Hlavní navigace

STROJÍRNY POLDI, a.s.

Firma STROJÍRNY POLDI, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11137, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 50 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27661440

Sídlo:

Dubská 243, Kladno, 272 03

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 9. 2005

DIČ:

CZ27661440

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

243 Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli
244 Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25620 Obrábění
25990 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
27120 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
282 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11137, Městský soud v Praze

Obchodní firma

STROJÍRNY POLDI, a.s. od 1. 8. 2006

Obchodní firma

STROJÍRNY POLDI, a.s. od 14. 5. 2015

Obchodní firma

STROJÍRNY POLDI, a.s. do 14. 5. 2015 od 28. 4. 2015

Obchodní firma

SATURNUS Capital, a.s. do 28. 4. 2015 od 30. 9. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 30. 9. 2005

adresa

Dubská 243
Kladno 27203 od 1. 8. 2006

adresa

Hlinky 49/126
Brno 60300 do 1. 8. 2006 od 30. 9. 2005

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 4. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 6. 4. 2010

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 6. 4. 2010

obráběčství od 6. 4. 2010

správa vlastního majetku od 6. 4. 2010

výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

výroba a hutní zpracování železa a oceli do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

výroba kovového spotřebního zboží do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

kovoobráběčství do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

výzkum a vývoj v oblasti přírdních a technických věd nebo společenských věd do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

příprava a vypracování technických návrhů do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

velkoobchod do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 6. 4. 2010 od 17. 10. 2006

výroba strojů a nástrojů do 17. 10. 2006 od 1. 8. 2006

výroba výkovků a výlisků do 17. 10. 2006 od 1. 8. 2006

výroba strojních výrobků do 17. 10. 2006 od 1. 8. 2006

kovoobrábění do 17. 10. 2006 od 1. 8. 2006

výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů do 17. 10. 2006 od 1. 8. 2006

konstrukční činnost ve strojírenství do 17. 10. 2006 od 1. 8. 2006

technické poradenství do 17. 10. 2006 od 1. 8. 2006

obchodní činnost do 17. 10. 2006 od 1. 8. 2006

výzkumná a vývojová činnost v oborech strojírenské techniky do 17. 10. 2006 od 1. 8. 2006

silniční motorová doprava osobní do 17. 10. 2006 od 1. 8. 2006

silniční motorová doprava nákladní do 6. 4. 2010 od 1. 8. 2006

správa vlastního majetku do 6. 4. 2010 od 30. 9. 2005

Ostatní skutečnosti

Společnost STROJÍRNY POLDI, a.s., se sídlem Kladno Dubí, Dubská 243, PSČ 272 03, IČ 276 61 440, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11137 se rozdělila formou rozdělení odštěpení sloučením s tím, že část jmění přešla na nástupnickou společnost Hoeckle Czech Republic a.s., se sídlem Dubská 243, Dubí, 272 03 Kladno, IČ 080 67 635, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24346. od 1. 1. 2022

Zastavení závodu: Závod společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti Jet 1, investiční fond, a.s., se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 039 76 971, na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 26.08.2019 mezi společností Jet 1, investiční fond, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností STROJÍRNY POLDI, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnosti Jet 1, investiční fond, a.s. vznikajících do 26.08.2029 a do výše 300,000.000,- Kč, vyplývajících z Finančních dokumentů. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu věřiteli Zástavcem na základě Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, ať již současné nebo budoucí, existující nebo podmíněné, včetně dluhů ohledně: (a) splacení čerpání p oskytnutých na základě Finančních dokumentů; (b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Finančních dokumentů; (c) náhrady účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vy máháním jeho práv dle Finančních dokumentů; (d) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Finančními dokumenty; (e) zaplacení smluvní pokuty sjednané ve Finančních dokumentech; (f) zaplac ení jakékoli částky v důsledku ukončení (odstoupením nebo jiným způsobem), zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo vymahatelnosti jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakéhokoli práva Zástavního věřitele podle jakéhokoli Finančního dokumentu. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva platný do 26.08.2029: Zástavce neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva k Zástavě či jakékoli její části. Smluvní strany sjednaly, že ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřízeno jako věcné právo. do 14. 7. 2023 od 18. 10. 2019

