Hlavní navigace

ROCMAN, a.s.

Firma ROCMAN, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1689, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 008 800 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47117010

Sídlo:

U Mrázovky 1827/24, Praha Smíchov, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 8. 1992

DIČ:

CZ47117010

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1689, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ROCMAN, a.s. od 28. 2. 2001

Obchodní firma

ROCMAN, a.s. od 28. 7. 2015

Obchodní firma

ROCMAN, a.s. do 28. 7. 2015 od 13. 7. 2015

Obchodní firma

ROCMAN, a.s. do 13. 7. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Účetní, a.s. do 17. 6. 2015 od 31. 8. 1992

Obchodní firma

Cabria Software a.s. do 28. 2. 2001 od 26. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 31. 8. 1992

adresa

U Mrázovky 1827/24
Praha 15000 od 3. 1. 2018

adresa

Kováků 554/24
Praha 15000 do 3. 1. 2018 od 13. 7. 2015

adresa

Radlická 740/113c
Praha 5 15000 do 13. 7. 2015 od 23. 5. 2007

adresa

Nad Petruskou 63/1
Praha 2 12000 do 23. 5. 2007 od 15. 9. 2005

adresa

Šmilovského 3/1244
Praha 2 12000 do 15. 9. 2005 od 28. 2. 2001

adresa

U vinné révy 12/2140
Praha 10 do 28. 2. 2001 od 4. 5. 1994

adresa

I vinně révy 12/2140
Praha 10 do 4. 5. 1994 od 26. 1. 1994

adresa

Evropská 94
Praha 6 16000 do 26. 1. 1994 od 31. 8. 1992

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 5. 2015

komplexní služby v oblasti výpočetní techniky do 14. 5. 2015 od 31. 8. 1992

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 14. 5. 2015 od 31. 8. 1992

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) do 14. 5. 2015 od 31. 8. 1992

nakladatelská činnost do 14. 5. 2015 od 31. 8. 1992

vydavatelská činnost do 14. 5. 2015 od 31. 8. 1992

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti, nyní ve výši 3.240.000,00Kč (slovy: třimilionydvěstěčtyřicettisíc korun českých) takto: a) důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je jak osobní zájem akcionářů, tak i důvod ekonomický, neboť současná výše základního kapitálu se, s ohledem na zákonnou výši základního kapitálu, jeví jako nadbytečná s tím, že spol ečnost disponuje nadbytečnými finančními prostředky; b) částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, činí 1.231.200,00Kč (slovy: jedenmiliondvěstětřicetjedentisícdvěstě korun českých) - rozsah snížení základního kapitálu; c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových akcií společnosti, a to - snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.000,00Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 620,00Kč (slovy: šestsetdvacet korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se prove de výměnou dosavadních 2640 (dva tisíce šesti set čtyřiceti) kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 1.000,00Kč (slovy: jedentisíc korun českých), za nových 2640 (dva tisíce šest set čtyřicet) kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 620,00Kč ( slovy: šestsetdvacet korun českých), - snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 2.000,00Kč (slovy: dvatisíce korun českých) na jmenovitou hodnotu 1.240,00Kč (slovy: jedentisícdvěstěčtyřicet korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto ak cií se provede výměnou dosavadních 300 (tří set) kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 2.000,00Kč (slovy: dvatisíce korun českých), za nových 300 (třista) kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 1.240,00Kč (slovy: jedentisícdvěstěčtyřicet ko run českých); d) lhůta pro předložení akcionářem kmenových akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 30 (třicet) dní ode dne písemného vyzvání k tomuto předložení, přičemž představenstvo společnosti způsobem předepsaným zákon em o obchodních korporacích a stanovami společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; e) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s 1.231.200,00Kč (slovy: jedenmiliondvěstětřicetjedentisícdvěstě korun českých) bude naloženo tak, že bude vyplacena akcionářům společnosti, přičemž z této částky bude každému akcionáři vyplacena částka odpovídající poměru celkových jmenovitých hodnot jejich akcií. do 3. 12. 2015 od 27. 7. 2015

Omezení převoditelnosti akcií: k převodu akcií je nutný souhlas představenstva společnosti. od 14. 5. 2015

Valná hromada společnosti rozhoduje, že zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 1,620.000,-- Kč s tím, že a) částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti činí 1,620.000,-- Kč (slovy: Jedenmilionšestsetdvacettisíckorun českých), b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 1620ks (slovy: Jednímtisícemšestistydvaceti) ks akcií kmenových akcií, znějící na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: Jedentisíc korun česk ých), jejichž emisní kurs musí být splacen peněžitými vklady, c) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští d) místem pro vykonání přednostního práva, tj. místem pro upisování akcií, které budou upsány s využitím přednostního práva je Praha 2, Nad Petruskou 63/1, PSČ 120 00. e) lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. lhůta pro upisování akcií, které budou upsány s využitím přednostního práva je 15 (slovy. patnáct) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno oznámit každému akcionáři dopisem adresovaným do místa bydliště nebo sídla akcionáře zapsaného v seznamu akcionářů, který je představenstvo společnosti povinno zaslat každému akcionáři do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, f) na 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) lze upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých); na 1 (slovy: jednu) d osavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 2.000,-- Kč (slovy: Dvatisícekorun českých) lze upsat 2 (slovy: dvě) nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy:Jedentisíc korun českých), g) s využitím přednostního práva budou upisovány akcie kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých); emisní kurs každé akcie upisované s využitím přednostního práva je 1.000,-- Kč ( slovy: Jedentisíc korun českých), h) každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet za tímto účelem společnosti otevřený u banky, a to na účet číslo 2165574001/2400, otevřený u eBanky, a.s. do 27. 10. 2005 od 3. 10. 2005

údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 25.8.1992 formou notářského zápisu ze dne 25.8.1992, byly zvoleny orgány společnosti (členy představenstva, dozor- čí rady) upsáno 100% akcií a splaceno 30% základního jmění společnosti. do 14. 5. 2015 od 31. 8. 1992

výše reservního fondu: 10% tj. 102.000,-Kčs do 14. 5. 2015 od 31. 8. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 008 800 Kč

od 3. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 3 240 000 Kč

do 3. 12. 2015 od 27. 10. 2005

Základní kapitál

vklad 1 620 000 Kč

do 27. 10. 2005 od 28. 2. 2001

Základní kapitál

vklad 1 020 000 Kč

do 28. 2. 2001 od 31. 8. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 620 Kč, počet: 2 640 od 3. 12. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 1 240 Kč, počet: 300 od 3. 12. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 640 do 3. 12. 2015 od 27. 10. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 2 000 Kč, počet: 300 do 3. 12. 2015 od 28. 2. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 020 do 27. 10. 2005 od 31. 8. 1992

Statutární orgán

4 fyzické osoby

RNDr. Pavel Novák

předseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

vznik funkce: 20. 3. 2015

Buš 108, 252 08, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Tomáš Novák

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Hrudičkova 2099/32, Praha, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Miloš Uzel

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Heřmanova 1166/28, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Pavel Novák

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

vznik funkce: 20. 3. 2015

Renoirova 647/27, Praha, 152 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

RNDr. Pavel Novák

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

vznik funkce: 20. 3. 2015

Renoirova 647/27, Praha, 152 00, Česká republika

Tomáš Novák

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Hrudičkova 2099/32, Praha 4, 148 00, Česká republika

Tomáš Novák

Člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

zánik členství: 20. 3. 2015

Hrudičkova 2099/32, Praha 4, 148 00, Česká republika

RNDr. Pavel Novák

Předseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

zánik členství: 20. 3. 2015

zánik funkce: 20. 3. 2015

Renoirova 27, Praha 5, Česká republika

RNDr. Miloš Uzel

Člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

zánik členství: 20. 3. 2015

Heřmanova 28, Praha 7, Česká republika

Tomáš Novák

Člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

Hrudičkova 2099, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Boček

Člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Pujmanové 1543/34, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Podroužek

Člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Kotorská 1570/12, Praha 4, Česká republika

James G. Guidi

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1992 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

Vostrovská 18, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Šafář

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 1992 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Kmochová 12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Martin Huml

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 1992 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

Jugoslávských partyzánů 36, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ve všech záležitostech zastupují společnost členové představenstva společnosti, a to tak, že za společnost jedná samostatně každý člen představenstva.

od 14. 5. 2015

Jednání a podepisování za společnost: Za společnost jednají a za ni podepisují členové představenstva a to každý samostatně, tak že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 14. 5. 2015 od 31. 8. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Martin Šafář

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

9. května 456, Kamenné Žehrovice, 273 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Bašus

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

vznik funkce: 20. 3. 2015

Eliášova 327/12, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

Sibeliova 374/14, Praha, 162 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Šafář

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2007 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

zánik členství: 20. 3. 2015

9. května 456, Kamenné Žehrovice, 273 01, Česká republika

Ing. Martin Šafář

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 23. 5. 2007

9. května 456, Kamenné Žehrovice, Česká republika

Petr Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

zánik členství: 20. 3. 2015

Na Maninách 23, Praha 7, Česká republika

Jan Bašus

Předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

zánik členství: 20. 3. 2015

zánik funkce: 20. 3. 2015

Eliášova 12, Praha 6, Česká republika

Olga Pehlíková

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 1994 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Pujmanové 1543/34, Praha 4, Česká republika

Ing. Jana Kunešová

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Na Slupi 7, Praha 2, Česká republika

Ing. Lubomír Šafář

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Hvězdova 25/1568, Praha 4, Česká republika

Plga Pehlíková

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 5. 1994

Pujmanové 1543/34, Praha 4, Česká republika

Raymond A. Guidi

člen

První vztah: 31. 8. 1992 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

840 S. Collier Bvld., 1004 Marco Island Florida, Česká republika

Ing. Miroslav Huml CSc.

člen

První vztah: 31. 8. 1992 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

kpt. Jaroše 606/36, Most, 434 01, Česká republika

JUDr. Petra Zelenková

člen

První vztah: 31. 8. 1992 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

V luhu 16, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztahy firmy ROCMAN, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 31. 8. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Překladatelská a tlumočnická činnost
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 8. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).