Hlavní navigace

RSM CZ a.s.

Firma RSM CZ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3439, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 120 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

63998581

Sídlo:

Karolinská 661/4, Praha 8 Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 9. 1995

DIČ:

CZ63998581

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

69100 Právní činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3439, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TACOMA Consulting, a.s. od 27. 9. 1995

Obchodní firma

RSM TACOMA a.s. od 1. 7. 2011

Obchodní firma

TACOMA a.s. do 1. 7. 2011 od 1. 6. 2010

Obchodní firma

TACOMA Consulting a.s. do 1. 6. 2010 od 2. 1. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 27. 9. 1995

adresa

Karolinská 661
Praha 8 18600 od 22. 7. 2010

adresa

Olivova 2096/4
Praha 1 11000 do 22. 7. 2010 od 4. 10. 2003

adresa

Jakubská 647/2
Praha 1 - Staré město 11000 do 4. 10. 2003 od 9. 6. 1999

adresa

Jagellonská 18
Praha 3 - Vinohrady do 9. 6. 1999 od 27. 9. 1995

Předmět podnikání

oceňování majetku pro věci movité, nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod od 1. 5. 2018

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 5. 2018

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 1. 5. 2018

poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály od 1. 5. 2018

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 5. 2018

činnost organizačních a ekonomických poradců do 2. 1. 2006 od 6. 10. 2005

poradenská činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

daňové poradenství do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

činnost organizačních a ekonomických poradců do 16. 1. 2008 od 31. 8. 2005

oceňování majetku pro věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik do 1. 5. 2018 od 21. 9. 2004

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 7. 5. 2004

znalecká činnost v oboru ekonomika od 15. 4. 2002

oceňování majetku pro nehmotný majetek, finanční majetek do 1. 5. 2018 od 15. 4. 2002

poradenská činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků od 6. 11. 2000

poradenská činnost v oblasti investic do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

realizační činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

personální poradenství do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

tržní oceňování majetku (vyjma činností vyloučených zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání) do 15. 4. 2002 od 8. 10. 1999

činnost organizačních a ekonomických poradců od 9. 6. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. do 6. 11. 2000 od 9. 6. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 6. 11. 2000 od 9. 6. 1999

činnost patentových zástupců do 5. 2. 2004 od 9. 6. 1999

daňové poradenství od 27. 9. 1995

Ostatní skutečnosti

Na základě smlouvy o prodeji části závodu uzavřené dne 17. června 2020 mezi společností RSM CZ a.s., se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 18600 Praha 8, IČO: 639 98 581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439 , jako prodávajícím, a společností RSM Technology CZ s.r.o., se sídlem na adrese Karolinská 661/4, 18600 Praha 8, IČO: 051 41 303, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258467, jako kupujícím, bylo na společnost RS M Technology CZ s.r.o. převedeno vlastnické právo k části závodu určené ve smlouvě o prodeji části závodu, a sice k divizi NAV zabývající se implementací a servisem všech verzí ERP systému Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics 365 Business Central. od 15. 7. 2020

Dle projektu fúze sloučením mezi společností RSM Infinity a.s., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 242 67 945, na straně jedné jako zanikající společností, společností RSM TACOMA Family Office s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlí n, 186 00 Praha 8, IČO 028 17 497, na straně druhé jako zanikající společností, a společností RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 639 98 581, na straně třetí jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikajících společn ostí RSM Infinity a.s. a RSM TACOMA Family Office s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejich jmění na nástupnickou společnost RSM CZ a.s. (původně vystupující pod obchodní firmou RSM TACOMA a.s.), která vstoupila do právního postavení zanikajících společnos tí. od 1. 5. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 1. 5. 2018 od 11. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 1. 5. 2018 od 11. 9. 2014

V důsledku fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ 63998581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, jmění zanikající společnosti RSM TACOMA Auditing s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 117328. od 9. 12. 2013

