Hlavní navigace

QUANTUM, a.s.

Firma QUANTUM, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2074, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 46 300 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25307762

Sídlo:

Brněnská 122/212, Vyškov, 682 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 8. 1996

DIČ:

CZ25307762

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

28250 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
3514 Obchod s elektřinou
35220 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
432 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6201 Programování
6202 Poradenství v oblasti informačních technologií
6203 Správa počítačového vybavení
6209 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
631 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem&#59^ činnosti související s webovými portály
639 Ostatní informační činnosti
6399 Ostatní informační činnosti j. n.
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
71110 Architektonické činnosti
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2074, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

QUANTUM, a.s. od 14. 8. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 14. 8. 1996

adresa

Brněnská 122/212
Vyškov 68201 od 5. 11. 2015

adresa

Brněnská 212
Vyškov-Nouzka 68201 do 13. 3. 2012 od 28. 8. 2002

adresa

Brněnská 122
Vyškov 68201 do 13. 3. 2012 od 13. 3. 2012

adresa

Brněnská 212
Vyškov do 28. 8. 2002 od 21. 11. 1997

adresa

Brněnská 13
Vyškov do 21. 11. 1997 od 14. 8. 1996

Předmět podnikání

obchod s elektřinou od 19. 6. 2013

obchod s plynem od 23. 5. 2012

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 12. 3. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 2. 2011

montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel od 11. 2. 2011

realitní činnost do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2007

reklamní činnost a marketing do 11. 2. 2011 od 8. 1. 2007

distribuce plynu od 22. 1. 2004

vodoinstalatérství, topenářství od 28. 8. 2002

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 28. 8. 2002

silniční motorová doprava nákladní do 9. 7. 1999 od 21. 11. 1997

montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení do 9. 7. 1999 od 21. 11. 1997

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 9. 7. 1999 od 21. 11. 1997

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 9. 7. 1999 od 21. 11. 1997

zámečnictví do 9. 7. 1999 od 21. 11. 1997

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 28. 8. 2002 od 21. 11. 1997

zprostředkovatelská činnost mimo činnosti vyžadující zvláštní oprávnění nebo vyloučení zákonem do 11. 2. 2011 od 21. 11. 1997

projektová činnost ve výstavbě od 5. 2. 1997

vodoinstalatérství do 28. 8. 2002 od 5. 2. 1997

topenářství do 28. 8. 2002 od 5. 2. 1997

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení do 12. 3. 2012 od 5. 2. 1997

vodoinstalatérství včetně topenářství do 5. 2. 1997 od 14. 8. 1996

montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení do 5. 2. 1997 od 14. 8. 1996

revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení do 5. 2. 1997 od 14. 8. 1996

projekční činnost v investiční výstavbě do 5. 2. 1997 od 14. 8. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 11. 2. 2011 od 14. 8. 1996

Ostatní skutečnosti

Došlo k fúzi společnosti Quantum stavby, s.r.o., IČ: 494 50 450, se sídlem: Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12692, jako společnosti zanikající, a k jejímu sloučení se s polečností QUANTUM, a.s., IČ: 253 07 762, se sídlem: Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném soudem v Brně, oddíl B, vložka 2074, jako společností nástupnickou, s přechodem veškerého jmění zanikající společnosti na společnost nástupnickou. od 31. 7. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 5. 11. 2015 od 11. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 5. 11. 2015 od 11. 9. 2014

