Hlavní navigace

Skalagro, a.s.

Firma Skalagro, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1923, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 63 755 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25338978

Sídlo:

Skalička 2, 753 52

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 5. 1997

DIČ:

CZ25338978

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
013 Množení rostlin
014 Živočišná výroba
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
0162 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
0163 Posklizňové činnosti
024 Podpůrné činnosti pro lesnictví
03 Rybolov a akvakultura
101 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
25720 Výroba zámků a kování
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43210 Elektrické instalace
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52210 Činnosti související s pozemní dopravou
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1923, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Skalagro, a.s. od 23. 5. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 23. 5. 1997

adresa

2
Skalička 75352 od 27. 10. 2016

adresa

č.p. 2
Skalička 75352 do 27. 10. 2016 od 18. 12. 2001

adresa

2
Skalička do 18. 12. 2001 od 10. 2. 1998

adresa

Úvoz 4
Brno do 10. 2. 1998 od 23. 5. 1997

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 11. 8. 2014

zámečnictví, nástrojářství od 11. 8. 2014

silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 11. 8. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 7. 2011

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 7. 7. 2011

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 7. 7. 2011

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 7. 7. 2011

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 28. 7. 2006

provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami do 7. 7. 2011 od 28. 7. 2006

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 7. 7. 2011 od 28. 7. 2006

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona do 7. 7. 2011 od 28. 7. 2006

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 11. 8. 2014 od 28. 7. 2006

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky do 11. 8. 2014 od 28. 7. 2006

opravy silničních vozidel od 18. 12. 2001

montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení do 7. 7. 2011 od 18. 12. 2001

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin do 28. 7. 2006 od 3. 10. 2000

výroba zemědělských strojů do 7. 7. 2011 od 3. 10. 2000

opravy pracovních strojů do 7. 7. 2011 od 3. 10. 2000

řeznictví a uzenářství od 23. 9. 1998

hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, dezinsekce a deratizace do 3. 10. 2000 od 23. 9. 1998

účetní práce - vedení účetnictví do 18. 12. 2001 od 23. 9. 1998

nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona do 28. 7. 2006 od 23. 9. 1998

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 28. 7. 2006 od 23. 9. 1998

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 11. 8. 2014 od 23. 5. 1997

Předmět činnosti

výroba a opravy zemědělských strojů mimo činnosti uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona do 3. 10. 2000 od 23. 9. 1998

montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí do 18. 12. 2001 od 23. 9. 1998

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 18. 12. 2001 od 23. 9. 1998

opravy motorových vozidel do 18. 12. 2001 od 23. 9. 1998

silniční motorová doprava osobní do 28. 7. 2006 od 23. 9. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 11. 8. 2014 od 23. 9. 1998

zámečnictví do 11. 8. 2014 od 23. 9. 1998

Ostatní skutečnosti

Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno udělit souhlas s převodem akcií, jde-li o převod akcií mezi akcionáři, nebo o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Omezení př evoditelnosti akcií upravují stanovy společnosti v čl. VI odst. 3. od 11. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 12. 8. 2016 od 11. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 12. 8. 2016 od 11. 8. 2014

Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění za těchto podmínek: do 22. 2. 2000 od 6. 12. 1999

Základní jmění ve výši 54.455.000,-Kč, slovy padesátčtyřimilionyčtyřistapadesátpěttisíckorun českých, se zvyšuje o částku 9.300.000,-Kč upsáním nových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. do 22. 2. 2000 od 6. 12. 1999

Bude upisováno 700 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč a 2300 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. do 22. 2. 2000 od 6. 12. 1999

Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, nepoužije se ust. § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to Zemědělskému obchodnímu družstvu se sídlem Skalička u Hranic, IČO: 00 14 96 32. do 22. 2. 2000 od 6. 12. 1999

Místem úpisu nových akcií se určuje sídlo společnosti a lhůta pro upisování se stanoví na 15 dnů a počíná běžet následující den ode dne doručení zapsaného rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. do 22. 2. 2000 od 6. 12. 1999

Nepeněžité vklady musí být splaceny ve lhůtě deseti dnů od upsání akcií a upisovatel - vkladatel musí společnosti předat písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchod. zákoníku. Předáním písemného prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. do 22. 2. 2000 od 6. 12. 1999

