Hlavní navigace

ROI Hunter a.s.

Firma ROI Hunter a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7312, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 970 961 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

03103048

Sídlo:

Milady Horákové 1957/13, Brno, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 6. 2014

DIČ:

CZ03103048

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
02100 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
10 Výroba potravinářských výrobků
14 Výroba oděvů
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
231 Výroba skla a skleněných výrobků
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
55 Ubytování
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7312, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

TINDON Media a.s. od 12. 6. 2014

Obchodní firma

ROI Hunter a.s. od 12. 11. 2014

Obchodní firma

ROI Hunter a.s. do 12. 11. 2014 od 23. 10. 2014

Obchodní firma

ROI Hunter a.s. do 23. 10. 2014 od 17. 10. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 12. 6. 2014

adresa

Milady Horákové 1957/13
Brno 60200 od 6. 5. 2015

adresa

28. října 767/12
Praha 11000 do 6. 5. 2015 od 17. 9. 2014

adresa

Moravanů 2153/37
Praha 6 16900 do 17. 9. 2014 od 12. 6. 2014

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 9. 2014

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 12. 6. 2014

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti ROI Hunter a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ROI Hunter a.s. peněžitým vkladem o částku ve výši 323.101,- Kč, ze současné výše základního kapitálu 2.647.860,- Kč na 2.970.961,- Kč po zvýšení základního kapit álu společnosti ROI Hunter a.s., za následujících podmínek: (A)Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku se nepřipouští; (B)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 323.101 kusů nových preferenčních akcií znějících na jméno (preferenční akcie A3 Series A3 Preferred Shares), o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, přič emž emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1,- Kč za jednu preferenční akcii znějící na jméno (preferenční akcie A3 Series A3 Preferred Shares) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč vyda nou v listinné podobě. S nově upsanými preferenčními akciemi (preferenční akcie A3 Series A3 Preferred Shares) bude spojeno přednostní právo na výplatu preferenčního zůstatku (Preference Amount) za podmínek sjednaných všemi akcionáři společnosti ROI Hunt er a.s. v akcionářské smlouvě. Se všemi nově upsanými preferenčními akciemi jsou spojena běžná hlasovací práva, přičemž s každou z nich je spojen jeden hlas pro účely hlasování na valné hromadě či mimo ni. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a poč et zůstávají nezměněny; (C)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se akcionáři tohoto přednostního práva vzdali, nebudou upsány dohodou akcionářů, nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kter ým je společnost AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem Czerska 8/10, 00-732 Varšava, Polská republika, registrační číslo: 011559486, která upíše 323.101 kusů nových preferenčních akcií znějících na jméno (preferenční akcie A3 Series A3 Preferred Shares), v list inné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč při emisním kursu ve výši 1,- Kč (E)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 dní. Počátek běhu upisovací lhůty je přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (F)Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ROI Hunter a.s., v budově na adrese Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost ROI Hunter a.s. a u pisovatel nedohodnou jinak; (G)Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřen y a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v tomto § 479. (H)Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 10 dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na účet č. 608621999/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. od 17. 6. 2019

Valná hromada společnosti ROI Hunter a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ROI Hunter a.s. peněžitým vkladem o částku ve výši 323.102,- Kč, ze současné výše základního kapitálu 2.324.758,- Kč na 2.647.860,- Kč po zvýšení základního kapit álu společnosti ROI Hunter a.s., za následujících podmínek: (A)Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku se nepřipouští; (B)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 323.102 kusů nových preferenčních akcií znějících na jméno (preferenční akcie A2 Series A2 Preferred Shares), o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, přič emž emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1,- Kč za jednu preferenční akcii znějící na jméno (preferenční akcie A2 Series A2 Preferred Shares) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč vyd anou v listinné podobě. S nově upsanými preferenčními akciemi (preferenční akcie A2 Series A2 Preferred Shares) bude spojeno přednostní právo na výplatu preferenčního zůstatku (Preference Amount) za podmínek sjednaných všemi akcionáři společnosti ROI Hun ter a.s. v akcionářské smlouvě. Se všemi nově upsanými preferenčními akciemi jsou spojena běžná hlasovací práva, přičemž s každou z nich je spojen jeden hlas pro účely hlasování na valné hromadě či mimo ni. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a po čet zůstávají nezměněny; (C)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se akcionáři tohoto přednostního práva vzdali, nebudou upsány dohodou akcionářů, nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kter ým je společnost AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem Czerska 8/10, 00-732 Varšava, Polská republika, registrační číslo: 011559486, která upíše 323.102 kusů nových preferenčních akcií znějících na jméno (preferenční akcie A2 Series A2 Preferred Shares), v lis tinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč při emisním kursu ve výši 1,- Kč (E)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 dní. Počátek běhu upisovací lhůty je přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (F)Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ROI Hunter a.s., v budově na adrese Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost ROI Hunter a.s. a u pisovatel nedohodnou jinak; (G)Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřen y a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v tomto § 479. (H)Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 10 dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na účet č. 608621999/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. od 3. 10. 2018

