Hlavní navigace

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN

Firma STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXVI 165, Krajský soud v Ústí nad Labem.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00041726

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1972

DIČ:

CZ00041726

Aktuální kontaktní údaje STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
829 Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Adresa

,

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXVI 165, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo občanů D ě č í n od 1. 6. 1966

Obchodní firma

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN od 19. 3. 1993

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Děčín do 19. 3. 1993 od 27. 6. 1988

Právní forma

Družstvo od 1. 6. 1966

adresa

Zelená 382/40
Děčín III od 19. 7. 1991

adresa

Děčín do 19. 7. 1991 od 1. 6. 1966

Předmět podnikání

zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování služeb od 23. 8. 1994

služby v oblasti údržby a drobných oprav budov od 23. 8. 1994

pronájem nebytových prostor od 30. 9. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 29. 9. 1993

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením Družstvo zejména : a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení (garáží, výrobních i nevýrobních objektů včetně technické infrastruktury) do osobního užívání svým členům b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů od 19. 7. 1991

c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místnosti nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů ve vlastnictví družstva i jiných organizací nebo cicích osob e) poskytuje popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva Činnosti, ke kterým je třeba zvláštní oprávnění, může družstvo vykonávat až po získání příslušného oprávnění. od 19. 7. 1991

Ostatní skutečnosti

Usnesením mimořádného shromáždění delegátů dne 28.2.2022 bylo přijato nové úplné znění Stanov družstva. od 4. 4. 2022

Na nástupnické STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN, se sídlem Děčín III, Zelená 382/40, IČ 000 41 726 přešlo jmění zanikajícího Bytového družstva PŘÍČNÁ, se sídlem Děčín III, Příčná 352/8, IČ 250 17 551. od 17. 1. 2007

Shromáždění delegátů schválilo dne 22. 5. 1997 nové znění stanov družstva. od 27. 6. 1997

Shromáždění delegátů schválilo dne 6. 6. 1996 nové stanovy družstva. od 17. 9. 1996

Shromáždění delegátů byly dne 26.11.1992 schváleny sta- novy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. od 19. 3. 1993

Čl. 5 stanov : Výše základního členského vkladu je 5 OOO,-Kčs. Čl.l3 stanov : Členský podíl se skládá ze základního členského vkladu a z dalšího peněžního, popř. jiného plnění připadajícího na byt, rodinný domek , místnost nesloužící k bydlení, které byly členu přiděleny. do 19. 3. 1993 od 19. 7. 1991

Čl. 95 stanov : Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní závěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však částkou Kčs 5 000,-. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. do 19. 3. 1993 od 19. 7. 1991

Zastupování a podepisování : Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma podepisuje za družstvo předseda /po případě místopředseda/ a další člen představenstva do 19. 3. 1993 od 30. 7. 1980

Údaje o družstvu : Stavební bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona č. lO9/64 Sb. vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne l4.ledna l966. od 1. 6. 1966

Družstvo platně zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva a l další člen představenstva. K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda představenstva a l další člen představenstva. do 30. 7. 1980 od 1. 6. 1966

Statutární orgán

7 fyzických osob

Martin Vepřovský

Člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2023

vznik členství: 1. 1. 2023

Riegrova 1343/14, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Ivo Jeřábek

Předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 3. 6. 2021

vznik funkce: 3. 6. 2021

Třešňová 38, Děčín, 405 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Soňa Milerová

Člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 3. 6. 2021

Na Pěšině 259, Děčín, 405 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Štěpánek

Člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 3. 6. 2021

Čsl. partyzánů 356, Děčín, 407 11, Česká republika

Ing. Martin Měkota

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 3. 6. 2021

vznik funkce: 3. 6. 2021

Žerotínova 357/48, Děčín, 405 02, Česká republika

Alena Petriková

Člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 3. 6. 2021

Teplická 249, Děčín, 405 05, Česká republika

Mgr. Jarmila Trnková

Člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 3. 6. 2021

Žerotínova 357/48, Děčín, 405 02, Česká republika

Historické vztahy

Milan Kadrnka

Člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2022 - Poslední vztah: 15. 3. 2023

vznik členství: 3. 6. 2021

zánik členství: 31. 12. 2022

Přímá 313, Děčín, 407 11, Česká republika

Milan Kadrnka

Člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2021 - Poslední vztah: 14. 9. 2022

