Hlavní navigace

RIXO a.s.

Firma RIXO a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 25418, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 53 284 480 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

01487779

Sídlo:

Evropská 2690/17, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 3. 2013

DIČ:

CZ01487779

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
66220 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 25418, Městský soud v Praze

Obchodní firma

RIXO a.s. od 23. 6. 2020

Obchodní firma

RIXO s.r.o. do 23. 6. 2020 od 1. 1. 2020

Obchodní firma

HC Insurance Services s.r.o. do 1. 1. 2020 od 13. 3. 2013

Právní forma

Společnost s ručením omezeným od 13. 3. 2013

adresa

Evropská 2690/17
Praha 16000 od 13. 3. 2013

Předmět podnikání

zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály poradenská a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení překladatelská a tlumočnická činnost od 25. 7. 2022

zprostředkování obchodu a služeb poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály poradenská a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení překladatelská a tlumočnická činnost do 25. 7. 2022 od 12. 11. 2021

samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění od 4. 3. 2020

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 12. 11. 2021 od 4. 3. 2020

Činnost pojišťovacího makléře do 4. 3. 2020 od 18. 7. 2018

Činnost pojišťovacího agenta do 4. 3. 2020 od 18. 7. 2018

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály do 4. 3. 2020 od 21. 12. 2017

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků do 4. 3. 2020 od 21. 12. 2017

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení do 4. 3. 2020 od 21. 12. 2017

Překladatelská a tlumočnická činnost do 4. 3. 2020 od 21. 12. 2017

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 21. 12. 2017 od 13. 3. 2013

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti schválila dne 13. ledna 2023 zvýšení základního kapitálu společnosti RIXO a.s. (dále jen "Společnost") a přijala toto usnesení: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 4.198.080,-- Kč (slovy čtyři miliony jedno sto devadesát osm tisíc osmdesát korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 26.238 (dvacet šest tisíc dvě stě třicet osm) kusů akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 160,-- Kč (slovy jedno sto šedesát korun českých) každá, jejichž převoditelnost na třetí osoby (tj. o soby odlišné od stávajících akcionářů) bude omezena souhlasem valné hromady dle stanov (dále společně též jen "Akcie"). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozd ějších předpisů (dále též jen "ZOK") vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci - společnosti EMMA ALPHA HOLDING LTD, se sídlem Kyperská republika, 1066 Nikósie, Themistokli Dervi 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, 3. patro, kancelář 303, registrované u Ministerstva energetiky, o bchodu a průmyslu, oddělení obchodního rejstříku a duševního vlastnictví, Nikósie, pod registračním číslem HE 313347 (dále též jen "Zájemce"). Akcie je možno upsat ve lhůtě 5 (pěti) dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle u stanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne přijetí tohoto usnesení valnou hromadou. 5. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých) bude upsána emisním kursem 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých). 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel (Zájemce) povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 2016980006/6000, IBAN: CZ07 6000 0000 0020 1698 0006, SWIFT: PMBP CZ P P vedený u společnosti PPF banka a.s. od 3. 2. 2023

Valná hromada společnosti schválila dne 6.10. 2022 zvýšení základního kapitálu společnosti RIXO a.s. (dále jen "Společnost") a přijala toto usnesení: 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 4.797.600,-- Kč (slovy čtyři miliony sedm set devadesát sedm tisíc šest set korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 29.985 (dvacet devět tisíc devět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 160,-- Kč (slovy jedno sto šedesát korun českých) každá, jejichž převoditelnost na třet í osoby (tj. osoby odlišné od stávajících akcionářů) bude omezena souhlasem valné hromady dle stanov (dále společně též jen Akcie). 3.Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdě jších předpisů (dále též jen ZOK) vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci společnosti EMMA ALPHA HOLDING LTD, se sídlem Kyperská republika, 1066 Nikósie, Themistokli Dervi 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, 3. patro, kancelář 303, registrovaná u Ministerstva energetiky, obc hodu a průmyslu, oddělení obchodního rejstříku a duševního vlastnictví, Nikósie, pod registračním číslem HE 313347 (dále též jen Zájemce). Akcie je možno upsat ve lhůtě 5 (pěti) dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnes ení valné hromady do obchodního rejstříku. 5.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých) bude upsána emisním kursem 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých). 6.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel (Zájemce) povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 2016980006/6000, IBAN: CZ07 6000 0000 0020 1698 0006, SWIFT: PMBP CZ P P vedený u společnosti PPF banka a.s. do 3. 2. 2023 od 13. 10. 2022

