Hlavní navigace

Tahoe Invest a.s.

Firma Tahoe Invest a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 24721, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

08535655

Sídlo:

Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 9. 2019

DIČ:

CZ08535655

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 24721, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Tahoe Invest a.s. od 23. 9. 2019

Právní forma

Akciová společnost od 23. 9. 2019

adresa

Ovocný trh 1096/8
Praha 11000 od 23. 9. 2019

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 9. 2019

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 23. 9. 2019

Ostatní skutečnosti

Dne 7. 11. 2019 (sedmého listopadu roku dva tisíce devatenáct) přijal jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti Tahoe Invest a.s. toto rozhodnutí: Jediný akcionář společnosti Tahoe Invest a.s. (dále jen "Společnost") rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých) ze současné výše základního kapitálu 2 000 000 Kč (dva miliony korun český ch) na novou výši 3 000 000 Kč (tři miliony korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 (pěti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých), které budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen "Nové akcie"); (d) Nové akcie budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je Ing. Tomáš Krsek, datum narození 8.3.1972, trvalý pobyt a bydliště Čermákova 2484/52, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen "Ing. Tomáš Krsek" nebo "Zájemce" nebo "Upisovatel"); (e) Ing. Tomáš Krsek, jako jediný akcionář nemá přednostní právo upsat Nové akcie, když emisní kurs Nových akcií nebude splácen v penězích; (f) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě, která trvá do 15. 11. 2019 (patnáctého listopadu roku dva tisíce devatenáct); (g) Emisní kurs každé jedné Nové akcie činí 716 178 400 Kč (sedm se šestnáct milionů sto sedmdesát osm tisíc čtyři sta korun českých); (h) Emisní kurs upsaných Nových akcií bude splacen vnesením nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je 2 001 (dva tisíce jedna) akcií, v součtu tvořících 100% (stoprocentní) podíl na základním kapitálu kyperské obchodní společnosti Sulca Proso Ltd., identifi kační číslo HE 274932, se sídlem Karaiskaki 6, City House, 3032 Limassol, Kypr, každá akcie ve jmenovité hodnotě 24,22 Kč (dvacet čtyři korun českých a dvacet dva haléřů), (dále jen "Nepeněžitý vklad"); (i) Cena Nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 1672-105/2019 vypracovaným dne 4. 11. 2019 (čtvrtého listopadu roku dva tisíce devatenáct) ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost, obchodní společností APOGEO Esteem, a.s., IČO: 261034 51, se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15572, znalcem určeným dle ustanovení § 478 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích statutárním ředite lem Společnosti (dále jen "Znalecký posudek"), na částku ve výši 3 580 892 000 Kč (tři miliardy pět set osmdesát milionů osm set devadesát dva tisíc korun českých); (j) Lhůta pro vnesení Nepeněžitého vkladu trvá do třicátého pracovního dne od upsání Nových akcií Upisovatelem na základě smlouvy o úpisu akcií; (k) Za Nepeněžitý vklad budou vydány Nové akcie, tedy 5 (pět) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých), které budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě), nepřijatých k obchod ování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, a to za emisní kurs každé jedné Nové akcie 716 178 400 Kč (sedm set šestnáct milionů sto sedmdesát osm tisíc čtyři sta korun českých); (l) Rozdíl mezi emisním kursem každé jedné Nové akcie a její jmenovitou hodnotou, tedy částka ve výši 715 978 400 Kč (sedm set patnáct milionů devět set sedmdesát osm tisíc čtyři sta korun českých) tvoří emisní ážio; (m) Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu a souhrnnou jmenovitou hodnotou Nových akcií, která má být vydána akcionáři jako protiplnění, tedy částka ve výši 3 579 892 000 Kč (tři miliardy pět set sedmdesát devět milionů osm set devadesát dva tisíc korun če ských) se považuje za emisní ážio a určuje se, že tento rozdíl nebo jeho část Společnost nevrátí Upisovateli ani se nepoužije na tvorbu rezervního fondu; (n) Místem pro vnesení Nepeněžitého vkladu je Praha; (o) Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; Jediný akcionář schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, který představuje 2 001 (dva tisíce jedna) akcie tvořící 100% (stoprocentní) podíl na základním kapitálu kyperské obchodní společnosti Sulco Proso Ltd., identifikační číslo HE 274932, se sídlem Karais kaki 6, City House, 3032 Limassol, Kypr, každá ve jmenovité hodnotě 24,22 Kč (dvacet čtyři korun českých a dvacet dva haléřů), včetně všech jejich součástí a příslušenství a jeho ocenění Znaleckým posudkem na částku ve výši 3 580 892 000 Kč (tři miliardy pět set osmdesát milionů osm set devadesát dva tisíc korun českých). od 25. 11. 2019