vznik členství: 3. 6. 2021

Pražská 411, Děčín, 407 11, Česká republika

Ing. Martin Měkota

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

vznik funkce: 28. 3. 2017

zánik funkce: 3. 6. 2021

Žerotínova 357/48, Děčín, 405 02, Česká republika

Milan Kadrnka

Člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 28. 3. 2017

zánik členství: 3. 6. 2021

Pražská 411, Děčín, 407 11, Česká republika

Ing. Ivo Jeřábek

Předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

vznik funkce: 9. 6. 2016

zánik funkce: 3. 6. 2021

Třešňová 38, Děčín, 405 02, Česká republika

Josef Zámečník

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 3. 4. 2017

vznik členství: 9. 6. 2016

zánik členství: 9. 3. 2017

vznik funkce: 9. 6. 2016

zánik funkce: 9. 3. 2017

Krásnostudenecká 1518/23, Děčín, 405 02, Česká republika

Josef Zámečník

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 3. 4. 2017

vznik členství: 9. 6. 2016

zánik členství: 9. 3. 2017

vznik funkce: 9. 6. 2016

zánik funkce: 9. 3. 2017

Krásnostudenecká 1518/23, Děčín, 405 02, Česká republika

Mgr. Soňa Milerová

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

Na Pěšině 259, Děčín, 405 05, Česká republika

Josef Štěpánek

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

Čsl. partyzánů 356, Děčín, 407 11, Česká republika

Ing. Martin Měkota

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 8. 6. 2017

vznik členství: 9. 6. 2016

Žerotínova 357/48, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Martin Měkota

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 8. 6. 2017

vznik členství: 9. 6. 2016

Žerotínova 357/48, Děčín, 405 02, Česká republika

Jarmila Trnková

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

Žerotínova 357/48, Děčín, 405 02, Česká republika

Alena Petriková

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

Teplická 249, Děčín, 405 05, Česká republika

Mgr. Soňa Milerová

Člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2016 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

Na Pěšině 259, Děčín, 405 05, Česká republika

Josef Zámečník

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2011

zánik funkce: 7. 6. 2016

Krásnostudenecká 1518/23, Děčín, 405 02, Česká republika

Josef Zámečník

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2011

zánik funkce: 7. 6. 2016

Krásnostudenecká 1518/23, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Ivo Jeřábek

Předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2011

zánik funkce: 7. 6. 2016

Třešňová 38, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Ivo Jeřábek

Předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2011

zánik funkce: 7. 6. 2016

Třešňová 38, Děčín, 405 02, Česká republika

Alena Petriková

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 7. 6. 2016

Teplická 249, Děčín, 405 05, Česká republika

Alena Petriková

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 7. 6. 2016

Teplická 249, Děčín, 405 05, Česká republika

Miloslav Změk

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

Duchcovská 224/4, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Ivo Jeřábek

Předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 7. 6. 2011

vznik funkce: 7. 6. 2011

Třešňová 38, Děčín, 405 02, Česká republika

Josef Zámečník

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 31. 10. 2015

vznik členství: 7. 6. 2011

vznik funkce: 7. 6. 2011

Krásnostudenecká 1518/23, Děčín, 405 02, Česká republika

Mgr. Soňa Milerová

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 1. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

Na Pěšině 259, Děčín, 405 05, Česká republika

Mgr. Soňa Milerová

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 1. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

Na Pěšině 259, Děčín, 405 05, Česká republika

Josef Štěpánek

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

Čsl. partyzánů 356, Děčín, 407 11, Česká republika

Josef Štěpánek

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

Čsl. partyzánů 356, Děčín, 407 11, Česká republika

Ing. Martin Měkota

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

Žerotínova 357/48, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Martin Měkota

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

Žerotínova 357/48, Děčín, 405 02, Česká republika

Jarmila Trnková

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

Žerotínova 357/48, Děčín, 405 02, Česká republika

Jarmila Trnková

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

Žerotínova 357/48, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Ivo Jeřábek

II. místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 7. 6. 2011

vznik funkce: 13. 5. 2008

zánik funkce: 7. 6. 2011

Třešňová 38, Děčín XXV, 405 02, Česká republika

Miloš Pánek

I. Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 7. 6. 2011

vznik funkce: 13. 5. 2008

zánik funkce: 7. 6. 2011

Stoliční 1206/5, Děčín II, 405 02, Česká republika

Miroslav Zrůst

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 7. 6. 2011

Na Valech 1681/7, Děčín IV, 405 02, Česká republika

Václav Habětín

Člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 7. 6. 2011

Krásnostudenecká 1526/34, Děčín VI, 405 02, Česká republika

Ing. Ivo Jeřábek

Člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2008

vznik členství: 8. 6. 2006

Třešňová 38, Děčín XXV, 405 02, Česká republika

Jarmila Trnková

Člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 7. 6. 2011

Žerotínova 357/48, Děčín III, 405 02, Česká republika

Miloš Pánek

II. Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2008

vznik členství: 8. 6. 2006

vznik funkce: 8. 6. 2006

Stoliční 1206/5, Děčín II, 405 02, Česká republika

Miroslav Zrůst

I. Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2008

vznik členství: 8. 6. 2006

vznik funkce: 8. 6. 2006

zánik funkce: 13. 5. 2008

Na Valech 1681/7, Děčín IV, 405 02, Česká republika

Miloslav Změk

Předseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 7. 6. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2006

zánik funkce: 7. 6. 2011

Duchcovská 224/4, Děčín I, 405 02, Česká republika

František Kuchyňa

Člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 7. 6. 2011

Přímá 316/8, Děčín 32, 407 11, Česká republika

Josef Zámečník

Člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 7. 6. 2011

Krásnostudenecká 1518/23, Děčín VI, 405 02, Česká republika

Josef Kyjovský

Člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 7. 6. 2011

Teplická 1487/61, Děčín IV, 405 02, Česká republika

Josef Zámečník

Člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2005 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 25. 1. 2005

zánik členství: 8. 6. 2006

Krásnostudenecká 23, Děčín VI, 405 02, Česká republika

Ing. Jan Němec

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2001 - Poslední vztah: 18. 5. 2005

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 25. 1. 2005

Na Pěšině 283, Děčín IX, Česká republika

Miloš Pánek

II. místopředseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2006

vznik funkce: 5. 6. 2001

zánik funkce: 8. 6. 2006

Stoliční 5, Děčín II, 405 02, Česká republika

Miroslav Zrůst

I. místopředseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2006

vznik funkce: 5. 6. 2001

zánik funkce: 8. 6. 2006

Na valech č. 7, Děčín IX, 405 02, Česká republika

Miloslav Změk

Předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2006

vznik funkce: 5. 6. 2001

zánik funkce: 8. 6. 2006

Duchcovská č. 224/4, Děčín I, 405 02, Česká republika

Václav Habětín

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2006

Krásnostudenecká 1526/34, Děčín VI, 405 02, Česká republika

Josef Kyjovský

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2006

Teplická č. 61, Děčín IV, 405 02, Česká republika

Ing. Ivo Jeřábek

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2006

Třešňová 38, Děčín XXV, 405 02, Česká republika

Jarmila Trnková

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2006

Žerotínova 357/48, Děčín III, 405 02, Česká republika

František Kuchyňa

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2006

Příčmá č. 316/8, Děčín 32, 407 11, Česká republika

Ing. Jan Němec

Člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1999 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 5. 6. 2001

Na Pěšině 283, Děčín IX, Česká republika

Jarmila Trnková

Člen představenstva

První vztah: 21. 11. 1995 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 5. 6. 2001

Žerotínova 357/48, Děčín III., Česká republika

ing. Zdena Trojanová

II.místopředseda

První vztah: 21. 11. 1995 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 5. 6. 2001

zánik funkce: 5. 6. 2001

Zámecká lo67/6, Děčín I., Česká republika

Václav Habětín

Člen představenstva

První vztah: 23. 8. 1994 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 5. 6. 2001

