Hlavní navigace

SMALL GREF a.s.

Firma SMALL GREF a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21424, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 227 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04880404

Sídlo:

Na Pankráci 1658/121, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 3. 2016

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

64200 Činnosti holdingových společností
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21424, Městský soud v Praze

Obchodní firma

SMALL GREF a.s. od 7. 3. 2016

Právní forma

Akciová společnost od 7. 3. 2016

adresa

Na Pankráci 1658/121
Praha 14000 od 7. 3. 2016

Předmět podnikání

Nákup a prodej majetkových účastí v: - Realitních společnostech - Realitních fondech - Realitních projektech do 8. 3. 2016 od 7. 3. 2016

Poskytování zápůjček v rámci koncernu. do 8. 3. 2016 od 7. 3. 2016

Předmět činnosti

Správa vlastního majetku. od 7. 3. 2016

Ostatní skutečnosti

1.Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 198.000.000,- Kč (slovy: sto devadesát osm milionů korun českých) o 29.000.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých) na 227.000.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 2.Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu se stanoví takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 29 kusů akcií Společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (dále jen Nové akcie). S nově upisovanými Novými akciemi nejsou spoje na žádná zvláštní práva. Emisní kurs každé Nové akcie činí 12.420.000 Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta dvacet tisíc korun českých) a je dán součtem výše jmenovité hodnoty Nové akcie, která činí 1.000.000,- Kč a výše emisního ážia, které činí 11.420.000,- Kč (slovy: jedenáct m ilionů čtyři sta dvacet tisíc korun českých). Emisní kurs Nových akcií bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo akcionářů Generali Poisťovňa, a.s., Generali Biztosító Zrt., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., a Generali Česká Pojišťovna a.s. na úpis Nových akcií se neuplatní, neboť všichni tito akcionáři se vzdávají svého přednostního práva na j ejich úpis. Nové akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je : společnost Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., reg. č. 0000025952, se sídlem ul. Postępu 15B, 02-676 Varšava, Polská republika, v rozsahu 29 kusů akcií za celkový emisní kurs 360.180.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát milionů jedno sto osmdesát tis íc korun českých) (dále jen Určený zájemce). Úpis Nových akcií bude proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 30 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, kterou za tímto účelem Společnosti sdělí. Místem pro upisování Nových akcií jsou prostory Společnosti, na adrese Na Pankráci 1658/121, Nusle, PSČ: 140 00 Praha 4, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obs ahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs upisovaných Nových akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to na účet č. Společnosti č. 2106988562/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., IBAN CZ61 2700 0000 0021 0698 8562, BIC BACXCZPP. Emisní kurs Nových akcií musí být splacen nejpozději do 30 dnů ode dne řádného úpisu Nových akcií, tedy ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to úhradou na výše uvedený účet Společnosti. Nebudou-li Nové akcie účinně upsány tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné. do 22. 4. 2021 od 19. 4. 2021

Kapitál

Základní kapitál

vklad 227 000 000 Kč

od 22. 4. 2021

Základní kapitál

vklad 198 000 000 Kč

do 22. 4. 2021 od 1. 11. 2019

Základní kapitál

vklad 188 000 000 Kč

do 1. 11. 2019 od 21. 6. 2019

Základní kapitál

vklad 109 000 000 Kč

do 21. 6. 2019 od 11. 8. 2017

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 11. 8. 2017 od 7. 3. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 227 od 22. 4. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 198 do 22. 4. 2021 od 16. 2. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 198 do 16. 2. 2021 od 1. 11. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 188 do 1. 11. 2019 od 21. 6. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 109 do 21. 6. 2019 od 11. 8. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 100 do 11. 8. 2017 od 7. 3. 2016

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Martin Vít

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2021

vznik členství: 7. 3. 2021

vznik funkce: 7. 3. 2021

Švejcarovo náměstí 2660/2, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Marek Bečička

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 3. 7. 2017

Smíchovská 1223/13a, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Jakub Halbych

