Hlavní navigace

STAFIN a.s.

Firma STAFIN a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 954, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 31 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26341581

Sídlo:

Edvarda Beneše 590/31, Plzeň Doudlevce (Plzeň 3), 301 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 1. 2002

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
41201 Výstavba bytových budov
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
55 Ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 954, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

STAFIN a.s. od 10. 8. 2004

Obchodní firma

STAFIN pozemní stavitelství a.s. do 10. 8. 2004 od 8. 1. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 8. 1. 2002

adresa

Edvarda Beneše 590/31
Plzeň 30100 od 28. 11. 2015

adresa

Edvarda Beneše 540/31
Plzeň 30100 do 28. 11. 2015 od 8. 1. 2002

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 11. 2015

výkon zeměměřičských činností od 28. 11. 2015

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 17. 5. 2005

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy do 28. 11. 2015 od 17. 5. 2005

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 4. 7. 2003

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 28. 11. 2015 od 4. 7. 2003

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní do 28. 11. 2015 od 4. 7. 2003

projektová činnost ve výstavbě od 8. 1. 2002

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 8. 1. 2002

přípravné práce pro stavby do 17. 5. 2005 od 8. 1. 2002

specializované stavební činnosti do 17. 5. 2005 od 8. 1. 2002

dokončovací stavební práce do 17. 5. 2005 od 8. 1. 2002

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 28. 11. 2015 od 8. 1. 2002

zprostředkování obchodu do 28. 11. 2015 od 8. 1. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 28. 11. 2015 od 8. 1. 2002

činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury do 28. 11. 2015 od 8. 1. 2002

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti sepsaný dne 9.2.2009 ve formě notářského zápisu notářkou JUDr. Hanou Kaslovou pod č.j. N 45/2009, NZ 38/2009, kterým byl základní kapitál společnosti zvýšen o částku 9.000.000,- Kč / slovy devět milionů korun českých/ upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál obchodní společnosti STAFIN a.s. se zvyšuje z částky 22.000.000,- Kč / slovy dvacet dva milionů korun českých/ o částku 9.000.000,- Kč / slovy devět milionů korun českých/ na částku 31.000.000,- Kč / slovy třicet jedna milionů korun český ch/. Základní kapitál obchodní společnosti STAFIN a.s. po zvýšení činí 31.000.000,- Kč / slovy třicet jeden milionů korun českých/. Společnost bude ke zvýšení základního kapitálu emitovat 90 kusů / slovy devadesát kusů/ kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč / slovy jedno sto tisíc korun českých/ každé jedné akcie. Akcie nebudou kóto vány na regulovatelném trhu. Všechny výše specifikované nově emitované akcie společnosti budou nabídnuty určitému zájemci, a to jedinému akcionáři, panu Ing. Josefu Novému, r.č. 540815/0264, bydliště Plzeň 10, Lhota, K Jezírku 227/3 a budou jím upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obcho dního zákoníku, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář, a to pan Ing. Josef Nový, s obchodní společností STAFIN a.s. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti STAFIN a.s., Plzeň, Edvarda Beneše 540/31, okres Plzeň-město, PSČ 301 00. Návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude jedinému akcionáři zaslán obchodní společností STAFIN a.s. nejpozději do 30 /třiceti/ dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jedinému akcionáři jako upisov ateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce nejméně čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o u psání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti jedinému akcionáři jako upisovateli předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí. Emisní kurs všech nově emitovaných akcií činí 100.000, Kč / slovy jedno sto tisíc korun českých/ na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým plněním. Upisovatel je povinen v souladu se stanovami společnosti a ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku splatit celý emisní kurs všech upsaných akcií na bankovní účet obchodní společnosti STAFIN a.s. č.ú. 226608115/0300 tak, že celý emisní kurs ve výši 100% je povinen splatit nejpozději do třiceti /30/ pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti však musí před uzavřením smlouvy o úpisu akcií podat návrh na zápis výše usnesení o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. do 26. 3. 2009 od 17. 2. 2009

Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti, ze dne 14.12.2004 ve formě notářského zápisu notářky Mgr. Anny Röschové, č.j. N 273/2004, NZ 252/2004, dle ust. § 203 odst. 2 obchodního zákoníku, kterým byl základní kapitál společn osti zvýšen upsáním nových akcií o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na 22.000.000,- Kč (slovy dvacetdvamilionů korun českých), a to bez možnosti upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 299 kusů (slovy: dvěstědevadesátdevět) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, tak že 199 kusů (slovy: jednostodevadesátdevět) upisovaných akcií bude mít, každá akcie, jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a zbylých 100 kusů (slovy: jednosto) upisovaných akcií bude mít, každá akcie, jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti STAFIN a.s. v celé své výši bude provedeno upsáním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitými a nepeněžitými vklady takto: - peněžité vklady v celkové částce 784.000,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátčtyřitisíc korun českých), - nepeněžité vklady v celkové hodnotě 19.216.270,- Kč (slovy: devatenáctmilionůdvěstěšestnácttisícdvěstěsedmdesát korun českých). Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti STAFIN a.s. v celém rozsahu bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti Ing. Josefu Novému, r.č. 540815/0264, bytem Lhota 227, 301 00 Plzeň. Pokud předem urče ný zájemce Ing. Josef Nový neupíše ve stanovené lhůtě všechny akcie, upsání akcií a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se stává neúčinným. Místem pro upsání akciíje sídlo společnosti, tj. Plzeň, Edvarda Beneše 540/31, PSČ 301 00. Upisování akcií může začít neprodleně po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti STAFIN a.s. o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAFIN a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie musí být upsány nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému upisovateli. Jedinému upisovateli, kterým je předem určený zájemce jediný akcionář společnosti Ing. Josef Nový, r.č. 540815/0264, bytem Lhota 227, 301 00 Plzeň, bude počátek lhůty k upisování akcií oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech 299 kusů (slovy: dvousetdevadesátidevíti) nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Pro splácení peněžitých vkladů byl k tomuto účelu otevřen zvláštní účet č. 194326796/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Plzeň, nám. T.G. Masaryka 12. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodn oty akcií upsaných peněžitými vklady ve lhůtě do tří (3) měsíců od upsání akcií. Upisovatel je povinen jmenovitou hodnotu jím upsaných akcií peněžitými vklady splatit nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Za peněžité vklady bude společností upisovateli vydáno 7 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a 84 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podob ě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Nepeněžité vklady oceněné znaleckými posudky č. 1402-066/2004 znalce Ing. Martina Harmáčka o ceně nemovitostí a č. 1303-140/2004 znalce Ing. Vlastimila Outlého o ceně věcí movitých na celkovou částku 19.216.270,- Kč (slovy: devatenáctmilionůdvěstěšestnáct tisícdvěstěsedmdesát korun českých) musí být upisovatelem splaceny v sídle společnosti, tj. v Plzni, Edvarda Beneše 540/31, PSČ 301 00, a to nejpozději do tří (3) měsíců od upsání akcií. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, na listu vlastnictví č. 2325 pro obec a k.ú. Třemošná, a oceněné znaleckým posudkem č. 1402-066/2004 znalce Ing. Martina Harmáčka na 11.300.000,- Kč (slovy: j edenáctmilionůtřistatisíc korun českých): - budova č.p. 1063 v Třemošné postavená na pozemku parc. č. 2075/28 - garáž bez čp/če postavená na pozemku parc. č. 2075/24 - průmyslový objekt bez čp/če postavený na pozemku parc. č. 2075/25 - jiná stavba bez čp/če postavná na pozemku parc.č . 2075/29 - pozemek parc. č. 776 - ostatní plocha o výměře 654 m2 - pozemek parc. č.2075/24 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 352 m2 - pozemek parc. č.2075/25 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 93 m2 - pozemek parc. č. 2075/26 - ostatní plocha o výměře 20523 m2 - pozemek parc. č. 2075/28 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 1043 m2 - pozemek parc. č.2075/29 - zastavený plocha a nádvoří o výměře 103 m2 - pozemek parc. č.2075/30 - ostatní plocha o výměře 782 m2 - pozemek parc. č. 2075/32 - ostatní plocha o výměře 454 m2 - pozemek parc. č. 2075/34 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 701 m2 Nedílnou součástí a příslušenstvím nemovitostí uvedených pod písm. a) jsou kotec pro psy, přístřešek na popelnice, komunikace, zpevněné plochy, chodník, přípojka vodovodní s vodoměrnou šachtou, přípojka kanalizační a venkovní kanalizace včetně šachet, roz vody elektro, venkovní osvětlení, oplocení, trvalé porosty. b) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na listu vlastnictví č. 1348 pro obec Plzeň, k.