Krásnostudenecká 1526/34, Děčín 6, Česká republika

Miloš Pánek

Člen představenstva

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 5. 6. 2001

Stoliční 5, Děčín 2, Česká republika

Alena Bílková

Člen představenstva

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 5. 6. 2001

Bukurešťská 4, Děčín 6, Česká republika

Jindřich Josefus

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 19. 3. 1993

Labská č.l8, Děčín I., Česká republika

Alena Fridrichová

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 23. 8. 1994

Ústecká č.79, Děčín V. ., Česká republika

ing. Zdena Holečková

II.místopředseda

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 21. 11. 1995

Zámecká lo67/6, Děčín I., Česká republika

František Krejčí

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 21. 11. 1995

Oblouková 85, Děčín III ., Česká republika

Milan Blatný

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 17. 9. 1996

Severní l6, Děčín VI. ., Česká republika

Miloš Konrády

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 17. 9. 1996

Jezdecká 326/26, Děčín III., Česká republika

Ing. Jan Němec

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 9. 12. 1999

Leningradská 283, Děčín IX. ., Česká republika

Bohumil Prášil

I. místopředseda

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 9. 12. 1999

Leningradská 280, Děčín IX. ., Česká republika

Josef Kyjovský

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 5. 6. 2001

Teplická č.61, Děčín IV., Česká republika

Miroslav Zrůst

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 5. 6. 2001

Na valech č. 7, Děčín IX., Česká republika

František Kuchyňa

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 5. 6. 2001

Přímá č. 316/8, Děčín 32 ., Česká republika

Karel Kantor

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 5. 6. 2001

Škroupova 368/7, Děčín II., Česká republika

Miloslav Změk

Předseda

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 5. 6. 2001

zánik funkce: 5. 6. 2001

Duchovská č.224/4, Děčín I, Česká republika

Ing. Ivo Jeřábek

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1990 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 5. 6. 2001

Čs.partyzánů 369, Děčín 32, Česká republika

Bohumil Prášil

1. místopředseda

První vztah: 26. 1. 1990 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Leningradská 280, Děčín 9, Česká republika

Zdenka Holečková

První vztah: 4. 5. 1989 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Příčná 8, Děčín 3, Česká republika

Pavel Jun

1. místopředseda

První vztah: 4. 5. 1989 - Poslední vztah: 26. 1. 1990

Přímá 316/B, Boletice nad Labem, Česká republika

Ing. Jana Bártová

První vztah: 14. 10. 1988 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Hrdinů 367, Děčín 32, Česká republika

Anna Fridrichová

První vztah: 14. 10. 1988 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

tř. Lidových milicí 79, Děčín V., Česká republika

Miloslav Změk

První vztah: 14. 10. 1988 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Duchcovská 224/4, Děčín I., Česká republika

Ing. Ivo Jeřábek

První vztah: 14. 10. 1988 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Čsl. partyzánů 369, Děčín 32, Česká republika

Eva Sekalová

První vztah: 21. 12. 1985 - Poslední vztah: 14. 10. 1988

Labská 14, Děčín I., Česká republika

Josef Kyjovský

První vztah: 21. 12. 1985 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Teplická 61, Děčín IV., Česká republika

Anna Zahálková

První vztah: 31. 8. 1984 - Poslední vztah: 21. 12. 1985

Leningradská 280, Děčín 9, Česká republika

Václav Vlach, dipl. technik

První vztah: 31. 8. 1984 - Poslední vztah: 14. 10. 1988

Severní 1499/10, Děčín 6, Česká republika

Zdenka Holečková

1. místopředseda

První vztah: 31. 8. 1984 - Poslední vztah: 4. 5. 1989

Příčná 8, Děčín 3, Česká republika

Pavel Jun

První vztah: 31. 8. 1984 - Poslední vztah: 4. 5. 1989

Přímá 316/B, Boletice nad Labem, Česká republika

Bohumil Prášil

2. místopředseda

První vztah: 31. 8. 1984 - Poslední vztah: 26. 1. 1990

Leningradská 280, Děčín 9, Česká republika

Vlastimil Macek

Místopředseda

První vztah: 19. 12. 1980 - Poslední vztah: 31. 8. 1984

tř. ČSA 212/17, Děčín 1, Česká republika

Milada Stiborová

První vztah: 19. 12. 1980 - Poslední vztah: 14. 10. 1988

Kamenická 44, Děčín II., Česká republika

Vlastimil Macek

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 19. 12. 1980

tř. ČSA 212/17, Děčín 1, Česká republika

Václav Vlach

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 31. 8. 1984

Severní 1499/10, Děčín 6, Česká republika

Marcela Rybářová

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 31. 8. 1984

Labská 158/12, Děčín l, Česká republika

Ladislav Jarský

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 31. 8. 1984

Řetězová 101/9, Děčín 1, Česká republika

Jiřina Kašparová

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 14. 10. 1988

Jezdecká 330/34, Děčín 3, Česká republika

Karel Kantor

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Škroupova 368/7, Děčín 2, Česká republika