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

od 25. 11. 2019

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 25. 11. 2019 od 23. 9. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 15 od 25. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 25. 11. 2019 od 23. 9. 2019

Statutární orgán

Historické vztahy

Ing. Miloš Kratochvíl

předseda správní rady (jediný člen správní rady)

První vztah: 5. 2. 2021 - Poslední vztah: 18. 5. 2021

vznik funkce: 4. 2. 2021

zánik funkce: 17. 5. 2021

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Miloš Kratochvíl

statutární ředitel

První vztah: 23. 9. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 23. 9. 2019

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Miloš Kratochvíl

člen správní rady

První vztah: 23. 9. 2019 - Poslední vztah: 5. 2. 2021

vznik členství: 23. 9. 2019

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

Za společnost jedná předseda správní rady.

od 5. 2. 2021

Společnost zastupuje ve všech věcech samostatně statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 23. 9. 2019

Další vztahy firmy Tahoe Invest a.s.

2 fyzické osoby

Ing. Tomáš Krsek

První vztah: 31. 10. 2019

Čermákova 2484/52, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Miloš Kratochvíl

člen správní rady

První vztah: 23. 9. 2019

vznik členství: 23. 9. 2019

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalších 45 vztahů k této osobě

 • Předseda představenstva

  WXZ16 a.s.

  28. října 767/12, Praha, 110 00

 • Předseda představenstva

  WXZ17 a.s.

  28. října 767/12, Praha, 110 00

 • Člen představenstva

  Green Horizon Renewables a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • jednatel

  Casa Vista s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • jednatel

  Sorveglianza s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda správní rady

  Voyageurs a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  Latvia Solar a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

 • předseda představenstva

  WXZ11 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Jednatel

  Lavoretto s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • člen dozorčí rady

  Valmiera Wind a.s.

  28. října 767/12, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Nord Wind Invest II a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  GHR Alfa II a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  WXZ7 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  Bend Capital a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  Development Capital Europe a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • jednatel

  AIRCRAFT ONE s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda správní rady, předseda správní rady (jediný člen správní rady)

  GHR management a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  WXZ4 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Předseda dozorčí rady

  Prospero Invest a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Jednatel

  AW Sokolov s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Jednatel

  AW Cheb s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Předseda představenstva

  GHR Alfa a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

 • Předseda představenstva

  AW Holding a.s.

  Josefa Knihy 170, Rokycany Střed, 337 01

 • předseda představenstva

  WXZ2 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Jednatel

  BHM Capital s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Člen představenstva

  Latvia Wind a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  GHR Baltics a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

 • Předseda představenstva

  Log Center a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Předseda představenstva

  Log Center Services a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  BHM group a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

 • předseda představenstva

  BHM Group Alpha a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  BLOCK a.s.

  U Kasáren 727, Valašské Meziříčí, 757 01

 • člen dozorčí rady

  Cleantech Group a.s.

  U Kasáren 727, Valašské Meziříčí, 757 01

 • člen kontrolní komise

  Bytové družstvo seniorů Mladá Boleslav I, družstvo

  Husova 325/4, Mladá Boleslav Mladá Boleslav II, 293 01

 • člen správní rady

  Second Foundation a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • člen představenstva

  Winda Invest Czech a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • člen představenstva

  Selvaggio a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • člen představenstva

  Re-est Services a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  BLOCK CRS a.s.

  U Kasáren 727, Valašské Meziříčí, 757 01

 • místopředseda představenstva

  ADELARDIS a.s.

  Tylova 1/57, Plzeň Jižní Předměstí, 301 00

 • VILY CHUCHLE a.s.

  Krakovská 1256/24, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • předseda správní rady

  Teton a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  Bohemia Motion Pictures a.s.

  Všehrdova 560/2, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

 • předseda představenstva

  BHM management a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  BLUE SKY INVESTMENT a.s.

  Vlastina 602/23, Plzeň Severní Předměstí, 323 00

předseda správní rady (jediný člen správní rady)

Sorveglianza s.r.o.

První vztah: 25. 6. 2021

Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

Další vztah k tomuto subjektu

předseda správní rady (jediný člen správní rady)

Sorveglianza s.r.o.

První vztah: 18. 5. 2021 - Poslední vztah: 25. 6. 2021

Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

Akcionáři

Ing. TOMÁŠ KRSEK

Čermákova 2484/52, Česká republika, Plzeň, 301 00

od 31. 10. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 9. 2019

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 9. 2019
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).