Na společnost RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, identifikační číslo 639 98 581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnos ti RSM TACOMA Business Services s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, identifikační číslo 273 87 658, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115690. od 1. 10. 2012

Na společnost TACOMA a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 63998581, přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikajících společností, a to společnosti: TACOMA Tax Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 27384 594, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115470, společnosti TACOMA Corporate Finance s.r.o. se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 27384632, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra ze, oddíl C, vložka 115472, společnosti TACOMA Accounting&Payroll s.r.o. se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 27384624, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115471 a společnosti TACOMA Management&Admi nistration s.r.o. se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 26697971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88096. od 1. 6. 2010

Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 12.12.2005 byla část podniku společnosti, představovaná jejím odštěpným závodem s označením TACOMA Consulting, a.s. TMA - odštěpný závod, vložena do základního kapitálu společnosti TACOMA Management & Administration , s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 26697971. od 16. 1. 2008

Od společnosti byly odštěpeny části jejího jmění tak, jak jsou specifikovány ve smlouvě o rozdělení a převzetí obchodního jmění společnosti TACOMA Consulting a.s. ze dne 24.9.2007, která byla uzavřena ve formě notářského zápisu N 685/2007 NZ 578/2007 (dál e jen "Smlouva"). Odštěpené části jmění v souladu se Smlouvou přešly na existující nástupnické společnosti TACOMA Accounting&Payroll s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2095, PSČ 110 00, IČ:27384624, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115471, TACOMA Business Services s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ:27387658, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115690, TACOMA Corporate Finance s.r.o., se síd lem Praha 1, Olivova 4/2095, PSČ 110 00, IČ:27384632, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115472, TACOMA Tax Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ:27384594, zapsanou v obchodním re jstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115470, a TACOMA Management&Administration, s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ:26697971, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88096. od 1. 11. 2007

Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 12.12.2005 byla část podniku společnosti, představovaná jejím odštěpným závodem s označením TACOMA Consulting, a.s. ACC - odštěpný závod, vložena do základního kapitálu společnosti TACOMA Accounting&Payroll s.r.o. se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 273 84 624. od 2. 1. 2006

Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 12.12.2005 byla část podniku společnosti, představovaná jejím odštěpným závodem s označením TACOMA Consulting, a.s. TAX - odštěpný závod, vložena do základního kapitálu společnosti TACOMA Tax Consulting s.r.o. se síd lem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 273 84 594. od 2. 1. 2006

Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 12.12.2005 byla část podniku společnosti, představovaná jejím odštěpným závodem s označením TACOMA Consulting, a.s. CF - odštěpný závod, vložena do základního kapitálu společnosti TACOMA Corporate Finance s.r.o. se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 273 84 632. od 2. 1. 2006

Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 12.12.2005 byla část podniku společnosti, představovaná jejím odštěpným závodem s označením TACOMA Consulting, a.s. BS - odštěpný závod, vložena do základního kapitálu společnosti Bilti Estates s.r.o. se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 273 87 658. od 2. 1. 2006

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti GT Estates, s.r.o., IČ 27079066, se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 110 00. od 1. 9. 2004

Dne 16.5.2000 rozhodla valná hromada společnosti takto: Zvyšuje se základní jmění společnosti o částku 50.000,- Kč. Zvýšení základního jmění společnosti o 50.000,- Kč bude provedeno úpisem pěti nových kmenových, listinných, akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, v emisním kurzu 12.000,- Kč za jednu akcii. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nově emitovaných akcií se vylučuje. akcie budou upsány na základě dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění podle § 205 obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů bude uzavřena do 60ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. emisní kurz se splácí peněžitými vklady, přičemž lhůta ke splacení 100% emisního kurzu upsaných akcií činí 15 dnů ode dne uzavření dohody akcionářů a emisní kurz je možno splatit složením příslušné částky v hotovosti do pokladny společnosti nebo bezhotovostním převodem ve prospěch účtu společnosti č. 193124390227/0100. do 15. 4. 2002 od 6. 11. 2000