ú. Doudlevce: - pozemek parc. č. 246/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka - pozemek parc. č. 246/5 - ostatní plocha o výměře 520 m2 c) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na listu vlastnictví č. 24454 pro obec Plzeň, k.ú. Plzeň: - pozemek parc. č. 8153/158 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - pozemek parc. č. 8153/164 - ostatní plocha o výměře 1662 m2 Nemovitosti uvedené pod písm. b) a c) byly oceněny znaleckým posudkem č. 1402-066/2004 znalce Ing. Martina Harmáčka na 2.950.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetpadesáttisíc korun českých). Ostatními stavbami a příslušenstvím k nemovitostem uvedeným pod pí sm. b) a c) jsou zpevněné plochy panelové, zpevněné plochy štěrkové, oplocení. Celková hodnota nepeněžitého vkladu spočívající v nemovitostech uvedených pod písm. a), b), c) tedy dle znaleckého posudku č. 1402-066/2004 znalce Ing. Martina Harmáčka činí celkem 14.250.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých). d) movité věci, specifikované a oceněné znaleckým posudkem č. 1303-140/2004 znalce Ing. Vlastimila Outlého na celkovou částku ve výši 4.966.270,- Kč (slovy: čtyřimilionyděvětsetšedesátšesttisícdvěstěsedmdesát korun českých): - lahev kyslík - 2 ks, lahev acetylen, pracovní stůl - rýsovací - 2 ks, pracovní stůj kombinovaný - 2 ks, kancelářské židle - 6 ks, vrtačka, nabíječka, rozvaděč 2RON 06 V - 2 ks, lešení pojízdné, televizor TVP 461, vrtačka Narex, šroubovák ES 106 D/A, míc hačka 125 l, postřikovač s nástavcem, pila rozbrušovací fixní, rozvadeč, válenda - 6 ks, židle - 7 ks, elektrický šroubovák, stavební míchačka 50 l- 2 ks, vrtačka EVP 13B2G5, bruska EBU 18E, věšák kaktus, zvedák automobilový, radio Philips, stavební výtah , bruska vibrační 9035, televizor LCE CK 5390 X, el. rozvodová skříň - rozvaděč, židle Mirco S 22 - 8 ks, kancelářský stůl - 6 ks, stůl pod počítač - 2 ks, stůl pod tiskárnu - 2 ks, stůl rohový kulatý - 4 ks, kontejner čtyřzásuvkový - 6 ks, skříň úzká jed nodveřová - 5 ks, regál - 5 ks, regál rohový vysoký - 2 ks, knihovna dvoudvéřová - 7 ks, knihovna čtyřdvéřová, skříň žaluziová, skříň prosklená, nástavec na A 501, pracovní deska úhlová - 2 ks, míchačka KBM 50, rudlík Bantam, knihovna prosklená, knihovna čtyřdvéřová - 5 ks, kancelářský stůl - 4 ks, kontejner čtyřzásuvkový - 6 ks, stůl rohový kulatý - 2 ks, stůl pod tiskárnu - 2 ks, skříň úzká jednodveřová - 2 ks, skříň na výkresy desetizásuvková, lednice, šastní skříň - 4 ks, soubor lešení; - nákladní automobil LIAZ 18,29 SA, SPZ: PMB 03-89, výr. č. vozidla TNL1829SAW2990008; - osobní automobil ŠKODA Pick-Up LX1, SPZ: PMB 46-21, výr. č. karoserie TMBEFF673W5750061; - osobní automobil Renault Trafic 2,5, SPZ: AEY 56-66, výr. č. karoserie VF1T5XG05135204848; - osobní automobil ŠKODA Felicia Combi 1.3 Lx, SPZ: PMO 40-21, výz. č. TMBEFF653T0146267; - automobil AVIA A 21.1F, SPZ: PMA 54-15, výr. č. vozidla 000213; - speciální přívěs ZTS SPO 3,5 SPZ: PM 32-98, výr. č. vozidla 028; - speciální vozidlo - autojeřáb PRAGA V3S ČKD AD 020, SPZ: PMA 08-24, výr. č. vozidla 4051005; - osobní automobil ŠKODA Felicia Combi 1.3.Lxi, SPZ: PMR 22-41, výr. č. karoserie TMBEFF653V0650619; - osobní automobil ŠKODA Pick-Up LXi, SPZ: PMB 43-83, výr. č. karoserie TMBEFF673W5748381; - osobní automobil ŠKODA Pick-Up LXi, SPZ: MBN 27-32, výr. č. karoserie TMBEFF673W5574014; - osobní automobil ŠKODA Felicia 1.3 Lxi, SPZ: PMT 26-05, výr. č. karoserie TMBEFF613Y0285712; - osobní automobil ŠKODA Felicia 1.3. Lxi, SPZ: PMT 26-06, výr. č. karoserie TMBEFF613Y0285706; - osobní automoobil ŠKODA Felicia 1.3 Lxi, SPZ: PMT 47-70, výr. č. karoserie TMBEFF613Y0285796; - nákladní přívěs za osobní automobil NP 3 V, SPZ: 29-PMS-65, výr. č. TK91ZNP00VTAP3017; - osobní automobil ŠKODA Felicia 1.3.Lxi, SPZ: PMT 26-04, výr. č. karoserie TMBEFF613Y0285746; - nosič kontejnerů AVIA A75-N, SPZ: PMU 19-34, výr. č. vozidla TNAA1N000XA000476; - univerzální čelní nakladač UNC 750, výr. č. vozidla 14912-95; - univerzální čelní nakladač Locust 750, výr. č. vozidla 15566-97; - univerzální čelní nakladač Locust 752, výr. č. vozidla 029/01; - kontejner - 3 ks; - vysokozdvižný vozík DESTA DV 25A, výr.č. vozidla 01474; - vibrační válec WACKER RT560; - hydraulické kladivo Montabert tep BR 50. Za nepeněžité vklady bude upisovateli vydáno 192 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a 16 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedetisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, činí 270,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesát korun českých). Tento rozdíl je společnost povinna vyplatit upisovateli. do 21. 11. 2005 od 17. 5. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 31 000 000 Kč