a) Základní kapitál společnosti QUANTUM, a. s. bude zvýšen o částku 3.300.000,- Kč, tedy z 43.000.000,- Kč na 46.300.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitými vklady stávajících akcionářů. Nepřipouští se upisování akcií nad výše uvedenou částku. Toto upiso vání akcií bude vázáno na rozvazující podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, b) Společnost vydá 330 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Na akcie, které budou upisovány, se nebudou vydávat poukázky, c) Výše specifikované akcie budou upsány na základě dohody všech stávajících akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, d) Místo upisování akcií bude sídlo společnosti - Vyškov, Brněnská 212, PSČ 682 01, počátek lhůty k upisování bude následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že všechny a kcie budou upsány nejpozději do 15 prosince 2003. O počátku této lhůty k upisování představenstvo společnosti uvědomí písemně předem všechny akcionáře, e) Výše emisního kursu se bude rovnat jmenovité hodnotě akcií, tj. navrhovaná výše emisního kurzu všech nových akcií bude činit 3.300.000,- Kč, f) Emisní kurs akcií bude splacen: - započtením pohledávky společnosti vůči akcionářce Jarmile Slavíkové na splacení emisního kursu ve výši 900.000,- Kč oproti pohledávce Jarmily Slavíkové ve výši 900.000,- Kč vůči společnosti ze smlouvy o půjčce z 9. 10. 2003, přičemž písemný návrh dohody o započtení předloží společnost Jarmile Slavíkové nejpozději do 20. 12. 2003 s tím, že dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do 31. 12. 2003, - započtením pohledávky společnosti vůči akcionáři Romanu Matiovskému na splacení emisního kursu ve výši 900.000,- Kč oproti pohledávce Romana Matiovského ve výši 900.000,- Kč vůči společnosti ze smlouvy o půjčce z 9. 10. 2003, přičemž písemný návrh dohod y o započtení předloží společnost Romanu Matiovskému nejpozději do 20. 12. 2003 s tím, že dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do 31. 12. 2003, - upisovatelkou Jarmilou Slavíkovou v části 750.000,- Kč na bankovní účet č. 35-0462580257/0100 vedený u Komerční banky, a.s. ve lhůtě do 31. 12. 2003, - upisovatelem Romanem Matiovským v části 750.000,- Kč na bankovní účet č. 35-0462580257/0100 vedený u Komerční banky, a.s. ve lhůtě do 31. 12. 2003, g) Valná hromada odsouhlasila výše uvedené zápočty a výše uvedené pravidla postupu pro uzavření předmětných smluv o započtení dle písm f) shora. do 5. 2. 2004 od 10. 12. 2003

Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku podáváme návrh na zápis do obchodního rejstříku usnesení valné hromady konané dne 16.12.197 o zvýšení základního jmění společnosti QUANTUM, a.s. takto: do 23. 4. 1998 od 27. 1. 1998

1. Společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku základní jmění ve výši 43,000.000,- Kč, slovy: čtyřicettřimiliony korun českých. do 23. 4. 1998 od 27. 1. 1998

2. Zvýšení základního jmění bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 odstavec 2. obchodního zákoníku. do 23. 4. 1998 od 27. 1. 1998

3. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o částku 42,000.000,- Kč, slovy: čtyřicetdvamiliony korun českých, peněžitými vklady. Upisování akcií nad schválenou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 23. 4. 1998 od 27. 1. 1998

4. Bude upsáno 100, slovy: jednosto kusů, nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 420.000,- Kč, slovy: čtyřistadvacettisíc korun českých, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných. Práva spojená s akciemi této emise jsou stejná jako práva spojená s akciemi, které společnost dosud vydala. do 23. 4. 1998 od 27. 1. 1998

5. Emisní kurz je roven jmenovité hodnotě. do 23. 4. 1998 od 27. 1. 1998

6. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se ve smyslu ust. § 204 a) odst. 5 obchodního zákoníku vylučuje. do 23. 4. 1998 od 27. 1. 1998

7. Předem určený upisovatele je Ing. Štěpán Pospíšil, r.č. 641228/1183, bytem Zubří 851, okr. Vsetín. do 23. 4. 1998 od 27. 1. 1998

8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti QUANTUM, a.s., Vyškov Brněnská 212. do 23. 4. 1998 od 27. 1. 1998

9. Lhůta pro upisování akcií se stanoví dvacet (20) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku nabude právní moci. do 23. 4. 1998 od 27. 1. 1998

10. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě pěti (5) dnů po upsání akcií na účet společnosti u KB, a.s. Vyškov, č.ú. 8966860267/0100. do 23. 4. 1998 od 27. 1. 1998

Předloženy stanovy v novém znění včetně změn schválených valnou hromadou 5.6. a 30.7.1997. od 21. 11. 1997

Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti QUANTUM, s.r.o., Drnovice 337, IČO 49 44 58 12, Rg C 12324 Krajského obchodního soudu v Brně. od 14. 8. 1996

Základní jmění: 1 000 000 Kč, zcela splaceno do 23. 4. 1998 od 14. 8. 1996

Akcie: 100 ks akcií na jméno, jm.hodnoty 10 000 Kč Akcie jsou převoditelné po uplynutí jednoho roku od vzniku společnosti. do 9. 7. 1999 od 14. 8. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 46 300 000 Kč

od 5. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 43 000 000 Kč

do 5. 2. 2004 od 23. 4. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 4. 1998 od 14. 8. 1996
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 430 od 11. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 420 000 Kč, počet: 100 od 11. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 430 do 11. 9. 2014 od 5. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 5. 2. 2004 od 28. 8. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 420 000 Kč, počet: 100 do 11. 9. 2014 od 28. 8. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 420 000 Kč, počet: 100 do 28. 8. 2002 od 9. 7. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 420 000 Kč, počet: 100 do 9. 7. 1999 od 23. 4. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 28. 8. 2002 od 14. 8. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Bezrouk MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2020

vznik členství: 15. 4. 2020

vznik funkce: 15. 4. 2020

Křtiny 248, 679 05, Česká republika

Ing. Jiří Šesták

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2019

vznik členství: 23. 8. 2019

Tyršova 678/32, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Michal Pavelka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2019

vznik členství: 23. 8. 2019

vznik funkce: 23. 8. 2019

Růžičkova 440, Holešov, 769 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jiří Piňos

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2019 - Poslední vztah: 20. 6. 2020

vznik členství: 23. 8. 2019

zánik členství: 15. 4. 2020

zánik funkce: 15. 4. 2020

Vojtěcha Procházky 293/13, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Šesták

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2016 - Poslední vztah: 14. 10. 2019

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 23. 8. 2019

zánik funkce: 23. 8. 2019

Tyršova 678/32, Vyškov, 682 01, Česká republika

Roman Pilát

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2015 - Poslední vztah: 14. 10. 2019

vznik členství: 20. 10. 2015

zánik členství: 23. 8. 2019

zánik funkce: 23. 8. 2019

Rostěnice-Zvonovice 147, 682 01, Česká republika

Ing. Michal Pavelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2015 - Poslední vztah: 14. 10. 2019

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 23. 8. 2019

vznik funkce: 20. 10. 2015

zánik funkce: 23. 8. 2019

Růžičkova 440, Holešov, 769 01, Česká republika

Ing. Jiří Šesták

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 23. 6. 2014

Na Hraničkách 572/70, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Jiří Šesták

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 23. 6. 2014

Na Hraničkách 572/70, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Jiří Šesták

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

Na Hraničkách 572/70, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ludvík Stehlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 12. 11. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 20. 10. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2014

zánik funkce: 20. 10. 2015

Na Větřáku 661, Jedovnice, 679 06, Česká republika

Ing. Michal Pavelka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 12. 11. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

Růžičkova 440, Holešov, 769 01, Česká republika

Ing. Jiří Šesták

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2012 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 23. 6. 2014

Na Hraničkách 572/70, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ludvík Stehlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2012 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2011

zánik funkce: 23. 6. 2014

Na Větřáku 661, Jedovnice, 679 06, Česká republika

Ing. Michal Pavelka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2012 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 23. 6. 2014

