Hlavní navigace

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Firma Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15521, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 33 100 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28954866

Sídlo:

Olšanská 2666/7, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 9. 2009

DIČ:

CZ28954866

Aktuální kontaktní údaje Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

35301 Výroba tepla
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
74902 Poradenství v oblasti požární ochrany

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15521, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. do 17. 6. 2015 od 1. 9. 2009

Obchodní firma

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. do 17. 6. 2015 od 17. 6. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 1. 9. 2009

adresa

Olšanská 2666/7
Praha 3 13000 od 1. 9. 2009

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 24. 9. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 9. 2013

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany od 24. 9. 2013

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 24. 9. 2013

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW od 24. 9. 2013

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 24. 9. 2013 od 1. 9. 2009

Předmět činnosti

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 24. 9. 2013

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 21. 1. 2019 od 1. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 5. 3. 2020 od 1. 7. 2014

Způsob řízení: dualistický od 10. 2. 2014

Na společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. přechází v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společnosti: a) Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., IČO 64948609, se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3 b) Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., IČO 28954874, se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3 c) Pražská parkovací a.s. IČO 27152065, se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3 od 1. 8. 2013

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje v souladu s Usnesením Rady MČ Praha 3 č. 166 ze dne 24.3.2010, kterým byl schválen záměr zvýšit základní kapitál ze současné výše 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony sto tisíc korun českých) na částku 33.100.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů jedno sto tisíc korun českých), tj. o částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti, zajištění finančních prostředků pro realizaci připravovaného investičního záměru, který spočívá v koupi akcií společností ve skupině, a to Správa kom unálního majetku Praha 3, a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a společnosti Pražská parkovací a.s. Akcie budou koupeny za cenu určenou posudkem znalce jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze pod čj. 2 Nc4214/2010-8. Emisní kurs všech dří ve upsaných akcií byl v plném rozsahu splacen a zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií je tudíž přípustné. 3. Upisování akcií nad výše uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionáře, a to jediným akcionářem Městská část Praha 3, IČ: 00063517 se sídlem Havlíčkovo nám. č. .9, 130 00 Praha 3. 5. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet a jmenovitá hodnota nových akcií: druh akcií: kmenové, podoba akcií: listinné, forma akcií: na jméno, počet akcií: 31, jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000 000,- Kč 6. Nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti. - 7. Emisní kurs nových akcií se shoduje s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. že činí 1.000 000,- Kč za jednu upisovanou akcii. 8. Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry; nebudou kótované. 9. Jediný akcionář - Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, 130 00 Praha 3, jako upisovatel, upíše veškeré nové akcie tj. 31 (slovy: třicet jedna) kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 10. Jediný akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií, tj. částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) ve lhůtě 60 dnů od upsání akcií, tedy ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, na zvláštní účet zřízený u banky ČSOB, a.s., Olš anská 2643/1a č. účtu 236722376/0300, částku 31.000.000,- Kč, tj. 100% emisního kursu (podle ust. §204 odst. 2 ObchZ). 11. Akcie budou upsány jediným akcionářem v sídle společnosti na adrese: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, v pracovní dny v době od 10 do 15 hodin. 12. Lhůta pro upsání akcií: společnost je povinna do 10 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla návrh smlouvy podle § 204 odst.5 Obch.Z. a k jejímu uzavř ení mu poskytne lhůtu 15 pracovních dnů, počínaje dnem doručení návrhu. 13. Upisování akcií je v tomto případě vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14. Společnost je povinna emitovat nové akcie dle počtu upisovaných akcií do jednoho měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla akcionáře, aby je převzal ve lhůtě alespoň patn ácti pracovních dnů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8,00 do 16,00 hodin na adrese sídla společnosti. do 16. 6. 2010 od 11. 5. 2010

Společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. vznikla rozdělením společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., IČ: 64948609, se sídlem Praha 3, Na Vrcholu 2595/25, PSČ 130 34, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v  oddílu B, vložce 3660, odštěpením se vznikem dvou nástupnických obchodních společností, a to společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. a společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., IČ: 28954874, se sídlem Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 15522. Na společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti uvedená v Projektu rozdělení akciové společnosti Správa komunáln ího majetku Praha 3, a.s. odštěpením se založením dvou nových akciových společností ze dne 7.5.2009. od 1. 9. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 33 100 000 Kč

od 16. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 2 100 000 Kč

do 16. 6. 2010 od 1. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 31 od 16. 6. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 21 od 1. 9. 2009

Statutární orgán

8 fyzických osob

Jiří Brůžek

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 25. 1. 2023

Kramperova 1013/8, Praha, 142 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Antonín Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 25. 1. 2023

vznik funkce: 14. 2. 2023

Olšanské náměstí 1785/5, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  MCL s.r.o.