Zastavení závodu: Závod společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti Jet 1, investiční fond, a.s., se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 039 76 971, na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 14.05.2019 mezi společností Jet 1, investiční fond, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností STROJÍRNY POLDI, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnosti Jet 1, investiční fond, a.s. vznikajících do 14.05.2029 do výše 300,000.000,-- Kč, vyplývajících z Finančních d okumentů. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu věřiteli Zástavcem na základě Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, ať již současné nebo budoucí, existující nebo podmíněné, včetně dluhů ohledně: (a) splacení jakýchkoli čerpání poskytnutých (nebo jiných částek dlužných) na základě Finančních dokumentů; (b)zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Finančních dokumentů; (c) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zá stavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práv podle Finančních dokumentů; (d)zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Finančními dokumenty; (e)zaplacení jakékoli sm luvní pokuty sjednané ve kterémkoli Finančním dokumentu; a (f) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení (odstoupením nebo jiným způsobem), zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakéhokoli práva Z ástavního věřitele podle jakéhokoli Finančního dokumentu. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva platný do 14.05.2029: Zástavce neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva k Zástavě či jakékoli její části. Strany sjednaly, že ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zás tavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřízeno jako věcné právo. do 18. 10. 2019 od 15. 5. 2019

Zastavení závodu: Závod společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledně o bchodního závodu společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s., uzavřené dne 5. 10. 2016 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností STROJÍRNY POLDI, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnos ti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 5. 10. 2034 do výše 1.100.000.000,- CZK, vyplývajících z Rámcové smlouvy o poskytnutí úvěrového financování uzavřené dne 18.12.2015 a Realizační úvěrové smlouvy uzavřené dne 12. 1. 2016. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zást. věřiteli Zástavcem na základě Fin. dokumentů nebo v souvislosti s nimi, ať již současné nebo budoucí, existující nebo podmíněné, včetně dluhů ohledně: a) splácení jakýchkoli čerpání poskytnutých na základě Fin. dok.; b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Fin. dok.; c) plnění z titulu jakékoliv Fin. záruky d) zaplacení jakékoli částky na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Hedgingovým dok.; e) zaplacení jakýchkoli dl uhů vzniklých na základě Bilaterálních dok.; f) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práva podle Fin. dok.; g) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdů vodného obohacení, náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Fin.dok.; h) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Fin. dok.; a i) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelno sti jakéhokoli Fin. dok. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení platný do 5. 10. 2034: (S výjimkou zboží v rámci běžné obchodní činnosti) Zástavce neuzavře jakoukoli transakci nebo sérii transakcí (ať už souvisejících či nikoli), týkající se prodeje, převodu, nájm u nebo jiného nakládání se Zástavou a nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě či jakékoli její části, ani nebude jinak nakládat se Zástavou, s výjimkou převodů podle čl. 7 (Výkon zástavního práva) a s dalšími výjimkami povolenými podle Finančních dokumentů. Strany sjednaly, že ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřízeno jako věcné právo. do 18. 10. 2019 od 3. 7. 2017

Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu ustanovení §164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je na základě rozhodnutí představenstva ze dne 31.12.2016 pověřen člen představenstva Ing. LADISLAV HOUŽVA, dat. nar. 15. března 1959, Komenského 149, 672 01 Moravský Krumlov s účinností ke dni 1. ledna 2017. K sjednávání odměn či jiných benefitů managementu Společnosti, jakož i osobám blízkým shora uvedenému členu představenstva se vyžaduje předcházející souhlas předsta venstva Společnosti. do 12. 10. 2018 od 24. 3. 2017

Zastavení závodu: Závod společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledně o bchodního závodu společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s., uzavřené dne 28. 1. 2016 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností STROJÍRNY POLDI, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnos ti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 28. 1. 2034 do výše 1.100.000.000,- CZK, vyplývajících z rámcové smlouvy o poskytnutí úvěrového financování uzavřené dne 18.12.2015 a realizační úvěrové smlouvy uzavřené dne 12. 1. 2016. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zást. věřiteli Zástavcem na základě Fin. dokumentů mebo v souvislosti s nimi, ať již souč. nebo bud., ex. nebo podm., včetně dluhů ohledně: a) splácení jakýchkoli čerpání poskytnutých na základě Fin. d ok.; b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Fin. dok.; c) plnění z titulu jakékoliv Fin. záruky d) zaplacení jakékoli částky na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Hedgingovým dok.; e) zaplacení jakýchkoli dluhů vzniklých na základě Bilaterálních dok.; f) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práva podle Fin. dok.; g) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení , náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Fin.dok.; h) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Fin. dok.; a i) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Fi n. dok. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení platný do 28. 1. 2034: Zástavce nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě či jakékoli její části, ani nebude jinak nakládat se Zástavou, s výjimk ou převodů podle čl. 7 (Výkon zástavního práva) a s dalšími výjimkami povolenými podle Finančních dokumentů. Strany sjednaly, že ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občans kého zákoníku zřízeno jako věcné právo. do 3. 7. 2017 od 22. 10. 2016

Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu ustanovení §164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je na základě rozhodnutí představenstva ze dne 5.1.2015 pověřen Mgr. Ing. Pavel Boháček, nar. 28.9.1967, bytem Rýnská 949/5, Čakovice, 196 00 Praha 9. do 24. 3. 2017 od 22. 12. 2015

Došlo k fúzi sloučením společnosti SATURNUS Capital, a.s. (nově pod firmou STROJÍRNY POLDI, a.s.) se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 (nově se sídlem Kladno-Dubí, Dubská 243, PSČ 272 03), IČ: 27661440, jako společnosti nástupnické, se spole čnostmi STROJÍRNY POLDI, spol. s r.o., se sídlem Kladno-Dubí, Dubská 243, PSČ 272 03, IČ: 46358404, a BM Kladno a.s., se sídlem Kladno-Dubí, Dubská 243, PSČ 272 03, IČ: 61673072, jako společnostmi zanikajícími. Na nástupnickou společnost SATURNUS Capital, a.s. (nově pod firmou STROJÍRNY POLDI, a.s.), IČ: 27661440 přešlo sloučením jmění společnosti STROJÍRNY POLDI, spol. s r.o. a jmění společnosti BM Kladno a.s. od 1. 8. 2006

Základní kapitál společnosti SATURNUS Capital, a.s. se z původní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 48,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 50,000.000,- Kč ( slovy: padesát milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 48.000 ks (slovy: čtyřicet osm tisíc kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat všechny tyto nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v poměru jejich podílů na základním kapitálu společnosti, a to peněžit ým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 2/50, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti SATURNUS Capital, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí čtrnáct (14) dnů a začne běžet do šedesáti (60) dnů počínaje dnem záp isu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Konkrétní datum představenstvo společnosti zveřejní v informaci o přednostním právu akcionáře s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitým zájemcům, a to: - panu Ing. Igoru Faitovi, r.č. 651230/0454, bytem Brno, Stará Osada 3971/17, 12825 ks (slovy: dvanáct tisíc osm set dvacet pět kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - panu Ing. Bohuslavu Fraňkovi, r.č. 560816/2571, bytem Vojkovice, Hlavní 83, 1382 ks (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát dva kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), k de emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - panu Ing. Luboru Turzovi, r.č. 710924/4175, bytem Luhačovice, Úprkova 406, 382 ks (slovy: tři sta osmdesát dva kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - panu Ing. Ladislavu Šíblovi, r.č. 640517/1586, bytem Brno, Bzenecká 4190/4, 922 ks (slovy: devět set dvacet dva kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kur s je roven jejich jmenovité hodnotě, - panu Ing. Martinu Leskourovi, r.č. 720716/4789, bytem Žďár nad Sázavou, Neumannova 2046/13, 461 ks (slovy: čtyři sta šedesát jedna kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun český ch), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - panu Ing. Liboru Šparlinkovi, r.č. 651120/0630, bytem Blansko, Krajní 1951/2, 691 ks (slovy: šest set devadesát jedna kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emis ní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - paní Mgr. Miroslavě Machové, r.č. 725218/5314, bytem Brno, L. Podéště 16, 461 ks (slovy: čtyři sta šedesát jedna kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní ku rs je roven jejich jmenovité hodnotě, - panu Mgr. Petru Adámkovi, r.č. 650529/0000, bytem Brno, Teyschlova 27, 323 ks (slovy: tři sta dvacet tři kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je ro ven jejich jmenovité hodnotě, - panu Ing. Davidu Šplíchalovi, r.č. 701127/4534, bytem Třebíč, Obránců míru 446, 138 ks (slovy: jedno sto třicet osm kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - společnosti Jet Investment, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 126, čp. 49, PSČ 603 00, IČ 25503880, 30415 ks (slovy: třicet tisíc čtyři sta patnáct kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, kteří jsou oprávněni tyto upsat peněžitými vklady. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SATURNUS Capital, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00. Lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů a počne běž et následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude těmto upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich adresy s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jej ich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií v penězích na k tomu účelu zřízený účet společnosti číslo 450739005/2700, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne jejich úpisu. do 13. 12. 2005 od 24. 11. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

od 13. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 13. 12. 2005 od 30. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 200 000 od 26. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 48 000 od 26. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 48 000 do 26. 11. 2014 od 13. 12. 2005
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 200 000 do 26. 11. 2014 od 30. 9. 2005

