvodů (dále jen "Základ"), tedy z kladného Základu bude jako dividenda rozděleno mezi akcionáře vlastnící priorit ní akcie celkem 100% až do dosažení celkového limitu 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), a to podle poměru jmenovité hodnoty prioritních akcií konkrétního akcionáře k jmenovité hodnotě všech prioritních akcií, které společnost vydala. Po dosažení uvedeného limitu bude podíl na zisku společnosti pro všechny akcionáře určen v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů bez rozdílu druhu. do 31. 8. 2010 od 23. 6. 2010

Došlo k fúzi sloučením společnosti FOMIN, a.s. (po změně firmy jako PROFISTAV Litomyšl, a.s.), se sídlem Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČ: 27742741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747, v posta vení nástupnické společnosti, a společnosti PROFISTAV s.r.o., se sídlem Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČ: 45534870, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1485, v postavení společnosti zanikající. Na n ástupnickou společnost FOMIN, a.s. (po změně firmy jako PROFISTAV Litomyšl, a.s.), se sídlem Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČ: 27742741, přešlo v důsledku sloučení jmění společnosti PROFISTAV s.r.o., se sídlem Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČ: 4 5534870. od 1. 9. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 9. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 000 od 6. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 000 do 6. 10. 2016 od 30. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 000 do 30. 10. 2014 od 26. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 000 do 26. 4. 2011 od 30. 11. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 000 do 30. 11. 2010 od 9. 8. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Patrik Voženílek

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2023

vznik členství: 1. 2. 2023

Úprkova 780/31b, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Bc. Michaela Plíhalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2020

vznik členství: 27. 11. 2015

Čistá 335, 569 56, Česká republika

Jaroslav Soukup

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 27. 11. 2015

Benátky 109, 570 01, Česká republika

Historické vztahy

Stanislav Štický, DiS.

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2020 - Poslední vztah: 3. 2. 2023

vznik členství: 3. 6. 2020

zánik členství: 1. 2. 2023

Na Štolách 889, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Bc. Michaela Plíhalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 10. 4. 2020

vznik členství: 27. 11. 2015

Sídliště Hegerova 1011, Polička, 572 01, Česká republika

Ing. Lucie Blažková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 27. 11. 2015

zánik členství: 3. 6. 2020

vznik funkce: 7. 12. 2015

ČSLA 620, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Bc. Michaela Plíhalová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 5. 9. 2014

zánik členství: 27. 11. 2015

Sídliště Hegerova 1011, Polička, 572 01, Česká republika

Jaroslav Soukup

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 29. 4. 2013

zánik členství: 27. 11. 2015

Benátky 109, 570 01, Česká republika

Lucie Blažková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 29. 4. 2013

zánik členství: 27. 11. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2013

zánik funkce: 27. 11. 2015

ČSLA 620, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Karel Javůrek

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 29. 4. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 29. 4. 2013

Tisová 38, 566 01, Česká republika

Karel Javůrek

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 1. 7. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2011

Tisová 38, 566 01, Česká republika

Ing. Luboš Chaloupka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 5. 9. 2014

Litomyšl 48, 570 01, Česká republika

Ing. Luboš Chaloupka

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 1. 1. 2010

vznik funkce: 4. 1. 2010

zánik funkce: 1. 7. 2011

Kornice 48, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Tomáš Janecký

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 4. 2. 2010

vznik členství: 30. 7. 2008

zánik členství: 31. 12. 2009

vznik funkce: 30. 7. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2009

J. Metyše 1080, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Lenka Růžičková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 30. 7. 2008

zánik členství: 30. 6. 2011

Dandova 2592/4, Praha 9, 193 00, Česká republika

Hana Bulvová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 30. 7. 2008

zánik členství: 29. 4. 2013

Morašice 120, 569 51, Česká republika

Aleš Pabiška

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 15. 9. 2007

zánik členství: 30. 7. 2008

vznik funkce: 15. 9. 2007

zánik funkce: 30. 7. 2008

Konečná 3623/2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Severín Prčík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 15. 9. 2007

zánik členství: 30. 7. 2008

Záhumenice 65, Dolní Bojanovice, 696 17, Česká republika

Zbyněk Hanečka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 15. 9. 2007

zánik členství: 30. 7. 2008

Ovesná Strana 223, Vlkoš, 751 19, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Tomáš Janecký

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2007 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 15. 9. 2007

vznik funkce: 14. 9. 2007

zánik funkce: 15. 9. 2007

J.Metyše 1080, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Karel Javůrek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2007 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 15. 9. 2007