  Na bitevní pláni 1218/17, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • jednatel

  City Concept s.r.o.

  Thákurova 676/3, Praha Dejvice, 160 00

Ing. Tomáš Mikeska

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 25. 1. 2023

vznik funkce: 14. 2. 2023

Na Parukářce 2771/1, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Matěj Michalk Žaloudek

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 25. 1. 2023

U vinohradské nemocnice 1719/2, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Simeon Popov, MBA, LL.D.

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 25. 1. 2023

V kapslovně 2770/3, Praha, 130 00, Česká republika

Miroslava Oubrechtová

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

Jeseniova 2446/75, Praha 3, 130 00, Česká republika

Michal Kucián

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 18. 12. 2013

vznik funkce: 15. 1. 2015

Blodkova 1476/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Simeon Popov

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 5. 8. 2013

V kapslovně 2770/3, Praha 3, 130 00, Česká republika

Historické vztahy

Martin Čáslavka

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2023 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 15. 6. 2020

zánik členství: 25. 1. 2023

vznik funkce: 15. 6. 2020

zánik funkce: 25. 1. 2023

U hranic 1484/11, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Mikeska

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2021 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 18. 8. 2021

zánik členství: 25. 1. 2023

vznik funkce: 6. 10. 2021

zánik funkce: 25. 1. 2023

Na Parukářce 2771/1, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Simeon Popov

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2020 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik členství: 25. 1. 2023

V kapslovně 2770/3, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Michal Dobiáš

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2020 - Poslední vztah: 25. 10. 2021

vznik členství: 15. 6. 2020

zánik členství: 18. 8. 2021

vznik funkce: 16. 7. 2020

zánik funkce: 18. 8. 2021

Libická 1990/11, Praha, 130 00, Česká republika

Martin Čáslavka

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2020 - Poslední vztah: 16. 3. 2023

vznik členství: 15. 6. 2020

vznik funkce: 15. 6. 2020

Novákových 1817/30a, Praha, 180 00, Česká republika

Antonín Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2020 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 15. 6. 2020

zánik členství: 25. 1. 2023

vznik funkce: 16. 7. 2020

zánik funkce: 25. 1. 2023

Olšanské náměstí 1785/5, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Martina Chmelová

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2020 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 15. 6. 2020

zánik členství: 25. 1. 2023

vznik funkce: 15. 6. 2020

zánik funkce: 25. 1. 2023

K lučinám 2464/11, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

JUDr. Jan Metelka, LL.M.

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2020 - Poslední vztah: 1. 9. 2020

vznik členství: 25. 2. 2019

zánik členství: 15. 6. 2020

vznik funkce: 25. 2. 2019

zánik funkce: 15. 6. 2020

Novovysočanská 2509/3b, Praha, 190 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Jan Metelka, LL.M.

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2020 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 25. 2. 2019

vznik funkce: 25. 2. 2019

Javorová 829, Planá, 348 15, Česká republika

Jiří Brůžek

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2019 - Poslední vztah: 1. 9. 2020

vznik členství: 30. 1. 2019

zánik členství: 15. 6. 2020

vznik funkce: 21. 2. 2019

zánik funkce: 15. 6. 2020

Kramperova 1013/8, Praha, 142 00, Česká republika

Jiří Brůžek

předseda představenstva

První vztah: 13. 4. 2019 - Poslední vztah: 26. 4. 2019

vznik členství: 30. 1. 2019

vznik funkce: 21. 2. 2019

Ke Srážku 861/12, Praha, 143 00, Česká republika

JUDr. Jan Metelka, LL.M.