od 26. 3. 2009

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

do 26. 3. 2009 od 21. 11. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 11. 2005 od 8. 1. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 289 od 26. 3. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 100 od 21. 11. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 199 do 26. 3. 2009 od 21. 11. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 21. 11. 2005 od 8. 1. 2002

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Josef Nový

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2018

vznik členství: 29. 5. 2018

K Jezírku 227/3, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Pavel Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2015

vznik členství: 25. 6. 2007

Nerudova 821, Blatná, 388 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

René Hartman

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2015

vznik členství: 6. 10. 2015

Trnová 350, 330 13, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Jára

předseda

První vztah: 8. 1. 2002

vznik členství: 8. 1. 2002

vznik funkce: 8. 1. 2002

Měsíční 6, Plzeň, 312 08, Česká republika

Historické vztahy

Pavel Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 17. 10. 2016

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 13. 9. 2016

Nerudova 821, Blatná, 388 01, Česká republika

René Hartman

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2018

vznik členství: 6. 10. 2015

zánik členství: 29. 5. 2018

Trnová 350, 330 13, Česká republika

Miloslav Knechtl

člen

První vztah: 3. 8. 2014 - Poslední vztah: 28. 11. 2015

vznik členství: 8. 1. 2002

zánik členství: 6. 10. 2015

Medový Újezd 84, 337 01, Česká republika

Pavel Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2007 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

vznik členství: 25. 6. 2007

Nerudova 821, Blatná, 301 00, Česká republika

Ing. Robert Cvrk

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 6. 2006

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 16. 3. 2006

Břízová 98/6, Plzeň, 301 00, Česká republika

Mgr. Martina Navrátilová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2006 - Poslední vztah: 9. 7. 2007

vznik členství: 16. 3. 2006

zánik členství: 6. 2. 2007

Nepomucká 4, Plzeň, 317 00, Česká republika

Bohumil Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2005 - Poslední vztah: 7. 6. 2006

vznik členství: 5. 10. 2004

zánik členství: 20. 10. 2005

Sukova 32, Plzeň, 301 00, Česká republika

Miloslav Knechtl

člen

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 3. 8. 2014

vznik členství: 8. 1. 2002

S.K.Neumanna 991/27, Ostrov, 363 01, Česká republika

František Weinfurter

člen

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 17. 5. 2005

vznik členství: 8. 1. 2002

zánik členství: 8. 4. 2004

Thámova 17, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Jan Jára

předseda

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 17. 10. 2016

vznik členství: 8. 1. 2002

zánik členství: 13. 9. 2016

vznik funkce: 8. 1. 2002

zánik funkce: 13. 9. 2016

Měsíční 6, Plzeň, 312 08, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing., Ing. Lukáš Nový