Valná hromada společnosti schválila dne 19. 7. 2022 zvýšení základního kapitálu společnosti RIXO a.s. (dále jen "Společnost") a přijala toto usnesení: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 3.598.400,-- Kč (tři miliony pět set devadesát osm tisíc čtyři sta korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 22.490 (dvacet dva tisíce čtyři sta devadesát) kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých) každá, jejichž převoditelnost na třetí osoby ( tj. osoby odlišné od stávajících akcionářů) bude omezena souhlasem valné hromady dle stanov (dále společně též jen Akcie). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozd ějších předpisů (dále též jen ZOK) vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci společnosti EMMA ALPHA HOLDING LTD, se sídlem Kyperská republika, 1066 Nikósie, Themistokli Dervi 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, 3. patro, kancelář 303, registrovaná u Ministerstva energetiky, ob chodu a průmyslu, oddělení obchodního rejstříku a duševního vlastnictví, Nikósie, pod registračním číslem HE 313347 (dále též jen Zájemce). Akcie je možno upsat ve lhůtě 5 (pěti) dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle usta novení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne přijetí tohoto usnesení valnou hromadou. 5. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn., že jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých) bude upsána emisním kursem 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých). 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel (Zájemce) povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 2016980006/6000, IBAN: CZ07 6000 0000 0020 1698 0006, SWIFT: PMBP CZ P P vedený u společnosti PPF banka a.s. do 3. 2. 2023 od 25. 7. 2022

Valná hromada společnosti schválila dne 17. 2. 2022 zvýšení základního kapitálu společnosti RIXO a.s. (dále jen "Společnost") a přijala toto usnesení: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 4.797.600,-- Kč (čtyři miliony sedm set devadesát sedm tisíc šest set korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 29.985 (dvacet devět tisíc devět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude omezen a souhlasem valné hromady (dále společně též jen "Akcie"). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozd ějších předpisů (dále též jen "ZOK") vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci společnosti EMMA ALPHA HOLDING LTD, se sídlem Kyperská republika, 1066 Nikósie, Themistokli Dervi 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, 3. patro, kancelář 303, registrované u Ministerstva energetiky, obc hodu a průmyslu, oddělení obchodního rejstříku a úřední správy, Nikósie, pod registračním číslem HE 313347 (dále též jen "Zájemce"). Akcie je možno upsat ve lhůtě 5 (pěti) dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne přijetí tohoto usnesení valnou hromadou. 5. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých) bude upsána emisním kursem 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých). 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel (Zájemce) povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 2016980006/6000, IBAN: CZ07 6000 0000 0020 1698 0006, SWIFT: PMBP CZ P P vedený u společnosti PPF banka a.s. do 3. 2. 2023 od 1. 3. 2022

Valná hromada společnosti schválila dne 3. 11. 2021 zvýšení základního kapitálu společnosti RIXO a.s. (dále jen "Společnost") a přijala toto usnesení: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 19.892.800,-- Kč (devatenáct milionů osm set devadesát dva tisíce osm set korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 124.330 (jedno sto dvacet čtyři tisíce tři sta třicet) kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude ome zena souhlasem valné hromady (dále společně též jen "Akcie"). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozd ějších předpisů (dále též jen "ZOK") vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci společnosti EMMA ALPHA HOLDING LTD, se sídlem Kyperská republika, 1066 Nikósie, Themistokli Dervi 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, 3. patro, kancelář 303, registrované u Ministerstva energetiky, obc hodu a průmyslu, oddělení obchodního rejstříku a úřední správy, Nikósie, pod registračním číslem HE 313347 (dále též jen "Zájemce"). Akcie je možno upsat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne přijetí to hoto usnesení valnou hromadou. 5. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých) bude upsána emisním kursem 160,-- Kč (jedno sto šedesát korun českých). 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel (Zájemce) povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 2016980006/6000, IBAN: CZ07 6000 0000 0020 1698 0006, SWIFT: PMBP CZ PP vedený u společnosti PPF banka a.s. do 3. 2. 2023 od 12. 11. 2021

