Hlavní navigace

SPECOLA SE

Firma SPECOLA SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 454, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 8 670 600 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24176869

Sídlo:

V Pražské bráně 74/2, Beroun, 266 01

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

3. 11. 2011

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 454, Městský soud v Praze

Obchodní firma

SPECOLA SE od 3. 11. 2011

Právní forma

Evropská společnost od 3. 11. 2011

adresa

V Pražské bráně 74/2
Beroun 26601 od 21. 1. 2013

adresa

Italská 1580/26
Praha 2 12000 do 21. 1. 2013 od 3. 11. 2011

Předmět činnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 5. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 3. 11. 2011

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada společnosti SPECOLA SE rozhodla takto: 1. Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše 2 970 600,- Kč (slovy: dva miliony devět set sedmdesát tisíc šest set korun českých), resp. ze stávající výše 120 000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro), upsáním nových akcií o částku 5 700 000,- Kč (s lovy: pět milionů sedm set tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o částku 225 832,013 EUR (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc osm set třicet dva euro a třináct centů), na částku 8 670 600,- Kč (slovy: osm milionů šest set sedmdesát tisíc šest set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), na částku 343 526,149 EUR (slovy: tři sta čtyřicet tři tisíc pět set dvacet šest euro jedno sto čtyři cet devět centů). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 8 (slovy:osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých) každé akcie, resp. dle přepočtu kurzu České národní ba nky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro). Akcie nejsou kótované. 3. Oba akcionáři Společnosti - pan Ing. Vratislav Randa a pan Ing. Jiří Vavrečka, prohlašují, že se ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávají svého přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem. 4. Připouští, aby 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých) každé akcie, resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25 ,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro), bylo upsáno s vyloučením přednostního práva předem určenými zájemci: - panem Ing. Vratislavem Randou, narozeným 01.06.1962, bytem Beroun - Město, Na Vinici 877/28 - 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun česk ých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro), - panem Ing. Jiřím Vavrečkou, narozeným 28.09.1951, bytem Beroun - Město, Okružní 1516 - 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), r esp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro). 5. Konstatuje, že ke dni konání valné hromady existuje pohledávka pana Ing. Vratislava Randy, narozeného 01.06.1962, bytem Beroun - Město, Na Vinici 877/28, ve výši 22 571 000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set sedmdesát jedna tisíc korun českých), z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti KOMERČNÍ CENTRUM, s.r.o. se sídlem Beroun - Centrum, V Pražské bráně 74, PSČ 266 01, IČ 274 04 447, uzavřené dne 11.12.2012 mezi panem Ing. Vratislavem Randou, jako převodcem a společností SPECOL A SE, jako nabyvatelem, která představuje neuhrazenou splatnou část úplaty za převod obchodního podílu. Tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Existence pohledávky pana Ing. Vratislava Randy za Společností byla ověřena a potvrzena zprávou auditora paní Ing. Jiřiny Kuncové, osvědčení č. KA ČR 197. Připouští započtení peněžité pohledávky upisovatele - pana Ing. Vratislava Randy, narozeného 01.06.1962, bytem Beroun - Město, Na Vinici 877/28, ve výši 22 571 000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set sedmdesát jedna tisíc korun českých), za společnost í SPECOLA SE, z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti KOMERČNÍ CENTRUM, s.r.o. se sídlem Beroun - Centrum, V Pražské bráně 74, PSČ 266 01, ze dne 11.12.2012, proti pohledávce společnosti SPECOLA SE na splacení emisního kursu 4 (slovy: čtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229, - EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro). Konstatuje, že ke dni konání valné hromady existuje pohledávka pana Ing. Jiřího Vavrečky, narozeného 28.09.1951, bytem Beroun - Město, Okružní 1516, ve výši 22 571 000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set sedmdesát jedna tisíc korun českých), z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti KOMERČNÍ CENTRUM, s.r.o. se sídlem Beroun - Centrum, V Pražské bráně 74, PSČ 266 01, IČ 274 04 447, uzavřené dne 11.12.2012 mezi panem Ing. Jiřím Vavrečkou, jako převodcem a společností SPECOLA SE, jako nabyvatelem která představuje neuhrazenou splatnou část úplaty za převod obchodního podílu. Tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Existence pohledávky pana Ing. Jiřího Vavrečky za Společností byla ověřena a potvrzena zprávou auditora pan í Ing. Jiřiny Kuncové, osvědčení č. KA ČR 197. 6. Připouští započtení peněžité pohledávky upisovatele - pana Ing. Jiřího Vavrečky, narozeného 28.09.1951, bytem Beroun - Město, Okružní 1516, ve výši 22 571 000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set sedmdesát jedna tisíc korun českých), za společností SPECOLA SE, z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti KOMERČNÍ CENTRUM, s.r.o. se sídlem Beroun - Centrum, V Pražské bráně 74, PSČ 266 01, ze dne 11.12.2012, proti pohledávce společnosti SPECOLA SE na splacení emisního kursu 4 (slovy: č tyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro). 8. Stanoví pravidla postupu o uzavření dohody o započtení takto: a) dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními § 358 a násl. obchodního zákoníku, b) písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejp ozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) v dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím této mimořádné valné hromady, d) peněžitá pohledávka upisovatele pana Ing. Vratislava Randy, narozeného 01.06.1962, bytem Beroun - Město, Na Vinici 877, bude započtena ve výši 2 850 000,- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát tisíc korun českých), na splacení emisního kursu 4 (slovy : čtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229 ,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro), upsané předem určeným zájemcem panem Ing. Vratislavem Randou na zvýšení základního kapitálu, e) peněžitá pohledávka upisovatele pana Ing. Jiřího Vavrečky, narozeného 28.09.1951, bytem Beroun - Město, Okružní 1516, bude započtena ve výši 2 850 000,- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát tisíc korun českých), na splacení emisního kursu 4 (slovy: č tyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 712 500,- Kč (slovy: sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 10.12.2012 (1 EUR = 25,240 Kč), o jmenovité hodnotě 28 229,- EUR (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet devět euro), upsané předem určeným zájemcem panem Ing. Jiřím Vavrečkou na zvýšení základního kapitálu, f) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají, a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základn ího kapitálu, 9. Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci - panem Ing. Vratislavem Randou a panem Ing. Jiřím Vavrečkou, ve smlouvách o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, které budou uzavřeny v sídle společnosti SPECOLA SE, na adrese Praha 2, Italská 1580/26, mezi předem určenými zájemci, panem Ing. Vratislavem Randou, panem Ing. Jiřím Vavrečkou, a společností SPECOLA SE. 10. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uply nutím třiceti dnů od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do místa jeho bydliště či dopisem osobně předaným proti podpisu. Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti SPECOLA SE, když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedenou pohledávku, než splacení dluhu. do 21. 1. 2013 od 4. 1. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 670 600 Kč