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2018

vznik členství: 1. 4. 2018

Nedvědovo náměstí 386/11, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Marek Bečička

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2017 - Poslední vztah: 21. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 3. 7. 2017

Nad Dalejským údolím 2689/5, Praha, 155 00, Česká republika

Marek Bečička

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2017 - Poslední vztah: 21. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 3. 7. 2017

Nad Dalejským údolím 2689/5, Praha, 155 00, Česká republika

Martin Vít

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2017 - Poslední vztah: 19. 8. 2021

vznik členství: 7. 3. 2016

zánik členství: 7. 3. 2021

vznik funkce: 3. 7. 2017

zánik funkce: 7. 3. 2021

Švejcarovo náměstí 2660/2, Praha, 155 00, Česká republika

Mgr. Martin Vrecion

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 5. 2018

vznik členství: 7. 3. 2016

zánik členství: 28. 2. 2018

vznik funkce: 7. 3. 2016

zánik funkce: 28. 2. 2018

Větrná 405, Ondřejov, 251 65, Česká republika

Mgr. Martin Vrecion

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 5. 2018

vznik členství: 7. 3. 2016

zánik členství: 28. 2. 2018

vznik funkce: 7. 3. 2016

zánik funkce: 28. 2. 2018

Větrná 405, Ondřejov, 251 65, Česká republika

Mgr. Martin Vrecion

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 7. 3. 2016

vznik funkce: 7. 3. 2016

Trnkovo náměstí 1112/3, Praha, 152 00, Česká republika

Mgr. Martin Vrecion

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 7. 3. 2016

vznik funkce: 7. 3. 2016

Trnkovo náměstí 1112/3, Praha, 152 00, Česká republika

Mgr. Martin Vít

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 7. 3. 2016

vznik funkce: 7. 3. 2016

zánik funkce: 3. 7. 2017

Švejcarovo náměstí 2660/2, Praha, 155 00, Česká republika

Mgr. Martin Vít

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 7. 3. 2016

vznik funkce: 7. 3. 2016

zánik funkce: 3. 7. 2017

Švejcarovo náměstí 2660/2, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Josef Beneš

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 7. 3. 2016

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 7. 3. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2017

U kříže 631/20, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Josef Beneš

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 7. 3. 2016

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 7. 3. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2017

U kříže 631/20, Praha, 158 00, Česká republika

Společnost zastupují společně vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. V případě, že představenstvo má jediného člena, pak tento člen zastupuje Společnost samostatně.

od 7. 3. 2016

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Gergely Horváth

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2021

vznik členství: 7. 3. 2021

Lehár Ferenc utca 4/C, Veresegyház, 2 112, Maďarská republika

Michal Marendiak

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2020

vznik členství: 1. 9. 2020

Páričková 1094/13, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Aleš Holcman

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

vznik funkce: 6. 3. 2020

Jelení 2127/13, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomasz Bilecki

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Mroczna 9/11/13 m 30, Varšava, 014 56, Polská republika

Krzysztof Zając

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Rakowska 8/32, Varšava, 022 37, Polská republika

Historické vztahy

Jaroslav Libíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 8. 4. 2020

vznik členství: 7. 3. 2016

zánik členství: 29. 2. 2020

vznik funkce: 7. 3. 2016

zánik funkce: 29. 2. 2020

Štěpánská 630/57, Praha, 110 00, Česká republika

Igor Palkovič

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 5. 10. 2020

vznik členství: 7. 3. 2016

zánik členství: 31. 8. 2020

vznik funkce: 7. 3. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2020

Bodrocká 5, Bratislava, 821 07, Slovenská republika

Gergely Horváth

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 19. 8. 2021

vznik členství: 7. 3. 2016

zánik členství: 7. 3. 2021

vznik funkce: 7. 3. 2016

zánik funkce: 7. 3. 2021

Harmat utca 26., Veresegyház, Maďarská republika

Další vztahy firmy SMALL GREF a.s.

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).