Hlavní navigace

TASTY a.s.

Firma TASTY a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10636, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27439003

Sídlo:

Praha

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 4. 2006

DIČ:

CZ27439003

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
47710 Maloobchod s oděvy
52100 Skladování
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10636, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Tax consulting Praha 2005, a.s. od 29. 4. 2006

Obchodní firma

TASTY a.s. od 3. 3. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 29. 4. 2006

adresa

Poděbradská 36
Praha 9 19000 od 3. 3. 2008

adresa

Na Vaňhově 194
Praha 9 19011 do 3. 3. 2008 od 29. 4. 2006

Předmět podnikání

zprostředkování obchodu a služeb od 3. 3. 2008

velkoobchod od 3. 3. 2008

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím od 3. 3. 2008

skladování zboží a manipulace s nákladem od 3. 3. 2008

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 3. 3. 2008

reklamní činnost a marketing od 3. 3. 2008

činnost daňových poradců do 3. 3. 2008 od 29. 4. 2006

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti TASTY a.s. (dále též jen „Společnost^), z jeho současné výše 2.000.000,-- Kč o částku 400.000,-- Kč, na novou výši základního kapitálu 2.400.000,- Kč, a to za těchto podmín ek: 1. Základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním 2 kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč 2. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 3. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. bude činit 200.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs bude splácen pouze peněžitými vklady. Oba 2 kusy nově upisovaných akcií budou upsány bez veřejné nabídky, přičemž nebudou upisovány s využitím přednostního práva Jediného akcionáře ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, (neboť tento Jediný akcionář se jej vzdal svým prohlášením do tohoto notář ského zápisu), ale budou upsány postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář, tj. pan David Štěpán, narozený 11.8.1976, s bydlištěm Praha 6, Vokovice, Konžská 644/2, který upíše tyto nové obě 2 akc ie ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi Jediným akcionářem, tj. panem Davidem Štěpánem, a Společností. 4. Každá nově upsaná akcie o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč bude představovat jeden hlas na valné hromadě, ostatní práva spojená s nově upsanými akciemi budou stejná jako práva spojená s akciemi dříve upsanými. 5. Poukázky na akcie nebudou vydány. 6. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 7. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 8. Místem úpisu nových akcii bude sídlo Společnosti, tj. Praha 9, Poděbradská 36, PSČ 190 00, v pracovní dny od 9.00 hod do 16,00 hod. 9. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, tj. Jedinému akcionáři, představenstvem Společnosti. 10. Představenstvo Společnosti je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání všech výše uvedených nových akcií (včetně uvedeni emisního kursu akcií) předem určenému zájemci ve lhůtě do 30 dnů ode dne učinění tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti v alné hromady, ne však dříve, než dnem, kdy představenstvo Společnosti podá návrh na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 12. Předem určený zájemce bude povinen splatit 100 % emisního kursu obou 2 nových akcií, které upíše, tj. částku 400.000,-- Kč, ve lhůtě třiceti dnů od úpisu, tj. ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání obou 2 nových akcií, a to na zvláštní účet Spole čnosti číslo 2102974569/2700 vedený u banky UniCredit Bank Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 649 48 242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. 13. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků k realizaci nových obchodních záměrů Společnosti. do 7. 8. 2013 od 18. 6. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 400 000 Kč

od 7. 8. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 7. 8. 2013 od 29. 4. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 12 od 7. 8. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 7. 8. 2013 od 3. 3. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 3. 3. 2008 od 29. 4. 2006

Statutární orgán

3 fyzické osoby

David Štěpán

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 26. 11. 2019

Konžská 644/2, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Martina Stejskalová

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 26. 12. 2019

Týnec nad Sázavou 267, 257 41, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Lukáš Ježek

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 26. 11. 2019

U Koupadel 2277, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Emersion, s.r.o.

  Poděbradská 964/36, Praha Vysočany (Praha 9), 198 00

 • místopředseda představenstva

  LAID a.s.

  Poděbradská 964/36, Praha Vysočany (Praha 9), 198 00

Historické vztahy

Ing. Lukáš Ježek

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 23. 1. 2008

vznik funkce: 23. 1. 2008

U Koupadel 2277, Benešov, 256 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Martina Stejskalová

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 5. 2. 2013

Týnec nad Sázavou 267, 257 41, Česká republika

Martina Stejskalová

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 5. 2. 2013

Tererova 1358/12, Praha 4, 149 00, Česká republika

David Štěpán

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 5. 2. 2013

vznik funkce: 5. 2. 2013

Konžská 644/2, Praha, 160 00, Česká republika

Martina Šejstalová

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 5. 2. 2013

Tererova 1358/12, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Lukáš Ježek

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2008 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 23. 1. 2008

vznik funkce: 23. 1. 2008

Minská 560/13, Praha 10, 100 00, Česká republika

Roman Stejskal

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2008 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik členství: 23. 1. 2008

zánik členství: 5. 2. 2013

vznik funkce: 23. 1. 2008

zánik funkce: 5. 2. 2013

V Koutech 388, Týnec nad Sázavou, 257 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  69 Sports s.r.o.