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Jiří Kroc

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2022

vznik členství: 1. 2. 2022

Jungmannova 19/7, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Vrátil

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2022

vznik členství: 1. 2. 2022

Na výsledku II 1025/8, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2021

vznik členství: 4. 7. 2014

Jabloňov 20, 594 01, Česká republika

Dalších 29 vztahů k této osobě

Ing. Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2017

vznik členství: 4. 7. 2014

vznik funkce: 1. 3. 2017

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 54 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jiří Kroc

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2022 - Poslední vztah: 25. 8. 2022

vznik členství: 1. 2. 2022

Plzeňská 191/110, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. Ing. Pavel Boháček

člen

První vztah: 29. 12. 2021 - Poslední vztah: 11. 3. 2022

vznik členství: 12. 11. 2020

zánik členství: 31. 1. 2022

Budějovická 1199, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Pavel Boháček

člen

První vztah: 29. 12. 2020 - Poslední vztah: 29. 12. 2021

vznik členství: 12. 11. 2020

Rýnská 949/5, Praha, 196 00, Česká republika

Ing. Radek Chmelík

Člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2019 - Poslední vztah: 11. 3. 2022

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 31. 1. 2022

Karlovarská 23, Pavlov, 273 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jiří Kroc, Bc.

předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2018 - Poslední vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 1. 9. 2018

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 1. 9. 2018

Plzeňská 191/110, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Ladislav Houžva

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2017 - Poslední vztah: 12. 10. 2018

vznik členství: 1. 11. 2016

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 1. 3. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2018

Komenského 149, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Houžva

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2017 - Poslední vztah: 12. 10. 2018

vznik členství: 1. 11. 2016

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 1. 3. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2018

Komenského 149, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marcus Heinrich Pauels

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 12. 2019

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 31. 8. 2018

K vodoteči 326, Ořech, 252 25, Česká republika

Ing. Ladislav Houžva

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 3. 2017

vznik členství: 1. 11. 2016

Komenského 149, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Houžva

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 3. 2017

vznik členství: 1. 11. 2016

Komenského 149, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Trubač

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 24. 3. 2017

vznik členství: 4. 7. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 30. 9. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

U Dráhy 325, Velké Přítočno, 273 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Trubač

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 24. 3. 2017

vznik členství: 4. 7. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 30. 9. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

U Dráhy 325, Velké Přítočno, 273 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 4. 7. 2014

vznik funkce: 4. 7. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2014

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Igor Fait

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 24. 3. 2017

vznik členství: 4. 7. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2014

zánik funkce: 28. 2. 2017

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Igor Fait

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 24. 3. 2017

vznik členství: 4. 7. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2014

zánik funkce: 28. 2. 2017

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 26. 11. 2021

vznik členství: 4. 7. 2014

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Trubač

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 4. 7. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2014

Velké Přítočno 78, 273 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Trubač

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 4. 7. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2014

Velké Přítočno 78, 273 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marek Malík, MBA.

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 4. 7. 2014

zánik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 4. 7. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2014

Šumická 435, Pozořice, 664 07, Česká republika

Ing. Jiří Voda

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 31. 10. 2016

Za zámečkem 745/17, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Voda

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 31. 10. 2016

Za zámečkem 745/17, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Mgr. Pavel Boháček

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 24. 3. 2017

vznik členství: 4. 7. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Rýnská 949/5, Praha, 196 00, Česká republika

Ing. Mgr. Pavel Boháček

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 24. 3. 2017

vznik členství: 4. 7. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Rýnská 949/5, Praha, 196 00, Česká republika

Ing. Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 4. 7. 2014

vznik funkce: 16. 6. 2011

zánik funkce: 4. 7. 2014

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 4. 7. 2014

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Trubač

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 4. 7. 2014

Velké Přítočno 78, 273 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marek Malík, MBA.

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 5. 1. 2012

zánik členství: 4. 7. 2014

vznik funkce: 14. 5. 2012

zánik funkce: 4. 7. 2014

Šumická 435, Pozořice, 664 07, Česká republika

Mgr. Ing. Pavel Boháček

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 4. 7. 2014

Rýnská 949/5, Praha, 196 00, Česká republika

Ing. Marek Malík, MBA.