od 21. 1. 2013

Základní kapitál

vklad 2 970 600 Kč

do 21. 1. 2013 od 3. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 712 500 Kč, počet: 8 od 21. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 74 265 Kč, počet: 40 od 4. 1. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 297 060 Kč, počet: 10 do 4. 1. 2013 od 3. 11. 2011

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Hana Vavrečková

člen

První vztah: 6. 8. 2019

vznik členství: 9. 11. 2018

Malé sídliště 1099/51, Beroun, 266 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Hana Vavrečková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 8. 2019

vznik členství: 9. 11. 2012

zánik členství: 9. 11. 2018

Malé sídliště 1099/51, Beroun, 266 01, Česká republika

Andrea Rattayová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2011 - Poslední vztah: 20. 11. 2012

vznik členství: 3. 11. 2011

zánik členství: 9. 11. 2012

Švédská 1036/17, Praha 5, 150 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Vratislav Randa

člen

První vztah: 6. 8. 2019

vznik členství: 9. 11. 2018

Na Vinici 877/28, Beroun, 266 01, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Vavrečka

předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2019

vznik členství: 9. 11. 2018

vznik funkce: 9. 11. 2018

Malé sídliště 1099/51, Beroun, 266 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Vavrečka

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2015 - Poslední vztah: 6. 8. 2019

vznik členství: 9. 11. 2012

zánik členství: 9. 11. 2018

vznik funkce: 12. 11. 2012

zánik funkce: 9. 11. 2018

Malé sídliště 1099/51, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Jiří Vavrečka

předseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 8. 8. 2015

vznik členství: 9. 11. 2012

vznik funkce: 12. 11. 2012

Okružní 1516, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Vratislav Randa

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 8. 2019

vznik členství: 9. 11. 2012

zánik členství: 9. 11. 2018

Na Vinici 877/28, Beroun, 266 01, Česká republika

Mgr. Ivan Hruškovič

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2011 - Poslední vztah: 20. 11. 2012

vznik členství: 3. 11. 2011

zánik členství: 9. 11. 2012

Švédská 1036/17, Praha 5, 150 00, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.

od 3. 11. 2011

Další vztahy firmy SPECOLA SE

CO&co SE

První vztah: 3. 11. 2011 - Poslední vztah: 4. 1. 2013

Zdíkovská 2970/4, Praha, 150 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. Ivan Hruškovič

  člen představenstva

  Libínská 3127/1, Praha, 150 00, Česká republika

 • Lýdie Bendová

  člen dozorčí rady

  Nad Rychtou 78, Klecany, 250 67, Česká republika

Akcionáři

CO&co SE, IČ: 24685984

Italská 1580/26, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 4. 1. 2013 od 3. 11. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 4. 2014

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 4. 2014

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).