  Navrátilova 666/7, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

David Štěpán

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2008 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik členství: 23. 1. 2008

zánik členství: 5. 2. 2013

Konžská 644/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  ARAWARA a.s.

  Nádražní 2142, Benešov, 256 01

 • jednatel

  69 Sports s.r.o.

  Navrátilova 666/7, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Jan Pešek

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2008

vznik členství: 29. 4. 2006

zánik členství: 23. 1. 2008

Na Tržišti 1549, Benešov, 256 01, Česká republika

Pavel Bergmann

předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2008

vznik členství: 29. 4. 2006

zánik členství: 23. 1. 2008

vznik funkce: 29. 4. 2006

zánik funkce: 23. 1. 2008

Plzákova 367, Čerčany, 257 22, Česká republika

Romana Šafránková

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2008

vznik členství: 29. 4. 2006

zánik členství: 23. 1. 2008

vznik funkce: 29. 4. 2006

zánik funkce: 23. 1. 2008

Čtyřkoly 107, 257 22, Česká republika

Za společnost jednají předseda představenstva, místopředseda představenstva a člen představenstva, a to každý samostatně.

od 3. 3. 2008

Za představenstvo jedná navenek buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně a nebo člen představenstva spolu s předsedou představenstva.

do 3. 3. 2008 od 29. 4. 2006

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Pavel Bergmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 26. 11. 2019

Soběslavská 2251/27, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Veronika Zámečníková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

V Dolině 371, Předboj, 250 72, Česká republika

Gabriela Kaslová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

Máchova 1545, Benešov, 256 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  LAID a.s.

  Poděbradská 964/36, Praha Vysočany (Praha 9), 198 00

Historické vztahy

Markéta Jungbauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2017 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 23. 1. 2008

Horní Hrdlořezská 328/14, Praha, 190 00, Česká republika

Veronika Zámečníková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 5. 2. 2013

V Dolině 371, Předboj, 250 72, Česká republika

Veronika Zámečníková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 2. 11. 2016

vznik členství: 5. 2. 2013

Herlíkovická 1021/18, Praha, 197 00, Česká republika

Veronika Zámečníková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 2. 11. 2016

vznik členství: 5. 2. 2013

Herlíkovická 1021/18, Praha, 197 00, Česká republika

Markéta Dvořáková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2017

vznik členství: 23. 1. 2008

Horní Hrdlořezská 328/14, Praha, 190 00, Česká republika

Markéta Dvořáková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2017

vznik členství: 23. 1. 2008

Horní Hrdlořezská 328/14, Praha, 190 00, Česká republika

Pavel Bergmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 23. 1. 2008

vznik funkce: 23. 1. 2008

Soběslavská 2251/27, Praha, 130 00, Česká republika

Veronika Nutilová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 5. 2. 2013

Havanská 2825/6, Tábor, 390 05, Česká republika

Markéta Dvořáková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2008 - Poslední vztah: 31. 8. 2014

vznik členství: 23. 1. 2008

Husova 204, Týnec nad Sázavou, 257 41, Česká republika

Pavel Bergmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2008 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 23. 1. 2008

vznik funkce: 23. 1. 2008

Čtyřkoly 107, 257 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martina Šejstalová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2008 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik členství: 23. 1. 2008

zánik členství: 5. 2. 2013

Tererova 1358, Praha 4, 140 00, Česká republika

Robert Srdínko

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2008

vznik členství: 29. 4. 2006

zánik členství: 23. 1. 2008

vznik funkce: 29. 4. 2006

zánik funkce: 23. 1. 2008

Sukova 924, Benešov, 256 01, Česká republika

Pavel Bergmann

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2008

vznik členství: 29. 4. 2006

zánik členství: 23. 1. 2008

Plzákova 367, Čerčany, 257 22, Česká republika

Jitka Bergmannová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2008

vznik členství: 29. 4. 2006

zánik členství: 23. 1. 2008

Plzákova 367, Čerčany, 257 22, Česká republika

Další vztahy firmy TASTY a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 2. 2008

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 2. 2008

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).