Valná hromada společnosti ROI Hunter a.s. dne 14.9.2018 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ROI Hunter a.s. peněžitými vklady o částku ve výši 63.448,- Kč (šedesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun českých), ze současné výše základního kapitálu 2.261.270,- Kč (dva miliony dvě stě šedesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát korun českých) na 2.324.758,- Kč (dva miliony tři sta dvacet čtyři tisíc sedm set padesát osm korun českých) po zvýšení základního kapitálu společnosti ROI Hunter a.s., za následujících podmínek: (A)Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku se nepřipouští; (B)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním (i) 19.595 (devatenáct tisíc pět set devadesát pět) kusů nových preferenčních akcií znějících na jméno (preferenční akcie A0 Series A0 Preferred Shares), o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká), které budou všechny vydány v listinné podobě, přičemž emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu preferenční akcii zně jící na jméno (preferenční akcie A0 Series A0 Preferred Shares) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) vydanou v listinné podobě; s nově upsanými preferenčními akciemi (preferenční akcie A0 Series A0 Preferred Shares) bude spojeno p řednostní právo na výplatu preferenčního zůstatku (Preference Amount) za podmínek sjednaných všemi akcionáři společnosti ROI Hunter a.s. v akcionářské smlouvě, (ii) 43.893 (čtyřicet tři tisíc osm set devadesát tři) kusů nových preferenčních akcií znějícíc h na jméno (preferenční akcie A1 Series A1 Preferred Shares), o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna českých), které budou všechny vydány v listinné podobě, přičemž emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká ) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu preferenční akcii znějící na jméno (preferenční akcie A1 Series A1 Preferred Shares) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna českých) vydanou v listinn é podobě. S nově upsanými preferenčními akciemi (preferenční akcie A1 Series A1 Preferred Shares) bude spojeno přednostní právo na výplatu preferenčního zůstatku (Preference Amount) za podmínek sjednaných všemi akcionáři společnosti ROI Hunter a.s. v akc ionářské smlouvě. Se všemi nově upsanými preferenčními akciemi jsou spojena běžná hlasovací práva, přičemž s každou z nich je spojen jeden hlas pro účely hlasování na valné hromadě či mimo ni. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady, s nabídkou upisování akcií určeným zájemcům; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se akcionáři tohoto přednostního práva vzdali, nebudou upsány dohodou akcionářů, nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všechny akcie budou nabídnuty zájemcům, kterými jsou: -akcionář Karel Tlusťák, datum narození 21.1.1986, bydliště Renneská třída 395/19, Štýřice, 639 00 Brno, který upíše (i) 12.649 (dvanáct tisíc šest set čtyřicet devět) kusů nových preferenčních akcií na jméno (preferenční akcie A0 Series A0 Preferred Sha res), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) při emisním kursu ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), a (ii) 20.940 (dvacet tisíc devět set čtyřicet) kusů nových preferenčních akcií na jméno (preferenční akcie A1 Series A1 Prefe rred Shares), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) při emisním kursu ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), , -akcionář Zdenko Zvada, datum narození 12.10.1984, bydliště Vinice 7/c, 902 03 Pezinok, Slovenská republika, který upíše (i) 6.946 (šest tisíc devět set čtyřicet šest) kusů nových preferenčních akcií na jméno (preferenční akcie A0 Series A0 Preferred Sha res), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) při emisním kursu ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), a (ii) 2.460(dva tisíce čtyři sta šedesát) kusů nových preferenčních akcií na jméno (preferenční akcie A1 Series A1 Preferred Shares), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) při emisním kursu ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), -akcionář Milan Janoštík, datum narození 13.2.1985, bydliště Dornych 147/110, 617 00 Brno, který upíše 5.927 (pět tisíc devět set dvacet sedm) kusů nových preferenčních akcií na jméno (preferenční akcie A1 Series A1 Preferred Shares), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) při emisním kursu ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), -Lukáš Krejča, datum narození 17.5.1990, bydliště Radlická 473/68, Smíchov, 150 00 Praha 5, který upíše 3.230 (tři tisíce dvě stě třicet) kusů nových preferenčních akcií na jméno (preferenční akcie A1 Series A1 Preferred Shares), v listinné podobě, o jme novité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) při emisním kursu ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), -Pavel Šafařík, datum narození 26.6.1989, bydliště tř. Masarykova 1033, 698 01 Veselí nad Moravou, který upíše 2.974 (dva tisíce devět set sedmdesát čtyři) kusů nových preferenčních akcií na jméno (preferenční akcie A1 Series A1 Preferred Shares), v list inné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) při emisním kursu ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), -Roman Šedivý, datum narození 15.4.1989, bydliště Čáslavská 1159, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, který upíše 738 (sedm set třicet osm) kusů nových preferenčních akcií na jméno (preferenční akcie A1 Series A1 Preferred Shares), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) při emisním kursu ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), a -akcionář společnost AAV SPV1 PTE. LTD., společnost zapsaná v rejstříku společností státu Singapur pod číslem 201633583R, se sídlem 30 Bukit Pasoh Road, Yee Lan Court, Singapur, která upíše 7.624 (sedm tisíc šest set dvacet čtyři) kusů nových preferenčníc h akcií na jméno (preferenční akcie A1 Series A1 Preferred Shares), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) při emisním kursu ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), (dále všichni jen předem určení zájemci); (E)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 (třicet) dní. Počátek běhu upisovací lhůty je přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (F)Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ROI Hunter a.s., v budově na adrese Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost ROI Hunter a.s. a u pisovatelé nedohodnou jinak; (G)Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřen y a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v tomto § 479. (H)Emisní kurs upsaných akcií splácený v penězích musí být splacen nejpozději do 10 dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smluv o úpisu akcií, a to na účet č. 608621999/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. do 3. 10. 2018 od 17. 9. 2018