Dne 1.3.1999 rozhodla valná hromada společnosti takto: "Zvyšuje se základní jmění společnosti za účelem umožnění vstupu představenstvem určených investorů upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě, a to v rozsahu de- seti (10) kusů akcií o jmenovité hodnotě deset tisíc korun čes- kých (10.000,- Kč), tedy o částku sto tisíc korun českých (100.000,- Kč). Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií. Všechny akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to takto: pět (5) kusů akcií bude nabídnuto panu Michalu Fialovi, r.č. 760102/5388, bytem Tršice 82, okres Olomouc, PSČ 783 57 a pět (5) kusů akcií bude nabídnuto slečně Petře Novotné, r.č. 725419/0636, bytem Hýskov, Sportovců 320, okres Beroun, PSČ 267 06. Emisní kurz akcií je dvanáct tisíc korun českých (12.000,- Kč). Místem k upsání akcií jsou kanceláře společnosti na adrese Praha 1, Jakubská 647/2. Lhůta k upsání akcií bude šedesát (60) dnů a začíná běžet zápisem tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstří- ku. Upisovatelé nových akcií jsou povinni ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne upsání akcií splatit sto procent (100 %) emisního kursu jimi upsaných akcií na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Praha město, číslo účtu 193124390227/0100. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základ- ního jmění. Předložené usnesení o zvýšení základního jmění bylo akcionáři jednomyslně schváleno. do 17. 7. 2000 od 9. 6. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 120 000 Kč

od 17. 7. 2000

Základní kapitál

vklad 1 020 000 Kč

do 17. 7. 2000 od 27. 9. 1995
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 112 od 15. 4. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 112 do 15. 4. 2002 od 17. 7. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 102 do 17. 7. 2000 od 27. 9. 1995

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Kateřina Provodová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2018

vznik členství: 17. 10. 2017

Pod Parukářkou 2760/14, Praha, 130 00, Česká republika

Historické vztahy

Lenka Zdražilová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 17. 6. 2014

Nad Rokytkou 261/2, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Marek Rosenbaum

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2012 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 16. 10. 2012

zánik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 17. 10. 2012

zánik funkce: 17. 6. 2014

Jakubská 647/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Kateřina Provodová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2012 - Poslední vztah: 10. 10. 2018

vznik členství: 17. 10. 2012

zánik členství: 16. 10. 2017

Pod Parukářkou 2760/14, Praha, 130 00, Česká republika

Kateřina Provodová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2012 - Poslední vztah: 10. 10. 2018

vznik členství: 17. 10. 2012

zánik členství: 16. 10. 2017

Pod Parukářkou 2760/14, Praha, 130 00, Česká republika

Barbora Brühlová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2010 - Poslední vztah: 6. 11. 2012

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 16. 10. 2012

Vinohradská 111/109, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jaromír Zbroj

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2010 - Poslední vztah: 6. 11. 2012

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 16. 10. 2012

vznik funkce: 1. 11. 2010

zánik funkce: 16. 10. 2012

U Kříže 612/5, Praha 5, 158 00, Česká republika

Lenka Zdražilová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2010 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 17. 6. 2014

Nad Rokytkou 261/2, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Darina Noviková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 23. 11. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2010

Na Šutce 410/14, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Monika Marečková

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 23. 11. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2010

vznik funkce: 1. 11. 2007

zánik funkce: 1. 11. 2010

Šermířská 2378/3a, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Jitka Lucbauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 23. 11. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2010

Litoměřická 405/9, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Dočkal

člen

První vztah: 2. 1. 2006 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

vznik členství: 12. 12. 2005

zánik členství: 1. 11. 2007

V Zeleném údolí 1378/10, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Marta Rosová

člen

První vztah: 5. 2. 2004 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 11. 1. 2002

zánik členství: 12. 12. 2005

Plickova 565/15, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Marta Netolická