Josef Drábek

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Weberova 1516/3, Děčín 6, Česká republika

Josef Špejra

První vztah: 30. 7. 1980 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Krásnostudenecká 1486/104, Děčín 6, Česká republika

Dagmar Jánová

První vztah: 25. 5. 1977 - Poslední vztah: 31. 8. 1984

Jezdecká 325/24, Děčín 3, Česká republika

Vladimír Sypěna

První vztah: 20. 5. 1976 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Rakovnická 41, Děčín 3, Česká republika

Adolf Nývlt

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 19. 12. 1980

Obloukova 296/83, Děčín III., Česká republika

František Toužimský

Předseda

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Jezdecká 329/32, Děčín 3, Česká republika

Milan Mrkus

Místopředseda

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 21. 12. 1985

Oblouková 296/83, Děčín 3, Česká republika

Josef Ryneš

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 20. 5. 1976

Sládkova 966/23, Děčín l, Česká republika

Blanka Effenbergerová

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Försterova 901/1, Děčín II., Česká republika

Josef Pešek

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Jezdecká 338/5, Děčín 3, Česká republika

Josef Špejra

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Příčná 352/8, Děčín 3, Česká republika

Jan Prause

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Růžová 364/1, Děčín 3, Česká republika

Zdena Piskorová

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Žeretínova 357/48, Děčín 3, Česká republika

František Toužimský

První vztah: 14. 4. 1973 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Jezdecká 329/32, Děčín 3, Česká republika

Michal Trnka

První vztah: 14. 4. 1973 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

U střelnice 723/2, Děčín 2, Česká republika

Milan Mrkus

První vztah: 14. 4. 1973 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Oblouková 296/83, Děčín 3, Česká republika

Karel Cílek

Místopředseda

První vztah: 24. 10. 1971 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Tyršova 11, Děčín I., Česká republika

Miloslav Havlík

První vztah: 24. 10. 1971 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Jezdecká 321/13, Děčín 3, Česká republika

Karel Cílek

První vztah: 15. 6. 1970 - Poslední vztah: 24. 10. 1971

Tyršova 11, Děčín I., Česká republika

František Chudoba

Místopředseda

První vztah: 15. 6. 1970 - Poslední vztah: 24. 10. 1971

Čs. armády 1050/22, Děčín I., Česká republika

Milena Hrušková

První vztah: 15. 6. 1970 - Poslední vztah: 24. 10. 1971

Úzká 156/1, Děčín 3, Česká republika

Jiří Ryska

První vztah: 15. 6. 1970 - Poslední vztah: 14. 4. 1973

Jezdecká 329/32, Děčín 3, Česká republika

Antonín Král

První vztah: 15. 6. 1970 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Jezdecká 338/5, Děčín 3, Česká republika