Valná hromada přijala dne 30.10.2017 toto rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 15 795,-- Kč (patnáct tisíc sedm set devadesát pět korun českých) výlučně peněžitými vklady 2. na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 15 795 (patnáct tisíc sedm set devadesát pět) kusů nových nekótovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká), v listinné podobě, s nimiž budou spojena zvláštní práva - preferenční akcie C (Seed 3 Preferred Shares) 3. zvláštními právy spojenými s preferenčními akcie C (Seed 3 Preferred Shares) jse přednostní právo na výplatu Preferenčního Zůstatku C (jak je definován níže) ze Společnosti za následujících podmínek: Preferenční akcie C (Seed 3 Preferred Shares) akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo na výplatu Preferenčního Zůstatku C (jak je definován níže) ze společnosti za následujících podmínek: (a) nastane některá z následujících skutečností: (i) zrušení společnosti s likvidací, kdy se Preferenční Zůstatek C vyplácí z likvidačního zůstatku společnosti; a/nebo (ii) přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu, kdy se Preferenční Zůstatek C vyplácí z případného finančního plnění ve prospěch akcionářů Společnosti; a/nebo (iii) přeměna ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v jejímž důsledku ztratí akcionáři společnosti většinový podíl na hlasovacích právech v nástupnické společnosti; a/nebo (iv) převod (nebo jiná dispozice, včetně udělení licence k) závodu, jeho části nebo jiného majetku Společnosti (včetně práv duševního a průmyslového vlastnictví), který by znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu, struktury majetku (včetně prá v duševního a průmyslového vlastnictví) společnosti nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, kdy se Preferenční Zůstatek C vyplácí z dividendového výnosu akcionářů společnosti; a zároveň (b) akcionáři vlastnící Preferenční akcie C uplatní svá práva na Preferenční Zůstatek C vůči Společnosti, a to písemně či ústně, na valné hromadě rozhodující o vyplacení plnění na základě skutečností uvedených v odst. a) tohoto článku stanov pod body (i) až (iv). Práva na vyplacení Preferenčního Zůstatku C (jak je definován níže) spojené s Preferenčními akciemi C mohou akcionáři vlastnící tyto akcie uplatnit každý samostatně, avšak výhradně jen ke všem Preferenčním akciím C, které daný akcionář vlastní. Pro vylouč ení všech pochybností platí, že akcionáři vlastnící Preferenční akcie C mohou na valné hromadě Společnosti buď alternativně uplatnit svá práva na Preferenční Zůstatek C nebo se podílet na vyplacení finančního plnění ze společnosti na základě skutečností u vedených v odst. a) tohoto článku stanov pod body (i) až (iv) poměrně s ostatními akcionáři společnosti dle podílu představovaného jimi vlastněnými Preferenčními akciemi C na základním kapitálu společnosti, přičemž platí, že v rámci výplaty daného plnění lze využít pouze jednu z uvedených variant ve vztahu ke všem Preferenčním akciím C vlastněných příslušným akcionářem. Za předpokladu splnění výše uvedených skutečností se akcionáři vlastnící Preferenční akcie C mohou přednostně podílet na výplatě takových finančních prostředků ze Společnosti, přičemž platí, že akcionáři Milanu Janoštíkovi, nar. dne 13. února 1985, bytem Brno, Komárov, Dornych 147/110, PSČ 617 00 náleží na všechny jím vlastněné Preferenční Akcie C celková částka odpovídající částce Milan Janostik Investment, jak je definována v Dohodě akcionářů, přičemž výše uvedená částka příslušející danému akcionáři je ode dne emise Preferenčních akcií C zhodnocována (navyšována) o úrok ve výši 8 % p.a. (každá příslušná celková částka po jejím zhodnocení připadající na daného akcionáře dále jen Preferenční Zůstatek C). Akcionáři mohou uplatnit právo na výplatu Preferenčního Zůstatku C i jen k části Preferenčního Zůstatku C. Pro vyloučení pochybností dále platí, že (a) výplata Preferenčního Zůstatku C bude realizována přednostně, bez účasti ostatních akcionářů společnost i, (b) vyplacením celého příslušného Preferenčního Zůstatku C v celé výši jsou preferenční práva spojená s preferenčními akciemi C daného akcionáře zkonzumována a nadále jsou s nimi spojená práva jako s ostatními kmenovými akciemi, a (c) v případě částečn é výplaty Preferenčního Zůstatku C se snižuje zbývající částka příslušného Preferenčního Zůstatku C připadajícího na daného akcionáře. S Preferenčními akciemi C jsou spojena běžná hlasovací práva, přičemž s každou Preferenční akcií C je spojen jeden hlas pro účely hlasování na valné hromadě či mimo ni. V případě rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti z důvodů neuvedených v odst. a) toh oto článku stanov pod body (i) až (iv) mají vlastníci Preferenčních akcií C právo na podíl na zisku poměrně k jejich podílu na základním kapitálu společnosti. 4. tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se současně mění Článek 4 odst. 5 stanov společnosti tak, že za stávající znění doplňuje: C) Preferenční akcie C (Seed 3 Preferred Shares) akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo na výplatu Preferenčního Zůstatku C (jak je definován níže) ze společnosti za následujících podmínek: (a) nastane některá z následujících skutečností: (i) zrušení společnosti s likvidací, kdy se Preferenční Zůstatek C vyplácí z likvidačního zůstatku společnosti; a/nebo (ii) přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu, kdy se Preferenční Zůstatek C vyplácí z případného finančního plnění ve prospěch akcionářů Společnosti; a/nebo (iii) přeměna ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v jejímž důsledku ztratí akcionáři společnosti většinový podíl na hlasovacích právech v nástupnické společnosti; a/nebo (iv) převod (nebo jiná dispozice, včetně udělení licence k) závodu, jeho části nebo jiného majetku Společnosti (včetně práv duševního a průmyslového vlastnictví), který by znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu, struktury majetku (včetně prá v duševního a průmyslového vlastnictví) společnosti nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, kdy se Preferenční Zůstatek C vyplácí z dividendového výnosu akcionářů společnosti; a zároveň (b) akcionáři vlastnící Preferenční akcie C uplatní svá práva na Preferenční Zůstatek C vůči Společnosti, a to písemně či ústně, na valné hromadě rozhodující o vyplacení plnění na základě skutečností uvedených v odst. a) tohoto článku stanov pod body (i) až (iv). Práva na vyplacení Preferenčního Zůstatku C (jak je definován níže) spojené s Preferenčními akciemi C mohou akcionáři vlastnící tyto akcie uplatnit každý samostatně, avšak výhradně jen ke všem Preferenčním akciím C, které daný akcionář vlastní. Pro vylouč ení všech pochybností platí, že akcionáři vlastnící Preferenční akcie C mohou na valné hromadě Společnosti buď alternativně uplatnit svá práva na Preferenční Zůstatek C nebo se podílet na vyplacení finančního plnění ze společnosti na základě skutečností u vedených v odst. a) tohoto článku stanov pod body (i) až (iv) poměrně s ostatními akcionáři společnosti dle podílu představovaného jimi vlastněnými Preferenčními akciemi C na základním kapitálu společnosti, přičemž platí, že v rámci výplaty daného plnění lze využít pouze jednu z uvedených variant ve vztahu ke všem Preferenčním akciím C vlastněných příslušným akcionářem. Za předpokladu splnění výše uvedených skutečností se akcionáři vlastnící Preferenční akcie C mohou přednostně podílet na výplatě takových finančních prostředků ze Společnosti, přičemž platí, že akcionáři Milanu Janoštíkovi, nar. dne 13. února 1985, bytem Brno, Komárov, Dornych 147/110, PSČ 617 00 náleží na všechny jím vlastněné Preferenční Akcie C celková částka odpovídající částce Milan J anostik Investment, jak je definována v Dohodě akcionářů, přičemž výše uvedená částka příslušející danému akcionáři je ode dne emise Preferenčních akcií C zhodnocována (navyšována) o úrok ve výši 8 % p.a. (každá příslušná celková částka po jejím zhodnocen í připadající na daného akcionáře dále jen Preferenční Zůstatek C). Akcionáři mohou uplatnit právo na výplatu Preferenčního Zůstatku C i jen k části Preferenčního Zůstatku C. Pro vyloučení pochybností dále platí, že (a) výplata Preferenčního Zůstatku C bude realizována přednostně, bez účasti ostatních akcionářů společnost i, (b) vyplacením celého příslušného Preferenčního Zůstatku C v celé výši jsou preferenční práva spojená s preferenčními akciemi C daného akcionáře zkonzumována a nadále jsou s nimi spojená práva jako s ostatními kmenovými akciemi, a (c) v případě částečn é výplaty Preferenčního Zůstatku C se snižuje zbývající částka příslušného Preferenčního Zůstatku C připadajícího na daného akcionáře. S Preferenčními akciemi C jsou spojena běžná hlasovací práva, přičemž s každou Preferenční akcií C je spojen jeden hlas pro účely hlasování na valné hromadě či mimo ni. V případě rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti z důvodů neuvedených v odst. a) tohoto článku stanov pod body (i) až (iv) mají vlastníci Preferenčních akcií C právo na podíl na zisku poměrně k jejich pod ílu na základním kapitálu společnosti. 5. upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 6. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,-- Kč (jednu korunu českou) 7. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému předem určenému zájemci, a to: 7.1. Milanu Janoštíkovi, nar. 13. února 1985, adresa bydliště Dornych 147/110, Komárov, Brno 8. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 9. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 60 (šedesát dnů) od odeslání písemné informace o možnosti upsání nových akcií; místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno, v pracovní dny v době od 9.00 d o 14.00 hodin 10. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na účet společnosti číslo 608621999/5500 do 23. 11. 2017 od 23. 11. 2017

