Hlavní navigace

Real Litvínov a.s.

Firma Real Litvínov a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1432, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 16 110 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25451821

Sídlo:

Smetanova 520, Litvínov Horní Litvínov, 436 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 7. 2002

DIČ:

CZ25451821

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
55109 Ostatní podobná ubytovací zařízení
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
79110 Činnosti cestovních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1432, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Real Kölbl a.s. od 29. 7. 2002

Obchodní firma

Real Litvínov a.s. od 24. 5. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 29. 7. 2002

adresa

Smetanova 520
Litvínov 43601 od 29. 7. 2002

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 11. 2018

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 13. 11. 2018

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 13. 11. 2018

realitní činnost do 13. 11. 2018 od 29. 7. 2002

správa a údržba nemovitostí do 13. 11. 2018 od 29. 7. 2002

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 8.410.000,- Kč, slovy osm milionů čtyři sta deset tisíc korun českých, upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitá, bude upsáno 7 (sedm) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, za jednu akcii, v listinné podobě, 13 (třináct) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých, za jednu akcii, v listinné podobě a 11 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, za jednu akcii, v listinné podobě. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou pan Alexandr Francírek, narozen 24.9.1966, bytem Horní Jiřetín, Pod Lesem 222/25, PSČ 435 43 a slečna Linda Kölblová, narozena 05.07.1990, bytem Litvínov, Horní Litvínov, Smetano va 520, PSČ 436 01. S ohledem na skutečnost, že nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, nemají akcionáři v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie a všechny akcie upíší předem určení zájemci, a to postupem podle ustanov ení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií je kancelář předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese Litvínov, Smetanova 520, PSČ 436 01 a lhůta pro upisování akcií se stanoví 30 dnů ode dne, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií od společnosti. Doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií od společnosti bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty určené pro upisování akcií. Emisní kurz upisovaných akcií je vždy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Předem určení zájemci jsou povinni splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě do 30 dnů od upsání akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je kancelář předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese Litvínov, Smetanova 520, PSČ 436 01. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládají předem určení zájemci, a to pan Alexandr Francírek, narozen 24.9.1966, bytem Horní Jiřetín, Pod Lesem 222/25, PSČ 435 43, jehož předmětem nepeněžitého vkladu jsou: nemovitosti - dům číslo po pisné 222 v katastrálním území Horní Jiřetín na pozemku číslo parcely St. 972 a pozemky, pozemek číslo parcely St. 972 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2 a pozemek číslo parcely 633/2 - ovocný sad o výměře celkem 3218 m2, zapsané v katastru nemov itostí na listu vlastnictví 1082 pro obec a katastrální území Horní Jiřetín u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a Linda Kölblová, narozena 05.07.1990, bytem Litvínov, Horní Litvínov, Smetanova 520, PSČ 436 01, jejímž předmě tem nepeněžitého vkladu jsou: nemovitosti - dům č.p. 331 v katastrálním území Chudeřín u Litvínova na pozemku číslo parcely 1185 a pozemky, pozemek číslo parcely 1185 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 326 m2, pozemek číslo parcely 679/2 - zahrada o vý měře 549 m2 a pozemek číslo parcely 680/5 o výměře 332 m2, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 506 pro obec Litvínov a katastrální území Chudeřín u Litvínova u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most. Nepěněžité vklady byly oceněny znaleckým posudkem číslo 54/3864/2011 ze dne 25.10.2011 a znaleckým posudkem 55/3864/2011 ze dne 25.10.2011 znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, Ing. Vladimíra Hůdy, Most, Pod Vinicí 46, PSČ 434 01, IČ 134 51 014, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29.10.2011, č.j. 24 Nc 1116/2011 - 7, které nabylo právní moci dne 21.10.2011. Výše ocenění předmětu vkladu určeného prvním posudkem znalce činí 4.840.000,- Kč, slovy čtyři mili ony osm set čtyřicet tisíc korun českých, a výše ocenění předmětu vkladu určeného druhým posudkem znalce činí 3.570.000,- Kč, slovy tři miliony pět set sedmdesát tisíc korun českých, to je celkem 8.410.000,- Kč, slovy osm milionů čtyři sta deset tisíc kor un českých. Za tyto nepeněžité vklady bude vydáno 7 (sedm) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, za jednu akcii, v listinné podobě, 13 (třináct) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100. 000,- Kč, slovy sto tisích korun českých, ze jednu akcii, v listinné podobě a 11 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy desedt tisíc korun českých, za jednu akcii, v listinné podobě. do 6. 6. 2012 od 19. 3. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 16 110 000 Kč

od 6. 6. 2012

Základní kapitál

vklad 7 700 000 Kč

do 6. 6. 2012 od 29. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 14 od 13. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 13. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 11 od 13. 11. 2018
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 14 do 13. 11. 2018 od 6. 6. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 13. 11. 2018 od 6. 6. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 11 do 13. 11. 2018 od 6. 6. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 7 do 6. 6. 2012 od 29. 7. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 7 do 6. 6. 2012 od 29. 7. 2002

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Olga Jezberová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 20. 8. 2018

vznik funkce: 3. 9. 2018

Vančurova 1637, Litvínov, 436 01, Česká republika

Jiřina Součková

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 20. 8. 2018

K Louce 306, Litvínov, 436 01, Česká republika

Historické vztahy

Pavlína Francírková

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 18. 11. 2013

zánik členství: 20. 8. 2018

náměstí Míru 11, Litvínov, 436 01, Česká republika

Jiřina Součková

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 18. 11. 2013

zánik členství: 20. 8. 2018

K Louce 306, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Olga Jezberová

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 18. 11. 2013

zánik členství: 20. 8. 2018

Vančurova 1637, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Olga Jezberová