Tisová 38, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Tomáš Janecký

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2007 - Poslední vztah: 11. 10. 2007

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 15. 9. 2007

J.Metyše 1013, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 14. 9. 2007

vznik funkce: 9. 8. 2007

zánik funkce: 14. 9. 2007

Révová 28, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. David Šplíchal

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 14. 9. 2007

Obránců míru 446, Třebíč, 674 01, Česká republika

Petr Tesař

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 14. 9. 2007

Nádražní 378/32, Horní Moštěnice, 751 17, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Mgr. Pavel Rosenbaum

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2023

vznik členství: 1. 2. 2023

Nádražní 263, Chyše, 364 53, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Zavřel, MBA

předseda představentva

První vztah: 25. 4. 2022

vznik členství: 2. 6. 2016

vznik funkce: 8. 4. 2022

T. G. Masaryka 40, Slatiňany, 538 21, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Lenka Zumrová, MBA

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2022 - Poslední vztah: 3. 2. 2023

vznik členství: 22. 3. 2022

zánik členství: 1. 2. 2023

Bratří Hlaviců 104, Vsetín, 755 01, Česká republika

Mgr. Vladimíra Kraftová

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2022 - Poslední vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 18. 1. 2022

zánik členství: 22. 3. 2022

vznik funkce: 18. 1. 2022

zánik funkce: 22. 3. 2022

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Zavřel, MBA

Člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2022

vznik členství: 2. 6. 2016

T. G. Masaryka 40, Slatiňany, 538 21, Česká republika

Bc. Jan Hanzl

Člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2016

vznik členství: 27. 12. 2015

zánik členství: 2. 6. 2016

V břízkách 156, Senohraby, 251 66, Česká republika

Bc. Jan Hanzl

Člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2016

vznik členství: 27. 12. 2015

zánik členství: 2. 6. 2016

V břízkách 156, Senohraby, 251 66, Česká republika

Daniel Kraft

Předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 18. 1. 2022

vznik členství: 27. 11. 2015

zánik členství: 18. 1. 2022

vznik funkce: 27. 11. 2015

zánik funkce: 18. 1. 2022

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jan Hanzl

Předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 29. 4. 2013

zánik členství: 27. 11. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2013

zánik funkce: 27. 11. 2015

V břízkách 156, Senohraby, 251 66, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  eMan a.s.

  U Pergamenky 1145/12, Praha, 170 00

Bohumír Andrýsek

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 27. 11. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2013

zánik funkce: 27. 11. 2015

K rybárně 1564/3, Praha, 193 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Předseda představenstva

  EKOM CZ a.s.

  Průmyslová 1472/11, Praha Hostivař, 102 00

 • jednatel

  Biosyst s.r.o.

  U libeňského pivovaru 2015/10, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

 • JTB CZ s.r.o. v likvidaci

  U libeňského pivovaru 2015/10, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

Bohumír Andrýsek

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 29. 4. 2013

Generála Janouška 896, Praha 9, 198 00, Česká republika

Jan Čulík

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 9. 2013

vznik členství: 10. 12. 2009

zánik členství: 19. 8. 2013

Okružní 1785, Choceň, 565 01, Česká republika

Pavel Hanzelka

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 29. 4. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2008

zánik funkce: 29. 4. 2013

Slavíč 96, Hranice VII, 753 61, Česká republika

Karel Javůrek

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 30. 7. 2008

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 7. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2011

Tisová 38, 566 01, Česká republika

Ing. David Millich

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 30. 7. 2008

zánik členství: 28. 8. 2015

Dolní Sloupnice 101, Sloupnice, 565 53, Česká republika

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 14. 9. 2007

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Ing. Igor Fait

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 14. 9. 2007

vznik funkce: 9. 8. 2007

zánik funkce: 14. 9. 2007

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Pavel Hanzelka

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 9. 8. 2007

Slavíč 96, Hranice VII, 753 61, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že navenek je každý člen představenstva oprávněn společnost zastupovat samostatně v plném rozsahu

od 3. 2. 2023

Při právních jednáních (včetně jednostranných) v hodnotě převyšující částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za společnost jedná buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Do tohoto limitu se počítá c ena/objem plnění z takového jednání (bez DPH) jednorázově nebo v průběhu dvanácti (slovy: 12) po sobě jdoucích kalendářních měsících. V případě opakovaného právního jednání, jehož účastníky jsou totožné smluvní strany a jehož předmětem je stejné nebo obdo bné plnění, se do limitu počítá cena/objem plnění z takového jednání (bez DPH) v průběhu dvanácti (slovy: 12) po sobě jdoucích kalendářních měsících. V ostatních věcech jedná za společnost samostatně každý člen představenstva.