Růžičkova 440, Holešov, 769 01, Česká republika

Ing. Jiří Šesták

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 4. 2012

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 30. 5. 2012

Na Hraničkách 572/70, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ludvík Stehlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 4. 2012

vznik členství: 25. 9. 2006

zánik členství: 25. 9. 2011

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 25. 9. 2011

Na Větřáku 661, Jedovnice, 679 06, Česká republika

Ludvík Stehlík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 25. 6. 2007

vznik členství: 25. 9. 2006

Na Větřáku 661, Jedovnice, 679 06, Česká republika

Ing. Josef Táborský

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 25. 4. 2012

vznik členství: 25. 9. 2006

zánik členství: 25. 9. 2011

Čechyňská 296/6, Rousínov, 683 01, Česká republika

Ing. Milada Matiovská

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 25. 6. 2007

vznik členství: 8. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 26. 9. 2006

zánik funkce: 30. 5. 2007

Osvobození 4/617, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Milada Matiovská

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 8. 1. 2007

vznik funkce: 8. 6. 2004

Osvobození 4/617, Vyškov, Česká republika

Ing. Milada Ambrožová

členka

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2004

Osvobození 4/617, Vyškov, Česká republika

Ing. Jindřich Svoboda

člen

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 8. 1. 2007

vznik funkce: 8. 6. 2004

zánik funkce: 25. 9. 2006

Melatín 30, Brno, Česká republika

Ing. Ladislav Diduška

předseda

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 8. 1. 2007

vznik funkce: 8. 6. 2004

zánik funkce: 25. 9. 2006

V zahradách 3, Prostějov, Česká republika

Alena Matiovská

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

vznik funkce: 8. 6. 1999

zánik funkce: 8. 6. 2004

Rychtářov 184, Vyškov, Česká republika

Anna Slabá

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

vznik funkce: 8. 6. 1999

zánik funkce: 8. 6. 2004

V sídlišti 35, Rousínov, Česká republika

Ing. Ladislav Diduška

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

vznik funkce: 8. 6. 1999

zánik funkce: 8. 6. 2004

V zahradách 3, Prostějov, Česká republika

Dušan Švanda

předseda

První vztah: 14. 8. 1996 - Poslední vztah: 9. 7. 1999

Drnovská 2, Vyškov, Česká republika

JUDr. Karel Střelec

člen

První vztah: 14. 8. 1996 - Poslední vztah: 9. 7. 1999

Vyškov, Joklova 13, Česká republika

JUDr. Helena Pospíšilová

členka

První vztah: 14. 8. 1996 - Poslední vztah: 9. 7. 1999

Staňkova 12a, Brno, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Michal Svoboda

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

Úzká 799, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Roman Matiovský

předseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2014

Karla Kachyni 470/14, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Milada Matiovská MBA., MSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2014

Karla Kachyni 470/14, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Milada Matiovská MBA., MSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2014

Karla Kachyni 470/14, Vyškov, 682 01, Česká republika

Roman Matiovský

předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2014

Karla Kachyni 470/14, Vyškov, 682 01, Česká republika

Michal Svoboda

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

Úzká 799, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Michal Svoboda

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2012 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 8. 6. 2009

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 8. 6. 2009

zánik funkce: 23. 6. 2014

Úzká 799, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Ing. Milada Matiovská MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2012 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 30. 5. 2012

zánik funkce: 23. 6. 2014

Vyškov 184, 682 01, Česká republika

Roman Matiovský

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2012 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 8. 6. 2009

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 8. 6. 2009

zánik funkce: 23. 6. 2014

Vyškov 184, Česká republika

Ing. Milada Matiovská MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 25. 4. 2012