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2019 - Poslední vztah: 5. 3. 2020

vznik členství: 25. 3. 2019

vznik funkce: 25. 2. 2019

Javorová 829, Planá, 348 15, Česká republika

Mgr. Simeon Popov

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 9. 2020

vznik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 11. 1. 2019

zánik funkce: 16. 7. 2020

V kapslovně 2770/3, Praha, 130 00, Česká republika

Filip Hausknecht

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 9. 2020

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik členství: 15. 6. 2020

vznik funkce: 19. 12. 2018

zánik funkce: 15. 6. 2020

Čajkovského 1671/25, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr Pavel Křeček

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 9. 2020

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik členství: 15. 6. 2020

vznik funkce: 19. 12. 2018

zánik funkce: 15. 6. 2020

Koněvova 2368/187, Praha, 130 00, Česká republika

Miroslav Fabík

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 2. 3. 2015

zánik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 2. 3. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2018

Nitranská 1459/11, Praha, 130 00, Česká republika

Michal Kucián

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 18. 12. 2013

zánik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 15. 1. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2018

Blodkova 1476/4, Praha, 130 00, Česká republika

Michal Papež

Člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2018

Kouřimská 2350/3, Praha, 130 00, Česká republika

Miroslava Oubrechtová

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2018

Jeseniova 2446/75, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Bohuslav Nigrin

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 5. 8. 2013

zánik funkce: 17. 12. 2014

Koněvova 342/123, Praha 3, 130 00, Česká republika

RNDr. Jan Materna, Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2015

vznik členství: 2. 10. 2013

zánik členství: 28. 2. 2015

vznik funkce: 2. 10. 2013

zánik funkce: 28. 2. 2015

Na Balkáně 1361/28, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Simeon Popov

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 5. 8. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2018

V kapslovně 2770/3, Praha, 130 00, Česká republika

Michal Kucián

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 18. 12. 2013

zánik členství: 15. 1. 2015

zánik funkce: 15. 1. 2015

Blodkova 1476/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

RNDr. Jan Materna

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 2. 10. 2013

Na Balkáně 1361/28, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Simeon Popov

místopředseda

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2013

V kapslovně 2770/3, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Světlana Škapová

člen přdedstavenstva

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2013

zánik funkce: 17. 12. 2014

Vinohradská 268/94, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Popov

místopředseda

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2013

V kapslovně 2770/3, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ing. Světlana Škapová

člen přdedstavenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2013

Vinohradská 268/94, Praha 3, 130 00, Česká republika

Filip Neusser

člen představestva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 10. 2. 2014

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 1. 11. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2013

zánik funkce: 1. 11. 2013

Templová 654/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Bohuslav Nigrin

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2013

Koněvova 342/123, Praha 3, 130 00, Česká republika

Martin Čáslavka

člen

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2013

Novákových 1817/30A, Praha 8, Česká republika

Ing. Bohuslav Nigrin

předseda

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2013

Kunešova 2653/18, Praha 3, 130 00, Česká republika

RNDr. Jan Materna, Ph.D.

místopředseda

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2013

Na Balkáně 1361/28, Praha 3, Česká republika

Ing. Rostislav Rubík, CSc.

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 18. 5. 2011

zánik členství: 30. 7. 2012

vznik funkce: 25. 5. 2011

zánik funkce: 30. 7. 2012

Jana Želivského 1816/25, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Pavel Císař

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2009 - Poslední vztah: 29. 6. 2011

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 18. 5. 2011

vznik funkce: 8. 9. 2009

zánik funkce: 18. 5. 2011

Jeseniova 1683/71, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Zuzana Volínová

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2009 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 30. 7. 2012

vznik funkce: 8. 9. 2009

zánik funkce: 30. 7. 2012

K Borku 181, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Ing. Pavel Císař

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 18. 11. 2009

vznik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 1. 9. 2009

Jeseniova 1683/71, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Zuzana Volínová

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 18. 11. 2009

vznik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 1. 9. 2009

K Borku 181, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Ing. Petr Fišer

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 30. 7. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2009

zánik funkce: 30. 7. 2012

Lucemburská 1299/39, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

od 15. 8. 2013

Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 15. 8. 2013 od 1. 9. 2009

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Matej Zimák

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 25. 1. 2023

Kavkazská 1364/3, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Sunegha

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 25. 1. 2023

Hořanská 1514/2, Praha, 130 00, Česká republika

Jaroslav Sláma

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 25. 1. 2023

náměstí Jiřího z Lobkovic 2363/18, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Sedláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 25. 1. 2023