Valná hromada přijala dne 29.5.2017 toto rozhodnutí: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 232 662,-- Kč (dvě stě třicet dva tisíce šest set šedesát dvě koruny české) výlučně peněžitými vklady 2.na zvýšení základního kapitálu budou vydány 232 662 (dvě stě třiceti dva tisíce šest set šedesát dva) kusy nových nekótovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká), které budou vydány v listinné podobě a s nim iž budou spojena zvláštní práva - preferenční akcie B (Seed 2 Preferred Shares) 3.zvláštními právy spojenými s preferenčními akcie B (Seed 2 Preferred Shares) jsou: akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo na výplatu Preferenčního Zůstatku B, jak je definován ve stanovách společnosti 4.upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 5.emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,-- Kč (jedna koruna česká) 6.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům: 6.1.Karlu Tlusťákovi celkem 79 607 (sedmdesát devět tisíc šest set sedm) kusů akcií 6.2.společnosti Enern Mint s.r.o. celkem 62 665 (šedesát dva tisíce šest set šedesát pět) kusů akcií 6.3.Zdenko Zvadovi celkem 7 987 (sedm tisíc devět set osmdesát sedm) kusů akcií 6.4.společnosti AAV SPV1 PTE. LTD., zapsané v rejstříku společností státu Singapur pod číslem 201633583R, se sídlem 30 Bukit Pasoh Road, Yee Lan Court, Singapur, celkem 82 403 (osmdesát dva tisíce čtyři sta tři) kusy akcií 7.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 8.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 60 (šedesát dnů) od odeslání písemné informace o možnosti upsání nových akcií; místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 9.emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na účet společnosti číslo 608621999/5500 10.valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií 10.1.pohledávka společnosti za AAV SPV1 PTE. LTD. z titulu nesplaceného vkladu do základního kapitálu v částce 82.403,-- Kč (osmdesát dva tisíce čtyři sta tři koruny české) proti budoucí pohledávce AAV SPV1 PTE. LTD. za společností z titulu úvěru poskytnu tého na základě smlouvy o konvertibilním úvěru ze dne 25.5.2017 v částce 400.000,-- EUR ( čtyři sta tisíc euro), započítána bude část jistiny pohledávky AAV SPV1 PTE. LTD. v částce 82.403,--Kč 10.2.pohledávka společnosti za Karlem Tlusťákem z titulu nesplaceného vkladu do základního kapitálu v částce 79.607,-- Kč (sedmdesát devět tisíc šest set sedm korun českých) proti pohledávce Karla Tlusťáka za společností z titulu úvěru poskytnutého na zák ladě smluv o konvertibilním úvěru, započítána bude část jistiny pohledávky Karla Tlusťáka v částce 79.607,--Kč 10.3.pohledávka společnosti za společností Enern Mint s.r.o. z titulu nesplaceného vkladu do základního kapitálu v částce 62.665,-- Kč (šedesát dva tisíc šest set šedesát pět koruny české) proti pohledávce Enern Mint s.r.o. za společností z titulu úvěru p oskytnutého na základě smluv o konvertibilním úvěru, započítána bude část jistiny pohledávky Enern Mint s.r.o. v částce 62.665,--Kč 10.4.pohledávka společnosti za Zdenkem Zvadou z titulu nesplaceného vkladu do základního kapitálu v částce 7.987,-- Kč (sedm tisíc devět set osmdesát sedm korun českých) proti pohledávce Zdenka Zvady za společností z titulu úvěru poskytnutého na základě s mlouvy o konvertibilním úvěru, započítána bude část jistiny pohledávky Zdenka Zvady v částce 7.987,--Kč 11.představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh smlouvy o započtení pohledávek 12.valná hromada podle § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrhy smluv o započtení, které jsou přílohami tohoto rozhodnutí do 22. 6. 2017 od 22. 6. 2017