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: Nemovitosti, zapsané na LV č. 239 u Katastrálního úřadu v Přerově pro katastrální území Skalička u Hranic, obec Skalička a to: seník na parcele č. 491/1 a 491/2, porodna - odchovna prasat na parcele č. 493/1, 493/2 a 493/3, míchárna krmiv na parcele č. 495/1, 495/2, 495/3 a 495/4, výkrmna býků na parcele č. 496, vepřín na parcele č. 497/1, 497/2, 497/3 a 497/4, sklad hnojiv na parcele č. 489, vodárna na parcele č. 498, včetně inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace a zpevněných ploch. Nemovitost - čistička trav na parcele st.p. 146/1 a 146/2 zapsaná na LV č. 241 u Katastrálního úřadu v Přerově pro katastrální území a obec Ústí. Nemovitost - odchovna mladého dobytka na parcele č. 308/1, 308/2, 308/3 a 308/4 zapsaná na LV č. 449 u Katastrálního úřadu v Přerově a pro katastrální území a obec Zámrsky. do 22. 2. 2000 od 6. 12. 1999

Nepeněžité vklady - nemovitosti byly oceněny posudky dvou znalců a to Ing. Miroslava Toláše, znalce v oboru ekonomika stavebních odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 2423/151/1999 ze dne 16.08.1999 a Jiřího Nezhyby, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 84/99 ze dne 18.08.1999, posudek č. 85/99 ze dne 17.08.1999 a posudek č. 86/99 ze dne 15.08.1999. do 22. 2. 2000 od 6. 12. 1999

Obchodní společnost Skalagro, a.s. se sídlem Skalička 2 se v y m a z á v á z oddílu B vložky 2327 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. do 11. 8. 2014 od 16. 7. 1998

Obchodní společnost Skalagro, a.s. se sídlem Přerov, Skalička 2, identifikační číslo 25 33 89 78 se zapisuje do oddílu B vložka 1923 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. do 11. 8. 2014 od 5. 5. 1998

Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. do 11. 8. 2014 od 13. 1. 1998

Rozsah zvýšení základního jmění činí 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmiliónůkorun českých), přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění a to s omezením, maximálně o částku 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátmiliónůkorun českých). do 13. 1. 1998 od 13. 10. 1997

Bude upisováno nejměně 2.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 10.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, maximálně se bude upisovat 4000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 30000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč. do 13. 1. 1998 od 13. 10. 1997

Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. do 13. 1. 1998 od 13. 10. 1997

Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání určitým zájemcům a to oprávněným osobám z transformace, které mají pohledávky dle zákona č. 42/1992 Sb. vůči Zemědělskému obchodnímu družstvu Skalička se sídlem Skalička, okr. Přerov, IČO:00 14 96 32 a bývalým členům Zemědělského obchodního družstva Skalička, IČO:00 14 96 32, kteří mají pohledávku z titulu nároku na vydání vypořádacího podílu, jak jsou uvedeni v notářském zápisu. do 13. 1. 1998 od 13. 10. 1997

Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 dnů a počíná běžet následující den po dni, kdy usnesení o zápis zvýšení základního jmění nabude právní moc. Místem úpisu se stanovuje sídlo společnosti a sídlo Zemědělského obchodního družstva Skalička se sídlem Skalička okr. Přerov. Možným upisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu na jejich žádost jim bude zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem a vrácením na adresu sídla společnosti se považuje za úpis. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upisování do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Bude určená osoba odpovědná za náležitosti upisovacích listin a jejich kontrolu, která po uplynutí lhůty vyhodnotí upisování. do 13. 1. 1998 od 13. 10. 1997

Emisní kurs upsaných akcií se stanoví ve výši jmenovití hodnoty. do 13. 1. 1998 od 13. 10. 1997

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. vzniklých z transformace Zemědělského obchodního družstva Skalička se sídlem Skalička okr. Přerov, IČO:00 14 96 32 a pohledávky bývalých členů Zemědělského obchodního družstva Skalička z titulu nároku na vydání vypořádacího podílu. do 13. 1. 1998 od 13. 10. 1997

Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy a převodu pohledávky z upisovatele na společnost. do 13. 1. 1998 od 13. 10. 1997