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 30. 5. 2012

Vyškov 184, 682 01, Česká republika

Ing. Milada Matiovská

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 11. 2. 2011

vznik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2007

Osvobození 4/617, Vyškov, 682 01, Česká republika

Michal Svoboda

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 25. 4. 2012

vznik funkce: 8. 6. 2004

zánik funkce: 8. 6. 2009

Úzká 799, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Michal Svoboda

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2004

Tyršova 1013, Slavkov u Brna, Česká republika

Jarmila Slavíková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2007

vznik funkce: 8. 6. 2004

zánik funkce: 30. 5. 2007

Svatopluka Čecha č.101D, Brno, Česká republika

Roman Matiovský

předseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 25. 4. 2012

vznik funkce: 8. 6. 2004

zánik funkce: 8. 6. 2009

Rychtářov 184, Vyškov, Česká republika

Michal Svoboda

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

vznik funkce: 8. 6. 1999

zánik funkce: 8. 6. 2004

Tyršova 1013, Slavkov u Brna, Česká republika

Roman Matiovský

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

vznik funkce: 14. 8. 1996

zánik funkce: 8. 6. 2004

Rychtářov 184, Vyškov, Česká republika

Jarmila Slavíková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 14. 8. 1996 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

vznik funkce: 14. 8. 1996

zánik funkce: 8. 6. 2004

Svatopluka Čecha č.101D, Brno, Česká republika

Ing. Jaroslav Mervart

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 1996 - Poslední vztah: 9. 7. 1999

Buzkova 48, Brno, Česká republika

Roman Matiovský

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 1996 - Poslední vztah: 12. 3. 1999

Za kostelem 337, Drnovice, Česká republika

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo zastupuje společnost předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.

od 11. 9. 2014

Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.

do 11. 9. 2014 od 28. 8. 2002

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 28. 8. 2002 od 14. 8. 1996

Další vztahy firmy QUANTUM, a.s.

3 fyzické osoby

Michal Svoboda

První vztah: 7. 5. 2018

Úzká 799, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Roman Matiovský

První vztah: 7. 5. 2018

Karla Kachyni 470/14, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vilém Gottwald

První vztah: 7. 5. 2018

Úlehla 1033, Bučovice, 685 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Michal Svoboda

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 7. 5. 2018

Způsob jednání prokuristy: Prokurista jedná za společnost ve všech věcech souvisejících sprovozem podniku vyjma zcizování azatěžování nemovitostí apodepisuje se tak, že kfirmě společnosti připojí svůj podpis adodatek označující prokuru. do 7. 5. 2018 od 5. 11. 2015

Úzká 799, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Michal Svoboda

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 7. 5. 2018

Způsob jednání prokuristy: Prokurista jedná za společnost ve všech věcech souvisejících sprovozem podniku vyjma zcizování azatěžování nemovitostí apodepisuje se tak, že kfirmě společnosti připojí svůj podpis adodatek označující prokuru. do 7. 5. 2018 od 5. 11. 2015

Úzká 799, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Michal Svoboda

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

Způsob jednání prokuristy: Prokurista jedná za společnost ve všech věcech souvisejících s provozem podniku vyjma zcizování a zatěžování nemovitostí a podepisuje se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. do 5. 11. 2015 od 1. 11. 2005

Úzká 799, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Michal Svoboda

První vztah: 30. 4. 2004 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

Způsob jednání prokuristy: Prokurista jedná za společnost ve všech věcech souvisejících s provozem podniku vyjma zcizování a zatěžování nemovitostí a podepisuje se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. do 1. 11. 2005 od 30. 4. 2004

Tyršova 1013, Slavkov u Brna, Česká republika

Petr Kapounek

První vztah: 30. 4. 1998 - Poslední vztah: 12. 3. 1999

Trpínky 3, Vyškov, Česká republika

Petr Kapounek

První vztah: 23. 4. 1998 - Poslední vztah: 30. 4. 1998

Trpínek 3, Vyškov, Česká republika

Akcionáři

ROMAN MATIOVSKÝ

Karla Kachyni 470/14, Česká republika, Vyškov, 682 01

od 7. 5. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 10. 1996

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 12. 2016
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 7. 2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 8. 1997
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 10. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 10. 1996
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 10. 1996
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 10. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).