Valná hromada přijala dne 5. května 2016 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 12 813,-- Kč (dvanáct tisíc osm set třináct korun českých), vydáním 12 813 (dvanácti tisíc osmi set třinácti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,-- Kč (jedna koruna česká) 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, jímž je Zdenko Zvada, nar. 12. října 1984, adresa bydliště Vinice 7/c, 902 03 Pezinok, Slovenská republika 4. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 5. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 60 (šedesát dnů) od odeslání písemné informace o možnosti upsání nových akcií; místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno, v pracovní dny v době od 9.00 d o 14.00 hodin 6. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na účet společnosti číslo 608621999/5500. do 22. 6. 2017 od 30. 9. 2016

Došlo k rozdělení odštěpením společnosti Business Factory s.r.o., IČ: 283 56 624, se sídlem Brno - Brno-město, Bašty 415/6, PSČ 602 00, sp. zn. C 63427, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63427, sloučením se společností ROI Hunter a.s., IČ: 03103048, se sídlem 28. října 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn.: B 19809, vedená u Městského soudu v Praze. Na společnost ROI Hunter a.s., jako nástupnickou společnost, přešla v důsledku rozdělení odštěpením odštěpovaná část jmění společnosti Bu siness Factory s.r.o., jako rozdělované společnosti, uvedená v projektu rozdělení odštěpením. od 23. 10. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 17. 9. 2014 od 12. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 23. 10. 2014 od 12. 6. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 970 961 Kč