Roháčova 297/34, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Štern

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 25. 1. 2023

vznik funkce: 8. 3. 2023

Baranova 1381/3, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Anna Gűmplová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2022 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 23. 2. 2022

zánik členství: 25. 1. 2023

vznik funkce: 23. 2. 2022

zánik funkce: 25. 1. 2023

Příběnická 981/4, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Michal Dobiáš

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2021 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 18. 8. 2021

zánik členství: 25. 1. 2023

vznik funkce: 23. 9. 2021

zánik funkce: 25. 1. 2023

Libická 1990/11, Praha, 130 00, Česká republika

Adam Šenk

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2021 - Poslední vztah: 11. 5. 2022

vznik členství: 15. 1. 2020

zánik členství: 23. 2. 2022

vznik funkce: 15. 1. 2020

zánik funkce: 23. 2. 2022

U Kapličky 2818, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ing. Martin Kuba

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2021 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 30. 1. 2019

zánik členství: 25. 1. 2023

vznik funkce: 30. 1. 2019

zánik funkce: 25. 1. 2023

U Mlýnského kanálu 699/22, Praha, 186 00, Česká republika

Petra Knesplová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2020 - Poslední vztah: 25. 10. 2021

vznik členství: 15. 7. 2020

zánik členství: 18. 8. 2021

vznik funkce: 19. 11. 2020

zánik funkce: 18. 8. 2021

Laubova 2128/10, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Rybář

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2020 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 9. 3. 2020

zánik členství: 25. 1. 2023

vznik funkce: 9. 3. 2020

zánik funkce: 25. 1. 2023

Koněvova 2411/161, Praha, 130 00, Česká republika

Adam Šenk

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2020 - Poslední vztah: 1. 9. 2021

vznik členství: 15. 1. 2020

vznik funkce: 15. 1. 2020

Pod lipami 2551/54, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Michal Dobiáš

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2019 - Poslední vztah: 1. 9. 2020

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik členství: 15. 6. 2020

vznik funkce: 20. 2. 2019

zánik funkce: 15. 6. 2020

Libická 1990/11, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Martin Kuba

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2019 - Poslední vztah: 9. 1. 2021

vznik členství: 30. 1. 2019

vznik funkce: 30. 1. 2019

Koněvova 1884/169, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Michal Dobiáš

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 13. 4. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2018

Libická 1990/11, Praha, 130 00, Česká republika

Petra Jelínková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 5. 3. 2020

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik členství: 15. 1. 2020

vznik funkce: 19. 12. 2018

zánik funkce: 15. 1. 2020

Biskupcova 1747/73b, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Marcela Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 4. 6. 2020

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik členství: 9. 3. 2020

vznik funkce: 19. 12. 2018

zánik funkce: 9. 3. 2020

Jeseniova 431/17, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Vronský

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik členství: 25. 1. 2023

vznik funkce: 19. 12. 2018

zánik funkce: 25. 1. 2023

Tachovské náměstí 288/6, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Zábojník

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2016 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2018

Křišťanova 1698/15, Praha, 130 00, Česká republika

Jan Vokál

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 18. 12. 2013

zánik členství: 19. 12. 2018

zánik funkce: 19. 12. 2018

Na vrcholu 2587/7, Praha, 130 00, Česká republika

Vladimír Švorba

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2016 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 30. 3. 2016

zánik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 14. 4. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2018

V domově 1699/18, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Světlana Škapová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2016 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 11. 11. 2015

zánik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 11. 11. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2018

Vinohradská 268/94, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Gabriela Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2018

Jana Želivského 1847/31, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Gabriela Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

Jana Želivského 1847/31, Praha 3, 130 00, Česká republika

Gabriela Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 17. 6. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

Jana Želivského 1847/31, Praha, 130 00, Česká republika

Gabriela Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

Jana Želivského 1847/31, Praha 3, 130 00, Česká republika

Filip Neusser

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 9. 9. 2015

vznik funkce: 28. 1. 2015

zánik funkce: 9. 9. 2015

Kubelíkova 1247/40, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Daniel Vlček

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2016

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 30. 3. 2016

vznik funkce: 15. 1. 2015

zánik funkce: 30. 3. 2016

V kapslovně 2770/5, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Daniel Vlček

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2016

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 30. 3. 2016

vznik funkce: 15. 1. 2015

zánik funkce: 30. 3. 2016

V kapslovně 2770/5, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeněk Zábojník