člen

První vztah: 15. 4. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2004

vznik členství: 11. 1. 2002

ČSLA 314, Svratka, 592 02, Česká republika

Petr Suchý

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2002 - Poslední vztah: 22. 12. 2007

vznik členství: 11. 1. 2002

zánik členství: 11. 1. 2005

vznik funkce: 11. 1. 2002

zánik funkce: 11. 1. 2005

Perucká 23, Praha 2, 120 00, Česká republika

Hana Zemanová

člen

První vztah: 15. 4. 2002 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

vznik členství: 11. 1. 2002

zánik členství: 1. 11. 2007

Renoirova 145/651, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Rostislav Mlejnek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2000 - Poslední vztah: 15. 4. 2002

zánik členství: 25. 7. 2001

Boženy Němcové 1064, Dobříš, Česká republika

Petr Suchý

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2000 - Poslední vztah: 15. 4. 2002

zánik členství: 11. 1. 2002

Perucká 23, Praha 2, Česká republika

Michal Fiala

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 1999 - Poslední vztah: 6. 11. 2000

Tršice 82, 783 57, Česká republika

Mgr. Jan Košek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 1999 - Poslední vztah: 6. 11. 2000

Bílinská 509, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Sylva Pechalová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 4. 2002

zánik členství: 11. 1. 2002

Lidická 1876/42, Brno - Černá Pole, 602 00, Česká republika

Petra Novotná

První vztah: 10. 2. 1998 - Poslední vztah: 9. 6. 1999

Sportovců 320, Hýskov, 267 06, Česká republika

Ing. Marek Palán

První vztah: 27. 9. 1995 - Poslední vztah: 10. 2. 1998

Ciolkovského 860, Praha 6, Česká republika

ing. Jiří Majer

První vztah: 27. 9. 1995 - Poslední vztah: 9. 6. 1999

Táborská 1813, Pelhřimov, Česká republika

ing. Miroslav Rosenbaum

První vztah: 27. 9. 1995 - Poslední vztah: 9. 6. 1999

Jablonecká 411, Praha 9, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Josef Svízela

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2018

vznik členství: 17. 10. 2017

Sládkovičova 1306/11, Praha, 142 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Monika Marečková

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2018

vznik členství: 17. 10. 2017

vznik funkce: 17. 10. 2017

Elišky Krásnohorské 123/10, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Monika Marečková

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 10. 10. 2018

vznik členství: 1. 11. 2013

zánik členství: 16. 10. 2017

vznik funkce: 4. 11. 2013

zánik funkce: 16. 10. 2017

Elišky Krásnohorské 123/10, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Monika Marečková

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 10. 10. 2018

vznik členství: 1. 11. 2013

zánik členství: 16. 10. 2017

vznik funkce: 4. 11. 2013

zánik funkce: 16. 10. 2017

Elišky Krásnohorské 123/10, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Monika Marečková

předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 1. 11. 2013

vznik funkce: 4. 11. 2013

Šermířská 2378/3a, Praha 6, 169 00, Česká republika

Josef Svízela

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 10. 2018

vznik členství: 16. 10. 2012

zánik členství: 16. 10. 2017

Sládkovičova 1306/11, Praha, 142 00, Česká republika

Josef Svízela

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 10. 2018

vznik členství: 16. 10. 2012

zánik členství: 16. 10. 2017

Sládkovičova 1306/11, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Monika Marečková

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 1. 11. 2013

vznik funkce: 16. 10. 2012

Šermířská 2378/3a, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Monika Marečková

předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2012 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 1. 11. 2013

vznik funkce: 16. 10. 2012

Šermířská 2378/3a, Praha 6, 169 00, Česká republika

Josef Svízela

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 16. 10. 2012

Fr. Hrubína 697/4, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Marta Rosová

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2012 - Poslední vztah: 6. 11. 2012