Společnost s ručením omezeným RIXO s.r.o., se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 01487779, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207322, změnila právní formu na akciovou společnost s obchodní fi rmou RIXO a.s. od 23. 6. 2020

Z obchodní společnosti HC Advisory Services s.r.o., jako rozdělované společnosti, se odštěpilo část jejího jmění, a to v důsledku rozdělení formou odštěpení se vznikem jedné nové nástupnické společnosti, a to obchodní společnosti HC ITS s.r.o., se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 088 03 251. Odštěpená část jmění společnosti HC Advisory Services s.r.o. přešla na nástupnickou společnost HC ITS s.r.o. podle projektu rozdělení ze dne 25.9.2019. od 1. 1. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 3. 4. 2019 od 25. 6. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 53 284 480 Kč

od 3. 2. 2023

Základní kapitál

vklad 49 086 400 Kč

do 3. 2. 2023 od 13. 10. 2022

Základní kapitál

vklad 44 288 800 Kč

do 13. 10. 2022 od 25. 7. 2022

Základní kapitál

vklad 40 690 400 Kč

do 25. 7. 2022 od 1. 3. 2022

Základní kapitál

vklad 35 892 800 Kč

do 1. 3. 2022 od 12. 11. 2021

Základní kapitál

vklad 16 000 000 Kč

do 12. 11. 2021 od 23. 6. 2020

Základní kapitál

vklad 200 000 Kč

do 23. 6. 2020 od 13. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 160 Kč, počet: 333 028 od 3. 2. 2023
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 160 Kč, počet: 306 790 do 3. 2. 2023 od 13. 10. 2022
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 160 Kč, počet: 276 805 do 13. 10. 2022 od 25. 7. 2022
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 160 Kč, počet: 254 315 do 25. 7. 2022 od 1. 3. 2022
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 160 Kč, počet: 224 330 do 1. 3. 2022 od 12. 11. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 160 Kč, počet: 100 000 do 12. 11. 2021 od 23. 6. 2020

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Alexandra Mynaříková

Člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2023

vznik členství: 18. 7. 2023

vznik funkce: 18. 7. 2023

Suchý vršek 2132/13, Praha, 158 00, Česká republika

Jiří Brázda

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2023

vznik členství: 1. 1. 2023

Kostelecká 1546, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Ždímal

Předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2022

vznik členství: 23. 6. 2020

vznik funkce: 1. 11. 2022

Panuškova 1301/4, Praha, 140 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Alexandra Mynaříková

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2023 - Poslední vztah: 5. 9. 2023

vznik členství: 18. 7. 2023

vznik funkce: 18. 7. 2023

Suchý vršek 2132/13, Praha, 158 00, Česká republika

RNDr. Pavel Krbec, PhD.

Člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2022 - Poslední vztah: 12. 8. 2023

vznik členství: 23. 6. 2020

zánik členství: 17. 7. 2023

Roklinka 713, Psáry, 252 44, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Bedřichová

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2022 - Poslední vztah: 1. 2. 2023

vznik členství: 23. 6. 2020

zánik členství: 31. 12. 2022

Argentinská 1624/32, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Martin Ždímal

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2021 - Poslední vztah: 16. 11. 2022

vznik členství: 23. 6. 2020

Panuškova 1301/4, Praha, 140 00, Česká republika

RNDr. Pavel Krbec, PhD.

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2020 - Poslední vztah: 16. 11. 2022

vznik členství: 23. 6. 2020

vznik funkce: 23. 6. 2020

zánik funkce: 31. 10. 2022

Roklinka 713, Psáry, 252 44, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Ždímal

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2020 - Poslední vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 23. 6. 2020

Lázeňská 746/33, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

RNDr. Pavel Krbec, PhD.