od 17. 6. 2019

Základní kapitál

vklad 2 647 860 Kč

do 17. 6. 2019 od 3. 10. 2018

Základní kapitál

vklad 2 324 758 Kč

do 3. 10. 2018 od 17. 9. 2018

Základní kapitál

vklad 2 261 270 Kč

do 17. 9. 2018 od 23. 11. 2017

Základní kapitál

vklad 2 245 475 Kč

do 23. 11. 2017 od 22. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 2 012 813 Kč

do 22. 6. 2017 od 30. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 9. 2016 od 12. 6. 2014
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 323 101 od 17. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 1 302 304 od 3. 10. 2018
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 710 509 od 3. 10. 2018
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 232 662 od 3. 10. 2018
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 15 795 od 3. 10. 2018
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 19 595 od 3. 10. 2018
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 43 893 od 3. 10. 2018
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 323 102 od 3. 10. 2018
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 19 595 do 3. 10. 2018 od 17. 9. 2018
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 43 893 do 3. 10. 2018 od 17. 9. 2018
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 15 795 do 3. 10. 2018 od 23. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 1 302 304 do 3. 10. 2018 od 22. 6. 2017
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 710 509 do 3. 10. 2018 od 22. 6. 2017
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 232 662 do 3. 10. 2018 od 22. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 12 813 do 22. 6. 2017 od 30. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 1 289 491 do 22. 6. 2017 od 26. 8. 2015
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 710 509 do 22. 6. 2017 od 26. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 1 467 065 do 26. 8. 2015 od 12. 11. 2014
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 532 935 do 26. 8. 2015 od 12. 11. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 12. 11. 2014 od 12. 6. 2014

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Karel Schindler

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2021

vznik členství: 24. 5. 2021

Klokočí 649/13, Brno, 644 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Karel Schindler

člen správní rady

První vztah: 3. 6. 2020 - Poslední vztah: 15. 7. 2021

vznik členství: 22. 4. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

Klokočí 649/13, Brno, 644 00, Česká republika

Karel Schindler

Statutární ředitel

První vztah: 3. 6. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 22. 4. 2016

Klokočí 649/13, Brno, 644 00, Česká republika

Karel Schindler

člen správní rady

První vztah: 20. 5. 2020 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 22. 4. 2016

Renneská třída 395/19, Brno, 639 00, Česká republika

Karel Schindler

Statutární ředitel

První vztah: 20. 5. 2020 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik funkce: 22. 4. 2016

Renneská třída 395/19, Brno, 639 00, Česká republika

Vincent Dinant Bernardus Veehof

člen správní rady

První vztah: 11. 3. 2019 - Poslední vztah: 15. 7. 2021

vznik členství: 25. 9. 2018

zánik členství: 21. 5. 2021

MARINA WAY 21, SINGAPORE, Singapurská republika

Karel Tlusťák

člen správní rady

První vztah: 11. 3. 2019 - Poslední vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 22. 4. 2016