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 16. 10. 2012

Od Cholupic 547, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Rosenbaum

předseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2012 - Poslední vztah: 6. 11. 2012

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 16. 10. 2012

vznik funkce: 1. 3. 2012

zánik funkce: 16. 10. 2012

Jakubská 647/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Marta Rosová

předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2010 - Poslední vztah: 30. 3. 2012

vznik členství: 1. 11. 2010

vznik funkce: 1. 11. 2010

zánik funkce: 1. 3. 2012

Od Cholupic 547, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Monika Marečková

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2010 - Poslední vztah: 6. 11. 2012

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 1. 11. 2013

Šermířská 2378/3a, Praha 6, 169 00, Česká republika

Marek Rosenbaum

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2010 - Poslední vztah: 30. 3. 2012

vznik členství: 1. 11. 2010

Jakubská 647/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Marek Rosenbaum

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2009 - Poslední vztah: 23. 11. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2010

vznik funkce: 24. 8. 2009

zánik funkce: 1. 11. 2010

Jakubská 2/647, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Marta Rosová

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2009 - Poslední vztah: 23. 11. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2010

Od Cholupic 547, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Rosenbaum

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 2. 9. 2009

vznik členství: 1. 11. 2007

Jakubská 2/647, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Marta Rosová

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 2. 9. 2009

vznik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2007

zánik funkce: 24. 8. 2009

Od Cholupic 547, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Marta Rosová

místopředseda

První vztah: 2. 1. 2006 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

vznik členství: 12. 12. 2005

zánik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 12. 12. 2005

zánik funkce: 1. 11. 2007

Od Cholupic 547, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Rosenbaum

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2002 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

vznik členství: 11. 1. 2002

zánik členství: 1. 11. 2007

vznik funkce: 11. 1. 2002

zánik funkce: 1. 11. 2007

Jakubská 2/647, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Jiří Majer

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2002 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 11. 1. 2002

zánik členství: 12. 12. 2005

vznik funkce: 11. 1. 2002

zánik funkce: 12. 12. 2005

Pod vilami 857/9, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petra Grubnerová

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2002 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 11. 1. 2001

zánik členství: 12. 12. 2005

Švermova 1341, Beroun, 266 01, Česká republika

Petra Grubnerová

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 4. 2002

zánik členství: 11. 1. 2002

Sportovců 320, Hýskov, 267 06, Česká republika

Ing. Jiří Majer

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 4. 2002

zánik členství: 11. 1. 2002

zánik funkce: 11. 1. 2002

Na Poříčí 19, Praha 1, Česká republika

Marek Rosenbaum

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 4. 2002

zánik členství: 11. 1. 2002

zánik funkce: 11. 1. 2002

Jakubská 2/647, Praha 1, 110 00, Česká republika

Marie Majerová

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 1998 - Poslední vztah: 9. 6. 1999

Táborská 1813, Pelhřimov, Česká republika

Marek Rosenbaum

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 1995 - Poslední vztah: 9. 6. 1999

Jasná 10/292, Děčín 10, Bělá, Česká republika

Robert Rosenbaum

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 1995 - Poslední vztah: 27. 10. 1995

Jasná 10/292, Děčín 10, Bělá, Česká republika

Robert Palán

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 1995 - Poslední vztah: 10. 2. 1998

Jablonecká 707, Praha 9, Česká republika

Jiří Majer Ml.

Předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 1995 - Poslední vztah: 9. 6. 1999

Táborská 1813, Pelhřimov, Česká republika

Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že kobchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.

od 10. 8. 2015

Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kadý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.

do 10. 8. 2015 od 30. 1. 2008

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěné, napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 30. 1. 2008 od 15. 4. 2002

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, napsanému nebo ji- nak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj pod- pis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 15. 4. 2002 od 9. 6. 1999

Společnost je oprávněn zastupovat a za společnost podepisování každý z členů představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis některý člen představenstva.

do 9. 6. 1999 od 27. 9. 1995

Další vztahy firmy RSM CZ a.s.