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2012 - Poslední vztah: 11. 7. 2012

vznik členství: 5. 1. 2012

Šumická 435, Pozořice, 664 07, Česká republika

Ing. Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 16. 6. 2011

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 16. 6. 2011

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Trubač

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 11. 7. 2012

vznik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 16. 6. 2011

zánik funkce: 14. 5. 2012

Velké Přítočno 78, 273 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Šimáček

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 5. 1. 2012

Bartolomějská 830/65, Brno, 641 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Melichar

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 5. 1. 2012

Zahradní 243, Žilina, 273 01, Česká republika

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 27. 9. 2010

zánik členství: 16. 6. 2011

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Šimáček

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

Bartolomějská 830/65, Brno, 641 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. David Šplíchal

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 11. 2009

vznik členství: 1. 8. 2006

zánik členství: 26. 8. 2009

Obránců míru 446, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Martin Leskour

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 17. 10. 2006

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 1. 8. 2006

Neumannova 2046/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

zánik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2006

zánik funkce: 16. 6. 2011

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. František Šimáček

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 1. 7. 2006

Koniklecova 9, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Vladimír Trubač

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2006

zánik funkce: 16. 6. 2011

Velké Přítočno 78, 273 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Leskour

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 30. 9. 2005

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 1. 7. 2006

Neumannova 2046/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 30. 9. 2005

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 1. 7. 2006

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 5. 2011

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 27. 9. 2010

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Společnost zastupují dva (2) členové představenstva společně s výjimkou případů uvedených dále, kdy společnost zastupují tři (3) členové představenstva společně nebo třemi členy představenstva písemně pověřený člen představenstva: a) nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nabývání, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, b) zcizování a nabývání akcií a podílů v právnických osobách, udělení prokury, c) zcizování, nabývání, pacht závodu či jeho části, d) výkon akcionářských práv a práv majitele podílu v jakékoliv právnické osobě, e) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, zápůjček, půjček a zástavních smluv, f) poskytování ručení, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, g) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, h) postupování pohledávek ze společnosti či na společnosti, přebírání závazků či přistoupení k jakémukoliv závazku, i) uzavírání jiných smluv a činění jiných právních jednání než obvyklých v obchodním styku, j) činění jakýchkoliv právních jednání, jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) s tím, že u právních jednání s opakovaným předmětem plnění (např. pacht, nájem, věcná břemena) se za předmět plnění počítá částka součtu těchto očekávaných plnění za jeden kalendářní rok.

od 28. 4. 2015

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

do 28. 4. 2015 od 26. 11. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat za společnost.

do 26. 11. 2014 od 30. 9. 2005

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Libor Šparlinek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 4. 7. 2014

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Libor Šparlinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 4. 7. 2014

vznik funkce: 16. 6. 2011

zánik funkce: 4. 7. 2014

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 4. 7. 2014

Révová 4430/28, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Škrobánek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 18. 1. 2012

zánik členství: 4. 7. 2014

Ludvíka Kuby 785, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Libor Šparlinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 16. 6. 2011

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 16. 6. 2011

Révová 4430/28, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Šparlinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2009 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 23. 11. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 23. 11. 2006

zánik funkce: 16. 6. 2011

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2009 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 23. 11. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

Révová 4430/28, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Šparlinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 20. 11. 2009

vznik členství: 23. 11. 2006

vznik funkce: 23. 11. 2006

Krajní 1951/2, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 20. 11. 2009

vznik členství: 23. 11. 2006

Bzenecká 4190/4, Brno, 628 00, Česká republika

Zdeněk Papež

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 12. 12. 2006

zánik členství: 18. 1. 2012

Hřebečská 2678, Kladno, 272 01, Česká republika

Jiří Šmehlík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 17. 10. 2006

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 1. 8. 2006

Čsl. Armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Ing. Libor Šparlinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

vznik funkce: 30. 9. 2005

Krajní 1951/2, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

Bzenecká 4190/4, Brno, 628 00, Česká republika

Jet Base SICAV, a.s.

První vztah: 11. 3. 2022

Hlinky 49/126, Brno, 603 00

Další vztah k tomuto subjektu

Akcionáři

Jet Base SICAV, a.s., IČ: 11730111

Hlinky 49/126, Česká republika, Brno, 603 00

od 11. 3. 2022

Jet 1, investiční fond, a.s., IČ: 03976971

Hlinky 49/126, Česká republika, Brno, 603 00

do 4. 11. 2021 od 21. 9. 2017

JET I, investiční fond, a.s., IČ: 03976971

Hlinky 49/126, Česká republika, Brno, 603 00

do 21. 9. 2017 od 14. 5. 2015

GATUFA, a.s., IČ: 27718263

Hlinky, Česká republika, Brno, 603 00

do 14. 5. 2015 od 26. 11. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 8. 2006

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 3. 10. 2006
Přerušeno od 9. 9. 2020
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 8. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 8. 2006
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 8. 2006
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).