V případě překročení navrhovaného zvýšení o konečné částce zvýšení rozhodne valná hromada. do 13. 1. 1998 od 13. 10. 1997

Schvaluje se hodnota nepeněžitých vkladů - pohledávek na základě posudků dvou znalců ing. Josefa Pátka znalce z oboru zemědělství, odvětví různá, znalecký posudek č. 41/97 ze dne 27. 5. 1997 a ing. Vladimíra Domische, znalce z oboru ekonomiky, znalecký posudek č. 1948/97 ze dne 27. 5. 1997. do 13. 1. 1998 od 13. 10. 1997

Akcie: 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, jm. hodnoty 10 000 Kč 18 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, jm. hodnoty 1 0000 Kč Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. do 13. 1. 1998 od 23. 5. 1997

Základní jmění: 1 018 000 Kč, je splaceno do 13. 1. 1998 od 23. 5. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 63 755 000 Kč

od 22. 2. 2000

Základní kapitál

vklad 54 455 000 Kč

do 22. 2. 2000 od 13. 1. 1998

Základní kapitál

vklad 1 018 000 Kč

do 13. 1. 1998 od 23. 5. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 399 od 11. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 164 od 11. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 215 od 11. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 399 do 11. 8. 2014 od 3. 10. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 164 do 11. 8. 2014 od 3. 10. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 215 do 11. 8. 2014 od 3. 10. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 800 do 3. 10. 2000 od 22. 2. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 15 755 do 3. 10. 2000 od 22. 2. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 100 do 22. 2. 2000 od 13. 1. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 13 455 do 22. 2. 2000 od 13. 1. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 13. 1. 1998 od 23. 5. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 18 do 13. 1. 1998 od 23. 5. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Libor Pavlík

Předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2019

Skalička 13, 753 52, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Václav Vozák

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2019

Zámrsky 29, 753 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Bagar

Člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

Ústí 115, 753 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Libor Pavlík

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 20. 6. 2016

zánik funkce: 27. 6. 2019

Skalička 13, 753 52, Česká republika

Mgr. Zdeněk Matyska

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 20. 6. 2016

zánik funkce: 27. 6. 2019

Horní Těšice 3, 753 53, Česká republika

Ing. Václav Vozák

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2019

Zámrsky 29, 753 01, Česká republika

Mgr. Zdeněk Matyska

předseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

vznik funkce: 12. 5. 2011

zánik funkce: 11. 5. 2016

Horní Těšice 3, 753 53, Česká republika

Mgr. Zdeněk Matyska

předseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

vznik funkce: 12. 5. 2011

zánik funkce: 11. 5. 2016

Horní Těšice 3, 753 53, Česká republika

Bc. Václav Vozák

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

Zámrsky 29, 753 01, Česká republika

Bc. Václav Vozák

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

Zámrsky 29, 753 01, Česká republika

Ing. Libor Pavlík

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

vznik funkce: 12. 5. 2011

zánik funkce: 11. 5. 2016

Skalička 13, 753 52, Česká republika

Ing. Libor Pavlík

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

vznik funkce: 12. 5. 2011

zánik funkce: 11. 5. 2016

Skalička 13, 753 52, Česká republika

Mgr. Zdeněk Matyska

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 22. 5. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 12. 5. 2011

Horní Těšice 3, 753 53, Česká republika

Mgr. Zdeněk Matyska

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 22. 5. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 12. 5. 2011

Horní Těšice 3, 753 53, Česká republika

Bc. Václav Vozák

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

Zámrsky 29, 753 01, Česká republika

Ing. Libor Pavlík

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 11. 5. 2011

Skalička 13, 753 52, Česká republika

Mgr. Zdeněk Matyska

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 11. 5. 2011

Horní Těšice 3, 753 53, Česká republika

Václav Vozák

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 11. 5. 2011

Zámrsky 29, 753 01, Česká republika

František Bagar

předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 23. 6. 2006

Ústí 115, Česká republika

Ing. Libor Pavlík

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 23. 6. 2006

Skalička 13, Česká republika

Vladimír Kuchař

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 23. 6. 2006

Ústí 20, Česká republika

Karel Orava

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 23. 6. 2006

Skalička 117, Česká republika

Mgr. Zdeněk Matyska

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 23. 6. 2006

Horní Těšice 3, Česká republika

Mgr. Zdeněk Matyska

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 9. 1999 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik členství: 23. 5. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

zánik funkce: 7. 6. 2002

Horní Těšice 3, Česká republika

Mgr. Zdeněk Matyska

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 5. 1997 - Poslední vztah: 28. 9. 1999