Historické vztahy

Marek Rosenbaum

První vztah: 6. 10. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

Jakubská 2/647, Praha 1, 110 00, Česká republika

Marek Rosenbaum

První vztah: 6. 10. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

Jakubská 2/647, Praha 1, 110 00, Česká republika

Marek Rosenbaum

První vztah: 31. 8. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

Jakubská 2/647, Praha 1, 110 00, Česká republika

Marek Rosenbaum

První vztah: 31. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

Jakubská 2/647, Praha 1, 110 00, Česká republika

Marek Rosenbaum

První vztah: 31. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

Jakubská 2/647, Praha 1, 110 00, Česká republika

Marek Rosenbaum

První vztah: 31. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

Jakubská 2/647, Praha 1, 110 00, Česká republika

SF holding s.r.o.

První vztah: 12. 7. 2022

Karolinská 661/4, Praha Karlín, 186 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

SF holding s.r.o., IČ: 09860428

Karolinská 661/4, Česká republika, Praha, 186 00

od 12. 7. 2022

OPONERTH LIMITED

15 Anastasio Building, 6th Floor, Flat/Office 601, Kyperská republika, Nicosia, Strovolos, Dimitrou Karatasou

do 12. 7. 2022 od 11. 9. 2014

OPONERTH LIMITED

Kyperská republika

do 11. 9. 2014 od 23. 11. 2010

OPONERTH LIMITED

Kyperská republika

do 23. 11. 2010 od 1. 11. 2007

Odštěpné závody

název: TACOMA Consulting, a.s. BS - odštěpný závod

do 2. 1. 2006 od 6. 10. 2005

sídlo: Olivova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 2. 1. 2006 od 6. 10. 2005

předmět podnikání: oceňování majetku pro věci movité, nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 2. 1. 2006 od 6. 10. 2005

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: daňové poradenství

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 16. 1. 2008 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: oceňování majetku pro věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik

do 1. 5. 2018 od 21. 9. 2004

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 7. 5. 2004

předmět podnikání: znalecká činnost v oboru ekonomika

od 15. 4. 2002

předmět podnikání: oceňování majetku pro nehmotný majetek, finanční majetek

do 1. 5. 2018 od 15. 4. 2002

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

od 6. 11. 2000

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti investic

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: realizační činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: personální poradenství

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: tržní oceňování majetku (vyjma činností vyloučených zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání)

do 15. 4. 2002 od 8. 10. 1999

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

od 9. 6. 1999

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 6. 11. 2000 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

do 6. 11. 2000 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: činnost patentových zástupců

do 5. 2. 2004 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: daňové poradenství

od 27. 9. 1995

vedoucí odštěpného závodu: Marek Rosenbaum

Jakubská, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 2. 1. 2006 od 6. 10. 2005

název: TACOMA Consulting, a.s. ACC - odštěpný závod

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

sídlo: Olivova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: oceňování majetku pro věci movité, nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 2. 1. 2006 od 6. 10. 2005

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: daňové poradenství

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 16. 1. 2008 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: oceňování majetku pro věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik

do 1. 5. 2018 od 21. 9. 2004

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 7. 5. 2004

předmět podnikání: znalecká činnost v oboru ekonomika

od 15. 4. 2002

předmět podnikání: oceňování majetku pro nehmotný majetek, finanční majetek

do 1. 5. 2018 od 15. 4. 2002

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

od 6. 11. 2000

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti investic

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: realizační činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: personální poradenství

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: tržní oceňování majetku (vyjma činností vyloučených zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání)

do 15. 4. 2002 od 8. 10. 1999

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

od 9. 6. 1999

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 6. 11. 2000 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

do 6. 11. 2000 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: činnost patentových zástupců

do 5. 2. 2004 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: daňové poradenství

od 27. 9. 1995

vedoucí odštěpného závodu: Marek Rosenbaum

Jakubská, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

název: TACOMA Consulting, a.s. TAX - odštěpný závod

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

sídlo: Olivova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: oceňování majetku pro věci movité, nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 2. 1. 2006 od 6. 10. 2005