do 3. 2. 2023 od 11. 5. 2021

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva.

do 11. 5. 2021 od 12. 1. 2016

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti.

do 12. 1. 2016 od 1. 9. 2008

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti.

do 1. 9. 2008 od 18. 9. 2007

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně nebo písemně pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti.

do 18. 9. 2007 od 9. 8. 2007

Další vztahy firmy PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Historické vztahy

Pavel Hanzelka

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 6. 3. 2012

Hranice VII 96, 753 61, Česká republika

Ing. Martin Novák

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 20. 6. 2012

Proseč 134, 539 44, Česká republika

Pavel Hanzelka

První vztah: 18. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

Hranice VII 96, 753 61, Česká republika

GASCO HOLDING s.r.o.

První vztah: 3. 2. 2023

Vodárenská 22, Pardubice Nemošice, 530 03

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • BLONESSE s.r.o.

  Františka Křížka 460/15, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

PURUM GROUP a.s.

První vztah: 23. 3. 2022 - Poslední vztah: 3. 2. 2023

Národní 961/25, Praha Staré Město, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Jaroslav Kříž

  člen představenstva

  Jindřišská 901/5, Praha, 110 00, Česká republika

 • Jan Demský

  člen dozorčí rady

  Tisem 94, 257 56, Česká republika

 • Ing. Viktor Fous

  člen představenstva

  Seydlerova 2151/3, Praha, 158 00, Česká republika

 • Roman Vinař

  člen dozorčí rady

  Šromova 865/14, Praha, 198 00, Česká republika

PURUM GROUP a.s.

První vztah: 18. 1. 2022 - Poslední vztah: 23. 3. 2022

Národní 961/25, Praha Staré Město, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Jaroslav Kříž

  člen představenstva

  Jindřišská 901/5, Praha, 110 00, Česká republika

 • Jan Demský

  člen dozorčí rady

  Tisem 94, 257 56, Česká republika

 • Ing. Viktor Fous

  člen představenstva

  Seydlerova 2151/3, Praha, 158 00, Česká republika

 • Roman Vinař

  člen dozorčí rady

  Šromova 865/14, Praha, 198 00, Česká republika

PURUM GROUP a.s.

První vztah: 8. 1. 2016 - Poslední vztah: 18. 1. 2022

Národní 961/25, Praha Staré Město, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Jaroslav Kříž

  člen představenstva

  Jindřišská 901/5, Praha, 110 00, Česká republika

 • Jan Demský

  člen dozorčí rady

  Tisem 94, 257 56, Česká republika

 • Ing. Viktor Fous

  člen představenstva

  Seydlerova 2151/3, Praha, 158 00, Česká republika

 • Roman Vinař

  člen dozorčí rady

  Šromova 865/14, Praha, 198 00, Česká republika

EKOM CZ a.s.

První vztah: 6. 3. 2012 - Poslední vztah: 8. 1. 2016

Průmyslová 1472/11, Praha Hostivař, 102 00

Akcionáři

GASCO HOLDING s.r.o., IČ: 28772679

Vodárenská 22, Česká republika, Pardubice, 530 03

od 3. 2. 2023

PURUM GROUP a.s., IČ: 27863468

Národní 961/25, Česká republika, Praha, 110 00

do 3. 2. 2023 od 23. 3. 2022

PURUM KRAFT a.s., IČ: 27863468

Národní 961/25, Česká republika, Praha, 110 00

do 23. 3. 2022 od 18. 1. 2022

PURUM KRAFT a.s., IČ: 27863468

Národní 961/25, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 18. 1. 2022 od 8. 1. 2016

EKOM CZ a.s., IČ: 26462061

Průmyslová 1472/11, Česká republika, Praha 10, 102 00

do 8. 1. 2016 od 6. 3. 2012

Pavel Hanzelka

Česká republika, Hranice VII, 753 61

do 6. 3. 2012 od 20. 7. 2011

Pavel Hanzelka

Česká republika, Hranice VII, 753 61

do 1. 9. 2008 od 18. 9. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 10. 2008

Živnosti

Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 2. 2010
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 28. 1. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 10. 2008
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 10. 2008
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 10. 2008
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 10. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 10. 2008
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).