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2020 - Poslední vztah: 30. 10. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

Roklinka 713, Psáry, 252 44, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Bedřichová

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2020 - Poslední vztah: 25. 4. 2022

vznik členství: 23. 6. 2020

Zahradníčkova 1220/20b, Praha, 150 00, Česká republika

RNDr. Pavel Krbec, PhD.

jednatel

První vztah: 4. 3. 2020 - Poslední vztah: 23. 6. 2020

vznik funkce: 4. 3. 2020

zánik funkce: 23. 6. 2020

Roklinka 713, Psáry, 252 44, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavel Rozehnal

jednatel

První vztah: 3. 4. 2019 - Poslední vztah: 4. 3. 2020

vznik funkce: 26. 3. 2019

zánik funkce: 4. 3. 2020

Na Marně 1135/7, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Aleš Žárský

jednatel

První vztah: 12. 3. 2019 - Poslední vztah: 15. 6. 2020

vznik funkce: 1. 2. 2019

zánik funkce: 19. 5. 2020

Mlýnská 602/31, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Martin Ždímal

jednatel

První vztah: 18. 6. 2018 - Poslední vztah: 23. 6. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2018

zánik funkce: 23. 6. 2020

Lázeňská 746/33, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Ing. Radek Hubený

jednatel

První vztah: 9. 10. 2017 - Poslední vztah: 18. 6. 2018

vznik funkce: 14. 9. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2018

Libeř 268, 252 41, Česká republika

Ing. Radek Hubený

jednatel

První vztah: 9. 10. 2017 - Poslední vztah: 18. 6. 2018

vznik funkce: 14. 9. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2018

Libeř 268, 252 41, Česká republika

Pavel Rozehnal

jednatel

První vztah: 6. 8. 2017 - Poslední vztah: 12. 3. 2019

vznik funkce: 13. 3. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2019

Na Marně 1135/7, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Kohout

jednatel

První vztah: 6. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 10. 2017

vznik funkce: 10. 12. 2014

zánik funkce: 13. 9. 2017

Na dlážděnce 2463/1b, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Petr Kohout

jednatel

První vztah: 6. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 10. 2017

vznik funkce: 10. 12. 2014

zánik funkce: 13. 9. 2017

Na dlážděnce 2463/1b, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Petr Kohout

jednatel

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 7. 2016

vznik funkce: 10. 12. 2014

Nepilova 903/1, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Kohout

jednatel

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 7. 2016

vznik funkce: 10. 12. 2014

Nepilova 903/1, Praha, 190 00, Česká republika

Pavel Horák

jednatel

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik funkce: 13. 3. 2013

zánik funkce: 20. 11. 2014

Nad Vernerákem 1579/9, Praha 4, 148 00, Česká republika

Pavel Rozehnal

jednatel

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik funkce: 13. 3. 2013

Terronská 812/29, Praha, 160 00, Česká republika

Pavel Rozehnal

jednatel

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik funkce: 13. 3. 2013

Terronská 812/29, Praha, 160 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 23. 6. 2020

Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně.

do 23. 6. 2020 od 4. 3. 2020

Každý jednatel je oprávněn zastupovat společnost a činit právní jednání samostatně.

do 4. 3. 2020 od 25. 6. 2014

Jménem společnosti jedná jednatel jako její statutární orgán. Každý jednatel je oprávněn jednat a podepisovat samostatně.

do 25. 6. 2014 od 13. 3. 2013

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Marek Doseděl

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

vznik funkce: 23. 6. 2020

U zeměpisného ústavu 505/1, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Kočka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

Malebná 2067/25, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Stöhr

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Marek Doseděl

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2020 - Poslední vztah: 30. 10. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

U zeměpisného ústavu 505/1, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Marek Doseděl

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2020 - Poslední vztah: 17. 10. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

Bělohorská 188/157, Praha, 169 00, Česká republika

Akcionáři

EMMA ALPHA HOLDING LTD

Themistokli Dervi, 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, 3. patro, byt/kancelář 303, Kyperská republika, Nikósie, 1066

do 23. 2. 2021 od 23. 6. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 3. 2013

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Překladatelská a tlumočnická činnost
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 3. 2013
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).