Renneská třída 395/19, Brno, 639 00, Česká republika

Karel Tlusťák

Statutární ředitel

První vztah: 11. 3. 2019 - Poslední vztah: 20. 5. 2020

vznik funkce: 22. 4. 2016

Renneská třída 395/19, Brno, 639 00, Česká republika

Barbara Rudnicka

člen správní rady

První vztah: 3. 10. 2018 - Poslední vztah: 15. 7. 2021

vznik členství: 25. 9. 2018

zánik členství: 21. 5. 2021

ul. Pulaskiego 29, Namyslów, Polská republika

Tomáš Obrtač

člen správní rady

První vztah: 3. 10. 2018 - Poslední vztah: 15. 7. 2021

vznik členství: 25. 9. 2018

zánik členství: 21. 5. 2021

Stračia 2150/92, Nitra, 949 01, Slovenská republika

Karel Tlusťák

První vztah: 14. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2019

vznik funkce: 25. 8. 2014

zánik funkce: 22. 4. 2016

Renneská třída 395/19, Brno, 639 00, Česká republika

Karel Tlusťák

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 10. 2015

vznik členství: 25. 8. 2014

Palackého 693, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

Jan Lustig

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2014 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2014

zánik funkce: 25. 8. 2014

Moravanů 2153/37, Praha 6, 169 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 15. 7. 2021

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

do 1. 1. 2021 od 17. 9. 2014

Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

do 17. 9. 2014 od 12. 6. 2014

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Barbara Rudnicka

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2021

vznik členství: 21. 5. 2021

vznik funkce: 24. 5. 2021

Pulaskiego 24, Namyslow, Polská republika

Vincent Dinant Bernardus Veehof

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2021

vznik členství: 21. 5. 2021

43 Jalan Merah Saga, Singapur, Singapurská republika

Tomáš Obrtač

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2021

vznik členství: 21. 5. 2021

Balbínova 408/24, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Milan Janoštík

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2021

vznik členství: 21. 5. 2021

Polní 1326, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Historické vztahy

Vojtěch Liška

První vztah: 12. 6. 2014 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 25. 8. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2014

zánik funkce: 17. 9. 2014

Evropská 1728/51, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztahy firmy ROI Hunter a.s.

4 fyzické osoby

Karel Schindler

člen správní rady

První vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 22. 4. 2016

Klokočí 649/13, Brno, 644 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vincent Dinant Bernardus Veehof

člen správní rady

První vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 25. 9. 2018

MARINA WAY 21, SINGAPORE, Singapurská republika

Barbara Rudnicka

člen správní rady

První vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 25. 9. 2018

ul. Pulaskiego 29, Namyslów, Polská republika

Tomáš Obrtač

člen správní rady

První vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 25. 9. 2018

Stračia 2150/92, Nitra, 949 01, Slovenská republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Karel Schindler

člen správní rady

První vztah: 20. 5. 2020 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 22. 4. 2016

Renneská třída 395/19, Brno, 639 00, Česká republika

Karel Tlusťák

člen správní rady

První vztah: 11. 3. 2019 - Poslední vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 22. 4. 2016

Renneská třída 395/19, Brno, 639 00, Česká republika

Karel Tlusťák

První vztah: 14. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 3. 2019

vznik členství: 25. 8. 2014

zánik funkce: 22. 4. 2016

Renneská třída 395/19, Brno, 639 00, Česká republika

Karel Tlusťák

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 10. 2015

vznik členství: 25. 8. 2014

Palackého 693, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

Karel Tlusťák

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 24. 8. 2015

Palackého 693, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

GALU Invest s.r.o.

První vztah: 12. 6. 2014 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

Revoluční 1082/8, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další vztah k tomuto subjektu

Akcionáři

KAREL TLUSŤÁK

Palackého 693, Česká republika, Bystřice pod Hostýnem, 768 61

do 24. 8. 2015 od 17. 9. 2014

Společnosti pro Vás s.r.o., IČ: 28383605

Revoluční 1082/8, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 17. 9. 2014 od 12. 6. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 6. 2014

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 6. 2014
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).