Kelč 513, Česká republika

František Rýc

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik členství: 23. 5. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

Skalička 73, Česká republika

František Bagar

předseda představenstva

První vztah: 23. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik členství: 23. 5. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

zánik funkce: 7. 6. 2002

Ústí 115, Česká republika

Antonín Vinklárek

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik členství: 23. 5. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

Skalička 34, Česká republika

Václav Vozák

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik členství: 23. 5. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

Zámrsky 28, Česká republika

Společnost zastupuje samostatně každý člen představenstva.

od 11. 8. 2014

J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně každý člen představenstva. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 11. 8. 2014 od 28. 7. 2006

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 28. 7. 2006 od 23. 5. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Zdeněk Matyska

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2019

Horní Těšice 3, 753 53, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Hradil

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

Ústí 153, 753 01, Česká republika

Radim Schneider

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2019

Ústí 140, 753 01, Česká republika

Historické vztahy

Zdeňka Jiříčková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2019

Kelč 508, 756 43, Česká republika

Ing. Jaroslav Vévoda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 22. 6. 2016

zánik funkce: 27. 6. 2019

Výletní 1477, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavel Bagar

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 22. 6. 2016

zánik funkce: 27. 6. 2019

Ústí 115, 753 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Vévoda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 11. 5. 2016

Výletní 1477, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Vévoda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 11. 5. 2016

Výletní 1477, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeňka Jiříčková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

Kelč 508, 756 43, Česká republika

Zdeňka Jiříčková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

Kelč 508, 756 43, Česká republika

František Bagar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 11. 5. 2016

Ústí 115, 753 01, Česká republika

František Bagar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 11. 5. 2016

Ústí 115, 753 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Vévoda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 11. 5. 2011

Výletní 1744, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Vévoda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 6. 6. 2008

zánik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 6. 6. 2008

zánik funkce: 11. 5. 2011

Výletní 1477, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeňka Jiříčková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2007 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 25. 5. 2007

zánik členství: 11. 5. 2011

Kelč 508, 756 43, Česká republika

Jaroslav Mrhal

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 1. 8. 2007

vznik členství: 3. 6. 2002

zánik členství: 26. 4. 2007

Skalička 21, 753 52, Česká republika

ing. Josef Slimáček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 18. 7. 2008

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 2. 6. 2008

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 2. 6. 2008

Kelč 106, 756 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Bagar

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 11. 5. 2011

Ústí 115, 753 01, Česká republika

Jaroslav Mrhal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 3. 6. 2002

vznik funkce: 24. 6. 2005

zánik funkce: 23. 6. 2006

Skalička 21, 753 52, Česká republika

Zdeňka Dvořáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2006

Ústí 12, 753 01, Česká republika

Zdeňka Jiříčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 24. 6. 2005

zánik funkce: 23. 6. 2006

Kelč 508, 756 43, Česká republika

František Rýc

předseda

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 15. 9. 2004

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 15. 9. 2004

Skalička 73, Česká republika

Zdeňka Jiříčková

člen

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

Kelč 508, Česká republika

Jaroslav Mrhal

člen

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 16. 9. 2005

vznik členství: 3. 6. 2002

Skalička 21, Česká republika

Ing. Libor Pavlík

předseda

První vztah: 23. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik členství: 23. 5. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

zánik funkce: 7. 6. 2002

Skalička 13, Česká republika

Petr Vrba

člen

První vztah: 23. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik členství: 23. 5. 1997

zánik členství: 30. 5. 2002

Skalička 53, Česká republika

Vladimír Kuchař

místopředseda

První vztah: 23. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik členství: 23. 5. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

zánik funkce: 7. 6. 2002

Ústí 20, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 4. 1998

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 5. 2006
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 28. 7. 1998
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 6. 1998
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 6. 1998
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 6. 1998
Řeznictví a uzenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 6. 1998
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 6. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
  • Výroba hnojiv
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Výroba strojů a zařízení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 4. 1998
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 4. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).