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2008 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 16. 7. 2008

zánik členství: 16. 10. 2013

Vančurova 1637, Litvínov, 436 01, Česká republika

Pavlína Kölblová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2008 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 16. 7. 2008

zánik členství: 16. 10. 2013

vznik funkce: 16. 7. 2008

zánik funkce: 16. 10. 2013

Náměstí Míru 11, Litvínov, 436 91, Česká republika

Jan Hašek

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2008 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 16. 7. 2008

zánik členství: 16. 10. 2013

Pod Širokým Vrchem 1835, Most, 434 01, Česká republika

Tomáš Wozniak

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2005 - Poslední vztah: 3. 12. 2008

vznik členství: 17. 1. 2005

zánik členství: 16. 7. 2008

Jiráskovo náměstí 503, Postoloprty, 439 45, Česká republika

Helmut Vogel

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2005 - Poslední vztah: 3. 12. 2008

vznik členství: 17. 1. 2005

zánik členství: 16. 7. 2008

Martinů 331, Litvínov, 436 03, Česká republika

David Mandelíček

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 12. 2003 - Poslední vztah: 3. 12. 2008

vznik členství: 10. 10. 2003

zánik členství: 16. 7. 2008

Dlouhá 2389, Kladno, 272 01, Česká republika

Markéta Fichtnerová

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 24. 5. 2005

vznik členství: 29. 7. 2002

zánik členství: 29. 10. 2003

K Loučkám 1354, Litvínov, Česká republika

Petr Vohanka

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 24. 5. 2005

vznik členství: 29. 7. 2002

zánik členství: 29. 10. 2003

Petra Jilemnického 2460/7, Most, Česká republika

Petr Minařík

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 24. 12. 2003

vznik členství: 29. 7. 2002

zánik členství: 31. 7. 2003

Tylova 2076, Litvínov, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Alexandr Francírek

Předseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 20. 8. 2018

vznik funkce: 28. 8. 2018

Pod Lesem 222/25, Horní Jiřetín, 435 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavlína Francírková

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 20. 8. 2018

vznik funkce: 28. 8. 2018

Pod Lesem 222/25, Horní Jiřetín, 435 43, Česká republika

Historické vztahy

Linda Kölblová

Člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2018 - Poslední vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 13. 3. 2012

zánik členství: 13. 2. 2017

Mostecká 281/7, Praha, 118 00, Česká republika

Helmut Vogel

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2015 - Poslední vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 13. 3. 2012

zánik členství: 13. 2. 2017

Martinů 331, Litvínov, 436 03, Česká republika

Alexandr Francírek

Předseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2015 - Poslední vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 13. 3. 2012

zánik členství: 13. 2. 2017

vznik funkce: 13. 3. 2012

zánik funkce: 13. 2. 2017

Pod Lesem 222/25, Horní Jiřetín, 435 43, Česká republika

Alexandr Francírek

Předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 19. 2. 2015

vznik členství: 13. 3. 2012

vznik funkce: 13. 3. 2012

Pod Lesem 222/25, Horní Jiřetín, 435 43, Česká republika

Helmut Vogel

Člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 19. 2. 2015

vznik členství: 13. 3. 2012

Martinů 331, Litvínov, Česká republika

Linda Kölblová

Člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 13. 3. 2012

Smetanova 520, Litvínov, 436 01, Česká republika

Helmut Vogel

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2008 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 16. 7. 2008

zánik členství: 13. 3. 2012

Martinů 331, Litvínov, 436 03, Česká republika

Božena Vogelová

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2008 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 16. 7. 2008

zánik členství: 13. 3. 2012

Martinů 331, Litvínov, 436 03, Česká republika

Linda Kölblová

Předseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2008 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 16. 7. 2008

zánik členství: 13. 3. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2008

zánik funkce: 13. 3. 2012

Smetanova 520, Litvínov, 436 01, Česká republika

Helmut Vogel

Člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 24. 5. 2005

vznik členství: 29. 7. 2002

zánik členství: 17. 1. 2005

Martinů 331, Litvínov, 436 03, Česká republika

Božena Vogelová

Člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 3. 12. 2008

vznik členství: 29. 7. 2002

zánik členství: 16. 7. 2008

Martinů 331, Litvínov, 436 03, Česká republika

Pavlína Kölblová

Člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 24. 5. 2005

vznik členství: 29. 7. 2002

zánik členství: 17. 1. 2005

Smetanova 520, Litvínov, 436 01, Česká republika

Společnost zastupují vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.

od 13. 11. 2018

Za společnost je oprávněn jednat samostatně pouze předseda představenstva společnosti, členové představenstva jednají vždy společně.

do 13. 11. 2018 od 19. 3. 2012

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně, podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti, vytištěné či napsané, připojí kterýkoliv člen přestavenstva svůj vlastnoruční podpis.

do 19. 3. 2012 od 29. 7. 2002

Další vztahy firmy Real Litvínov a.s.

Historické vztahy

Božena Vogelová

První vztah: 24. 5. 2005 - Poslední vztah: 3. 12. 2008

Martinů 331, Litvínov, 436 03, Česká republika

Akcionáři

Božena Vogelová

Martinů, Česká republika, Litvínov, 436 03

do 3. 12. 2008 od 24. 5. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 6. 2002

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 7. 5. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 6. 2002
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).