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2016

vznik členství: 13. 9. 2016

K Jezírku 227/3, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Roman Panuška

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2015

Levandulová 631/21, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Jan Rous

místopředseda

První vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 8. 1. 2002

vznik funkce: 8. 1. 2002

Šťáhlavy 172, 332 04, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Josef Nový

předseda

První vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 8. 1. 2002

vznik funkce: 8. 1. 2002

K Jezírku 227/3, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jan Rous

místopředseda

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 10. 2016

vznik členství: 8. 1. 2002

zánik členství: 13. 9. 2016

vznik funkce: 8. 1. 2002

zánik funkce: 13. 9. 2016

Šťáhlavy 172, 332 04, Česká republika

Ing. Josef Nový

předseda

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 6. 2018

vznik členství: 8. 1. 2002

zánik členství: 29. 5. 2018

vznik funkce: 8. 1. 2002

zánik funkce: 29. 5. 2018

K Jezírku 227/3, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Roman Panuška

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2009 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

Levandulová 631/21, Plzeň, 312 00, Česká republika

Mgr. Pavel Krpejš

člen

První vztah: 26. 3. 2009 - Poslední vztah: 18. 11. 2009

vznik členství: 8. 1. 2002

zánik členství: 9. 11. 2009

Ke Hřišti 303/29, Plzeň 10, 301 00, Česká republika

Ing. Marek Pavlík

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2006 - Poslední vztah: 10. 8. 2011

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 25. 7. 2011

Chválenická 367/8, Plzeň 2, 326 00, Česká republika

Ing. Josef Nový

předseda

První vztah: 21. 11. 2005 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 8. 1. 2002

vznik funkce: 8. 1. 2002

K Jezírku 227/3, Plzeň 10 - Lhota, 301 00, Česká republika

Ing. Josef Nový

předseda

První vztah: 10. 8. 2004 - Poslední vztah: 21. 11. 2005

vznik členství: 8. 1. 2002

vznik funkce: 8. 1. 2002

Lhota 227, 301 00 Plzeň, Česká republika

Ing. Josef Nový

předseda

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 10. 8. 2004

vznik členství: 8. 1. 2002

vznik funkce: 8. 1. 2002

Souběžná 2, Plzeň, 312 08, Česká republika

Jan Rous

místopředseda

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 8. 1. 2002

vznik funkce: 8. 1. 2002

Šťáhlavice 172, 332 04, Česká republika

Mgr. Pavel Krpejš

člen

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 26. 3. 2009

vznik členství: 8. 1. 2002

Jesenická 31, Plzeň, 323 23, Česká republika

Za společnost jednají oba členové představenstva společně.

od 8. 6. 2018

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

do 8. 6. 2018 od 17. 10. 2016

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, místopředseda pak společně s dalším členem představenstva.

do 17. 10. 2016 od 28. 11. 2015

Způsob jednání: Zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis osoby oprávněné společnost zastupovat.

do 28. 11. 2015 od 8. 1. 2002

Další vztahy firmy STAFIN a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Josef Nový

První vztah: 24. 6. 2014

K Jezírku 227/3, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Josef Nový

První vztah: 21. 11. 2005 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

K Jezírku 227/3, Plzeň 10 - Lhota, 301 00, Česká republika

Ing. Josef Nový

První vztah: 10. 8. 2004 - Poslední vztah: 21. 11. 2005

Lhota 227, 301 00 Plzeň, Česká republika

Ing. Josef Nový

První vztah: 4. 7. 2003 - Poslední vztah: 10. 8. 2004

Souběžná 2, Plzeň, 312 08, Česká republika

Akcionáři

Ing. JOSEF NOVÝ

K Jezírku 227/3, Česká republika, Plzeň, 301 00

od 24. 6. 2014

Ing. Josef Nový

K Jezírku, Česká republika, Plzeň 10 - Lhota, 301 00

do 24. 6. 2014 od 21. 11. 2005

Ing. Josef Nový

Česká republika, Lhota 227, 301 00 Plzeň

do 21. 11. 2005 od 10. 8. 2004

Ing. Josef Nový

Souběžná, Česká republika, Plzeň, 312 08

do 10. 8. 2004 od 4. 7. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 1. 2002

Živnosti

Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 28. 7. 2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 11. 2004
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 7. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 1. 2002
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 8. 1. 2002
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 8. 1. 2002

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).