Karel Kouba

První vztah: 15. 6. 1970 - Poslední vztah: 25. 5. 1977

Jezdecká 324/22, Děčín 3, Česká republika

Antonín Čermák

První vztah: 15. 6. 1970 - Poslední vztah: 30. 7. 1980

Rakovnická 307/21, Děčín 3, Česká republika

Miloš Konrady

První vztah: 15. 6. 1970 - Poslední vztah: 18. 6. 1990

Jezdecká 326/26, Děčín 3, Česká republika

František Krejčí

První vztah: 13. 6. 1968 - Poslední vztah: 15. 6. 1970

Olouková 297/85, Děčín III., Česká republika

Irena Černohorská

První vztah: 13. 6. 1968 - Poslední vztah: 15. 6. 1970

Gottwaldova 135, Jílové u Děčína, Česká republika

Václav Rezek

Místopředseda

První vztah: 13. 6. 1968 - Poslední vztah: 15. 6. 1970

Obloukova 296/83, Děčín III., Česká republika

Jiří Milfait

První vztah: 13. 6. 1968 - Poslední vztah: 15. 6. 1970

Jeronýmova 3, Děčín IV., Česká republika

Milan Mrkus

První vztah: 13. 6. 1968 - Poslední vztah: 15. 6. 1970

Obloukova 296/83, Děčín III., Česká republika

Dagmar Špínová

První vztah: 13. 6. 1968 - Poslední vztah: 15. 6. 1970

Zámecká 1006, Děčín I., Česká republika

Jaroslav Kamín

První vztah: 13. 6. 1968 - Poslední vztah: 14. 4. 1973

Kladenská 295/26, Děčín III., Česká republika

Leoš Štěpán

První vztah: 13. 6. 1968 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Obloukova 297/85, Děčín III., Česká republika

Adolf Nývlt

Předseda

První vztah: 13. 6. 1968 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Obloukova 296/83, Děčín III., Česká republika

Vladimír Kirpal

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 13. 6. 1968

Teplická 395, Děčín IV., Česká republika

Zdenka Stiborková

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 13. 6. 1968

Jílové-Martiněves 16, Česká republika

Bedřich Dragoun

Místopředseda

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 13. 6. 1968

Sládkova 730/41, Děčín I., Česká republika

František Krejčí

Předseda

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 13. 6. 1968

Rudé armády 207, Děčín IX., Česká republika

Miloslav Valdhaus

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 13. 6. 1968

Ústecká 68, Děčín-Vilsnice, Česká republika

František Papay

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 13. 6. 1968

Pod lesem 14, Děčín IV., Česká republika

Karel Hartman

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 13. 6. 1968

Nedbalova 391, Děčín II., Česká republika

Leoš Štěpán

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 13. 6. 1968

U zastávky 19, Děčín VIII., Česká republika

Milan Mrkus

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 13. 6. 1968

Žižkova 11, Děčín IV., Česká republika

Adolf Nývlt

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 13. 6. 1968

Zd. Nejedlého 90, Děčín X., Česká republika

Václav Rezek

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 13. 6. 1968

Ruská 34, Děčín IV., Česká republika

Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.

od 19. 3. 1993

Další vztahy firmy STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN

8 fyzických osob

Eva Šmídová

Předseda kontrolní komise

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 3. 6. 2021

vznik funkce: 3. 6. 2021

Růžová 368/9, Děčín, 405 02, Česká republika

Lenka Fuxová

Člen kontrolní komise

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 3. 6. 2021

Weberova 1517/5, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Věra Jelínková

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 3. 6. 2021

vznik funkce: 3. 6. 2021

Čsl. partyzánů 357, Děčín, 407 11, Česká republika

Eva Šmídová

Předseda kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 16. 6. 2016

Růžová 368/9, Děčín, 405 02, Česká republika

Irena Lenghartová

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 16. 6. 2016

U Tvrze 1443/21, Děčín, 405 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lenka Fuxová

Člen kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

Weberova 1517/5, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Šmídová

Předseda

První vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 7. 6. 2011

vznik funkce: 7. 6. 2011

Růžová 368/9, Děčín, 405 02, Česká republika

Irena Lenghartová

Člen

První vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 7. 6. 2011

U Tvrze 1443/21, Děčín, 405 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Eva Šmídová

Předseda kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

vznik funkce: 16. 6. 2016

zánik funkce: 3. 6. 2021

Růžová 368/9, Děčín, 405 02, Česká republika

Irena Lenghartová

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

vznik funkce: 16. 6. 2016

zánik funkce: 3. 6. 2021

U Tvrze 1443/21, Děčín, 405 02, Česká republika

Lenka Fuxová

Člen kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 11. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

Weberova 1517/5, Děčín, 405 02, Česká republika

Eva Šmídová

Předseda

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2011

zánik funkce: 7. 6. 2016

Růžová 368/9, Děčín, 405 02, Česká republika

Eva Šmídová

Předseda

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2011

zánik funkce: 7. 6. 2016

Růžová 368/9, Děčín, 405 02, Česká republika

Irena Lenghartová

Člen

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

U Tvrze 1443/21, Děčín, 405 02, Česká republika

Irena Lenghartová

Člen

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 7. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

U Tvrze 1443/21, Děčín, 405 02, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 3. 1993

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 4. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování služeb
  • pronájem nebytových prostor
  • služby v oblasti údržby a drobných oprav budov
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 3. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).