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2016

vznik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

Ježkova 955/12, Praha, 130 00, Česká republika

Zdeněk Zábojník

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2016

vznik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

Ježkova 955/12, Praha, 130 00, Česká republika

Bc. Tomáš Štampach

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2018

Na lučinách 2536/3, Praha, 130 00, Česká republika

Tomáš Kalivoda

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2018

Lucemburská 2434/17, Praha, 130 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Helena Bartáková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2013

zánik funkce: 17. 12. 2014

Radhošťská 1645/15, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jan Vokál

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2014 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 18. 12. 2013

Kunešova 2646/4, Praha, 130 00, Česká republika

Jan Vokál

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2014 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 18. 12. 2013

Kunešova 2646/4, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Irena Ropková

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 22. 10. 2013

zánik funkce: 17. 12. 2014

Pod Lipami 2559/37, Praha 3, 130 00, Česká republika

Helena Bartáková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 1. 10. 2013

Radhošťská 1645/15, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Harapát

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 17. 12. 2014

zánik funkce: 17. 12. 2014

Pod lipami 2564/27, Praha 3, 130 00, Česká republika

Miroslava Oubrechtová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 2. 10. 2013

zánik členství: 17. 12. 2014

zánik funkce: 17. 12. 2014

Jeseniova 2446/75, Praha 3, 130 00, Česká republika

Pavel Števich

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 17. 12. 2014

zánik funkce: 17. 12. 2014

Trávníčkova 1776/29, Praha 5, 155 00, Česká republika

Alena Hronová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 2. 10. 2013

zánik členství: 19. 12. 2018

zánik funkce: 19. 12. 2018

Na rovnosti 2696/22, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Nadace Žena

  Sladkovského 474/28, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00

Ing. Irena Ropková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2013

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2013

Pod Lipami 2559/37, Praha 3, 130 00, Česká republika

PhDr. Matěj Stropnický

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 10. 2. 2014

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 5. 11. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2013

zánik funkce: 5. 11. 2013

Bořivojova 521/64, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Jaroslava SUKOVÁ

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2013

zánik funkce: 1. 12. 2014

Radhošťská 1623/20, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Mgr. Miroslav Poche

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2013

zánik funkce: 17. 12. 2014

Velehradská 1735/28, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Vokál

předseda

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 18. 5. 2011

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2013

Kunešova 2646/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Mgr. Irena Ropková

člen

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 25. 7. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2013

Pod Lipami 2559/37, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Matěj Stropnický

člen

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 25. 7. 2012

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 25. 7. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2013

Řehořova 1035/46, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Vokál

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 18. 5. 2011

vznik funkce: 18. 5. 2011

zánik funkce: 25. 7. 2012

Kunešova 2646/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jan Plíva

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 25. 7. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 25. 7. 2012

Spojovací 2609/40, Praha 3, 130 00, Česká republika

Pavel Hurda

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 25. 7. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 25. 7. 2012

Kubelíkova 1548/27, Praha 3, 130 00, Česká republika

MUDr. Robert Hoffmann

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2010 - Poslední vztah: 29. 6. 2011

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 9. 2010

Na Jarově 1959/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jan Plíva

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2009 - Poslední vztah: 6. 9. 2010

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 10. 2009

zánik funkce: 1. 9. 2010

Spojovací 2609/40, Praha 3, 130 00, Česká republika

Pavel Hurda

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2009 - Poslední vztah: 6. 9. 2010

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 10. 2009

zánik funkce: 1. 9. 2010

Kubelíkova 1548/27, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jan Plíva

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 18. 11. 2009

vznik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 1. 9. 2009

Spojovací 2609/40, Praha 3, 130 00, Česká republika

Pavel Hurda

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 18. 11. 2009

vznik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 1. 9. 2009

Kubelíkova 1548/27, Praha 3, 130 00, Česká republika

MUDr. Robert Hoffmann

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 6. 9. 2010

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 9. 2009

zánik funkce: 1. 9. 2010

Na Jarově 1959/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Akcionáři

Městská část Praha 3, IČ: 00063517

Havlíčkovo náměstí, Česká republika, Praha 3, 130 00

od 1. 9. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 2009

Živnosti

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 9. 2013
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 13. 8. 2013
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 13. 8. 2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 9. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování technických služeb
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 2009
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).