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: daňové poradenství

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 16. 1. 2008 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: oceňování majetku pro věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik

do 1. 5. 2018 od 21. 9. 2004

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 7. 5. 2004

předmět podnikání: znalecká činnost v oboru ekonomika

od 15. 4. 2002

předmět podnikání: oceňování majetku pro nehmotný majetek, finanční majetek

do 1. 5. 2018 od 15. 4. 2002

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

od 6. 11. 2000

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti investic

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: realizační činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: personální poradenství

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: tržní oceňování majetku (vyjma činností vyloučených zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání)

do 15. 4. 2002 od 8. 10. 1999

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

od 9. 6. 1999

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 6. 11. 2000 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

do 6. 11. 2000 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: činnost patentových zástupců

do 5. 2. 2004 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: daňové poradenství

od 27. 9. 1995

vedoucí odštěpného závodu: Marek Rosenbaum

Jakubská, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

název: TACOMA Consulting, a.s. CF - odštěpný závod

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

sídlo: Olivova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: oceňování majetku pro věci movité, nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 2. 1. 2006 od 6. 10. 2005

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: daňové poradenství

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 16. 1. 2008 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: oceňování majetku pro věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik

do 1. 5. 2018 od 21. 9. 2004

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 7. 5. 2004

předmět podnikání: znalecká činnost v oboru ekonomika

od 15. 4. 2002

předmět podnikání: oceňování majetku pro nehmotný majetek, finanční majetek

do 1. 5. 2018 od 15. 4. 2002

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

od 6. 11. 2000

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti investic

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: realizační činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: personální poradenství

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: tržní oceňování majetku (vyjma činností vyloučených zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání)

do 15. 4. 2002 od 8. 10. 1999

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

od 9. 6. 1999

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 6. 11. 2000 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

do 6. 11. 2000 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: činnost patentových zástupců

do 5. 2. 2004 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: daňové poradenství

od 27. 9. 1995

vedoucí odštěpného závodu: Marek Rosenbaum

Jakubská, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

název: TACOMA Consulting, a.s. TMA - odštěpný závod

do 16. 1. 2008 od 31. 8. 2005

sídlo: Olivova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 16. 1. 2008 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: oceňování majetku pro věci movité, nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

od 1. 5. 2018

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 2. 1. 2006 od 6. 10. 2005

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: daňové poradenství

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

do 2. 1. 2006 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 16. 1. 2008 od 31. 8. 2005

předmět podnikání: oceňování majetku pro věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik

do 1. 5. 2018 od 21. 9. 2004

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 7. 5. 2004

předmět podnikání: znalecká činnost v oboru ekonomika

od 15. 4. 2002

předmět podnikání: oceňování majetku pro nehmotný majetek, finanční majetek

do 1. 5. 2018 od 15. 4. 2002

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

od 6. 11. 2000

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti investic

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: realizační činnost v oblasti fúzí a akvizic podniků

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: personální poradenství

do 5. 2. 2004 od 6. 11. 2000

předmět podnikání: tržní oceňování majetku (vyjma činností vyloučených zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání)

do 15. 4. 2002 od 8. 10. 1999

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

od 9. 6. 1999

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 6. 11. 2000 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

do 6. 11. 2000 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: činnost patentových zástupců

do 5. 2. 2004 od 9. 6. 1999

předmět podnikání: daňové poradenství

od 27. 9. 1995

vedoucí odštěpného závodu: Marek Rosenbaum

Jakubská, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 16. 1. 2008 od 31. 8. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 10. 1995

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 4. 2018
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 3. 2004
Oceňování majetku pro nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 7. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Projektování elektrických zařízení
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 10. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).